TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG + ĐÁP ÁN

23 33 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 11:06

1 Mục đích thực hành Incoterms – điều kiện Incoterms Mục đích: Incoterms làm rõ phân chia trách nhiệm, chi phí rủi ro q trình chuyển hàng từ người bán đến người mua Phạm vi sử dụng Incoterms Chủ yếu qui định trách nhiệm bên hợp đồng mua bán hàng hóa hữu hình xuất nhập – điều kiện thương mại Incoterms quốc tế chủ yếu ? Incoterm chữ viết tắt của: a International Commercial Terms b Internation Company Terms c International Commerce Terms d Cả câu sai Đáp án : A (International Commercial Terms) Incoterms qui tắc phát hành để giải thích điều kiện thương mại quốc tế: a Phòng thương mại b Phòng thương mại quốc tế c Cả câu d Cả câu sai Đáp án : B (Phòng Thương Mại Quốc Tế - ICC - International Chamber of Commerce) Những yếu tố cần tham khảo định lưa chọn điều kiện Incoterms nào? a Tình hình thị trường b Giá c Khả thuê phương tiện vận tải mua bảo hiểm d Khả làm thủ tục thông quan XNK e Các quy định hướng dẫn nhà nước f Cả câu Đáp án: F Những vấn đề Incoterms không giải quyết: a Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa b Giải thoát trách nhiệm miễn trừ trách nhiệm trường hợp bất khả kháng c Vi phạm hợp đồng d Cả câu Đáp án: D Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa(Incoterms nguyên tắc để giải thích điều kiện sở giao hàng khơng giải thích điều kiện khác hợp đồng Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa thơng qua việc chuyển giao chứng từ vận đơn đường biển, phụ thuộc vào quy định bên ký hợp đồng) Giải thoát trách nhiệm miễn trừ trách nhiệm trường hợp bất khả kháng Vi phạm hợp đồng (như khơng tốn thời hạn, khơng giao hàng thời hạn) Incoterms sửa đổi lần a b c d Đáp án: C (6 lần sửa đổi, bổ sung: 1953,1967,1976,1980,1990,2000) 10.Incoterms-các điều kiện thương mại quốc tế đề cập? Nhóm E: nghĩa vụ tối thiểu người bán: chuẩn bị hàng sở (EXW) Nhóm F:tăng nghĩa vụ người bán: chuyển giao hàng hóa cho người vận tải người mua định(FCA, FAS, FOB) Nhóm C:nghĩa vụ người bán tăng thêm:ký hợp đồng vận tãi trả cước phí (CFR, CPT) chi phí bảo hiểm với điều kiện (CIF, CIP) Nhóm D: nghĩa vụ lớn người bán:giao hàng đến đích (DAF,DES,DEQ,DDU,DDP) 11.In\coterms 1990 2000 có điều kiện nhóm? a 12 điều kiện-4 nhóm b 13 điều kiện-4 nhóm c 14 điều kiện-3 nhóm d 15 điều kiện-3 nhóm Đáp án: B 12.Điều kiện Incoterm áp dụng cho phương tiện vận tải thủy? FAS FOB CFR/CF/C &F/CNF CIF DES DEQ 13.Nhóm điều kiện Incoterms mà người bán có nhiệm vụ giao hàng cho người chuyên chở người mua định? a Nhóm C b Nhóm D c Nhóm E d Nhóm F Đáp án: D 14.Điều kiện Incoterm áp dụng cho phương tiện đường đường sắt? (DAF) 15.Biên giới phân chia trách nhiệm chi phí rủi ro nhà xuất nhà nhập theo điều kiện Incoterm?Trong phương thức toán quốc tế phương thức toán chuyển tiền gì? 16.Nhà NK HCM, XK café Mỹ, hàng đóng container, chọn điều kiện thương mại Incoterms thích hợp người bán thuê phương tiện vận tải để chở hàng đến cảng đến? (CPT) 17.Nhà đàm phán không nên sử dụng kiểu đàm phán mềm khi? 18.Kiểu đàm phán “hợp tác” kiểu đàm phán? 19.Mục tiêu “cất giữ” đàm phán là? 20.Chiến thuật nghe chủ động? dùng cách ghi chiến thuật nghe chủ động? 21.Khi báo giá hàng cho khách, người bán lẻ dùng loại thư sau đây? 22 Loại vận đơn sau sử dụng Việt Nam 23.Loại thư sau nhà NK viết hợp đồng ngoại thương?Cách ghi sau sai (đúng)?Nhân tố nhân tố chủ quan? 24.Nhân tố nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái a Sự biến động thị trường tài tiền tệ khu vực giới b Tỉ lệ lạm phát sức mua đồng tiền địa c Chênh lệch cán cân toán quốc gia d Cả câu sai Đáp án: A 25.Có loại phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái? a b c d Đáp án: A (Phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp) 26 Phương pháp trực tiếp phương pháp thể tỷ giá đơn vị tiền tệ nước số ngoại tệ hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: B ( Phương pháp trực tiếp phương pháp thể tỷ giá đơn vị ngoại tệ số lượng tiền tệ nước) 27.Căn vào phương thức quản lý ngoại tê, tỷ giá hối đối có loại: Đáp án: A Tỷ giá thức ; Tỷ giá kinh doanh ngân hàng thương mại (tỷ giá mua bán tiền mặt, tỷ giá mua bán tiền chuyển khoản) 28.Căn vào thời điểm cơng bố, tỷ giá hối đối gồm: Tỷ giá mở cửa Tỷ giá thức Tỷ giá đóng cửa Câu A C Đáp án: D 29.Căn vào cách xác định tỷ giá, tỷ giá hối đối gồm: Tỷ giá danh nghĩa tỷ giá thực Tỷ giá mở cửa tỷ giá đóng cửa Tỷ giá thức tỷ giá kinh doanh Cả câu sai Đáp án: A 30.Các biện pháp bảo đảm giá trị tiền tệ a Đảm bảo vàng b Đảm bảo đồng tiền mạnh có giá trị ổn định c Đảm bảo theo “rổ tiền tệ” d Cả câu Đáp án: D 31 32.s 33.s 34 35 Hãy xếp sau cho phù hợp định nghĩa sau a Là phương thức toán, người bán (NB/nhà xuất khẩu) mở tài khoản (1 sổ) ghi nợ người mua (NM/nhà nhập khẩu), sau hoàn thành việc giao hàng hay cung cấp dịch vụ, theo đến thời hạn thỏa thuận hai bên, NM trả tiền cho NB b Là phương thức tốn khơng sử dụng tiền làm phương tiện, mà dùng hàng hóa đổi lấy hàng hóa c Sau hồn thành xong nghĩa vụ giao hàng, NB lập kí phát hối phiếu gửi đến NH nhờ thu hộ số tiền ghi hối phiếu (B/E) d NM(nhà NK, người trả tiền, người nhận dịch vụ),yêu cầu NH phục vụ chuyển số tiền định cho NB(nhà XK, người nhận tiền, người cung cấp dịch vụ) địa điểm xác định thời gian xác định e Người mua đến NH nước NB ký quỹ, mở tài khoản tín thác 100% trị giá lô hàng, đồng thời ký kết với NH ghi nhớ yêu cầu NH toán tiền hàng cho NB họ xuất trình chứng từ đầy đủ hợp lệ f Là thỏa thuận mà NH mở thư tín dụng theo yêu cầu khách hàng cam kết trả số tiền định cho người thứ ba chấp nhận HP người thứ ba ký phát phạm vi số tiền đó, người thứ ba xuất trình cho NH chứng từ tốn phù hợp với quy định đề thư tín dụng i Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credits) ii Phương thức chuyển tiền (Remittance) iii Phương thức nhờ thu iv Phương thức giao chứng từ trả tiền (Cash Againt Documents – CAD) v Phương thức toán buôn bán đối lưu vi Phương thức ghi sổ Đáp án: a-vi;b-v;c-iii;d-ii;e-iv;f-i 36 Điều kiện áp dụng phương thức ghi sổ a Mua bán nội địa b Thanh toán tiền gửi bán hàng nước ngồi c Khi đơi bên mua bán tin cậy d Thanh toán tiền phí dịch vụ e Cả câu Đáp án: E 37.Ưu điểm phương thức ghi sổ a Thủ tục giảm nhẹ, tiết kiệm chi phí tốn b Nhà XK tăng khả bán hàng, thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài với bên mua c Quyền định đoạt hàng hóa tốn bên mua định d Cả câu Đáp án: D 38.Nhược điểm phương thức ghi sổ a Không đảm bảo quyền lợi cho người bán b Tốc độ toán chậm c Rủi ro toán cao, vốn bị ứ động d Việc đảm bảo toán phức tạp trường hợp nhu cầu bên khác Đáp án: C 39.Có hình thức tốn buôn bán đối lưu: a b c d Đáp án: B (Hàng đổi hàng- Barter; Nghiệp vụ song phương xuất-nhập; Nghiệp vụ Buy – Back) 40.Ưu điểm phương thức tốn bn bán đối lưu: a Mở rộng khả xuất b Thủ tục giảm nhẹ c Giảm rủi ro toán d Câu A C Đáp án: D 41 Những điều sau nhược điểm phương thức tốn bn bán đối lưu a Không đảm bảo quyền lợi cho người bán b Tốc độ toán chậm c Rủi ro toán cao, vốn bị ứ động d Việc đảm bảo toán phức tạp trường hợp nhu cầu bên khác e Câu A, B, C Đáp án: E 42.Phương thức nhờ thu gây bất lợi cho người bán hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: A 43.Trong phương thức nhờ thu trơn (clean Collection), Ngân hàng đóng vai trò quan trọng hay sai? Đúng Sai Đáp án: B (NH đóng vai trò người trung gian đơn thuần) 44.Trong phương thức nhờ thu kèm chứng từ, có hình thức nào: a Nhờ thu trả tiền đổi chứng từ - D/P (Documents Against Payment) b Nhờ thu chấp nhận toán giao chứng từ - D/A (Document Against Acceptance) c Giao chứng từ theo điều kiện khác – D/OT (Delivery of Documents on othor terms anh conditions) d Cả câu Đáp án: D 45.Có loại hình thức chuyển tiền: a b c d Đáp án: A (Điện báo – T/T telegraphic transfers Thư – M/T mail transfers) 46.Chuyển tiền thư nhanh tốn phí hay sai ? a Đúng b Sai Đáp án: B 47 Nhược điểm phương thức chuyển tiền phụ thuộc hoàn toàn vào khả thiện chí NM hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: A 48.Ưu điểm phương thức giao chứng từ trả tiền a Nghiệp vụ giản đơn b NB giao hàng xong, xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ lấy tiền c Bộ chứng từ xuất trình đơn giản d Câu B C Đáp án: D 49.Bộ chứng từ cần xuất trình phương thức giao chứng từ trả tiền gồm : a Thư xác nhận giao cho người mua có đại diện nước xuất b Bản copy vận đơn hóa đơn thương mại có xác nhận đại diện người mua nước XK c Vận đơn gốc, hóa đơn thương mai, giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng, chất lượng d Cả câu Đáp án: D 50.Tỷ giá mở cửa tỷ giá vào? 51.Tỷ giá thức tỷ giá vào? 52.Đặc điểm hối phiếu là? a Tính trừu tượng b Tính bắt buộc c Tính lưu thơng d Tính liên tục Đáp án: D 53.Tính trừu tượng, bắt buộc, lưu thơng hối phiếu? 54.Loại hối phiếu có tính lưu thơng cao nhất? HP đích danh HP trả cho người cầm phiếu HP theo mệnh lệnh HP trả tiền Đáp án: B 55.Điều sau quyền người trả tiền hối phiếu 56.Ai người hưởng lợi hối phiếu? a Người ký phát hối phiếu b Người nhận hối phiếu c Câu A B d Câu A B sai Đáp án: A 57.Ai người trả số tiền ghi hối phiếu phương thức tín dụng? 58.Nếu hối phiếu hợp lệ mà khơng tốn, người hưởng lợi có khiếu nại hay khơng? Có Khơng Đáp án: A 59 NH khơng chấp nhận hối phiếu xuất trình trễ 21 ngày kể từ ngày người hưởng lợi nhận HP hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: A 60.Điều 61.Phương thức toán mua bán đối lưu? 62.Phương thức nhờ thu, ghi sổ, chuyển tiền? 63.Trong phương thức toán quốc tế sau, phương thức đảm bảo an toàn cho người bán a Chuyển tiền trả trước b L/C có điều khoản đỏ c CAD d L/C không hủy ngang e Tất Đáp án: E 64.Để đảm bảo an toàn áp dụng L/C chuyển nhượng, nhà XK nên yêu cầu có ngân hàng xác nhận hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: A 65.L/C chuyển nhượng chuyển nhượng lần? a Chỉ lần b Nhiều lần c Không chuyển nhượng d Cả câu Đáp án:A 66 người hưởng lợi L/C chuyển nhượng lần? 67.Chi phí chuyển nhượng trả: a Người hưởng lợi b Người hưởng lợi c Không trả d Cả câu sai Đáp án: B 68.Nhà XK L/C giáp lưng an tồn L/C chuyển nhượng? sao? 69.Thư tín dụng đối ứng dùng trường hợp nào? 70.L/C mở dựa a Người NK b Hối phiếu c Hợp đồng ngoại thương d Cả câu Đáp án: C 71.L/C giáp lưng sử dụng trường hợp sau: a L/C gốc khơng có chữ chuyển nhượng b Điều khoản L/C gốc không cho phép chuyển nhượng theo điều 48 – UCP500 c Điều khoản giao hàng khác d Nhà XK không thông báo tất điều khoản giao hàng e BCT L/C gốc không giống với BCT L/C giáp lưng f Khi NH đồng ý mở L/C giáp lưng sở L/c gốc g Tất câu Đáp án: G 72.Những công việc mà nhà Xuất làm sau giao hàng a Lập chứng từ toán b Chiết khấu BCT c Cả câu d Cả câu sai Đáp án: C 73 Các phương thức toán có lợi cho nhà nhập a Phương thức nhờ thu b Phương thức trả chậm c L/C hủy ngang d Stand-by L/C e Tất câu Đáp án: E 74.Thường L/C quy định địa điểm hết hiệu lực nước người bán hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: A 75.Các yếu tố kinh tế tác động đến việc lưa chọn phương thức toán a Sự hiểu biết cán XNK phương thức toán b Phụ thuộc vào khả khống chế đối tác việc trả tiền giao hàng c Phụ thuộc vào sách tốn nước mà đối tác có quan hệ thương mại với DN d Cả câu Đáp án: D 76.v 77.Nguyên tắc hoạt động L/C a Độc lập (độc lập với hợp đồng ngoại thương toán) b Tuân thủ c Câu A B d Câu A B sai Đáp án: C 78.Trong thư tín dụng giáp lưng, trách nhiệm ngân hàng toán độc lập với hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: A 79.Thư tín dụng đối ứng có giá trị hiệu lực nào? a Ngay lập b Khi L/C đối ứng với mở c Sau 21 ngày d Cả câu Đáp án: B 80.Trong điều khoản quy cách (chương 6) 81.Cách ghi sau dực vào mẫu hàng? 82.Điều khoản số lượng hợp đồng ngoại thương cách ghi sau cách ghi chứng? 83.Khái niệm phương tiện vận tải đường thủy? 84.4 loại vận đơn?(tên tiếng anh) 85 86.Loại L/c áp dụng VN? 87.Loại vận đơn sử dụng VN-L/C gốc mở NNK – người mở L/C giáp lưng NXK – ngân hàng toán độc lập NH phát hành L/C gốc NH phát hành L/c giáp lưng 88.Chức B/L gốc gì? 89.Trong điều kiện hợp đồng ngoại thương cách ghi sau cách ghi tên hàng, nguồn gốc, xuất xứ (là cách ghi đầy đủ) 90.Trong điều kiện quy cách, chất lượng hàng hóa HĐNT cách ghi sau cách ghi dựa vào mẫu hàng(sample) 91.Bill olf Lading loại vận đơn phương tiện vận tải nào? 92 Các loại vận đơn? Trong chứng từ hàng hóa, hóa đơn dùng để tốn sơ tiền hàng gọi gì? Hóa đơn dùng để tốn tồn tiền hàng gọi gì? 93 Chức củaa B/L ORIGNAL là? 94 Chức củaa B/L COPY là?(tên tiếng anh) 95 Ngân hàng khơng chấp nhận loại tốn B/L nào? 96 Ngày lập hóa đơn trùng với ngày nào? 97 Khi khơng tốn theo L/C chuyển nhượng, HĐTM phát hành? 98 Biên giới phân chia trách nhiệm rủi ro, chi phí nhà XK, NK theo điều kiện Incoterms ? 99 Điều kiện thương mại quốc tế FOB gì? 100 Điều kiện Incoterm sử dụng cho phương tiện vận tải thủy? 101 Nguyên tắc giao tiếp đàm phán a Đơi bên có lợi b Cơng khai bình đẳng c Xác định mục tiêu lập phương án đàm phán d Cả câu Đáp án: D 102 Có loại mục tiêu đàm phán? Mục tiêu cốt yếu? 103 Đàm phán mềm áp dụng trường hợp a Mối quan hệ tốt đẹp b Mọi lợi thuộc đối tác c Dù nhượng khơng lợi ích tối thiểu d Cả câu Đáp án: D 104 Những điều ưu điểm kiểu đàm phán a Thuận lợi nhanh chóng b Bầu khơng khí thoải mái,ít căng thẳng, gây cấn c Ln đạt mục tiêu lợi ích mong muốn d Hợp đồng ngoại thương thường kí kết Đáp án: C 105 Ưu điểm đàm phán theo kiểu cứng a Luôn đạt mục tiêu lợi ích mong muốn b c d e Thuận lợi, nhanh chóng Nhanh chóng gặp đối tác dùng kiểu mềm Câu a b Câu a c Đáp án: E 106 Nhược điểm phương pháp đàm phán kiểu cứng a Dù ký hợp đồng đối tác không thực vơ nghĩa b Nếu gặp phải đối tác dùng kiểu cứng gây nên khơng khí căng thẳng phá vỡ mối quan hệ c Ký điều khoản bất lợi, khó thực d Câu a b Đáp án: D 107 Giai đoạn chuẩn bị đàm phán gồm: a Chuẩn bị chung cho đàm phán b Chuẩn bị cụ thể trước đàm phán HĐNT c Cả câu d Cả câu sai Đáp án: C 108 BATNA gì? Best Alternative TO NO Agreement 109 Có cách viết thư thương mại a Thư chào hàng, báo giá (offer) b Thư hoàn giá (counter – offer) c Thư chấp nhận (acceptance) d Thư đặt hàng (order) e Thư xác nhận (confirmation) f Thư chào hàng (Letter of Enquiry) g Tất câu Đáp án: F 110 111 Người nhận trả giá, người mua không đồng ý người bán dùng loại thư để đáp lại? 112 Loại thư sau nhà NK viết 113 Trong hợp đồng ngoại thương, cách ghi sai? 114 HP bất hợp lệ đòi ai? 115 Trong phương thức tín dụng chứng từ, người cam kết trả tiền cho người bán / người hưởng lợi là: a Người mua b Người xin mở L/C c Ngân hàng mở L/C d Ngân hàng thông báo Trong phương thức tín dụng chứng từ,khi người bán & người mua thỏa thuận qua phương thức toán người mua tiến hành lâp hồ sơ đề nghị ngân hàng cấp L/C cho người bán nước ngoaì Vì chọn câu C: ngân hàng mở L/C 116 Hàng hóa vận chuyển đường biển có sử dụng container, điều kiện khuyên dùng a FOB b CIF c CIP d CPT e FCA f Câu A, B g CFR h Câu C, D, E Kết quả: F 117 hsh Thuế xuất nhập gồm: A Thuế suất UĐ, thuế suất ƯĐ đặc biệt thuế suất thông thường B Thuế suất UĐ, thuế suất ƯĐ đặc biệt thuế VAT C Thuế suất ƯĐ, thuế suất VAT, thuế phần tram D Thuế suất ƯĐ, thuế VAT, thuế tuyệt đối Thuế suất ưu đãi áp dụng hàng hóa nhập có suất xứ từ nước,nhóm nước vùng lãnh thổ: A Thực đối xử huệ quốc quan hệ thương mại với Việt Nam B Thực ưu đãi đặc biệt thuế nhập với Việt Nam theo thể chế khu vực, thương mại tự liên minh thuế quan C Để tạo tự thuậ lợi cho giao lưu giới Đối với hàng hóa xuất trị giá tính thuế A Giá bán cửa xuất khơng bao gồm phí bảo hiểm phí vận tải B Giá bán xuất khẩu, bao gồm phí bảo hiểm vận tải C Giá bán cửa nhập, bao gồm phí bảo hiểm phí vận tải D Giá bán cửa xuất, khơng bao gồm bảo hiểm phí vận tải Để thuê tàu chuyên chở hàng hóa nhập đơng container người th tàu kí: A Voyage charter party B Booking Note C Time chater party D Bill of lading Các điều kiện giới hạn việc giới hạn việc vận chuyển hàng hóa đường biển đường thủy nội địa A EXW, FAS, FOB B FCA, CPT, CIP C DAF, DDU, DDP D FAS, FOB, CIF Các điều kiện áp dụng phương tiện vận tải kể vận tải kết hợp A EXW, FCA, FAS B FCA, CPT, CIP C EXW, FAS, FOB D EXW, FCA, DES Hàng giao cho người mua Singapore kho người bán Cần Thơ, thủ tục xuất người mua lo Điều kiện áp dụng : A FOB shipment to Indonesia, incoterms 2000 B EXW warehouse at Can Tho, incoterms 2000 C FCA warehouse at Can Tho, incoterms 2000 D CPT Singapore port, Incoterm 2000 Khi giao hàng theo điều kiện CIF, người chịu trách nhiệm thuê phương tiện vận tải, trả cước phí A Người mua B Người bán C Người mua người bán D Người chuyên chở Người bán đưa hàng an toàn đến kho người mua, người mua làm thủ tục nhập khẩu, điều kiện thích hợp A EXW B CPT C DDU D DDP 10 Người bán sau làm thủ tục xuất khẩu, giao người mua thuê tàu giao hàng lên tàu, cước phí người mua trả, điều kiện: A FOB B FAS C FCA D DDP 11 Người mua đề nghị người án thuê phương tiện vận tải, trả cước phí vận tải mua bảo hiểm hàng hóa, điều kiện: A CIF B CFR C CPT D Tất 12 Điều kiện sau khơng đặc điểm nhóm D Incoterm 2000 A Người mua chịu chi phí đưa hàng đến điểm đích quy định B Người bán chịu chi phí đưa hàng đến điểm đích quy định C Địa điểm chuyển rủi ro hàng hóa nơi hàng đến D Tất 13 Điều kiện sau khơng đặc điểm nhóm C Incoterm 2000 A Người bán chịu rủi ro để đưa hàng đến điểm đích quy định B Người bán chịu rủi ro chi phí để đưa hàng đên điểm đích quy định C Người bán trả cước phí vận tải để đưa hàng đến điểm đích quy định 14 Hãy lựa chon điều kiện thương mại Incoterm thích hợp cho nhà nhập Việt Nam- TP HCM; người xuất TOKYONhật bản, nơi xuất hàng Tokyo; người bán đề nghị làm thủ tục xuất khẩu, giao hàng cho người vận chuyển hết nghĩa vụ: A FOB B CIF C FCA D CPT 15 Incoterm áp dụng A Chỉ với mua hàng hóa quốc tế B Chỉ với mua hàng hóa quốc gia C Cho giao dich đường biển D Cả hàng hóa quốc tế nội địa 16 Người mua khơng thể thu xếp sà lan tới kho người bán Cần Thơ nhận hàng, yêu cầu người bán vận chuyển giao dọc mạn tàu TP HCM, người bán thông quan xuất A FAS HCM City Port, incoterm 2000 B FAS HCM City Port, incoterm 1990 C FAS CANTHO port, incoterm 2000 D FAS CANTHO port, incoterm 1990 17 Người mua thu xếp sà lan tới kho người bán Cần Thơ nhận hàng, yêu cầu người bán vận chuyển giao dọc mạn tàu TP HCM, người mua tự làm thủ tục thông quan xuất A FAS HCM City Port, incoterm 2000 B FAS HCM City Port, incoterm 1990 C FAS CANTHO port, incoterm 2000 D FAS CANTHO port, incoterm 1990 18 Người mua Singapore thuê tàu, yêu cầu người bán lo thủ tục xuất khẩu, thuê tàu trả cước phí vận tải để đưa hàng đến Indonesia, rủi ro chuyển sang người mua sau nhàng giao lên tàu cảng Điều kiện: A CFR Indonesia port, Incoterm 2000 B FOB HCM city port, incoterm 2000 C CFR Sigapore port, incoterm 2000 D CFR HCM city port, incoterm 2000 19 Người bán Nhật Bản giao cho người mua HCM lô hàng giao dọc mạn tàu cảng Kobe, Nhật Bản, Thủ tục xuất người mua tự lo Điều kiện: A FAS HCM city port, inoterm 2000 B FAS Kobe port, incoterm 2000 C FAS HCM city port, inoterm 1990 D FAS Kobe port, inoterm 1990 20 Một nhà xuất HCM , xuất café Long Beach, MỸ Hàng đóng Container, người bán thuê tàu, giao hàng lên PTVT nhận vận đơn “Shipped on board”, mua bảo hiểm hàng hóa Điều kiện: A CIF Long Beach port, Incoterm 2000 B CIF Long Beach , Incoterm 2000 C CIF HCM City port, Incoterm 2000 D CIF HCM, Incoterm 2000 21 Một nhà xuất HCM , xuất café Long Beach, MỸ Hàng đóng Container, người bán thuê tàu, giao hàng cho cảng nhận vận đơn “Received for Shipment”, mua bảo hiểm hàng hóa Điều kiện: A CIF Long Beach port, Incoterm 2000 B CIP Long Beach port, Incoterm 2000 C CIF HCM port, Incoterm 2000 D CIP HCM CITY port, Incoterm 2000 22 Một nhà xuất HCM , xuất café Long Beach, MỸ Hàng giao cho người vận tải CFS cảng VICT, thủ tục xuất người bán lo, người mua thuê tàu, mua bảo hiểm hàng hóa Điều kiện: A FCA Long Beach port, Incoterm 2000 B CIP Long Beach port, Incoterm 2000 C FCA VICT port, Incoterm 2000 D FOB VICT port, Incoterm 2000 23 Một nhà xuất HCM , xuất café Long Beach, MỸ Hàng giao cho người vận tải CFS cảng VICT, thủ tục xuất người bán lo, người bán thuê tàu, mua bảo hiểm hàng hóa Điều kiện: A CIF Long Beach port, Incoterm 2000 B CIP Long Beach port, Incoterm 2000 C FCA VICT port, Incoterm 2000 D CIP VICT port, Incoterm 2000 24 Một nhà nhập Việt Nam, nhập phân bón từ Hàn Quốc, yêu cầu người bán giao hàng cảng đến, dở hàng làm thông quan nhập Điều kiện: A FAS Korea port, Incoterms 2000 B FAS HCM CITY Port, incoterms 1990 C DEQ HCM city port, incoterms 2000 D DEQ HCM city port, incoterms 1990 25 Loại hình vận tải hích hợp cho điều kiện giao hàng DDP A Xe tải, xe lửa B Đường thủy C Đường hàng không D Tất loại vận tải 26 Khi giao hàng theo điều kiên DDU Ai người chịu trách nhiệm thông quan A Người bán B Người mua C Người bán người mua D Người bán người mua 27 Điều kiện sau chuyển rủi ro hàng hóa từ người bán sang người mua sớm FOB CIF CFR A FOB B CFR C CIF D Như 28 Điều kiện sau chuyển rủi ro hàng hóa từ người bán sang người mua sớm A FCA B CPT C CIP D Như 29 Công ty ABC Việt Nam ký hợp đồng xuất cho công ty XYZ, Hong Kong với trị giá USD 100.000 CIF cảng Hong Kong, incoterm 2010, cảng bốc hàng cảng Sài Gòn, tốn L/C at sight Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua A Khi hàng tàu cảng Hong Kong B Khi hàng xếp lên tàu cảng Sai Gòn C Khi hàng qua lan can tàu cảng Sài Gòn D Khi hàng qua lan can tàu cảng Hong Kong 30 Một lô hàng nhập theo giá CFR Incoterm 2000 Trên đường vận chuyển tránh bão phải đường vòng nhiều ngày nên hàng bị giảm chất lượng Chọn phương án đúng: A Người mua từ chối nhận hàng B Người mua buộc phải nhận hàng C Người bán người mua chịu D Người bán phải bù đắp thiệt hại 31 Người mua phải bảo hiểm hàng hóa với điều kiện incoterms 2000 A Nhóm D B CIF CIP C Nhóm E, F CFR, CPT D Khơng bắt buộc 32 Trong giai đoạn thương lượng đàm phán hợp đồng ngoại thương, giai đoạn quan trọng A Chuẩn bị B Tiếp sức C Đàm phán D Ký kết 33 Phương thức giao dịch trao đổi hàng hóa, xuất kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời người mua, lượng hàng giao có giá trị tương xứng với nhận về, phường thức giao dịch nào? A Buôn bán thông thường B Buôn bán đối lưu C Gia công quốc tế D Giao dịch tái xuất 34 Hình thức sau khơng hình thức mua bán hàng hóa quốc tế A Xuất nhập B Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập C Gia công D Chuyển 35 Việc mua hàng từ nước, vùng lãnh thổ để bán sang nước, vùng lãnh thổi ngồi vùng lãnh thổ Việt nam mà khơng cần làm thủ tục nhập vào VN không làm thủ tục xuất khỏi Việt Nam là? A XK, NK B TN-TX, TX-TN C Gia công D Chuyển 36 Theo luật Việt Nam hợp đồng mua bán có hình thức A Bằng lời nói B Bằng văn C Mặc nhiên D Cả ba 37 Hình thức gọi gia cơng quốc tế A Nhận NVL tạo thành phẩm B Mua NVL bán thành phẩm C Nhập hàng hóa vào, xuất hàng hóa D Đưa hàng hóa nước ngồi xuất hàng hóa 38 Trong trường hợp hàng hóa sắc phế liệu, điều khoản chất lượng hàng hóa nên quy định hợp đồng A Có giao B Hàm lượng chất chủ yếu C Công dụng D Dùng hàng hóa 39 Hàng hóa hợp đồng hàng ngũ cốc, hợp đồng mua bán không quy định dung sai, thực hợp đồng bên áp dụng A Giao số lượng hợp đồng B Áp dụng tập quán ngành hàng C Dung sai 10% D Dung sai % 40 Trong trường hợp hàng hóa đặc sản, điều khoản chất lượng hàng hóa nên quy định hợp đồng nào? A Tên hàng kèm địa phương sản xuất hàng hóa B Tên hàng thường, tên thương mại, tên khoa học C Tên hàng kèm theo nhãn hiệu hàng hóa D Tên hàng kèm theo tên sản xuất 41 Với tư cách nhà xuất khẩu, phương thức toán áp dụng nhờ thu nhà xuất lựa chọn cách thức có lợi A Clean collection B D/A C D/P D Cả cách 42 Điều khoản tốn hợp đồng khơng đề cập đến đồng tien tốn tốn đồng tiền A Đồng tiền tính giá B Đồng USD C Đồng tiền quốc gia D Đồng tiền quốc tế 43 Hợp đồng quy định số lượng là: 1000MTs + 5% độ ẩm tiêu chuẩn 10% Khi giao hàng độ ẩm thực tế 15% Người bán đc coi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng với lượng là: A 1050 MTs B 1090MTs C 950 MTs D 1000MTs 44 Khi xuất hàng hóa có hóa chất nguy hiểm,người ta thường kí hiệu màu mực A Tím, đen B Đỏ C Da cam 45 Người hưởng lợi tài khoản tín thác A Người bán B Người mua C Ngân hàng xuất D Ngân hàng nhập 46 Trong hợp đồng mua bán quy định xuất trình vận đơn đường biển hoàn hảo phê sau người vận chuyển vận đơn làm tính hồn hảo vận đơn A Bao bì bị rách B Bao bì đùng lại C Bao bì xuất D Không biết số lượng chất lượng bên hàng hóa 47 Nhà nhập VN yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận xuất sứ(C/O) mẫu để hưởng ưu đãi thuế nhập hàng từ Trung Quốc A C B D C B D E Đáp án mang tính chất tham khảo ... bên khác Đáp án: C 39.Có hình thức tốn bn bán đối lưu: a b c d Đáp án: B (Hàng đổi hàng- Barter; Nghiệp vụ song phương xuất-nhập; Nghiệp vụ Buy – Back) 40.Ưu điểm phương thức tốn bn bán đối lưu:... lập với hợp đồng ngoại thương toán) b Tuân thủ c Câu A B d Câu A B sai Đáp án: C 78.Trong thư tín dụng giáp lưng, trách nhiệm ngân hàng toán độc lập với hay sai? a Đúng b Sai Đáp án: A 79.Thư tín... tiền địa c Chênh lệch cán cân toán quốc gia d Cả câu sai Đáp án: A 25.Có loại phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái? a b c d Đáp án: A (Phương pháp trực tiếp phương pháp gián tiếp) 26 Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG + ĐÁP ÁN, TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG + ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn