Hướng Dẫn San nền trênCivil 3d đầy đủ

250 240 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (20,000₫)
1/250 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:39

1.Quy hoạch cao độ nền, tính toán khối lượng san lấpQuy hoạch cao độ nền là một bước trong các bước thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó bước quy hoạch cao độ nền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó sẽ định hướng tốt cho các hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, và khối lượng đào đắp đất nhiều hay ít.Để thực hiện được quy hoạch cao độ nền, cần phải phân tích và hiểu rõ địa hình tự nhiên, hay còn gọi là địa hình hiện trạng khu vực nghiên cứu thực hiện quy hoạch, việc phân tích địa hình tự nhiên hiện nay ngoài công tác thực hiện bằng quan sát thực tế hiện trạng, thì đã có công cụ máy tính giúp cho người kỹ sư phân tích chính xác hơn, từ đó đưa ra những quyết định hợp lý và có giải pháp hợp lý nhất.Thực hiện quy hoạch cao độ nền và tính toán khối lượng san lấp, thiết kế mái dốc, hồ điều hòa, cơ bản thực hiện theo trình tự các bước sau:1.Xây dựng bề mặt tự nhiên2.Xây dựng bề mặt thiết kế3.Tính toán khối lượng san lấp4.Thiết kế mái dốc (mái taluy), hồ điều hòa Civil 3D 2013 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị CIVIL 3D 2013 QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN - THIẾT KẾ KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐƠ THỊ THỐT NƯỚC ĐÔ THỊ TẬP Biên soạn: ThS Phạm Ngọc Sáu ThS Nguyễn Thị Thanh Hương Tp Hồ Chí Minh, năm 2013 www.hcmued.edu.vn Trang Tập 1: Quy hoạch cao độ - nước thị Tập 2: Thiết kế đường – nút giao thông MỤC LỤC Quy hoạch cao độ nền, tính tốn khối lượng san lấp 1.1 Xây dựng bề mặt tự nhiên 1.1.1 Tạo bề mặt tự nhiên 1.1.2 Hiệu chỉnh kiểu thể bề mặt 11 1.1.3 Phân tích bề mặt tự nhiên 13 1.1.4 Nội suy cao độ bề mặt 25 1.2 Xây dựng bề mặt thiết kế 33 1.2.1 Tạo Feature Line 34 1.2.2 Tạo bề mặt từ Point Group 53 1.3 Xuất trắc dọc địa hình 55 1.3.1 Tạo mặt tuyến 55 1.3.2 Xuất trắc dọc địa hình 56 1.4 Tính tốn khối lượng san lấp 82 1.4.1 Tính tốn khối lượng tổng qt 82 1.4.2 Tính tốn khối lượng san lấp cơng cụ Nxsoft 85 Thiết kế mái dốc, taluy – hồ điều hòa 92 2.1 Hồ điều hòa 92 2.2 Thiết kế mái taluy 104 Thiết kế mạng lưới thoát nước 105 3.1 Khai báo thuộc tính mạng lưới 106 3.2 Thiết kế mạng lưới thoát nước 128 3.2.1 Thể thông số mạng lưới (D-L-i, cao độ hầm ga, …) 140 3.2.2 Thể cao độ hầm ga 151 3.2.3 Thể cao độ đáy cống đầu, cuối 156 3.2.4 Tên cống tên hầm ga 164 3.3 Hiệu chỉnh mạng lưới 169 3.3.1 Mở rộng mạng lưới 169 3.3.2 Thay đổi hướng nước chảy, đường kính cống 177 3.3.3 Áp quy tắc tính tốn lại cho mạng lưới – Apply Rule 180 3.4 Xuất trắc dọc mạng lưới 181 3.4.1 Chọn tuyến xuất trắc dọc thoát nước 181 3.4.2 Tạo liệu trắc dọc 183 3.4.3 Lưu nhập mẫu trắc dọc 207 3.5 Lập bảng tổng hợp khối lượng mạng lưới thoát nước 210 3.6 Tự định nghĩa kích thước hầm ga kích thước cống (Part Builder) 213 Tạo Parcels tính diện tích lưu vực thoát nước 217 4.1 Vẽ, định nghĩa lưu vực 217 4.2 Hiệu chỉnh thể thông số lưu vực 219 4.3 Đánh tên lưu vực 225 4.4 Lập bảng thống kế xuất thông số diện tích lưu vực 227 Phụ lục Civil 3D 230 5.1 Tóm tắt bước thực lệnh Civil 3D 230 5.1.1 Xây dựng bề mặt 230 5.1.1.1 Tạo bề mặt (chỉ tên) 230 5.1.1.2 Định nghĩa liệu cho bề mặt 230 5.1.1.3 Hiệu chỉnh liệu bề mặt 231 5.1.1.4 Hiệu chỉnh bề mặt 231 5.1.1.5 Tính khối lượng đào đắp hai bề mặt 232 5.1.1.6 Hiệu chỉnh kiểu thể bề mặt 232 5.1.1.7 Gán loại nhãn cho bề mặt 233 5.1.1.8 Phân tích bề mặt 233 5.1.2 Xây dựng mái dốc 234 5.1.2.1 Tạo đường Feature Lines 234 5.1.2.2 Hiệu chỉnh cao độ hình học đường Feature Lines 235 5.1.2.3 Gán nhãn cho đường Feature Lines 236 5.1.2.4 Tạo mái dốc 237 5.1.2.5 Hiệu chỉnh mái dốc 237 5.1.2.6 Hiệu chỉnh thuộc tính tính khối lượng mái dốc 237 5.1.3 Mạng lưới thoát nước 237 5.1.3.1 Khai báo Rule cho cống hầm ga 238 5.1.3.2 Tạo hiệu chỉnh mạng lưới thoát nước 238 5.1.3.3 Gán thông số cống hầm ga mặt 240 5.1.3.4 Xuất trắc dọc, kiểm tra giao cắt, điền liệu trắc dọc cống 240 5.1.3.5 Lập bảng thống kê khối lượng mạng lưới 241 5.2 Giải thích số thuật ngữ Civil 3D 241 5.2.1 Bề mặt – Surface 241 5.2.2 Mái dốc – grading 245 5.2.3 Ống – cống – Pipe 246 5.2.4 Cơng trình mạng lưới thoát nước - Structure 249 Tài liệu tham khảo 250 Quy hoạch cao độ nền, tính tốn khối lượng san lấp Quy hoạch cao độ bước bước thực quy hoạch hạ tầng kỹ thuật thị, bước quy hoạch cao độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng định hướng tốt cho hạng mục nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, khối lượng đào đắp đất nhiều hay Để thực quy hoạch cao độ nền, cần phải phân tích hiểu rõ địa hình tự nhiên, hay gọi địa hình trạng khu vực nghiên cứu thực quy hoạch, việc phân tích địa hình tự nhiên ngồi cơng tác thực quan sát thực tế trạng, có cơng cụ máy tính giúp cho người kỹ sư phân tích xác hơn, từ đưa định hợp lý có giải pháp hợp lý Thực quy hoạch cao độ tính tốn khối lượng san lấp, thiết kế mái dốc, hồ điều hòa, thực theo trình tự bước sau: Xây dựng bề mặt tự nhiên Xây dựng bề mặt thiết kế Tính tốn khối lượng san lấp Thiết kế mái dốc (mái taluy), hồ điều hòa 1.1 Xây dựng bề mặt tự nhiên Đây bước nhất, để thực thiết kế hạng mục tiếp theo, khuyến khích người dùng cần phải thực hành hiểu rõ phần Một số lưu ý trước khởi động công việc Khi cài đặt Civil 3D xong, desktop có nhiều biểu tượng liên quan, sử dụng biểu tượng AutoCAD Civil 3D 2013 - English Metric, để thực dự án mới, điều có nghĩa dự án vừa tạo dạng đơn vị SI Metric Đa số file AutoCAD thông thường không quan tâm tới đơn vị vẽ, Civil 3D làm việc phải ý đến đơn vị vẽ, gặp trường hợp này, mở vẽ từ file chuẩn Metric Civil 3D: AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS, sau copy tồn liệu từ file AutoCAD, sang file Civil 3D mẫu vừa tạo Để liệu khảo sát không bị lệch tọa độ so với file gốc khảo sát thực địa, sử dụng tính copy paste giữ nguyên tọa độ cũ: menu Edit > Paste to Original Coordinates 1.1.1 Tạo bề mặt tự nhiên Xây dựng bề mặt tự nhiên tiền đề để tiến hành làm việc với hạng mục lại Civil 3D, xuất trắc dọc tuyến, mạng lưới nước, thiết kế mái dốc….Do tìm hiểu cách thức xây dựng bề mặt từ số liệu sẵn có (bề mặt tự nhiên) quan trọng Để tạo bề mặt vào menu Surfaces > Create Surface Ngồi cách này, vào Home Tab > Toolspace > Surfaces > Click phải chuột > Create Surface Sau chọn vào Create Surface hộp thoại Create Surface xuất hiện, vùng Type hộp thoại chọn vào TIN Surface – xây dựng mơ hình bề mặt theo lưới tam giác Tên bề mặt tạo bước này, tên bề mặt, chưa có liệu cho bề mặt, để khai thác bề mặt phải định nghĩa liệu cho bề mặt Chọn Toolspace > Surfaces > Surface1 > Definition để định nghĩa loại liệu cho bề mặt Dữ liệu bề mặt có nhiều loại: Có loại liệu để xây dựng lên bề mặt, có nghĩa bề mặt xây dựng từ nhiều loại liệu lúc, không thiết xây dựng từ loại liệu Boundaries – định nghĩa loại đường biên cho bề mặt; Breaklines – định nghĩa điểm gãy địa hình; Contours – xây dựng bề mặt từ đường đồng mức; DEM files – xây dựng bề mặt từ tệp liệu dạng DEM; Drawing Object – xây dựng bề mặt từ đối tượng AutoCAD, ví dụ: từ Text, từ Block… Edits – hiệu chỉnh bề mặt; Point Files – xây dựng bề mặt từ tệp liệu điểm; Point Group – xây dựng bề mặt từ nhóm điểm Tương ứng với ví dụ đối tượng AutoCAD nên, click chuột vào Drawing Objects > click chuột phải > chọn Add… Hộp thoại Add Pointe From Drawing Objects xuất Chọn loại liệu từ đối tượng AutoCAD, chọn đối tượng Text Các đối tượng AutoCAD phải có cao độ Z, thơng thường vẽ nhận chưa có cao độ Z, Trong menu Surface cung cấp tiện ích chuyển thuộc tính đối tượng AutoCAD lên cao độ Surfaces menu > Utilities > Move Text to Elevation Sau add liệu text vào bề mặt, đường biên màu xanh bề mặt lên, điều chứng tỏ bề mặt tạo Trong bề mặt xây dựng từ nhiều loại liệu khác Với bề mặt tạo ra, xuất đường biên tự động chương trình tạo ra, để hiệu chỉnh đường biên khu đất ranh quy hoạch Trên vùng Toolspace > Surfaces > Surface1 > Boundaries > click chuột phải /Add… chọn đường biên cần add Hộp thoại Add Boundaries xuất Hộp thoại khai báo thuộc tính Boundaries, Boundaries có loại: Outer, Hide, Show, Data Clip Chọn OK chọn vào đường làm đường Boudaries vẽ, đường phải đường Polyline kín Ribbon Click Modify tab Edit Elevations panel Delete Elevation Point Setting Feature Line Elevations from a Surface –Nội suy cao độ Feature Line từ bề mặt Ribbon Click Modify tab Edit Elevations panel Elevations From Surface Inserting Feature Line PIs – Thêm điểm PI Feature Line Ribbon Click Modify tab Edit Geometry panel Insert PI Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Insert PI Deleting Feature Line PIs – Xóa điểm PI Feature Line Ribbon Click Modify tab Edit Geometry panel Delete PI Joining Feature Lines – Nối hai đường Feature Line thành Ribbon Click Modify tab Edit Geometry panel Join Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Join Editing Feature Line Curves – Hiệu chỉnh đường cong Feature Line Ribbon Click Modify tab Edit Geometry panel Edit Curve Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Edit Curve Converting Tessellated Lines to Arcs – Chuyển nhiều đường thẳng nhỏ thành đường cong Ribbon Click Modify tab Edit Geometry panel Fit Curve Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Fit Curve Smoothing Feature Lines – Làm mướt đường Feature Line Ribbon Modify tab Edit Geometry panel Smooth Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Smooth Creating a Stepped Offset – Tạo đường Feature Line song song với đường có Click Home tab Create Design panel Feature Line drop-down Create Ribbon Feature Line From Stepped Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Stepped Offset Breaking a Feature Line – Bể gãy đường Feature Line Ribbon Click Modify tab Edit Geometry panel Break Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Break Trimming a Feature Line – Cắt đường Feature Line Ribbon Click Modify tab Edit Geometry panel Trim Menu Grading menu Edit Feature Line Geometry Trim Adding a Feature Line to a Surface as a Breakline – Đưa đường Feature Line lên bề mặt Select a feature line Click Feature Line tab Modify panel Add To Surface Ribbon As 5.1.2.3 Gán nhãn cho đường Feature Lines Labeling Individual Feature Line Segments – Gán nhãn cho đoạn Click Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Feature Ribbon Line Single Labeling Multiple Feature Line Segments – Gán nhãn cho nhiều đoạn lúc Click Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Feature Ribbon Line Multiple www.hcmued.edu.vn Trang 236 5.1.2.4 Tạo mái dốc Creating Grading from a Footprint – Tạo mái taluy từ công cụ Home tab Create Design panel Grading drop-down Grading Creation Ribbon Tools Menu Grading menu Create Grading Creating Grading by Copying an Existing Grading – Tạo mái taluy từ mái taluy có Click Home tab Create Design panel Grading drop-down Grading Ribbon Creation 5.1.2.5 Hiệu chỉnh mái dốc Editing Grading Criteria – Hiệu chỉnh tiêu chuẩn thiết kế mái taluy Ribbon Select the grading Grading tab Modify panel Grading Editor Menu Grading menu Edit Grading Grading Editor Inserting a Transition – Chèn vùng chuyển tiếp cho mái taluy Click Home tab Create Design panel Grading drop-down Ribbon Creation Deleting Gradings – Xóa mái taluy Grading Select the grading Click Grading tab Modify panel Delete Grading 5.1.2.6 Hiệu chỉnh thuộc tính tính khối lượng mái dốc Grading Object Properties – Thuộc tính đối tượng mái taluy Select the grading Click Grading tab Modify panel Grading Properties drop-down Grading Displaying and Adjusting Surface Volumes – Tính khối lượng đào đắp mái taluy Analyze tab Volumes And Materials panel Grading Volume Tools Ribbon Grading menu Grading Utilities Grading Volume Tools Menu Creating a Detached Surface from a Grading Group – Tạo bề mặt độc lập từ bề mặt mái taluy Ribbon Menu Home tab Create Ground Data panel Surfaces drop-down Surface From Grading Grading menu Grading Utilities Create Detached Surface 5.1.3 Mạng lưới thoát nước Khai báo Rule cho cống hầm ga Vẽ mạng lưới, áp rule tính tốn cao độ Gán thông số cống hầm mặt Create Xuất trắc dọc, gán nhãn, điền liệu Lập bảng thống kê Xuất định dạng xml 5.1.3.1 Khai báo Rule cho cống hầm ga Creating a Parts List – Tạo mẫu thành phần cho mạng lưới Toolspace Settings tab: Pipe Networks Parts List New Creating a Full Parts List– Tạo mẫu thành phần đầy đủ cho mạng lưới Modify tab Pipe Network Pipe Networks Contextual Tab Network Ribbon Tools panel Parts List Create Full Parts Adding a Part Family to a Parts List – Thêm thành vào mẫu thành phần mạng lưới Toolspace Settings tab: Pipe Network Parts Lists Edit Parts List Setting the Pipe Network Part Catalog – Thiết lập tập hợp mẫu cho mạng lưới Home tab Create Design panel Set Pipe Network Catalog Ribbon Pipes menu Set Pipe Network Catalog Menu Rule Violations – Khai báo quy tắc tính tốn cho mạng lưới Click Pipe Networks tab Modify panel Apply Rules 5.1.3.2 Tạo hiệu chỉnh mạng lưới thoát nước Creating a Pipe Network Using the Layout Tools – Tạo mạng lưới thoát nước từ công cụ Home tab Create Design panel Pipe Network drop-down Pipe Network Creation Tools Pipes menu Create Pipe Network By Layout Menu Creating Pipe Networks from Objects – Tạo mạng lưới thoát nước từ đối tượng có Home tab Create Design panel Pipe Network drop-down Create Pipe Ribbon Network From Object Pipes menu Create Pipe Network From Object Menu Creating a Pipe Network from Imported GIS Data – Tạo mạng lưới thoát nước từ liệu Ribbon GIS Click Insert tab Import panel Import GIS Data Ribbon Creating Alignments from Pipe Network Parts – Tạo mặt tuyến từ mạng lưới thoát nước Ribbon Menu Home tab Create Design panel Alignment drop-down Alignment From Network Parts Pipes menu Utilities Create Alignment From Network Parts www.hcmued.edu.vn Create Trang 238 Drawing Straight Pipes, Drawing Curved Pipes – Vẽ đoạn ống thẳng, ống cong Ribbon Menu Home tab Create Design panel Pipe Network drop-down Pipe Network Creation Tools Pipes menu Create Pipe Network By Layout or Pipes menu Edit Pipe Network Creating a Pipe Network Reference – Tạo mạng lưới theo phương pháp tham chiếu Prospector tab: Data Shortcuts Pipe Networks Create Toolspace Reference Resetting Pipe Network Reference Labels – Lấy lại nhãn mạng lưới từ tham chiếu Pipe Networks tab Labels & Tables panel Reset Labels Ribbon Select the pipe network Pipes menu Utilities Reset Network Labels Menu Editing Pipe Network Using the Network Layout Tools – Hiệu chỉnh mạng lưới công cụ Select pipe network Click Pipe Networks tab Modify panel Edit Pipe Network Pipes menu Edit Pipe Network Menu Editing Pipe Networks Using the Pipe Network Vistas – Hiệu chỉnh mạng lưới bảng Ribbon thống kê Edit Network Pipe Network Vistas Editing Pipe Networks Using the Storm Sewers Extension – Hiệu chỉnh mạng lưới mô đun Storm Sewers Extension Pipe Networks tab Analyze panel Storm Sewers drop-down Ribbon Storm Sewers Changing Flow Direction – Thay đổi hướng nước chảy Pipe Networks tab Modify panel Change Flow Direction Pipes menu Change Flow Direction Menu Adding a Part to a Pipe Network – Thêm cống, hầm ga vào mạng lưới có Home tab Create Design panel Pipe Network drop-down Ribbon Network Creation Tools Pipes menu Create Pipe Network By Layout Menu Swapping Pipe Network Parts – Chuyển đổi thông số cống hầm ga Edit In Ribbon Pipe In the drawing, right-click the pipe or structure object to swap and click Swap Part, In the Swap Part Size dialog box, expand a part family Select the part to swap and click OK Splitting Pipe Networks – Tách mạng lưới thoát nước Ribbon Click Modify tab Design panel Pipe Network, On the Modify panel, click Split Merging Pipe Networks – Hợp mạng lưới thoát nước Click Modify tab Design panel Pipe Network, On the Modify panel, Ribbon click Merge Renaming Pipe Network Parts – Đổi tên ống hầm ga Select the pipe network Pipe Networks tab Modify panel Rename Ribbon Parts Click Pipe Networks tab Modify panel Rename Parts Menu 5.1.3.3 Gán thông số cống hầm ga mặt Labeling Multiple Pipes and Structures in Plan Views – Gán nhãn cho nhiều cống hầm ga mặt lúc Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Pipe Ribbon Network Entire Network Plan Menu Pipes menu Add Pipe Network Labels Add Pipe Network Labels Labeling Individual Pipes and Structures in Plan Views – Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga mặt Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Pipe Ribbon Network Single Part Plan Menu Pipes menu Add Pipe Network Labels Add Pipe Network Labels Labeling Multiple Pipes and Structures in Section Views – Gán nhãn cho nhiều đoạn cống hầm ga trắc ngang lúc Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Pipe Ribbon Network Entire Network Section Menu Pipes menu Add Pipe Network Labels Add Pipe Network Labels Labeling Individual Pipes and Structures in Section Views – Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga trắc ngang Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Ribbon Network Single Part Section Menu Pipes menu Add Pipe Network Labels Add Pipe Network Labels 5.1.3.4 Xuất trắc dọc, kiểm tra giao cắt, điền liệu trắc dọc cống Displaying Pipe Networks in Profile Views – Vẽ trắc dọc cống Ribbon Profile tab Launch Pad panel Draw Parts In View Menu Pipes menu Edit Pipe Network Pipe Running an Interference Check – Kiểm tra giao cắt hai mạng lưới Ribbon Analyze tab Design panel Interference Check Updating an Interference Check – Cập nhật kiểm tra giao cắt hai mạng lưới Prospector tab: Pipe Networks Interference Checks Create Interference Toolspace Check Setting Interference Styles – Kiểu thể giao cắt hai mạng lưới Toolspace Settings tab: Pipe Network Interference Styles New Deleting Interference Checks – Xóa điểm kiểm tra giao cắt hai mạng lưới Toolspace Prospector tab: Pipe Networks Interference Checks Delete Labeling Multiple Pipes and Structures in Profile Views – Gán nhãn cho nhiều cống hầm ga trắc dọc Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Ribbon Network Entire Network Profile Pipes menu Add Pipe Network Labels Add Pipe Network Labels Menu Pipe Labeling Individual Pipes and Structures in Profile Views – Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga trắc dọc Annotate tab Labels & Tables panel Add Labels menu Pipe Ribbon Network Single Part Profile Pipes menu Add Pipe Network Labels Add Pipe Network Labels Menu 5.1.3.5 Lập bảng thống kê khối lượng mạng lưới Adding Pipe Tables – Lập bảng thống kê cống Annotate tab Labels & Tables panel Ribbon Network Add Pipe Annotate tab Labels & Tables panel Menu Network Add Pipe Adding Structure Tables – Lập bảng thống kê hầm ga Annotate tab Labels & Tables panel Ribbon Network Add Structure Annotate tab Labels & Tables panel Menu Network Add Structure 5.2 Giải thích số thuật ngữ Civil 3D 5.2.1 Bề mặt – Surface Create Surface Tạo bề mặt Add Tables menu Pipe Add Tables menu Pipe Add Tables menu Pipe Add Tables menu Pipe Create Surface from DEM Tạo bề mặt từ tệp file DEM Create Surface from TIN Tạo bề mặt từ tệp file TIN Add Surface Labels Gán nhãn cho bề mặt Slope Độ dốc Spot Elevation Cao độ điểm Spot Elevation on Grid Cao độ mắt lưới Grid Contour – Single Nhãn cho đường đồng mức Contour - Multiple Nhãn cho nhiều đường đồng mức Contour – Multiple at Interval Nhãn cho nhiều đường đồng mức gán giá trị đường đồng mức với khoảng cách định Interval Khoảng chênh hai giá trị Add Legend Table Thêm ghi dạng bảng Table type Loại bảng ghi Directions Kinh độ, vĩ độ điểm Elevations Cao độ điểm SlopeArrows Hướng dốc Contours Đường đồng mức Usercontours Đường đồng mức người dùng định nghĩa Watersheds Đường phân thủy Behavior Tính chất Dynamic Tính chất động – cập nhật Static Tính chất tĩnh – khơng cập nhật Upper left corner Góc cao phía bên trái Utilities Các tiện ích Export to DEM Xuất liệu bề mặt sang tệp DEM Volumes… Tính tốn khối lượng bề mặt Bounded Volumes… Tính tốn khối lượng cho khu đất Water Drop Hướng nước chảy điểm bề mặt Catchment Area… Diện tích lưu vực nước Check for Contour Proplems Kiểm tra lỗi đường đồng mức có Drape Image… Đưa hình ảnh thực vào làm vật liệu cho bề mặt Extract Objects From Surface Tạo đối tượng AutoCAD từ đối tượng bề mặt Move Block to Surface Di chuyển Block lên bề mặt – tạo cao độ Z cho block Move Blocks to Attribute Elevation Di chuyển giá trị Block thành cao độ bề mặt Move Text to Elevation Di chuyển giá trị lên cao độ bề mặt Information Thơng tin Borders Đường biên Border properties Thuộc tính đường biên 3D Geometry Thuộc tính hình học dạng 3D Border Type Loại đường biên Datum Mặt đáy so sánh Contour Đường đồng mức Contour Ranges Mảng đường đồng mức Legend Ghi Contour Legend Style Kiểu thể bảng ghi phân tích đường đồng mức cho bề mẳt Contour Intervals Khoảng chênh đường đồng mức Base Elevation Cao độ so sánh Minor Interval Khoảng chênh đường đồng mức – phụ Major Interval Khoảng chênh đường đồng mức Contour Depressions Phân tích điền trũng cho đường đồng mức Display Depression Contours Thể điền trũng cho đường đồng mức Tick Mark Interval Khoảng cách điểm thể Tick Tick Mark Length Chiều dài Tick thể điền trũng Contour Smoothing Làm mướt đường đồng mức Smoothing type Loại làm mướt Add vertices Thêm điểm véc tơ Spline curve Đường cong Spline Decrease Giảm Increase Tăng Grid Lưới cao độ Primary Grid Lưới cao độ theo phương thứ Orientation Phương làm việc Secondary Grid Lưới cao độ theo phương thứ Points Điểm Triangle Lưới tam giác Watershed Đường phân thủy Boundary Point Watershed Điểm biên đường phân thủy Boundary Segmnet Watershed Đoạn thẳng đường phân thủy Depression Watershed Đường phân thủy dạng điền trũng Flat area Watershed Đường phân thủy vùng phẳng Multi-drain Watershed Đường phân thủy tổng hợp từ nhiều vùng thoát nước Multi-drain Notch Watershed Đường phân thủy từ hẻm núi, hào nước Analysis Phân tích Display Thể đối tượng thuộc tính lên vẽ - tab quan trọng việc thể chỉnh sữa nhãn Sumary Tổng hợp thông tin kiểu nhãn, hay kiểu liệu Parcel Lô đất Create Parcel by Layout… Tạo lô đất từ Tool chương trình Create Parcel from Objects Tạo lô đất từ đối tượng AutoCAD Create ROW Tạo mạng lưới giao thông từ mặt tuyến lô đất Edit Parcel… Chỉnh sửa yếu tố hình học lơ đất Edit Parcel Elevations Chỉnh sửa cao độ lô đất Add Parcel Labels Gán nhãn cho thành lô đất Single Segment Một đoạn Multiple Segment Nhiều đoạn Add Table Thêm bảng tổng hợp Add Line… Đường thẳng Add Curve… Đường cong Add Segments… Đoạn thẳng Renumber Tags Đánh lại tên đối tượng lô đất 5.2.2 Mái dốc – grading Create Grading… Tạo mái dốc Create Grading Infill Tạo mái dốc lấp đầy mái dốc khuyết hữu Draw Feature Line Vẽ đường thuộc tính Create Feature Lines from Objects Tạo đường thuộc tính từ đối tượng AuotCAD Create Feature Lines from Alignment Tạo đường thuộc tính từ mặt tuyến Quick Profile… Xem nhanh trắc dọc đường thuộc tính Edit Grading Hiệu chỉnh mái dốc Grading Editor… Hộp thoại chỉnh sửa mái dốc Delete Grading Xóa mái dốc Change Group Thay đổi nhóm tiêu chuẩn thiêt kế mái dốc Edit Feature Line Elevations Hiệu chỉnh cao độ đường thuộc tính Elevation Editor… Hộp thoại chỉnh sửa cao độ Quick Elevation Edit Hiệu chỉnh nhanh cao độ Set Grade/Slope between Points Tính tốn độ dốc hai điểm – dùng để nội suy cao độ điểm đường Feature Line, biết cao độ điểm đầu điểm cuối Feature Line Insert Elevation Point Thêm điểm cao độ vào Feature Line có Delete Elevation Point Xóa điểm cao độ Feature Line có Insert High/Low Elevation Point Thêm điểm cao hơn/thấp Raise/Lower Tăng giảm cao độ điểm có Set Elevation by Reference Tạo cao độ cách tham chiếu Raise/Lower by Reference Tăng giảm cao độ cách tham chiếu Adjacent Elevation by Reference Chuyển đổi cao độ cách tham chiếu Grade Extension by Reference Kéo dài mái taluy cách tham chiếu Elevation from Surface Nội suy cao độ từ bề mặt Convert 2D to 3D Polylines Chuyển Polyline 2D lên 3D Convert 3D to 2D Polylines Chuyển Polyline 3D 2D Edit Polyline Elevations Chỉnh sữa cao độ Polyline 5.2.3 Ống – cống – Pipe Create Pipe Network by Layout… Tạo mạng lưới thoát nước từ cơng cụ chương trình Create Pipe Network from Object Tạo mạng lưới nước từ Polyline có sẵn Edit Pipe Network… Hiệu chỉnh mạng lưới (vẽ thêm ống, hầm ga…) Draw Parts in Profile View Vẽ mạng lưới nước lên trắc dọc có sẵn Apply Rules… Áp quy tắc ứng xử cống hầm ga vào mạng lưới – tính tốn cao độ hầm ga cống – áp quy tắc phải áp từ thượng lưu hạ lưu, tuyến trước tuyến nhánh sau Change Flow Direction… Thay đổi hướng nước chảy cống… Set Pipe Network Catalog… Thiết lập Catalog cống hầm ga cho mạng lưới trước vẽ mạng lưới thoát nước Parts List Thiết lập danh sách cống, hầm ga, quy tắc tính tốn cho cống hầm ga Part Builder… Tự tạo, khai báo chỉnh sửa kích thước cống hầm ga Add Pipe Network Labels Gán nhãn thông số cống hầm ga cho mạng lưới nước Entire Network Plan Gán nhãn cho tồn đối tượng mặt mạng lưới (hầm ga cống) Entire Network Profile Gán nhãn cho toàn đối tượng trắc dọc (hầm ga cống) Entire Network Section Gán nhãn cho toàn đối tượng trắc ngang (hầm ga cống) Single Part Plan Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga mặt Single Part Profile Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga trắc dọc Single Part Section Gán nhãn cho đoạn cống hầm ga trắc ngang Spanning Pipes Plan Gán nhãn cho đoạn ống người dùng chọn đoạn ống mặt Spanning Pipes Profile Gán nhãn cho đoạn ống người dùng chọn đoạn ống trắc dọc Add Tables Lập bảng thống kế mạng lưới Add Structure… Lập bảng thống kê hầm ga Add Pipe… Lập bảng thống kế cống… Utilities Các tiện ích dành cho mạng lưới thoát nước Create Interference Check Tạo kiểm tra giao cắt đoạn cống Create Aligment form Network Parts Tạo mặt tuyến từ tuyến cống – sau thể trắc dọc cống Reset Network Labels… Cập nhật lại nhãn cho mạng lưới Rename Network Parts… Đánh lại tên cống hầm ga cho mạng lưới Pipe Label Style Kiểu nhãn cho cống Inner Pipe Diameter Đường kính cống- dùng cho cống tròn Inner Pipe Width Bề rộng cống – dùng cho cống hộp Inner Pipe Height Chiều cao cống – dùng cho cống hộp Pipe Start Station Lý trình đầu đoạn cống Pipe End Station Lý trình cuối đoạn cống Pipe Slope Độ dốc cống Pipe Start Structure Hầm ga đầu đoạn cống Pipe Start Northing Tọa độ theo phương Y đầu đoạn cống Pipe Start Easting Tọa độ theo phương X đầu đoạn cống Start Invert Elevation Cao độ đáy cống đầu đoạn cống Start Centerline Elevation Cao độ tâm cống đầu đoạn cống Start Crown Elevation Cao độ đỉnh cống đầu đoạn cống Pipe End Structure Hầm ga cuối đoạn cống Pipe End Northing Tọa độ theo phương Y cuối đoạn cống Pipe End Easting Tọa độ theo phương X cuối đoạn cống End Invert Elevation Cao độ đáy cống cuối đoạn cống End Centerline Elevation Cao độ tâm cống cuối đoạn cống Start Crown Elevation Cao độ đỉnh cống đầu đoạn cống 2D Length – Center to Center Chiều dài mặt đoạn cống tính từ tâm hầm ga đến tâm hầm ga 3D Length – Center to Center Chiều dài đoạn cống tính từ tâm hầm ga đến tâm hầm ga có kể thêm độ dốc cống 2D Length – To Inside Edges Chiều dài mặt đoạn cống tính từ mép hầm ga đến mép hầm ga 3D Length – To Inside Edges Chiều dài đoạn cống tính từ mép hầm ga đến mép hầm ga có kể thêm độ dốc cống Pipe Outer Diameter or Width Đường kính bề rộng ngồi cống Pipe Inner Diameter or Width Đường kính bề rộng cống Start Cover Chiều sâu chôn cống đầu đoạn cống kể tới đỉnh cống End Cover Chiều sâu chôn cống cuối đoạn cống kể tới đỉnh cống 5.2.4 Cơng trình mạng lưới nước - Structure Structue Label Style Kiểu thể nhãn hầm ga Storm Thoát nước mưa Sanitary Thoát nước sinh hoạt Structure Rotation Angle Góc quay mặt hầm ga Structure Station Lý trình hầm ga Structure Northing Tọa độ theo phương Y hầm ga Structure Easting Tọa độ theo phương X hầm ga Insertion Rim Elevation Cao độ đỉnh hầm ga Sump Elevation Cao độ đáy hầm ga Sump Depth Khoảng cách từ đáy cống đến đáy hầm ga Rim to Sump Height Chiều cao hầm ga tính từ đỉnh hầm ga đến đáy hầm ga Filedia Lệnh cho xuất lại hộp thoại lưu mở file, thực lệnh mở file lưu file không xuất hộp thoại Battman Hiệu chỉnh block thuộc tính Facetdev Facet Deviation - thay đổi hình dáng cống trắc ngang trắc dọc, sửa thành giá trị nhỏ 0.001 Facetmax thay đổi hình dáng cống trắc ngang trắc dọc, sửa thành giá trị lớn 10000 Tài liệu tham khảo [1] Richard Graham, Louisa Holland Mastering AutoCAD Civil 3D 2012 Wiley Publishing, Inc 2011 [2] James Wedding, Scott McEachron Publishing, Inc 2010 Mastering AutoCAD Civil 3D 2011 Wiley [3] http://usa.autodesk.com/support/documentation/ [4] http://kythuatdothi.com/ [5] http://www.civil4d.com/ ... vẽ, Civil 3D làm việc phải ý đến đơn vị vẽ, gặp trường hợp này, mở vẽ từ file chuẩn Metric Civil 3D: AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS, sau copy tồn liệu từ file AutoCAD, sang file Civil 3D mẫu vừa... Quy hoạch cao độ nền, tính tốn khối lượng san lấp Quy hoạch cao độ bước bước thực quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, bước quy hoạch cao độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng định hướng tốt cho hạng... Lập bảng thống kế xuất thơng số diện tích lưu vực 227 Phụ lục Civil 3D 230 5.1 Tóm tắt bước thực lệnh Civil 3D 230 5.1.1 Xây dựng bề mặt 230 5.1.1.1 Tạo bề mặt (chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng Dẫn San nền trênCivil 3d đầy đủ, Hướng Dẫn San nền trênCivil 3d đầy đủ, Xây dựng bề mặt tự nhiên, Chú ý: có thể tạo được dạng mũi tên phân tích độ dốc địa hình trên tất cả các loại bề mặt, không chỉ riêng dành cho dạng bề mặt Surface Style – Elevation Banding (2D) như đã được giới thiệu ở trên. Các dạng bề mặt khác thực hiện tương tự., Tạo mặt bằng tuyến;, Thiết kế mái dốc, taluy – hồ điều hòa, Khai báo thuộc tính mạng lưới;, Cao độ đỉnh hầm ga., Cao độ đáy hầm ga., Cao độ thiết kế hoàn thiện., Chiều dài – đường kính cống, Tạo Parcels tính diện tích lưu vực thoát nước, Phụ lục Civil 3D

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn