Huy động tiền gửi dân cư tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hải vân

122 20 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THANH HẢI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THANH HẢI HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trương Thanh Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Khái niệm hoạt động huy động vốn NHTM 1.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn NHTM 1.2 HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức huy động tiền gửi dân NHTM 10 1.2.2 Mục tiêu, phương hướng huy động tiền gửi dân NHTM 15 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết huy động tiền gửi dân NHTM 22 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi dân NHTM 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH HẢI VÂN 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHTMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Hải Vân năm qua 39 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 42 2.2.1 Môi trường kinh doanh BIDV Hải Vân 42 2.2.2 Đặc điểm khách hàng tiền gửi dân gửi tiền 46 2.2.3 Các biện pháp Chi nhánh thực thi huy động tiền gửi dân 48 2.2.4 Kết huy động tiền gửi dân thời gian qua 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI BIDV HẢI VÂN 71 2.3.1 Thành công đạt 71 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN 80 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 80 3.1.1 Dự báo nhu cầu thị trường tiền gửi 80 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển BIDV giai đoạn 20142015 82 3.1.3 Mục tiêu, định hướng hoạt động kinh doanh BIDV Hải Vân giai đoạn 2014 - 2015 85 3.1.4 Mục tiêu, định hướng hoạt động huy động tiền gửi dân BIDV Hải Vân giai đoạn 2014-2015 87 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN 89 3.2.1 Xây dựng sách chăm sóc khách hàng hợp lý 89 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm huy động tiền gửi dân phù hợp với phân đoạn khách hàng 99 3.2.3 Vận dụng sách điều hành lãi suất, giá phí linh hoạt, hiệu 101 3.2.4 Tiếp tục phát triển kênh phân phối 102 3.2.5 Tăng cường công tác cổ động, truyền thông 103 3.2.6 Tăng cường đào tạo nâng cao lực cán 105 3.2.7 Tạo chế động lực cho cán làm công tác huy động tiền gửi dân 106 3.3 KIẾN NGHỊ 107 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 107 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 108 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam 109 KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa ATM Máy rút tiền tự động BIDV NHTM cổ phần Đầu phát triển Việt Nam BIDV Hải Vân HĐV NHTM cổ phần Đầu phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân Huy động vốn KH Khách hàng L/C Letter credit NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM NHTM PGD Phòng giao dịch QHKH Quan hệ khách hàng QLRR Quản lý rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TD TMCP TW Tín dụng Thương mại cổ phần Trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Các tiêu kinh doanh BIDV Hải Vân từ năm 2011 đến 2013 2.2 Trang 39 Thị phần huy động tiền gửi dân BIDV Hải Vân địa bàn 44 2.3 Đặc điểm khách hàng tiền gửi dân gửi tiền theo giới tính 48 2.4 Đặc điểm khách hàng tiền gửi dân gửi tiền theo độ tuổi 48 2.5 Số dư HĐV dân cuối kỳ bình quân 59 2.6 Về số lượng khách hàng tiền gửi dân chi nhánh 59 2.7 Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân theo kỳ hạn 61 2.8 Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân theo nhóm sản phẩm 62 2.9 Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân theo loại tiền 63 2.10 Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân theo nhóm KH 63 2.11 Cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi dân theo địa bàn 64 2.12 Chênh lệch lãi suất huy động bán vốn cho Hội sở Chi nhánh qua năm 2.13 66 Hiệu từ hoạt động huy động tiền gửi dân qua năm 71 3.1 Các tiêu hoạt động bán lẻ giai đoạn 2014 - 2015 87 3.2 Tiêu chí phân đoạn khách hàng 92 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 2.1 Sơ đồ tổ chức BIDV Hải Vân 2.2 Kết huy động vốn cho vay BIDV Hải Vân từ năm 2011 – 2013 2.3 40 42 Thị phần HĐV dân ngân hàng địa bàn năm 2013 2.5 36 Kết kinh doanh BIDV Hải Vân từ năm 2011 – 2013 2.4 Trang 60 Số lượng lỗi tác nghiệp BIDV Hải Vân giai đoạn 2011 – 2013 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại (NHTM) loại hình định chế tài trung gian quan trọng vào loại bật kinh tế thị trường NHTM cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh tài kinh tế Hoạt động huy động vốn hoạt động NHTM Tại Việt Nam, đời thị trường chứng khốn góp phần cung ứng vốn cho kinh tế Tuy nhiên, TTCK chưa thực phát triển để trở thành kênh cung ứng vốn chủ yếu cho kinh tế Do vậy, nguồn vốn chủ yếu kinh tế từ NHTM Trong bối cảnh kinh tế rơi vào giai đoạn khủng hoảng chưa có dấu hiệu phục hồi, hàng trăm nghìn doanh nghiệp phá sản, ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn hoạt động huy động vốn Bên cạnh đó, với đời nhiều ngân hàng nước xuất ngân hàng nước ngoài, hoạt động huy động vốn ln có cạnh tranh khốc liệt Có lúc nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng, khả khoản Xuất phát từ khó khăn trên, nói công tác huy động vốn NHTM thực gặp nhiều khó khăn kinh tế suy giảm, vấn đề đặt ngân hàng, dựa khả điều kiện xây dựng biện pháp, giải pháp để thực việc huy động vốn, đặc biệt huy động tiền gửi dân - nguồn vốn ổn định, nhiệm vụ hàng đầu cấp bách giai đoạn Thông qua hoạt động huy động vốn, NHTM đo lường uy tín tín nhiệm khách hàng ngân hàng Ngân hàng ... hình huy động tiền gửi cá nhân dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân + Về không gian: Nghiên cứu thực Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân. .. động huy động tiền gửi dân cư BIDV Hải Vân giai đoạn 2014-2015 87 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI VÂN... Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân Chương 3: Giải pháp tăng cư ng huy động tiền gửi dân cư Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Vân Tổng quan tài liệu nghiên cứu Về cơng tác huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động tiền gửi dân cư tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hải vân , Huy động tiền gửi dân cư tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hải vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn