Marketing trực tiếp trong kinh doanh dịch vụ tại công ty thông tin di động (VMS MOBIFONE)

106 14 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYÊN MARKETING TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỆN ÍCH TẠI CƠNG TY THƠNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC III LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ XUÂN NGUYÊN MARKETING TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỆN ÍCH TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC III Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Xuân Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1 MARKETING TRỰC TIẾP VÀ VAI TRÒ MARKETING TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm Marketing trực tiếp 1.1.2 Đặc điểm Marketing trực tiếp 1.1.3 Vai trò Marketing trực tiếp 1.1.4 Lợi marketing trực tiếp 11 1.2 CÁC CÔNG CỤ THỰC HIỆN MARKETING TRỰC TIẾP 12 1.2.1 Tiếp thị đại chúng 12 1.2.2 Gửi thư, bán hàng trực tiếp phiếu giảm giá 13 1.2.3 Tiếp thị qua điện thoại, hộp thư thoại fax 14 1.2.4 Marketing Catalog 15 1.2.5 Digital Marketing 15 1.2.6 Internet marketing 16 1.3 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING TRỰC TIẾP 18 1.3.1 Xác định mục tiêu Marketing trực tiếp 18 1.3.2 Phân đoạn lựa chọn thị trường mục tiêu Marketing trực tiếp 19 1.3.3 Định vị dịch vụ thị trường mục tiêu 20 1.3.4 Thiết kế sách cơng cụ Marketing trực tiếp 21 1.3.5 Triển khai Marketing trực tiếp 22 1.3.6 Đánh giá hiệu Marketing trực tiếp 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY THÔNG TY DI ĐỘNG (VMSMOBIFONE) 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS – MOBIFONE 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức 28 2.1.3 Đặc điểm yêu cầu Marketing trực tiếp ngành viễn thông Việt Nam 33 2.1.4 Đặc điểm kết kinh doanh công ty thông tin Di đông VMS – Mobifone 35 2.2 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG - VMS MOBIFONE 39 2.2.1 Môi trường vĩ mô 39 2.2.2 Môi trường vi mô 42 2.2.3 Thực trạng khách hàng 43 2.2.4 Đối thủ cạnh tranh 45 2.3 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG – VMS MOBIFONE 50 2.3.1 Mục tiêu Marketing trực tiếp 50 2.3.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường Marketing trực tiếp 51 2.3.3 Định vị dịch vụ Marketing trực tiếp 53 2.3.4 Triển khai Marketing trực tiếp 55 2.3.5 Đo lường kết Marketing trực tiếp 62 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY THONG TY DI ĐỘNG – VMS MOBIFONE 62 2.4.1 Thành công 63 2.4.2 Tồn 63 2.4.3 Nguyên nhân 64 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG (VMS- MOBIFONE) 66 3.1 CƠ SỞ TRIỂN KHAI MARKETING TRỰC TIẾP 66 3.1.1 Xu hướng phát triển dịch vụ viễn thông định hướng phát triển dịch vụ Công ty Thông tin di động 66 3.1.2 Dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ mạng di động giai đoạn 2014 – 2020 68 3.1.3 Chiến lược phát triển công ty 69 3.1.4 Nhiệm vụ mục tiêu Marketing trực tiếp 74 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING TRỰC TIẾP 76 3.2.1 Xác định mục tiêu Marketing trực tiếp 76 3.2.2 Lựa chọn khách hàng mục tiêu 76 3.2.3 Triển khai chương trình Marketing trực tiếp 79 3.2.4 Đo lường kết Marketing trực tiếp 85 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 87 3.3.1 Giải pháp cấu tổ chức triển khai 87 3.3.2 Giải pháp đào tạo nhân lực thực Marketing trực tiếp 88 3.3.3 Phối hợp với sách Marketing Mix 89 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Trang Tình hình vốn Cơng ty Thơng tin di động 20082010 31 2.2 Tình hình lao động VMS từ 2008 - 2010 32 2.3 Số lượng thuê bao di đông từ 2010 -6/2013 36 2.4 Doanh thu lợi nhuận tư 2010 -2013 36 2.5 Doanh thu dịch vụ data tư 2010 -6/2013 37 2.6 Doanh thu số dịch vụ chính năm 2012 38 2.7 Thốngtỷ lệ yêu thích theo nhân học nhóm sử dụng 2.8 Tình hình phát triển th bao data Việt Nam giai đoạn năm 2010 – 2014 2.9 43 Thị phần đối thủ cạnh tranh với Mobifone 2.10 42 45 Thị phần thuê bao sử dụng dịch vụ data nhà mạng Việt Nam 46 2.11 Số lượng thuê bao trả trước, trả sau từ 2010-21013 51 2.12 Phân đoạn thị trường theo mức cước sử dụng 2010 – 2012 2.13 52 Kết nghiên cứu hài lòng khách hàng dịch vụ 53 2.14 Tỷ lệ phân bổ chi phí cho marketing truyền thơng 56 2.15 Bảng tổng hợp bán hàng trực tiếp năm 2010 – 2012 57 2.16 Số lượng Tờ rơi Voucher phân bổ năm 2010 – 2012 2.17 Số lượng tỷ lệ thành công In/Out Bound 2010 – 2012 2.18 60 Dự đoán số lượng người dùng data giới giai đoạn 2014 - 2020 3.2 60 Số lượng tỷ lệ thành công nhắn tin tổng đài 2010 – 2012 3.1 58 67 Dự báo thời gian truy cập Internet (h)/tuần Việt Nam 84 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tăng trưởng GDP qua năm 40 2.2 Số lượng người dùng internet khu vực Đông Nam Á 41 ... luận marketing trực tiếp kinh doanh dịch vụ Chương 2: Thực trạng kinh doanh hoạt động marketing trực tiếp công ty thông ty di động (vms – mobifone) Chương 3: Hoàn thiện marketing trực tiếp công ty. .. khai Marketing trực tiếp công ty Thông tin di động – VMS Mobifone CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1 MARKETING TRỰC TIẾP VÀ VAI TRÒ MARKETING TRỰC TIẾP TRONG. .. LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1 MARKETING TRỰC TIẾP VÀ VAI TRÒ MARKETING TRỰC TIẾP TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm Marketing trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing trực tiếp trong kinh doanh dịch vụ tại công ty thông tin di động (VMS MOBIFONE) , Marketing trực tiếp trong kinh doanh dịch vụ tại công ty thông tin di động (VMS MOBIFONE)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn