Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng

97 14 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THU HỒNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THU HỒNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng- Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Luận văn Lê Thị Thu Hồng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Chương - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 1.1 DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại dịch vụ toán qua ngân hàng 1.1.3 Đặc điểm toán qua ngân hàng 1.1.4 Tác dụng toán quan Ngân hàng 1.1.5 Các dịch vụ toán nước qua Ngân hàng 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC (TTTN) QUA NGÂN HÀNG 15 1.2.1 Nội dung phát triển dịch vụ TTTN 15 1.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ TTTN 16 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ TTTN 19 1.2.3.1 Các nhân tố bên 19 1.2.3.2 Các nhân tố bên 20 Chương - THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 26 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.1.1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 26 2.1.1.2 Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triểnTp Đà Nẵng (BIDV Đà Nẵng) 27 2.1.2 Chức nhiệm vụ BIDV Đà Nẵng 27 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 đến 2010 BIDV Đà Nẵng 30 2.1.3.1 Về tảng khách hàng 31 2.1.3.2 Về tình hình huy động vốn 32 2.1.3.3 Về tình hình cho vay 34 2.1.3.4 Hoạt động dịch vụ 35 2.2 THỰC TRẠNGi vào sống; sớm ban hành luật phòng chống rửa tiền Quy định hạn mức toán tiền mặt dù khoản chi thuộc NSNN, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh khoản toán khác nên thống mức chung, ví dụ mức thuế thu nhập cá nhân, tạo công cá nhân, tổ chức nhà nước mà thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ ngân hàng góp phần mở rộng dịch vụ tốn Và cần giao nhiệm vụ cho quan nhà nước kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật sử dụng tiền mặt tổ chức 81 Đối với dịch vụ thẻ, nay, quan quản lý vĩ mơ Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chưa ban hành sách nhằm tạo bước đột phá dịch vụ tốn thẻ Chính phủ quy định loại hình kinh doanh bắt buộc phải tốn qua thẻ, giảm thuế/hồn thuế cho giao dịch toán thẻ, miễn/giảm thuế nhập thiết bị toán thẻ EDC… 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước Luật Ngân hàng nhà nước quy định: “NHNN thực chức quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng; ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng tổ chức tín dụng ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ”, với vai trò trung tâm: trung tâm tiền tệ, trung tâm tín dụng trung tâm toán kinh tế, NHNN cần tiếp tục hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động toán kinh tế với chế khuyến khích ngăn cấm cho phép thu phí giao dịch tiền mặt cao giao dịch chuyển khoản, đại hóa hệ thống tốn điện tử liên ngân hàng nhằm hình thành hệ thống tốn quốc gia thống an toàn Ngân hàng Nhà nước cần đẩy nhanh lộ trình tốn khơng dùng tiền mặt thắt chặt quản lý tiền mặt, tăng chi phí sử dụng tiền mặt để người dân chuyển sang hình thức tốn khác, ưu đãi cho dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt Thực chế tốn khơng dùng tiền mặt ngành, cấp kinh tế Thành lập trung tâm toán bù trừ séc, hối phiếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ phát hành, lưu thông sử dụng phương tiện toán kinh tế Đẩy mạnh việc liên kết ngân hàng nước, phát triển liên minh thẻ kết nối hệ thống với với chất lượng tốt Làm để kích thích dùng thẻ tốn làm để thay đổi thói quen 82 dùng tiền mặt dân câu hỏi khơng luôn đặt ngân hàng, thời điểm 3.3.3 Đối với Ngân hàng đầu phát triển Việt nam a, Cũng cố nâng cao tiềm lực tài chính: -Tăng cường khả liên doanh, liên kết với tổ chức kinh tế nước để đầu đổi cơng nghệ Khai thác hiệu hình thức thuê thiết bị thuê tài để đổi mới, phát triển cơng nghệ - Tăng vốn tự có hình thức huy động từ thị trường qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, Nhà nước bổ sung vốn, lợi nhuận để lại, nâng cao chất lượng tài sản có,… Việc tăng vốn tự có tạo điều kiện cho mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng thị phần, nâng cao lực cạnh tranh phát triển dịch vụ b, Về sách động lực - Xây dựng chương trình tính tốn, phân bổ chi phí thu nhập liên quan đến hoạt động tốn Từ đánh giá hiệu dịch vụ có chế động lực, khuyến khích theo doanh số bán hàng, theo thu nhập dòng sản phẩm - Xây dựng hoàn thiện chế trả lương gắn với kết kinh doanh chi nhánh, phận, vị trí nhằm kích thích cán thực nhiệm vụ kinh doanh trách thực trả lương theo thâm niên c, Về sách khách hàng Xây dựng hệ thống chung đánh giá khách hàng sử dụng dịch vụ theo sản phẩm từ xây dựng sách khách hàng cụ thể theo nhóm khách hàng Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu xây dựng sách sản phẩm, giá, phân phối, quảng cáo phù hợp nhằm gia tăng vững khách hàng tối đa hóa gía trị khách hàng 83 d, Sản phẩm Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cách Nghiên cứu phát triển gói sản phẩm dịch vụ , tăng cường dịch vụ toán gia tăng ATM, POS, triển khai sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế… với tính vượt trội, hình thức hấp dẫn khách hàng Thiết kế sản phẩm dịch vụ nguyên tắc quy trình đơn giản, thân thiện, dễ tiếp cận đáp ứng linh hoạt nhu khách hàng Tập trung phát triển sản phẩm mũi nhọn có khả mang lại hiệu tài cao, an tồn e, Về công nghệ Cải tiến công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tiện ích cho dịch vụ có Tự động hóa quy trình nhằm nâng cao hiệu hoạt động; đầu phát triển chương trình phần mềm phục vụ tốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng khách hàng, phát triển dịch vụ; trang bị hệ thống công nghệ đại phục vụ nhu cầu quản trị điều hành KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ TTTN BIDV Đà Nẵng chương dựa định hướng phát triển dịch vụ TTTN Ngân hàng đầu Phát triển Việt nam giai đoạn 2011 đến 2015, luân văn đưa giải pháp cụ thể để phát triển dịch vụ TTTN BIDV Đà Nẵng thời gian tới, Giải pháp tập trung chủ yếu vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển khách hàng, cơng tác marketting, sách khách hàng sau bán hàng Bên cạnh luân văn nêu số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ toán qua Ngân hàng hạn chế tiền mặt lưu thông phủ, NHNN, BIDV 84 KẾT LUẬN Thanh tốn giữ vai trò quan trọng kinh tế thị trường Đứng góc độ ngành ngân hàng, phản ánh trung thực tầm hoạt động trang bị sở ngành Ở tầm vĩ mơ, tốn phản ánh trình độ phát triển kinh tế dân trí quốc gia Qua nghiên cứu thực trạng phát triển toán nước BIDV Đà Nẵng cho thấy: Thứ nhất, có tăng trưởng qua năm, dịch vụ toán nước chiếm tỷ trọng khiêm tốn tổng thu dịch vụ qua ngân hàng, hay nói cách khác, hệ thống ngân hàng Việt nam nói chung BIDV nói riêng lệ thuộc hồn tồn vào thu từ tín dụng, dịch vụ truyền thống nhiều rủi ro Thứ hai, phát triển vượt bậc công nghệ thơng tin q trình đại hố ngân hàng mở kỷ nguyên cho dịch vụ tốn đại, nhanh chóng an tồn mobile banking, internet banking dịch vụ thẻ khác tảng để BIDV đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao Tuy nhiên, nhiều sản phẩm BIDV đưa chưa thu hút lượng khách hàng tương xứng thu dịch vụ từ phân khúc thị trường hạn chế giai đoạn thí điểm cần hồn thiện quy trình Thứ 3, cơng tác marketing tuyên truyền quảng cáo sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV chưa xem trọng, nhiều khách hàng chưa biết đến sản phẩm dịch vụ đại BIDV để sử dụng Từ hạn chế nêu trên, nghiên cứu đưa giải pháp đồng người, sở hạ tầng kỹ thuật lẫn sách phát triển ngân hàng nhằm đẩy mạnh toán nước, góp phần tăng thu dịch vụ ngân hàng thực tốt chủ trương đại hoá ngành ngân hàng, trở thành trung gian tài kinh tế 85 Với giải pháp trình bày luận văn hy vọng đóng góp phần nhỏ vào việc phát triển dịch vụ toán nước BIDV Đà Nẵng Do hạn chế thời gian, kinh nghiệm, kiến thức nên đề tài tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận đóng góp người đọc Em xin chân thành cảm ơn PGS TS Lâm Chí Dũng tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn ... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 26 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ... DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC QUA NGÂN HÀNG 1.1 DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại dịch vụ toán qua ngân hàng 1.1.3 Đặc điểm toán qua ngân. .. HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ THU HỒNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng , Phát triển dịch vụ thanh toán trong nước tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn