Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy của người tiêu dùng trường hợp thị trường xe gắn máy thành phố huế

114 29 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH NHẬT THẢO CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SẢN PHẨM XE GẮN MÁY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG – TRƯỜNG HỢP THỊ TRƯỜNG XE GẮN MÁY THÀNH PHỐ HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH NHẬT THẢO CHÂU NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SẢN PHẨM XE GẮN MÁY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG – TRƯỜNG HỢP THỊ TRƯỜNG XE GẮN MÁY THÀNH PHỐ HUẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Sĩ Quý Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả ĐINH NHẬT THẢO CHÂU MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG THUẬT CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 1.1 VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (CONSUMER DECISION MAKING) 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định chọn mua sản phẩm người tiêu dùng 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 15 1.2.1 Mơ hình Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua hàng tiêu dùng Quần áo công nghiệp Sahiwal, Pakistan Rashid Saeed (2013) 15 1.2.2 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chọn mua thương hiệu điện thoại niên Pakistan Shahzad Khan (2013) 17 1.2.3 Mơ hình Phong cách định Sproles & Kendall (1986) 20 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 22 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XE GẮN MÁY TẠI VIỆT NAM 22 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SẢN PHẨM XE GẮN MÁY CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HUẾ 25 2.2.1 Yếu tố tâm lý 26 2.2.2 Ảnh hưởng nhóm bạn bè, gia đình hay người thân 27 2.2.3 Các kích thích từ hoạt động marketing 27 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 29 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.1.1 Phương pháp 34 3.1.2 Điều chỉnh thang đo 36 3.1.3 Bảng câu hỏi 41 3.1.4 Mẫu nghiên cứu 41 3.1.5 Phương pháp phân tích liệu 44 3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 3.2.1 Mô tả mẫu 44 3.2.2 Phân tích cronbach alpha 50 3.2.3 Phân tích nhân tố EFA 55 3.2.4 Kiểm định giả thuyết 66 CHƯƠNG 4: HÀM Ý, ĐỀ XUẤT 78 4.1 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 78 4.1.1 Đối với nhà nước 78 4.1.2 Đối với doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy nước 79 4.1.3 Đối với người tiêu dùng 80 4.2 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 80 4.3 ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua người tiêu dùng Bảng câu hỏi gồm thành phần thang đo trang 10 38 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Mơ hình Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua 1.1 hàng tiêu dùng Quần áo cơng nghiệp 16 Rashid Saeed Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến chọn mua 1.2 thương hiệu điện thoại niên Pakistan 18 Shahzad Khan 1.3 Mơ hình Phong cách định Sproles & Kendall (1986) 21 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 3.1 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong chế thị trường nay, việc kinh doanh ngày khó khăn, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt sản phẩm đa dạng, dễ dàng cho khách hàng chọn lựa Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện nâng cao, nhu cầu tiêu dùng cao Theo thống kê, năm 2012, tính riêng hãng xe máy lớn Việt Nam bán tổng cộng 3,11 triệu Trong đó, Honda áp đảo với 1,95 triệu chiếc, chiếm 62,6% thị phần, giảm 4% sản lượng bán hàng tăng thêm 1,6% thị phần Yamaha đứng thứ hai với mức sản lượng 800.000 chiếc, SYM, Piaggio Suzuki Mặc dù tình trạng dự đốn gần chạm mốc bão hòa, thị trường xe máy Việt Nam tiềm dân số trẻ, kinh tế phát triển thu nhập chưa đủ để sở hữu ôtô, sở hạ tầng chưa hỗ trợ cao, xe máy phương tiện Tuy khó khăn song hãng xe nhận định thị trường xe máy Việt Nam năm mang nhiều kỳ vọng tăng trưởng, “hứa hẹn” có cạnh tranh mạnh mẽ hãng xe, thương hiệu (kể nhập nguyên chiếc) chất lượng số lượng sản phẩm phân khúc Nắm bắt hành vi mua khách hàng, nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn xe gắn máy để đưa định marketing phù hợp cần thiết để gia tăng khả cạnh tranh Ngoài lỗ hổng thị trường tiềm điều hãng bỏ lỡ, không nhanh tay bị đối thủ chiếm chỗ Do vậy, doanh nghiệp phải biết nắm bắt hiểu biết thị hiếu khách hàng, thái độ người tiêu dùng sản phẩm cung cấp, từ hiểu rõ xu hướng hành vi người tiêu dùng thể trình định mua để thiết kế kinh doanh sản phẩm xe máy làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, thành phố Huế - Cố đô nước Việt Nam, diễn biến thị trường xe gắn máy sôi động không so với thành phố lớn khác Thành phố Huế có lượng người tiêu dùng xe gắn máy lớn Theo quan sát người tiêu dùng sử dụng phong phú nhiều loại xe gắn máy khác nhau, kinh tế ổn định, TP Huế lại có nhiều địa hình hạ tầng đa dạng từ nông thôn đến thành thị, nên thị trường xe gắn máy TP Huế có khả đại diện cho thị trường xe gắn máy nước Việt Nam nói chung Vì vậy, lựa chọn thực đề tài: "Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy người tiêu dùng – Trường hợp thị trường xe gắn máy thành phố Huế" với mong muốn giúp doang nghiệp sản xuất thấy nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn xe gắn máy khách hàng đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm đến số mục tiêu nghiên cứu sau: - Mơ tả, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc định người tiêu dùng, mơ hình nghiên cứu vấn đề - Nghiên cứu, xem xét sử dụng mơ hình thích hợp cho đề tài - Dùng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để tìm nhân tố ảnh hưởng đến việc định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy người tiêu dùng - Kết luận nhân tố tác động đến định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy người tiêu dùng Thơng qua đưa số hàm ý cho doanh nghiệp làm sở xây dựng giải pháp Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted nhung thuong hieu noi tieng la tot nhat nhung thuong hieu dat tien hon thuong la lua chon cua toi san pham gia cang cao thi chat luong cang tot Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 15.8800 10.830 669 582 16.0950 12.991 303 708 15.6750 12.783 267 728 15.8550 14.145 482 667 15.9950 12.960 503 648 16.2500 11.123 531 629 nhung cua hang dep va chuyen ban xe gan may se ban sp tot nhat toi thich mua nhung thuong hieu ban chay nhat hon cac thuong hieu duoc quang cao nhieu nhat cung thuong la lua chon cua toi * Ý thức lạ thời trang: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 477 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted thuong co hoac nhieu xe gan may phong cach moi duoc tung 10.1800 5.776 375 322 11.0150 6.216 548 202 10.1750 8.024 334 383 thi truong luon theo kip nhung xu huong thay doi ve xe gan may moi nhat thoi trang, kieu dang hap dan la rat quan voi toi de co su da dang phong phu, thuong chon mua xe gan may 9.3100 9.773 -.093 655 10.0600 8.740 287 420 cua nhieu thuong hieu it's fun to buy something new and exciting * Ý thức Giá/ Giá trị tiền: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 514 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted toi thuong chon mua nhung xe gan may duoc ban gia cac sp xe gan may gia thap thuong la lua chon cua toi Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 6.3400 2.738 256 600 5.3750 2.718 504 102 4.8550 4.195 286 494 toi xem xet can than de tim san pham xe gan may co gia tri tot nhat so voi dong tien bo * Bốc đồng/ Bất cẩn: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 610 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted toi nen len ke hoach mua xe gan may can than hon lan truoc toi boc dong mua xe gan may Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 11.5350 5.617 220 637 12.3450 5.664 465 525 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items toi da thuong mua khong can than va sau toi uoc toi khong 11.8300 4.504 534 456 12.2750 5.165 413 531 12.0550 5.590 261 611 nhu vay toi danh thoi gian chon mua rat ky de dc sp tot nhat toi chu y quan tam den so tien toi bo de mua xe gan may * Bối rối nhiều lựa chọn: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 854 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted hien co rat nhiu thuong hieu de lua chon, toi cam thay boi roi doi that kho de chon mua sp cua thuong hieu nao Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted 8.6900 8.979 438 921 8.4400 7.524 747 793 8.5900 7.911 794 779 8.3900 6.963 859 741 cang biet nhiu ve sp xe may, toi thay cang kho hon de chon mua loai nao la tot nhat co qua nhiu thong tin ve cac loai xe may khac lam toi boi roi chon mua * Thói quen, thương hiệu trung thành: Reliability Statistics Cronbach's Alpha a N of Items -1.254 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted toi co thuong hieu xe gan may ýa thik cua toi va toi cu mua sp a 7.9050 1.413 202 -3.105 8.3100 1.642 205 -2.649 8.3250 2.693 -.293 -.897 8.6400 4.694 -.670 cua thuong hieu mai toi tim thay dc sp hay thuong hieu xe gan may toi thik, a toi se gan bo voi no moi mua xe gan may, toi thuong se chi mua thuong hieu a thoi toi thuong mua thay doi cac sp xe gan may cua cac thuong 783 hieu khac a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings * Quyết định chọn lựa sản phẩm: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 485 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted toi cam thay thoai mai quyet dinh mua san pham xe 8.6350 1.881 317 383 9.7250 2.884 024 615 9.0900 2.102 557 205 9.6000 2.080 319 376 gan may ma toi chon toi kha lo ngai ve quyet dinh mua san pham xe gan may ma toi vua chon san pham ma toi chon co the se dap ung tot nhu cau quan cua toi toi co the se mua san pham xe gan may toi da chon hay nhan hieu mot lan nua tuong lai III Phân tích EFA: * Phân tích biến độc lập: Lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,764 Approx Chi-Square 3,655E3 df 465 Sig ,000 Rotated Component Matrix a Component co qua nhiu thong tin ve cac loai xe may khac lam toi boi ,906 roi chon mua doi that kho de chon mua sp cua ,881 thuong hieu nao cang biet nhiu ve sp xe may, toi thay cang kho hon de chon mua ,873 loai nao la tot nhat noi den viec mua xe gan may, toi co gang de co nhung lua ,677 ,529 chon tot nhat hien co rat nhiu thuong hieu de lua chon, toi cam thay boi ,534 roi toi thuc hien no luc dac biet de chon duoc sp co chat luong tot nhat ,818 toi danh thoi gian chon mua rat ky de dc ,779 sp tot nhat co duoc xe gan may chat luong tot la rat ,568 quan tieu chuan va mong doi cho xe gan may ,547 ma toi mua rat cao toi boc dong mua xe gan may nhung thuong hieu noi tieng la tot nhat ,909 toi thich mua nhung thuong hieu ban chay ,844 nhat hon cac thuong hieu duoc quang cao nhieu nhat cung thuong la lua ,768 chon cua toi nhung cua hang dep va chuyen ban xe gan may se ban sp tot ,720 nhat toi mua sam nhanh chong, mua chiec xe gan may hoac thuong hieu dau ,725 tien toi thay rang co ve du tot toi da thuong mua khong can than va sau toi uoc toi ,716 khong nhu vay toi nen len ke hoach mua xe gan may can than hon lan truoc ,632 toi thuong co gang de mua duoc xe gan may co chat luong tong the ,505 ,608 tot nhat toi xem xet can than de tim san pham xe gan may co gia tri tot ,537 nhat so voi dong tien bo toi co thuong hieu xe gan may ưa thik cua toi va toi cu mua sp ,850 cua thuong hieu mai moi mua xe gan may, toi thuong se chi mua thuong hieu ,827 thoi toi tim thay dc sp hay thuong hieu xe gan may toi thik, toi se ,746 gan bo voi no toi chu y quan tam den so tien toi bo ,769 de mua xe gan may cac sp xe gan may gia thap thuong la lua ,751 chon cua toi toi thuong chon mua nhung xe gan may ,647 duoc ban gia luon theo kip nhung xu huong thay doi ve ,918 xe gan may moi nhat thuong co hoac nhieu xe gan may phong cach moi duoc tung thi truong ,901 san pham gia cang cao thi chat luong ,869 cang tot nhung thuong hieu dat tien hon thuong la lua ,784 chon cua toi it's fun to buy something new and ,890 exciting thoi trang, kieu dang hap dan la rat quan ,837 voi toi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,726 Approx Chi-Square 2,931E3 df 378 Sig ,000 Rotated Component Matrix a Component co qua nhiu thong tin ve cac loai xe may khac lam toi boi ,901 roi chon mua doi that kho de chon mua sp cua thuong hieu nao ,886 cang biet nhiu ve sp xe may, toi thay cang kho hon de chon mua ,883 loai nao la tot nhat hien co rat nhiu thuong hieu de lua chon, toi cam thay boi ,553 roi nhung thuong hieu noi tieng la tot nhat ,910 toi thich mua nhung thuong hieu ban chay ,847 nhat hon cac thuong hieu duoc quang cao nhieu nhat cung thuong la lua ,772 chon cua toi nhung cua hang dep va chuyen ban xe gan may se ban sp tot ,716 nhat toi thuc hien no luc dac biet de chon duoc sp co chat luong tot ,852 nhat toi danh thoi gian chon mua rat ky de dc ,825 sp tot nhat co duoc xe gan may chat luong tot la rat ,562 quan tieu chuan va mong doi cho xe gan may ,514 ma toi mua rat cao toi co thuong hieu xe gan may ưa thik cua toi va toi cu mua sp cua thuong hieu mai ,856 moi mua xe gan may, toi thuong se chi mua thuong hieu ,840 thoi toi tim thay dc sp hay thuong hieu xe gan may toi thik, toi se ,734 gan bo voi no toi chu y quan tam den so tien toi bo ,774 de mua xe gan may cac sp xe gan may gia thap thuong la lua ,761 chon cua toi toi thuong chon mua nhung xe gan may ,688 duoc ban gia toi mua sam nhanh chong, mua chiec xe gan may hoac thuong hieu dau ,739 tien toi thay rang co ve du tot toi da thuong mua khong can than va sau toi uoc toi ,700 khong nhu vay toi nen len ke hoach mua xe gan may can ,639 than hon lan truoc toi xem xet can than de tim san pham xe gan may co gia tri tot nhat so voi dong tien bo luon theo kip nhung xu huong thay doi ve xe gan may moi nhat ,919 thuong co hoac nhieu xe gan may ,912 phong cach moi duoc tung thi truong san pham gia cang ,876 cao thi chat luong cang tot nhung thuong hieu dat ,807 tien hon thuong la lua chon cua toi it's fun to buy ,893 something new and exciting thoi trang, kieu dang ,842 hap dan la rat quan voi toi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations * Lần 3: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,703 Approx Chi-Square 2,775E3 df 351 Sig ,000 Rotated Component Matrix a Component co qua nhiu thong tin ve cac loai xe may khac lam toi boi roi chon mua ,904 doi that kho de chon mua sp cua ,887 thuong hieu nao cang biet nhiu ve sp xe may, toi thay cang kho hon de chon mua ,885 loai nao la tot nhat hien co rat nhiu thuong hieu de lua chon, toi cam thay boi ,556 roi nhung thuong hieu noi tieng la tot nhat ,912 toi thich mua nhung thuong hieu ban chay ,848 nhat hon cac thuong hieu duoc quang cao nhieu nhat cung thuong la lua ,772 chon cua toi nhung cua hang dep va chuyen ban xe gan may se ban sp tot ,717 nhat toi thuc hien no luc dac biet de chon duoc sp co chat luong tot ,852 nhat toi danh thoi gian chon mua rat ky de dc ,824 sp tot nhat co duoc xe gan may chat luong tot la rat ,563 quan tieu chuan va mong doi cho xe gan may ma toi mua rat cao ,516 toi co thuong hieu xe gan may ưa thik cua toi va toi cu mua sp ,857 cua thuong hieu mai moi mua xe gan may, toi thuong se chi mua thuong hieu ,842 thoi toi tim thay dc sp hay thuong hieu xe gan may toi thik, toi se ,734 gan bo voi no toi chu y quan tam den so tien toi bo ,779 de mua xe gan may cac sp xe gan may gia thap thuong la lua ,768 chon cua toi toi thuong chon mua nhung xe gan may ,689 duoc ban gia toi mua sam nhanh chong, mua chiec xe gan may hoac thuong hieu dau ,719 tien toi thay rang co ve du tot toi da thuong mua khong can than va sau toi uoc toi ,692 khong nhu vay toi nen len ke hoach mua xe gan may can ,658 than hon lan truoc luon theo kip nhung xu huong thay doi ve xe gan may moi nhat ,920 thuong co hoac nhieu xe gan may ,914 phong cach moi duoc tung thi truong san pham gia cang ,876 cao thi chat luong cang tot nhung thuong hieu dat ,803 tien hon thuong la lua chon cua toi it's fun to buy ,893 something new and exciting thoi trang, kieu dang ,842 hap dan la rat quan voi toi Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations * Phân tích biến phụ thuộc: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 563 Approx Chi-Square 105.130 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.775 59.177 59.177 823 27.441 86.618 Total 1.775 % of Variance 59.177 Cumulative % 59.177 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.775 59.177 59.177 823 27.441 86.618 401 13.382 100.000 Total 1.775 % of Variance Cumulative % 59.177 59.177 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component san pham ma toi chon co the se dap ung tot nhu cau quan cua toi toi cam thay thoai mai quyet dinh mua san pham xe gan may ma toi chon toi co the se mua san pham xe gan may toi da chon hay nhan hieu mot lan nua tuong lai Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .871 810 601 ... khách hàng Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm đến số mục tiêu nghiên cứu sau: - Mô tả, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc định người tiêu dùng, mơ hình nghiên cứu vấn đề - Nghiên cứu, xem xét sử dụng... phân tích nhân tố khám phá để tìm nhân tố ảnh hưởng đến việc định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy người tiêu dùng - Kết luận nhân tố tác động đến định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy người tiêu dùng... tượng phạm vi nghiên cứu Ÿ Đối tượng: Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy người tiêu dùng, kể nhân tố hộp đen người tiêu dùng lẫn tác động doanh nghiệp Ÿ Phạm vi nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy của người tiêu dùng trường hợp thị trường xe gắn máy thành phố huế , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm xe gắn máy của người tiêu dùng trường hợp thị trường xe gắn máy thành phố huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn