TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM CÓ ĐÁP ÁN

17 65 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:39

1 Ý niệm bảo hiểm bắt nguồn: a Từ thời cổ đại b Từ đoàn kết tương hỗ c Từ ý tưởng “không để trứng giỏ” d Tất câu Hoạt động bảo hiểm đời từ : a Từ thời cổ đại Ai Cập b Thế kỷ thứ 17 SCN Lloy’s Coffee House( UK) c Thế kỷ 14 Genes – Ý d Thế kỷ thứ 14 Pháp Hoạt động kinh doanh bảo hiểm đời từ: a Từ thời cổ đại Ai Cập b Thế kỷ thứ 17 SCN Lloy’s Coffee House( UK) c Thế kỷ 14 Genes – Ý d Thế kỷ thứ 14 Pháp “Lloy’s – London” ngày danh từ dùng để chỉ: a Một công ty bảo hiểm danh tiếng Anh Quốc b Một quán cà phê tiếng Anh Quốc c Một thị trường bảo hiểm bao gồm nhiều thể nhân pháp nhân người bảo hiểm d Trụ sở tờ báo tiếng lĩnh vực hàng hải Loại hình bảo hiểm coi loại hình kinh doanh đời thứ hai ngành bảo hiểm thương mại giới là: a Bảo hiểm hỏa hoạn b Bảo hiểm nhân thọ c Bảo hiểm hàng hải d Bảo hiểm y tế “Society of Lloyd’s” tê gọi của: a Một công ty bảo hiểm hàng hải Anh b Một tổ chức dân thu xếp địa điểm giao dịch cho nhà khai thác bảo hiểm hàng hải c Một tổ chức dân hãng tàu biển Anh quốc d Một quán cà phê London – Anh quốc Đây quốc gia nằm top thị trường đứng giới năm 2010 xét tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ a Anh, Pháp, Hoa kỳ, Nhật bản, Singapore b Anh, Pháp, Hoa kỳ, Nhật bản, Hàn quốc c Anh, Đức, Hoa kỳ, Nhật bản, Pháp d Anh, Đức, Hoa kỳ, Nhật bản, Singapore Trong giai đoạn 2001-2002, hàng năm, doanh thu bảo hiểm toàn giới chiếm tỷ trọng GDP là: a Từ 1% - 3% b Từ 3% - 6% c Từ 6% - 9% d Từ 9% - 12% Số liệu thị trường bảo hiểm giới năm 2010 a 1,685,762 triệu USD (BHPNT); 2,441,823 triệu USD (BHYT) b 1,779,316 triệu USD (BHPNT); 2,490,421 triệu USD (BHYT) c 1,734,529 triệu USD (BHPNT); 2,331,566 triệu USD (BHYT) d 1,818,893 triệu USD (BHPNT); 2,520,072 triệu USD (BHYT) 10 Hiện nay, quốc gia phí bảo hiểm bình qn đầu người cao giới là: a Hoa kỳ b Anh quốc c Nhật d Thụy sĩ 11 Thông tin xác nhất; a Tính đến 12 cơng ty bảo hiểm nhân thọ cấp giấy phép hoạt động Việt Nam b Tính đến 12 cơng ty bảo hiểm nước ngồi cấp giấy phép hoạt động Việt Nam c Tính đến 12 cơng ty bảo hiểm nhân thọ vốn nước ngồi hoạt động Việt Nam d Tính đến 11 cơng ty bảo hiểm vốn nước ngồi hoạt động Việt Nam 12 Công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm vốn nước ngồi cấp giấy phép kinh doanh Việt Nam a Một công ty bảo hiểm phi nhân thọ b Một công ty bảo hiểm nhân thọ c Một công ty tái bảo hiểm d Một công ty môi giới bảo hiểm 13 Hiện thị trường bảo hiểm Việt Nam tập đoàn cấp giấy phép kinh doanh hai lĩnh vực: nhân thọ phi nhân thọ a Tập đoàn ACE INA (Hoa kỳ) b Tập đoàn AIG (Hoa kỳ) c Tập đoàn Bảo Việt (Việt Nam) d Cả câu 14 Các công ty bảo hiểm 100% vốn nước hoạt động thị trường Việt nam hình thức pháp lý: a Công ty trách nhiệm trách nhiệm hữu hạn b Công ty cổ phần c Công ty hợp danh d Doanh nghiệp tư nhân 15 Năm 2010, chiếm tỷ lớn doanh thu gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam a Bảo hiểm tai nạn y tế tự nguyện b Bảo hiểm xe giới c Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập d Bảo hiểm cháy 16 Theo thống kê tạp chí Sigma – SwissRe doanh thu thị trường Việt nam năm 2010 a 1,657 triệu USD, chiếm 0,04% thị phần toàn cầu b 1,440 triệu USD, chiếm 0,04% thị phần toàn cầu c 1,289 triệu USD, chiếm 0,03% thị phần toàn cầu d 1,082 triệu USD, chiếm 0,03% thị phần toàn cầu 17 Thuật ngữ tổn thất dùng để tượng mà có: a Sự thiệt hại đối tượng b Sự không mong muốn c Tồn mối quan hệ sở hữu nhân thân với đối tượng bị thiệt hại d Cả câu 18 Trường hợp sau không coi tổn thất: a Một người tự tử cá nhân b Một tàu chở hàng hóa biển gặp bão lớn, thuyền trưởng lệnh ném bớt hàng xuống biển làm nhẹ tài để chạy thoát bão vào lánh nạn c Một anh học sinh học hành chăm chỉ, đường đến trường để gặp tai nạn dẫn đến trễ thi bị rớt đại học năm d Một học sinh lao xuống hồ cứu bạn khỏi chết đuối, cố gắng sức nên bị đột quỵ chết sau đưa bạn vào bờ 19 Cá nhân tổ chức kinh doanh phải đối mặt với loại rủi ro: rủi ro túy rủi ro đầu Theo định nghĩa, rủi ro túy rủi ro hậu quả: a Chỉ liên quan đến khả kiếm lời e Chỉ liên quan đến khả tổn thất b Liên quan đến khả tổn thất khả kiếm lời c Không câu 20 Cá nhân tổ chức kinh doanh phải đối mặt với loại rủi ro: rủi ro túy rủi ro đầu Theo định nghĩa, rủi ro đầu rủi ro hậu quả: a Chỉ liên quan đến khả kiếm lời b Chỉ liên quan đến khả tổn thất c Liên quan đến khả tổn thất khả kiếm lời d Khơng câu 21 Thuật ngữ “nguy cơ” dùng để chỉ: a Một điều kiện phối hợp tác động làm gia tăng khả phát động rủi ro gây tổn thất b Là nguyên nhân tổn thất c Là tập hợp rủi ro loại tác động lên đối tượng d Là cách gọi khác hiểm họa 22 Nguy là: a Nguyên nhân trực tiếp gây tổn thất b Một biến cố xấu chắn xảy c Yếu tố tác động phối hợp làm gia tăng khả tổn thất d Cả ba câu 23 Đối với tài sản đối tường bảo hiểm, việc bên mua bảo hiểm hành động trục lợi dẫn đến bị thiệt hại, phá hủy, hành động gọi a Một nguy đạo đức a Một rủi ro đạo đức b Một hiểm họa đạo đức c Cả câu 24 Đối với công ty bảo hiểm, việc bên mua bảo hiểm hành động trục lợi, hành động gọi là: a Một nguy đạo đức b Một rủi ro đạo đức d Một hiểm họa đạo đức c Cả câu 25 “Nguyên nhân ngẫu nhiên” sử dụng lĩnh vực bảo hiểm thương mại nhằm: a Chỉ biến cố khách quan nguồn gốc tự nhiên b Chỉ biến cố chủ quan, tức diễn tác động người, hành động chủ quan khơng nhằm mục đích gây tổn thất c Chỉ điều kiện mà rủi ro bảo hiểm d Cả câu 26 Năm 1988, tàu Linh – tàu tuần tiễu Cảng Sài Gòn bị bóc cháy bất ngờ, Giám định xác định nguyên nhân cố đèn dây tóc sử dụng liên tục nhiều bị nổ hầm máy điều kiện thơng gió Theo bạn, vụ hỏa hoạn này, tác của: a Nguy vật chất b Nguy tinh thần c Nguy vật chất nguy đạo đức d Nguy vật chất nguy tinh thần 27 Việc áp dụng “thời gian chờ” trước dỡ bỏ rào cản bảo hiểm nước nhằm mục đích định Câu không hợp lý: a Mở cửa bước đảm bảo ổn định thị trường b Kiện toàn luật pháp khả quản nhà nước thị trường bảo hiểm hậu gia nhập WTO c Tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thời gian hợp để thích ứng với môi trường hội nhập d Cố kéo dài thời gian áp dụng sách bảo hộ cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt nam 28 Theo cam kết gia nhập WTO, sau năm, cơng ty bảo hiểm nước ngồi phép thành lập chi nhánh hoạt động Việt Nam lĩnh vực a Bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ b Bảo hiểm nhân thọ c Bảo hiểm phi nhân thọ d Khơng lĩnh vực phép 29 Theo cam kết gia nhập WTO, cơng ty bảo hiểm nước ngồi cung cấp dịch vụ qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam dịch vụ sau: a Dịch vụ tái bả hiểm, môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm; Dịch vụ tư vấn, đánh giá rủi ro giải bồi thường b Dịch vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước noài người nước làm việc Việt Nam c Các rủi ro liên quan đến vận tải hàng hải – hàng không thương mại quốc tế bảo hiểm hàng hóa vận chuyển cảnh quốc tế d Tất câu 30 Theo cam kết gia nhập WTO, vấn đề tái bảo hiểm bắt buộc cho Tổng công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VinaRe) a Tiếp tục trì cũ với tỷ lệ 20% b Tiếp tục suy trì với tỷ lệ thấp 10% c Xóa bỏ chế độ tái bảo hiểm bắt buộc tức khắc d Xóa bỏ chế độ tái bảo hiểm bắt buộc sau năm kế từ ngày gia nhập 31 Theo cam kết gia nhập WTO, loại hình bảo hiểm bắt buộc a Bảo hiểm nước ngồi khơng phép kinh doanh bảo hiểm bắt buộc b Bảo hiểm nước phép cung cấp dịch vụ báo hiểm bắt buộc qua biên giới c Bảo hiểm nước phép kinh doanh loại hình bắt buộc mà khơng giới hạn d Bảo hiểm nước phép kinh doanh bảo hiểm bắt buộc sau năm thông qua việc thành lập cơng ty bảo hiểm 100% vốn nước ngồi Việt Nam 32 Nhà bảo hiểm nước ngồi cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới vào Việt Nam Điều thực tế xảy tư a Trước nghị định 100 CP ngày 18/12/1993 ban hành b Khi nghị định 100CP ngày 18/12/1993 ban hành c Khi Việt Nam thức gia nhập WTO d Sau năm kể từ Việt Nam thức gia nhập WTO 33 Câu trái với cam kết Việt Nam gia nhập WTO a Cơng ty bảo hiểm nước ngồi khơng phép mở chi nhánh Việt nam để kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ thời gian năm b Cơng ty bảo hiểm nước ngồi khơng cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho rủi ro liên quan đến vận tải hàng hải – hàng khơng, thương mại quốc tế bảo hiểm hàng hóa vận chuyển cảnh quốc tế năm kể từ Việt Nam thức gia nhập WTO c Sau năm gia nhập WTO, công ty bảo hiểm nước ngồi khơng phép mở chi nhánh Việt Nam để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ d Cơng ty bảo hiểm nước ngồi khơng cung cấp dịch vụ bảo hiểm bắt buộc qua biên giới 34 Theo cam kết gia nhập WTO, việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ nước vào việt nam theo phương thức: a Cung cấp qua biên giới b Tiêu dùng lãnh thổ c Hiện diện thương mại d Hiện diện thể nhân 35 Cam kết VIệt Nam mở cưa cho bảo hiểm nước ngài loại hình dịch vụ bảo hiểm bắt buộc (phi nhân thọ) áp dụng kiểu hạn chế tiếp cạn thị trường a Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ b Hạn chế tổng giá trị giao dịch c Hạn chế tổng số hoạt động dịch vụ số lượng dịch vụ cung cấp d Hạn chế hình thức diện thương mại 36 Ai người đưa thuật ngữ “rủi ro thuần” (Pure Risk) ý nghĩa quan trọng ngành bảo hiểm thương mại đời chức quản trị rủi ro a Wayne Snider b Russel Gallagher c Ralf Blanchard d Donglas Barlow 37 Ai người giới thiệu khái niệm “Giá phí tồn rủi ro” ý nghĩa việc phát triển chức quản trị rủi ro không doanh nghiệp mà tổ chức a Wayne Snider b Russel Gallagher c Ralf Blanchard d Donglas Barlow 38 Theo Ralf Blanchard – cựu giáo sư bảo hiểm Columbia University đối tương “quản trị rủi ro” doanh nghiệp là: a Các rủi ro b Các rủi ro đầu c Cả hai câu a b sai d Cả hai câu a b 39 Hãy chọn từ thích hợp điền vào khoảng trắng đoạn văn : Từ nhiều khảo cứu thực hiện, người ta đưa nhiều định nghĩa quản trị người cho : ‘‘Quản trị môn học việc chấp nhận sống với khả biến cố tương lai nguy hiểm’’ hay ‘‘ Quản trị nhằm bảo vệ tài sản doanh nghiệp, điều kiện giá phí hợp nhất, chống lại hậu tác hại đến q trình hoạt động doanh nghiệp’’, ‘‘Quản trị việc quản giá phí tồn doanh nghiệp’’ a Khủng hoảng b Sự thay đổi c Rủi ro d Doanh nghiệp 40 Những công việc thuộc chức ‘‘ quản trị rủi ro’’ doanh nghiệp ? a Nhận dạng rủi ro đe dọa tài sản doanh nghiệp b Thu thập liệu, xử thông tin nhằm đo lường, đánh giá rủi ro c Dưa giải pháp xử rủi ro không việc hoán chuyển cho nhà bảo hiểm thương mại mà hệ thống kỹ thuật xử đồng khác d Cả câu 41 Đối với rủi ro bảo hiểm, việc tổ chức xử tương ứng phụ thuộc vào loại chi phí sau a Chi phí đề phòng rủi ro b Phí bảo hiểm tổn thất tự gánh chịu không bồi thường từ bảo hiểm c Chi phí quản d Cả câu 42 Chọn câu đầy đủ : Mục tiêu quản trị rủi ro a Phải phân bổ tốt ngân sách doanh nghiệp bốn loại cấu thành giá phí rủi ro nhằm tối ưu hóa giá phí tồn rủi ro b Mua bảo hiểm cho rủi ro c Lập quỹ dự phòng – tự bảo hiểm để bù đắp tổn thất phát sinh d Đầu tư vào việc đề phòng, hạn chế rủi ro – tổn thất 43 Tham gia vào hoạt động kinh doanh hành vi a Tránh né rủi ro b Gánh chịu rủi ro c Mạo hiểm với rủi ro d Hoán chuyển rủi ro 44 Hoạt động bảo hiểm bảo hiểm thương mại tạo a Tạo chế hoán chuyển rủi ro chủ thể kinh tế xã hội tham gia bảo hiểm b Tạo chế hoán chuyển rủi ro giảm thiểu rủi ro c Tạo chế hoán chuyển rủi ro chủ thể kinh tế xã hội với nhà bảo hiểm d An toàn cho tài sản kinh tế - xã hội 45 Xét biểu bên ngoài, giảm thiểu nguy cơ: a Là giảm thiểu rủi ro b Làm giải thiểu rủi ro c Cả hai câu d Cả hai câu sai 46 Dãy phân cách sử dụng ngăn hai tuyến giao thông ngược chiều giao thông đường là: a Giảm thiểu nguy b Giảm thiểu rủi ro c Giảm thiểu tổn thất d Cả câu 47 Mục đích người ốm khám bác sỹ là: a Giảm thiểu nguy b Giảm thiểu rủi ro c Giảm thiểu tổn thất d Cả câu 48 Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng trắng đoạn văn đây: “ việc thực lựa chọn tốt, lấy định thích nghi sống hàng ngày Trên thực tế, lựa chọn việc chấp nhận rủi ro hay hợp hay không hợp a Chấp nhận rủi ro b Tránh né rủi ro c Hoán chuyển rủi ro d Tự bảo hiểm 49 việc “ gánh chịu rủi ro” là: a Khơng cách khác tốt né tránh b Do chưa nhận biết rủi ro c Chấp nhận rủi ro suy tính, rủi ro đầu d Cả câu 50 Người ta sử dụng giải pháp mua bảo hiểm trường hợp đây? a Khả xảy biến cố cao, đồng thời mức độ trầm trọng cao b Khả xảy biến cố thấp mức độ trầm trọng cao c Khả xảy biến cố cao mức độ trầm trọng thấp d Khả xảy biến cố mức độ trầm trọng thấp 51 Hoạt động bảo hiểm hiểm thương mại tạo sự: a An toàn cho tài sản kinh tế - xã hội b Tạo chế hoán chuyển rủi ro giảm thiểu rủi ro c Tạo chế hoán chuyển rủi ro chủ thể kinh tế xã hội tham gia bảo hiểm d Tạo chế hoán chuyển rủi ro chủ thể kinh tế xã hội với nhà bảo hiểm 52 Câu không hợp a Bảo hiểm đóng góp số đơng vào bất hạnh số b Bảo hiểm phương sách hạ giảm rủi ro cách kết hợp số lượng đầy đủ đơn vị đối tượng để biến tổn thất cá thể thành tổn thất cộng đồng dự tính c Bảo hiểm giống hình thức cá cược Phí bảo hiểm giống tiền đặt cọc nhỏ nhiều so với số tiền bồi thường (tương tự khoản thưởng cá cược) d Bảo hiểm nghiệp vụ qua đó, bên người bảo hiểm cam đoan với khoản tiền gọi phí bảo hiểm thực mong muốn người thứ trường hợp xảy rủi ro nhận khoản tiền đền bù tổn thất trả bới bên khác người bảo hiểm 53 Bảo hiểm dùng để chỉ: a Việc hình thành quỹ tiền tệ bảo hiểm b Một hoạt động mà hốn chuyển rủi ro c Một hoạt động nhằm kết hợp số đông đơn vụ đối tượng riêng lẽ độc lập, chịu rủi ro thành nhóm tương tác d Cả câu 54 Điều làm cho bảo hiểm thương mại ưu việt xử rủi ro, tổn thất so với cứu trợ xã hội a Luôn chủ động xử rủi ro trước tổn thất phát sinh b Tạo tâm “quền hưởng hợp đồng” cho bên mua bảo hiểm, tránh tâm hàm ơn c Cả câu d Cả câu sai 55 Bảo hiểm phương thức xử rủi ro nhằm a Hoán chuyển rủi ro giảm thiểu rủi ro b Chấp nhận rủi ro c Hoán chuyển rủi ro d Né tránh rủi ro 56 Với việc thu phí theo “nguyên tắc ứng trước”, tổ chức hoạt động bảo hiểm chiếm giữ quỹ tiền tệ lớn thể cam kết họ khách hàng tạm thời nhàn rỗi Các tổ chức bảo hiểm trở thành nhà đầu tư lớn, quan trọng cho hoạt động khác nên kinh tế quốc dân Bảo hiểm, đó, khơng đóng vai trò cơng cụ an tồn mà vai trò , năm giữ phần quan trọng doanh nghiệp công nghiệp thương mại lớn a Một nhà đầu tư trực tiếp b Một trung gian tài c Một nhà đầu tư gián tiếp d Một trung gian tín dụng 57 Điểm ưu việt bảo hiểm so với tiết kiệm (cho mục đích phòng tự bảo hiểm) là: a Tính kịp thời mục đích bảo vệ b Tỷ suất sinh lợi cao c Chất lượng dịch vụ d Giá trị gia tăng dịch vụ bổi trợ 58 Với vai trò chức mình, bảo hiểm tác dụng tích cực thúc đẩy ý thức đề phòng hạn chế rủi ro cho: a Bên mua bảo hiểm b Người bảo hiểm c Các thành viên cộng đồng bảo hiểm d Mọi thành viên xã hội 59 Câu tính thuyết phục nhất: a Bảo hiểm phương thức xử rủi ro ưu việt bảo hiểm bồi thường cho cá nhân kinh tế tổn thất xảy b Bảo hiểm phương thức xử rủi ro ưu việt bảo hiểm làm giảm thiểu rủi ro toàn kinh tế - xã hội c Bảo hiểm phương thức xử rủi ro ưu việt bảo hiểm mang lại lợi nhuận với tỷ suất cao cho người mua bảo hiểm d Bảo hiểm phương thức xử rủi ro ưu việt bảo hiểm tạo kênh huy động vốn hiệu đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển kinh tế 60 Với vai trò chức mình, bảo hiểm tác dụng tích cực tích tụ vốn đảm bảo cho: a Tái sản xuất giản đơn b Tái sản xuất mở rộng c Cả câu d Cả câu sai 61 Tìm câu khơng đây: điều khến bảo hiểm xem loại dịch vụ đặ biệt: a Vì sản phẩm vơ hình b Vì mang lại thu nhập cao cho khách hàng c Vì khơng tiêu hao vật chất d Vì lời hứa đảm bảo cho rủi ro 62 Điều khiến bảo hiểm xã hội coi hoạt động dựa “nhóm mở” ? a Vì bảo hiểm xã hội chế định pháp bắt buộc b Vì cách thu phí bảo hiểm xã hội c Vì bảo hiểm xã hội tạo chế phân phối lại thu nhập hệ lao động thời kỳ khác kinh tế d Cả câu 63 Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng trắng đoạn văn đây: “ Quỹ dự trữ bảo hiểm tạo lập trước cách ý thức, khắc phục hậu nói trên, cách bù đắp tổn thất phát sinh nhằm tái lập đảm bảo tính thường xuyên liên tục trình xã hội Như vậy, pham vi rộng, toàn kinh tế xã hội, bảo hiểm đóng vai trò _ đảm bảo khả năg hoạt động lâu dài chủ thể dân cư kinh tế a Một cơng cụ dự phòng b Một cơng cụ an tồn c Một cơng cụ an tồn dự phòng d Một chắn 64 Bảo hiểm trùng là: a Hai tài sản khác bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm b Một tài sản bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm số tiền bảo hiểm gấp đôi giá trị bảo hiểm c Một tài sản bảo hiểm từ hợp đồng bảo hiểm trở lên phát hành nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác tổng số tiền bảo hiểm hợp đồng lớn giá trị bảo hiểm d Một tài sản bảo hiểm từ hợp đồng bảo hiểm trở lên phát hành nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác với phạm vi bảo hiểm tổng số tiền bảo hiểm hợp đồng lớn giá trị bảo hiểm 65 Bảo hiểm giá là: a Hai đối tượng bảo hiểm khác bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm b Một tài sản bảo hiểm hợp đồng bảo hểm tổng số tiền bảo hiểm lớn giá trị bảo hiểm c Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm tổng số tiền bảo hiểm giá trị bảo hiểm d Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm tổng số tiền bảo hiểm lớn giá trị bảo hiểm 66 Đổng bảo hiểm là: a Hai đối tượng bảo hiểm khác bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm b Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm tổng số tiền bảo hiểm giá trị bảo hiểm c Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm tổng số tiền bảo hiểm giá trị bảo hiểm d Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm tổng số tiền bảo hiểm lớn giá trị bảo hiểm 67 Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận giữa: a Bên mua bảo hiểm bên bảo hiểm b Người bảo hiểm người bảo hiểm c Bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm d Người tham gia bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm 68 Hiện nay, Việt Nam, văn pháp điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm hàng hải là: a Bộ Luật dân (2005) b Luật Kinh doanh bảo hiểm (2000) c Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm (2010) d Bộ luật hàng hải (2005) 69 Theo pháp luật Việt Nam quy định, hợp đồng bảo hiểm thiết lập hình thức: a Bằng lời nói b Bằng văn c Bằng hành vi cụ thể d Cả câu 70 Hợp đồng bảo hiểm loại hợp đồng đặc điểm a Hợp đồng kinh tế b Hợp đồng đơn vụ c Hợp đồng cho tặng đơn vụ d Hợp đồng may rủi hợp đồng song vụ 71 Tính may rủi hợp đồng bảo hiểmm giải thích là: a Do việc giao kết thực HĐBH gắn liền zới rủi ro b Vì bảo hiểm giống cá cược c Do số tiền bồi thường tùy thuộc vào lòng hảo tâm bên mua bảo hiểm d Do người bảo hiểm muốn kiếm lời may rủi 72 Tính gia nhập hợp đồng bảo hiểm a Hợp đồng bảo hiểm người thứ soạn thảo b Hợp đồng bảo hiểm bên soạn thảo c Hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm soạn thảo d Hợp đồng bảo hiểm bên mua bảo hiểm soạn thảo 73 Tìm câu sai đây: a Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận doanh nghiệp bảo hiểm người tham gia bảo hiểm b Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng bảo hiểm phải lập thành văn c Hợp đồng bảo hiểm loại hợp đồng dân d Hợp đồng bảo hiểm hợp đồng song vụ 74 Theo Luật Kinh Doanh bảo hiểm 2000, chứng vật chất việc hợp đồng bảo hiểm giao kết là: a Giấy chừng nhận bảo hiểm b Đơn bảo hiểm c Giấy chứng nhận bảo hiểm đơn bảo hiểm d Thư chấp nhận bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm 75 Theo luật pháp hành, người giao kết hợp đồng bảo hiểm cho đối tượng tài sản khi: a Là cá nhân pháp nhân quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản tài sản b Khi người chủ sở hữu tài sản ủy quyền ký hợp đồng bảo hiểm c Khi người giám đốc điều hành doanh nghiệp tổ chức mà doanh nghiệp, tổ chức chủ sở hữu tài sản d Cả câu 76 Theo Luật pháp hành, người quyền lợi bảo hiểm tài sản khi: a Là cá nhân pháp nhân quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản tài sản b Khi người chủ sở hữu tài sản ủy quyền ký hợp đồng bảo hiểm c Khi người giám đốc điều hành doanh nghiệp tổ chức mà doanh nghiệp, tổ chức chủ sở hữu tài sản d Cả câu 77 Tìm câu sai đây: Một hợp đồng bảo hiểm chuyển nhượng sang người khác khi: a Tài sản bảo hiểm thay đổi chủ sở hữu b chuyển dịch quyền nghĩa vụ chăm sóc, giám hộ người bảo hiểm c chuyển dịch rủi ro d Cả câu sai 78 Điền vào chỗ trống từ thích hợp: “ Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm trách nhiệm cung cấp đầy đủ _ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, giải thích điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, bên mua bảo hiểm trách nhiệm cung cấp đầy đủ _ liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm Các bên chịu trách nhiệm tính xác, trung thực _ Doanh nghiệp bảo hiểm trách nhiệm giữ bí mật _ bên mua bảo hiểm cung cấp.” a Hồ sơ, tài liệu b Thông tin c Mẫu biểu d Cả câu 79 Theo quy định pháp luật, bên mua bảo hiểm nghĩa vụ cung cấp thông tin rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm; a Trước giao kết hợp đồng bảo hiểm cách điền vào giấy yêu cầu bảo hiểm b Trong thực hợp đồng bảo hiểm yếu tố làm gia tăng rủi ro c Khi tổn thất xảy nhằm cung cấp thông tin nguyên nhân mực độ tổn thất d Cả câu 80 Doanh nghiệp bảo hiểm quyền đơn phương đình thực hợp đồng bảo hiểm vơ điều kiện khi: a Bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thôn tin sai thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm bồi thường b Khi thay đổi yếu tố làm sở tính phí dẫn đến gia tăng rủi ro bảo hiểm c Người bảo hiểm không thực biện pháp đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm d Tất câu 81 Doanh nghiệp bảo hiểm quyền đơn phương đình thực hợp đồng bảo hiểm điều kiện khi: (chọn đầy đủ câu đúng) a Bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thôn tin sai thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm bồi thường b Khi thay đổi yếu tố làm sở tính phí dẫn đến gia tăng rủi ro bảo hiểm c Người bảo hiểm không thực biện pháp đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm d Tất câu 82 Doanh nghiệp bảo hiểm quyền đơn phương đình thực hợp đồng bảo hiểm khi: a Bên mua bảo hiểm cố ý cung cấp thôn tin sai thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm bồi thường b Khi thay đổi yếu tố làm sở tính phí dẫn đến gia tăng rủi ro bảo hiểm c Người bảo hiểm không thực biện pháp đảm bảo an toàn cho đối tượng bảo hiểm d Tất câu 83 Giấy chừng nhận bảo hiểm sử dụng giá trị pháp hợp đồng bảo hiểm đầy đủ trường hợp a Bảo hiểm tai nạn – sức khỏe b Bảo hiểm bắt buộc c Bảo hiểm hàng hòa vận chuyển đường biển d Cả câu 84 Tìm câu sai câu đây: “ Bảo hiểm trách nhiệm loại hình đảm bảo cho” a TNDS hợp đồng hợp đồng người bảo hiểm b Trách nhiệm sản phẩm trách nhiệm nghê nghiệp người bảo hiểm c Trách nhiệm dân trách nhiệm hình người bảo hiểm d Cả câu 85 Tìm câu sai câu đây: “ Bảo hiểm trách nhiệm loại hình đảm bảo cho” a TNDS hợp đồng hợp đồng người bảo hiểm b Trách nhiệm sản phẩm trách nhiệm nghê nghiệp người bảo hiểm c Trách nhiệm dân trách nhiệm hình người bảo hiểm d Cả câu sai 86 Theo Luật Kinh Doanh Bảo hiểm 2000 (Luật Dân sự), doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng khi: a rủi ro bảo hiểm xảy b kiện bảo hiểm xảy c tổn thất bảo hiểm xảy d quyền lợi bảo hiểm 87 Theo Luật Hàng hải, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng khi: a rủi ro bảo hiểm xảy b kiện bảo hiểm xảy c tổn thất bảo hiểm xảy d quyền lợi bảo hiểm 88 Thân thể sức khỏe người đảm bảo bởi: a Hợp đồng bảo hiểm công ty bảo hiểm nhân thọ phát hành b Hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát hành c Hợp đồng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lẫn phi nhân thọ phát hành d Hợp đồng công ty môi giới bảo hiểm phát hành 89 Theo Luật Kinh Doanh Bảo hiểm 2000, thời gian hợp đồng bảo hiểm người hiệu lực, kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm xảy doanh nghiệp bảo hiểm sẽ: ( hợp đồng BH tài sản thi la BỒI THƯỜNG) a Bồi thường b Trả tiền bảo hiểm c Hồn phí bảo hiểm d Đình thực hợp đồng bảo hiểm 90 Theo Luật Kinh Doanh Bảo hiểm 2000, người quyền lợi bảo hiểm tài sản khi: a Chỉ người chủ sở hữ u tài sản b Khi người chủ sở hữu tài sản ủy quyền ký hợp đồng bảo hiểm c Khi người giám đốc điều hành doanh nghiệp tổ chức mà doanh nghiệp, tổ chức chủ thể sở hữu tài sản d Là cá nhân pháp nhân quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyèn tài sản tài sản 91 Tìm câu sai: trường hợp bảo hiểm người, doanh nghiệp bảo hiểm quyền: a Thu phí bảo hiểm b Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin rủi ro c Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin để quyền đòi người thứ lỗi d Đơn phương đình hợp đồng số trường hợp 92 Sự khác biệt Luật kinh doanh bảo hiểm (2000) Luật hàng hải (2005) quy định hợp đồng bảo hiểm là: a Cách gọi tên chủ thể hợp đồng b Rủi ro bảo hiêm, kiện bảo hiểm c Quyền lợi bảo hiểm d Cả câu 93 Nguyên tắc bồi thường áp dụng cho a Chỉ hợp đồng bảo hiểm tài sản trách nhiệm dân b Tất hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ c Tất hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ d Tất hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 94 DNBH lựa chọn DMĐT phải đảm bảo nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên trươc sau: a An tồn, sinh lợi, tính thnah khoản khoản đầu tư b An tồn tính thnah khoản khoản đầu tư sinh lơi c Sinh lợi thính thnah khoản an tồn d Sinh lợi an toan ftinhs khoản 95 Câu sai nói .của chế độ BHBB BH: a Bảo vệ lợi ích người tham gia BH b Bảo vệ nạn nhân cac ụ tai nạn c Bảo vệ toàn KT XH d Cả sai 96 Loại hình khơng thuộc chế dộ BHBB VN: a BH TNDS chủ xe giới b BH TN hãng hàng không dân dụng đ/v KH c BH xay dựng vaf lắp đặt d BH cháy nổ 97 DN BHNT cung cấp sp đảm bảo cho: a Sức khoẻ, thân thể, tuổi thọ cho người đc BH b Tuổi thọ, thân thể, tài sản c Tính mạng, sức khoẻ, TNDS phát snh d Tính mạng người đc BH ( BHNT cc sp đảm bảo cho) 98 theo quy định luật VN đối tượng không thuộc đôis tượng BH PNT: a Tài sản b Sức khoẻ c Tuổi thọ d Thương tật 99 HĐBH hoạt động dựa nguyên tăcs trung thực tuyệt đối, sưj trugn thứcj đặt đ/ v a DNBH b DNBH người tham gia BH c DNBH bên mua BH d DNBH người đc BH 100 HĐBH nói chung hoạt dộng dựa gnuyeen tắc a Trung thực tối đa b Số đơng c Quyền lợi BH d Cả 101 Nguyên tắc khoán đc áp dụng cho: a Tất HĐ người b Tất HĐBH NT PNT c Tất HĐPNT d Chỉ HĐNT 102 HĐBH áp dụng nguyên tắc khoán nghĩa TH số tiền chi trả DNBH: a Không vượt GTTT đối tượng đc BH b KHông vượt số tiền BH mà bên thoả thuận lúc giao kết HĐ c Khôgn vượt GTTT thực tế đói tượng đc BH d KHông vượt GTTT thực tế đối tượng đc BH vfa phạm vi số tiền mà bên thoả thuận lúc giao kết HĐ 103 Đại BH bảo vệ lợi ích DNBH 104 Mơi giới bảo vệ lợi ích KH ... trị bảo hiểm c Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có tổng số tiền bảo hiểm giá trị bảo hiểm d Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có tổng số tiền bảo hiểm lớn giá trị bảo hiểm. .. nghiệp bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm có tổng số tiền bảo hiểm giá trị bảo hiểm d Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có tổng số tiền bảo hiểm lớn giá trị bảo hiểm 67 Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm. .. 66 Đổng bảo hiểm là: a Hai đối tượng bảo hiểm khác bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm b Một tài sản bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có tổng số tiền bảo hiểm giá trị bảo hiểm c Một tài sản bảo hiểm doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM CÓ ĐÁP ÁN, TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM CÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn