Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

102 14 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ THẮM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THỊ THẮM NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHỐNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả HOÀNG THỊ THẮM MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.2 CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các nghiên cứu giới 10 1.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam 13 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 15 1.3.1 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp 16 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 22 2.1 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 2.1.1 Xác định biến mơ hình 22 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu 26 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 31 2.2.1 Thu thập liệu 31 2.2.2 Mã hóa biến quan sát 34 2.2.3 Xây dựng ma trận hệ số tương quan 34 2.2.4 Lựa chọn biến đưa vào mơ hình 34 2.2.5 Ước lượng mơ hình ban đầu 34 2.2.6 Kiểm định mơ hình 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY NGÀNH KHỐNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 3.1 NGÀNH KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 36 3.1.1 Khái niệm ngành khoáng sản 36 3.1.2 Đặc điểm ngành khoáng sản Việt Nam 36 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ngành khoáng sản qua năm 39 3.2 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 43 3.2.1 Thực trạng chung hiệu hoạt động doanh nghiệp 43 3.2.2 Mối quan hệ hiệu hoạt động số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 46 3.3 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TỪ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 54 3.3.1 Kết nghiên cứu 54 3.3.2 Phân tích kết nghiên cứu mơ hình lựa chọn 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG CÁC KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 71 4.1 KẾT LUẬN 71 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 73 4.2.1 Đối với doanh nghiệp ngành khoáng sản 73 4.2.2 Đối với quan quản lý nhà nước 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Tổng hợp giả thiết ảnh hưởng nhân tố đến hiệu 26 hoạt động doanh nghiệp 2.2 Danh sách 16 công ty nghiên cứu thuộc ngành khoáng 32 Sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 3.1 Sản phẩm khai thác chủ yếu ngành khoáng sản 40 3.2 Mối quan hệ tổng doanh thu hiệu hoạt động 47 doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.3 Mối quan hệ tổng tài sản doanh nghiệp hiệu 48 hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.4 Mối quan hệ tỷ trọng tài sản cố định hiệu 49 hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.5 Mối quan hệ tỷ suất nợ hiệu hoạt động 50 doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.6 Mối quan hệ tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu hiệu 51 hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.7 Mối quan hệ tốc độ tăng trưởng hiệu hoạt 52 động doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.8 Mối quan hệ khả toán hành hiệu 53 hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản 3.9 Mã hóa biến quan sát 54 3.10 Bảng chuyển đổi biến 55 3.11 Ma trận hệ số tương quan 56 Số hiệu Tên bảng Trang bảng 3.12 Hồi quy theo mơ hình ảnh hưởng cố định 58 3.13 Hồi quy theo mơ hình với ảnh hưởng ngẫu nhiên 60 3.14 Kết kiểm định Hausman 62 3.15 Kết hồi quy 63 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang biểu đồ 3.1 Giá trị xuất nhập ngành khoáng sản qua năm 42 3.2 Tỷ suất sinh lời tài sản bình quân doanh nghiệp 43 ngành khoáng sản giai đoạn 2009 – 2013 3.3 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu bình qn doanh nghiệp ngành khống sản giai đoạn 2009 – 2013 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu ln vấn đề quan tâm hàng đầu người thực hoạt động Hiệu hoạt động doanh nghiệp vấn đề quan trọng liên quan đến tồn phát triển doanh nghiệp Đặc biệt bối cảnh tồn cầu hóa ngày mở rộng, cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt vấn đề đạt hiệu hoạt động tốt toán trở nên cấp thiết doanh nghiệp Tuy nhiên, hiệu hoạt động doanh nghiệp từ trước tới xem phạm trù rộng lớn tương đối phức tạp Vì thế, việc tìm trả lời câu hỏi nhân tố tác động tới hiệu hoạt động doanh nghiệp? tác động theo chiều hướng nào? có ý nghĩa lớn nhằm góp phần giải phần toán hiệu hoạt động doanh nghiệp Việc tìm nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động doanh nghiệp phục vụ cho nhà quản lý doanh nghiệp nhà đầu tư có lựa chọn, đánh giá định phù hợp tùy vào mục đích Đặc biệt, việc tìm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động có ý nghĩa quan trọng với nhà quản lý việc đưa sách liên quan để bước nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế, ngành khoáng sản ngày chứng tỏ vị quan trọng cơng đại hóa đất nước Trong năm qua, ngành cơng nghiệp khống sản đóng vai trò quan trọng phát triển cơng nghiệp Việt Nam, chiếm từ 10% -12% GDP, đáp ứng đủ kịp thời nguyên liệu than đá, thiếc, chì, kẽm sắt, đồng, appatit cho số ngành kinh tế sử dụng nguyên liệu khoáng sản nhiệt 79 KẾT LUẬN Những kết đạt a Về nghiên cứu lý thuyết - Hệ thống lại sở lý thuyết hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp - Bằng thống kê mơ tả phân tích, đề tài xây dựng mơ hình để xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp b Về ý nghĩa thực tiễn - Đề tài khái quát chung đặc trưng ngành tình hình hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thị trường chứng khốn Hà Nội giai đoạn 2009 -2013 - Đề tài lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cơng ty ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tuy nhiên, qua q trình phân tích sử dụng mơ hình hồi quy có nhân tố thực có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành là: Quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định, tốc độ tăng trưởng, tỷ suất chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp, cấu trúc tài chính, lạm phát lãi suất Đây xem chứng thực nghiệm để chứng minh thêm ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động doanh nghiệp - Từ đó, đề tài đưa số hàm ý sách để hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành khoáng sản Hạn chế - Mẫu nghiên cứu đề tài lựa chọn phạm vi 16 doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, số liệu phân tích giới hạn giai đoạn 2009-2013 nên kết chưa thực phản ánh xác cho phạm vi tổng thể 80 - Số liệu phân tích thu thập từ báo cáo tài doanh nghiệp nên chủ yếu phản ánh số liệu sổ sách, chưa xét đến giá trị thị trường - Hiệu hoạt động vấn đề phức tạp tác động số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh hiệu tài theo hướng khác chưa giải thích sâu ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến biến độc lập Hướng nghiên cứu phát triển sau hoàn thành đề tài - Đề tài cần tìm hiều giải thích sâu sắc tồn diện ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động doanh nghiệp - Từ kết nghiên cứu mở rộng nghiên cứu để xây dựng biện pháp, sách liên quan phù hợp cho doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: tiếp cận theo phương pháp đường dẫn, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng- số (40).2010 [2] Trần Thị Hòa (2006), Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [3] Nguyễn Thị Thanh Nga (2010), Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng [4] PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Tài doanh nghiệp, Nhà xuất tài [5] PGS.TS Trương Bá Thanh, Trần Đình Khơi Ngun, Phân tích hoạt động kinh doanh II, Nhà xuất Giáo Dục [6] Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Huỳnh Thanh Hùng (2011), Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làng nghề dệt Chiếu Định Yên – Đồng Tháp, Tạp chí khoa học 2011: 20a 210-219, Trường Đại học Cần Thơ [7] Nguyễn Tấn Vinh (2011), Cấu trúc vốn hiệu hoạt động công ty niêm yết thị trường chứng khoán Hà Nội, Đại học Đà Nẵng Tiếng anh [8] Amdemikael Abera (2012), Factors Affecting Profitability: An Empirical Study on Ethiopian bussiness Industry., Ethiopian [9] Camelia Burja (2011), Factors influencing the companies’ profitability, Rumani [10] Nguyen Ngoc Diep, Nguyen Anh Phong (2011), The factors effect to the financial efficiency of FDI (foreign direct investment) enterprises loacated in HO CHI MINH city- VIET NAM, Economic Research Report, VietNam [11] Wei Xu, Xiangzhen Xu, Shoufeng Zhang (2005), An empirical study on relationship between corporation performance and capital structure, China-USA Business Review PHỤ LỤC HỒI QUY ROA THEO FEM Dependent Variable: Y1 Method: Panel Least Squares Date: 09/12/14 Time: 20:11 Sample: 280 Cross-sections included: 15 Total panel (unbalanced) observations: 280 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X01 X3 X4 X6 X7 X8 X9 X10 X11 -0.291141 0.080588 -0.008496 -0.138683 -0.001634 0.116056 -0.027914 0.419169 -0.175296 0.024307 0.081154 0.014081 0.035035 0.050444 0.003058 0.025557 0.012471 0.320261 0.091985 0.143490 -3.587492 5.723083 -0.242503 -2.749265 -0.534385 4.541138 2.238244 1.308835 -1.905712 0.169397 0.0004 0.0000 0.8086 0.0064 0.5935 0.0000 0.0261 0.1918 0.0378 0.8656 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.618831 0.584585 0.039622 0.401892 519.1879 1.585950 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.029642 0.061474 -3.537056 -3.225503 18.07035 0.000000 HỒI QUY ROA THEO REM Dependent Variable: Y1 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 09/12/14 Time: 20:11 Sample: 280 Cross-sections included: 15 Total panel (unbalanced) observations: 280 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.157336 0.041420 -3.798596 0.0002 X01 0.064404 0.008912 7.226787 0.0000 X3 -0.053520 0.025268 -2.118101 0.0351 X4 -0.199529 0.031170 -6.401248 0.0000 X6 -0.003134 0.002710 -1.156555 0.2485 X7 0.126864 0.024468 5.185002 0.0000 X8 -0.020152 0.011279 1.786650 0.0451 X9 0.514172 0.312540 1.645139 0.1011 X10 -0.180638 0.091021 -1.984576 0.0482 X11 -0.013470 0.142291 -0.094668 0.9246 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.019368 0.1929 Idiosyncratic random 0.039622 0.8071 Weighted Statistics R-squared 0.322215 Mean dependent var 0.012726 Adjusted R-squared 0.299622 S.D dependent var 0.047887 S.E of regression 0.040076 Sum squared resid 0.433640 F-statistic 14.26184 Durbin-Watson stat 1.473373 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared Sum resid 0.482029 Mean dependent var 0.029642 0.546131 Durbin-Watson stat 1.169891 squared KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN ROA THEO FEM HAY REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Test Summary Statistic Chi-Sq d.f Prob Cross-section random 15.145034 0.0870 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob X01 0.080588 0.064404 0.000119 0.1377 X3 -0.008496 -0.053520 0.000589 0.0636 X4 -0.138683 -0.199529 0.001573 0.1250 X6 -0.001634 -0.003134 0.000002 0.2893 X7 0.116056 0.126864 0.000054 0.1431 X8 0.027914 0.020152 0.000028 0.1446 X9 0.419169 0.514172 0.004886 0.1741 X10 -0.175296 -0.180638 0.000176 0.6875 X11 0.024307 -0.013470 0.000343 0.0413 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y1 Method: Panel Least Squares Date: 09/12/14 Time: 20:12 Sample: 280 Cross-sections included: 15 Total panel (unbalanced) observations: 280 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.291141 0.081154 -3.587492 0.0004 X01 0.080588 0.014081 5.723083 0.0000 X3 -0.008496 0.035035 -0.242503 0.8086 X4 -0.138683 0.050444 -2.749265 0.0064 X6 -0.001634 0.003058 -0.534385 0.5935 X7 0.116056 0.025557 4.541138 0.0000 X8 0.027914 0.012471 2.238244 0.0261 X9 0.419169 0.320261 1.308835 0.1918 X10 -0.175296 0.091985 -1.905712 0.0578 X11 0.024307 0.143490 0.169397 0.8656 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.618831 Mean dependent var 0.029642 Adjusted R-squared 0.584585 S.D dependent var 0.061474 S.E of regression 0.039622 Akaike info criterion -3.537056 Sum squared resid 0.401892 Schwarz criterion Log likelihood 519.1879 F-statistic 18.07035 Durbin-Watson stat 1.585950 Prob(F-statistic) 0.000000 -3.225503 HỒI QUY ROE THEO FEM Dependent Variable: Y2 Method: Panel Least Squares Date: 09/12/14 Time: 20:13 Sample: 280 Cross-sections included: 15 Total panel (unbalanced) observations: 280 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.713626 0.125647 -5.679584 0.0000 X01 0.147221 0.025115 5.861993 0.0000 X3 0.085348 0.062632 1.362690 0.0242 X5 -0.009301 0.002567 -3.623177 0.0004 X6 6.91E-05 0.004281 0.016151 0.9871 X7 0.138615 0.043726 3.170071 0.0017 X8 0.046658 0.022173 2.104300 0.0363 X9 1.295977 0.563661 2.299213 0.1223 X10 -0.592712 0.162985 -3.636599 0.0003 X11 0.634593 0.254639 2.492126 0.0133 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.705048 Mean dependent var 0.044007 Adjusted R-squared 0.460580 S.D dependent var 0.096140 S.E of regression 0.070610 Akaike info criterion -2.381476 Sum squared resid 1.276354 Schwarz criterion -2.069923 Log likelihood 357.4066 F-statistic 11.35747 Durbin-Watson stat 1.983526 Prob(F-statistic) 0.000000 HỒI QUY ROE THEO REM Dependent Variable: Y2 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 09/12/14 Time: 20:14 Sample: 280 Cross-sections included: 15 Total panel (unbalanced) observations: 280 Swamy and Arora estimator of component variances Std Variable Coefficient Error t-Statistic Prob C -0.332006 0.055690 -5.961720 0.0000 X01 0.079139 0.008762 9.031901 0.0000 X3 -0.081187 0.030663 -2.647736 0.1086 X5 -0.012473 0.002035 -6.128704 0.0000 X6 0.004840 0.003490 1.387015 0.1666 X7 0.163000 0.042725 3.815111 0.0002 X8 -0.009706 0.018187 0.533690 0.5940 X9 1.844553 0.541237 3.408030 0.2108 X10 -0.541760 0.159127 -3.404572 0.0008 X11 0.525949 0.253290 2.076470 0.0388 Effects pecification S.D Rho Cross-section random 0.010749 0.0226 Idiosyncratic random 0.070610 0.9774 Weighted Statistics R-squared 0.374079 Mean dependent var 0.036852 Adjusted R-squared 0.353215 S.D dependent var 0.091776 S.E of regression 0.073809 Sum squared resid 1.470898 F-statistic 17.92937 Durbin-Watson stat 1.821165 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.411059 Mean dependent var 0.044007 Sum squared resid 1.518728 Durbin-Watson stat 1.763809 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN ĐỂ LỰA CHỌN ROE THEO FEM HAY REM Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Chi-Sq Test Summary Statistic Cross-section random Chi-Sq d.f Prob 0.0001 34.001559 Cross-section random effects test comparisons: Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob X01 0.147221 0.079139 0.000554 0.0038 X3 0.085348 -0.081187 0.002983 0.0023 X5 -0.009301 -0.012473 0.000002 0.0426 X6 0.000069 0.004840 0.000006 0.0544 X7 0.138615 0.163000 0.000087 0.0088 X8 0.046658 0.009706 0.000161 0.0036 X9 1.295977 1.844553 0.024776 0.0005 X10 -0.592712 -0.541760 0.001243 0.1484 X11 0.634593 0.525949 0.000685 0.0000 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: ROE Method: Panel Least Squares Date: 09/12/14 Time: 20:14 Sample: 280 Cross-sections included: 15 Total panel (unbalanced) observations: 280 Variable Coefficient C -0.713626 X01 Std Error t-Statistic Prob 0.125647 -5.679584 0.0000 0.147221 0.025115 5.861993 0.0000 X3 0.085348 0.062632 1.362690 0.1742 X5 -0.009301 0.002567 -3.623177 0.0004 X6 6.91E-05 0.004281 0.016151 0.9871 X7 0.138615 0.043726 3.170071 0.0017 X8 0.046658 0.022173 2.104300 0.0363 X9 1.295977 0.563661 2.299213 0.0223 X10 -0.592712 0.162985 -3.636599 0.0003 X11 0.634593 0.254639 0.0133 2.492126 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.505048 Mean dependent var 0.044007 Adjusted R-squared 0.460580 S.D dependent var 0.096140 S.E of regression 0.070610 Akaike info criterion -2.381476 Sum squared resid 1.276354 Schwarz criterion Log likelihood 357.4066 F-statistic 11.35747 Durbin-Watson stat 1.983526 Prob(F-statistic) 0.000000 -2.069923 ... tương nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty cổ phần khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi nội dung đề tài: Nghiên cứu nhân tố... động công ty cổ phần khoáng sản niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam + Phạm vi khơng gian: Đề tài nghiên cứu với 16 cơng ty thuộc ngành khống sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam +... tài doanh nghiệp 1.2.1 Các nghiên cứu giới Nghiên cứu R Zeitun & G G Tian (2007) tác động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty, với quy mô nghiên cứu 167 công ty Jordan khoảng thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn