Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh bình định

91 23 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ KIM THOA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHẠM THỊ KIM THOA MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 1.1 DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG .6 1.1.1 Dịch vụ toán qua ngân hàng 1.1.2 Phân loại dịch vụ toán qua ngân hàng 1.1.3 Vai trò, lợi ích dịch vụ toán nước 13 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC 15 1.3.1 Nội dung phát triển dịch vụ toán nước 15 1.3.2 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ toán nước .16 1.3.3 Các tiêu phản ánh phát triển dịch vụ toán nước 17 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển dịch vụ toán nước 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 27 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý nhiệm vụ phòng ban 28 2.1.3 Kết hoạt động Vietinbank Bình Định 32 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 39 2.2.1 Các biện pháp chi nhánh triển khai thời gian qua để phát triển dịch vụ toán nước 39 2.2.2 Kết phát triển dịch vụ tốn nước Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 42 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH .54 2.3.1 Thành cơng 54 2.3.2 Hạn chế 55 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 62 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUÁT GIẢI PHÁP 62 3.1.1 Tiềm phát triển dịch vụ toán nước địa bàn tỉnh Bình Định 62 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ tốn nước NHTMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định 63 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TỐN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 65 3.2.1 Giải pháp mở rộng quy mô dịch vụ toán nước .65 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ toán nước 69 3.2.3 Tăng cường quản trị rủi ro phát triển dịch vụ toán .72 3.2.4 Tăng cường hiệu hoạt động dịch vụ TTTN 73 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 74 3.3.1 Đối với Chính phủ 74 3.3.2 Đối với NHNN 76 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển CN Chi nhánh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCKT Tổ chức kinh tế TTBT Thanh toán bù trừ TTTN Thanh tốn nước TTD Thư tín dụng Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Tên bảng Trang Tình hình huy động vốn Vietinbank Bình Định từ 2011-2013 33 Tình hình cho vay Vietinbank Bình Định từ 20112013 35 Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Bình Định qua năm 20112013 37 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Bình Định qua năm 2011-2013 38 Số tốn Vietinbank Bình Định từ 20112013 45 Doanh số tốn Vietinbank Bình Định từ 20112013 46 Cơ cấu cung ứng dịch vụ TTTN theo hình thức tốn từ 2011-2013 48 Thị phần dịch vụ TTTN địa bàn tỉnh Bình Định từ 2012-2013 50 Thu nhập từ dịch vụ TTTN Vietinbank Bình Định năm 2011-2013 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Tên biểu đồ Trang Tình hình huy động vốn Vietinbank Bình Định từ 2011-2013 34 Tình hình cho vay Vietinbank Bình Định từ 20112013 36 Cơ cấu cung ứng dịch vụ TTTN theo hình thức toán từ 2011-2013 48 Thị phần TTTN Vietinbank Bình Định so với NHTM khác tỉnh Bình Định năm 2012 2013 51 Thu nhập từ dịch vụ TTTN Vietinbank Bình Định năm 2011-2013 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam đà phát triển ngày khẳng định vị trường giới Trong vòng quay phát triển khơng ngừng hệ thống ngân hàng mắc xích quan trọng cỗ máy vận hành kinh tế, đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển đồng thời tác nhân gây suy thoái kinh tế Trong năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có bước tiến dài phát triển với tốc độ tăng trưởng vơ ấn tượng, song liền với khó khăn kinh tế giới gặp biến động Ngày ngân hàng không trọng đến hoạt động truyền thống huy động cho vay mà ngày trọng đến sản phẩm dịch vụ đại, có dịch vụ toán nước Dịch vụ toán nước hoạt động mang lại nguồn thu nhập NHTM, nâng cao vị ngân hàng Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, NHTM thực trình đại hóa cơng nghệ, đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, có dịch vụ tốn nước Ngân hàng TMCP Cơng thương Viêt Nam Chi nhánh Bình Định triển khai dịch vụ toán nước đạt kết định Tuy nhiên, nhìn chung Vietinbank Bình Định chưa có giải pháp đồng để phát triển dịch vụ toán nước tương xứng với vị Vì việc đưa số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ toán nước vấn đề cấp thiết Đó lí chọn đề tài “Phát triển dịch vụ toán nước Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định” để thực luận văn tốt nghiệp cao học Đề tài nghiên cứu thực trạng khó 68 Ngân hàng Các nhân viên giao dịch phải trọng khâu hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng hình thức tốn đại, hình thức dựa dịch vụ ngân hàng trực tuyến Đối với số hình thức mà quy chế pháp lý có đổi khách hàng chưa cập nhật đầy đủ yếu tố tâm lý nên khách hàng không chịu bỏ thời gian để tìm hiểu, nhiệm vụ nhân viên giao dịch phải chủ động hướng dẫn, tư vấn đổi mang lại lợi ích cho khách hàng, qua điều chỉnh hành vi sử dụng dịch vụ khách hàng Hoàn thiện phong cách, nâng cao kỹ phục vụ khách hàng cán nhân viên Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp cho giao dịch viên Đổi nhận thức toàn thể cán hoạt động dịch vụ đóng góp dịch vụ tốn nước hiệu kinh doanh Thực quy tắc ứng xử nhân viên ngân hàng khách hàng, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, động hiệu quả, chăm sóc khách hàng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu hợp pháp khách hàng, chủ động tư vấn sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tôn trọng lắng nghe khách hàng d Xây dựng chế độ thi đua, khen thưởng để khuyến khicsh phát triển dịch vụ tốn nước Để khuyến khích phòng, ban quan tâm đẩy mạnh phát triển dịch vụ toán nước, Chi nhánh cần xây dựng kế hoạch thi đua, giao tiêu đến từn phận, kiểm tra, đạo thực Trên sở mức độ hồn thành tiêu mà có chế độ khen thưởng, động viên phù hợp cho cá nhân tập thể có nhiều thành tích cơng tác phát triển sản phẩm dịch vụ tốn hồn thành tiêu thu phí dịch vụ, khách hàng mở tài 69 khoản toán, khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ tốn Từ tăng thu nhập từ dịch vụ tốn nước Ngồi ra, có hình thức phê bình thích hợp, khơng xét thi đua phòng ban khơng hồn thành kế hoạch, tiêu 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ tốn nước a Nâng cao tính an tồn, độ tin cậy tốn Ứng dụng cơng nghệ đại, tự động hóa thao tác thực để giảm thiểu thời gian giao dịch khách hàng, phục vụ khách hàng nhanh đảm bảo chất lượng độ an toàn cao Khi triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử cần trọng đến chất lượng liệu độ bảo mật, an toàn bảo mật từ nhận thức, an toàn hệ thống công nghệ, nâng cao chất lượng phần mềm hạn chế vấn đề lỗi hệ thống toán lỗi đường truyền, nghẽn mạch tải Nhân viên giao dịch phải am hiểu chuyên sâu nghiệp vụ tạo tin cậy cho khách hàng giao dịch hàng ngày b Phát triển công nghệ Lựa chọn hệ thống công nghệ đại, đáp ứng thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế để thực nghiệp vụ kinh doanh quản lý điều hành Tăng cường liên doanh, liên kết ngân hàng với ngân hàng với tổ chức kinh tế khác để tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật để đại hóa cơng nghệ ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Ứng dụng công nghệ đại hoạt động kinh doanh để phát triển sản phẩm dịch vụ đa năng, tiện ích cho khách hàng, người dân, đặc biệt dịch vụ ngân hàng điện tử Đây yếu tố bản, thay điều kiện với mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng 70 c Thực công tác phát triển khách hàng, hồn thiện sách khách hàng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - Tiếp tục triển khai công tác tiếp thị dịch vụ TTTN đến đơn vị, tổ chức tập huấn kỹ đồng thời yêu cầu nhân viên giao dịch tích cực bán chéo sản phẩm Chi nhánh cần tiến hành định kỳ cơng tác tổng kết phân tích kết khảo sát thị trường, đánh giá tiềm nhu cầu sử dụng dịch vụ địa bàn đặc biệt khách hàng cá nhân, tổ chức có tiền gửi lớn tổ chức tín dụng khác để có sách cạnh tranh hiệu Thực hiên tốt công tác tiếp thị sản phẩm dịch vụ toán nước đại đến khách hàng cá nhân hộ kinh doanh, phát triển khách hàng tổ chức sử dụng dịch vụ chi trả lương qua thẻ, phát triển cơng tác mở tài khoản tiền gửi tốn cá nhân, khai thác tốt tiện ích qua thẻ để thu hút nhóm khách hàng - Về sách khách hàng, Chi nhánh phân loại khách hàng sử dụng dịch vụ TTTN theo mức độ đa dạng sử dụng dịch vụ, thời gian quan hệ, tính ổn định quan hệ, quy mơ giao dịch bình qn từ có sách chăm sóc phù hợp cho nhóm khách hàng Ngồi phương pháp chăm sóc trực tiếp phải có phương pháp chăm sóc gián tiếp thơng qua phương tiện truyền thông để thỏa mãn kịp thời nhu cầu ngày cao khách hàng, để khách hàng cảm thấy quan tâm chu đáo Xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng sử dụng dịch vụ TTTN, sở xây dựng sách chăm sóc khách hàng phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng Áp dụng số đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ NHTMCP Công thương VN xây dựng, sở có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TTTN, cải thiện mức độ hài lòng khách hàng Chi nhánh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ TTTN Chi nhánh Các hoạt động cung ứng 71 dịch vụ tốn khơng thể tránh khỏi sai sót, hoạt động kiểm tra, giám sát thực cần thiết để khắc phục sai sót cách kịp thời Để công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ toán đạt hiệu chi nhánh cần có cán chuyên trách kiểm tra giám sát người có trình độ qua nghiệp vụ kiểm tra, kiểm sốt, tra, người có kinh nghiệm hoạt động Định kỳ tổ chức đợt kiểm tra, giám sát cán nhân viên ngân hàng để đánh giá trình độ nghiệp vụ, tác phong làm việc, thái độ phục vụ với khách hàng Công việc kiểm tra cần tạo linh hoạt, đa dạng áp dụng nhiều biện pháp kiểm tra thích hợp, tùy đối tượng thời điểm khác Qua việc kiểm tra, kiểm sốt chi nhánh phát khắc phục sai sót kịp thời nhằm có biện pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng dịch vụ - Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Chi nhánh cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ chăm sóc khách hàng Chi nhánh đặt chuẩn mực nhân viên phục vụ khách hàng, thống phong cách giao dịch tất nhân viên chi nhánh Công tác truyền thông cổ động vừa phải xem công cụ nhằm thu hút khách hàng vừa hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tốt thông qua việc hỗ trợ khách hàng thông tin dịch vụ Công tác nên hướng đến việc quảng bá sản phẩm lợi ích việc sử dụng dịch vụ toán Mặc khác, cần trọng đến việc nâng cao nhận thức khách hàng hình thức tốn, cơng dụng hình thức việc phòng chống rủi ro giao dịch tiện ích khoản 72 3.2.3 Tăng cường quản trị rủi ro phát triển dịch vụ toán Rủi ro hoạt động tốn rủi ro q trình tác nghiệp, rủi ro toán cho đối tượng thuộc danh sách đen khơng kiểm sốt cẩn thận rủi ro tính bảo mật giao dịch điện tử đến rủi ro gian lận tài khoản thẻ thẻ giả, thẻ cắp, thất lạc, rủi ro trục trặc, sai lệch hệ thống toán Tại chi nhánh rủi ro toán rủi ro tính bảo mật chưa xuất chi nhánh thực giải pháp để kiểm soát rủi ro trên: - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm hạn chế rủi ro tác nghiệp có khả xử lý nhanh chóng vấn đề xảy trước gây nên ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng - Tuân thủ quy trình thực nghiệp vụ tốn thực kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thường xuyên việc tuân thủ - Để hạn chế rủi ro giao dịch điện tử, đòi hỏi sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng chắn nhằm bảo vệ tài sản khách hàng ngân hàng Thường xuyên kiểm tra mức độ bảo mật an ninh giao dịch điện tử - Đối với sản phẩm thẻ, với việc nâng cấp cơng nghệ, cần có tiêu chuẩn chung vị trí đặt máy cách bố trí đường dây mạng nhằm tránh lợi dụng kẻ gian - Thực kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên định kì hệ thống tốn để phát xử lý kịp thời rủi ro - Xây dựng phương án trích lập dự phòng rủi ro cho hoạt động toán nước Khi xảy rủi ro ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu ngân hàng Vì vậy, việc kiểm sốt tránh khơng để rủi ro tốn xảy trích lập quỹ nhằm tài trợ cho rủi ro, giảm hậu rủi ro xảy 73 Quản trị rủi ro tác nghiệp phải đôi với tăng cường hiệu dịch vụ TTTN 3.2.4 Tăng cường hiệu hoạt động dịch vụ TTTN Một nguyên nhân hạn chế phát triển dịch vụ TTTN Vietinbank Bình Định nhận thức chưa vị trí dịch vụ TTTN Xuất phát từ bối cảnh hoạt động Ngân hàng thương mại truyền thống có tính lịch sử nên dịch vụ TTTN chưa xem dịch vụ có hiệu sinh lời trực tiếp mà xem dịch vụ hỗ trợ cho dịch vụ huy động vốn cấp tín dụng Tuy nhiên quan niệm thay đổi nhiều áp lực mà cạnh tranh làm giảm chênh lệch lãi suất bình quân đồng thời làm tăng lãi suất toán Mặc khác, hoạt động tốn ngày dựa tảng cơng nghệ hiên đại nên đòi hỏi ngân hàng phải đầu tư lớn cho hạ tầng cơng nghệ, chi phí cho hoạt động cung ứng dịch vụ toán nước Hệ điều nói xu hướng thay đổi sách định giá dịch vụ tốn theo hướng chuyển dịch vụ miễn phí sang thu phí, tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tốn tổng thu nhập Trong xu hướng đó, Chi nhánh cần phải tiến hành biện pháp nhằm tác động thay đổi nhận thức vị trí dịch vụ khả sinh lời ngân hàng Hiện Ngân hàng chưa đưa tiêu cụ thể đo lường hiệu hoạt động dịch vụ TTTN.Tăng cường hiệu dịch vụ TTTN hiểu tăng thu dịch vụ đồng thời với việc giảm chi phí cho việc phát triển dịch vụ Vốn đầu tư cho sản phẩm toán toán qua thẻ, mobilebanking, internetbanking, sản phẩm nhu cầu sử dụng chưa cao, nên ngân hàng phải chấp nhận chi phí đầu tư cao để mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ tiên tiến, cạnh tranh với đối thủ việc 74 thu hút khách hàng chiếm lĩnh thị trường Tuy nhiên, Chi nhánh phải xây dựng sách phí hợp lý để đảm bảo nguồn thu cho ngân hàng nhằm bù đắp vốn đầu tư mang lại lợi nhuận hoạt động Doanh thu dịch vụ tốn truyền thống bù đắp cho chi phí thực dịch vụ mới, thực miễn giảm phí giai đoạn mục tiêu định để phát triển thị phần đạt mục tiêu thị phần thực thu phí để đạt mục tiêu doanh thu Giảm thiểu chi phí hoạt động đến mức có thể, cán giao dịch lựa chọn kênh tốn nước để giảm chi phí tốn Hồn thiện phát triển dịch vụ TTTN phải tiến hành đồng với dịch vụ ngân hàng khác, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng truyền thống chủ động mở rộng loại hình dịch vụ ngân hàng dựa tảng công nghệ đại, phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm tạo nhiều tiện ích cho người sử dụng dịch vụ Xây dựng hệ thống kế toán chi tiết để phân bổ chi phí, từ xây dựng hệ thống tiêu định lượng đo lường hiệu hoạt động dịch vụ TTTN, hiệu dịch vụ tốn để có sở hoạch định sách giải pháp thích hợp để pháp triển dịch vụ toán nước 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Hệ thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tốn điểm cần phải tiếp tục chỉnh sửa, thay để phù hợp với thông lệ quốc tế nhu cầu người sử dụng đặc biệt toán điện tử.Ngoài với tốc độ phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin đời hàng loạt sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tảng pháp lý cần hồn thiện để theo kịp tốc độ phát triển Các chế, sách nhằm thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt chưa thật đồng bộ, chưa khuyến 75 khích đầu tư mạnh cho sở hạ tầng; phối hợp biện pháp hành biện pháp kích thích kinh tế chưa đủ mạnh để đưa chủ trương vào sống Để thực vai trò quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng cần xây dựng khung pháp lý hoạt động toán tiền mặt để đảm bảo lợi ích Nhà nước nhân dân sở để thành viên tuân thủ Nhà nước cần xem xét có quy định loại hình kinh doanh bắt buộc phải chấp nhận toán qua ngân hàng từ khởi kinh doanh nhằm minh bạch hóa nguồn thu từ hoạt động kinh doanh tạo sở cho việc theo dõi quản lý thuế sau này: Ví dụ hoạt động lữ hành du lịch, khách sạn, giao dịch bất động sản… Để mở rộng toán qua ngân hàng, Nhà nước cần sử dụng tổng hợp biện pháp hành pháp lý Nên mở rộng phạm vi áp dụng hạn mức toán tiền mặt, áp dụng hạn mức chung không phân nguồn đối tượng chi trả Đồng thời áp dụng nghiêm quy định chế tài để tạo nên tác dụng răn đe Đối với dịch vụ thẻ, quan quản lý vĩ mô chưa ban hành sách nhằm tạo bước đột phá dịch vụ tốn thẻ Chính phủ quy định loại hình kinh doanh bắt buộc phải tốn qua thẻ, giảm thuế/hồn thuế cho giao dịch toán thẻ… Cần đầu tư sở vật chất kỹ thuật cách đồng để mở rộng phạm vi tốn tồn quốc, hồn thiện chế sách tốn quy trình hạch tốn phương tiện tốn; việc lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản, lưu trữ cung cấp chứng từ điện tử để phục vụ việc tra cứu, tra kiểm tra, kiểm soát ngành, cấp nội ngân hàng 76 3.3.2 Đối với NHNN Ngân hàng nhà nước cần đẩy nhanh lộ trình tốn khơng dùng tiền mặt thắt chặt quản lý tiền mặt, tăng chi phí sử dụng tiền mặt để người dân chuyển sang hình thức tốn khác, ưu đãi cho dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt Thực chế tốn khơng dùng tiền mặt ngành, cấp kinh tế Thành lập trung tâm toán bù trù séc, hối phiếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ phát hành, lưu thông sử dụng phương tiện tốn kinh tế NHNN cần có chế thơng thống để thúc đẩy phát triển dịch vụ ngân hàng Ban hành quy định chung chuẩn công nghệ ngân hàng nhằm định hướng cho ngân hàng phát triển công nghệ, tạo điều kiện dễ dàng việc phối hợp liên kết ngân hàng Tiếp tục hoàn thiện hệ thống điện tử liên ngân hàng, mở rộng thời gian tốn, quy định thành viên khơng nên q khắt khe để tăng số lượng ngân hàng tham gia hệ thống NHNN nên kết hợp với Bộ Thông tin Truyền thông quan báo đài… thực chương trình tuyên truyền nhằm phổ biến kiến thức tốn khơng dùng tiền mặt để nâng cao ý thức cộng đồng vào tiềm thức cộng đồng, vào tiềm thức người dân Việt Nam Ngân hàng Nhà nước cần có chế hướng dẫn cho phép trích lập dự phòng rủi ro lĩnh vực toán 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Tăng cường đầu tư công nghệ phục vụ dịch vụ TTTN cho chi nhánh: Ngân hàng TMCP Công thương VN nên tiếp tục đầu tư cho chi nhánh công nghệ đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tiện ích cho dịch cụ có, nâng mức độ tự động hóa quy trình nhằm nâng cao hiệu hoạt động; đầu tư phát triển chương trình phần mềm 77 phục vụ tốn; phát triển cơng nghệ thơng tin an tồn, bảo mật đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu khách hàng Tăng cường khả liên doanh, liên kết với tổ chức kinh tế nước để trao đổi công nghệ, kinh nghiệm quản lý Lựa chọn hệ thống công nghệ đại, đáp ứng thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế để thực nghiệp vụ kinh doanh quản lý điều hành đồng thời cho phép tích hợp dịch vụ ngân hàng hoạch định hội nhập quốc tế - Tăng cường công tác đào tạo huấn luyện Con người yếu tố then chốt, đóng vai trò định phát triển dịch vụ toán nước Các dịch vụ toán qua ngân hàng nghiệp vụ có sử dụng cơng nghệ cao, cán ngân hàng thực nghiệp vụ trước hết phải nắm vững nghiệp vụ, công nghệ giàu kinh nghiệm thực tiễn Các cán phải đào tạo theo hướng chuyên nghiệp cao Việc đào tạo cách góp phần đảm bảo hoạt động hiệu an toàn cho hoạt động dịch vụ TTTN, giảm thiểu rủi ro khơng đáng có Ngân hàng nên tổ chức định kỳ lớp tập huấn, bồi dưỡng thêm nghiệp vụ chuyên môn, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ tảng cho cán làm công tác toán nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng Các lớp tập huấn nên chuyên sâu, đào tạo thực hành phần công việc cụ thể để nhân viên nắm rõ thao tác trình tác nghiệp Thường xuyên mở lớp học đào tạo kỹ bán hàng để nâng cao khả bán sản phẩm dịch vụ nhân viên - Tiếp tục hợp tác với NHTM nước phát triển thêm mạng toán song phương để tăng tốc độ tốn giảm thiểu chi phí Tăng cường đầu tư công nghệ đại phục vụ phát triển dịch vụ TTTN cho 78 chi nhánh - Xây dựng phương án dự phòng rủi ro hoạt động cung ứng dịch vụ tốn Để có sở cho việc tài trợ rủi ro hoạt động toán, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nên xây dựng phương án trích lập dự phòng rủi ro cho hoạt động dịch vụ toán nước Hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro số rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng rủi ro từ chi phí phụ thuộc vào quy chế pháp lý Bộ Tài Do đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nên chủ động xây dựng phương án lập quỹ dự phòng rủi ro cho hoạt động dịch vụ tốn trích từ lợi nhuận sau thuế Ngân hàng - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ toán chuyển tiền Phát triển đa dạng sản phẩm, tập trung đẩy mạnh sản phẩm mang lại hiểu cao Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chuẩn quốc tế 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ toán nước Vietinbank chương dựa định hướng phát triển dịch vụ tốn nước Vietinbank Bình Đinh tiềm phát triển dịch vụ toán nước, luận văn đưa giải pháp nhằm mục tiêu phát triển dịch vụ toán nước chi nhánh Bên cạnh luận văn đưa kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng nhà nước Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam 80 KẾT LUẬN Dịch vụ toán nước loại dịch vụ quan trọng NHTM Nhờ có dịch vụ mà NHTM tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế Việc phát triển dịch vụ toán nước trở thành vấn đề cấp thiết ngân hàng Với vai trò ngày quan trọng dịch vụ tốn nước, Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam CN Bình Định ngày quan tâm phát triển dịch vụ toán nước Tuy nhiên thực tế phát triển dịch vụ tốn nước chưa xứng tầm với quy mô ngân hàng với điều kiện phát triển dịch vụ tốn địa bàn Với khó khăn hạn chế việc phát triển dịch vụ toán nước việc đưa giải pháp phát triển dịch vụ toán nước Chi nhánh cần thiết nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng, nâng cao vị ngân hàng hoạt động tốn nước mang lại nguồn thu nhập đóng góp vào lợi nhuận Chi nhánh Qua nghiên cứu phân tích đề tài cho thấy vấn đề sau: Thứ , hệ thống hóa sở lý luận phát triển dịch vụ toán nước NHTM, luận văn khái qt hóa lý luận tốn qua ngân hàng, phân tích vấn đề nội dung phát triển dịch vụ toán nước tiêu chí đánh giá kết phát triển dịch vụ toán nước Luận văn tiến hành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trình phát triển dịch vụ tốn nước ngân hàng, bao gồm nhân tố bên nhân tố bên Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ toán Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam CN Bình Định Luận văn tiến hành phân tích thực trạng triển khai biện pháp nhằm phát triển dịch vụ toánChi nhánh triển khai thời gian qua, đồng thời dựa 81 vào tiêu chí đánh giá kết phát triển dịch vụ TTTN nêu chương 1, luận văn phân tích kết phát triển dịch vụ TTTN Chi nhánh, qua đánh giá chung thành tựu, hạn chế phân tích nguyên nhân hạn chế Thứ ba, luận văn tiến hành phân tích định hướng phát triển dịch vụ toán nước Chi nhánh thuận lợi để phát triển dịch vụ tốn nước Từ đề giải pháp nhằm phát triển dịch vụ toán nước NHTM CP Công thương Việt Nam CN Bình Định kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước NHTM CP Công thương Việt Nam Với giải pháp trình bày, luận văn hi vọng đóng góp phần nhỏ vào việc phát triển dịch vụ toán nước Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định Do thời gian khả nghiên cứu hạn chế, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định Vì vậy, tác giả mong nhận đóng góp người đọc TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [2] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [3] NHNN (2006), Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN Thống đốc NHNN việc Ban hành Quy chế cung ứng sử dụng séc [4] NHNN (2002), Quyết định 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/03/2002 Thống đốc NHNN Quy chế hoạt động toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán [5] NHNN (2002), Quyết định 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 10 năm 2002 Thống đốc NHNN việc Ban hành Quy định thủ tục toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán [6] Đào Lê Kiều Oanh (2012), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn bán lẻ Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận án tiến sỹ Trang web [7] http://www.vietinbank.vn [8] http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Phat-trien-ben-vungdich-vu-the-thanh-toan-o-Viet-Nam/32149.tctc [9] https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/11/111123.html [10] http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-phuong-huong-va-giai-phap-phattrien-khach-hang-su-dung-the-cua-vietinbank-65488/ ... CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 1.1 DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 1.1.1 Dịch vụ toán qua ngân hàng Dịch vụ ngân hàng: Từ điển Bách Khoa Việt Nam,giải... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 1.1 DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG .6 1.1.1 Dịch vụ toán qua ngân hàng 1.1.2 Phân loại dịch vụ toán qua ngân hàng. .. phát triển dịch vụ toán nước Ngân hàng thương mại thực tiễn phát triển dịch vụ toán nước Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam CN Bình Định - Phạm vi nghiên cứu: Về mặt nội dung: Dịch vụ toán ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh bình định , Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn