Cach xem tuoi vo chong tot hay xau

10 453 5
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 17:10

60 HOA GIÁP HOA GIÁP NĂM SINH CUNG HÀNH Giáp Tí Chấn Mộc Ất Sửu Tốn Mộc Bính Dần Khảm Thủy Đinh Mão Càn Kim Mậu Thìn Đoài Kim Kỷ Tị Cấn Thổ Canh Ngọ Ly Hỏa Tân Mùi Khảm Thủy Nhâm Thân Khôn Thổ Quý Dậu Chấn Mộc Giáp Tuất Càn Kim Ất Hợi Đoài Kim Bính Tí Càn Kim Đinh Sửu Ly Hỏa Mậu Dần Khảm Thủy Kỉ Mão Khôn Thổ Canh Thìn Chấn Mộc Tân Tị Tốn Mộc Nhâm Ngọ Ly Hỏa Quý Mùi Càn Kim Giáp Thân Khôn Thổ Ất Dậu Chấn Mộc Bính Tuất Tốn Mộc Đinh Hợi Cấn Thổ Mậu Tí Càn Kim Kỉ Sửu Đoài Kim Canh Dần Cấn Thổ Tân Mão Ly Hỏa Nhâm Thìn Khảm Thủy Quý Tị Khôn Thổ Giáp Ngọ Ly Hỏa Ất Mùi Khảm Thủy Bính Thân Khôn Thổ Đinh Dậu Chấn Mộc Mậu Tuất Tốn Mộc 1 Kỉ Hợi Cấn Thổ Canh Tí Càn Kim Tân Sửu Đoài Kim Nhâm Dần Cấn Thổ Quý Mão Ly Hỏa Giáp Thìn Tốn Mộc Ất Tị Đoài Kim Bính Ngọ Càn Kim Đinh Mùi Đoài Kim Mậu Thân Cấn Thổ Kỉ Dậu Ly Hỏa Canh Tuất Khảm Thủy Tân Hợi Khôn Thổ Nhâm Tí Chấn Mộc Quý Sửu Tốn Mộc Giáp Dần Cấn Thổ Ất Mão Ly Hỏa Bính Thìn Khảm Thủy Đinh Tị Khôn Thổ Mậu Ngọ Chấn Mộc Kỉ Mùi Tốn Mộc Canh Thân Khôn Thổ Tân Dậu Càn Kim Nhâm Tuất Đoài Kim Quý Hợi Cấn Thổ 2 BÁT SAN GIAO HỢP CUNG CÀN TRAI CUNG CÀN LẤY GÁI CÀN Lường càn phục vị tốt vừa thôi Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi Con cháu trung bình không bao phát Ruộng vườn nhà cửa lập hai nơi. TRAI CUNG CÀN LẤY GÁI KHẢM Lưỡng thuỷ triều nguyên phước đức sinh Chăn nuôi lục sát nghiệp không thành Dâu hiền rể thảo nên khoa cử Thôn ấp ngợi khen lộc sẵn dành. TRAI CUNG CÀN LẤY GÁI CẤN Cung vị trường sinh được hợp hòa Giàu sang nhờ cậy có tay bà Chứa nhiều Phúc Đức cho con cháu Sung sướng cùng nhau đến tuổi già. TRAI CUNG CÀN LẤY GÁI CHẤN Khẩu thiệt giao tranh có đấu tranh Vợ chồng ngũ quỉ họa tương sinh Cửa nhà ruộng đất rồi tiêu sạch Tử biệt sinh li khó tạo thành. TRAI CUNG CÀN LÁY GÁI TỐN Càn, Tốn hai cung khắc rõ ràng Cưỡng cầu kết hợp kế sao an Nếu không họa hại liên miên tới Cũng sẽ chia li người một đi. TRAI CUNG CÀN LẤY GÁI LY Càn, Ly tuyệt mạng ở sao yên Sinh nở nguy nan lắm luỵ phiền Tử biệt sinh ly như đợi sẵn Khó nghèo, đắc thọ, phú quý thiên. TRAI CUNG CÀN LẤY GÁI KHÔN Thiên địa càn khôn hiệp một nhà Vận hành sinh khí phát tam đa Nhiều tài, nhiều lộc, nhiều con cái Phát đạt giàu sang thẳng đến già. TRAI CUNG CÀN LẤY GÁI ĐOÀI Vàng thỏi, vàng khối lại sinh vàng Phước lộc diên niên tuổi thọ khang Con cháu nên danh hưng tổ nghiệp Càn, Đoài phối hợp chắc giàu sang. 3 CUNG KHẢM TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI KHẢM Lưỡng Khảm trùng cung cũng tam nhàn Cưới nhau sớm phải chịu trùng tang Nếu bằng biệt lập xa cha mẹ Cháu con rồi cũng có đàn. TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI CẤN Cấn, Khảm hình trương số định rồi Lấy nhau chỉ để luỵ nhau thôi Cửa nhà xơ xác thân cơ cực Ngũ quỉ đeo theo cứ báo đời. TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI CHẤN Nước gặp gió to dậy sóng lên Thiên y Chấn, Khảm sẽ làm nên Cháu con đông đúc tài thiên thanh Hoè quế y quan rực trước thềm. TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI TỐN Khảm Tốn nên duyên phước lớn thay Thiên y quan lộc trưởng lâu dài Cửa nhà khang lệ, chăn nuôi vượng Con cái thông minh đủ trí tài. TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI LY Khảm, Ly thuỷ hỏa chớ nên gần Phước đức dẫu nhiều cũng phân cách Nếu số xa quê mà gặp gỡ Cũng cho là tạm sống thanh bần. TRAI CUNG KHẢM LÁY GÁI KHÔN Khảm, Khôn tuyệt mạng biết làm sao Dẫu bị oan gia tự thuở nào Kết hợp cũng thành sinh tử biệt Cháu con nối bước xuống âm tào. TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI ĐOÀI Thuỷ, Kim phối hợp ngẫu được tương sinh Trường thọ diên niên số đã dành Cháu con hiền hiếu nên danh phận Vườn ruộng, chăn nuôi bại hóa thành. TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI CÀN Đăng hoá Khảm, Càn số nghịch sinh Luơng duyên phú quý sớm nên danh Có điều trai phải nhường cung vợ Nể mặt nhau cho mọi sự thành. 4 CUNG CẤN TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI CẤN Duyên hoà lưỡng cấn thật gian nan Một khúc tương tư mấy nhịp đàn Nghèo khó gần nhau, giàu cách trở Xa quê hòa hiệp số thanh nhàn. TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI CHẤN Lục sát tương hình kết lứa đôi Công danh sự nghiệp nước mây trời Mẹ cha con cháu đều suy bại Khốn khổ bi ai suốt cuộc đời. TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI KHÔN Cây khô gặp lửa gọi tương sinh Sớm gặp bại suy, muộn mới thành Sinh khí tuy nhiều nhưng phải chậm Cháu con rồi cũng có uy danh. TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI CÀN Thuỷ năng dưỡng mộc vợ chồng Bởi mang cung cao bà hiếp ông Con cháu đầy nhà nhờ phước đức Rể hiền dâu thảo rạng gia phong. TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI TỐN Hai cung tuyệt mạng chớ nên gần Cưỡng ép rồi sau hoá hại thân Bệnh hoạn liên miên tiền của sạch Chồng bên núi Sở vợ sông Tần. TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI LY Cấn, Ly phước đức vốn tương sinh Phối hợp hòa vui sự nghiệp thành Nhà cửa khang trang, vườn đất rộng Cháu con hiền hiếu lập nên danh. TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI ĐOÀI Cấn Đoài số thấy được diên niên Chồng mộc vợ kim khắc cũng ưu phiền Giàu có ắt là cam hiếm muộn Gặp nhau xa xứ mới là yên. TRAI CUNG CẤN LẤY GÁI KHẢM Cấn Khảm giao hòa sự khó hòa Biến hình ngũ quỷ hoạ không xa Tuy sinh mà khắc vì phương vị Cháu con suy bại thất hai gia. 5 CUNG CHẤN TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI CHẤN Rừng cao gió mạnh vụt ào ào Hoa trái tơi bời cành lá hao Lập nghiệp gian nan mới đạt chí Phước lành cũng được hưởng về sau. TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI TỐN Mộc hỏa tương sinh nhưng nghịch thường Cung chồng kém vợ phải chịu nhường Dầu cho cách trở rồi sau hợp Con cháu diên niên phước thọ trường. TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI LY Chấn Ly sinh khí được giao hòa Phát đạt giàu sang rạng phất gia Con cháu lâu bền danh vọng lớn Tương lai thêm nức tiếng nhà. TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI ĐOÀI Chấn Đoài tuyệt mạng khó gần nhau Mộc khắc kim thương biết nói sao Nếu đã lỡ mà đeo khổ luỵ Cháu con hoạn nạn lại xa nhau. TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI KHẢM Càn Khảm thiên y ấy lộc trời Cậy nhờ nước tưới lá hoa tươi Cháu con thông tuệ đề khoa bảng Lộc hưởng vinh sang phúc để đời. TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI KHÔN Chấn Khôn họa hại khó hoà duyên Mộc thổ tương hiềm lắm luỵ phiền Nhà cửa ruộng vườn có cũng hết Cháu con đau ốm khổ liên miên. TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI CÀN Chấn Càn lục sát họa đeo gia Chồng vợ bất hòa lắm đắng cay Nếu được giàu sang thì cách trở Gần nhau lệ đổ suốt canh dài. TRAI CUNG CHẤN LẤY GÁI CẤN Chấn Cấn kết duyên ngũ quỷ sinh Cửa nhà sự nghiệp lập xa thành Cháu con bệnh tật tài hao tán Chồng vợ khổ sầu lệ trắng canh. 6 CUNG TỐN TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI TỐN Hai tốn yêu nhau hoá hại nhau Gần nhau thì số chịu đau thương Cửa nhà thiếu hụt con đau bệnh Gàn khó xa ra mới được giàu. TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI KHẢM Sinh khí xa xa thấy rạng rồi Vợ chồng duyên số tự nơi trời Cửa nhà rạng rỡ công danh đẹp Con cháu vinh sang nối nghiệp đời. TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI CÀN Tốn càn thủy hỏa khó yên thân Họa hại thường sinh biết mấy lần Nhà cửa lạnh lùng tiền của hết Cháu con thôi cũng chịu cơ bần. TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI CẤN Số ghi tuyệt mệnh khó nên duyên Đeo đẳng càng sinh nội luỵ phiền Buồn khổ lại thêm nhiều hoạn nạn Con cháu vất vả có đâu yên. TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI KHÔN Phước đức cũng nhờ ở tổ tông Tốn khôn phối hợp đẹp mây rồng Cửa nhà thanh vượng cháu con quý Đại phú do thiên tiểu phú cần. TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI CHẤN Ngũ quỷ hình thương ám ảnh hoài Rốt rồi nam bắc cũng phải chia hai Nếu còn vương bận dây con cái Cũng phải bôn ba đến xứ ngoài. TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI LY Tốn Ly phối hợp vốn tương hòa Cưới hỏi ba năm rạng cửa nhà Con cháu học hành đều đỗ đạt Rạng danh nhờ lập nghiệp phương xa. TRAI CUNG TỐN LẤY GÁI ĐOÀI Số sao cay đắng cực thân mình Lục sát tương xung phạm khắc bình Nhà cửa ruộng vườn tiền của sạch Cháu con nghèo khó cơ khổ lắm lênh đênh. 7 CUNG LY TRAI CUNG LY LẤY GÁI LY Lưỡng ly chưa hiệp thấy mỏi suy Hài hoà khó gặp nhau ắt có khi Nghèo khó gần nhau, giàu từ biệt Vợ chồng đôi ngả còn phân ly. TRAI CUNG LY LẤY GÁI KHẢM Chúng thuỷ triều nguyên phước đức sinh Đường hoàng hoa lệ đẹp gia đình Cháu con hiển đạt nên danh phận Giàu lớn số trời giàu nhỏ mình. TRAI CUNG LY LÁY GÁI CHẤN Sinh khí một vầng ánh sáng tươi Đẹp duyên cầm sát do trời Cửa nhà cao rộng con hiền hiếu Lộc thọ sinh sang phước hưởng đời. TRAI CUNG LY LẤY GÁI CÀN Ly Càn thủy hỏa chớ nên gần Phận mỏng thà cam chịu rẽ phần Nếu được cùng nhau đầu tóc bạc Cháu con nghèo khó mang cơ bần. TRAI CUNG LY LẤY GÁI CẤN Hai người khắc khó nên duyên Họa hại buồn thương lắm lụy phiền Bệnh tật liên miên tiền của sạch Cháu con nghèo khó lại không hiền. TRAI CUNG LY LẤY GÁI TỐN Trai ly gái tốn số trời dành Sớm muộn rồi đây cũng rạng danh Con cháu nhờ ơn cha mẹ để Vinh sang phước lộc thuở ngày xanh. TRAI CUNG LY LẤY GÁI KHÔN Một dải ngân hà đã trải ra Ni phương lục sát khó giao hòa Chăn nuôi vườn rộng không nên nghiệp Gặp gỡ xa quê tạm gọi là. TRAI CUNG LY LẤY GÁI ĐOÀI Hai ngôi ngũ quỷ khắc xung hình Gặp gỡ sau, sao cũng phát sinh Tang tóc mẹ cha sầu tử tức Mỗi người một ngả hận ly tình. 8 CUNG KHÔN TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI KHÔN Tai nạn liên miên đổ dập đồn Nếu tình duyên kết khôn với khôn Công danh sự nghiệp mòn con mắt Kẻ ở người đi cách nước non. TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI KHẢM Khảm khôn số khắc khó nên duyên Nếu giàu thì yếu, khó nghèo yên Cháu con vất vả thân đa bệnh Gia đạo suy vi lắm lụy phiền. TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI CHẤN Họa hại trùng trùng kéo tới đây Chấn khôn khó hiệp nợ duyên này Sống lâu thêm khổ, sầu ly biệt Con cháu vô can bị vạ lây. TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI LY Lục sát hình xung khó kết thành Ngân hà trắng xoá nước mong manh Tha phương gặp gỡ còn nhàn hạ Một xứ giao hòa họa hại sinh. TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI CÀN Diên niên ấy phước lộc miên trường Con cháu lâu dài hưởng thọ xương Dựng nghiệp chuyên cần lại tính thiện Trai hiền rể hiếu rạng gia đường. TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI CẤN Phải chịu gian nan, cực buổi đầu Ba năm nghĩ cũng chẳng bao lâu Sau này phước lộc trời cho đó Nhà cửa vinh quang lọ phải cầu. TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI TỐN Hồi ở xa nhau thương nhớ nhau Gần nhau không cãi cũng sinh đau Trong nhà ngũ quỷ năm phương dậy Kết cuộc nhà xiêu gió thổi nhào. TRAI CUNG KHÔN LẤY GÁI ĐOÀI Thiên y kim mộc thổ lộc trời ban Phước thọ miên trường con cháu sang Vườn cửa ruộng nhà đầy mĩ lệ Trăm năm vui hưởng chữ bình an. 9 CUNG ĐOÀI TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI ĐOÀI Nhật lạc non đoài sương sắp rơi Gặp nhau rồi cũng cách đôi nơi Nếu không khăn trắng trùm lên tóc Thì khổ triền miên cả cuộc đời. TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI KHẢM Khảm đoài họa hại mà tương sinh Gặp nhau xa xứ chắc nên danh Dẫu không phú quý vinh hoa lớn Cũng hưởng khang an con cháu vinh. TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI CHẤN Mộc khắc kim thương quá rõ ràng Chấn đoài tương hợp khó bình an Nếu không nghèo khổ nhiều đau bệnh Ắt cũng chia ly người một đàng. TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI LY Mẹ cha tang tóc cháu con buồn Ngũ quỉ phạm thì gạt lệ tuôn Đa sinh bệnh tật đa tai nạn Vui ở buồn bay, mỏng cách chuồn. TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI CÀN Đoài càn phước đức lớn vô cùng Kim thủy tương sinh được ở chung Con cháu sau này thành đạt nghiệp Trai hiền gái hiếu vẹn câu tùng. TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI CẤN Cháu quí con vinh phước đức nhân Diên niên ấy phước tự trời ban Đầu xanh yêu kính như đầu bạc Không được giàu cũng được sang. TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI TỐN Trái số nên không trọn nợ duyên Hình xung lục sát ở sao yên Công danh tài lộc cầu không được Tử biệt sinh ly con cháu phiền. TRAI CUNG ĐOÀI LẤY GÁI KHÔN Trời dành cung số được Thiên y Hợp mặt đủ đầy có thiếu chi Nhà cửa đường hoàng vườn rộng tốt Cháu con vinh hiển mấy ai bì. 10 . quan rực trước thềm. TRAI CUNG KHẢM LẤY GÁI TỐN Khảm Tốn nên duyên phước lớn thay Thiên y quan lộc trưởng lâu dài Cửa nhà khang lệ, chăn nuôi vượng Con cái
- Xem thêm -

Xem thêm: Cach xem tuoi vo chong tot hay xau, Cach xem tuoi vo chong tot hay xau, Cach xem tuoi vo chong tot hay xau

Bình luận về tài liệu cach-xem-tuoi-vo-chong-tot-hay-xau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP