Hướng dẫn sử dụng Civil 3d thiết kế đường

454 112 0
  • Loading ...
1/454 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:56

Mục lục 1.Tổng quan các bước thiết kế đường trong Civil 3D92.Mặt bằng tuyến102.1.Định nghĩa mặt bằng tuyến112.2.Xây dựng mặt bằng tuyến thông qua thanh công cụ (by Layout)112.3.Hiệu chỉnh và tạo các yếu tố hình học tuyến trong các trường hợp đặc biệt ... 212.3.1.Tạo tuyến mới từ tuyến đã có (tuyến hiện trạng)222.3.2.Bổ sung đoạn thẳng cho tuyến242.3.3.Bổ sung đoạn cong cho tuyến262.3.4.Bổ sung đường cong chuyển tiếp cho tuyến322.3.4.1.Định nghĩa đường cong chuyển tiếp322.3.4.2.Bổ sung đường cong chuyển tiếp cho tuyến372.3.4.3.Bổ sung đoạn cong chuyển tiếp cùng với đường thẳng cho tuyến412.3.4.4.Bổ sung đường cong chuyển tiếp kết hợp với đường cong cơ bản cho tuyến.................................................................................................................... 422.4.Tạo mặt bằng tuyến từ Polyline452.5.Tạo tuyến cho mép đường, từ tim tuyến đã có492.6.Thiết kế trạm dừng xe Bus, bãi đậu xe dọc tuyến502.7.Chỉnh sửa tiêu chuẩn thiết kế cho tuyến.552.8.Các trường hợp quay siêu cao và áp siêu cao cho tuyến612.8.1.Siêu cao cho đường không có dãi phân cách (Superelevation on Undivided Roads)612.8.1.1.Siêu cao cho đường hai mái dốc không có dãi phân cách (Superelevation on Undivided Crowned Roads)622.8.1.2.Siêu cao cho đường một mái dốc không có dãi phân cách (Superelevation on Undivided Planar Roads)672.8.2.Siêu cao cho đường có dãi phân cách (Superelevation on Divided Roads) .. 702.8.2.1.Siêu cao cho đường có dãi phân cách và mỗi bên dãi phân cách có hai mái dốc (Superelevation on Divided Crowned Roads)712.8.2.2.Siêu cao cho đường có dãi phân cách và mỗi bên dãi phân cách một mái dốc (Superelevation on Divided Planar Roads)802.8.3.Áp siêu cao cho tuyến892.8.4.Gán nhãn và các thông tin cho tuyến983.Thiết kế trắc dọc tuyến1053.1.Xuất trắc dọc tự nhiên1053.2.Các bước cơ bản thiết kế đường đỏ1103.3.Hiệu chỉnh hình học trắc dọc thiết kế (đường đỏ)1153.3.1.Bổ sung đoạn dốc cho trắc dọc1153.3.2.Bổ sung đường cong đứng cho trắc dọc1173.3.2.1.Các khái niệm liên quan đến đường cong đứng1173.3.2.2.Bổ sung đường cong đứng cho trắc dọc1204.Thể hiện trắc dọc tuyến1244.1.Hiệu chỉnh hình thức thể hiện trắc dọc (View Style)1244.2.Chỉnh sửa các dòng dữ liệu cho trắc dọc (Data Band)1294.2.1.Độ dốc dọc thiết kế Longitudinal grade1294.2.2.Cao độ thiết kế Design elevation1414.2.3.Cao độ tự nhiên Existing elevation1484.2.4.Khoảng cách lẻ thiết kế (Distance)1504.2.5.Khoảng cách cộng dồn (Accumulated distance)1544.2.6.Tên cọc Stake1574.2.7.Đường thẳng – Đường cong (Horizontal – Geometry)1595.Định nghĩa trắc ngang và áp trắc ngang – Corridor1645.1.Khái niệm về Corridor1645.2.Định nghĩa trắc ngang điển hình1665.3.Xây dựng các loại mẫu mặt cắt ngang phù hợp với các lựa chọn quay siêu cao của tuyến.1775.4.Áp trắc ngang điển hình cho tuyến1785.5.Tạo các loại bề mặt thiết kế từ Corridor1846.Xuất trắc ngang1876.1.Phát sinh cọc1876.2.Sửa tên cọc1936.3.Tạo tên cọc tự động1956.4.Thể hiện tên cọc trên mặt bằng1966.5.Xuất mặt cắt ngang2037.Thể hiện các thông số trên trắc ngang2137.1.Cao độ tự nhiên2137.2.Khoảng cách mia tự nhiên2237.3.Cao độ thiết kế2277.4.Khoảng cách lẻ thiết kế2297.5.Tạo đường dóng cho bề mặt tự nhiên và thiết kế2317.6.Ghi độ dốc ngang đường lên mặt cắt ngang2397.7.Tạo cờ tim đường cho trắc ngang2397.8.Áp trắc dữ liệu ngang mới vừa tạo cho toàn bộ trắc ngang.2438.Tính toán khối lượng đào đắp2608.1.Sơ lược các bước tính toán khối lượng đào đắp đường trong Civil2618.2.Tính toán khối lượng đào đắp2638.3.Tính toán diện tích đào đắp nền đường.2758.4.Tính toán diện tích đào đắp vỉa hè.2788.5.Thể hiện diện tích cho phần đào đắp lòng đường2819.Thiết kế nút giao thông29110.Tính toán giải tỏa29411.Phụ lục Civil 3D29511.1.Thuộc tính, thông số các mẫu mặt cắt ngang đường29511.1.1.Kênh và tường chắn (Channel and Retaining Wall Subassemblies)29511.1.2.Thành phần mặt cắt với mục đích chung (Generic Subassemblies)31411.1.3.Thành phần mặt cắt ngang cơ bản (Basic Subassemblies)32211.1.4.Mẫu dành cho cầu đơn giản và đường sắt (Bridge and Rail Subassemblies) 33011.1.5.Mái dốc đất, mái taluy (Daylight Subassemblies)33511.1.6.Lòng đường (Lane Subassemblies)35811.1.7.Dải phân cách (Median Subassemblies)38211.1.8.Nâng cấp cải tạo đường (Overlay and Stripping Subassemblies)39311.1.9.Vai đường (Shoulder Subassemblies)41611.1.10.Bó vỉa thu nước đường đô thị (Urban Subassemblies)42911.1.11.Xây dựng mái taluy (mái dốc) có điều kiện (Conditional Subassemblies) ...................................................................................................................... 43811.2.Tóm tắt các bước thực hiện lệnh trong Civil 3D43911.2.1.Xây dựng mặt bằng tuyến43911.2.1.1.Tạo mặt bằng tuyến44011.2.1.2.Hiệu chỉnh hình học tuyến44011.2.1.3.Áp siêu cao cho tuyến44011.2.1.4.Gán nhãn thể hiện cho tuyến44111.2.2.Xuất trắc dọc địa hình, xây dựng trắc dọc thiết kế44111.2.2.1.Xuất trắc dọc địa hình44111.2.2.2.Xây dựng trắc dọc thiết kế44111.2.2.3.Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế44111.2.2.4.Xuất dòng dữ liệu cho trắc dọc44111.2.3.Định nghĩa trắc ngang, áp trắc ngang44111.2.3.1.Định nghĩa trắc ngang44211.2.3.2.Áp trắc ngang cho tuyến44211.2.3.3.Cập nhật lại mô hình trắc ngang tuyến44211.2.3.4.Hiệu chỉnh kiểu thể hiện mô hình trắc ngang44211.2.4.Tạo cọc, xuất trắc ngang, tính khối lượng44211.2.4.1.Tạo cọc cho tuyến44211.2.4.2.Xuất trắc ngang44211.2.4.3.Tạo bề mặt từ mô hình trắc ngang phục vụ tính khối lượng44211.2.4.4.Tính khối lượng44311.3.Giải thích một số thuật ngữ trong Civil 3D44311.3.1.Mặt bằng tuyến – Alignment44311.3.2.Trắc dọc – Profile44511.3.3.Áp trắc ngang – Corridor44611.3.4.Nút giao – Intersection44711.3.5.Đảo giao thông – Roundabout44811.3.6.Xuất trắc ngang Section44812.Tài liệu tham khảo449 Mục tiêu tập 2, đem đến những khái niệm và cách thức thực hiện dự án thiết kế đường cho các khu quy hoạch, dạng tuyến…Thiết kế nút giao thông. Nội dung trong tập 2 bao gồm:Tổng quan các bước thiết kế đường trong Civil 3D, Mặt bằng tuyến,Trắc dọc tuyến,Trắc ngang và áp trắc ngang,Xuất trắc ngang, tính toán khối lượng, Thiết kế nút giao thông,Tính toán giải tỏa. Civil 3D 2013 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị CIVIL 3D 2013 THIẾT KẾ KỸ THUẬT HẠ THIẾT KẾ ĐƯỜNG – NÚT GIAO THÔNG TẬP TẦNG ĐÔ THỊ Biên soạn: KS Phạm Ngọc Sáu ThS Nguyễn Thị Thanh Hương Tp Hồ Chí Minh 2012 www.hcmued.edu.vn Trang Tập 1: Quy hoạch cao độ - thoát nước đô thị Tập 2: Thiết kế đường – nút giao thông Mục lục Tổng quan bước thiết kế đường Civil 3D Mặt tuyến 10 2.1 Định nghĩa mặt tuyến 11 2.2 Xây dựng mặt tuyến thông qua công cụ (by Layout) 11 2.3 Hiệu chỉnh tạo yếu tố hình học tuyến trường hợp đặc biệt 21 2.3.1 Tạo tuyến từ tuyến có (tuyến trạng) 22 2.3.2 Bổ sung đoạn thẳng cho tuyến 24 2.3.3 Bổ sung đoạn cong cho tuyến 26 2.3.4 Bổ sung đường cong chuyển tiếp cho tuyến 32 2.3.4.1 Định nghĩa đường cong chuyển tiếp 32 2.3.4.2 Bổ sung đường cong chuyển tiếp cho tuyến 37 2.3.4.3 Bổ sung đoạn cong chuyển tiếp với đường thẳng cho tuyến 41 2.3.4.4 Bổ sung đường cong chuyển tiếp kết hợp với đường cong cho tuyến 42 2.4 Tạo mặt tuyến từ Polyline 45 2.5 Tạo tuyến cho mép đường, từ tim tuyến có 49 2.6 Thiết kế trạm dừng xe Bus, bãi đậu xe dọc tuyến 50 2.7 Chỉnh sửa tiêu chuẩn thiết kế cho tuyến 55 2.8 Các trường hợp quay siêu cao áp siêu cao cho tuyến 61 2.8.1 Siêu cao cho đường khơng có dãi phân cách (Superelevation on Undivided Roads) 61 2.8.1.1 Siêu cao cho đường hai mái dốc khơng có dãi phân cách (Superelevation on Undivided Crowned Roads) 62 2.8.1.2 Siêu cao cho đường mái dốc khơng có dãi phân cách (Superelevation on Undivided Planar Roads) 67 2.8.2 Siêu cao cho đường có dãi phân cách (Superelevation on Divided Roads) 70 2.8.2.1 Siêu cao cho đường có dãi phân cách bên dãi phân cách có hai mái dốc (Superelevation on Divided Crowned Roads) 71 2.8.2.2 Siêu cao cho đường có dãi phân cách bên dãi phân cách mái dốc (Superelevation on Divided Planar Roads) 80 2.8.3 Áp siêu cao cho tuyến 89 2.8.4 Gán nhãn thông tin cho tuyến 98 Thiết kế trắc dọc tuyến 105 3.1 Xuất trắc dọc tự nhiên 105 3.2 Các bước thiết kế đường đỏ 110 3.3 Hiệu chỉnh hình học trắc dọc thiết kế (đường đỏ) 115 3.3.1 Bổ sung đoạn dốc cho trắc dọc 115 3.3.2 Bổ sung đường cong đứng cho trắc dọc 117 3.3.2.1 Các khái niệm liên quan đến đường cong đứng 117 3.3.2.2 Bổ sung đường cong đứng cho trắc dọc 120 Thể trắc dọc tuyến 124 4.1 Hiệu chỉnh hình thức thể trắc dọc (View Style) 124 4.2 Chỉnh sửa dòng liệu cho trắc dọc (Data Band) 129 4.2.1 Độ dốc dọc thiết kế - Longitudinal grade 129 4.2.2 Cao độ thiết kế - Design elevation 141 4.2.3 Cao độ tự nhiên - Existing elevation 148 4.2.4 Khoảng cách lẻ thiết kế (Distance) 150 4.2.5 Khoảng cách cộng dồn (Accumulated distance) 154 4.2.6 Tên cọc - Stake 157 4.2.7 Đường thẳng – Đường cong (Horizontal – Geometry) .159 Định nghĩa trắc ngang áp trắc ngang – Corridor 164 5.1 Khái niệm Corridor 164 5.2 Định nghĩa trắc ngang điển hình 166 5.3 Xây dựng loại mẫu mặt cắt ngang phù hợp với lựa chọn quay siêu cao tuyến 177 5.4 Áp trắc ngang điển hình cho tuyến 178 5.5 Tạo loại bề mặt thiết kế từ Corridor 184 Xuất trắc ngang 187 6.1 Phát sinh cọc 187 6.2 Sửa tên cọc 193 6.3 Tạo tên cọc tự động 195 6.4 Thể tên cọc mặt 196 6.5 Xuất mặt cắt ngang 203 Thể thông số trắc ngang 213 7.1 Cao độ tự nhiên 213 7.2 Khoảng cách mia tự nhiên 223 7.3 Cao độ thiết kế 227 7.4 Khoảng cách lẻ thiết kế 229 7.5 Tạo đường dóng cho bề mặt tự nhiên thiết kế 231 7.6 Ghi độ dốc ngang đường lên mặt cắt ngang 239 7.7 Tạo cờ tim đường cho trắc ngang 239 7.8 Áp trắc liệu ngang vừa tạo cho toàn trắc ngang 243 Tính tốn khối lượng đào đắp 260 8.1 Sơ lược bước tính tốn khối lượng đào đắp đường Civil 261 8.2 Tính tốn khối lượng đào đắp 263 8.3 Tính tốn diện tích đào đắp đường 275 8.4 Tính tốn diện tích đào đắp vỉa hè 278 8.5 Thể diện tích cho phần đào đắp lòng đường 281 Thiết kế nút giao thông 291 10 Tính tốn giải tỏa 294 11 Phụ lục Civil 3D 295 11.1 Thuộc tính, thơng số mẫu mặt cắt ngang đường 295 11.1.1 Kênh tường chắn (Channel and Retaining Wall Subassemblies) .295 11.1.2 Thành phần mặt cắt với mục đích chung (Generic Subassemblies) 314 11.1.3 Thành phần mặt cắt ngang (Basic Subassemblies) 322 11.1.4 Mẫu dành cho cầu đơn giản đường sắt (Bridge and Rail Subassemblies) 330 11.1.5 Mái dốc đất, mái taluy (Daylight Subassemblies) 335 11.1.6 Lòng đường (Lane Subassemblies) 358 11.1.7 Dải phân cách (Median Subassemblies) 382 11.1.8 Nâng cấp cải tạo đường (Overlay and Stripping Subassemblies) .393 11.1.9 Vai đường (Shoulder Subassemblies) 416 11.1.10 Bó vỉa thu nước đường thị (Urban Subassemblies) .429 11.1.11 Xây dựng mái taluy (mái dốc) có điều kiện (Conditional Subassemblies) 438 11.2 Tóm tắt bước thực lệnh Civil 3D 439 11.2.1 Xây dựng mặt tuyến 439 11.2.1.1 Tạo mặt tuyến 440 11.2.1.2 Hiệu chỉnh hình học tuyến 440 11.2.1.3 Áp siêu cao cho tuyến 440 11.2.1.4 Gán nhãn thể cho tuyến 441 11.2.2 Xuất trắc dọc địa hình, xây dựng trắc dọc thiết kế 441 11.2.2.1 Xuất trắc dọc địa hình 441 11.2.2.2 Xây dựng trắc dọc thiết kế 441 11.2.2.3 Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế 441 11.2.2.4 Xuất dòng liệu cho trắc dọc 441 11.2.3 Định nghĩa trắc ngang, áp trắc ngang 441 11.2.3.1 Định nghĩa trắc ngang 442 11.2.3.2 Áp trắc ngang cho tuyến 442 11.2.3.3 Cập nhật lại mơ hình trắc ngang tuyến 442 11.2.3.4 Hiệu chỉnh kiểu thể mô hình trắc ngang 442 11.2.4 Tạo cọc, xuất trắc ngang, tính khối lượng 442 11.2.4.1 Tạo cọc cho tuyến 442 11.2.4.2 Xuất trắc ngang 442 11.2.4.3 Tạo bề mặt từ mơ hình trắc ngang phục vụ tính khối lượng 442 11.2.4.4 Tính khối lượng 443 11.3 Giải thích số thuật ngữ Civil 3D 443 11.3.1 Mặt tuyến – Alignment 443 11.3.2 Trắc dọc – Profile 445 11.3.3 Áp trắc ngang – Corridor 446 11.3.4 Nút giao – Intersection 447 11.3.5 Đảo giao thông – Roundabout 448 11.3.6 Xuất trắc ngang - Section 448 12 Tài liệu tham khảo 449 Mục tiêu tập 2, đem đến khái niệm cách thức thực dự án thiết kế đường cho khu quy hoạch, dạng tuyến…Thiết kế nút giao thông Nội dung tập bao gồm: Tổng quan bước thiết kế đường Civil 3D, Mặt tuyến, Trắc dọc tuyến, Trắc ngang áp trắc ngang, Xuất trắc ngang, tính tốn khối lượng, Thiết kế nút giao thơng, Tính tốn giải tỏa Tổng quan bước thiết kế đường Civil 3D Mối liên hệ đối tượng trình thiết kế đường miêu tả theo sơ đồ sau: Bề mặt Mặt (Surface tuyến ) (Alignment) Định nghĩa mặt cắt ngang (Create Assembly) Mạng lưới cao trình (Create Corridor) Trắc dọc địa hình (Create Profile from Surface) Trắc dọc thiết kế (Create Profile by Layout) Tạo bề mặt thiết kế (Create Surfcae design) Xuất mặt cắt ngang (Create Section View) Xuất cọc cho tuyến (Create Sample Lines) Tính tốn khối lượng (Computer Material) Mặt tuyến Đối với mặt tuyến, có thao tác với tuyến sau: tự tạo định nghĩa tuyến, khai báo tiêu chuẩn, áp tính tốn siêu cao, hiệu chỉnh yếu tố hình học Sau tạo mặt tuyến, Civil 3D cho phép chỉnh sửa lúc thông số nào, thay đổi tuyến cập nhật vào trắc dọc, mặt cắt ngang, khối lượng….Tóm lại, tất đối tượng liên quan đến mặt tuyến thay đổi Trình tự tìm hiểu mặt tuyến bao gồm nội dung sau:  Định nghĩa mặt tuyến,  Chỉnh sửa yếu tố hình học, khai báo chỉnh sửa tiêu chuẩn cho tuyến,  Áp tính tốn siêu cao cho tuyến L1 – L6 Curb All curb links L1 – L3 Top Finish grade on the curb and gutter L7 Subbase, Datum L4, L8, L9 Datum L11 Top, Datum, Sod S1 Curb S2 Subbase Curb-and-gutter concrete area UrbanReplaceSidewalk Thay vỉa hè hữu Coding Diagram Point, Link, and Shape Codes - Sử dụng tạo bề mặt tính khối lượng Corridor Tên Point, Link, Shape Tên Codes Mô tả P1 Sidewalk_In Inside edge of sidewalk on finish grade P2 Sidewalk_Out Outside edge of sidewalk on finish grade L1 Top Sidewalk L2 Datum S1 Sidewalk Sidewalk concrete area UrbanSidewalk Vỉa hè dành cho đường đô thị Coding Diagram Point, Link, and Shape Codes - Sử dụng tạo bề mặt tính khối lượng Corridor Tên Point, Link, Shape Tên Codes Mô tả P2 Sidewalk_In Inside edge of sidewalk on finish grade P3 Sidewalk_In Outside edge of sidewalk on finish grade L1 Top, Sod, Datum L2 Top, Sidewalk L3 Top, Sod, Datum L4 – L6 Sidewalk, Datum S1 Sidewalk Sidewalk concrete area 11.1.11 Xây dựng mái taluy (mái dốc) có điều kiện (Conditional Subassemblies) Hình ảnh Tên Subassemblies Mơ tả Phạm vị áp dụng ConditionalCutOrFill Loại áp dụng yêu cầu đặc biệt mặt cắt thành phần không giải được, cần đến điều kiện ràng buộc, thường áp dụng cho địa hình miền núi Ví dụ điều kiện Với điều kiện sau: C D tương ứng với điều kiện đào E F tương tứng với điều kiện đắp Điều kiện tham chiếu dựa vào khoảng cách lớn nhỏ hộp thoại khai báo Số lượng điều kiện mẫu không giới hạn Coding Diagram ConditionalHorizontalTarget Tương tự mẫu ConditionalCutOrFill 11.2 Tóm tắt bước thực lệnh Civil 3D 11.2.1 Xây dựng mặt tuyến Thực theo bước sau: Tạo mặt tuyến Hiệu chỉnh hình học tuyến Áp siêu cao cho tuyến Gán nhãn thể cho tuyến 11.2.1.1 Tạo mặt tuyến Creating an Alignment with the Alignment Layout Tools – Tạo mặt từ công cụ vẽ Ribbon Menu Home tab Create Design panel Alignment drop-down Alignment Creation Tools Alignments menu Create Alignment By Layout Creating an Alignment from Graphic Entities – Tạo mặt tuyến từ đối tượng sẵn có Ribbon Menu Home tab Create Design panel Alignment drop-down Create Alignment From Objects Alignments menu Create Alignment From Objects Creating Offset Alignments – Tạo tuyến song song với tuyến có Ribbon Home tab Create Design panel Alignment drop-down Create Offset Alignment Creating Widening - Tạo phần mở rộng tuyến Ribbon Home tab Create Design panel Alignment drop-down Create Widening Adding Automatic Widening to Dynamic Offset Alignments - Tự động thêm phần mở rộng cho đối tượng tuyến song song với tuyến có (Tự động mở rộng bụng) Ribbon Click the offset alignment Click Offset Alignment tab Modify panel Add Automatic Widening 11.2.1.2 Hiệu chỉnh hình học tuyến Editing Alignments – Hiệu chỉnh tuyến Ribbon Menu 11.2.1.3 Click the alignment Click Alignment tab Alignment menu Modify panel Geometry Editor Edit Alignment Geometry Áp siêu cao cho tuyến Calculating Superelevation Data Using the Wizard – Tính tốn siêu cao cho tuyến Ribbon Click the alignment Click Alignment tab drop-down Calculate/Edit Superelevation Modify panel Superelevation Shortcut Menu 11.2.1.4 Right-click Alignment object Edit Superelevation Gán nhãn thể cho tuyến 11.2.2 Xuất trắc dọc địa hình, xây dựng trắc dọc thiết kế Thực theo bước sau: Xuất trắc dọc địa hình Xây dựng trắc dọc thiết kế Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế Xuất dòng liệu cho trắc dọc 11.2.2.1 Xuất trắc dọc địa hình Creating Surface Profiles – Xuất trắc dọc địa hình ( từ bề mặt) Ribbon Home tab Profile Menu Profiles menu 11.2.2.2 Create Design panel Profile drop-down Create Surface Create Profile From Surface Xây dựng trắc dọc thiết kế Creating Layout Profiles – Xây dựng trắc dọc thiết kế Ribbon Home tab Tools Menu Profiles menu 11.2.2.3 Create Design panel Profile drop-down Profile Creation Create Profile By Layout Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế Editing Layout Profiles – Hiệu chỉnh trắc dọc thiết kế Ribbon Menu 11.2.2.4 11.2.3 Click the profile Click Profile tab Profiles menu Modify Profile panel Edit Profile Geometry Xuất dòng liệu cho trắc dọc Định nghĩa trắc ngang, áp trắc ngang Thực theo bước sau: Geometry Editor Định nghĩa trắc ngang Áp trắc ngang cho tuyến Cập nhật lại mơ hình trắc ngang tuyến Hiệu chỉnh kiểu thể mơ hình trắc ngang 11.2.3.1 Định nghĩa trắc ngang Creating an Assembly – Định nghĩa trắc nang Ribbon Menu Home tab Create Design panel Corridors menu Assembly drop-down Create Assembly 11.2.3.2 Áp trắc ngang cho tuyến 11.2.3.3 Cập nhật lại mơ hình trắc ngang tuyến 11.2.3.4 Hiệu chỉnh kiểu thể mơ hình trắc ngang 11.2.4 Tạo cọc, xuất trắc ngang, tính khối lượng Thực theo bước sau: Tạo cọc cho tuyến Xuất trắc ngang Tạo bề mặt từ mô hình trắc ngang phục vụ tính khối lượng Tính khối lượng 11.2.4.1 Tạo cọc cho tuyến 11.2.4.2 Xuất trắc ngang 11.2.4.3 Tạo bề mặt từ mơ hình trắc ngang phục vụ tính khối lượng Create Assembly 11.2.4.4 Tính khối lượng 11.3 Giải thích số thuật ngữ Civil 3D 11.3.1 STT Mặt tuyến – Alignment Tiếng Anh Tiếng Việt Create Alignment by Layout Tạo mặt tuyến thủ công (thiết kế mặt tuyến) Create Alignment from Polyline Tọa mặt tuyến từ Polyline – từ tim có sẵn Edit Alignment Geometry… Chỉnh sửa yếu tố hình học mặt tuyến Reverse Alignment Direction Đảo hướng tuyến Design Criteria Editor… Hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế Add Alignment Labels Thêm nhãn cho mặt tuyến Tangent-Tangent (No curves) Vẽ đường thẳng khơng có đường cong Tangent-Tangent (With curves) Vẽ đường thẳng có đường cong Curve and Spiral Settings Thiết lập thông số cho đường cong đường cong chuyển tiếp Spiral in Đoạn vào đường cong chuyển tiếp Spiral out Đoạn đường cong chuyển tiếp Curve Đường cong Floating Curve with Spiral (From entity end, radius, length) Floating Curve with Spiral (From entity end, radius, through point) Floating Reverse Curve with Spirals (From curve, radius, through point) Floating Reverse Curve with Spirals (From curve, two points) Free Spiral-Curve-Spiral (Between two entities) Free Compound Spiral-Curve-SpiralCurve-Spiral (Between tos tangents) Free reverse Spiral-Curve-Spiral-Spiral (Between two tangents) Reverse Sub-entity Direction Delete Sub-entity Xóa yếu tố cong mặt tuyến Sub-entity Editor Chỉnh sửa yếu tố cong Alignment Grid View Conversion options Add curves between tangents Thêm đường cong hai đường thẳng Design Criteria Tiêu chuẩn thiết kế Minimum Radius Bán kính tối thiểu Superelevation Attainment Methods Phương pháp quay siêu cao Superelevation Siêu cao AASHTO Tiêu chuẩn thiết kế đường Mỹ Crowned Roadway Đường có đỉnh Undivided Đường khơng có dãi phân cách Pivot axis Trục tâm quay Pivot Trục quay Pivot method Phương pháp chọn trục quay Maintain Median Duy trì dãi phân cách Distorted Median Cho phép dãi phân cách biến dạng Transition Đoạn chuyển tiếp Continuing Opposing 11.3.2 STT Design speed Tốc độ thiết kế Transition Length Chiều dài đoạn chuyển tiếp Lane Làn xe Horizontal Geometry Point Điểm hình học mặt tuyến Trắc dọc – Profile Tiếng Anh Tiếng Việt Create Profile from Surface… Tạo trắc dọc từ bề mặt địa hình (đường đen) Create Profile by Layout… Thiết kế trắc dọc (đường đỏ) Create Profile from File… Tạo trắc dọc từ file liệu Quick Profile… Xem nhanh trắc dọc Create Profile View… Xuất trắc dọc Create Multiple Profile Views… Xuất nhiều trắc dọc lúc Create Superimposed Profile… STT Edit Profile Geometry… Chỉnh sửa yếu tố hình học trắc dọc thiết kế Add Profile View Labels Thêm nhãn cho trắc dọc Crest curve Đường cong đứng lồi Sag curve Đường cong đứng lõm PVI Station Lý trình điểm trắc dọc PVI Elevation Cao độ điểm trắc dọc Grade In Độ đốc vào Grade Out Độ dốc A (Grade Change) Hiệu độ dốc vào Profile Curve Type Loại đường cong Profile Curve Length Chiều dài đường cong Curve Radius Bán kính đường cong Profile Elevation Cao độ trắc dọc Profile Curve Length Chiều dài đường cong đứng Profile Curve Radius Bán kính đường cong đứng 11.3.3 Áp trắc ngang – Corridor Tiếng Anh Tiếng Việt Create Assembly… Tạo mặt cắt ngang điển hình Add Assembly Offset Tạo thêm tim mặt cắt song song với tim mặt cắt ngang có 11.3.4 STT Create Subassembly from Polyine Tạo thành phần mặt cắt ngang tù Polyline Subassembly Tool Palettes Chọn thành phần mặt cắt ngang có sẵn chương trình Subassembly Catalog Danh sách nhóm thành phần mặt cắt ngang Create Simple Corridor Tạo mạng lưới cao trình giản đơn Create Corridor Tạo mạng lưới cao trình cho tuyến View/Edit Corridor Section Xem chỉnh sửa mặt cắt ngang cục tuyến Rehabilitation Cải tạo Override Khống chế Reconstruction Tái thiết lập Asphalt overlay Lớp phủ nhựa đường Nút giao – Intersection Tiếng Anh Intersection Tiếng Việt Nút giao 11.3.5 Đảo giao thông – Roundabout Roundabouts STT 11.3.6 Đảo giao thông Xuất trắc ngang - Section Tiếng Anh Tiếng Việt Section Xuất mặt cắt ngang Sample Lines Vị trí mặt cắt ngang – phát sinh cọc Create Sample Lines… Phát sinh cọc Create Section View… Tạo mặt cắt ngang Create Multiple Section View… Tạo nhiều mặt cắt ngang lúc Edit Sample Lines… Hiệu chỉnh cọc Edit Sections Hiệu chỉnh mặt cắt ngang Compute Materials… Tính toán khối lượng mặt cắt ngang Create Mass Haul Diagram… Tạo đường điều phối đất Add Section View Labels Gián nhãn cho mặt cắt ngang Add Tabels Lập bảng thống Generate Volume Report Báo cáo kết khối lượng dùng cho copy liệu sang Excel 12 Tài liệu tham khảo [1] Richard Graham, Louisa Holland Mastering AutoCAD Civil 3D 2012 Wiley Publishing, Inc 2011 [2] James Wedding, Scott McEachron Mastering AutoCAD Civil 3D 2011 Wiley Publishing, Inc 2010 [3] http://usa.autodesk.com/support/documentation/ [4] http://kythuatdothi.com/training/ [5] http://www.civil4d.com/ ... đến khái niệm cách thức thực dự án thiết kế đường cho khu quy hoạch, dạng tuyến Thiết kế nút giao thông Nội dung tập bao gồm: Tổng quan bước thiết kế đường Civil 3D, Mặt tuyến, Trắc dọc tuyến, Trắc... Xuất trắc ngang, tính tốn khối lượng, Thiết kế nút giao thơng, Tính tốn giải tỏa 1 Tổng quan bước thiết kế đường Civil 3D Mối liên hệ đối tượng trình thiết kế đường miêu tả theo sơ đồ sau: Bề mặt... 223 7.3 Cao độ thiết kế 227 7.4 Khoảng cách lẻ thiết kế 229 7.5 Tạo đường dóng cho bề mặt tự nhiên thiết kế 231 7.6 Ghi độ dốc ngang đường lên mặt cắt ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Civil 3d thiết kế đường, Hướng dẫn sử dụng Civil 3d thiết kế đường, Tổng quan các bước thiết kế đường trong Civil 3D, Calculate/Edit Superelevation – tính toán và hiệu chỉnh siêu cao. View Tabular Editor – xem bảng thông số siêu cao của tuyến., Thiết kế trắc dọc tuyến, Thể hiện trắc dọc tuyến, Nhấp OK để trở về hộp thoại Sectional Data Band Style – khoang cach cong don. Bước 4: Hiệu chỉnh cách thể hiện nội dung trắc dọc., Định nghĩa trắc ngang và áp trắc ngang – Corridor, Thể hiện các thông số trên trắc ngang, Tính toán khối lượng đào đắp, Thiết kế nút giao thông, Phụ lục Civil 3D

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn