Giải pháp thu hút khách hàng tại Siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế

128 48 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:38

Luận văn đề cập đến các giải pháp thu hút khách hàng tại siêu thị Thuận Thành thành phố Huế. Từ việc đánh giá tình hình thực trạng, đề xuất các giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng đến mua sắm tại Siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế trong thời gian tới. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Huế, ngày 20 tháng năm 2011 Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ THU THỦY LỜI CẢM ƠN i Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp kinh nghiệm trình công tác thực tiễn với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo, TS Hoàng Quang Thành người trực tiếp hướng dẫn khoa học dành nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, phòng Kế Hoạch Tài Chính trường Đại học dân lập Phú Xuân - Huế giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích tinh thần lẫn vật chất cho tơi trình thực luận văn Xin gửi lời chúc sức khỏe chân thành cảm ơn! Huế, ngày 20 tháng năm 2011 Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ THU THỦY DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii BCN : Ban chủ nhiệm ĐH : Đại học ĐVT : Đơn vị tính LĐ : Lao động HH : Hàng hóa HTX : Hợp tác xã HTX TM & DV : Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ KH : Khách hàng SP& DV : Sản phẩm dịch vụ TCHC : Tổ chức hành VN : Việt Nam VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mơ hình số hài lòng khách hàng Mỹ 16 Sơ đồ 1.2 Mơ hình số hài lòng khách hàng quốc gia EU 17 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy HTX TM & DV Thuận Thành .44 ( Nguồn : Phòng tổ chức hành HTX TM & DV Thuận Thành ) .44 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Tình hình lao động HTX TM & DV Thuận Thành qua năm 46 Biểu đồ 2.2 Mức độ đánh giá địa điểm thường xuyên mua hàng 58 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng xếp hạng siêu thị Việt Nam 10 Bảng 2.1 Tình hình lao động HTX TM & DV Thuận Thành 47 qua năm 2008-2010 47 Bảng 2.2 Kết hiệu hoạt động kinh doanh HTX Thuận Thành qua năm 2008-2010 50 Bảng 2.3 Đặc điểm cá nhân khách hàng điều tra .56 Bảng 2.4 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 59 Bảng 2.5: Các thông số độ tin cậy (Reliability Statistics) .60 Bảng 2.6 Kết đánh giá độ tin cậy thang đo khái niệm nghiên cứu 61 Bảng 2.7 Kiểm định KMO Bartlett’s 62 Bảng 2.8 Tổng phương sai giải thích (Total Variance Explained) 64 Bảng 2.9 Ma trận xoay nhân tố (Rotated Component Matrixa) 65 Bảng 2.10 Kết kiểm định tương quan biến (Correlations) 69 Bảng 2.11 Kết phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng Siêu thị Thuận Thành 72 Bảng 2.12 Kiểm định trị trung bình sản phẩm theo mức thu nhập khách hàng Siêu thị Thuận Thành 75 Bảng 2.13 Kiểm định trị trung bình nhân viên phục vụ theo mức thu nhập khách hàng Siêu thị Thuận Thành 76 Bảng 2.14 Kiểm định trị trung bình Mặt Siêu thị theo mức thu nhập khách hàng Siêu thị Thuận Thành 77 Bảng 2.15 Kiểm định trị trung bình dịch vụ hỗ trợ Siêu thị theo mức thu nhập khách hàng Siêu thị Thuận Thành 79 Bảng 2.16 Kiểm định trị trung bình giá theo mức thu nhập khách hàng Siêu thị Thuận Thành 79 Bảng 2.17 Kiểm định trị trung bình sách xúc tiến theo mức thu nhập khách hàng Siêu thị Thuận Thành 80 Bảng 2.18 Đề xuất mong muốn khách hàng việc nâng cao chất lượng dịch vụ Siêu thị 81 v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỤC LỤC vi PHẦN I MỞ ĐẦU PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ SIÊU THỊTHU HÚT KHÁCH HÀNG CỦA CÁC SIÊU THỊ .7 1.1.1 Những vấn đề chung Siêu thị 1.1.1.1 Khái niệm siêu thị .7 1.1.1.2 Đặc trưng siêu thị 1.1.1.3 Vai trò siêu thị 10 1.1.1.4 Chức siêu thị 12 1.1.2 Khách hàng thu hút khách hàng siêu thị 13 1.1.2.1 Khái niệm khách hàng 13 1.1.2.2 Một số đặc điểm khách hàng siêu thị 13 1.1.2.3 Sự hài lòng khách hàng 15 1.1.2.4 Thu hút khách hàng siêu thị .18 Trong cạnh tranh ngày gay gắt việc thu hút khách hàng ln đóng vai trò định Thu hút khách hàng việc xây dựng sở khách hàng, sở phải xác định đối tượng khách hàng ai? Và mong muốn nhu cầu khách hàng gì? Để có chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thu hút khách hàng tiềm ẩn, khách hàng đối thủ trì lượng khách hàng Muốn thu hút khách hàng siêu thị cần phải lưu ý vấn đề sau: 18 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH SIÊU THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM .24 vi 1.2.1 Vài nét thị trường bán lẻ giới 24 1.2.2 Thị trường bán lẻ Việt Nam thời gian qua 26 1.2.3 Áp lực cạnh tranh kinh doanh siêu thị học kinh nghiệm Việt Nam 28 1.2.3.1 Áp lực cạnh tranh kinh doanh siêu thị Việt Nam 29 - Sự xâm nhập tập đoàn bán lẻ nước 29 - Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhà bán lẻ ngành 29 - Áp lực từ nhà cung cấp 30 - Áp lực từ mặc khách hàng .30 - Áp lực từ chợ truyền thống Sản phẩm thay siêu thị 31 1.2.3.2 Một số học kinh nghiệm từ phát triển kinh doanh Siêu thị giới Việt nam .31 1.2.4 Thực trạng xu hướng phát triển siêu thị địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 33 1.2.4.1 Thực trạng phát triển loại hình kinh doanh siêu thị địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .33 1.2.4.2 Xu hướng phát triển loại hình kinh doanh siêu thị địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .34 1.2.5 Một số nghiên cứu giải pháp thu hút khách hàng siêu thị .35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU HÚT KHÁCH HÀNG CỦA SIÊU THỊ THUẬN THÀNH .36 2.1 TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN THÀNH37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .37 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ HTX TM & DV Thuận Thành 39 2.1.2.1 Chức .39 2.1.2.2 Nhiệm vụ .39 2.1.2.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh HTX 40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy .41 2.1.4 Tình hình lao động kết hoạt động kinh doanh HTX TM & DV Thuận Thành 45 2.1.4.1 Tình hình lao động HTX Thuận Thành 45 2.1.4.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh HTX Thuận Thành 48 vii 2.1.5 Thực trạng sách Marketing áp dụng Siêu thị Thuận Thành 52 2.2 Kết khảo sát ý kiến đánh giá khách hàng .55 2.2.1 Một số đặc điểm mẫu điều tra 55 2.2.2 Kết nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng chất lượng phục vụ Siêu thị Thuận Thành 57 2.2.2.1 Đánh giá khách hàng địa điểm thường xuyên mua hàng 57 2.2.2.2 Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ Siêu thị Thuận Thành 58 2.2.2.3 Phân tích kiểm định độ tin cậy số liệu .60 2.2.2.4 Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO 61 2.2.2.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng siêu thị Thuận Thành 63 2.2.2.6 Phân tích tương quan .68 2.2.2.7 Phân tích hồi quy - Kiểm định phù hợp mơ hình 71 Trong phần này, tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số sách tác động đến hài lòng khách hàng mua sắm Siêu thị Thuận Thành Thành phố Huế Để thực điều này, tơi xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính bội, đó, biến độc lập yếu tố: Thu nhập hàng tháng khách hàng, sản phẩm, Nhân viên phục vụ, Mặt siêu thị, độ tin cậy siêu thị, giá cả, chương trình Marketing biến phụ thuộc mức độ hài lòng siêu thị Thuận Thành Mơ hình hồi quy có dạng: 71 71 2.2.2.8 Kiểm định trị trung bình mức độ hài lòng khách hàng theo mức thu nhập 74 2.2.2.9 Đề xuất mong muốn khách hàng việc nâng cao chất lượng dịch vụ Siêu thị 80 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ THUẬN 83 THÀNH THÀNH PHỐ HUẾ .83 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA SIÊU THỊ THUẬN THÀNH 83 3.1.1 Phân tích ma trận SWOT siêu thị Thuận Thành 83 3.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển Siêu thị Thuận Thành 84 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ THUẬN THÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI 85 3.2.1 Nhóm giải pháp sản phẩm 85 viii - Nâng cao chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 85 - Chú trọng nghệ thuật trưng bày, xếp hàng hóa 87 3.2.2 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 88 3.2.3 Cải tạo, nâng cấp xây dựng sở, vật chất, kỹ thuật .90 3.2.4 Xây dựng môi trường kinh doanh an toàn tin cậy .91 3.2.5 Áp dụng sách giá hợp lý 92 3.2.6 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại .93 3.2.7 Các giải pháp khác 94 PHẦN III 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 KẾT LUẬN 96 KIẾN NGHỊ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 101 ix PHẦN I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa xu hướng tất yếu lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nhân loại, chi phối đến tất mặt kinh tế giới Trong xu đó, kinh tế Việt Nam đà phát triển mạnh mẽ không ngừng hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới Việc thực cam kết theo lộ trình gia nhập vào Tổ chức Thương mại giới - WTO, Việt Nam chứng kiến biến chuyển mạnh mẽ thị trường Các doanh nghiệp nước đứng trước nhiều hội thách thức lớn lao Nền kinh tế Việt nam đã, buộc phải tiếp tục mở cửa cho phần lại giới, tạo tranh kinh doanh phức tạp mà yếu tố cạnh tranh yếu tố thiếu ngành kinh doanh nào, có ngành kinh doanh bán lẻ Cùng với phát triển kinh tế, đời sống người dân ngày cải thiện, nhu cầu ngày tăng cao thay đổi nhanh chóng Một hệ thống kênh phân phối, đa dạng, đủ mạnh, xóa khác biệt không gian, chậm trễ thời gian, đơn điệu hàng hóa yêu cầu khách quan Điều thúc đẩy đời phát triển loại hình kinh doanh có chun mơn cao việc chuyển sở hữu từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cách nhanh Đó loại hình kinh doanh siêu thị Có thể nói, siêu thị xu hướng kết trình kinh doanh xã hội văn minh Ở Việt Nam nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng, loại hình kinh doanh siêu thị ngày phát triển mạnh mẽ Và chưa thị trường bán lẻ Việt Nam lại sôi động nay, hàng loạt siêu thị bán lẻ mọc lên, nhiều đại gia bán lẻ giới có mặt Metro, Bourbon, Diary Farm, Parkson, Tập đoàn Casino (Tập đoàn mẹ hệ thống siêu thị Big C) Thành phố Huế có vị trí trung tâm kinh tế lớn văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học khu vực miền Trung Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ngày cao, người dân ngày quan tâm đến chất lượng, cung cách phục vụ dịch vụ hậu Nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm khách hàng, nhiều siêu thị xây dựng vào hoạt động địa bàn thành phố Huế như: Siêu thị Xanh, Siêu thị Co.op Mart, Siêu thị Big C… Anh/ chị có muốn quay lại mua sắm siêu thị Thuận Thành khơng? Có  Khơng Chưa biết   Nếu có, xin Anh/ chị vui lòng trả lời câu hỏi số 10 Nếu không, xin Anh/ chị vui lòng trả lời câu hỏi số 11 10 Lý Anh/ chị quay trở lại Siêu thị Thuận Thành gì? 11 Lý Anh/ chị không quay trở lại Siêu thị Thuận Thành gì? 12 Theo Anh /Chị để thu hút thêm lượng khách hàng đến mua sắm Siêu thị Thuận Thành cần trọng đến: Rất không cần thiết Rất cần thiết Chất lượng hàng hóa Giá hàng hóa Nghệ thuật trưng bày xếp hàng hóa Thái độ phục vụ đội ngũ nhân viên 5 Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo Dịch vụ hậu mãi, sau bán hàng Cảnh quan, môi trường siêu thị Ý kiến khác: ( Ghi chú: 1.Rất không cần thiết 2.Không cần thiết Khá cần thiết 4.Cần thiết II Rất cần thiết ) THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG Giới tính Nam Nữ   Độ tuổi Nhỏ 22 tuổi  Từ 36-50 tuổi  Từ 22- 35 tuổi  Trên 50 tuổi  Nghề nghiệp Hưu trí, Nội trợ  Kinh doanh  Cán bộ, CNV  Học sinh, sinh viên Khác   Thu nhập hàng tháng Dưới triệu đồng  Trên triệu đồng   Ngoại thành - TP Huế  Nơi cư trú Nội thành - TP Huế Xin Chân Thành Cám Ơn Sự Hợp Tác Quý Khách Hàng! Phụ lục 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU Thơng tin chung mẫu điều tra Tables Thu nhap hang thang cua khach hang < trieu dong Count Gioi tinh cua khach hang NAM NU Group Total Group Total > trieu dong 29 59 Col % 33.0% 67.0% 88 100.0% Count 16 46 Col % 25.8% 74.2% 62 100.0% Count 45 105 Col % 30.0% 70.0% 150 100.0% Tables Thu nhap hang thang cua khach hang < trieu dong Count Do tuoi cua khach hang > trieu dong 50 TUOI 20 88 Group Total Group Total Count 31 Col % 3.2% 50.0% 22.7% 17 22.7% 12 100.0% 62 Count 14 67 Col % 9.3% 44.7% 27.4% 37 24.7% 19.4% 32 21.3% 100.0% 150 100.0% Tables Thu nhap hang thang cua khach hang < trieu dong Count Nghe nghiep cua khach hang HUU TRI,NOI TRO CAN BO Group Total > trieu dong Col % Count Col % Count Col % 12 13.6% 11.3% 19 12.7% 47 53.4% 33 53.2% 80 53.3% 18 20.5% 12.9% 26 17.3% HS,SV 10.2% 3.2% 11 7.3% KHAC 2.3% 12 19.4% 14 9.3% 88 100.0% 62 100.0% 150 100.0% KINH DOANH Group Total Tables Thu nhap hang thang cua khach hang < trieu dong Count Noi cu tru cua khach hang Group Total NOI THANH NGOAI THANH 61 27 Col % 69.3% 30.7% 88 100.0% Group Total > trieu dong Count 43 19 Col % 69.4% 30.6% Count 104 46 Col % 69.3% 30.7% 62 100.0% 150 100.0% Kiểm định độ tin cậy số liệu ( Reliability ) Reliability ****** Method (space saver) will be used for this analysis ****** _ R E L I A B I L I T Y 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Q_7_1 Q_7_2 Q_7_3 Q_7_4 Q_7_5 Q_7_6 Q_7_7 Q_7_8 Q_7_9 Q_7_10 Q_7_11 Q_7_12 Q_7_13 Q_7_14 Q_7_15 Q_7_16 Q_7_17 Q_7_18 Q_7_19 Q_7_20 Statistics for SCALE _ Mean 69.4000 R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) Mean Std Dev Cases 3.4800 3.3400 3.2000 3.5133 3.3267 3.4000 3.3333 3.1600 3.5067 3.6933 3.6867 3.7533 3.6333 3.5867 3.2467 3.3467 3.4667 3.3333 3.2133 4.1800 7116 5288 5050 6629 5245 1.0868 1.0011 8598 7575 8106 9422 8105 8931 7959 7413 7507 8949 7656 7736 6861 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 Variance 60.8188 N of Variables 20 Std Dev 7.7986 A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) Item-total Statistics Q_7_1 Q_7_2 Q_7_3 Q_7_4 Q_7_5 Q_7_6 Q_7_7 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted 65.9200 66.0600 66.2000 65.8867 66.0733 66.0000 66.0667 55.5372 57.1306 57.9060 57.0005 57.1557 53.9195 52.8546 Corrected ItemTotal Correlation 4503 4264 3458 3376 4272 3583 4783 Alpha if Item Deleted 8285 8306 8332 8331 8306 8349 8269 Q_7_8 Q_7_9 Q_7_10 Q_7_11 Q_7_12 Q_7_13 Q_7_14 Q_7_15 Q_7_16 Q_7_17 Q_7_18 Q_7_19 Q_7_20 66.2400 65.8933 65.7067 65.7133 65.6467 65.7667 65.8133 66.1533 66.0533 65.9333 66.0667 66.1867 65.2200 55.9554 54.9684 55.4973 54.2327 55.3844 54.4888 53.9918 54.9898 55.9971 54.6264 54.8546 54.4884 56.2130 3206 4698 3862 4106 3960 4196 5296 4802 3790 4076 4742 5019 4019 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = 150.0 N of Items = 20 8371 Phân tích nhân tố ( Factor Analysis) Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 748 Approx Chi-Square 3490.918 df 190 Sig .000 Communalities Initial Da dang chung loai san pham Chat luong san pham va dich vu tot Extraction 1.000 665 1.000 910 Hang hoa luon san co va trung bay bat mat 1.000 783 San pham co nguon goc ro rang 1.000 827 Thuc pham dam bao ve sinh an toan 1.000 897 Gia ca mat hang phu hop voi chat luong 1.000 874 Chinh sach gia hap dan 1.000 863 Chinh sach hau mai thoa dang 1.000 895 Chuong trinh quang cao khuyen mai hap dan 1.000 936 8346 8274 8312 8304 8307 8297 8245 8270 8314 8304 8272 8259 8305 Toc phuc vu tai quay thu ngan 1.000 902 Nhan vien co day du kien thuc ve SP 1.000 889 Nhan vien than thien va lich su voi khach hang 1.000 902 Nhan vien luu tam den nhu cau cu khach hang 1.000 932 Dia diem gui hanh ly KH thuan tien an toan 1.000 863 Gian hang duoc bo tri ngan nap tao thuan tien cho viec chon hang hoa 1.000 912 Bai dau xe thuan tien an toan 1.000 925 Sieu thi nam vi tri thuan tien cho viec mua sam 1.000 741 Mat bang rong rai va CSVC hien dai 1.000 901 Trang thiet bi phuc vu hien dai 1.000 936 Chu tin voi khach hang luon duoc coi 1.000 888 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compon ent Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Variance e% 5.152 25.760 25.760 4.232 21.161 46.920 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 3.833 19.166 19.166 3.682 18.412 37.578 Initial Eigenvalues % of Cumulativ Total Variance e% 5.152 25.760 25.760 4.232 21.161 46.920 2.913 14.564 61.484 2.913 14.564 61.484 3.562 17.808 55.386 2.143 10.717 72.201 2.143 10.717 72.201 2.674 13.368 68.753 1.896 9.479 81.681 1.896 9.479 81.681 1.865 9.325 78.079 1.106 5.528 87.208 1.106 5.528 87.208 1.826 9.130 87.208 631 3.156 90.365 394 1.969 92.334 302 1.508 93.842 10 256 1.280 95.122 11 238 1.191 96.312 12 207 1.034 97.347 13 138 691 98.037 14 109 547 98.585 15 087 435 99.020 16 071 353 99.373 17 044 219 99.593 18 039 195 99.788 19 022 112 99.900 20 020 100 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix(a) Component Da dang chung loai san pham Chat luong san pham va dich vu tot 602 416 -.262 -.129 -.041 -.207 614 459 -.551 -.086 009 103 Hang hoa luon san co va trung bay bat mat 515 346 -.546 -.090 145 267 San pham co nguon goc ro rang 546 299 -.616 -.223 -.052 -.087 Thuc pham dam bao ve sinh an toan 614 465 -.541 -.067 -.003 082 Gia ca mat hang phu hop voi chat luong 389 -.368 175 071 470 575 Chinh sach gia hap dan 493 -.407 185 020 522 383 Chinh sach hau mai thoa dang 373 -.139 054 034 643 -.565 Chuong trinh quang cao khuyen mai hap dan 478 -.288 145 -.089 703 -.319 Toc phuc vu tai quay thu ngan 400 593 607 -.096 -.066 091 Nhan vien co day du kien thuc ve SP 437 589 583 049 -.086 -.041 Nhan vien than thien va lich su voi khach hang 410 595 599 -.119 -.046 071 Nhan vien luu tam den nhu cau cu khach hang 441 614 593 003 -.079 -.054 Dia diem gui hanh ly KH thuan tien an toan 611 -.207 001 630 -.189 -.120 Gian hang duoc bo tri ngan nap tao thuan tien cho viec chon hang hoa 544 -.624 147 -.327 -.314 001 Bai dau xe thuan tien an toan 463 -.215 008 794 -.186 009 Sieu thi nam vi tri thuan tien cho viec mua sam 500 -.499 042 -.355 -.286 -.182 Mat bang rong rai va CSVC hien dai 537 -.634 133 -.325 -.292 044 Trang thiet bi phuc vu hien dai 569 -.639 114 -.340 -.274 002 Chu tin voi khach hang luon duoc coi 500 -.233 -.098 733 -.189 -.036 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix(a) Component Da dang chung loai san pham Chat luong san pham va dich vu tot 701 299 106 086 -.173 190 941 123 -.017 091 036 -.007 Hang hoa luon san co va trung bay bat mat 850 010 -.065 024 235 -.032 San pham co nguon goc ro rang 885 -.032 140 007 -.130 078 Thuc pham dam bao ve sinh an toan 931 133 -.022 111 014 -.002 Gia ca mat hang phu hop voi chat luong -.011 012 161 123 906 108 Chinh sach gia hap dan 019 031 254 131 829 305 Chinh sach hau mai thoa dang 077 024 035 098 074 934 Chuong trinh quang cao khuyen mai hap dan 055 046 200 024 363 871 Toc phuc vu tai quay thu ngan 092 942 -.010 -.040 063 -.030 Nhan vien co day du kien thuc ve SP 090 929 -.042 117 -.031 048 Nhan vien than thien va lich su voi khach hang 106 940 -.004 -.059 059 000 Nhan vien luu tam den nhu cau cu khach hang 104 953 -.033 073 -.043 061 Dia diem gui hanh ly KH thuan tien an toan 130 095 215 880 049 123 Gian hang duoc bo tri ngan nap tao thuan tien cho viec chon hang hoa -.007 -.005 936 119 141 031 Bai dau xe thuan tien an toan 020 031 061 952 118 -.001 Sieu thi nam vi tri thuan tien cho viec mua sam 083 -.026 842 065 -.040 135 -.003 -.024 924 112 184 016 Trang thiet bi phuc vu hien dai 026 -.031 943 112 169 064 Chu tin voi khach hang luon duoc coi 112 -.037 109 925 080 032 Mat bang rong rai va CSVC hien dai Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 2 566 428 383 587 489 -.593 399 -.183 258 -.263 262 -.137 -.677 704 134 -.027 146 082 -.178 -.056 -.466 863 045 -.023 023 -.101 -.411 -.234 543 686 082 014 -.077 -.080 739 -.659 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Kết phân tích T-Test Group Statistics Da dang chung loai san pham Chat luong san pham va dich vu tot Thu nhap hang thang cua khach hang < trieu dong > trieu dong < trieu dong > trieu dong 88 62 Mean 3.84 2.97 Std Deviation 623 478 Std Error Mean 066 061 88 3.42 582 062 62 3.23 422 054 N Hang hoa luon san co va trung bay bat mat < trieu dong 88 3.18 558 059 > trieu dong 62 3.23 422 054 San pham co nguon goc ro rang < trieu dong 88 3.72 726 077 > trieu dong 62 3.23 422 054 Thuc pham dam bao ve sinh an toan < trieu dong 88 3.42 582 062 > trieu dong 62 3.19 398 051 Gia ca mat hang phu hop voi chat luong < trieu dong 88 3.26 1.189 127 > trieu dong 62 3.60 896 114 Chinh sach gia hap dan < trieu dong 88 3.32 1.099 117 > trieu dong 62 3.35 851 108 Chinh sach hau mai thoa dang < trieu dong 88 3.24 884 094 > trieu dong 62 3.05 818 104 Chuong trinh quang cao khuyen mai hap dan < trieu dong 88 3.58 813 087 > trieu dong 62 3.40 664 084 Toc phuc vu tai quay thu ngan < trieu dong 88 3.77 739 079 > trieu dong 62 3.58 897 114 Nhan vien co day du kien thuc ve SP < trieu dong 88 4.05 787 084 > trieu dong 62 3.18 915 116 Nhan vien than thien va lich su voi khach hang < trieu dong 88 3.82 720 077 > trieu dong 62 3.66 922 117 Nhan vien luu tam den nhu cau cu khach hang < trieu dong 88 3.92 761 081 > trieu dong 62 3.23 913 116 Dia diem gui hanh ly KH thuan tien an toan < trieu dong 88 3.84 786 084 > trieu dong 62 3.23 663 084 Gian hang duoc bo tri ngan nap tao thuan tien cho viec chon hang hoa Bai dau xe thuan tien an < trieu dong 88 3.28 787 084 > trieu dong 62 3.19 674 086 < trieu dong 88 3.48 802 085 toan > trieu dong 62 Sieu thi nam vi tri thuan tien cho viec mua sam < trieu dong > trieu dong Mat bang rong rai va CSVC hien dai 3.16 632 080 88 3.67 919 098 62 3.18 779 099 < trieu dong 88 3.39 794 085 > trieu dong 62 3.26 723 092 Trang thiet bi phuc vu hien dai < trieu dong 88 3.26 809 086 > trieu dong 62 3.15 721 092 Chu tin voi khach hang luon duoc coi < trieu dong 88 4.24 711 076 > trieu dong 62 4.10 646 082 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t t-test for Equality of Means Mea n Std Sig Diff Error (2ere Differe df tailed) nce nce 95% Confidence Interval of the Difference Low er Da dang chung loai san pham Chat luong san pham va dich vu tot Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed 11.78 27.72 001 000 Equal variances not assumed Hang hoa luon san co va trung bay bat mat Equal variances assumed 2.301 131 Equal variances not assumed San pham co nguon goc ro rang Equal variances assumed 27.50 000 Equal variances not assumed Thuc pham dam bao ve sinh an toan Equal variances assumed 37.69 000 Equal variances not assumed Gia ca mat hang phu hop voi chat luong Equal variances assumed 8.912 003 Equal variances not assumed Chinh sach gia hap dan Equal variances assumed Equal variances not assumed 5.658 019 Upp er 1.05 9.275 148 000 87 094 687 9.704 146.8 81 000 87 090 695 1.05 2.250 148 026 19 087 024 366 2.376 147.8 66 019 19 082 033 357 -.524 148 601 -.04 084 -.21 122 -.550 147.2 42 583 -.04 080 -.20 114 4.774 148 000 49 103 287 693 5.207 143.3 42 000 49 094 304 676 2.662 148 009 23 085 058 395 2.835 147.9 03 005 23 080 069 385 -1.877 148 062 -.34 179 -.68 018 -1.970 147.3 02 051 -.34 170 -.67 001 -.220 148 826 -.04 167 -.36 292 -.230 146.6 25 818 -.04 159 -.35 278 Chinh sach hau mai thoa dang Equal variances assumed 1.675 198 Equal variances not assumed Chuong trinh quang cao khuyen mai hap dan Equal variances assumed 2.297 132 Equal variances not assumed Toc phuc vu tai quay thu ngan Equal variances assumed 4.984 027 Equal variances not assumed Nhan vien co day du kien thuc ve SP Equal variances assumed 2.662 105 Equal variances not assumed Nhan vien than thien va lich su voi khach hang Equal variances assumed 6.580 011 Equal variances not assumed Nhan vien luu tam den nhu cau cu khach hang Equal variances assumed 4.258 041 Equal variances not assumed Dia diem gui hanh ly KH thuan tien an toan Equal variances assumed 604 438 Equal variances not assumed Gian hang duoc bo tri ngan nap tao thuan tien cho viec chon hang hoa 4.300 040 Equal variances assumed 9.876 002 Equal variances not assumed Sieu thi nam vi tri thuan tien cho viec mua sam Equal variances assumed 3.332 070 Equal variances not assumed Mat bang rong rai va CSVC 148 183 19 142 -.09 471 1.356 137.4 08 177 19 140 -.08 468 1.408 148 161 18 125 -.07 424 1.458 144.6 71 147 18 121 -.06 415 1.434 148 154 19 134 -.07 457 1.387 114.8 06 168 19 138 -.08 466 6.219 148 000 87 140 592 1.14 6.059 118.5 39 000 87 143 584 1.15 1.169 148 244 16 134 -.10 422 1.120 110.3 55 265 16 140 -.12 434 5.064 148 000 69 137 424 966 4.908 115.9 26 000 69 142 414 975 5.027 148 000 62 122 373 857 5.176 143.1 69 000 62 119 380 850 736 148 463 09 123 -.15 334 756 142.4 09 451 09 120 -.14 327 2.587 148 011 32 122 075 557 2.694 146.0 71 008 32 117 084 548 3.441 148 001 49 143 210 776 001 49 139 218 768 314 13 127 -.12 379 Equal variances assumed Equal variances not assumed Bai dau xe thuan tien an toan 1.338 Equal variances assumed 3.541 875 351 1.011 142.8 91 148 hien dai Equal variances not assumed Trang thiet bi phuc vu hien dai Equal variances assumed 2.185 1.027 138.5 89 306 13 125 -.11 375 905 148 367 12 128 -.13 370 924 140.0 30 357 12 126 -.13 365 1.249 148 214 14 114 -.08 366 1.271 138.7 68 206 14 112 -.07 363 142 Equal variances not assumed Chu tin voi khach hang luon duoc coi Equal variances assumed 4.425 037 Equal variances not assumed 5: Kết phân tích hồi quy (Regression) Regression Descriptive Statistics Mean Muc hai long ve ST Thuan Thu nhap hang thang cua khach hang Std Deviation N 3.50 515 150 1.41 494 150 San pham 0000000 1.00000000 150 Nhan vien phuc vu 0000000 1.00000000 150 Mat bang sieu thi 0000000 1.00000000 150 0000000 1.00000000 150 0000000 1.00000000 150 0000000 1.00000000 150 Dich vu ho tro cua sieu thi Gia ca Chinh sach xuc tien Correlations Pearson Correlation Muc hai long ve ST Thuan Thu nhap hang thang cua khach hang San pham Nhan vien phuc vu Mat bang sieu thi Dich vu ho tro cua sieu thi Gia ca Chinh sach xuc Muc hai long ve ST Thuan Thu nhap hang thang cua khach hang San pham 1.000 -.290 357 364 -.290 1.000 -.223 357 -.223 364 Do tin cay cua sieu thi Gia ca 442 299 272 255 -.272 -.157 -.231 335 -.216 1.000 000 000 000 000 000 -.272 000 1.000 000 000 000 000 442 -.157 000 000 1.000 000 000 000 299 -.231 000 000 000 1.000 000 000 272 255 335 -.216 000 000 000 000 000 000 000 000 1.000 000 000 1.000 Nhan vien phuc vu Mat bang sieu thi Chuong trinh Marketing tien Sig (1-tailed) Muc hai long ve ST Thuan Thu nhap hang thang cua khach hang San pham Nhan vien phuc vu Mat bang sieu thi Dich vu ho tro cua sieu thi Gia ca N Chinh sach xuc tien Muc hai long ve ST Thuan Thu nhap hang thang cua khach hang San pham 000 000 000 000 000 000 001 000 003 000 027 002 000 004 000 003 500 500 500 500 500 000 000 500 500 500 500 500 000 027 500 500 500 500 500 000 002 500 500 500 500 500 000 000 500 500 500 500 500 001 004 500 500 500 500 500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Nhan vien phuc vu Mat bang sieu thi Dich vu ho tro cua sieu thi Gia ca Chinh sach xuc tien Variables Entered/Removed(b) Model Variables Entered Variables Removed Chinh sach xuc tien, Gia ca , Dich vu ho tro cua sieu thi, Mat bang sieu thi, Nhan vien phuc vu, San pham, Thu nhap hang thang cua khach hang(a) Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: Muc hai long ve ST Thuan Model Summary(b) Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 827(a) 683 668 297 Change Statistics R Square DurbinChange F Change df1 df2 Sig F Change Watson 683 43.772 142 000 2.170 a Predictors: (Constant), sach xuc tien, Gia ca , Dich vu ho tro cua sieu thi, Mat bang sieu thi, Nhan vien phuc vu, San pham, Thu nhap hang thang cua khach hang b Dependent Variable: Muc hai long ve ST Thuan ANOVA(b) Model Sum of Squares Regressio n Residual df Mean Square 26.991 3.856 12.509 142 088 F Sig 43.772 000(a) Total 39.500 149 a Predictors: (Constant), Chinh sach xuc tien, Gia ca , Dich vu ho tro cua sieu thi, Mat bang sieu thi, Nhan vien phuc vu, San pham, Thu nhap hang thang cua khach hang b Dependent Variable: Muc hai long ve ST Thuan Coefficients(a) Model (Constant) Thu nhap hang thang cua khach hang San pham Nhan vien phuc vu Mat bang sieu thi Dich vu ho tro cua sieu thi Gia ca Chính sach xuc tien Standardize Unstandardize d d Coefficients Coefficients Std B Error Beta 3.521 090 t Dimensio n Correlations Zeroorder Partial Part -.015 062 -.014 -.239 811 -.290 182 025 354 7.220 000 357 518 185 026 360 7.212 000 364 226 025 440 9.134 000 152 025 295 142 026 130 025 Eigenvalue Collinearity Statistics Tolera nce VIF 38.982 000 639 1.565 341 928 1.078 518 341 896 1.116 442 608 431 963 1.039 6.006 000 299 450 284 923 1.084 277 5.402 000 272 413 255 851 1.176 252 5.155 000 255 397 243 932 1.073 a Dependent Variable: Muc hai long ve ST Thuan Collinearity Diagnostics(a) Model Sig Condition Index 1.965 1.000 1.000 1.402 1.000 1.402 1.000 1.402 1.000 1.402 -.020 -.011 1.000 1.402 1.000 1.402 035 7.470 Variance Proportions (Constant) 02 00 Thu nhap hang thang cua khach hang 02 00 00 00 San pham 00 25 Nhan vien phuc vu 00 33 Mat bang sieu thi 00 05 Do tin cay cua sieu thi 00 02 Gia ca 00 19 Chuong trinh Marketing 00 02 00 01 01 01 02 02 86 00 01 46 01 06 34 00 00 00 42 03 28 08 12 00 00 00 01 00 25 51 10 05 00 00 21 07 36 21 07 00 98 98 08 11 04 08 16 07 a Dependent Variable: Muc hai long ve ST Thuan Residuals Statistics(a) Minimum 2.34 -.53 Maximum 4.48 54 Mean 3.50 00 Std Deviation 426 290 -2.720 2.314 000 1.000 150 -1.789 1.832 000 a Dependent Variable: Muc hai long ve ST Thuan 976 150 Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual N 150 150 ... khả thu hút khách hàng Siêu thị Thu n Thành? Đâu giải pháp phù hợp để thu hút khách hàng đến với Siêu thị Thu n Thành ngày nhiều thời gian tới? Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, chọn đề tài Giải. .. thực tiễn siêu thị giải pháp Marketing thu hút khách hàng siêu thị - Đánh giá thực trạng công tác xây dựng áp dụng giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng đến mua sắm Siêu thị Thu n Thành thời... 2: Đánh giá thực trạng công tác thu hút khách hàng Siêu thị Thu n Thành - Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm tăng cường khả thu hút khách hàng siêu thị Thu n Thành thời gian tới Kết nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu hút khách hàng tại Siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế, Giải pháp thu hút khách hàng tại Siêu thị Thuận Thành – Thành phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn