TRẮC NGHIỆM VỀ KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG VÀ TẦNG SINH MÔN

109 36 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:09

1 Tầng sinh môn sau bao gồm: A Hậu môn khối mỡ nằm hố ngồi trực tràng B Toàn trực tràng C Các thắt nâng hậu môn D A B E A C Ranh giới ống hậu môn trực tràng là: A Rìa hậu mơn B Đường trắng C Đường lược D Đường liên ụ ngồi E Tất sai Về mặt mô học, niêm mạc trực tràng niêm mạc ống hậu mơn có đặc tính: A Niêm mạc ống hậu mơn lót lớp biểu mô trụ B Niêm mạc trực tràng lót lớp biểu mơ lát tầng C Niêm mạc ống hậu mơn lót lớp biểu mơ lát tầng D Niêm mạc trực tràng lót lớp biểu mô trụ E C D Đám rối tĩnh mạch trĩ nằm : A Trong lớp niêm mạc B Trong lớp C Giữa lớp lớp niêm mạc D Bao bọc xung quanh ống hậu môn E Tất sai Khi khám vùng hậu mơn-trực tràng tầng sinh mơn sau, gặp lý vào viện sau: A Đau vùng B Chảy dịch bất thường C Rối loạn tiểu tiện D Rối loạn đại tiện E Tất Các tư khám vùng hậu môn-trực tràng tầng sinh môn bao gồm: A Nằm ngữa, hai tay buông dọc hai bên thân B Tư sản khoa C Nằm ngữa, gập gối vào bụng D Nằm chổng mông E B, C, D Tổn thương phát khám vùng hậu môn-trực tràng tầng sinh môn, ngoại trừ: A Nứt kẽ hậu mơn B Dò hậu mơn C U hậu mơn, trực tràng đại tràng xích ma D Polýp trực tràng E Trĩ Chảy máu đại tiện triệu chứng thường gặp của, ngoại trừ: A Nứt kẻ hậu môn B Trĩ C Polýp trực tràng D U hậu mơn-trực tràng E Dò hậu mơn Đau áp xe quanh hậu mơn có tính chất: A Đau B Đau liên tục C Đau tăng làm việc nặng D Đau vùng hậu môn E B C 10 Triệu chứng chảy dịch dò hậu mơn có tính chất: A Liên tục B 2-3 ngày tự hết, sau chảy lại C Số lượng nhiều D A B E A C 11 Thăm trực tràng nhằm mục đích: A Tìm tổn thương hậu mơn-trực tràng B Đánh giá túi Douglas C Đánh giá vách ngăn trực tràng âm đạo (ở phụ nữ) D Phát chảy máu hậu môn trực tràng lúc thăm khám E Tất 12 Chảy máu đại tiện bệnh nhân trĩ có đặc điểm: A Máu trộn lẫn phân B Máu chảy phân qua hậu môn giọt xuống bệ cầu C Chảy màu kèm nhầy mủi D Máu chảy tự nhiên làm việc E Máu thường chảy lần nhiều làm bệnh nhân bị chống 13 Trương lực thắt hậu mơn đánh giá dựa vào: A Soi hậu môn-trực tràng B Siêu âm C Đo lực kế chuyên dụng D Thăm trực tràng E C , D 14 Soi hậu mơn-trực tràng phát thương tổn sau, ngoại trừ: A Trĩ B Dò hậu mơn C Hẹp hậu môn D Polýp hậu môn-trực tràng E U hậu mơn 15 Polýp hậu mơn-trực tràng phát khi: A Nhìn đơn B Thăm trực tràng C Soi hậu môn-trực tràng D A B E B, C 16 Những hình thức rối loạn đại tiện sau thường gặp bệnh lý thân hậu mơn-trực tràng, ngoại trừ: A Táo bón B ỉa chảy C Phân nhỏ dẹt D ỉa máu E Phân qua hậu môn gây đau 17 Nhìn đơn phát hiện, ngoại trừ: A Trĩ B Sa hậu môn-trực tràng C U trực tràng-đại tràng D Dò hậu mơn E Nứt kẽ hậu mơn 18 Thăm trực tràng phát thương tổn ngồi hậu mơn-trực tràng sau: A Tiền liệt tuyến nam B Tử cung âm đạo nữ C Túi tinh ống dẫn tinh nam D A B E Tất 19 Thăm trực tràng cấp cứu bụng tìm thấy: A Bóng trực tràng rỗng tắc ruột B Túi Douglas căng đau viêm phúc mạc hay chảy máu C Búi trĩ nội căng phồng D Viêm ruột thừa thể tiểu khung E Tất 20 Thăm hậu môn-trực tràng trẻ nhũ nhi phát bệnh lý sau, ngoại trừ A Trĩ B Hậu môn lạc chỗ C Không hậu môn D Polýp hậu môn-trực tràng E áp xe quanh hậu môn 21 Một số bệnh lý vùng hậu môn-trực tràng thường gặp khiến bệnh nhân vào viện: A Trĩ dò hậu mơn B Polýp đại tràng C Ung thư đại tràng D A B E A C 22 Ỉa máu triệu chứng thường gặp trong: A Trỉ B Dò hậu mơn C Áp xe quanh hậu môn D A B E A C 23 Khi thăm trtràng phát khối u, cần mô tả : A Vị trí khối u so với mặt hay thành trực tràng B Khoảng cách từ bờ khối u đến đại tràng sigma C Khoảng cách từ bờ khối u đến rìa hậu mơn D A C E Tất 24 Khám bệnh nhân vào viện đau vùng hậu mơn cần tìm : A Thời điểm xuất triệu chứng: suốt ngày, ban đêm B Liên quan với tính chất phân đại tiện C Triệu chứng kèm theo D A B E A, B, C 25 Khám bệnh nhân đến khám táo bón cần ý : A Số lần đại tiện ngày tuần B Chế độ ăn thói quen uống nước bệnh nhân C Các tổn thương thực thể vùng HM-TT D A B E A, B, C 26 Xét nghiệm cận lâm sàng hình ảnh thường sử dụng bệnh lý vùng hậu môn-trực tràng là: A X quang bụng không chuẩn bị B Siêu âm bụng C Soi hậu môn-trực tràng D Chụp cắt lớp vi tính E Chụp khung đại tràng có chuẩn bị 27 Các tổn thương gặp vùng tầng sinh môn trước là: A Trĩ B Áp xe quanh hậu mơn C Dò hậu mơn-âm hộ nữ D A C E B C 28 Các tổn thương gặp vùng tầng sinh mơn sau là: A Dò hậu mơn-âm đạo B Dò hậu môn C Đứt niệu đạo sau chấn thương ngã ngồi mạn thuyền D A B E Tất 29 Thăm trực tràng bệnh cảnh tắc ruột nhằm mục đích tìm: A Túi Douglas căng đau B Bóng trực tràng rỗng C Tìm máu nghi ngờ lồng ruột cấp trẻ bú mẹ D A C E B C 30 Soi hậu môn-trực tràng ống soi cứng phát tổn thương ở: A Ống hậu môn B Trực tràng đại tràng C Thành sau âm đạo xâm lấn vào thành sau trực tràng D A C E Tất 31 Tiền liệt tuyến phì đại nam giới phát dựa vào: A Thăm trực tràng B Soi hậu môn-trực tràng ống soi cứng C Soi hậu môn-trực tràng ống soi mềm D Chụp X quang đại tràng có thuốc cản quang E A D 32 Chụp X quang đại tràng cản quang giúp phát hiện: A Trỉ nội sa B Polýp đại-trực tràng C Ung thư đại-trực tràng D A B E C B 33 Trong ruột thừa viêm cấp thể tiểu khung, thăm trực tràng phát hiện: A Điểm đau nhiều thành trước trực tràng B Điểm đau nhiều thành sau trực tràng C Túi Douglas căng đau D A C E B C 34 Trong khám HM-TT, siêu âm có vai trò: A Rất quan trọng B Rất sử dụng C Siêu âm lòng trực tràng có vai trò quan trọng tổn thương hính hậu môn hay trực tràng D A C E C B Liệt dây thần kinh đuì Liệt thân giây thần kinh hơng A B 24 Dây thần kinh đùi phát sinh từ…………… (dây thần kinh thắt lưng III IV) nhánh ………… ( dây thần kinh thắt lưng II) 25 Khám lâm sàng ghi nhận triệu chứng: hạn chế động tác gấp đùi vào bụng dấu hiệu A Liệt dây thần kinh hơng khoeo ngồi B Liệt dây thần kinh hông khoeo C Liệt dây thần kinh đuì D Liệt dây thần kinh toạ E Tất sai 26 Khám lâm sàng ghi nhận giảm cảm giác mặt cánh tay, cẳng tay, bàn tay dấu hiệu của: A Liệt thân nhì đám rối cánh tay B Liệt thần kinh quay C Liệt thân D Liệt thân E Liệt thân 27 Khám lâm sàng ghi nhận triệu chứng: liệt tam đầu, giữ bàn tay, ngón tay, đelta, ngữa dài dấu hiệu của: A Liệt thân B Liệt thân nhì đám rối cánh tay C Liệt thân nhì sau đám rối cánh tay D Liệt thân E Tất 28 Khám lâm sàng ghi nhận : cảm giác mặt sau cánh tay, mặt sau cẳng tay mu bàn tay A Liệt thần kinh B Liệt thần kinh quay C Liệt thần kinh mũ D Liệt thần kinh trụ E Tất sai 29 Một triệu chứng liệt dây thần kinh là: A Động tác gấp bàn tay vào cẳng tay bình thường B Gấp ngón trỏ ngón C Gấp ngón nhẫn ngón út D Động tác đối ngón với ngón khác khơng E Động tác đối ngón với ngón khác 30 Một triệu chứng liệt dây thần kinh mủ là: A Nhấc tay trước B Nhấc tay C Nhấc tay sau D Khơng nhấc tay trước ngồi sau E Khơng có tượng teo KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Chấn thương sọ não hiểu sau: A Tổn thương da đầu, sọ não máu tụ B Những tổn thương thực thể: nứt sọ, giập não, máu tụ C Những rối loạn sinh lý tạm thời não D Những thương tổn phối hợp tai nạn giao thông lao động E Câu B C Nguyên tắc khám chấn thương sọ não: A Chú ý đến tình trạng tri giác B Khám toàn diện tỉ mỉ C Tập hợp triệu chứng D Chỉ định mổ kịp thời E Câu A, B C Mức độ vận động mê độ III/IV A Kích thích đáp ứng xác B Kích thích đáp ứng khơng xác C Kích thích khơng đáp ứng D Co cứng vỏ não E Tất điều Cơ sở để đánh giá mức độ hôn mê theo tháng điểm Glassgow: A Tri giác biểu qua hiểu biết bệnh nhân B Dựa vào đáp ứng lời nói, mắt vận động C Dựa vào ngôn ngữ, độ mở mắt vận động D Dựa vào lời nói mở mắt vận động kích thích E Câu A D Khoảng tỉnh xác định sau: A Mê  tỉnh  mê B Tỉnh  mê  tỉnh C Tỉnh  mê D Câu D C E Mỗi bệnh nhân điều có khoảng tỉnh Biểu rối loạn thần kinh thực vật chấn thương sọ não: A Mạch chậm, huyết áp tăng B Nhịp thở tăng, thở tăng C Câu A B có chèn ép thân não D Nhức đầu nôn mữa E Tất điều Liệt nửa người chấn thương sọ não: A Máu tụ chèn ép B Giập não máu tụ C Tổn thương phối hợp D Phù não E Câu A, B C Cơ chế giãn đồng tử chấn thương sọ não đơn thuần: B Do chế chính: trực tiếp gián tiếp C Nhiều chế phức tạp D Do bệnh nhân có uống rượu E Do thuốc lúc sơ cứu cấp cứu F Một số trường hợp không rõ ràng Hội chứng tăng áp lực nội sọ chấn thương sọ não biểu hiện: A Nhức đầu liên tục nơn mữa B Nơn thành vòi khơng liên quan đến triệu chứng nhức đầu C.Phù gai thị D Táo bón trường hợp cấp tính E Câu A C 10 Phim sọ thẳng nghiêng chấn thương sọ não có giá trị: A Tìm dấu ấn ngón tay B Phát dấu hiệu nức sọ C Phát dị vật cản quang sọ não D Phát dấu hiệu vỡ lún sọ E Câu B, C D KHÁM CỘT SỐNG Động tác ngữa cột sống có cách khám sau: A Tư nằm ngữa cho người lớn nằm sấp cho trẻ em B Có cách khám C Có cách khám: ngữa, nghiêng xoay sang bên D Câu A B E Câu A C Góc xoay cột sống bình thường: A 40 -60 B 60 - 80 C 80 - 120 D 60-120 E 40-120 Các động tác vận động bình thường cột sống: A Tư đứng dễ dàng cúi xuống nhặt vật rơi B Tư nằm ngữa ngồi dậy không cần chống hai tay C Câu A B D Vận động mềm dẻo không hạn chế E Vận động bị hạn chế Lệch vẹo cột sống có dạng thường gặp: A Lệch vẹo chữ C chữ S B Lệch vẹo thật lệch vẹo C Lệch vẹo thật lệch vẹo giả D Câu A B E Lệch vẹo đa dạng Gù tròn cột sống hay gặp ở: A Người mang vát nặng, ngồi không tư B Ở người già bệnh lý yếu cột sống C Chấn thương cột sống D Lao cột sống, còi xương E Câu A B Các dạng đau cột sống A Đau tự nhiên B Đau gõ dồn từ xa C Đau làm hạn chế vận động D Câu A B E Đau thay đổi thời tiết Các động tác chủ yếu khám để phát vận động hạn chế đau: A Cúi ngửa B Nghiêng xoay C Ngữa xoay D Cúi nghiêng E Câu A, B C Các đường cong sinh lý cột sống cổ: A Có đường cong sinh lý B Có đường cong sinh lý C Có đường cong sinh lý D Có đường cong sinh lý E Tất sai Cách xác định cột sống: A Có cách B Có cách C Xác định C7 , D12 khe liên đốt L4 - L25 D Câu A C E Tất sai 10 Đường nối liên mào chậu qua khe liên đốt: A L -L B L5 - S C L -L D S -S E Tất sai 11 Ở vùng gáy gập cổ mức gồ cao (C7) 12 Khi bệnh nằm xấp đường nối liên mào chậu qua L3 - L4 A Đúng B Sai 13 Đường ngang qua gai vai xương bả vai tương ứng với đốt sống: A Đốt sống C1 - N1 B Đốt sống N1 - N2 C Đốt sống N2 - N3 D Đốt sống N3 - N4 E Đốt sống N4 - N5 14 Đường ngang qua hai đỉnh xương bã vai tương ứng với đốt sống ngực: A Đốt sống ngực D4 B Đốt sống ngực D5 C Đốt sống ngực D6 D Đốt sống ngực D7 E Đốt sống ngực D8 15 Đường ngang qua hai mào chậu tương ứng với đốt sống thắt lưng: A Đốt sống thắt lưng L1 B Đốt sống thắt lưng L2 C Đốt sống thắt lưng L3 D Đốt sống thắt lưng L4 E Đốt sống thắt lưng L5 16 Trong khám cột sống, dấu hiệu rung chng dương tính khi: A Đau vị trí đè ép B Đau cấp lan dọc xung quanh C Đau cấp lan dọc xuống theo chân bên D Đau lan cấp dọc xuống theo chân đối diện E Đau lan cấp dọc xuống bên 17 Tổn thương cột sống gây kích thích 18 Số thứ tự rễ thần kinh tủy cổ đánh số tương ứng với 19 Rễ thần kinh tủy ngực thắt lưng đánh số theo số đốt sống bên A Đúng B Sai 20 Khi thăm khám cột sống, nghiệm pháp Lasegue dương tính chứng tỏ thương tổn: A Rễ dây thần kinh B Rễ dây thần kinh bịt C Rễ dây thần kinh ngồi D Rễ dây thần kinh hông khoeo E Rễ dây thần kinh hơng khoeo ngồi 21 Sốc tủy bao gồm triệu chứng sau, ngoại trừ: A Liệt vận động hoàn toàn B Mất cảm giác hoàn toàn C Lóet loạn dưỡng chi D Mất phản xạ E Rối loạn trơn 22 Phân biệt liệt hồn tồn với liệt khơng hồn tồn phải sau tuần 23 Triệu chứng liệt khơng hồn tồn chấn thương cột sống bao gồm triệu chứng sau, ngoại trừ: A Phản xạ co gấp chi rõ B Duỗi cứng chi C Cương dương vật thường xuyên D Mất hoàn toàn dấu hiệu thần kinh E Các dấu hiệu thương tổn thần kinh không phục hồi 24 Khối hai bên cột sống co cứng, khơng thay đổi nằm nghĩ đến cột sống 25 Triệu chứng liệt chi chứng tỏ thương tổn: A Đốt sống cụt B Rễ thần kinh chùm đuôi ngựa C Thương tổn tủy từ đốt sống lưng trở xuống D Gãy mấu ngang đốt sống lưng E Xẹp đốt sống lưng 26 Các tư liệt Bailey chấn thương cột sống biểu lâm sàng thương tổn từ: A Khoang tủy C3 - C4 B Khoang tủy C4 - C5 C Khoang tủy C5 - C6 D Khoang tủy C5 - C7 E Khoang tủy C6 - C7 27 Trong tư liệt Bailey, triệu chứng hai chi khuỷu gấy để cạnh ngực, ngón tay gấp nửa chừng, chứng tỏ thương tổn: A Tổn thương khoang tủy cổ C3 B Tổn thương khoang tủy cổ C4 C Tổn thương khoang tủy cổ C5 D Tổn thương khoang tủy cổ C6 E Tổn thương khoang tủy cổ C7 28 Trong tư liệt Bailey, triệu chứng hai chi để cao đầu, khuỷu gấp, ngón tay gấp nửa chừng, chứng tỏ thương tổn: A Tổn thương khoang tủy cổ C6 B Tổn thương khoang tủy cổ C7 C Tổn thương khoang tủy ngực D1 D Tổn thương khoang tủy ngực D2 E Tổn thương khoang tủy ngực D3 29 Trong tư liệt Bailey, triệu chứng hai chi liệt hồn tồn chết nằm dọc theo thân mình, chứng tỏ thương tổn: A Tổn thương khoang tủy cổ C5 B Tổn thương khoang tủy cổ C6 C Tổn thương khoang tủy cổ C7 D Tổn thương khoang tủy ngực D1 E Tổn thương khoang tủy ngực D2 30 Trong khám cột sống, dấu hiệu hai đỉnh xương bả vai khơng gợi ý: ... trừ: A Trĩ B Dò hậu môn C Hẹp hậu môn D Polýp hậu môn- trực tràng E U hậu môn 15 Polýp hậu môn- trực tràng phát khi: A Nhìn đơn B Thăm trực tràng C Soi hậu môn- trực tràng D A B E B, C 16 Những hình... B Hậu môn lạc chỗ C Không hậu môn D Polýp hậu môn- trực tràng E áp xe quanh hậu môn 21 Một số bệnh lý vùng hậu môn- trực tràng thường gặp khiến bệnh nhân vào viện: A Trĩ dò hậu mơn B Polýp đại tràng. .. Ống hậu môn B Trực tràng đại tràng C Thành sau âm đạo xâm lấn vào thành sau trực tràng D A C E Tất 31 Tiền liệt tuyến phì đại nam giới phát dựa vào: A Thăm trực tràng B Soi hậu môn- trực tràng
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM VỀ KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG VÀ TẦNG SINH MÔN, TRẮC NGHIỆM VỀ KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG VÀ TẦNG SINH MÔN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn