Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

64 15 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:44

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà NộiThực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TÂM Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn ni Thú y Chăn ni Thú y 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TÂM Tên chun đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Chính quy Chăn ni Thú y Lớp: Khoa: K46CNTY - N01 Chăn nuôi Thú y Khóa học: Giảng viên hướng dẫn: 2014 - 2018 TS TRẦN VĂN THĂNG Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, để hồn thành khóa luận mình, tơi nhận bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y trại lợn nái Nguyễn Xuân Dũng, Ba Vì, Nội Tơi nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên người thân gia đình Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Trần Văn Thăng tận tình trực tiếp hướng dẫn tơi thực thành cơng khóa luận Tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép tơi thực khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới lãnh đạo trại lợn nái Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Nội tồn thể anh chị em công nhân trại hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghiệm, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập trường, thời gian thực tập tốt nghiệp hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Thị Tâm năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Một số tiêu chí phân biệt thể viêm tử cung 22 Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 36 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại qua năm 38 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 39 Bảng 4.3 Kết thực số thủ thuật đàn lợn 40 Bảng 4.4 Phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại 41 Bảng 4.5 Kết phòng bệnh cho đàn lợn ni trại 42 Bảng 4.6 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn 44 Bảng 4.7 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh đàn lợn nái 45 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Kg : Kilogam G : gam Ml : Mililit Nxb : Nhà xuất CP : Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam STT : Số thứ tự TT : Thể trọng iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG trại vùng đồng Bắc Bộ”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XIV (số 3), tr 38 - 43 21 Nguyễn Văn Thanh, Bùi Thị Tho, Bùi Tuấn Nhã (2004), Phòng trị số bệnh thường gặp gia súc, gia cầm, Nxb Lao động - Xã hội 22 Hoàng Tồn Thắng, Cao Văn (2005), Giáo trình sinh lý học động vật, Nxb Nơng nghiệp Nội 23 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), ”Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XVII 52 24 Trịnh Văn Thịnh (1985), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb khoa học kỹ thuật, Nội, tr.253 - 256 25 Trekaxova (1983), Nguyễn Đình Chí dịch, Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 85 - 90 26 Đỗ Quốc Tuấn (2005), Bài giảng sản khoa bệnh sản khoa gia súc, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 27 Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thuý Mỵ, Mai Anh Khoa, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Thu Quyên, Thị Hảo, Nguyễn Đức Trường (2017), Giáo trình chăn ni chun khoa, Nxb Nông nghiệp, Nội II Tài liệu tiếng Anh 28 Christensen R V., Aalbaek B., Jensen H E (2007), “Pathology of udder lesions in sows”, J Vet Med A Physiol Patho.l Clin Med 2007 Nov., 54(9), tr 491 29 Debois C H W (1989), Endometritis and ferti in the cow, Thesis, Utrecht 30 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction, 44 (Suppl 1), 160 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: Mổ Hecnya Ảnh 2: Điều trị heo Ảnh 3: Cho lợn ăn Ảnh 4: Truyền nuớc cho lợn mẹ Ảnh 5: Rác vôi vệ sinh chuồng Ảnh 6: Lấy tinh lợn Ảnh 7: thuốc cầu trùng cho heo Ảnh 8: thuốc điều trị heo Ảnh 9: Heo nái bị viêm vú Ảnh 11: Thuốc điều trị heo nái sót Ảnh 10: Heo nái bị vêm tử cung Ảnh 12: Thuốc điều trị heo ... LÂM NGUYỄN THỊ TÂM Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG, TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN XUÂN DŨNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHĨA LUẬN... thời gian thực tập tốt nghiệp, để hồn thành khóa luận mình, tơi nhận bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y trại lợn nái Nguyễn Xn Dũng, Ba Vì, Hà Nội Tơi nhận... Lịch sát trùng trại lợn nái 36 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại qua năm 38 Bảng 4.2 Kết thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng đàn lợn 39 Bảng 4.3 Kết thực số thủ thuật đàn lợn 40 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trang trại Nguyễn Xuân Dũng, huyện Ba Vì, thành Phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn