Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận ngũ hành sơn

98 36 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:19

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ THU THỦY PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ THU THỦY PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Ngô Thị Thu Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm vai trò hộ kinh doanh kinh tế 1.1.2 Phân loại hộ kinh doanh 10 1.1.3 Vai trò cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại .10 1.1.4 Đặc điểm cho vay hộ kinh doanh 12 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.2.1 Quan niệm phát triển cho vay hộ kinh doanh 13 1.2.2 Nội dung phát triển cho vay hộ kinh doanh 15 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển cho vay hộ kinh doanh 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay hộ kinh doanh 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 29 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn 29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức 30 2.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn 35 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 40 2.2.1 Tình hình đặc điểm khách hàng hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn 40 2.2.2 Các biện pháp phát triển cho vay hộ kinh doanh thực Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua 41 2.2.3 Thực trạng kết phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn .47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 59 2.3.1 Những kết đạt 59 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 65 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 65 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội Quận Ngũ Hành Sơn 65 3.1.2 Tình hình cạnh tranh Ngân hàng địa bàn Quận 66 3.1.3 Định hướng mục tiêu phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 66 3.1.4 Đánh giá lực tiềm phát triển hộ kinh doanh địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn 67 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 68 3.2.1 Tăng cường mối quan hệ với khách hàng truyền thống đôi với việc khai thác khách hàng tiềm 68 3.2.2 Sàng lọc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh 70 3.2.3 Hoàn thiện, đa dạng hóa sản phẩm cấu cho vay phù hợp với nhu cầu khách hàng khả Ngân hàng 71 3.2.4 Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay, nâng cao tỷ trọng cho vay khơng có bảo đảm tài sản cho vay có bảo đảm tài sản hình thành từ tương lai hộ kinh doanh 72 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro cho vay hộ kinh doanh 73 3.2.6 Nâng cao kỹ giao tiếp chăm sóc khách hàng 74 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ 75 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn CBCNV : Cán công nhân viên CVHKD : Cho vay hộ kinh doanh CNTT : Cơng nghệ thơng tin CBTD : Cán tín dụng DN : Dư nợ HĐKD : Hoạt động kinh doanh HKD : Hộ kinh doanh KH : Khách hàng NHTM : Ngân hàng thương mại No&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NHNN : Ngân hàng Nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Nguồn vốn huy động từ 2011-2013 35 2.2 Dư nợ tín dụng từ 2011-2013 37 2.3 Kết kinh doanh năm 2011-2013 39 2.4 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh 47 2.5 Số lượng khách hàng cho vay hộ kinh doanh 48 2.6 Dư nợ cho vay bình quân hộ kinh doanh 49 2.7 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo thời hạn 51 2.8 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo ngành nghề 52 2.9 Dư nợ cho vay hộ kinh doanh theo phương thức 53 2.10 Nợ xấu cho vay hộ kinh doanh 57 2.11 Thu nhập cho vay hộ kinh doanh 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tháng 9/2008 trở thành mốc khó quên lịch sử kinh tế giới, khủng hoảng tài nổ Mỹ nhanh chóng lan rộng ảnh hưởng tồn cầu Tiếp theo sau khủng hoảng nợ cơng Châu Âu mà Hy Lạp nước bước vào vòng xốy Nền kinh tế giới hứng chịu nhiều hệ nặng nề Suy thoái kép không xảy ra, khủng hoảng quy mô quốc gia hay khu vực suốt năm qua dường trì hỗn nỗ lực phục hồi kinh tế toàn cầu sau "địa chấn" tài 2008 Sáu năm sau khủng hoảng, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa thể phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bất ổn lạm phát lãi suất cho vay cao, nợ xấu trở nên nhức nhối, thu nhập tăng chậm đời sống người dân khó khăn…Muốn thối khỏi tình trạng này, Việt Nam phải dọn dẹp hệ thống ngân hàng, tiếp tục cải tổ khối doanh nghiệp nhà nước hồi sức cho khu vực tư nhân trước thành tựu 14 năm kể từ Luật doanh nghiệp đời bị xóa Trong tình hình kinh tế Việt Nam nay, hàng ngày có nhiều doanh nghiệp bị phá sản kinh tế hộ gia đình đặc biệt hộ kinh doanh đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước Ngồi việc đóng góp vào mức tăng trưởng chung nước, hộ kinh doanh giải việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Đặc biệt, hộ kinh doanh thương mại mạng lưới rộng nhất, phát triển đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn mà lĩnh vực kinh doanh khác không thay Vì vậy, kênh phân phối lưu thơng hàng hóa quan trọng, giúp cân đối thương mại phát triển kinh tế địa phương Vốn nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã 75 khách hàng Hiện chi nhánh chưa có phận tiếp đón hướng dẫn khách hàng đến giao dịch Vì để khách hàng đến giao dịch nhận thấy chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo chi nhánh nên thành lập phận tiếp đón khách hàng hướng dẫn thủ tục ban đầu cần thiết Sau tùy theo mục đích giao dịch khách hàng mà có hướng dẫn, hổ trợ phù hợp Ngồi ra, để biết mức độ hài lòng khách hàng Ngân hàng nào, Chi nhánh cần phải thiết lập kênh thông tin để khách hàng góp ý như: Hòm thư góp ý đặt điểm giao dịch để khách hàng có ý kiến phản hồi q trình thực giao dịch với ngân hàng, phiếu điều tra khảo sát ý kiến khách hàng Từ Chi nhánh có hướng điều chỉnh, phục vụ tốt 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thu nhập Agribank Ngũ Hành Sơn chủ yếu thu nhập từ tín dụng, trình độ nghiệp vụ, tính chủ động, sáng tạo đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng có ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động tín dụng Để góp phần phát triển cho vay hộ kinh doanh việc đào tạo nghiệp vụ cho CBTD cần thiết Đào tạo tính chuyên sâu công tác thẩm định cho vay, thẩm định tài sản bảo đảm, khả dự đoán tương lai để phòng ngừa rủi ro Do để có đội ngũ cán tín dụng chuyên sâu, chi nhánh cần phải tiến hành giải pháp: - Cần phải đào tạo đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, chế tín dụng, sách pháp luật, nghiệp vụ thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh doanh cho cán ngân hàng nói chung cho cán tín dụng nói riêng để cán ngân hàng tiếp cận vấn đề cần phải thực 76 Chính sách đào tạo phải thực thường xuyên tất cán khơng kể vị trí Thường xun khuyến khích cán nâng cao nghiệp vụ chun mơn, có chế hổ trợ hợp lý - Cần phải thường xuyên luân chuyển cán cán tín dụng Khi thay đổi địa bàn tạo thêm tính mẻ công việc, tránh nhàm chán làm vị trí, địa bàn khoảng thời gian dài Hơn việc luân chuyển cán giúp hạn chế đạo đức nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp coi phẩm chất quan trọng cán tín dụng hạn chế rủi ro cho ngân hàng vay ké, hồ sơ ảo - Để tránh trường hợp khách hàng đến vay vốn phải lại nhiều lần bổ sung hồvay vốn theo u cầu cán tín dụng khâu tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu yêu cầu hồvay vốn gồm giấy tờ thủ tục để khách hàng tiện theo dõi cung cấp, tránh kéo dài thời gian giải cho vay b Tăng cường nguồn vốn huy động nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng Nguồn vốn huy động Chi nhánh chủ yếu từ dân cư với 90% có kỳ hạn 12 tháng Do vậy, để đáp ứng nhu cầu đa dạng thời gian vay vốn khách hàng, Chi nhánh cần đa dạng hóa hình thức, kỳ hạn huy động vốn, đảm bảo đủ vốn cho vay cân đối thời hạn, lãi suất vay gửi Hiện nay, nguồn tiền gởi từ đơn vị chi lương qua thẻ ATM, nguồn tiền đền bù giải tỏa cho hộ gia đình địa bàn thuộc diện di dời nguồn huy động tiềm cho Chi nhánh Đối với đơn vị chi lương qua thẻ ATM địa bàn Quận 37 đơn vị với 955 CBCNV chưa thực chuyển lương qua tài khoản chi nhánh Hiện quan thực chuyển qua chủ yếu Ngân hàng Công thương chi nhánh Ngũ Hành Sơn Kho bạc Quận Ngũ Hành Sơn mở 77 tài khoản tiền gởi Cơng thương Ngũ Hành Sơn Bên cạnh có số quan thực chuyển lương qua Ngân hàng Đơng Á thẻ đa Ngân hàng Đơng Á có nhiều tiện ích mà Ngân hàng Nơng nghiệp chưa thực nộp tiền máy Do vậy, để tiếp thị khách hàng cần phải tạo mối quan hệ tốt với thủ trưởng bên cạnh tận dụng mối quan hệ sẵn có với lãnh đạo Quận Hiện địa bàn Quận có dự án thực giải tỏa đền bù như: Dự án phía nam bệnh viện điều dưỡng, dự án Nam Việt Á giai đoạn 2, dự án cơng viên văn hóa danh thắng Ngũ Hành Sơn Vì vậy, hộ gia đình Chi nhánh cần liên hệ với chủ dự án để biết thơng tin từ tiếp cận huy động vốn từ nguồn c Khai thác, ứng dụng hiệu công nghệ tin học vào hoạt động cho vay hộ kinh doanh Trong thời địa bùng nổ CNTT nay, với nguồn thông tin đa dạng cách thức xử lý thơng tin ngày đại, việc thu thập thơng tin đầy đủ, kịp thời, xác để phục vụ cho công tác thẩm định, kiểm sốt quản lý rủi ro hoạt động tín dụng phức tạp, công việc quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an tồn hoạt động tín dụng NHTM Điều đòi hỏi Chi nhánh phải biết khai thác, sử dụng cơng nghệ đại giao dịch Bố trí cán có đủ lực để đảm nhận cơng việc giao dịch, khai thác, phân tích, xử lý thông tin thu từ hệ thống, đưa dự báo giúp ban lãnh đạo định phù hợp 78 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Cho vay nói chung cho vay hộ kinh doanh nói riêng, năm qua có vai trò đặc biệt quan trọng, kênh dẫn vốn chủ yếu kinh tế quốc dân, thúc đẩy trình đổi phát triển kinh tế, đưa kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với kinh tế khu vực giới Việc nghiên cứu “Phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn” điều kiện nhằm trì phát triển khách hàng hộ kinh doanh vay vốn, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh với NHTM Do vậy, Chi nhánh không ngừng thực biện pháp để phát triển cho vay hộ kinh doanh đảm bảo phù hợp với nhu cầu khách hàng khả ngân hàng Luận văn đánh giá hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Từ đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị hiệu quả, tích cực nhằm góp phần phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn Đối với Nhà nước - Nền kinh tế hội nhập đòi hỏi hệ thống pháp luật phải điều chỉnh phù hợp với cam kết thông lệ quốc tế Luật pháp sở pháp lý cần thiết, vững để tổ chức tín dụng yên tâm hoạt động kinh doanh Do để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thực hoạt động kinh doanh mình, cần hồn thiện quy trình thực hiện, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị, tránh thủ tục phiền hà, cản trở hoạt động kinh doanh TCTD hộ kinh doanh - Chính phủ cần phải có giải pháp nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, 79 việc đầu dễ dẫn đến tình trạng giá ảo, khác xa với thực tế giá bất động sản Khi tình trạng đầu xảy gây khó khăn cho ngân hàng cơng tác thẩm định giá, giá thực tế khác so với khung giá nhà nước Đối với ngân hàng, thẩm định giá theo giá thị trường dễ dẫn đến rủi ro giá khoản nợ bán tài sản để thu hồi nợ thị trường bất động sản trầm lắng không ổn định Đối với Ngân hàng Nhà nước - Hiện hệ thống thông tin CIC hệ thống tra cứu thông tin liên quan đến khách hàng vay hệ thống liên ngân hàng chưa cập nhật thường xun, xác Thực tế có trường hợp khách hàng thực xong nghĩa vụ trả nợ hệ thống thơng tin nợ vay, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm định chi nhánh trình vay vốn khách hàng - Nhiều văn pháp luật ngân hàng nhà nước mang tính chung chung Do việc Ngân hàng thương mại vào văn để xây dựng văn bản, quy định riêng cho ngân hàng chưa phù hợp Trong thời gian đến Ngân hàng nhà nước cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể hoạt động cho vay hộ kinh doanh để ngân hàng thương mại thực sát với thực tế - Ngân hàng Nhà nước phải thường xuyên giám sát hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại, tránh trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, kịp thời phát dấu hiệu sai phạm, chấn chỉnh kịp thời Đồng thời thực động viên khen thưởng ngân hàng thực tốt chế, sách quy định ngân hàng Nhà nước Đối với NHNo&PTNT Việt Nam - Ngân hàng No&PTNT Việt Nam cần có văn đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời có văn Ngân hàng nhà nước, 80 Chính phủ ngành có liên quan đến nghiệp vụ cho vay hộ kinh doanh - Cần ban hành phương thức cho vay hộ kinh doanh để tạo khác biệt mang tính cạnh tranh Ngân hàng Nơng nghiệp - Cần đưa sách quy định đào tạo đạo tạo lại cán tồn hệ thống nhằm nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán ngân hàng nói chung cán tín dụng nói riêng - Cần thiết lập trang web để trao đổi nghiệp vụ trực tuyến Vì trình thực nghiệp vụ CBTD gặp vướng mắc mà chưa giải đưa câu hỏi vào trang sở Phòng ban trụ sở người ban hành văn bản, nắm quy định, thực tư vấn trả lời thắc mắc giúp cho CBCNV toàn hệ thống thực theo quy định Pháp luật, Ngân hàng Nông nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ (2010), Nghị định số 43/2010/NĐ-CP “về đăng ký doanh nghiệp” [2] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN “về việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng” [3] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 450/QĐ-HĐTVXLRR “về Ban hành quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Agribank” [4] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Cẩm nang văn hóa Agribank [5] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Sổ tay tín dụng [6] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 66/QĐ-HĐTVKHDN “Về việc ban hành quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng No&PTNT Việt Nam” [7] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 35/QĐ-HĐTVNHNo “Về việc ban hành quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng No&PTNT Việt Nam” [8] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 32/QĐ-HĐTVKHDN “về việc ban hành số sách tín dụng” [9] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (2014), Quyết định 889/QĐ-NHNo-HSX “Về việc ban hành quy định cho vay hạn mức tín dụng hộ sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ” [10] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (2010), Quyết định 881/QĐ-HĐQTTDHo “Về việc ban hành quy định thực Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn” [11] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam (2007), Quyết định 1377/QĐ-HĐQTTCCB “Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Việt Nam” [12] Ngân hàng No&PTNT Quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng (2011-2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chi nhánh [13] Niêm giám thống kê Quận Ngũ Hành Sơn [14] Bùi Khắc Hoài Phương (2011), Giải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Tỉnh Quảng Bình, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [15] Lê Đức Quang (2010), Giải pháp mở rộng cung tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [16] Quốc Hội (2005), Bộ luật dân [17] Trần Quang Thanh (2013), Mở rộng cho vay kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [18] Ngô Bảo Thiên (2013), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - CN Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [19] Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu thị trường, NXB Đại học Quốc gia TPHCM Trang web: [20] Website: www.agribank.com.vn [21] Website: www.nguhanhson.com.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1.1: Phiếu điều tra khách hàng hộ kinh doanh vay vốn Agribank Quận Ngũ Hành Sơn Xin chào Anh (chị)! Hiện nay, tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Quận Ngũ Hành Sơn” Kính mong anh (chị) dành thời gian trả lời giúp số câu phát biểu sau Xin lưu ý khơng có câu trả lời sai, tất ý kiến đóng góp anh (chị) có giá trị có ích cho tác giả Tác giả mong nhận hỗ trợ công tác anh (chị) I THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG Họ tên khách hàng: (Xin vui lòng đánh dấu X cho lựa chọn cho nội dung đây) Ngành nghề kinh doanh anh (chị) a Nông, lâm, ngư nghiệp b Tiểu thủ công nghiệp, chế biến c Vận tải, xây dựng d Thương mại, dịch vụ e Các ngành khác II THÔNG TIN VỀ VAY VỐN Anh (chị) vay vốn nhằm mục đích a Bổ sung vốn lưu động b Đầu tư dự án sản xuất kinh doanh Anh (chị) vay kinh doanh theo hình thức vay: a Ngắn hạn b Trung hạn c Dài hạn Hình thức đảmbảo anh (chị) là: a Thế chấp b Tín chấp c Cả chấp tín chấp Xin vui lòng cho biết ý kiến vê việc vay vốn Agribank Quận Ngũ Hành Sơn cách khoanh tròn vào số cho phù hợp (1Không hài lòng; 2- Phần khơng hài lòng; 3- Bình thường; 4- Phần hài lòng, 5- Rất hài lòng) Tiêu chí Mức độ từ đến Ngân hàng ln thực giới thiệu, cam kết Ngân hàng đáp ứng dịch vụ tín dụng thời điểm Thời gian thẩm định khoản vay Thời gian giải ngân vốn vay 5 Nhân viên tín dụng phục vụ bạn nhanh chóng, hạn Nhân viên Ngân hàng phục vụ bạn tận tình Nhân viên ngân hàng sẵn sàng giúp đỡ bạn Nhân viên ngân hàng giải đáp thắc mắc bạn 5 Nhân viên ngân hàng có tính chuyên nghiệp cao 10 Nhân viên tín dụng có tinh thần trách nhiệm cao công việc 11 Nhân viên phục vụ bạn chu đáo cao điểm 5 12 Ngân hàng thể quan tâm đến bạn 13 Ngân hàngquan tâm với khách hàng truyền thống, khách hàng có uy tín 14 Khi ban gặp khó khăn ngân hàng ln hỗ trợ bạn 5 15 Cơ sở vật chất điểm giao dịch 16 Sản phẩm cho vay kinh doanh ngân hàng 17 Thời hạn vay 18 Lãi suất cho vay kinh doanh 19 Bạn dễ dàng tiếp cận với cho vay kinh doanh ngân hàng 20 Điều kiện vay kinh doanh 21 Mức cho vay so với nhu cầu bạn Phụ lục 2.1: Thông tin chung đối tượng vấn Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề hoạt động kinh doanh Số quan sát % cấu Nông, lâm, ngư nghiệp Tiểu thủ công nghiệp, chế biến 7% 5% Vận tải, xây dựng 8% Thương mại, dịch vụ 72 74% Các ngành khác 5% Phụ lục 2.2: Mục đích vay vốn khách hàng Mục đích vay vốn để Bổ sung vốn lưu động Đầu tư dự án sản xuất kinh doanh Số quan sát % cấu 81 16 84% 16% Phụ lục 2.3: Thông tin khác vay vốn khách hàng điều tra Tiêu chí Số quan sát % cấu Loại vay Ngắn hạn Trung, dài hạn 81 16 84% 16% Hình thức đảm bảo Thế chấp Tín chấp 70 12 72% 12% Cả chấp tín chấp 15 15% Phụ lục 2.4: Tổng hợp kết điều tra hài lòng khách hàng vay hộ kinh doanh Agribank Quận Ngũ Hành Sơn Tiêu chí điều tra Khơng hài lòng Phần khơng hài lòng Bình thường Phần hài lòng Số quan Số quan Số quan Số quan Tỷ lệ (%) sát sát Tỷ lệ (%) sát Tỷ lệ (%) sát Tỷ lệ (%) Rất hài lòng Số quan sát Tỷ lệ Cộng (%) Ngân hàng thực giới thiệu, cam kết 1.03% 2.06% 10 10.31% 60 61.86% 24 24.74% 97 Ngân hàng đáp ứng dịch vụ tín dụng thời điểm 1.03% 3.09% 7.22% 23 23.71% 63 64.95% 97 Thời gian thẩm định khoản vay 0.00% 4.12% 13 13.40% 57 58.76% 23 23.71% 97 Thời gian giải ngân vốn vay 0.00% 3.09% 6.19% 20 20.62% 68 70.10% 97 Nhân viên tín dụng phục vụ bạn nhanh chóng, hạn 0.00% 3.09% 14 14.43% 65 67.01% 15 15.46% 97 Nhân viên Ngân hàng phục vụ bạn tận tình 1.03% 4.12% 18 18.56% 54 55.67% 20 20.62% 97 Nhân viên ngân hàng sẵn sàng giúp đỡ bạn 0.00% 5.15% 16 16.49% 59 60.82% 17 17.53% 97 Nhân viên ngân hàng giải đáp thắc mắc bạn 0.00% 7.22% 20 20.62% 50 51.55% 20 20.62% 97 Nhân viên ngân hàng có tính chun nghiệp cao 0.00% 3.09% 25 25.77% 20 20.62% 49 50.52% 97 việc 0.00% 4.12% 27 27.84% 34 35.05% 32 32.99% 97 11 Nhân viên phục vụ bạn chu đáo cao điểm 2.06% 7.22% 19 19.59% 36 37.11% 33 34.02% 97 12 Ngân hàng thể quan tâm đến bạn 4.12% 19 19.59% 38 39.18% 22 22.68% 14 14.43% 97 khách hàng có uy tín 1.03% 5.15% 35 36.08% 36 37.11% 20 20.62% 97 14 Khi ban gặp khó khăn ngân hàng hỗ trợ bạn 4.12% 17 17.53% 29 29.90% 34 35.05% 13 13.40% 97 15 Cơ sở vật chất điểm giao dịch 3.09% 6.19% 34 35.05% 24 24.74% 30 30.93% 97 16 Sản phẩm cho vay kinh doanh ngân hàng 3.09% 8.25% 30 30.93% 31 31.96% 25 25.77% 97 17 1.03% 4.12% 21 21.65% 37 38.14% 34 35.05% 97 10 Nhân viên tín dụng có tinh thần trách nhiệm cao cơng 13 Ngân hàngquan tâm với khách hàng truyền thống, Thời hạn vay 18 Lãi suất cho vay kinh doanh 3.09% 12 12.37% 22 22.68% 33 34.02% 27 27.84% 97 hàng 2.06% 4.12% 36 37.11% 32 32.99% 23 23.71% 97 20 Điều kiện vay kinh doanh 1.03% 3.09% 37 38.14% 30 30.93% 26 26.80% 97 21 Mức cho vay so với nhu cầu bạn 3.09% 7.22% 27 27.84% 33 34.02% 27 27.84% 97 30 1.47% 130 6.38% 484 23.76% 790 38.78% 603 29.60% 2037 19 Bạn dễ dàng tiếp cận với cho vay kinh doanh ngân Tổng ... đến phát triển cho vay hộ kinh doanh? - Thực trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn nào? - Ngân hàng phải làm để phát triển cho vay hộ. .. kết phát triển cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quận Ngũ Hành Sơn .47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP... lực tiềm phát triển hộ kinh doanh địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn 67 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận ngũ hành sơn , Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận ngũ hành sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn