Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện

87 36 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:21

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới q trình tồn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế ngày sâu rộng, mở hội để doanh nghiệp nước tiếp cận kế thừa công nghệ, kinh nghiệm quản lý đại kinh tế phát triển, mở rộng thị trường bên đồng thời đề thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Để tồn phát triển bền vững đòi hỏi doanh nghiệp nước phải không ngừng nâng cao khả cạnh tranh, vấn đề nâng cao lực tài trình độ quản trị vốn trở nên đặc biệt quan trọng Một nguyên nhân dẫn đến thất bại doanh nghiệp lực quản trị tài hạn chế, thể qua tình trạng thiếu vốn, khả tốn Nếu doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ dẫn đến thâm hụt vốn phá sản Nhưng doanh nghiệp hoạt động có lãi chưa hiệu sức khỏe tài khơng tốt Có lợi nhuận khơng có tiền để tái đầu tư, để tài trợ hoạt động liên tục, để tốn cơng nợ hạn chưa đánh giá hiệu Quản trị động cấu trúc vốn góp phần cải thiện tỷ suất sinh lợi, gia tăng giá trị doanh nghiệp Do đó, quản trị vốn, đặc biệt quản trị vốn luân chuyển tốt mang lại phát triển bền vững doanh nghiệp, công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Bưu điện doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa kể từ năm 2004, hoạt động lĩnh vực xây lắp thương mại sản phẩm công nghệ thơng tin Trong q trình phát triển mình, Cơng ty không ngừng cải thiện xây dựng giải pháp quản trị kinh doanh để ngày hoàn thiện Tuy nhiên, xuất thân từ doanh nghiệp Nhà nước lại kinh doanh lĩnh vực đặc thù cơng tác quản trị nói chung quản trị tài nói riêng mạng nặng bao cấp, chưa linh hoạt quan tâm mức Để tìm hiểu sâu vấn đề này, em chọn đề tài: Quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Bưu điện, từ đưa giải pháp thích hợp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn ln chuyển, góp phần cho phát triển chung Công ty Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Bưu điện giai đoạn 2009-2011 Trên sở đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị vốn ln chuyển Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình quản trị vốn ln chuyển Cơng ty cổ phần Đầu Xây dựng Bưu điện sở lý luận vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng số liệu Công ty giai đoạn 2009-2011 số liệu kế hoạch năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở nghiên cứu tài liệu, lý thuyết vốn luân chuyển, quản trị vốn luân chuyển phân tích, tổng hợp mơ hình, lý thuyết thừa nhận, sử dụng Trong phương pháp nghiên cứu cụ thể luận văn sử dụng phương pháp thống kê mơ tả phân tích đánh giá Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa kết nghiên cứu vốn luân chuyển quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Bưu điện - Đóng góp giải pháp vấn đề hồn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty Cấu trúc luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần Đầu & Xây dựng Bưu điện Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển Công ty cổ phần Đầu & Xây dựng Bưu điện CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm vốn luân chuyển Vốn luân chuyển theo nghĩa rộng giá trị tồn tài sản ngắn hạn, tài sản có khả chuyển hóa thành tiền mặt chu kỳ kinh doanh, thường qui ước nhỏ năm Trong trình sản xuất kinh doanh, vốn ln chuyển có vai trò trì hoạt động doanh nghiệp Khi doanh nghiệp đáp ứng đủ nhu cầu vốn luân chuyển, trình kinh doanh khơng bị gián đoạn Xây dựng cấu vốn luân chuyển hợp lý tiết kiệm nguồn vốn nâng cao khả sinh lợi cho doanh nghiệp Khi phân tích vốn luân chuyển, người ta sử dụng thêm tiêu vốn luân chuyển ròng (VLCR), phần giá trị tài sản ngắn hạn tài trợ nguồn vốn dài hạn Vốn luân chuyển ròng = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn Nếu vốn luân chuyển ròng bị âm (VLCR
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện , Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn