Khảo sát lên men, thu nhận, tinh chế và dung hợp Granulocyte Colony Stimulati factor (GCSF) tái tổ hợp từ E. coli với Polyethylenglycol (PEG)

120 26 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:27

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN QUANG HUY KHẢO SÁT LÊN MEN, THU NHẬN, TINH CHẾ VÀ DUNG HỢP GRANULOCYTE COLONY STIMULATI FACTOR (G-CSF) TÁI TỔ HỢP TỪ E COLI VỚI POLYETHYLENGLYCOL (PEG) Chuyên ngành: VI SINH Mã số: 60 42 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO Tp Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến GS.TS Trần Linh Thước, người thầy tạo điều kiện tốt cho em học tập hoàn thành luận văn Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Đặng Thị Phương Thảo, người cô trực tiếp hướng dẫn khoa học, dạy bảo, giúp đỡ, quan tâm động viên tinh thần lúc em gặp khó khăn suốt trình nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn GS Kaeko Kamei, Viện công nghệ Kyoto, Nhật Bản, tạo điều kiện để em nghiên cứu hoàn thành đề tài luận văn Thạc sĩ cách tốt Em xin chân thành cảm ơn chị Tú Anh, ln nhiệt tình giúp đỡ em lúc em gặp khó khăn cơng việc sống suốt thời gian em học tập Nhật Chân thành cảm ơn anh chị, bạn em phòng thí nghiệm CNSH Phân tử Mơi trường, phòng thí nghiệm Lên Men gợi mở giúp đỡ suốt thời gian làm việc nghiên cứu Với lòng kính trọng biết ơn, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian học Đại học sau Đại học Và hết, xin cảm ơn bố mẹ nuôi khôn lớn, cho nghị lực để vượt qua khó khăn Cảm ơn anh chị ln u thương giúp đỡ em Gia đình ln điểm tựa vững cho TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2012 Nguyễn Quang Huy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH iii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NHÂN TỐ KÍCH THÍCH DÕNG BẠCH CẦU HẠT – GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR (G-CSF) 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Cấu trúc hình thái 1.3 Nguồn gốc chế hoạt động 1.3.1 Nguồn gốc 1.3.2 Cơ chế hoạt động 1.3.2.1 Sự tương tác G-CSF với thụ thể 1.3.2.2 Con đường tín hiệu có liên quan 1.4 Hoạt tính sinh học PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH NEUTROPENIA BẰNG G-CSF 11 2.1 Bệnh Neutropenia 11 2.2 Chữa bệnh Neutropenia G-CSF 12 2.3 Một số sản phẩm G-CSF thương mại 14 SỰ BIỂU HIỆN PROTEIN G-CSF Ở ESCHERICHIA.COLI 16 3.1 G-CSF dạng thể vùi điển hình 16 3.2 G-CSF dạng thể vùi non-classical (thể vùi khơng điển hình) 18 SẢN XUẤT THỂ VÙI KHÔNG ĐIỂN HÌNH 22 4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hình thành thể vùi khơng điển hình G-CSF 22 4.2 Đánh giá thể vùi khơng điển hình 24 4.2.1 Phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR) 24 4.2.2 Đánh giá khả hòa tan dung mơi gây biến tính nhẹ 25 4.2.3 Xác định đặc tính thể vùi kính hiển vi điện tử 25 4.2.4 Xác định xứ thay đổi thể tích thể vùi điều kiện pH 26 DUNG HỢP VÀ TINH CHẾ PROTEIN G-CSF 27 5.1 Dung hợp protein 27 5.2 Tinh chế protein 31 5.2.1 Sắc ký trao đổi ion 31 5.2.2 Sắc ký lọc gel 34 5.2.3 Đánh giá hiệu trình tinh chế 35 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP VẬT LIỆU 36 1.1 Thiết bị - dụng cụ 36 1.2 Hóa chất 37 1.2.1 Hóa chất dùng cho ni cấy vi sinh 37 1.2.2 Hóa chất dùng để phá tế bào 37 1.2.3 Hóa chất dùng cho điện di SDS-PAGE 38 1.2.4 Hóa chất dùng điện di NATIVE-PAGE 39 1.2.5 Hóa chất nhuộm bạc 39 1.2.6 Hóa chất lai Western 39 1.2.7 Hóa chất dùng cho định lượng protein phương pháp Bradford 40 1.2.8 Hóa chất tinh chế sắc ký trao đổi anion 40 1.2.9 Hóa chất thử nghiệm hoạt tính G-CSF 40 1.2.10.Hóa chất dùng sắc ký lỏng cao áp đảo pha (RP-HPLC) 40 1.2.11.Hóa chất dùng dung hợp protein 40 1.2.12.Hóa chất dùng phân tích phổ khối (mass spectrometry) 41 1.3 Môi trường 41 1.4 Nguyên vật liệu 42 1.4.1 Chủng vi sinh vật 42 1.4.2 Dòng tế bào M-NFS60 43 1.4.3 Các thang phân tử lượng dùng điện di chuyển màng 43 1.4.4 Các kháng thể sử dụng cho phương pháp lai Western 43 1.4.5 Cột tinh chế 44 PHƯƠNG PHÁP 44 2.1 Cảm ứng biểu hG-CSF dạng thể vùi khơng điển hình khảo sát khả thu nhận hG-CSF có hoạt tính từ thể vùi khơng điển hình 44 2.1.1 Các bước chuẩn bị 44 2.1.2 Lên men cảm ứng biểu hG-CSF dạng thể vùi khơng điển hình khơng điển hình 46 2.1.3 Các phương pháp phân tích thể vùi thu sau q trình lên men 46 2.1.3.1 Phương pháp phá tế bào thu nhận thể vùi điển hình khơng điển hình 48 2.1.3.2 Phương pháp hòa tan thể vùi 48 2.1.3.3 Kiểm tra khả biểu hG-CSF kỹ thuật điện di SDS-PAGE 49 2.1.3.4 Xác định nồng độ protein phương pháp Bradford 51 2.1.3.5 Xác nhận cấu hình tự nhiên hG-CSF kỹ thuật điện di NATIVE-PAGE sắc ký lỏng cao áp đảo pha (RP-HPLC) 52 2.1.3.6 Đánh giá hoạt tính sinh học hG-CSF phương pháp thử hoạt tính tế bào invitro 55 2.1.3.7 Đánh giá hiệu lên men thu nhận hG-CSF 57 2.2 Khảo sát khả hòa tan thể vùi khơng điển hình N-lauroylsarcosine, Tween20 DMSO 57 2.2.1 Đánh giá mức độ biểu G-CSF phần mềm Quantity One 58 2.3 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến trình dung hợp G-CSF với chất cao phân tử Polyethyleneglycol (PEG) xúc tác transglutaminase (TGase) 58 2.3.1 Khảo sát thời gian phản ứng 59 2.3.2 Khảo sát dung dịch đệm nồng độ TGase phản ứng dung hợp PEG vào G-CSF 59 2.3.3 Khảo sát nhiệt độ phản ứng dung hợp 59 2.4 Tinh protein sau dung hợp sắc ký trao đổi anion sắc ký lọc gel 61 2.5 Xác định trọng lượng phân tử protein dung hợp MALDI-TOF (Matrix-assisted laser desorption/ionization-Time Of Flight) 64 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN CẢM ỨNG BIỂU HIỆN hG-CSF DẠNG THỂ VÙI KHƠNG ĐIỂN HÌNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG THU NHẬN hG-CSF CĨ HOẠT TÍNH TỪ THỂ VÙI KHƠNG ĐIỂN HÌNH 66 1.1 Phân tích biểu G-CSF dạng thể vùi khơng điển hình SDSPAGE lai Western 66 1.2 Thu nhận G-CSF có hoạt tính từ thể vùi khơng điển hình 67 1.2.1 Hòa tan thể vùi N-lauroylsarcosine 67 1.2.2 Phân tích cấu hình tự nhiên G-CSF thu nhận NATIVEPAGE RP-HPLC 69 1.2.3 Đánh giá hoạt tính sinh học 72 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HÕA TAN THỂ VÙI KHƠNG ĐIỂN HÌNH BẰNG N-LAUROYLSARCOSINE, TWEEN20 VÀ DMSO 73 2.1 Khảo sát khả hòa tan 73 2.2 Khảo sát nồng độ dung dịch hòa tan Tween20 76 2.3 Khảo sát tỉ lệ hòa tan Tween20 thể vùi khơng điển hình 76 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH DUNG HỢP PROTEIN G-CSF VỚI PEG ĐƯỢC XÖC TÁC BỞI TGase 78 3.1 Khảo sát thời gian phản ứng dung hợp 78 3.2 Khảo dung dịch đệm nồng độ TGase phản ứng dung hợp PEG vào G-CSF 79 3.3 Khảo sát nhiệt độ phản ứng dung hợp 81 TINH SẠCH PROTEIN SAU QUÁ TRÌNH DUNG HỢP BẰNG SẮC KÝ TRAO ĐỔI ANION VÀ SẮC LÝ LỌC GEL 82 4.1 Sắc ký trao đổi anion 83 4.2 Sắc ký lọc gel 84 XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ CỦA PROTEIN SAU DUNG HỢP BẰNG MALDI-TOF 86 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN 89 ĐỀ NGHỊ 90 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 96 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Amp Ampicilline ANC Asolube neutrophil count ATCC American Type Culture Collection bp base pair CHO Chinese hamster ovary CRH Cytokine receptor homologous CSF Colony stimulating factor DMSO DiMethylSulfOxide DNA Deoxyribose nucleic acid E coli Escherichia coli EDTA Ethylene Diamine TetraAcetic acid FDA Food And Drug Administration G-CSF Granulocyte colony stimulating factor g-csf Gen mã hoá cho protein hG-CSF G-CSFR Thụ thể protein hG-CSF (hG-CSF receptor) G-MCSF Granulocyte macrophage colony stimulating factor IBs Inclusion Bodies IL-1 Interleukine-1 kDa kilo Dalton LB Môi trường Luria-Bertani MCS Multiple Cloning Site ncIBs non-classical Inclusion Bodies OD Optical Density PBST Phosphate Buffered Saline Tween PEG PolyEthylenGlycol RNA Ribose nucleic acid SDS Sodium Dodecyl Sulphate i TGase TransGlutaminase ii DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 So sánh ưu nhược điểm phương pháp sản xuất protein E.coli 16 Bảng 1.2 So sánh ưu điểm nhược điểm việc sản xuất protein tái tổ hợp dạng thể vùi điển hình thể vùi khơng điển hình 21 Bảng 2.1 Môi trường lên men chủng E coli BL21(DE3)/pET-G-CSF (TV) 42 Bảng 2.2 Thí nghiệm đo Bradford với dung dịch chuẩn Albumin 51 Bảng 2.3 Chương trình chạy RP-HPLC phân tích mẫu hG-CSF 55 Bảng 3.1 So sánh kết hòa tan thể vùi khơng điển hình điển hình 68 Bảng 3.2 Hoạt tính protein dịch hòa tan thể vùi điển hình khơng điển hình 77 Bảng 3.3 Hiệu suất tinh phương pháp sắc ký trao đổi anion lọc gel 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc gen g-csf, mRNA protein G-CSF Hình 1.2 Cấu trúc mơ hình bó xoắn chuỗi G-CSF Hình 1.3 Sự điều hòa sản xuất G-CSF Hình 1.4 Cấu trúc thụ thể G-CSF Hình 1.5 Cấu trúc phức hợp tương tác G-CSF G-CSFR Hình 1.6 Con đường tín hiệu tế bào G-CSF gắn với G-CSFR Hình 1.7 Sự hoạt động biệt hóa tế bào máu G-CSF cytokine khác 11 Hình 1.8 Một số sản phẩm hG-CSF thương mại 14 Hình 1.9 Mơ hình hấp dẫn giải thích hình thành thể vùi 18 Hình 1.10 Các cơng đoạn q trình thu nhận G-CSF từ thể vùi điển hình khơng điển hình sau q trình sản xuất E coli 20 ĐỀ NGHỊ Với kết nêu trên, có số đề nghị sau: - Tiếp tục khảo sát tối ưu điều kiện tinh protein dung hợp để đạt hiệu suất thu hồi cao - Thử nghiệm hoạt tính sinh học invitro dòng tế bào M-NFS60 - Thử nghiệm invivo đối tượng chuột nhằm đánh giá khả tồn khả kích thích sản xuất lượng bạch cầu hạt vùng máu ngoại vi TÀI LIỆU THAM KHẢO  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Tp HCM (2010), Báo cáo tổng kết năm (2006 - 2010) Nghiên cứu công nghệ sản xuất Granulocyte colony stimulati factor (G-CSF) người tái tổ hợp để hỗ trợ điều trị bệnh giảm bạch cầu hạt Nguyễn Quang Huy (07/2009) Khảo sát lên men sản xuất hG-CF (human Granulocyte Colony Stimulating Factor) từ tế bào Escherichia coli tái tổ hợp quy mô 1L Khóa luận Cử nhân Khoa học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Tp Hồ Chí Minh Vương Cát Khánh (07/2009) Biểu thu nhận protein hG-CSF (human Granulocyte Colony Stimulating Factor) tái tổ hợp hệ thống Escherichia coli điều kiện stress Khóa luận Cử nhân Khoa học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp Hồ Chí Minh Lê Minh Nhật (07/2010) Bước đầu khảo sát lên men thu nhận thể vùi khơng điển hình hG-CSF (human granulocyte – colony stimulating factor) fermentor qui mô lít Khóa luận Cử nhân Khoa học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Tp Hồ Chí Minh  TÀI LIỆU TIẾNG ANH A Bahrami, et.al., 2008, Two-stage glycerol feeding for enhancement of recombinant hG-CSF production in a fed-batch culture of Pichia pastoris, Biotechnol Lett 30, pp.1081–1085 Anke Franzke, 2006, The role of G-CSF in adaptive immunity, Cytokine & Growth Factor Reviews, pp 235-244 Anna Mero, Zhihao Fang, Gianfranco Pasut, Francesco M Veronese & Tacey X Viegas (2012) Selective conjugation of poly(2-ethyl 2-oxazoline) to 92 granulocyte colony stimulating factor Journal of Controlled Release, Volume 159, Issue 3, Pages 353-361 Andrew W Roberts, 2005, G-CSF: Akey regulator of neutrophil production, but that’s not all!, Growth Factors, pp 33-41 Emilio Fernandez-Varon, Lucia Villamayor, 2006, Granulocyte and granulocyte macrophage colony-stimulating factor as therapy in human and veterinary medicine, The Veterinary Journal, pp 1-9 10 F Herrmann, A Lindemann, R Mertelsmann, 1990, G-CSF and M-CSF: From molecular biology to clinical application, Kluwer Academic Publisher, pp 315-324 11 Francesco M Veronese, Anna Mero, Francesca Caboi, Mauro Sergi, Christian Marongiu, & Gianfranco Pasut (2007) Site-specific pegylation of GCSF by reversible denaturation Bioconjugate Chemistry 18, 1824-2830 12 Francesco M Veronese and Gianfranco Pasut (2005) PEGylation, successful approach to drug delivery Drug Discovery Today, Volume 10, 14511458 13 George D Demetri, James D Griffin, 1991, Granulocyte Colony-Stimulating Factor and Its Receptor, The Journal of The American Society of Hematology, Vol 78, No.11, pp 2791-2808 14 Giancarlo Tonon et al (2010) G-CSF Site-specific mon-conjugates United States Patent Application Publication, US 2010/0029555 A1 15 Hans-G Klingermann, 1989, Clinical applications of recombinant human colony-stimulating factors, CMAJ, Vol 140, pp 137-142 16 Isabel C.A.P Rocha, 2003, Model-based strategies for computer-aided operation of recombinant E.coli fermentation, Universidade Minho, pp 9-30 17 Judith E Layton, et.al., 1999, Interation of Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) with Its Receptor, The Journal of Biological Chemistry, Vol 274, No 25, pp 17445-17451 93 18 Jong Hyun Choi, Ki Chang Keumb, SangYup Leea, Production of recombinant proteins by high cell density culture of Escherichia coli Chemical Engineering Science 61 (2006) 876 – 885 19 Jevsevar, S., Gaberc-Porekar, V., Fonda, I., Podobnik, B., Grdadolnik, J., & Menart, V (2005) Production of Nonclassical Inclusion Bodies from Which Correctly Folded Protein Can Be Extracted Biotechnology Progress 21 (2), 632 20 Laurence A Boxer, Raymond Hutchinson, and Stephen Emerson, 1992, Recombinant Human Granulocyte Colony-Stimulating Factor in tre Treatment of Patients with Neutropenia, Clinical Immunology and Immunopathology, Vol 62, No 1, pp 39-46 21 Menart et al (2005) Process for the production of a heterologous protein United States Patent Application Publication, US 2005/0283000 A1 22 Peter J Campell et.al (2006) The Myeloproliferative Disorders, The New England Journal og Medicine, pp 2452-2456 23 Peternel S, BeleM, Gaberc-Porekar & Komel (2008) Inclusion Bodies Contraction with Implications in Biotechnology Acta Chimica Slovenica 55, 608612 24 Peternel S, Jevsevar S, Bele M, Gaberc-Porekar V, & Menart V (2008) New properties of inclusion bodies with implications for biotechnology Biotechnology and Applied Biochemistry 49 (Pt), 239-246 25 Peternel S, J Grdadolnik, V Gaberc-Porekar, and R Komel (2008) Engineering inclusion bodies for non denaturing extraction of functional proteins Microbial Cell Factories 26 Susanne Leonhartsberger (04/2006) E coli Expression System Efficiently Secretes Recombinant Proteins into Culture Broth, BioProcess International 27 Sui-Lam Wong (1995) Advances in the use of Bacillus subtilis for the expression and secretion of heterologous Biotechnology, pp 517-522 94 proteins, Current Opinion in 28 Sunanda Basu, Ashley Dunn, Alister Ward (2002) G-CSF: Funtion and modes of action (Review), International Journal of Molecular Medicine, pp 3-10 29 Tonon et al (2010) GCSF site-specific mono-conjugates, United states Patent Application Publication  TÀI LIỆU TỪ INTERNET 30 http://bricker.tcnj.edu/tech/web.siumed.edu/ /protein_methods.htm 31 http://chemwiki.ucdavis.edu/Analytical_Chemistry/Instrumental_Analysis/Chr omatography/Liquid_Chromatography/Ion_Exchange_Chromatography 32 http://en.wikipedia.org/wiki/G-CSF 33 http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix-assisted_laser_desorption/ionization 34 http://www2.eur.nl/fgg/hema/nederlands/onderzoek/hematooncologie.html 35 http://www3.interscience.wiley.com/journal/119878586/abstract?CRETRY=1 &SRETRY=0 36 http://www.medscape.org/viewarticle/418962_10 37 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=mboc4&part=A1522 38 http://www.neulasta.com 39 http://www.neutropenia.ca/about/index.html 40 http://www.piercenet.com/Proteomics/browse.cfm?fldID=21518847-2D72475F-A5B9-B236EC5B641E#native%20page 41 http://rsbweb.nih.gov/ij/ 42 http://www.who.int/cancer/en 95 Luận văn Thạc sĩ Sinh học PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết định lượng protein sau hòa tan thể vùi điển hình khơng điển hình N-lauroylsarcosine 0,2% Điều kiện lên men Nồng độ protein dịch hòa tan (mg/ml) Thể tích dịch sau hòa tan (ml) Lượng protein dịch hòa tan từ 1g thể vùi (mg) % GCSF có hoạt tính Lượng GCSF có hoạt tính 1g thể vùi Thể vùi điển hình 0,125 47,28 5,91 12,01 0,71 Thể vùi khơng điển hình 1,255 47,25 59,30 70,24 41,65 96 Luận văn Thạc sĩ Sinh học Phụ lục 2: Kết xử lý thống kê ANOVA khảo sát khả hòa tan thể vùi khơng điển hình dung dịch Tween20 dãy nồng độ từ 0,05% đến 0,5% với tỉ lệ hòa tan khác từ 1:20 đến 1:100 (g thể vùi : ml dung dịch Tween20) Bảng số liệu thô Nồng độ Tween20 (%) Lặp lại Lượng protein (µg) Tỉ lệ hòa tan Lặp lại Lượng protein (µg) 0,05 820.280 1:20 (0,35) 804.310 0,05 860.840 1:20 (0,35) 967.120 0,05 789.440 1:20 (0,35) 846.920 0,1 920.030 1:40 (0,35) 1485.600 0,1 885.520 1:40 (0,35) 1375.430 0,1 947.650 1:40 (0,35) 1279.100 0,15 980.030 1:60 (0,35) 1425.620 0,15 957.480 1:60 (0,35) 1645.460 0,15 901.850 1:60 (0,35) 1383.440 0,2 934.730 1:80 (0,35) 1747.760 0,2 905.090 1:80 (0,35) 2197.120 0,2 962.870 1:80 (0,35) 1781.370 0,25 938.230 1:100 (0,35) 2534.110 0,25 991.860 1:100 (0,35) 2097.280 0,25 1048.750 1:100 (0,35) 2236.960 0,3 986.110 1:20 (0,45) 757.050 0,3 952.840 1:20 (0,45) 928.280 97 Luận văn Thạc sĩ Sinh học 0,3 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 0,45 0,45 0,45 0,5 0,5 0,5 3 3 1027.450 1110.870 1167.330 1088.850 1009.620 889.330 958.650 1117.940 1109.400 1035.060 1102.540 1057.580 1002.420 1:20 (0,45) 1:40 (0,45) 1:40 (0,45) 1:40 (0,45) 1:60 (0,45) 1:60 (0,45) 1:60 (0,45) 1:80 (0,45) 1:80 (0,45) 1:80 (0,45) 1:100 (0,45) 1:100 (0,45) 1:100 (0,45) 98 3 3 933.260 1149.840 1226.160 1049.370 1625.350 1392.810 1631.080 1798.750 2003.410 1603.080 2021.470 2055.090 1712.820 Luận văn Thạc sĩ Sinh học Kết phân tích ANOVA ANOVA (nồng độ Tween20) Source of variation Sum of squares DF Mean square Between groups (influence factor) 209571.886 23285.765 Within groups (other fluctuations) 38067.7743 20 1903.3887 Total F-ratio Significance level Biện luận kết quả: 247639.6603 12.234 P < 0.001 29 - F=12,234 (giá trị lớn), chứng tỏ biến thiên lượng protein có dịch hòa tan nồng độ cao so với biến thiên nội nồng độ Tween20 - P
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát lên men, thu nhận, tinh chế và dung hợp Granulocyte Colony Stimulati factor (GCSF) tái tổ hợp từ E. coli với Polyethylenglycol (PEG), Khảo sát lên men, thu nhận, tinh chế và dung hợp Granulocyte Colony Stimulati factor (GCSF) tái tổ hợp từ E. coli với Polyethylenglycol (PEG)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn