Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng ở các siêu thị tại thành phố đà nẵng

152 27 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO THỊ THU AN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở CÁC SIÊU THỊ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO THỊ THU AN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở CÁC SIÊU THỊ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Đà Nẵng – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Cao Thị Thu An MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.1.1 Định nghĩa hành vi người tiêu dùng 1.1.2 Mơ hình hành vi người tiêu dùng 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 1.1.4 Quá trình định mua hàng người tiêu dùng 13 1.2 HÀNH VI MUA HÀNG NGẪU HỨNG 19 1.2.1 Định nghĩa hành vi mua hàng ngẫu hứng 20 1.2.2 Phân loại hành vi mua hàng ngẫu hứng 23 1.2.3 Các nghiên cứu có trước hành vi mua hàng ngẫu hứng NTD 24 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CÚU 49 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 49 2.1.1 Cơ sở đề xuất mơ hình nghiên cứu 49 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 56 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 61 2.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 61 2.2.2 Cách tiếp cận 61 2.2.3 Thiết kế nghiên cứu 62 2.2.4 Phương pháp thu thập liệu 70 2.2.5 Chọn mẫu 70 2.2.6 Phân tích liệu 71 CHƯƠNG KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 72 3.1 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MẪU 72 3.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 73 3.2.1 Phân tích nhân tố EFA 73 3.2.2 Kiểm tra độ tin cậy 78 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA 79 3.3.1 Giá trị hội tụ (Convergent validity) 79 3.3.2 Đo lường độ phù hợp mơ hình 81 3.3.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo 83 3.4 THỰC HIỆN HỒI QUY VỚI MƠ HÌNH CẤU TRÚC SEM VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 84 3.5 KIỂM ĐỊNH ƯỚC LƯỢNG MƠ HÌNH BẰNG PHÂN TÍCH BOOTSTRAP 87 3.6 KẾT LUẬN 88 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 90 4.1 ỨNG DỤNG KHOA HỌC 90 4.2 KIẾN NGHỊ 90 4.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 92 4.3.1 Hạn chế nghiên cứu 92 4.3.2 Hướng nghiên cứu 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ EFA Exploratory Factor Analysis FMCG Fast Moving Comsumer Goods NCR National Captial Region NTD Người tiêu dùng ATM Automated Teller Machine VN Việt Nam AMOS Analysis of Moment Structures SEM Structural equation modeling SPSS Statistic Packages for Social Science DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang Tổng hợp items biến số đề xuất 1.1 mơ hình nghiên cứu Karbasivar A & Yarahmadi H 31 (2011) 1.2 1.3 1.4 1.5 Tổng hợp items biến số nghiên cứu Kim J (2003) Kết kiểm định Z: (* nghĩa có ý nghĩa) Tổng hợp biến số nghiên cứu Ahmad T (2011) Tổng hợp nhân tố nghiên cứu Tine W.S (2011) 32 35 40 42 1.6 Ma trận xoay thái độ nhận thức khách hàng 44 1.7 Tần suất ảnh hưởng giác quan 44 1.8 Tổng hợp items nhân tố quang cảnh cửa hàng 45 1.9 Tổng hợp items nhân tố khứu giác 46 1.10 Tổng hợp items nhân tố cảm xúc 47 2.1 2.2 2.3 Tổng hợp nghiên cứu hành vi mua hàng ngẫu hứng tác giả Hai cách tiếp cận nghiên cứu Các biến items đo lường đề xuất cho mơ hình nghiên cứu 52 62 67 3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 72 3.2 Các nhân tố đặt tên lại sau thực EFA 77 Số hiệu bảng 3.3 Tên bảng Kết phân tích Cronbach’s Alpha hành vi mua hàng ngẫu hứng Trang 78 3.4 Hệ số cronbach alpha nhân tố 78 3.5 Kết trọng số chuẩn hóa thang đo 80 3.6 3.7 Các số thể độ phù hợp mơ hình nghiên cứu Kết cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích biến số nghiên cứu 83 84 3.8 Kết phân tích mơ hình cấu trúc SEM 85 3.9 Kết ước lượng mô hình Bootstrap 88 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Mơ hình hành vi người tiêu dùng Mơ hình hành vi mua hàng yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng người tiêu dùng Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng Mơ hình quy trình định mua hàng Những yếu tố kìm hãm trình biến ý định mua hàng thành định mua hàng (Philip Kotker) Quá trình mua hàng ngẫu hứng Churchill Peter (1998) Mơ hình mua hàng ngẫu hứng –nguồn Churchill & Peter (1998) Quá trình mua hàng ngẫu hứng - Virvilaite R., Saladiene V., Bagdonaite R (2009) Trang 7 15 18 24 30 36 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 56 2.2 Tiến trình nghiên cứu 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đánh giá quốc gia có thị trường bán lẻ đầy tiềm năng, mở cửa cho doanh nghiệp nước tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bán lẻ Nhiều sách phủ thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt người tiêu dùng Việt Nam thuộc hàng trẻ cao Châu Á ngày mạnh tay chi tiêu Trong tình hình kinh tế khó khăn, sức mua giảm, doanh thu đạt thấp, nhà kinh doanh, phân phối Đà Nẵng tự tin khẳng định lợi cạnh tranh qua chất lượng hàng hóa, dịch vụ, Thị trường bán lẻ Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư có sức hấp dẫn định với người dân Thị trường bán lẻ Đà Nẵng có cạnh tranh gay gắt nhà bán lẻ nước, họ cố gắng đảm bảo cửa hàng họ có sức hấp dẫn khách hàng mục tiêu Nhiều nhà bán lẻ kéo khách hàng nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Ngoài ra, nhiều tập đoàn bán lẻ nước trước đầu tư vào Việt Nam chấp nhận chịu lỗ năm để dành thị phần Các doanh nghiệp bán lẻ không thực chiến lược kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cung cấp giá tốt nhất, tạo phong phú chủng loại hàng hóa kinh doanh, doanh nghiệp sâu vào nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng để có phương án kinh doanh thích hợp Trong đó, hành vi mua hàng ngẫu hứng nhà bán lẻ cố gắng tìm hiểu để kích thích hành vi mua hàng ngẫu hứng khách hàng thời kỳ kinh tế hàng hóa phổ biến Theo Rook (1987) mua hàng ngẫu hứng khía cạnh hành vi tiêu dùng tâm điểm cho kế hoạch chiến lược marketing Do vậy, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng người tiêu dùng cần thiết nhằm góp phần định hướng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp bán lẻ vậy, tơi chọn đề tài: RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 043 151 LO 90 037 147 HI 90 048 155 PCLOSE 988 000 AIC Model Default model Saturated model Independence model AIC 854.755 992.000 4438.984 BCC 870.518 1086.196 4444.871 BIC 1179.576 2933.097 4560.302 CAIC 1262.576 3429.097 4591.302 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 2.316 2.688 12.030 LO 90 2.131 2.688 11.466 HI 90 2.523 2.688 12.614 HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 248 44 HOELTER 01 259 46 MECVI 2.359 2.944 12.046 BẢNG TÍNH TỐN ĐỘ TIN CẬY TỔNG HỢP VÀ TỔNG PHƯƠNG SAI TRÍCH 1Estimate lamda^2 lamda^2 TT4 < - Tam trang cam xuc 0.745 0.555 0.445 TT3 < - Tam trang cam xuc 0.760 0.578 0.422 TT2 < - Tam trang cam xuc 0.596 0.355 0.645 TT1 < - Tam trang cam xuc 0.790 0.624 0.376 2.891 2.112 1.888 Tổng Độ tin cậy tổng hợp Bình phương tổng lam da 8.358 Độ tin cậy tổng hợp 0.816 LH3 < - Mua le hoi 0.626 0.392 Bình phương tổng lam 0.608 da LH2 < - Mua le hoi 0.690 0.476 0.524 LH1 < - Mua le hoi 0.719 0.517 0.483 2.035 1.585 1.615 Tổng Tổng phương sai trích 0.528 4.141 0.528 0.719 ĐTCTH mùa lễ hội GG8 < - Gia giam gia 0.692 0.479 Bình phương tổng lam 0.521 da GG7 < - Gia giam gia 0.672 0.452 0.548 GG6 < - Gia giam gia 0.684 0.468 0.532 GG5 < - Gia giam gia 0.727 0.529 0.471 GG4 < - Gia giam gia 0.599 0.359 0.641 GG3 < - Gia giam gia 0.697 0.486 0.514 ĐTCTH giá giảm giá 23.213 0.863 0.518 GG2 < - Gia giam gia Tổng 0.747 0.558 0.442 4.818 3.629 3.671 TBSP5 < - Trung bay san pham 0.546 0.298 0.702 TBSP4 < - Trung bay san pham 0.655 0.429 Bình phương tổng lam 0.571 da TBSP3 < - Trung bay san pham 0.737 0.543 0.457 TBSP2 < - Trung bay san pham 0.661 0.437 0.563 TBSP1 < - Trung bay san pham 0.599 0.359 0.641 3.198 2.516 2.934 Tổng 0.503 ĐTCTH trưng bày sản phẩm DH4 < - Ban dong hanh 0.634 0.402 Bình phương tổng lam 0.598 da DH3 < - Ban dong hanh 0.657 0.432 0.568 DH2 < - Ban dong hanh 0.773 0.598 0.402 DH1 < - Ban dong hanh 0.721 0.520 0.480 2.785 2.151 2.049 Tổng 0.777 7.756 0.538 ĐTCTH bạn đồng hành 0.791 Bình phương tổng lam da 6.870 0.754 QCKM5 < - Quang cao khuyen mai 0.703 0.494 0.506 QCKM4 < - Quang cao khuyen mai 0.658 0.433 0.567 QCKM3 < - Quang cao khuyen mai 0.759 0.576 0.424 QCKM1 < - Quang cao khuyen mai 0.501 0.251 ĐTCTH quảng cáo khuyến 0.749 2.621 2.054 2.246 Tổng 10.227 0.514 V Hồi quy SEM LẦN Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Hanh vi mua hang ngau < - Mua le hoi Hanh vi mua hang ngau Quang cao khuyen < mai Hanh vi mua hang ngau < - Ban dong hanh Hanh vi mua hang ngau < - Trung bay san pham Hanh vi mua hang ngau < - Gia giam gia Hanh vi mua hang ngau < - Tam trang cam xuc TT4 < - Tam trang cam xuc TT3 < - Tam trang cam xuc TT2 < - Tam trang cam xuc TT1 < - Tam trang cam xuc GG8 < - Gia giam gia GG7 < - Gia giam gia GG6 < - Gia giam gia GG5 < - Gia giam gia GG4 < - Gia giam gia GG3 < - Gia giam gia GG2 < - Gia giam gia TBSP5 < - Trung bay san pham TBSP4 < - Trung bay san pham TBSP3 < - Trung bay san pham TBSP2 < - Trung bay san pham TBSP1 < - Trung bay san pham DH4 < - Ban dong hanh DH3 < - Ban dong hanh DH2 < - Ban dong hanh DH1 < - Ban dong hanh LH3 < - Mua le hoi LH2 < - Mua le hoi LH1 < - Mua le hoi Quang cao khuyen QCKM5 < mai QCKM4 < - Quang cao khuyen 027 S.E .109 C.R P Label 245 806 par_40 -.042 177 -.238 812 par_41 247 116 2.131 033 par_42 -.005 121 -.044 965 par_43 144 075 1.242 506 par_44 512 075 6.866 *** par_45 1.000 1.047 754 1.130 1.000 956 951 947 798 937 978 1.000 1.131 1.302 1.240 1.058 1.000 1.028 1.308 1.279 1.000 968 1.057 079 13.266 *** par_1 071 10.546 *** par_2 083 13.665 *** par_3 081 11.735 080 11.920 075 12.610 076 10.536 077 12.138 076 12.910 *** *** *** *** *** *** par_4 par_5 par_6 par_7 par_8 par_9 130 141 142 128 *** *** *** *** par_10 par_11 par_12 par_13 8.713 9.249 8.761 8.263 103 10.021 *** par_14 118 11.127 *** par_15 120 10.693 *** par_16 103 9.350 *** par_17 111 9.489 *** par_18 1.000 959 086 11.161 *** par_34 Estimate QCKM3 QCKM1 HV2 HV3 HV4 HV5 mai Quang cao khuyen < mai Quang cao khuyen < mai Hanh vi mua hang < ngau Hanh vi mua hang < ngau Hanh vi mua hang < ngau Hanh vi mua hang < ngau S.E C.R Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau TT4 TT3 TT2 TT1 GG8 GG7 GG6 GG5 GG4 GG3 GG2 TBSP5 TBSP4 TBSP3 TBSP2 TBSP1 DH4 DH3 Label 1.058 084 12.610 *** par_35 690 080 8.654 *** par_36 1.000 985 131 7.539 *** par_37 932 119 7.819 *** par_38 809 114 7.120 *** par_39 Standardized Regression Weights: (Group number Default model) Hanh vi mua hang ngau P Estimate < - Mua le hoi Quang cao khuyen < mai < - Ban dong hanh < - Trung bay san pham < - Gia giam gia < - Tam trang cam xuc < - Tam trang cam xuc < - Tam trang cam xuc < - Tam trang cam xuc < - Tam trang cam xuc < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Trung bay san pham < - Trung bay san pham < - Trung bay san pham < - Trung bay san pham < - Trung bay san pham < - Ban dong hanh < - Ban dong hanh 024 -.041 201 -.004 123 603 745 760 596 790 692 672 684 727 599 697 747 546 655 737 661 599 634 657 Standardized Regression Weights: (Group number Default model) Estimate DH2 DH1 LH3 LH2 LH1 < < < < < - QCKM5 < - QCKM4 < - QCKM3 < - QCKM1 < - HV2 < - HV3 < - HV4 < - HV5 < - Ban dong hanh Ban dong hanh Mua le hoi Mua le hoi Mua le hoi Quang cao khuyen mai Quang cao khuyen mai Quang cao khuyen mai Quang cao khuyen mai Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau 773 721 626 690 719 703 658 759 501 592 563 599 515 Covariances: (Group number - Default model) Tam trang cam xuc < > Gia giam gia Tam trang cam xuc < > Trung bay san pham Tam trang cam xuc < > Ban dong hanh Tam trang cam xuc < > Quang cao khuyen mai Tam trang cam xuc < > Mua le hoi Gia giam gia < > Trung bay san pham Gia giam gia < > Ban dong hanh Gia giam gia < > Quang cao khuyen mai Gia giam gia < > Mua le hoi Trung bay san pham < > Ban dong hanh Trung bay san pham < > Quang cao khuyen mai Trung bay san pham < > Mua le hoi Ban dong hanh < > Quang cao khuyen mai Ban dong hanh < > Mua le hoi Mua le hoi < > Quang cao khuyen mai Estimate S.E .183 038 129 030 119 030 181 037 141 035 117 027 186 030 371 044 220 036 161 027 155 028 134 027 181 029 132 027 242 036 C.R 4.853 4.312 4.024 4.953 4.063 4.428 6.141 8.367 6.147 6.020 5.477 4.986 6.172 4.956 6.646 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_19 par_20 par_21 par_22 par_23 par_24 par_25 par_26 par_27 par_28 par_29 par_30 par_31 par_32 par_33 Correlations: (Group number - Default model) Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Gia giam gia Gia giam gia Gia giam gia Gia giam gia Trung bay san pham Trung bay san pham Trung bay san pham Ban dong hanh Ban dong hanh Mua le hoi < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > Gia giam gia Trung bay san pham Ban dong hanh Quang cao khuyen mai Mua le hoi Trung bay san pham Ban dong hanh Quang cao khuyen mai Mua le hoi Ban dong hanh Quang cao khuyen mai Mua le hoi Quang cao khuyen mai Mua le hoi Quang cao khuyen mai Estimate 330 317 279 356 299 323 488 817 523 574 464 435 514 405 625 Variances: (Group number - Default model) Tam trang cam xuc Gia giam gia Trung bay san pham Ban dong hanh Mua le hoi Quang cao khuyen mai e34 e4 e3 e2 e1 e12 e11 e10 e9 e8 e7 e6 e17 Estimate S.E C.R P Label 619 080 7.729 *** par_46 495 068 7.244 *** par_47 267 052 5.125 *** par_48 295 048 6.190 *** par_49 358 062 5.770 *** par_50 418 058 7.171 *** par_51 234 053 4.421 *** par_52 498 048 10.286 *** par_53 498 050 9.957 *** par_54 637 052 12.155 *** par_55 476 052 9.167 *** par_56 538 045 11.965 *** par_57 548 045 12.132 *** par_58 509 042 12.038 *** par_59 394 034 11.602 *** par_60 562 045 12.601 *** par_61 458 038 11.915 *** par_62 375 033 11.360 *** par_63 627 051 12.205 *** par_64 e16 e15 e14 e13 e21 e20 e19 e18 e29 e28 e27 e26 e25 e24 e22 e30 e31 e32 e33 Estimate S.E C.R P Label 455 041 11.125 *** par_65 380 039 9.674 *** par_66 527 048 11.035 *** par_67 534 045 11.762 *** par_68 440 038 11.575 *** par_69 411 036 11.305 *** par_70 340 037 9.082 *** par_71 446 043 10.293 *** par_72 556 052 10.744 *** par_73 368 039 9.509 *** par_74 374 042 8.805 *** par_75 428 039 11.047 *** par_76 504 043 11.622 *** par_77 344 034 9.991 *** par_78 595 047 12.739 *** par_79 826 077 10.688 *** par_80 936 084 11.113 *** par_81 693 066 10.582 *** par_82 810 069 11.666 *** par_83 Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Hanh vi mua hang ngau HV5 HV4 HV3 HV2 QCKM1 QCKM3 QCKM4 QCKM5 LH1 LH2 LH3 DH1 DH2 DH3 DH4 TBSP1 TBSP2 TBSP3 Estimate 476 265 359 317 351 251 576 433 494 517 477 392 520 598 432 402 359 437 543 TBSP4 TBSP5 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 GG8 TT1 TT2 TT3 TT4 Estimate 429 298 558 486 359 529 468 452 479 624 356 577 554 LẦN Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau TT4 TT3 TT2 TT1 GG8 GG7 GG6 GG5 GG4 GG3 GG2 DH4 DH3 DH2 DH1 HV2 HV3 HV4 HV5 S.E C.R P Label < - Ban dong hanh 237 095 2.503 012 par_19 < - Gia giam gia 167 087 1.248 054 par_20 < - Tam trang cam xuc 509 073 6.966 *** par_21 < - Tam trang cam xuc < - Tam trang cam xuc < - Tam trang cam xuc < - Tam trang cam xuc < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Gia giam gia < - Ban dong hanh < - Ban dong hanh < - Ban dong hanh < - Ban dong hanh Hanh vi mua hang < ngau Hanh vi mua hang < ngau Hanh vi mua hang < ngau Hanh vi mua hang < ngau 1.000 1.054 753 1.128 1.000 947 947 936 806 958 1.017 1.000 1.034 1.307 1.237 079 13.278 *** par_1 072 10.504 *** par_2 083 13.591 *** par_3 084 11.338 082 11.564 077 12.143 078 10.388 079 12.049 078 12.966 *** *** *** *** *** *** par_4 par_5 par_6 par_7 par_8 par_9 103 10.051 *** par_10 119 11.012 *** par_11 119 10.431 *** par_12 1.000 992 132 7.537 *** par_16 938 120 7.809 *** par_17 810 114 7.091 *** par_18 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Hanh vi mua hang ngau < Hanh vi mua hang ngau < Hanh vi mua hang ngau < TT4 < TT3 < TT2 < TT1 < GG8 < GG7 < GG6 < GG5 < GG4 < GG3 < GG2 < DH4 < DH3 < DH2 < DH1 < HV2 < HV3 < HV4 < HV5 < - Ban dong hanh Gia giam gia Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Tam trang cam xuc Gia giam gia Gia giam gia Gia giam gia Gia giam gia Gia giam gia Gia giam gia Gia giam gia Ban dong hanh Ban dong hanh Ban dong hanh Ban dong hanh Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Hanh vi mua hang ngau Covariances: (Group number - Default model) Estimate Tam trang cam xuc < > Gia giam gia 180 Tam trang cam xuc < > Ban dong hanh 120 Gia giam gia < > Ban dong hanh 186 S.E .037 030 030 Correlations: (Group number - Default model) Estimate Tam trang cam xuc < > Gia giam gia 329 Tam trang cam xuc < > Ban dong hanh 279 Gia giam gia < > Ban dong hanh 488 Estimate 203 124 604 744 763 595 788 687 661 676 714 601 708 771 639 666 779 703 591 565 601 514 C.R P Label 4.825 *** par_13 4.020 *** par_14 6.119 *** par_15 Variances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R Tam trang cam xuc 618 080 7.711 Gia giam gia 487 068 7.112 Ban dong hanh 300 048 6.193 e34 233 053 4.417 e4 499 049 10.265 e3 491 050 9.828 e2 639 053 12.151 e1 480 052 9.182 e12 546 046 11.801 e11 564 047 12.037 e10 520 044 11.908 e9 411 036 11.506 e8 560 045 12.461 e7 446 038 11.579 e6 344 032 10.652 e21 435 038 11.345 e20 402 037 10.983 e19 333 039 8.544 e18 470 045 10.364 e30 829 077 10.711 e31 933 084 11.082 e32 691 066 10.553 e33 811 069 11.677 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label par_22 par_23 par_24 par_25 par_26 par_27 par_28 par_29 par_30 par_31 par_32 par_33 par_34 par_35 par_36 par_37 par_38 par_39 par_40 par_41 par_42 par_43 par_44 Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Hanh vi mua hang ngau HV5 HV4 HV3 HV2 DH1 DH2 DH3 DH4 GG2 GG3 GG4 GG5 GG6 GG7 Estimate 475 264 361 319 349 494 606 443 408 594 501 361 510 456 437 GG8 TT1 TT2 TT3 TT4 472 621 354 583 553 Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 44 190 19 CMIN 260.509 000 2501.950 DF 146 171 P 000 CMIN/DF 1.784 000 14.631 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 047 000 264 GFI 931 1.000 412 AGFI 910 PGFI 715 347 371 NFI Delta1 896 1.000 000 RFI rho1 878 IFI Delta2 951 1.000 000 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 TLI rho2 942 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 854 000 1.000 PNFI 765 000 000 PCFI 812 000 000 NCP 114.509 000 2330.950 LO 90 73.338 000 2172.859 NCP Model Default model Saturated model Independence model HI 90 163.528 000 2496.399 CFI 951 1.000 000 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 706 000 6.780 F0 310 000 6.317 LO 90 199 000 5.889 HI 90 443 000 6.765 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 046 192 LO 90 037 186 HI 90 055 199 PCLOSE 753 000 AIC Model Default model Saturated model Independence model AIC 348.509 380.000 2539.950 BCC 353.552 401.777 2542.127 BIC 520.703 1123.566 2614.306 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 944 1.030 6.883 LO 90 833 1.030 6.455 HI 90 1.077 1.030 7.332 HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 249 30 HOELTER 01 268 32 MECVI 958 1.089 6.889 CAIC 564.703 1313.566 2633.306 VI.Kiểm định Bootstrap Regression Weights: (Group number - Default model) Parameter SE Hanh vi mua hang ngau < - Ban dong hanh 104 Hanh vi mua hang ngau < - Gia giam gia 069 Hanh vi mua hang ngau < - Tam trang cam xuc 083 TT4 < - Tam trang cam xuc 000 TT3 < - Tam trang cam xuc 076 TT2 < - Tam trang cam xuc 082 TT1 < - Tam trang cam xuc 084 GG8 < - Gia giam gia 000 GG7 < - Gia giam gia 064 GG6 < - Gia giam gia 069 GG5 < - Gia giam gia 068 GG4 < - Gia giam gia 083 GG3 < - Gia giam gia 074 GG2 < - Gia giam gia 073 DH4 < - Ban dong hanh 000 DH3 < - Ban dong hanh 117 DH2 < - Ban dong hanh 141 DH1 < - Ban dong hanh 131 Hanh vi mua hang ngau HV2 < .000 Hanh vi mua hang ngau HV3 < .144 Hanh vi mua hang ngau HV4 < .134 Hanh vi mua hang ngau HV5 < .140 SESE Mean Bias SEBias 003 227 -.010 005 002 014 -.003 003 003 514 005 004 000 002 003 003 000 002 002 002 003 002 002 000 004 004 004 1.000 1.052 751 1.134 1.000 948 951 937 803 957 1.016 1.000 1.042 1.320 1.251 000 -.002 -.002 005 000 002 005 002 -.003 -.001 002 000 008 013 014 000 003 004 004 000 003 003 003 004 003 003 000 005 006 006 000 1.000 000 000 005 1.000 008 006 004 948 010 006 004 818 008 006 ... tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng người tiêu dùng siêu thị Thành Phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu - Lựa chọn mơ hình nghiên cứu xây dựng thang đo lường hành vi mua. .. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài hướng đến đối tượng nghiên cứu cá nhân người tiêu dùng mua sắm siêu thị Phạm vi nghiên cứu: tiến hành chọn mẫu phạm vi thành phố Đà... mua Định số lượng mua Hình 1.1 Mơ hình hành vi người tiêu dùng Mơ hình hành vi người tiêu dùng cho thấy nhân tố tác động đến hành vi định mua hàng người tiêu dùng Hành vi người mua chịu ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng ở các siêu thị tại thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng ở các siêu thị tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn