Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty TNHH mabuchi motor đà nẵng

122 16 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THANH THỦY KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THANH THỦY KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả TRẦN THỊ THANH THỦY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Bản chất kế tốn quản trị chi phí 1.1.3 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn quản trị chi phí 1.1.4 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất 1.2 KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG 12 1.2.1 Lập dự tốn chi phí 12 1.2.2 Tính giá thành theo phương pháp truyền thống 14 1.2.3 Kiểm sốt chi phí theo phương pháp truyền thống 17 1.3 KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP TINH GỌN 23 1.3.1 Khái quát phương pháp sản xuất tinh gọn 23 1.3.2 Khái niệm nội dung kế toán quản trị theo phương pháp tinh gọn 26 1.3.3 Xác định kết kinh doanh 28 1.3.4 Kiểm sốt chi phí theo phương pháp tinh gọn 31 1.4 SO SÁNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TINH GỌN 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 41 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 41 2.1.2 Đặc điểm sản phẩm sản xuất, tổ chức sản xuất quy trình sản xuất Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 42 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 51 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 53 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 58 2.2.1 Phân loại chi phí Cơng ty 58 2.2.2 Xây dựng hệ thống giá chuẩn lập dự toán 60 2.2.3 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 63 2.2.4 Kiểm sốt chi phí Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 70 2.3 NHẬN XÉT VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 76 2.3.1 Ưu điểm 76 2.3.2 Nhược điểm 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP TINH GỌN TẠI CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 81 3.1 MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ THEO PHƯƠNG PHÁP TINH GỌN 81 3.1.1 Mục tiêu kế toán quản trị chi phí theo phương pháp tinh gọn 81 3.1.2 Quan điểm vận dụng kế toán quản trị chi phí theo phương pháp tinh gọn 82 3.2 TỔ CHỨC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THEO PHƯƠNG PHÁP TINH GỌN VÀO CÔNG TY MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 83 3.2.1 Tính giá thành báo cáo kết sản xuất kinh doanh theo phương pháp tinh gọn 83 3.2.2 Kiểm soát chi phí theo phương pháp tinh gọn 91 3.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN PHỤC VỤ CHO KẾ TOÁN TINH GỌN 101 3.3.1 Tổ chức máy kế toán 101 3.3.2 Lợi ích việc tổ chức lại máy kế toán 102 3.4 KIẾN NGHỊ 104 KẾT LUẬN CHUNG 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 Tên bảng So sánh khác biệt sản xuất truyền thống sản xuất tinh gọn Trang 25 1.2 Báo cáo tài chuỗi giá trị 29 1.3 Bảng báo cáo kết kinh doanh dạng toàn 30 1.4 Báo cáo bảng điểm 35 2.1 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu 64 2.2 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 65 2.3 Bảng tập hợp chi phí tính giá thành 66 2.4 Bảng phân tích ảnh hưởng nhân tố lượng chi phí ngun vật 72 2.5 Báo cáo tình hình tồn kho lâu 73 2.6 Bảng phân tích chênh lệch chi phí 75 3.1 Bảng theo dõi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 85 3.2 Báo cáo kết kinh doanh đơn giản 89 3.3 Bảng báo cáo kết kinh doanh tồn cơng ty 90 3.4 Báo cáo bảng điểm đánh giá kết hoạt động 93 3.5 Bảng theo dõi lỗi phế phẩm phát sinh 96 3.6 Bảng báo cáo tái kiểm 97 3.7 Bảng theo dõi thời gian ngừng dây chuyền sửa máy 98 3.8 Bảng theo dõi thời gian sản xuất sản phẩm 99 3.9 Bảng theo dõi mức độ hoàn thành đơn hàng 99 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Giá thành sản xuất toàn 16 1.2 Giá thành theo phương pháp trực tiếp 17 1.3 Mơ hình hóa kế tốn quản trị chi phí theo phương pháp tinh gọn 27 1.4 Tập hợp chi phí theo chuỗi giá trị 28 1.5 Sơ đồ Tính giá thành theo phương pháp tinh gọn 31 2.1 Sơ đồ tổ chức sản xuất dòng sản phẩm 44 2.2 Quy trình nhận đơn hàng lập kế hoạch sản xuất 47 2.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 51 2.4 Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty 53 2.5 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn 55 2.6 Kế tốn xử lý hạch tốn tính giá thành sản phẩm 67 2.7 Sơ đồ Tính giá thành theo phương pháp chi phí định mức 68 2.8 Sơ đồ kế tốn xử lý chênh lệch giá 69 2.9 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 70 3.1 Sơ đồ máy kế toán 101 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong mơi trường sản xuất kinh doanh ngày phát triển, công nghệ sản xuất thay đổi theo ngày, thiết bị máy móc phát minh ngày tối tân đại sản xuất sản phẩm tốt hơn, giá thành rẻ mà chất lượng ngày tốt so với công nghệ trước Đứng trước thách thức vậy, nhà quản trị cần phải thay đổi nhiều chất lượng hàng hóa, dịch vụ, khả đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng với giá thành phù hợp tăng tính cạnh tranh thị trường Để làm vậy, công ty cần phải liên tục cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh cách đầy đủ, xác kịp thời có biện pháp thay đổi phù hợp Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Mabuchi Motor Đà Nẵng (Công ty Mabuchi) tổ chức sản xuất theo mơ hình sản xuất tinh gọn gồm dòng sản phẩm khác tương đối độc lập nên nhu cầu thơng tin dòng sản phẩm thật cần thiết như: • Dòng sản phẩm có doanh thu ổn định, tương lai thị trường mở rộng • Dòng sản phẩm hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho Công ty • Dòng sản phẩm việc tổ chức sản xuất tốt, hiệu • Những khoản chi phí khơng cần thiết, phải triệt để cắt giảm Tuy nhiên, trình sản xuất xuất nhiều bất cập mà nguyên nhân quan trọng từ phương thức báo cáo kế tốn quản trị khơng phù hợp Báo cáo quản trị nhiều không đáp ứng nhu cầu thông tin nhà quản lý chí đưa kết luận mâu thuẫn với kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nguy đặt công ty trước thách thức, phận sản xuất phải tự tổ chức phận tập hợp thông tin riêng phục vụ cho cơng tác quản trị chi phí máy kế tốn phải thay đổi phương thức tổ chức báo cáo để phù hợp với u cầu Cơng ty Chính lý đó, tác giả chọn đề tài “Kế tốn quản trị chi phí Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng” nhằm nghiên cứu giải pháp tổ chức kế tốn quản trị chi phí phù hợp với mơ hình cơng ty làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Khái qt hóa sở lý luận kế tốn quản trị chi phí, đặc biệt kế tốn quản trị chi phí theo phương pháp tinh gọn - Phân tích thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng - Vận dụng kế tốn quản trị chi phí theo phương pháp tinh gọn vào Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn sâu nghiên cứu vấn đề lý luận, thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng từ cung cấp thông tin cho nhà quản lý việc kiểm sốt chi phí điều hành doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu kế toán quản trị chi phí Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh phương pháp phân tích hệ thống để phân tích chứng minh làm sáng tỏ 100 c Vận dụng chi phí mục tiêu vào việc kiểm sốt chi phí: Cơng ty vận dụng phương pháp chi phí mục tiêu cơng cụ để quản lý hiệu hơn, đề mục tiêu cho hoạt động cải tiến liên tục Công ty Phương pháp chi phí mục tiêu bắt đầu việc ước tính giá bán sản phẩm Giá bán ước tính dựa vào cơng dụng thuộc tính sản phẩm, đối thủ cạnh tranh thị trường Trên sở lợi nhuận mong đợi, Công ty phải xác định chi phí sản xuất tiêu thụ chấp nhận để tiến hành sản xuất sản phẩm Chi phí mục tiêu xác lập dựa vào chi phí chấp nhận chi phí ước tính theo điều kiện sản xuất có Cơng ty Chi phí mục tiêu sử dụng để thực lộ trình cải tiến dự án giảm chi phí để đem lại chi phí chuỗi giá trị đạt gần với chi phí mục tiêu, đáp ứng nhu cầu khách hàng mức cao đem lại lợi nhuận xứng đáng cho Cơng ty Chi phí mục tiêu công cụ để Công ty theo đuổi hồn hảo Cách tính chi phí mục tiêu: Giá bán ước tính $2.10 Trừ: Lợi nhuận mong đợi $0.12 Chi phí chấp nhận $1.98 Trừ: Chi phí theo điều kiện $2.08 Chi phí mục tiêu ($0,10) Chi phí theo điều kiện vượt q chi phí chấp nhận quy trình sản xuất thực mục tiêu giảm USD0,10/sản phẩm thực trước sản phẩm vào sản xuất Loại bỏ chi phí vượt q khơng có nghĩa giảm bớt cơng dụng sản phẩm mà phải nỗ lực lớn để cắt giảm chi phí tất phận từ kinh doanh, thiết kế sản phẩm, tổ chức sản xuất đến hành quản trị 101 3.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN PHỤC VỤ CHO KẾ TOÁN TINH GỌN 3.3.1 Tổ chức máy kế toán Với việc thực kế toán tinh gọn, máy kế toán cần tổ chức lại cho phù hợp Bộ máy kế tốn tập trung văn phòng dẫn đến liệu không cập nhật kịp thời, đầy đủ, thông tin tập hợp nhiều thời gian thiếu xác cần phải có phận tập hợp thông tin chuyển giao lên phòng kế tốn Ngồi ra, máy kế tốn khơng hiểu rõ yêu cầu quản lý xưởng sản xuất dẫn đến liệu cung cấp không đáp ứng yêu cầu quản lý Với lý vậy, máy kế toán thay đổi theo hướng tách làm phận: phận kế tốn văn phòng kế tốn xưởng sản xuất dòng sản phẩm theo mơ hình sau Kế tốn văn phòng KẾ TỐN TRƯỞNG Trưởng nhóm kế tốn tài Kế tốn tiền mặt tiền gởi NH Trưởng nhóm kế tốn quản trị Kế tốn cơng nợ TSCĐ Kế toán quản trị kiêm Thủ quỹ Kế toán xưởng sản xuất Kế tốn dòng sản phẩm Kế tốn dòng sản phẩm Kế tốn dòng sản phẩm Sơ đồ 3.1 Sơ đồ máy kế toán Bộ phân kế tốn văn phòng bao gồm kế tốn trưởng, nhóm kế tốn tài kế tốn quản trị chịu trách nhiệm thực báo cáo tồn 102 Cơng ty Chức nhiệm vụ kế tốn trưởng nhóm kế tốn khơng đổi Kế tốn văn phòng gồm kế tốn tiền mặt, kế tốn tiền gởi ngân hàng, kế tốn cơng nợ TSCĐ để theo dõi quản lý việc tốn cơng nợ, theo dõi khoản chi phí phát sinh chung, liên quan đến nhiều phòng ban liên quan đến phận quản lý Kế toán xưởng sản xuất bao gồm nhân viên kế toán tài kế tốn quản trị Kế tốn tài theo dõi tình hình doanh thu tập hợp chi phí lập báo cáo tài cho phân xưởng Kế toán quản trị thực việc lập báo cáo Bảng điểm, tính tiêu kế tốn theo yêu cầu Ban quản trị, theo dõi số khác phục vụ trực tiếp cho yêu cầu quản lý dòng sản phẩm Kế tốn tài kế tốn quản trị dòng sản phẩm đơn vị kế toán phụ thuộc báo sổ cơng ty đòi hỏi nhân viên kế tốn cần phải có trình độ kế tốn định để chủ động việc xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vừa phối hợp với cán quản lý xưởng, vừa kết hợp với kế toán văn phòng để lập báo cáo phù hợp với yêu cầu công ty Nhiệm vụ trưởng nhóm kế tốn tài kế tốn văn phòng bên cạnh việc lập báo cáo tổng hợp, phân tích báo cáo mức độ tồn cơng ty phục vụ cho yêu cầu Ban quản trị công ty mẹ cần phải nắm rõ tình hình hoạt động xưởng sản xuất để tổ chức việc lập báo cáo cho phù hợp với yêu cầu quản lý 3.3.2 Lợi ích việc tổ chức lại máy kế tốn a Đơn giản hóa máy kế tốn: Lợi ích việc tổ chức máy kế tốn theo phuơng pháp tinh gọn nhận thấy việc tinh gọn máy kế toán Bộ máy kế tốn phân cơng nhiệm vụ cách rõ ràng, kế toán xưởng sản xuất đưa trực tiếp 103 xuống xưởng sản xuất, vừa trực tiếp kiểm tra chứng từ, theo dõi chi phí vừa chịu trách nhiệm tập hợp chi phí liên quan đến xưởng sản xuất để lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh Việc thông qua phận trung gian việc tập hợp chi phí xưởng giúp giảm thiểu thời gian chuyển gởi thông tin, thời gian xác nhận, kiểm tra chứng từ nhiều lần b Cắt giảm nghiệp vụ quản lý khoản phải trả Tùy mã hàng sản xuất, nguyên vật liệu mua vào có tiêu chuẩn kĩ thuật, quy cách khác nhau, nhiên, nhìn chung nhà cung cấp Cơng ty thường thay đổi Để chủ động nguồn cung cấp hàng rút ngắn thời gian kiểm tra trước toán, Cơng ty chủ động kí kết hợp đồng cung cấp hàng lâu dài với nhà cung cấp, quy định nhận hàng Công ty tiến hành toán ngày, trường hợp thiếu hàng hay khiếu nại chất lượng hai bên vào tình hình thực tế để gởi hàng thay bồi thường tiền, trả lại hàng… Việc kí hợp đồng lâu dài giúp Cơng ty thoả thuận mức giá tốt mà không phụ thuộc vào số lượng lần đặt hàng Khi hàng kế toán tiến hành theo dõi thời hạn cơng nợ tiến hành tốn cho nhà cung cấp mà không tốn thời gian nhiều việc kiểm tra đối chiếu với điều khoản hợp đồng Bên cạnh đó, Cơng ty xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo thay đổi đơn đặt hàng, đsiều kiện tốn, thơng tin chuyển khoản nhóm kinh doanh phải cập nhật kịp thời, xác cho kế tốn để khơng thời gian xác nhận thơng tin có thay đổi điều kiện hợp đồng Với cách làm vậy, với người phụ trách, kế tốn văn phòng hồn tồn đảm trách việc thành tốn 1000 hóa đơn tháng cơng mà khơng xảy vấn đề sai sót, chậm trễ q trình tốn c Cắt giảm nghiệp vụ phân bổ chi phí: Trước đây, khoản chi phí tập tập hợp phòng kế tốn, 104 phòng kế tốn nơi tiến hành theo dõi phân bổ chi phí cho phòng ban liên quan dựa hệ thống môn Việc theo dõi phân bổ chi phí phức tạp tốn nhiều thời gian theo dõi quản lý Công ty có nhiều mơn chi tiết Ngồi ra, việc lựa chọn tiêu chí phân bổ thích hợp cho khoản chi phí gây nhiều khó khăn cho Kế toán Với kế toán quản trị theo phương pháp tinh gọn, việc quản lý chi phí theo mơn khơng cần thiết Tồn chi phí đưa trực tiếp xưởng sản xuất dòng sản phẩm, khoản chi phí phát sinh liên quan đến dòng sản phẩm tập hợp trực tiếp vào dòng sản phẩm Những khoản chi phí chung tập hợp chung, cuối tháng đưa vào lần để tính giá thành mà khơng cần phân bổ q phức tạp, gây chi phí nhân cơng quản lý ảnh hưởng đến thời gian lập báo cáo Công ty 3.4 KIẾN NGHỊ Phương pháp sản xuất tinh gọn áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất nhiều chủng loại hàng riêng lẻ tương đối độc lập với Các doanh nghiệp áp dụng mơ hình linh hoạt nhiều cấp độ Việc áp dụng mơ hình kế tốn quản trị theo phương pháp tinh gọn cung cấp cho nhà quản trị nhìn mẻ, thực tế, sát vào vấn đề tồn Cơng ty để từ đưa cách điều hành phù hợp Ngồi ra, thúc đẩy nhà quản trị tất nhân viên Công ty làm việc cách chủ động sáng tạo hơn, người thành viên, yếu tố nhà quản lý, điều hành cơng đoạn mà phụ trách Mọi người nhận biết vai trò đánh giá mức độ đóng góp vào kết chung chuỗi, Cơng ty từ nỗ lực nhiều đánh giám tưởng thưởng cách xứng đáng Để kế toán quản trị thật phát huy tác dụng vấn đề không đơn giản, Công ty phải làm cách mạng thực sự, Ban giám đốc phải chủ động, tâm mạnh mẽ đạt thay đổi triệt để Do 105 cần thay đổi hoàn toàn cách làm cách tư từ gốc rễ công nhân đến cấp quản lý nên không tránh khỏi phản đối nhiều người Các phòng ban, phận cần phải xếp lại cấu cách thức làm việc toàn diện, phải từ bỏ phương pháp tư duy, làm việc theo thói quen lâu Vì có nhiều cơng ty, q trình thực vấp phải nhiều khó khăn từ bỏ quay trở lại phuơng pháp cũ thực thay đổi khơng triệt để từ khơng đạt kết mong muốn, làm lòng tin người xung quanh vào lợi ích phương pháp mang lại Ngoài ra, phương pháp sản xuất tinh gọn đưa vào áp dụng cần có hỗ trợ Cơng ty tư vấn kiểm tốn có kinh nghiệm để Cơng ty cải thiện mạnh mẽ đồng thời tự tin đáp ứng tốt quy định Pháp Luật Cơng ty cần có thay đổi tương ứng từ phương pháp đến phần mềm quản lý kế tốn cho phù hợp với mơ hình tinh gọn 106 KẾT LUẬN CHUNG Kinh tế Việt Nam ngày phát triển, Việt Nam ngày hội nhập nhiều với thị trường giới, hàng hóa Việt Nam ngày chịu cạnh tranh mạnh mẽ đòi hỏi cơng ty cần phải có chủ động thay đổi để vươn lên Điều đòi hỏi cơng ty phải thực thay đổi mạnh mẽ nữa, học hỏi phương pháp sản xuất quản lý nước tiên tiến đưa vào áp dụng để thêm cơng cụ đắc lực việc hỗ trợ hoạt động điều hành Ban quản trị Phương pháp quản trị chi phí theo phương pháp tinh gọn phương pháp quản trị mới, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh cải tiến sản xuất nhiên đòi hỏi hỗ trợ nhà nước nỗ lực thực từ phía doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Tác giả Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn, Kế tốn chi phí theo chuỗi giá trị-cách tiếp cận cho mơ hình sản xuất tinh gọn, tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng số 4(39), 2010 [2] ThS Phạm Quang Huy, Tìm hiểu phân tích mơ hình kế tốn tinh gọn doanh nghiệp nay, tạp chí kế tốn số 76 ngày 29/04/2010 [3] ThS Phạm Quang Huy, Phân tích trình sản xuất tinh gọn đặc điểm kế tốn mơ hình kế tốn tinh gọn nay, tạp chí kiểm tốn số xn năm 2011 [4] Tác giả Đỗ Thị Huyền, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kế tốn quản trị chi phí công ty cổ phần dược DANAPHA (2013) [5] TS Đoàn Ngọc Quế, PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Lợi (2010), Kế tốn chi phí, Nhà xuất lao động [6] Tập thể tác giả khoa kế toán kiểm toán (1997), Kế toán quản trị, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường đại học Kinh tế TP.HCM [7] PGS TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, Nhà xuất giáo dục Tiếng Anh [8] Brian Maskell & Bruce Baggaley (2006), What's It All About?, Target® Magazine, 1st Issue, published by AME [9] Brian Maskell, What is Lean Accounting [10] Brian H Maskell, Future of Management Accounting in the 21st centery [11] Bruce L Baggaley (May/June 2003), Costing by Value Stream, Journal of Cost Management, Volume 17, Number 3, pages 24-30 [12] Joe Stenzel(2007), Lean Accounting [13] Nicholas S Katko, CPA, Value Stream Costing & Decision-Making Lead To Significant Business Growth [14] Peter Milroy, CMA, Lean Accounting & throughput accounting [15] Ross Maynard, Lean Accounting: Tools for Lean Transformation [16] Ross Maynard (Oct,2006), Practice Lean Accounting, Financial Management Phụ lục 1:Dự toán bán hàng Dự toán sản lượng bán hàng Mã hàng Đơn vị tính: 1000 pcs Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng RF 300 606 455 758 788 850 818 834 880 798 727 697 667 8.878 RF365 - - 43 86 101 144 173 259 346 431 478 602 2.663 RS445 451 344 478 530 610 662 689 662 610 530 478 467 6.511 RF455 - - - - - - 24 79 79 119 133 158 592 RS545 286 248 310 302 310 323 310 300 295 299 284 288 3.555 FC140 626 520 649 602 624 613 647 653 598 626 637 602 7.397 1.969 1.567 2.238 2.308 2.495 2.560 2.677 2.833 2.726 2.732 2.707 2.784 29.596 Tổng cộng (Nguồn: số liệu phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) Dự tốn doanh thu bán hàng Mã hàng Đơn vị tính: 1.000 USD Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 Tổng cộng RF 300 1.273 956 1.592 1.655 1.785 1.718 1.751 1.848 1.676 1.527 1.464 1.401 18.646 RF365 - - 95 189 222 317 381 570 761 948 1.052 1.324 5.859 RS445 1.579 1.204 1.673 1.855 2.135 2.317 2.412 2.317 2.135 1.855 1.673 1.635 22.790 RF455 - - - - - - 86 284 284 428 479 569 2.130 RS545 1.087 942 1.178 1.148 1.178 1.227 1.178 1.140 1.121 1.136 1.079 1.094 13.508 FC140 1.377 1.144 1.428 1.324 1.373 1.349 1.423 1.437 1.316 1.377 1.401 1.324 16.273 Tổng cộng 5.316 4.246 5.966 6.171 6.693 6.928 7.231 7.596 7.293 7.271 7.148 7.347 79.206 (Nguồn: số liệu phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) Phụ lục 2:Dự toán số lượng sản xuất Mã hàng Tồn kho đầu kì Số lượng bán hàng dự kiến Số lượng tồn kho cuối kì Số lượng sản xuất KH Đơn vị tính: 1.000 PCS Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 Tổng cộng 213 363 328 95 63 221 411 365 273 231 292 383 3.238 606 455 758 788 850 818 834 880 798 727 697 667 8.878 363 328 95 63 221 411 365 273 231 292 383 199 3.224 756 420 525 756 1.008 1.008 788 788 756 788 788 483 8.864 (Nguồn: số liệu phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) Phụ lục 3:Dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp cho hàng RF300 Mã hàng Số lượng sản xuất KH Định mức NVL Chi phí NVL Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tổng 10 11 12 cộng 756 420 525 756 1008 1008 788 788 756 788 788 483 8864 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 14,4 907 504 630 907 1210 1210 946 946 907 946 946 580 10639 (Nguồn: số liệu phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) Phụ lục 4:Dự tốn chi phí nhân công trực tiếp hàng RF 300 Nội dung Số lượng SX Số ngày SX tháng Số đội SX Số người/ đội Số người cần thiết CP ĐM nhân công/người CP nhân công Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 11 12 756 420 525 756 1.008 1.008 788 788 756 788 788 483 Tổng cộng 8.864 24 20 25 24 24 24 25 25 24 25 25 23 288 94 94 91 91 91 91 91 91 91 88 88 88 35 1.089 282 188 182 273 364 364 273 273 273 264 264 176 3.176 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 57,6 1.354 902 874 1.310 1.747 1.747 1.310 1.310 1.310 1.267 1.267 845 15.243 (Nguồn: số liệu phòng Kế tốn Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) Phụ lục 5: Dự toán kết hoạt động kinh doanh Nội dung Doanh thu Giá vốn Chênh lệch giá thành Chênh lệch giá xuất NVL Chi phí liên quan mua NVL Tổng sai lệch nguyên giá Lợi nhuận gộp CPBH CPQL DN Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tổng 10 11 12 cộng 5.316 4.246 5.966 6.171 6.693 6.928 7.231 7.596 7.293 7.271 7.148 7.347 79.206 5.049 4.034 5.666 5.862 6.358 6.581 6.870 7.216 6.928 6.907 6.790 6.980 75.241 15 21 -1 25 -4 -8 -5 -7 -8 -2 36 60 51 64 61 62 65 66 64 65 68 65 64 755 68 66 85 63 61 90 62 56 60 61 57 62 791 199 146 215 246 274 257 299 324 305 303 301 305 3.174 189 185 215 218 202 244 219 258 248 239 231 265 2.713 10 -39 28 72 13 80 66 57 64 70 40 461 (Nguồn: số liệu phòng Kế tốn Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) Phụ lục 6: Báo cáo số lượng sản phẩm hoàn thành BÁO CÁO SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM HOÀN THÀNH MỖI GIỜ Ngày 01 tháng 04 năm 2013 Dòng sản phẩm Dây Số lượng sản xuất kế hoạch/Số lượng sản xuất thực tế chuyền - - 8:00 9:00 Ghi 9:00- 10:10- 11:10- 12:50- 13:50- 15:00- 16:00- 17:10- - Tổng 10:00 11:10 12:10 13:50 14:50 16:00 17:00 18:10 cộng Line 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 103.500 Tăng WO 01 11.500 11.658 11.600 11.660 11.522 11.548 11.426 11.662 11.755 104.331 Line 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 103.500 Tăng WO 02 11.512 11.528 11.643 11.645 11.621 11.514 11.721 11.688 11.655 104.527 Line 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 103.500 Tăng WO, 03 10.800 11.586 11.654 11.652 11.591 11.614 11.621 11.528 11.495 103.641 máy hỏng 5’ (Nguồn: số liệu xưởng sản xuất dòng sản phẩm Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng) ... thành Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 63 2.2.4 Kiểm sốt chi phí Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 70 2.3 NHẬN XÉT VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG... trình sản xuất Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 42 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng 51 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng ... KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CƠNG TY TNHH MABUCHI MOTOR ĐÀ NẴNG 41 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 41 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty TNHH mabuchi motor đà nẵng , Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty TNHH mabuchi motor đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn