Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng lương thực thực phẩm

105 25 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ TRÚC PHƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN THỊ TRÚC PHƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM Chuyên ngành Mã số : Quản trị Kinh doanh : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đồn Thị Trúc Phượng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành giáo dục đào tạo ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.2 TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 12 1.2.3 Xác định đối tượng đào tạo 14 1.2.4 Xác định nội dung đào tạo 15 1.2.5 Xác định phương pháp đào tạo 17 1.2.6 Đánh giá hiệu chương trình đào tạo 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 24 1.3.1 Mục tiêu, chiến lược sách phát triển tổ chức 24 1.3.2 Mơ hình tổ chức, quy mơ tổ chức 25 1.3.3 Điều kiện sở vật chất, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cơng nghệ vào quy trình hoạt động tổ chức 25 1.3.4 Lực lượng lao động tổ chức 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 29 2.1.4 Thực trạng nguồn lực trường 32 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG 43 2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 43 2.2.2 Quy trình đào tạo 44 2.2.3 Các đối tượng đào tạo 45 2.2.4 Các nội dung đào tạo 46 2.2.5 Ngân sách đào tạo 48 2.2.6 Đánh giá hiệu đào tạo 49 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 56 2.3.1 Các kết đạt 56 2.3.2 Những hạn chế công tác đào tạo 57 2.3.3 Nguyên nhân tồn 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 59 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 59 3.1.1 Các quy định nhà nước liên quan đến nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục 59 3.1.2 Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2014 - 2020 61 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc đề xuất giải pháp 65 3.2 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 65 3.2.1 Xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ 65 3.2.2 Hồn thiện công tác xác định mục tiêu đào tạo 71 3.2.3 Xác định nội dung phương pháp đào tạo 73 3.2.4 Hồn thiện việc phân bổ kinh phí đào tạo 77 3.2.5 Tăng cường công tác đánh giá kết đào tạo 77 3.2.6 Bố trí, sử dụng đội ngũ cán hợp lý sau đào tạo 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN82 3.3.1 Kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 82 3.3.2 Kiến nghị trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Các phương pháp đào tạo 17 1.2 Mơ hình đánh giá hiệu đào tạo Tiến sĩ Donald Kir Patrick 24 2.1 Cơ sở vật chất trường 32 2.2 Thống kê kinh phí hàng năm (2007 – 2012) 35 2.3 Tình hình cán bộ, viên chức trường từ 2009 – 2012 37 2.4 Bảng thống kê số lượng cán tham gia khóa đào tạo 47 2.5 Kinh phí đào tạo cán giảng viên trung bình hàng năm 48 2.6 Mơ tả đối tượng mẫu khảo sát 50 2.7 Đánh giá khóa đào tạo Trường 51 2.8 Sự phù hợp chuyên môn đào tạo công việc 52 2.9 Khả làm việc sau khóa đào tạo 53 2.10 Đánh giá mức hỗ trợ nhà trường khóa học 53 2.11 Đánh giá cơng tác bố trí nhân sau đào tạo 54 2.12 Thống kê nguyên nhân không thay đổi cán viên chức sau đào tạo 54 2.13 Thống kê mức độ am hiểu cán viên chức sách đào tạo 55 2.14 Mong muốn cán viên chức sách đào tạo tương lai 56 3.1 Số lượng cán quản lý, viên chức chuyên môn nghiệp vụ 65 3.2 Dự báo nhu cầu giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đến năm 2020 66 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.3 Dự kiến nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực 66 3.4 Nhu cầu đào tạo cán bộ, giảng viên 2013-2020 67 3.5 Bảng mô tả công việc 68 3.6 Phiếu đánh giá người tham gia đào tạo chương trình đào tạo 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 30 2.2 Quy trình tuyển dụng 38 2.3 Quy trình đào tạo 45 3.1 Nội dung đào tạo bồi dưỡng 75 3.2 Hình thức đào tạo bồi dưỡng 75 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nhân lực yếu tố quan trọng cho thành cơng tổ chức, trình độ phát triển nguồn nhân lực lợi phát triển tổ chức Trong lĩnh vực người đứng vị trí trung tâm Quan tâm đến phát triển người góp phần đảm bảo cho phát triển đất nước trình phát triển nguồn nhân lực thước đo đánh giá phát triển kinh tế, xã hội quốc gia Trong xu hội nhập toàn cầu, tổ chức có nhiều hội phát triển Sự phát triển tổ chức thúc đẩy phát triển quốc gia Tuy nhiên thách thức tổ chức, để tồn phát triển tổ chức phải cạnh tranh với ngành, điều có nghĩa tổ chức phải phát huy lợi Chất lượng nguồn nhân lực lợi hàng đầu người tài ngun vơ giá Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực nhiệm vụ quan trọng không riêng tổ chức mà nhiệm vụ đất nước Đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi tốn thời gian chi phí Nhưng thực tốt cơng tác mang lại vị cạnh tranh cho tổ chức đảm bảo cho tổ chức phát triển bền vững Đối với tổ chức làm nhiệm vụ giáo dục đào tạo trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm yếu tố nhân lực quan trọng Bởi lẽ, để thực nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho xã hội đòi hỏi đội ngũ nhân lực trường phải có trình độ chun mơn cao, nghiệp vụ sư phạm vững, bên cạnh đội ngũ quản lý chuyên viên trường phải chuyên nghiệp Để đạt yêu cầu này, đòi hỏi nhà trường phải trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực mặt, khơng trình độ chun mơn Nhận thức tầm quan trọng đó, tơi chọn đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm làm đề tài nghiên cứu ... tạo trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm yếu tố nhân lực quan trọng Bởi lẽ, để thực nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho xã hội đòi hỏi đội ngũ nhân lực trường phải có trình độ chun mơn cao, nghiệp... nguồn nhân lực trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm thời gian qua, từ đánh giá thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo trường Cao đẳng Lương. .. đào tạo nguồn nhân lực trường Cao đẳng Lương Thực – Thực Phẩm - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu thực phạm vi số nội dung quan trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực trường Cao đẳng Lương Thực –
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng lương thực thực phẩm , Đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng lương thực thực phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn