1543 CÂU TRẮC NGHIỆM NGOẠI BỆNH LÝ CÓ ĐÁP ÁN

188 136 1
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 10:03

BỆNH I: TẮC RUỘT SƠ SINH Tắc ruột sơ sinh theo quy định tắc ruột xảy trong: ngày đầu đời sống ngày đầu đời sống 10 ngày đầu đời sống 15 ngày sau sinh đầu đời sống Thời kỳ sơ sinh Trẻ sơ sinh xuất dấu hiệu chậm phân su không thấy phân su hậu môn trẻ sau sinh : 24 36 48 72 Trong loại tắc ruột sơ sinh sau đây, loại nguyên nhân nội : Teo ruột Tắc ruột dính Tắc ruột dây chằng Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai Tắc ruột nút nhầy phân su Trong loại tắc ruột sơ sinh sau đây, loại nguyên nhân ngoại lai : Teo ruột Tắc ruột dính Tắc ruột phân su Tắc ruột nút nhầy phân su Tắc ruột bệnh Hirschsprung Trong loại tắc ruột sơ sinh sau loại nguyên nhân Teo ruột Tắc ruột dính Tắc ruột phân su Tắc ruột bệnh Hirschsprung Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai Teo ruột thường hay gặp đoạn : Đầu hỗng tràng Cuối hổng tràng Đầu hồi tràng Cuối hồi tràng Đại tràng Teo ruột triệu chứng giống với tắc ruột phân su, khác dấu hiệu Nơn dịch mật Thăm trực tràng kết thể nhầy trắng X quang mức nước điển hình Bụng chướng Tuần hoàn bàng hệ chế bệnh sinh teo ruột giải thích do: Di truyền Nhiễm siêu vi trùng thời kỳ bào thai Nhiễm độc tia xạ thời kỳ bào thai Tai nạn mạch máu thời kỳ bào thai Nhiễm hoá chất thời kỳ bào thai Chẩn đoán sớm tắc ruột sơ sinh dựa vào: 768 Xét nghiệm nhiễm sắc thể 769 Xét nghiệm tế bào học 770 Siêu âm bào thai 771 Xét nghiệm gen di truyền 772 Chụp X quang bào thai Trong triệu chứng lâm sàng sau đây, triệu chứng báo động cho tắc ruột sơ sinh là: 768 Nôn 769 Bụng chướng 770 Chậm phân su sau 24 771 Tràn dịch màng tinh hoàn bên 772 Thăm trực tràng khơng phân su Nghiệm pháp tìm tế bào sừng lông tơ phân su trẻ nghi ngờ tắc ruột sơ sinh tên là: Nghiệm pháp Farber Nghiệm pháp Schwachman Nghiệm pháp Soave Nghiệm pháp Valsalva Nghiệm pháp White Hình ảnh X quang điển hình tắc tá tràng bẩm sinh: 768 Hình ảnh mức nước 769 Hình ảnh hai bóng 770 Hình ảnh dày tá tràng giãn trướng 771 Hình ảnh thuốc khơng xuống ruột non 772 Hình ảnh ứ đọng thuốc dày chế gây tắc ruột viêm phúc mạc bào thai là: 768 Liệt ruột 769 Thiếu hạch phó giao cảm thành ruột 770 Do chèn ép từ bên 771 Do kết thể phân su 772 Do nguyên nhân thần kinh Dây chằng LADD nguyên nhân gây ra: 768 Tắc môn vị 769 Tắc tá tràng 770 Tắc hỗng tràng 771 Tắc hồi tràng 772 Tắc đại tràng Phương pháp khâu nối ruột tận bên dẫn lưu đầu điều trị teo ruột tắc ruột phân su tên là: 768 Phương pháp Bishop - Koop 769 Phương pháp Santulli 770 Phương pháp Mickulicz 771 Phương pháp Swenson 772 Phương pháp Hartmann Trong triệu chứng sau đây, triệu chứng đặc thù cho bệnh Hirschsprung: 768 Chậm phân su 769 Bụng chướng, tuần hoàn bàng hệ 770 X qung đại tràng hình phễu 2 0.0 X quang bụng hình "bọt xà phòng" hố chậu phải 0.1 X quang bụng mức nước điển hình Trong triệu chứng sau, triệu chứng đặc thù cho bệnh tắc ruột phân su : 0.0 Chậm phân su 0.1 Bụng chướng, tràn dịch màng tinh hoàn hai bên 0.2 X quang đại tràng hình phễu 0.3 X quang bụng hình "bọt xà phòng" hố chậu phải 0.4 X quang bụng mức nước điển hình Viêm phúc mạc bào thai triệu chứng giống với tắc ruột dính bẩm sinh, ngoại trừ dấu hiệu : 1.0 Nôn mửa 1.1 Chậm phân su 1.2 Thăm trực tràng 1.3 X quang bụng 1.4 X quang đại tràng cản quang Dấu hiệu "tháo cống" dấu hiệu đặc thù bệnh : 2.0 Teo ruột 2.1 Tắc ruột phân su 2.2 Tắc ruột dây chằng 2.3 Viêm phúc mạc bào thai 2.4 Bệnh Hirschsprung Trong loại tắc ruột sơ sinh, bệnh sau xem biểu sớm bệnh Mucoviscidose : 3.0 Teo ruột 3.1 Tắc ruột phân su 3.2 Tắc ruột dây chằng 3.3 Tắc ruột dính 3.4 Hội chứng nút nhầy phân su Trong loại tắc ruột sơ sinh, bệnh điều trị không cần phẫu thuật mà điều trị nội khoa đơn : 4.0 Tắc ruột dính 4.1 Tắc ruột Mégacolon 4.2 Tắc ruột nút nhầy phân su 4.3 Tắc ruột dây chằng 4.4 Tắc ruột teo ruột Phương pháp thụt tháo thử đại tràng dung dịch gastrographine điều trị tắc ruột phân su tên : 5.0 Phương pháp Swenson 5.1 Phương pháp Noblett 5.2 Phương pháp Duhamel 5.3 Phương pháp Denis Brawn 5.4 Phương pháp Bishop-koop Phương pháp cắt nối ruột tận bên dẫn lưu đầu điều trị teo ruột tắc ruột phân su tên : 6.0 Phương pháp Mickulicz 6.1 Phương pháp Noblett 6.2 Phương pháp Bishop-koop 6.3 Phương pháp Rhoads Phương pháp Kieswetter Trong điều trị triệt để bệnh Hirschsprung người ta thường áp dụng phẫu thuật : 23 Swenson Bishop-koop Noblett Kiesewetter Rhoads 23 Thiếu hạch phó giao cảm đám rối thần kinh Meissner Auerback trực tràng nguyên nhân gây nên bệnh : Hirschsprung Tắc ruột phân su Hội chứng nút nhầy phân su Viêm phúc mạc bào thai Tắc ruột dính 24 Thiểu tụy tạm thời gây tình trạng táo bón ứ đọng phân su nguyên nhân gây nên bệnh : Hirschsprung Tắc ruột phân su Hội chứng nút nhầy phân su Viêm phúc mạc bào thai Tắc ruột dính 25 Sinh thiết trực tràng qua đường hâu môn cần thiết để chẩn đoán xác định : Bệnh Hirschsprung Bệnh tắc ruột phân su Hội chứng nút nhầy phân su Bệnh Mucoviscidose Bệnh viêm phúc mạc bào thai 26 Hình ảnh X quang điển hình viêm phúc mạc bào thai : Mức nước điển hình Hình quai ruột giãn Hình bụng mờ đều, ruột non co cụm lại Hình bọt xà phòng hố chậu phải Hình phễu đoạn sigma-trực tràng phim cản quang đại tràng 27 Hậu môn nhân tạo điều trị bệnh Hirschsprung theo phương pháp thường chọn làm vị trí: Manh tràng Đại tràng lên Đại tràng ngang bên phải Đại tràng ngang bên trái Đại tràng sigma 28 Trong phẫu thuật điều trị triệt để bệnh Hirschsprung Phẫu thuật không chừa lại phần đoạn vô hạch: Phẫu thuật Swenson Phẫu thuật Duhamel Phẫu thuật Soave Phẫu thuật Rebein Phẫu thuật Lynn Thời gian gần đây, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tắc ruột sơ sinh giảm nhiều nhờ vào nào: Sự tiến lĩnh vực gây nhi Sự tiến lĩnh vực hồi sức hậu phẫu nhi Sự tiến phẫu thuật nhi Sự tiến vấn đề chẩn đoán sớm Tất Trong chẩn đoán siêu âm bào thai, dấu hiệu gợi ý tắc ruột sơ sinh là: Dãn quai ruột bào thai Dãn nở khoang thai Dãn nở cuống rốn thai nhi Dãn nở hệ thống đường mật thai nhi Dãn nở hệ thống tĩnh mạch thai Dấu hiệu "bụng xẹp" đặc thù để chẩn đoán cho tắc ruột sơ sinh thuộc thể: Tắc tá tràng Tắc hỗng tràng Tắc hồi tràng Tắc đại tràng phải Tắc đại tràng trái Để chẩn đoán lâm sàng tắc ruột sơ sinh, thăm trực tràng khơng phân su mà kết thể nhầy trắng triệu chứng giá trị để hướng tới: Tắc ruột dính Teo ruột Tắc ruột bệnh Hirschsprung Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai Tắc ruột hội chứng nút nhầy phân su Bệnh cảnh tắc ruột sơ sinh kết hợp với tràn dịch tinh hoàn bên bé trai cho gợi ý chẩn đoán nguyên nhân: Tắc ruột dính Teo ruột Tắc ruột bệnh Hirschsprung Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai Tắc ruột phân su Phương pháp cắt nối ruột bên bên dẫn lưu hai đầu điều trị teo ruột bẩm sinh tên là: Phương pháp Bishop-koop Phương pháp Santulli Phương pháp Mickulicz Phương pháp Hartmann Phương pháp Noblett Nghiệm pháp "mồ hôi" thử nồng độ NaCl mồ giúp chẩn đốn bệnh: Teo ruột bẩm sinh Mucoviscidose Viêm phúc mạc bào thai Hội chứng nút nhầy phân su Tắc ruột dây chằng Trong tắc ruột phân su, kết thể phân su tập trung chủ yếu phần ruột: Hỗng tràng đoạn đầu Hỗng tràng đoạn Hồi tràng đoạn Hồi tràng đoạn cuối Đại tràng lên Trong điều trị tắc ruột sơ sinh, phương pháp mổ tạo hình ruột cách rạch dọc khâu ngang thường áp dụng trường hợp: Tắc ruột dính Tắc ruột teo gián đoạn Tắc ruột màng ngăn niêm mạc Tắc ruột teo dây xơ Tắc ruột dây chằng Trong nguyên nhân gây tắc ruột sơ sinh, thể tắc ruột bệnh Hirschsprung chiếm tỷ lệ từ: 30-40% 50-60% 70-80% 81-90% > 90% Teo ruột xếp vào nhóm tắc ruột sơ sinh nguyên nhân ngoại lai: Đúng Sai Tắc ruột sơ sinh nút nhầy phân su cần định phẫu thuật sớm: Đúng Sai Trong điều trị ngoại khoa thủng ruột bào thai, phẫu thuật viên thuờng chọn phương pháp dẫn lưu lỗ thủng đơn thuần: Đúng Sai Phẫu thuật nối ruột bên-bên thường gây ứ đọng nên phẫu thuật viên nhi dùng điều trị tắc ruột sơ sinh: Đúng Sai Phẫu thuật nối ruột tận-bên dẫn lưu đầu dùng nhiều để điều trị tắc ruột phân su: Đúng Sai LỒNG RUỘT CẤP Ở TRẺ BÚ MẸ 23 Lồng ruột cấp tính thường xảy bé trai nhiều bé gái vì: 23 Bé trai thường quấy phá bé gái 24 Ruột bé trai kích thước lớn bé gái 25 Hạch mạc treo hồi tràng bé trai dễ bị viêm bé gái 26 Nhu động ruột bé trai mạnh bé gái 27 Áp lực bụng bé trai cao bé gái 24 Lồng ruột giun đũa lâm sàng thuộc loại: 23 Lồng hồi manh tràng 24 Lồng đại - đại tràng 25 Lồng ruột kiểu chiếu 26 Lồng ruột kiểu giật lùi 27 Lồng ruột kiểu thắt nghẹt 23 Để chẩn đoán sớm lồng ruột theo kinh điển người ta dựa vào phương trình chẩn đốn sau đây: 23 Phương trình Ombrédance 24 Phương trình Fèvre 25 Phương trình Farber 26 Phương trình Soave 27 Phương trình Swenson 24 Để chẩn đoán lồng ruột đến muộn người ta dùng phương trình chẩn đốn sau đây: 23 Phương trình Ombrédance 24 Phương trình Fèvre 25 Phương trình Farber 26 Phương trình Soave 27 Phương trình Swenson 25 Biểu khách quan ghi nhận sau tháo lồng điều trị lồng ruột cấp là: 23 Bụng bệnh nhi tròn 24 Áp lực đồng hồ tháo trụt đột ngột 25 Xã bụng không xẹp 26 Sờ khơng búi lồng 27 hình tổ ong phim X quang ruột 26 Trong kiện sau đây, kiện sở yếu để định phẫu thuật tháo lồng: 23 Bệnh nhân đến muộn sau 24 24 Bệnh nhân cầu máu nhiều 25 Siêu âm bụng búi lồng lớn nằm cao 26 X quang bụng mức nước 27 Khám trực tràng nhiều máu dính găng 27 Tỷ lệ lồng ruột tái phát sau điều trị gặp khoảng: 23 2% 24 5% 25 7% 26 10% 27 12% 28 Đối với thể lồng ruột bán cấp thường định mổ khơng tháo lồng thủ thuật vì: 23 Bệnh nhi thường đến bệnh viện muộn sau 48 24 Tai biến gặp nhiều thủ thuật 25 Tỷ lệ tái phát gặp nhiều thủ thuật 26 Tỷ lệ thất bại gặp nhiều thủ thuật 27 Tất 29 Lồng ruột cấp thường xảy trẻ bụ bẩm, khoẻ mạnh trẻ suy dinh dưỡng vì: 23 Trẻ thường hay nhiễm siêu vi 24 Trẻ thường hay viêm hạch mạc treo 25 Trẻ nhu động ruột mạnh 26 Trẻ thường quấy phá nhiều 27 Trẻ kính ruột lớn 30 Trong phẫu thuật điều trị lồng ruột bán cấp, động tác quan trọng mà phẫu thuật viên cần làm: 23 Xác định vị trí búi lồng 24 Đánh giá thành phần tình trạng búi lồng 7 Tiến hành tháo búi lồng tay Đánh giá thương tổn ruột sau tháo lồng Kiểm tra xử nguyên nhân lồng ruột Lồng ruột gây nên tắc ruột chế : Bít lòng ruột Thắt nghẹt Liệt ruột Bít thắt nghẹt Liệt phù nề ruột Lồng ruột cấp gặp cao độ tuổi : 2-4 tháng 4-8 tháng 8-12 tháng 12-24 tháng 24-36 tháng Các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân gây nên lồng ruột nguyên phát : Viêm hạch mạc treo hồi tràng Polype ruột non Túi thừa Meckel U ruột non Búi giun đũa Trong lồng ruột cấp nguyên nhân gây lồng ruột thứ phát gặp khoảng : 5% 10% 15% 20% 30% chế thắt nghẹt ruột hoại tử ruột lồng ruột cấp ruột bị chèn ép bởi: Lớp áo Lớp áo Lớp áo Cổ lồng Đầu lồng Lồng ruột cấp thường xảy vùng hồi manh tràng : Đây vùng giàu tổ chức bạch huyết Đây ranh giới đoạn cố định di động Chênh lệch kính hồi manh tràng Van hồi manh tràng thường chỗ hẹp gây cản trở nhu động Tất Trường hợp ruột thừa nằm khối lồng thi : Lồng hồi-manh tràng Hồi-hồi-manh tràng Hồi-đại tràng Hồi-manh-đại-tràng Hồi-manh-đại-đại tràng Trong thể lồng ruột cấp sau thể nguy gây hoại tử cao nhất: Lồng hồi-manh tràng Lồng hồi-manh-đại tràng Lồng hồi-đại tràng Lồng hồi-hồi-manh tràng Lồng hồi-manh-đại-đại tràng 768 vào viện thường gặp bệnh lồng ruột cấp : Đau bụng khóc thét Nơn mửa Bỏ bú Bí trung đại tiện Đi cầu máu 769 Hình ảnh X quang lồng ruột sau mổ trẻ : Hình mức nước điển hình Hình mờ cản quang khối lồng Hình cản quang phim chụp cản quang đại tràng Hình tổ ong ruột non Hình vòng tròn đồng tâm 770 Chỉ định tháo lồng cần đắn đo cẩn thận trường hợp : Lồng ruột cấp đến sớm trước 24 Lồng ruột cấp sau 24 Lồng ruột cấp tái phát lần thứ ba Lồng ruột cấp biến chứng Lồng ruột bán cấp 771 Dấu hiệu gơi ý cho chẩn đoán lồng ruột cấp : Khóc thét Đi cầu máu Nơn mửa dội Bỏ bú Sờ búi lồng 772 Các biến chứng sau đây, biến chứng xảy muộn sau điều trị tháo lồng : Vỡ ruột Trào ngược Sót búi lồng Tái phát Sốt cao xanh tím 773 Các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu biểu muộn lồng ruột cấp : Nôn mửa nhiều Đi cầu máu nhiều Bụng chướng nhiều Quấy khóc nhiều Sờ hố chậu phải rỗng 774Các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu phát giai đoạn sớm lồng ruột cấp : Bụng chướng Hố chậu phải rỗng Sờ búi lồng Đi cầu máu Bóng trực tràng rỗng + máu dính găng 775 Lồng ruột sau mổ thường xảy sau phẫu thuật vùng : hoành Ruột non 0.0 Đại tràng 0.1 Hồi-manh tràng 0.2 Hậu môn-trực tràng Trong mổ, phẫu thuật viên thường đánh giá tình trạng nặng hoại tử ruột biến chứng muộn lồng ruột nhanh dựa vào : Mùi thối ruột non Màu đen hoại tử Tình trạng mạch máu nuôi dưỡng muộn Sự thay đổi màu sắc ủ ấm phong bế Novocaine vào gốc mạc treo Tình trạng nhu động ruột thương tổn Tai biến vỡ ruột cần xử nguy : Viêm phúc mạc Chèn ép hoành Chảy máu Chèn ép mạch máu lớn Chống khơng hồi phục chế gây cầu máu lồng ruột cấp : Nứt thành ruột Tổn thương mạch máu mạc treo Tổn thương mao mạch niêm mạc Rối loạn đông máu Tổn thương phối hợp Những loại lồng ruột sau đây, loại thường dễ thất bại tháo lồng : Lồng hồi-manh tràng Lồng hồi-manh-đại tràng Lồng hồi-manh-đại-đại tràng Lồng đại-đại tràng Lồng hồi-hồi tràng Trong loại lồng ruột sau đây, loại thường khó chẩn đốn lâm sàng: Lồng ruột cấp tính Lồng ruột bán cấp tính Lồng ruột mãn tính Lồng ruột sau mổ Lồng ruột tái phát Loại lồng ruột sau khơng định tháo lồng hơi: Lồng ruột bán cấp Lồng ruột mãn Lồng ruột khối u Lồng ruột non Tất Trong điều trị lồng ruột cấp trẻ bú mẹ tỷ lệ tái phát sau tháo lồng là: 2% 9% 15% 18% 25% Loại virus sau liên quan đến nguyên nhân lồng ruột nguyên phát: Alfa virus 10 1407.Chẩn đốn bệnh Hirschsprung dựa vào: Lâm sàng X quang Lâm sàng giải phẫu bệnh Siêu âm nội soi tiêu hoá A B A C 1408.Yếu tố chắn để chẩn đoán bệnh Hirschsprung là: X quang đại tràng cản quang Sinh thiết trước mổ GPB sau mổ Nội soi tiêu hoá Tất sai 1409.Chẩn đoán phân biệt bệnh Hirschsprung với bệnh: Hội chứng nút nhầy phân su giai đoạn sơ sinh Tắc ruột phân su giai đoạn sơ sinh Táo bón nguồn gốc nội khoa trẻ lớn A C Tất 1410.Nguyên tắc phẫu thuật bệnh Hirschsprung là: Cắt bỏ đoạn đại- trực tràng vô hạch Nối bắt cầu từ đoạn bình thường bên với ống hậu mơn Hạ bóng trực tràng A C Tất sai 1411.Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo nghĩa là: Thì làm HMNT, hạ bóng trực tràng đóng HMNT Thì làm HMNT hạ bóng trực tràng, đóng HMNT làm lại miệng nối Thì phẫu thuật Pull-through, mở HMNT đóng HMNT A B sai Tất sai 1412.Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo nghĩa là: Thì làm HMNT hạ bóng trực tràng, đóng HMNT Thì làm HMNT phẫu thuật Pull-through, đóng HMNT Thì làm HMNT, phẫu thuật Pull-through đóng HMNT A C B C 1413.Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo Swenson nghĩa là: Cắt bỏ đoạn đại-trực tràng vô hạch nối đại tràng lành với trực tràng Cắt bỏ đoạn đại tràng vô hạch hạ đại tràng lành xuyên trực tràng nối với ống hậu môn Cắt bỏ đoạn đại-trực tràng vô hạch nối đại tràng lành với ống hậu môn A B Tất sai 1414.Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo đặc điểm là: Làm HMNT, phẫu thuật Pull-through đóng HMNT lần Phẫu thuật Pull-through mở đóng HMNT lần Khơng cần làm HMNT mà hạ bóng trực tràng A B Tất sai 171 1415.Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo đặc điểm là: Khơng cần làm HMNT mà phẫu thuật Pull-through Làm HMNT đóng HMNT phẫu thuật Pull-through lần Phẫu thuật Pull-through qua đường nội soi ổ bụng đơn mà không làm HMNT A B A C 1416.Bệnh cảnh táo bón ỉa chảy kéơ dài truờng diển gặp trẻ Mégacolon: Đúng Sai 1417 Trong Mégacolon đoạn ruột teo nhỏ gọi đoạn bệnh hay đoạn vô hạch: Đúng Sai 1418.Trong bệnh Mégacolon, 90% đoạn vô hạch tập trung vùng đại tràng ngang: Đúng Sai 1419.Trong phẫu thuật để điều trị Mégacolon,thì cắt đoạn vô hạch nối đại tràng lành với ống hậu môn: Đúng Sai 1420.Trong phương pháp mổ Swenson để điều trị bệnh Mégacolon, người ta bắt buộc phải chừa lại bóng trực tràng vơ hạch: Đúng Sai DỊ TẬT BẸN- BÌU VÀ LỔ ĐÁI 1421.Về mặt phơi thai học, ống phúc tinh mạc đặc điểm: Liên quan đến di chuyển tinh hoàn thời kỳ phơi thai Thường bít lại sau sinh, cho dù trẻ đẻ non tháng hay đủ tháng Còn tên gọi ống Nuck A B A C 1422.Về mặt phôi thai học, ống phúc tinh mạc đặc điểm: Còn gọi dây chằng Cloquet sau bị bít hồn tồn sau sinh Thường thơng thương trẻ đẻ non tháng Liên quan đến bệnh thoát vị bẹn hay xoắn tinh hoàn A B Tất 1423.Ðặc điểm lâm sàng bệnh ống phúc tinh mạc là: đặc điểm chung liên quan đến đóng hay mở ống Liên quan đến tuổi thai sinh Liên quan đến mội bệnh thường gặp trẻ em xoắn tinh hoàn A B Tất 1424.Tràn dịch màng tinh hoàn bẩm sinh trẻ em đặc điểm: Rất thường gặp trẻ đẻ thiếu tháng thể dạng thơng thương hay khơng thơng thương ống phúc tinh mạc thể tự lành trưởng thành A B 172 1428 1429 1430 1431 1432 Tất 1425.Lâm sàng tràn dịch màng tinh hồn vị bẹn bé trai đặc điểm: Thường gặp bên phải thể tự lành tuổi Soi đến giúp phân biệt A B Tất 1426.Trên lâm sàng, phân biệt tràn dịch màng tinh hồn vị bẹn dựa vào: Sờ tinh hồn hay khơng Lỗ bẹn nơng rộng hay khơng Soi đèn bìu cho thấu quang hay không A C Tất 1427.Lâm sàng thoát vị bẹn bé gái đặc điểm: Rất gặp Còn gọi vị ống Nuck Còn gọi vị môi lớn A C Tất Chẩn đốn phân biệt tràn dịch màng tinh hồn với vị bẹn bé trai dựa vào: Khơng sờ tinh hồn bên tràn dịch Lỗ bẹn nơng bên khơng rộng Soi đèn bìu bên cho ánh sáng qua dề dàng A C Tất Chẩn đoán phân biệt thoát vị bẹn (T) bé trai với: Tràn dịch màng tinh hồn Hạch bẹn phì đại Dãn tĩnh mạch thừng tinh A B Tất Ðiều trị tràn dịch màng tinh hoàn bẩm sinh bé trai là: Theo dõi không phẫu thuật bé trai tuổi Phẫu thuật chẩn đốn Mở cửa sổ màng tinh hoàn A B Tất Ðặc điểm điều trị thoát vị bẹn bé trai là: Theo dõi không phẫu thuật bé trai tuổi Thắt cao cổ túi thoát vị Tái tạo thành bụng bắt buộc A C Tất Ðiều trị không phẫu thuật vị bẹn tràn dịch màng tinh hồn là: Khi trẻ tuổi Băng treo cao bìu bên bệnh Cho trẻ mặt quần lót chật để nâng cao bìu A B 173 Tất sai Ðặc điểm phẫu thuật bệnh tồn ống phúc tinh mạc trẻ em là: Phẫu thuật trẻ tuổi Quan trọng thắt cao ống phúc tinh mạc Chỉ bóc nang thừng tinh trường hợp nang nước thừng tinh A B B C 1434 Nguyên tắc phẫu thuật thoát vị bẹn trẻ em là: Phẫu thuật trẻ tuổi Thắt cao cổ túi thoát vị quan trọng Mổ bên bị bên bé gái A B Tất 1435 Nguyên tắc phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn nang thừng tinh trẻ em là: Chỉ phẫu thuật trẻ tuổi Thắt cao ống phúc tinh mạc quan trọng Bóc nang thừng tinh mở cửa sổ màng tinh hoàn bắt buộc A B Tất HOẠI THƯ SINH HƠI 1436 Hoại thư sinh nhiễm trùng ngoại khoa trầm trọng vi khuẩn kỵ khí clostridium gây hoại tử lan rộng mô tế bào sinh (hydro, nitrogen, metal) tiết độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân chẩn đoán điều trị sớm Đúng Sai 1437.Hoại thư sinh nhiễm trùng ngoại khoa trầm trọng vi khuẩn kỵ khí gây hoại tử lan rộng mô tế bào sinh (hydro, nitrogen, metal) tiết độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân chẩn đoán điều trị sớm 1438.Đây nhiễm trùng ngoại khoa trầm trọng vi khuẩn kỵ khí clostridium gây hoại tử lan rộng mô tế bào sinh tiết gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân chẩn đoán điều trị sớm 1439.Tác nhân gây bệnh hoại thư sinh thường gặp: Clostridium Perfringens Clostridium tetanus Clostridium botulinum Clostridium septicemie Clostridium spontaneous 1440.Đường thâm nhập vi khuẩn gây hoại thư sinh sống chủ yếu đất phân xâm nhập chủ yếu qua vết thương da cơ: Đúng Sai 1441.Trong thời kỳ chiến tranh, hoại thư sinh thường xảy vết thương: A Đơn giản B Sắt gọn C Sâu nhiều ngóch ngách 1433 174 D Xuyên thủng E Rách sâu đến lớp cơ,ì nhiều ngóc ngách dập nát nhiều 1442.Trong thời bình hoại thư sinh lại thường xảy sau: Các chấn thương phẫu thuật Tai nạn giao thơng Tai nạn sinh hoạt Vết thương nơng, ngóch ngách Khơng gặp thời bình 1443.Các vết thương dễ gây hoại thư sinh hơi: Vết thương phải lớn Vết thương nhỏ sâu mơ hoại tử Vết thương sâu, mơ hoại tử, nhiều hốc kín Vết thương sâu đến lớp cơ, mơ hoại tử, nhiều hốc kín Vết thương nhiễm bẩn 1444.Hoại thư sinh thường xảy bệnh nhân địa: Nghiện rượu, suy giảm miễn dịch Nghiện rượu, đái đường, nghiện thuốc Dị ứng Sẹo lồi Cường giao cảm 1445.Thời kỳ nhiểm bệnh tiềm ẩn bệnh hoại thư sinh thường: Kéo dài tuần Rất ngắn Khoảng ngày Dưới tuần Không rõ 1446.Vi khuẩn chịu trách nhiệm cho 80 - 90% trường hợp hoại thư sinh : C Novyi C Septicum C perfringen C Histolyticum C fallax 1447.Thời kỳ nhiểm bệnh tiềm ẩn bệnh hoại thư sinh thường: Kéo dài tuần Rất ngắn 24 Ít tuần Dưới tuần Không rõ 1448.Để phát triển C perfringen cần: 6-7 axit amin 14 yếu tố phát triển Các axit amin cần thiết 14 axit amin 6-7 yếu tô úphát triển Các yếu tố đặc hiệu Các yếu tố phát triển đặc hiệu 1449.Mô hoại tử độc tố vi khuẩn giúp vi khuẩn phát triển tốt do: Giải phóng chất chuyển hóa trung gian Giải phóng axit amin yếu tố phát triển 175 Tạo môi trường axit Tạo môi trường giàu thức ăn Tạo nên yêu tố cần cho vi khuẩn trưởng thành 1450.Độc tố đóng vai trò tan huyết, tiêu huỷ tiểu cầu gây thương tổn mao mạch lan rộng hoaiû thư sinh là: Alpha Beta Gamma Epsilon Omega 1451.Độc tố đóng vai trò quan trọng giai đoạn khởi đầu nhiểm trùng tạo điều kiện để hoại thư sinh phát triển là: Beta Gamma Epsilon Alpha Omega 1452.Để chống lại độc tố alpha cần sử dụng trực tiếp: : A Huyết tổng hợp alpha Vacxin phòng uốn ván Huyết kháng độc tố alpha Huyết chống hoại thư sinh E.Cả hai loại huyết vacxin 1453.Khi bị hoại tư sinh hơi, ngửi vết thương mùi: Aceton Ether Chuột chết Kỵ khí Trứng thối 1454.Dịch vết thương bị hoại thư sinh đặc điểm: A Dịch màu caphê sữa B Dịch xuất tiết màu nâu sẫm, mùi hơi, bọt khí C Dịch xuất tiết, D Dịch màu nâu sẫm sủi bọt E Dịch đà đen, hôi thối 1455.Chung quanh vết thương hoại thư sinh hơi: , trắng ngaNếu gãy Pouteau Colles hở độ I II theo phân độ Gustilo nên: A Da căng bóng phù nề khí bên trong, màu xanh nhạt B Da nhăn nheo khí bên trong, màu xanh nhạt C Da căng bóng phù nề , màu xanh nhạt D Da căng bóng, màu xanh nhạt, dấu hiệu bong bóng bay E Da nhăn nheo sờ dấu lép bép da 1456.Nếu hoại thư sinh không điều trị da đặc điểm: A Dần dần màu đồng thiết, xuất biện bọng nước chứa dịch màu đỏ sẩm mảng hoại tử ướt đỏ tươi B Dần dần màu đồng thiết, xuất biện bọng nước chứa dịch màu hồng nhạt mảng hoại tử da sậm màu 176 C Dần dần màu trắng bệt, xuất biện bọng nước chứa dịch màu đỏ sẩm mảng hoại tử da sậm màu D Dần dần màu đồng thiết, xuất biện bọng nước chứa dịch màu đỏ sẩm mảng hoại tử da sậm màu E Dần dần trở nên trắng xanh xuất mảng khí da 1457.Dấu lép bép da sờ vào vùng bị hoại thư sinh hơi: A Là dấu định B Ln tìm thấy bệnh khởi phát C Chỉ thấy giai đoạn đầu khởi phát D Không mang tính đặc hiệu gặp bệnh nhiễm trùng khác E Thường thấy giai đoạn muộn 1458.Triệu chứng toàn thân hoại thư sinh rầm rộ với: A Nhiệt độ tăng không cao, mạch nhanh sốc nhiễm độc B Nhiệt độ tăng cao, mạch nhanh, vẻ mặt hốc hác, khó thở C Nhiệt độ tăng cao, mạch chậm, sốc nhiễm độc D Nhiệt độ tăng không cao, mạch chậm, vẻ mặt hốc hác, sốc nhiễm độc E Nhiệt độ tăng không cao, mạch chậm, vẻ mặt hốc hác, khó thở sốc nhiễm độc 1459.Tiên lượng tử vong hoại thư sinh hơi: A 25% trường hợp hoại thư sinh sau chấn thương B 100% trường hợp hoại thư sinh sau chấn thương Hiếm tử vong Tử vong thường gặp bệnh nhân hoại thư sinh vết thương phần mềm Thường đáp ứng điều trị tốt 1460.Thái độ trị liệu trước bệnh nhân hoại thư sinh là: A Can thiệp ngoại khoa cấp cứu B Điều trị kháng sinh mạnh C Huyết trị liệu chứng hoại thư sinh D Bất động vùng chi bị hoại thư E Tất 1461 Xử trí vết thương bệnh nhân hoại thư sinh hơi: A Mở rộng vết thương, cắt lọc , để hở vết thương B Mở rộng vết thương, cắt lọc , đóng kín vết mổ C Không nên mở rộng vết thương, cắt lọc sạch, để hở vết thương D Mở rộng vết thương, để hở vết thương E Không nên can thiệp sớm vào vết thương 1462.Cắt lọc vết thương hoại tư sinh cần: A Lấy tổ chức sức sống, phá bỏ ngóc ngách B Lấy tổ chức sức sống, C Phá bỏ ngóc ngách D Súc rữa với dung dịch dakin E Tất 1463.Nếu bệnh nhân bị hoại thư sinh đến muộn nhiễm độc nặng cần: A Cắt lọc B Cắt cụt C Cắt lọc tưới rữa liên tục D Theo dỏi sát tình trạng chi bị bệnh E Khơng điều trị 1464.Kháng sinh chọn lựa để điều trị hoại thư sinh hơi: 177 Tetramycine Quinilone Penicilline G Erythromycine Bactrim 1465.Liệu pháp oxy áp lực cao điều trị hoại thư sinh : A Giải pháp tốt B Khơng hiệu C hiệu gây tranh cải D Chỉ áp dụng thực nghiệm E Đã bị loại bỏ từ lâu GÃY POUTEAU COLLE 1466.Gãy kiểu Pouteau-Colles: gồm trường hợp đường gãy nằm cách diện khớp xương quay khoảng 1,5 inch ( # cm) Cổ tay xương bàn bị di lệch phía sau nên nhìn gây nghi ngờ trật khớp cổ tay A Đúng B Sai 1467 Gãy P Colles thường xãy sau ngã chống xuống đất tư duỗi cổ tay khiến đầu xương quay bị ép mặt đất trọng lượng thể 1469.Đối với trẻ em, gãy Pouteau Colles thường xảy vị trí : Sụn tiếp hợp Sụn khớp Mỏm trâm quay Mỏm trâm trụ Trên khớp 1cm 1470.Di lệch điển hình đầu gãy gãy Pouteau Colles: Ra trước, vào Ra sau, vào Ra trước, Ra sau, Ra trước, lên 1471.Di lệch điển hình đầu gãy gãy Pouteau Colles: Ra trước, vào trong, lên Ra trước, ngoài, xuống Ra sau, vào trong, lên Ra sau, ngoài, xuống Ra trước, lên trên, ngồi 1472.Nhìn nghiên cổ tay trường hợp gãy Pouteau Colles thấy biến dạng điển hình: Kiểu gập góc mở sau Kiểu sống dao Kiểu lưởi kiếm Kiểu mu thìa Phù nề lớn 1473.Nhìn thẳng cổ tay trường hợp gãy Pouteau Colles thấy biến dạng điển hình: Kiểu gập góc mở sau Kiểu sống dao Kiểu lưởi kiếm Kiểu mu thìa Kiểu lưởi lê 178 1474.Khám mốc giải phẫu cổ tay thấy: Xương quay cao xương trụ Mỏm trâm quay cao mỏm trâm trụ Mỏm trâm trụ cao mỏm trâm quay Mỏm trâm quay di lệch trước Mỏm trâm trụ bị gãy 1475.Trên phim X quang cổ tay bệnh nhân gãy Pouteau Colles cho thấy: Thường đường gãy ngang Thường gãy chéo Thường gãy tạp Gãy kiểu cài Gãy không di lệch 1476.Phân độ Frykman gãy Pouteau Colles gồm: Độ I: Gãy ngoại khớp, kèm gãy mỏm trâm trụ Độ II: gãy nội khớp kèm gãy mỏm trâm trụ Độ III: gãy nội khớp khớp quay cổ tay kèm gãy đầu xương trụ Độ IV: gãy nội khớp khớp quay cổ tay kèm gãy đầu xương trụ Độ V: Gãy nội khớp quay trụ kèm gãy đầu xương trụ 1477.Gãy Pouteau Colles định điều trị bảo tồn trường hợp: Gãy di lệch Gãy không di lệch Gãy không di lệch di lệch nhẹ Gãy cài Gãy lún 1478 Gãy Pouteau Colles ngoại khớp di lệch định: Phẫu thuật Nắn bó bột Bó bột Kết hợp xương nẹp vít Bất động nẹp bột đủ 1479.Gãy Pouteau Colles nội khớp phức tạp định : Bó bột Mổ kết hợp xương bên Mổ kết hợp bó bột Mổ kết hợp xương bên Nắn hở, kết hợp xương bên bên 1480.Nếu gãy Pouteau Colles kèm triệu chứng thương tổn thần kinh giữa, nên: A Nắn cấp cứu để giải phóng thần kinh Nắn không cải thiện phải mổ giải phóng thần kinh Bất động nẹp bột theo dỏi Nắn tạm theo dỏi ngày 1481.Nếu gãy Pouteau Colles hở độ I II theo phân độ Gustilo nên: Nắn bó bột Kết hợp xương Cắt lọc kết hợp xương với gãy không vững Cắt lọc bó bột gãy phức tạp Dùng khung cố định để cố định ổ gãy 179 BỔ SUNG U ổ bụng 1482.Trong tình hình nước ta nay, u ổ bụng thường phát …………….hoặc u kích thước …………… 1483.Hiếm khi, u ổ bụng phát tình cờ qua ………………………… hay làm …………………bụng 1484.Các nguyên nhân phương diện tiêu hoá- gan mật khối gồ ổ bụng bao gồm: Gan lớn Lymphosarcome ruột U sau phúc mạc A B A C 1485 Đau bụng bệnh nhân khối u ổ bụng đặc điểm là: Đau nhiều nguyên nhân nhiều chế khác Đau u chèn ép tạng lân cận Đau tượng xuất huyết nội u A C Tất 1486 Khi khám khối u ổ bụng, cần mơ tả tính chất: Bề mặt khối u Mật độ khối u Sự di động khối u A B Tất 1487 Triệu chứng toàn thân bệnh nhân bị u ổ bụng đặc điểm: Thường khơng đặc hiệu tính chất gợi ý Tuỳ thuộc vào chất u mà tính chất khác Thường nặng nề bệnh nhân đến viện thường muộn A B Tất 1488 Đối với bệnh nhân khối u ổ bụng nghi ngờ ác tính, xét nghiệm quan trọng ………………… huyết 1489 Đối với bệnh nhân khối u ổ bụng nghi ngờ ác tính, đo nồng độ chất đánh dấu ung thư huyết đóng vai trò quan trọng chẩn đốn tính chất ác tính chúng Đúng Sai BỔ SUNG: TRĨ VÀ DỊ HẬU MƠN 1490 Trĩ dò hậu mơn bệnh thường gặp nước ta thường gây nên biến chứng nguy hiểm, đe doạ tính mạng Đúng Sai 1491.Trĩ dò hậu mơn bệnh ………… gặp nước ta …………… gây nên biến chứng nguy hiểm đe doạ tính mạng bệnh nhân 1492.Dò hậu môn định nghĩa thông thương bất thường ……………… ống hậu môn …………………… da cạnh hậu mơn 1493.Dò hậu mơn định nghĩa ……………………… biểu mô trụ ống hậu môn biểu mô lát tầng da cạnh hậu mơn 180 1494.Dò hậu mơn định nghĩa thông thương bất thường biểu mô lát tầng ống hậu môn biểu mô trụ đơn da cạnh hậu mơn Đúng Sai 1495 Dò hậu mơn định nghĩa thông thương bất thường biểu mô trụ ống hậu môn biểu mô lát tầng da cạnh hậu môn Đúng Sai 1496 Triệu chứng bệnh dò hậu mơn chảy dịch bất thường tầng sinh môn, lúc triệu chứng bệnh trĩ ỉa máu Đúng Sai 1497 Triệu chứng bệnh dò hậu mơn ỉa máu, lúc triệu chứng bệnh trĩ táo bón hay rối loạn tiêu hố Đúng Sai 1498 Định luật Goodsall áp dụng bệnh dò hậu mơn để gợi ý lâm sang vị trí lổ dò đường dò Đúng Sai 1499 Các phương pháp phẫu thuật bệnh dò hậu mơn bao gồm: ……………………………… (Kể tên phẫu thuật thường sử dụng) 1500 Các yếu tố thuận lợi cho hình thành bệnh trĩ là: Phụ nữ thai Tăng áp lực ổ bụng trường diễn Viêm dày- ruột cấp A B Tất 1501 Các yếu tố thuận lợi cho hình thành bệnh trĩ là: Phụ nữ thai Tăng áp lực ổ bụng trường diễn hay người làm việc tư bụng đứng kéo dài Bệnh đại tràng mạn tính A B Tất 1502 Ỉa máu bệnh trĩ đặc điểm là: Phân trộn lẫn với máu Máu màu đỏ hay màu đen Đầu tiên chi tính chất rời rạc ngắt quãng A B A C BỔ SUNG: ĐAU BỤNG CẤP 1503.Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian ……………………… tuần kể từ bắt đầu đau thăm khám 1504.Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không ………………… kể từ bắt đầu đau thăm khám 1505.Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không tuần kể từ bắt đầu đau điều trị thực thụ A Đúng 181 B Sai 1506 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm: ……………………… (Kể tên đặc điểm cần lưu ý) 1507 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm khởi phát đau, yếu tố làm tăng hay làm dịu đau, liên quan đến sử dụng dược phẩm Đúng Sai 1508 Các yếu tố làm dịu đau bụng biểu dạng: Tư giảm đau Giảm đau tái lập lưu thông tiêu hoá Giảm đau phẫu thuật A B Tất 1509 Sờ bụng đóng vai trò quan trọng phát bụng ngoại khoa Đúng Sai 1510 Khi khám bệnh nhân đau bụng cấp, thăm khám lâm sàng cần biết đề xuất ……………………… hiểu mục đích chúng 1511 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: Vị trí đau Hướng lan Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau A B Tất 1512 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: Hướng lan Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau Khởi phát đau A B A C 1513 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp bệnh cần can thiệp ngoại khoa cấp cứu Đúng Sai 1514 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp bệnh nhân phẫu thuật bụng Đúng Sai 1515 Khi hỏi tiền sử bệnh nhân đau bụng cấp cần ý đặc điểm: Tiền sử phẫu thuật bụng Tiền sử chẩn đoán điều trị bệnh nội khoa bụng Tiền sử đau bụng A B Tất BỔ SUNG: HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG 1516 Hội chứng chảy máu định nghĩa tình trạng chảy máu ống tiêu hoá Đúng Sai 1517 Hội chứng chảy máu định nghĩa tình trạng máu chảy không đông ổ phúc mạc 182 Đúng Sai 1518 Các nguyên nhân sản phụ khoa gây nên hội chứng chảy máu bao gồm …………… ………………………………………………………… (kể tên nguyên nhân) 1519 Triệu chứng lâm sàng hội chứng chảy máu bao gồm triệu chứng hội chứng ……………………… ……………………………………………… 1520 Triệu chứng lâm sàng hội chứng máu cấp hội chứng chảy máu bao gồm ……………………………………………………… (kể tên triệu chứng chính) 1521 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu ……………………………………… (kể tên nguyên nhân chính) 1522 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: Chọc khơng vị trí Chọc vào tạng Máu chảy ổ phúc mạc 500ml A B A C 1523 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: Tắc kim Chọc khơng vị trí Máu chảy ổ phúc mạc 500ml A B A C 1524 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: Chọc vào tạng Chọc khơng vị trí Máu chảy ổ phúc mạc 200ml A B Tất 1525 Các nguyên nhân gây nên kết dương tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu ……………………………………… (kể tên nguyên nhân chính) 1526 Các nguyên nhân gây nên kết dương tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: Chọc vào tạng Chọc khơng vị trí máu khơng đơng Máu chảy ổ phúc mạc 200ml A B Tất sai 1527 Chọc rữa ổ phúc mạc định trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ chảy máu lâm sàng cận lâm sàng không điển hình, huyết động rối loạn nặng nề Đúng Sai 1528 Chọc rữa ổ phúc mạc định trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ chảy máu lâm sàng cận lâm sàng khơng điển hình huyết động khơng rối loạn A Đúng 183 B Sai 1529 Chọc rữa ổ phúc mạc định trường hợp sau hội chứng chảy máu trong: Bệnh nhân rối loạn huyết động nặng nề chấn thương bụng mà khơng rõ chẩn đốn Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ chảy máu lâm sàng cận lâm sàng khơng điển hình, huyết động rối loạn nặng nề Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ chảy máu lâm sàng cận lâm sàng khơng điển hình huyết động khơng bị rối loạn A B Tất BỔ SUNG: DỊ TẬT BẸN TÌU - LỖ ĐÁI THẤP 1530 Dị tật lỗ đái thấp bệnh đặc trưng bởi: A Lỗ đái thay đổi vị trí B Dương vật cong vẹo làm lỗ đái lệch C Lỗ đái mở vị trí bụng dương vật D Dị dạng dương vật E Dị dạng dương vật lỗ đái 1531 Dị tật lỗ đái thấp bệnh lý: A Xảy lứa tuổi B Dị tật bẩm sinh C Mắc phải D thể mác phải bẩm sinh E Tất khơng xác 1532 Dị tật lỗ đái thấp chia dựa vào vị trí lỗ miệng sáo thành A thể B thể C thể D thể E Tất 1533 Một bất thường sau không liên quan đến dị tật lỗ đái thấp: A Cong vẹo dương vật B Chít hẹp bẩm sinh lỗ miệng sáo bình thường C Hẹp niệu đạo D Dương vật xoắn theo trục E Tinh hoàn lạc chỗ 1534 Để chẩn đoán dị tật lỗ đái thấp cần dựa vào: A Chụp X quang hệ tiết niệu khơng chuẩn bị B Chụp niệu đạo ngược dòng C Chụp UIV D Khám lâm sàng E Kết hợp tất A, B, C, D 1535 Những xét nghiệm sau giá trị chẩn đốn xác định dị tật lỗ đái thấp: A X quang hệ tiết niệu khơng chuẩn bị B Chụp niệu đạo ngược dòng C Chụp UIV D CT Scanner E Tất không 1536 Khi khám bênh nhân dị tật lỗ đái thấp cần xác đinh đặc điểm quan trọng 184 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 A Xác định độ lớn dương vật B Vị trí lỗ niệu đạo C Độ lớn lỗ niệu đạo D Độ cong dương vật E Tất cấu Sau triệu chứng khám bệnh nhân dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dương vật cong vẹo B.Lỗ miệng sáo mở bụng dương vật C.Tia tiểu yếu D.Dòng nước tiểu bị đổi hướng E.Tinh hồn vị trí bình thường Những động tác sau khám bệnh nhân dị tật lỗ đái thấp cần làm, ngoại trừ: A Khám dương vật B Khám bìu C Tìm vị trí lỗ miệng sáo D Thơng tiểu thử E Khám tinh hoàn bên Đây mục tiêu phẫu thuật điều trị dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dựng thẳng dương vật B Đặt lại vị trí lổ miệng sáo đầu dương vật C Làm cho việc tiểu trở lại bình thường D Tạo lên niệu đạo đầy đủ kích thước đồng E Thay đổi kích thước dương vật Sau biến chứng phẫu thuật điều trị dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: Dò Hẹp niệu đạo Tiểu khơng tự chủ Mọc lông niệu đạo Nhiễm trùng đường niệu Những triệu chứng thực thể khám dị tật lỗ đái thấp gì? Khi khám dị tật lỗ đái thập, cần khám phận thăm khám dương vật? Việc điều trị dị tật lỗ đái thấp nhằm mục đích gì? 185 ... tràng khơng có phân su Nghiệm pháp tìm tế bào sừng lơng tơ phân su trẻ nghi ngờ tắc ruột sơ sinh có tên là: Nghiệm pháp Farber Nghiệm pháp Schwachman Nghiệm pháp Soave Nghiệm pháp Valsalva Nghiệm. .. phải có giá trị chẩn đoán 102 Ruột thừa viêm cấp trẻ em khám thực thể có dấu hiệu có giá trị chẩn đốn bệnh Trong ruột thừa viêm cấp hỏi bệnh ghi nhận có đau hố chậu phải, ưu tiên cần chẩn đoán... ȀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀĀĀĀĀ̀ĀĀĀЀĀ̀ĀȀȀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀ1 Bụng ngoại khoa hiểu là: Các bệnh lý bụng cần can thiệp Ngoại khoa Các bệnh lý bụng cần can thiệp phẫu thuật Các bệnh nhân có mổ bụng A B A C ȀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀĀĀĀĀ̀ĀĀĀЀĀ̀ĀȀȀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀĀᜀ2
- Xem thêm -

Xem thêm: 1543 CÂU TRẮC NGHIỆM NGOẠI BỆNH LÝ CÓ ĐÁP ÁN, 1543 CÂU TRẮC NGHIỆM NGOẠI BỆNH LÝ CÓ ĐÁP ÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn