Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

94 27 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI ĐĂNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - MAI ĐĂNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hướng dẫn khoa học: TS ĐINH BẢO NGỌC Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Mai Đăng Pháp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ OLS Ordinary Least Square FEM Fixed Effect Model REM Random Effect Model LM Breusch-Pagan Lagrange multiplier HOSE Sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh HNX Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp khái niệm vốn lưu động theo hai cách tiếp cận 1.2 Tổng hợp sơ lược khái niệm cách tiếp cận thuật ngữ sử dụng luận văn 2.1 Tổng hợp ROA & ROE trung bình cơng ty nghiên cứu từ năm 2009 đến 2014 29 2.2 ROA ROE trung bình cơng ty nghiên cứu chia theo hai lĩnh vực phân phối sản 30 xuất 2.3 Tổng hợp mã hóa biến cách tính kỳ vọng dấu biến độc lập mô hình nghiên cứu 35 3.1 Thống kê mơ tả biến mơ hình 43 3.2 Nhu cầu vốn lưu động tổng tài sản doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2014 45 3.3 Tổng hợp đòn bẩy tài cơng ty theo lĩnh vực hoạt động 47 3.4 Tổng hợp đòn bẩy tài công ty phân theo năm 47 3.5 OA công ty phân theo lĩnh vực hoạt động từ năm 2009 đến năm 2014 52 3.6 Thống kê mô tả biến CCC trước sau lọc quan sát bất thường 53 3.7 Tổng hợp trung bình độ lệch chuẩn kỳ thu tiền bình quân, kỳ chuyển hóa tồn kho bình qn 54 kỳ phải trả người bán bình quân 3.8 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình mức ý nghĩa 58 3.9 Tổng hợp kết hồi quy theo mơ hình FEM REM 61 3.10 Tổng hợp nhân tử phóng đại phương sai 64 3.11 Kết hồi quy theo mơ hình REM với option Robustness 68 3.12 Tổng hợp dấu kỳ vọng dấu hệ số hồi quy 70 DANH MỤC HÌNH ẢNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Đồ thị biểu diễn vốn lưu động thường xuyên vốn lưu động thời vụ doanh nghiệp theo thời gian 11 1.2 Minh họa sách vốn lưu động nổ 15 1.3 Minh họa sách vốn lưu động cẩn trọng 16 1.4 Minh họa sách vốn lưu động trung dung 17 3.1 Đồ thị hộp cho biến WCR công ty nghiên cứu phân theo lĩnh vực hoạt động 44 3.2 Nhu cầu vốn lưu động tổng tài sản qua năm 45 3.3 Đồ thị histogram biến quan sát WCR 46 3.4 Đồ thị histogram biến quan sát FL 48 3.5 ROA qua năm, từ 2009 đến 2014 49 3.6 ROA năm từ 2009 đến 2014, phân theo lĩnh vực hoạt động 51 3.7 Đồ thị histogram biến ROA 52 3.8 Đồ thị hộp chu kỳ chuyển hoán tiền mặt doanh nghiệp sản xuất phân phối 55 3.9 Đồ thị histogram biến CCC 54 3.10 Đồ thị hộp tốc độ tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp phân phối sản xuất 55 3.11 Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình từ năm 2009 đến năm 2014 56 3.12 Ma trận hệ số tương quan đồ thị scatter biến mô hình (trừ GDP,CPI IR) 58 3.13 Kết kiểm định Breusch-Pagan 62 3.14 Kết kiểm định Wooldridge 63 3.15 Kết kiểm định Hausman 64 3.16 Kết mơ hình tác động ngẫu nhiên với option Robustness 67 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNGVỐN LƯU ĐỘNG RÒNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Cách tiếp cận khái niệm liên quan đến vốn lưu động 1.1.2 Khái niệm vốn lưu động doanh nghiệp (Working Capital) 1.1.3 Vai trò vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.4 Phân loại vốn lưu động 1.1.5 Vốn lưu động ròng doanh nghiệp (Net Working Capital) 12 1.1.6 Chính sách quản lý vốn lưu động doanh nghiệp (Working Capital Policy) 13 1.2 NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Khái niệm nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp (Working Capital Requirement) 17 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp 19 1.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 GIỚI THIỆU CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 28 2.1.1 Giới thiệu khái quát ngành dược phẩm Việt Nam 28 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp ngành dược phẩm niêm yết Việt Nam 28 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành dược phẩm niêm yết Việt Nam 29 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 30 2.2.2 Các biến quan sát mơ hình nghiên cứu 31 2.2.3 Phương pháp ước lượng 36 2.3 DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 43 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 43 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 3.2.1 Kết nghiên cứu 57 3.2.2 Phân tích kết ước lượng mơ hình 69 3.3 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 73 3.3.1 Đối với doanh nghiệp ngành dược phẩm 73 3.3.2 Đối với quan quản lý Nhà nước 75 3.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 76 69 ROA Dòng tiền hoạt động 0.21 -0.36 0.49 0.02 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt 0.001 0.00 Tăng trưởng doanh thu -0.01 0.77 Tốc độ tăng trưởng GDP -0.54 0.39 Lãi suất cho vay ngắn hạn 0.43 0.21 Tỉ lệ lạm phát -0.11 0.57 R^2 R^2 hiệu chỉnh 0.2758 0.2685 Xác suất (thống kê F) 1320,62 Số quan sát 84 Theo mơ hình REM với option Robustness, biến độc lập quy mơ doanh nghiệp (SIZ), dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (OCF) chu kỳ chuyển hốn tiền mặt (CCC) có ý nghĩa thống kê Khả giải thích mơ hình 27,58%; khả giải thích phổ biến nghiên cứu thực nghiệm trước đề tài Ước lượng với độ lệch chuẩn Huber – White có kết khơng khác nhiều so với ước lượng REM bình thường Điều vi phạm giả thiết độ lệch chuẩn không nghiêm trọng 3.2.2 Phân tích kết ước lượng mơ hình Mơ hình nhân tố tác động đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp ngành dược phẩm niêm yết Việt Nam: WCRit = 1,48 - 0,047*SIZi,t + 0,001*CCCi,t – 0,362OCFi,t 70 Bảng 3.12 Tổng hợp dấu kỳ vọng dấu hệ số hồi quy Biến quan sát Dấu kỳ vọng Dấu ma trận Dấu hệ số hồi tương quan quy Quy mô doanh nghiệp (+) (-) (-) Chu kỳ chuyển hoán (+) (+) (+) (-) (-) (-) tiền mặt Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Mơ hình cho thấy quy mơ doanh nghiệp dòng tiền hoạt động có tác động nghịch chiều lên nhu cầu vốn lưu động chu kỳ hoán chuyển tiền mặt có tác động chiều đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Mức độ tác động biến độc lập sau: - Mỗi % tăng lên quy mô doanh nghiệp làm giảm nhu cầu vốn lưu động tổng tài sản trung bình 4,7% - Mỗi ngày giảm chu kỳ chuyển hoán tiền mặt giúp nhu cầu vốn lưu động tổng tài sản giảm trung bình 0,1% - Mỗi % tăng lên dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tổng tài sản giúp nhu cầu vốn lưu động tổng tài sản giảm trung bình 36,2% Trong nghiên cứu khoa học xã hội nói chung kinh tế nói riêng, tác động qua lại biến quan sát phức tạp Hệ số tương quan bậc (zero-order correlation) không kiểm sốt tác động qua lại nên không đại diện cho ảnh hưởng biến độc lập đến biến phụ thuộc Ở hệ số tương quan biến phụ thuộc với quy mô doanh nghiệp dòng 71 tiền từ hoạt động kinh doanh khơng có ý nghĩa thống kê có ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động Quy mô doanh nghiệp Quan hệ nghịch chiều nhu cầu vốn lưu động quy mô doanh nghiệp không với kỳ vọng dấu ban đầu kết lại phù hợp với kết luận Fazzari & Petersen (1993) Theo Fazzari & Petersen (1993), quy mơ doanh nghiệp có tương qua nghịch chiều với nhu cầu vốn lưu động Fazzari & Petersen (1993) lý giải doanh nghiệp có xu hướng trì kế hoạch đầu tư tài sản cố định cách ổn định Việc đầu tư tài sản cố định không mức đầu tư thiếu kế hoạch làm suy giảm khả cạnh tranh công ty so với đối thủ ngành, đặc biệt lĩnh vực phụ thuộc vào công nghệ dược phẩm, mỹ phẩm, y tế… Hơn nữa, khoản đầu tư tài sản cố định thường kéo dài nhiều năm Trong khoảng thời gian đó, khơng phải lúc doanh nghiệp có dòng tiền ổn định để tài trợ cho hoạt động xây dựng, nghiên cứu Tài sản lưu động lại loại tài sản có tính lỏng cao tức nhanh chóng chuyển thành tiền mặt với mức chi phí hợp lý Do đó, theo Fazzari & Petersen (1993), điều kiện doanh nghiệp tình trạng bị hạn chế tài (financial constrained) doanh nghiệp giảm nhu cầu vốn lưu động để có dòng tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư tài sản cố định theo kế hoach định trước Hay nói cách khác, tài sản cố định nhu cầu vốn lưu động hai lựa chọn đầu tư có tính loại trừ trường hợp cơng ty có lực tài hạn chế Thơng thường, cơng ty có xu hướng ưu tiên cho việc đầu tư tài sản cố định hạn chế nhu cầu vốn lưu động để thực mục tiêu 72 Chu kỳ chuyển hoán tiền mặt Theo kết nghiên cứu, chu kỳ chuyển hốn tiền mặt có tác động thuận chiều với nhu cầu vốn lưu động Kết luận phù hợp với lý thuyết kỳ vọng dấu ban đầu Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt tiêu phổ biến để đo lường hiệu quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Một doanh nghiệp quản trị vốn lưu động hiệu vốn lưu động luân chuyển nhanh nhu cầu vốn lưu động giảm yếu tố khác không đổi Kết nghiên cứu cho thấy việc tập trung quản trị vốn lưu động hướng đắn Doanh nghiệp quản trị vốn lưu động hiệu nhu cầu tài trợ cho vốn lưu động Trong tình hình khó tiếp cận vốn vay ngân hàng lãi suất khoản vay nợ cao hướng đắn Tuy nhiên mức độ tác động nhỏ chu kỳ chuyển hoán tiền mặt đến nhu cầu vốn lưu động yếu tố cần phải cân nhắc định Việc cắt giảm chu kỳ chuyển hoán tiền mặt ln kèm với chi phí hữu hình vơ hình Ví dụ việc trì hỗn tốn hóa đơn cho người bán làm khoản lợi nhuận thu từ chiết khấu toán làm xấu mối quan hệ với nhà cung cấp Do đó, nhà quản lý cần phải cân nhắc lợi ích chi phí định quản trị vốn lưu động Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Theo kết phân tích hồi quy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có tác động nghịch chiều lên nhu cầu vốn lưu động, điều với kỳ vọng dấu ban đầu Kết luận phù hợp với nghiên cứu Nazir & Afzar (2009) Amarjit Gill (2011) Khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh suy giảm, doanh nghiệp thiếu hụt nguồn vốn nội sinh để tài trợ cho tài sản lưu động cần thiết cho hoạt 73 động ngày doanh nghiệp Trong dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng giảm với tốc độ nhanh chóng theo thời gian nhu cầu tài sản lưu động doanh nghiệp tăng giảm theo cách tương ứng Lý doanh nghiệp khơng thể thay đổi mơ hình sản xuất, kinh doanh cách tức thời theo nhu cầu tài sản lưu động khó có thay đổi đột biến Sự chênh lệch tạo khoảng trống tài trợ (financing gap) cần phải bù đắp, nhu cầu vốn lưu động tăng thêm doanh nghiệp Tóm lại, doanh nghiệp có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh suy giảm có nhu cầu tài trợ cho tài sản lưu động nguồn vốn khác, điều làm tăng nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Các nhân tố vĩ mô Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố vĩ mô tổng sản lượng, lạm phát lãi suất vay ngắn hạn khơng có ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Kết luận phù hợp với nghiên cứu Filbeck & Krueger (2005) Điều khơng có nghĩa nhân tố vĩ mô không ảnh hưởng đến định nhà quản lý mà mang hàm ý nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp khó thay đổi cách nhanh chóng Để kết luận xác tác động nhân tố vĩ mô đến nhu cầu vốn lưu động ta cần thực nghiên cứu khoảng thời gian rộng hơn, trải qua chu kỳ kinh tế khác 3.3 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 3.3.1 Đối với doanh nghiệp ngành dược phẩm Theo kết nghiên cứu, yếu tố nội sinh có tác động tới nhu cầu vốn lưu động dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Theo đó, doanh nghiệp có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ổn định gặp nhiều 74 khó khăn việc tài trợ nhu cầu vốn lưu động Các doanh nghiệp phải tăng cường vay nợ ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động bị động việc lên kế hoạch vay nợ Việc dẫn đến chi phí tài bị nâng cao doanh nghiệp đạt đến cấu tài lành mạnh mong muốn Doanh nghiệp cần có biện pháp để nâng cao ổn định dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Nó giúp doanh nghiệp chủ động việc tài trợ nhu cầu vốn lưu động tiết giảm chi phí tài Đây biện pháp thực hành doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp ngành dược phẩm Việt Nam nói riêng Trong bối cảnh lãi suất vay ngắn hạn ngân hàng tăng cao khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn khác, nhiều doanh nghiệp tập trung vào công tác quản trị vốn lưu động nhằm tối ưu hóa dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Các doanh nghiệp tận dụng hội khó khăn, mặt giúp doanh nghiệp giữ vững ưu cạnh tranh, mặt khác tạo tảng cho việc nâng cao khả quản trị doanh nghiệp tương lai Yếu tố nội sinh thứ hai tác động đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp quy mô doanh nghiệp Theo Fazzari & Petersen (1993), điều kiện khó khăn tiếp cận với nguồn vốn bên ngồi, doanh nghiệp có xu hướng giảm nhu cầu vốn lưu động để tập trung đầu tư tài sản cố định Điều đồng nghĩa với việc tối ưu hóa quản trị vốn lưu động giúp giải phóng tiền mặt bị giam tài sản lưu động tạo dòng tiền nội sinh mà doanh nghiệp sử dụng để đầu tư Do đó, tăng cường công tác quản trị vốn lưu động việc làm có ý nghĩa thiết thực tình hình 75 Yếu tố thứ ba tác động đến nhu cầu vốn lưu động chu kỳ hoán chuyển tiền mặt, kết phù hợp với lý thuyết Chu kỳ hoán chuyển tiền mặt tiêu thường sử dụng để đo lường hiệu quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Doanh nghiệp có chu kỳ hốn chuyển tiền mặt nhỏ hiệu quản trị vốn lưu động cao Chu kỳ hoán chuyển tiền mặt nhỏ đồng nghĩa với việc vốn lưu động xoay vòng nhanh khả sinh lời vốn lưu động cải thiện Điều giúp giảm nhu cầu vốn lưu động, giải phóng tiền mặt bị giam giữ tài sản ngắn hạn Để giảm chu kỳ hốn chuyển tiền mặt, doanh nghiệp tập trung giải pháp vào việc giảm chu kỳ hàng tồn kho, giảm thời gian thu nợ khách hàng tăng chu kỳ phải trả người bán Tuy nhiên biện pháp phải cân nhắc đến tác động tiêu cực khác, ví dụ việc siết chặt mức tín dụng thương mại cho khách hàng làm tổn hại đến doanh thu doanh nghiệp hay việc tiết giảm mức hàng tồn kho làm tăng nguy sản xuất bị ngưng trệ có cố xảy 3.3.2 Đối với quan quản lý Nhà nước Trong môi trường kinh tế vĩ mô bất lợi, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn việc tài trợ nhu cầu vốn lưu động Chi phí cho việc tài trợ tăng cao làm xói mòn lợi nhuận làm giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp Trong tình hình nay, hai khó khăn vĩ mơ đáng kể doanh nghiệp việc khó tiếp cận nguồn vốn từ bên lãi suất vay nợ cao Hai khó khăn đề cập đến nhiều thời gian qua khó để có biện pháp giải dứt điểm Cơ quan quản lý Nhà nước nên tập trung biện pháp nhằm hạ mức lãi suất cho vay bổ sung vốn 76 lưu động cho doanh nghiệp đồng thời mở rộng đối tượng tiếp nhận khoản vay ưu đãi Đây hội để quan quản lý Nhà nước khuyến khích đầu tư vào ngành, lĩnh vực mà Việt Nam mạnh Cụ thể, Nhà nước gia tăng ưu đãi lãi suất cho vay ngành, lĩnh vực khuyến khích ví dụ ngành nơng lâm sản, đơn hàng xuất hạn chế ưu đãi lãi suất ngành khơng mạnh Việc doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đến từ khoản nợ xấu tồn đọng khứ Việc giải khoản nợ xấu chậm chạp Nhà nước nên khuyến khích khối tư nhân nước tham gia giải nợ xấu Nhiều doanh nghiệp nước ngỏ lời sẵn sàng mua hàng tỷ đồng nợ xấu quan quản lý Nhà nước cho phép Cơ quan quản lý Nhà nước học hỏi kinh nghiệm xử lý nợ xấu nước khác Ireland, Hàn quốc… Với biện pháp liệt vậy, khả tiếp cận nguồn vốn giá rẻ để bổ sung vốn lưu động doanh nghiệp nâng lên đáng kể Đây cú hích giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn tiếp tục tăng trưởng, đóng góp cho tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam tương lai 3.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 3.4.1 Hạn chế đề tài Bài nghiên cứu nhiều hạn chế quy mơ mẫu q nhỏ Tại Việt Nam có gần 100 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dược phẩm có nhiều doanh nghiệp có quy mơ lớn khơng niêm yết sàn chứng khoán Pymepharco hay Bidiphar Việc lựa chọn công ty niêm yết nhằm để đảm bảo tính tin cậy liệu mà báo cáo tài 77 cơng ty kiểm tra cơng ty kiểm tốn lớn uy tín Do cỡ mẫu nhỏ nên kết luận nghiên cứu khơng phù hợp khái qt hóa lên cho tồn công ty ngành Hạn chế thứ hai nghiên cứu vấn đề mơ hình Mơ hình nghiên cứu có hai khuyết điểm lớn sau: (i) Mơ hình tuyến tính: R bình phương thấp hai phương pháp ước lượng dấu hiệu cho thấy mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc mối quan hệ phi tuyến thay quan hệ tuyến tính Mặc dù R bình phương nghiên cứu tiệm cận với R bình phương nghiên cứu trước đề tài để phụ vụ cho mục tiêu quản lý việc cải thiện khả giải thích mơ hình cần thiết (ii) Vấn đề nội sinh (endogeneity): vấn đề nội sinh vấn đề phổ biến nghiên cứu khoa học xã hội nói chung kinh tế nói riêng Vấn đề nội sinh việc biến độc lập biến phụ thuộc có tác động qua lại với Tác động qua lại khiến cho ước lượng phương pháp hồi quy trở nên bị chệch khơng hiệu Một ví dụ cho vấn đề nội sinh nghiên cứu quan hệ nhu cầu vốn lưu động tăng trưởng doanh thu Đây mối quan hệ hai chiều, việc nới lỏng sách tín dụng thương mại làm tăng nhu cầu vốn lưu động doanh thu, đồng thời việc tăng doanh thu có tác động đến nhu cầu vốn lưu động theo kênh truyền dẫn khác Trong nghiên cứu trước đây, số tác giả cố gắng khắc phục nhược điểm cách lấy biến trễ (lags) biến độc lập mà ta nghi ngờ có quan hệ nội sinh với biến phụ thuộc Tuy nhiên việc làm giảm số quan sát nghiên cứu, có tác động làm giảm bậc tự mơ hình làm tăng độ lệch chuẩn ước lượng 78 Hạn chế thứ ba nghiên cứu việc đo lường nhân tố tác động chưa phù hợp Các nghiên cứu khác đề tài sử dụng nhiều thước đo khác để đo lường nhân tố tác động Tác giả sử dụng lập luận cá nhân để chọn thước đo phù hợp có thay đổi để phù hợp với tình hình Việt Nam Tuy nhiên chắn lập luận tác giả nhiều thiếu sót dẫn đến thước đo chưa thật phù hợp 3.4.2 Hướng nghiên cứu Trong nghiên cứu tiếp theo, tác giả có ý định thực cải tiến sau đây: (i) Tăng cỡ mẫu: không gian lẫn thời gian Việc tăng cỡ mẫu mơ hình làm tăng độ tin cậy ước lượng Trong công ty khơng niêm yết sàn chứng khốn Việt Nam, có nhiều cơng ty lớn có báo cáo tài kiểm tốn cơng ty kiểm tốn uy tín Do hạn chế thời gian nên tác giả tập hợp hết công ty Trong tương lai, hướng nghiên cứu tập hợp tất công ty dược phẩm Việt Nam có báo cáo tài kiểm tốn (ii) Cải thiện mơ hình: giới có mơ hình phổ biến sử dụng rộng rãi nhằm khắc phục tương nội sinh, mơ hình SEM Đây mơ hình kết hợp phân tích khám phá phân tích hồi quy Đồng thời mơ hình phi tham số, đánh giá thích hợp để sử dụng nghiên cứu vấn đề kinh tế Thực tế, có vài nghiên cứu đề tài thực mơ hình SEM Hướng nghiên cứu tác giả sử dụng mơ hình SEM để xác định nhân tố tác động đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp 79 (iii) Cải thiện thước đo: qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy số khái niệm tưởng chừng đơn giản lại có nhiều thước đo khác thước đo phù hợp mức độ định với bối cảnh nghiên cứu Do cần có thước đo đa chiều để đo lường nhân tố tác động Theo đó, mơ hình nghiên cứu cần phải sử dụng thước đo đa chiều cho nhân tố 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả tổng hợp kết thống kê mô tả kết ước lượng theo mô hình FEM REM Kiểm định Hausman xác đinh mơ hình REM phù hợp chặt chẽ R bình phương mơ hình tiệm cận với nghiên cứu trước Các nhân tố tác động đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp bao gồm quy mơ doanh nghiệp, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chu kỳ hoán chuyển tiền mặt Từ kết nghiên cứu, tác giả nêu số hàm ý sách doanh nghiệp Nhà nước Ngoài ra, tác giả nêu lên hạn chế mơ hình hướng nghiên cứu 81 KẾT LUẬN Bài nghiên cứu tập trung vào xác định nhân tố tác động đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp ngành dược phẩm Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy quy mô doanh nghiệp, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chu kỳ chuyển hốn tiền mặt có tác động đến nhu cầu vốn lưu động Khả giải thích mơ hình đạt mức 26,85%, tương đương với nghiên cứu thực nghiệm trước đề tài Hướng nghiên cứu tương lai đề tài mở rộng cỡ mẫu sử dụng mơ hình đại để giải vấn đề nội sinh cải thiện khả đo lường nhân tố tác động TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Arnold, G (2008) Corporate financial management, 4th edition Pearson Education [2] Besley, S & Brigham, E.F (2008) Essential of Managerial Finance, 14th edition Thomson South-Western, USA, pp 566-567 [3] Brigham, E.F & Ehrhardt, M.C (2008) Financial Management: Theory and Practice, 20th edition Thomson South-Western, USA, pp 775 [4] Deloof, M (2003) “Does working capital management affect profitability of Belgian firms?”, Journal of Business Finance & Accounting, 30(34), pp 573-588 [5] Filbeck, G., & Krueger, T M (2005) “An analysis of working capital management results across industries” American Journal of Business, 20(2), 11-20 [6] Gill, A (2011) “Factors that influence working capital Requirements In Canada” Economics and Finance Review, 1(3), 30-40 [7] Gitman, Lawrence J., Roger Juchau, and Jack Flanagan Principles of managerial finance Pearson Higher Education AU, 2010 [8] Hawawini, G., Viallet, C., & Vora, A (1986) Industry influence on corporate working capital decisions [9] Hill, M D., Kelly, G W., & Highfield, M J (2010) “Net operating working capital behavior: a first look” Financial Management, 39(2), 783-805 [10] Lamberson, M (1995) “Changes in working capital of small firms in relation to changes in economic activity” American Journal of Business, 10(2), 45-50 [11] Lawrence J Gitman & Charles E Maxwell, “Financial Activities of Major U.S Firms: Survey and Analysis of Fortune’s 1000”, Financial Management (Winter 1985), pp 57-65 [12] Nazir, M S., & Afza, T (2009) “Working capital requirements and the determining factors in Pakistan” IUP Journal of Applied Finance, 15(4), 28-38 [13] Sanger, J.S (2011) “Working capital: a modern approach”, Financial executive, 17(7), pp 69 [14] Smith, K V (1973) “State of the art of working capital management” Financial Management, 50-55 [15] Van Horne, J C., & Wachowicz, J M (2008) Fundamentals of financial management Pearson Education [16] Weinraub, H J., & Visscher, S (1998) “Industry practice relating to aggressive conservative working capital policies” Journal of Financial and Strategic Decision, 11(2), pp 11-18 [17] Weston, J & Brigham, E (1981) Managerial finance, 7th edition Dryden Press, Hinsdale, IL ... nhu cầu vốn lưu động, việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động quan trọng 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn. .. tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động công ty ngành dược phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Do đó,... Việt Nam Do đó, việc áp dụng nghiên cứu Việt Nam góp thêm chứng để kiểm định nhân tố tác động đến nhu cầu vốn lưu động Tóm lại, nghiên cứu nhân tố tác động đến vốn lưu động Việt Nam vừa nhu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty ngành dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn