Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung

132 11 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HÀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HÀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn TRẦN THỊ THU HÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kế tốn quản trị chi phí 1.1.2 Bản chất vai trò kế tốn quản trị chi phí 10 1.1.3 Kế tốn quản trị chi phí với chức quản lý 11 1.2 NỘI DUNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Nhận diện phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất 13 1.2.2 Lập dự tốn chi phí sản xuất doanh nghiệp sản xuất 17 1.2.3 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành 20 1.2.4 Phân tích chi phí sản xuất phục vụ cho kiểm sốt chi phí 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 28 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 28 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất Cơng ty quy trình cơng nghệ 29 2.1.3 Tổ chức quản lý Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản miền Trung 29 2.1.4 Tổ chức máy kế toán Công ty 34 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 36 2.2.1 Đặc điểm sản xuất Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản miền Trung 36 2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần xuất nhập thủy sản miền Trung 37 2.2.3 Công tác lập dự tốn chi phí sản xuất 40 2.2.4 Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty 52 2.2.5 Phân tích chi phí phục vụ cho kiểm sốt chi phí sản xuất Cơng ty cổ phần xuất nhập thủy sản miền Trung 65 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 68 2.3.1 Ưu điểm 69 2.3.2 Tồn 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 72 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 72 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 73 3.2.1 Phân loại chi phí sản xuất phục vụ cho kế toán quản trị 73 3.2.2 Lập dự tốn chi phí sản xuất 81 3.2.3 Phương pháp tính giá thành 92 3.2.4 Phân tích chi phí phục vụ cho việc kiểm sốt chi phí sản xuất 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 105 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB Chế biến CCDC Công cụ dụng cụ CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP SXC Chi phí sản xuất chung HC Hành KTQT Kế toán quản trị NVL Nguyên vật liệu NS Nhân PC Pháp chế SX Sản xuất TC Tài TSCĐ Tài sản cố định XK Xuất DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Dự tốn ngun vật liệu 41 2.2 Dự tốn chi phí ngun vật liệu 42 2.3 Dự tốn chi phí ngun vật liệu phụ 43 2.4 Dự tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 44 2.5 Tổng dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất 45 2.6 Dự tốn tiền lương sản phẩm nhân cơng trực tiếp 46 sản xuất 2.7 Dự toán tiền ăn ca khoản trích theo 49 lương nhân cơng trực tiếp sản xuất 2.8 Dự tốn chi phí nhân công trực tiếp sản xuất (chi 50 tiết) 2.9 Dự tốn chi phí sản xuất chung 51 2.10 Dự tốn chi phí sản xuất 52 2.11 Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu 55 2.12 Đơn giá nguyên vật liệu phụ 56 2.13 Tập hợp chi phí nguyên vật liệu phụ 57 2.14 Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 58 2.15 Tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất 60 2.16 Tổng hợp chi phí nhân cơng trực tiếp (chi tiết) 61 2.17 Tập hợp chi phí sản xuất chung 63 2.18 Tập hợp chi phí sản xuất 64 2.19 Báo cáo phân tích tình hình thực chi phí 66 NVLTT 2.20 Báo cáo phân tích tình hình thực chi phí NCTT 67 2.21 Báo cáo phân tích tình hình thực chi phí sản 67 Số hiệu bảng Tên bảng Trang Báo cáo phân tích biến động chi phí sản xuất so với 68 xuất chung 2.22 dự toán 3.1 Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi 76 phí 3.2 Thống kê sản lượng sản xuất chi phí NVL dùng 78 cho phân xưởng, chi phí điện, chi phí nước, chi phí sửa chữa phát sinh 3.3 Kết xử lý số liệu từ Excel 79 3.4 Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí 80 tồn cơng ty 3.5 Định mức nguyên vật liệu 82 3.6 Dự tốn biến phí sản xuất chung 85 3.7 Phân bổ biến phí sản xuất chung dự tốn 85 3.8 Xây dựng dự tốn biến phí sản xuất đơn vị mặt 87 hàng năm 2013 3.9 Dự tốn chi phí linh hoạt cho mặt hàng năm 90 2013 3.10 Bảng tổng hợp biến phí SXC chế biến 93 3.11 Bảng tổng hợp giá thành theo sản phẩm 94 3.12 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu 96 mặt hàng năm 2013 3.13 Phân tích biến động định phí NCTT 101 3.14 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung 103 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Các chức quản trị doanh nghiệp 12 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty 30 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 34 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ chế biến TƠM Ngun liệu Rửa Phân cỡ Vặt đầu bóc vỏ Cân xếp khn Tẩm gia vị Rửa Cấy ruột Cấp đơng Ra đóng bao Hút chân khơng Dò kim loại Bảo quản Đóng gói, đóng kiện MỰC Nguyên liệu Rửa Xử lý: mổ Phân cỡ bụng, bỏ ruột, Ra đông Cấp đông Đóng gói, Bảo quản đóng kiện Hút chân khơng Tẩm gia vị CÁ Nguyên liệu Rửa Phân cỡ Cân Cắt phi lê Rửa Mổ bụng Đánh vẩy, bỏ ruột cắt vây Cố định phi lê Xếp khay Rửa Tẩm gia vị đóng túi Ra đơng, đóng túi Bảo quản Cấp đơng nhanh Dò kim loại Hút chân không PHỤ LỤC Đơn giá dự kiến nguyên vật liệu phụ Năm 2013 ĐVT: đồng STT Tên vật liệu phụ Khay xốp PE (12x40) Đá lạnh Clorine ĐVT túi kg kg Đơn giá dự kiến (đồng) 0,85 450 400 30.500 Nước m3 5.000 Dây niềng cuộn 280.000 Sticker 300 Carton 10.000 Muối tinh kg 6.000 10 Thuốc nhuộm kg 3.500 11 Bột gói 15 12 Phèn kg 17 (Nguồn số liệu: Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Miền Trung) PHỤ LỤC Định mức nguyên vật liệu phụ Năm 2013 ĐVT: kg Sản phẩm Tôm Tôm sú thịt Tôm sú thịt (cỡ 20-26) Tôm sú thịt (cỡ 27-33) Tôm sú thịt (cỡ 34-40) Tôm thẻ vỏ Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 70-80) Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 90-100) Tôm thẻ Sushi Tôm thẻ Sushi (cỡ 70-80) Tôm thẻ Sushi (cỡ 90-100) Mực Mực nang Sushi Mực nang fillet IQF Mực ống Sushi Cá Cá cờ fillet không da Cá dũa fillet Cá hố fillet Cá cờ fillet Khay PE xốp (12x40) Đá Clorine lạnh Nước Dây Sticker Carton niềng Muối tinh Thuốc nhuộm Bột Phèn 1 1 1 4,5 4,5 4,5 0,002 0,0125 0,002 0,0125 0,002 0,0125 0,1 0,1 0,1 1 0,125 0,125 0,125 0,005 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 1 0,04 0,04 0,04 1 1 3,5 3,5 0,015 0,015 0,012 0,012 0,1 0,1 1 0,125 0,125 0,004 0,004 0,001 0,001 0,9 0,9 0,03 0,03 1 1 3,5 3,5 0,015 0,015 0,012 0,012 0,1 0,1 1 0,125 0,125 0,006 0,006 0,002 0,002 1,1 1,1 0,05 0,05 1 0,6 0,6 0,6 9 0,003 0,0135 0,003 0,0135 0,003 0,0135 0,1 0,1 0,1 1 0,13 0,13 0,13 0,004 0,004 0,004 0,001 0,001 0,001 1,1 0,9 1,1 0,05 0,03 0,05 0,9 0,001 0,0130 0,1 0,13 0,9 0,001 0,0130 0,1 0,13 1 0,001 0,0130 0,1 0,13 1,1 0,001 0,0130 0,1 0,13 (Nguồn số liệu: Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Miền Trung) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,8 0,8 0,8 0,8 0,02 0,02 0,02 0,02 PHỤ LỤC Dự tốn chi phí sản xuất chung phân bổ Năm 2013 ĐVT: đồng Khoản muc chi phí Sản phẩm Tơm Tôm sú thịt Tôm sú thịt (cỡ 20-26) Tôm sú thịt (cỡ 27-33) Tôm sú thịt (cỡ 34-40) Tôm thẻ vỏ Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 70-80) Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 90-100) Tôm thẻ Sushi Tôm thẻ Sushi (cỡ 70-80) Tôm thẻ Sushi (cỡ 90-100) Mực Mực nang Sushi Mực nang fillet IQF Mực ống Sushi Cá Cá cờ fillet không da Cá dũa fillet Cá hố fillet Cá cờ fillet Tổng NVL dùng cho phân xưởng 232.611.561 153.301.106 41.463.457 58.010.945 53.826.704 63.905.760 28.228.908 35.676.852 15.404.695 5.840.372 9.564.322 235.361.312 52.842.475 15.304.787 167.214.050 217.343.827 81.331.800 9.281.686 35.330.540 91.399.800 685.316.700 Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí tiền lương Tiền điện Tiền nước 340.898.481 952.645.165 547.350.728 1.647.083.830 361.042.583 224.666.882 627.834.476 360.727.866 1.085.499.672 237.942.719 60.765.809 169.810.830 97.566.318 293.595.856 64.356.534 85.016.596 237.579.964 136.503.675 410.765.867 90.040.329 78.884.478 220.443.683 126.657.873 381.137.950 83.545.857 93.655.605 261.721.787 150.374.574 452.506.073 99.189.828 41.370.222 115.609.614 66.424.529 199.884.209 43.814.838 52.285.383 146.112.173 83.950.045 252.621.864 55.374.990 22.575.993 63.088.902 36.248.288 109.078.085 23.910.036 8.559.222 23.918.856 13.742.791 41.354.706 9.064.997 14.016.771 39.170.046 22.505.497 67.723.379 14.845.039 344.928.313 963.906.584 553.821.076 1.666.554.355 365.310.543 77.442.063 216.412.837 124.341.915 374.168.786 82.018.208 22.429.576 62.679.737 36.013.199 108.370.656 23.754.967 245.056.674 684.814.010 393.465.962 1.184.014.913 259.537.368 318.523.206 890.117.175 511.424.716 1.538.975.538 337.345.127 119.193.934 333.088.972 191.379.223 575.896.966 126.237.247 13.602.560 38.012.528 21.840.435 65.722.078 14.406.352 51.777.854 144.693.876 83.135.150 250.169.688 54.837.470 133.948.858 374.321.798 215.069.909 647.186.805 141.864.058 1.004.350.000 2.806.668.924 1.612.596.520 4.852.613.723 1.063.698.253 (Nguồn số liệu: Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Miền Trung) Chi phí sửa chữa Thuê Tổng 201.969.671 133.106.772 36.001.482 50.369.171 46.736.119 55.487.463 24.510.318 30.977.145 13.375.436 5.071.021 8.304.416 204.357.197 45.881.542 13.288.690 145.186.965 188.713.153 70.617.972 8.059.011 30.676.453 79.359.717 595.040.020 122.034.546 80.426.058 21.752.892 30.434.168 28.238.998 33.526.753 14.809.677 18.717.077 8.081.735 3.064.023 5.017.712 123.477.142 27.722.643 8.029.320 87.725.178 114.024.664 42.668.942 4.869.433 18.535.392 47.950.897 359.536.352 4.405.636.565 2.903.505.552 785.313.178 1.098.720.713 1.019.471.661 1.210.367.843 534.652.314 675.715.529 291.763.170 110.615.989 181.147.182 4.457.716.522 1.000.830.470 289.870.931 3.167.015.121 4.116.467.405 1.540.415.056 175.794.083 669.156.424 1.731.101.842 12.979.820.492 PHỤ LỤC Sản phẩm Bảng kê nguyên liệu hải sản Ngày 01 tháng 03 năm 2013 Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi (kg) (đồng) (đồng) Tôm Tôm sú thịt Tôm sú thịt (cỡ 20-26) Tôm sú thịt (cỡ 27-33) Tôm sú thịt (cỡ 34-40) Tôm thẻ vỏ Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 70-80) Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 90-100) Tôm thẻ Sushi Tôm thẻ Sushi (cỡ 70-80) Tôm thẻ Sushi (cỡ 90-100) Mực Mực nang Sushi Mực nang fillet IQF Mực ống Sushi 15 50 50 285.000 270.000 245.000 4.275.000 13.500.000 12.250.000 20 25 110.000 105.000 2.200.000 2.625.000 30 35 99.000 94.000 2.970.000 3.290.000 30 40 40 135.000 145.000 270.000 4.050.000 5.800.000 10.800.000 20 30 35 25 140.000 26.000 27.000 16.500 Cá 2.800.000 780.000 945.000 412.500 Tổng 66.697.500 (Nguồn số liệu: Nhà máy CB Thủy đặc sản-DL10) Cá cờ fillet không da Cá dũa fillet Cá hố fillet Cá cờ fillet PHỤ LỤC Tổng hợp giá khối lượng hải sản thu mua Năm 2013 Quý I Sản phẩm Tôm Tôm sú thịt Tôm sú thịt (cỡ 20-26) Tôm sú thịt (cỡ 27-33) Tôm sú thịt (cỡ 34-40) Tôm thẻ vỏ Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 70-80) Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 90-100) Tôm thẻ Sushi Tôm thẻ Sushi (cỡ 70-80) Tôm thẻ Sushi (cỡ 90-100) Mực Mực nang Sushi Mực nang fillet IQF Mực ống Sushi Cá Cá cờ fillet không da Cá dũa fillet Cá hố fillet Cá cờ fillet Số lượng (kg) Thành tiền (đồng) Quý II Đơn giá Số lượng BQ (kg) (đồng) Thành tiền (đồng) Quý III Đơn giá BQ (đồng) Số lượng (kg) Thành tiền (đồng) Quý IV Đơn giá BQ (đồng) Số lượng (kg) Thành tiền (đồng) Cả năm Đơn giá Số lượng BQ (kg) (đồng) Thành tiền (đồng) Đơn giá BQ (đồng) 20.500 4.321.810.000 20.250 3.167.100.000 25.460 2.655.987.200 210.820 156.400 104.320 40.500 8.543.475.000 30.600 4.810.320.000 42.850 4.509.962.500 210.950 157.200 105.250 20.400 32.320 43.410 4.331.328.000 5.019.296.000 4.480.346.100 212.320 155.300 103.210 11.100 18.580 17.780 2.321.601.000 3.014.694.020 1.948.933.762 209.153 162.255 109.614 92.500 19.500.000.000 101.750 16.055.000.000 129.500 13.675.000.000 210.811 157.789 105.598 15.000 1.701.000.000 37.860 3.907.152.000 113.400 103.200 25.430 2.904.106.000 41.790 4.275.534.900 114.200 102.310 28.890 40.650 3.253.014.000 4.251.990.000 112.600 104.600 21.680 25.300 2.393.109.873 2.705.151.066 110.383 106.923 91.000 10.250.770.000 145.600 15.180.000.000 112.646 104.258 7.450 1.486.275.000 7.520 1.756.672.000 199.500 233.600 10.400 2.095.600.000 12.570 2.962.749.000 201.500 235.700 10.340 11.250 2.053.524.000 2.601.112.500 198.600 231.210 7.810 8.260 1.573.801.778 1.952.026.562 201.511 236.323 40.320 8.253.504.000 8.540 2.266.430.600 40.560 11.744.959.200 204.700 265.390 289.570 50.350 10.339.876.000 12.370 3.332.601.700 70.450 20.311.439.500 205.360 269.410 288.310 55.270 11.450 69.340 11.318.743.300 3.105.583.500 20.060.755.400 204.790 271.230 289.310 19.960 4.222.567.838 22.940 6.424.254.078 49.250 14.585.631.176 40.350 4.379.589.000 844.045.000 14.500 55.340 2.234.629.200 85.780 5.094.474.200 108.540 58.210 40.380 59.390 44.350 25.400 84.370 85.250 68.490 7.494.860.700 109.430 65.310 7.139.689.200 109.320 24.670 1.463.177.700 59.310 25.430 1.511.050.600 59.420 85.780 3.534.993.800 41.210 89.510 3.622.469.700 40.470 149.540 9.036.702.200 60.430 135.430 8.246.332.700 60.890 (Nguồn số liệu: Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Miền Trung) 4.891.111.841 1.522.701.778 3.787.677.317 5.214.951.886 36.000 39.600 7.210.000.000 9.274.645.000 200.278 234.208 211.551 280.046 296.155 165.900 34.275.002.000 55.300 15.015.000.000 229.600 66.776.000.000 206.600 271.519 290.836 110.284 59.949 44.894 61.172 218.500 23.902.500.000 90.000 5.330.000.000 315.000 13.147.600.000 456.000 27.574.600.000 109.394 59.222 41.738 60.471 PHỤ LỤC Bảng chấm công số lượng sản phẩm sản xuất Tổ chế biến Ngày 01 tháng 03 năm 2013 STT … Họ tên Dương Thị Thu Trần Thị Như Nguyễn Văn Lê Trung … Thời gian Từ Đến Trang 7h 17h Tâm 7h 17h Khánh 7h 17h Thuận 7h 17h … … … Cơng việc Bóc vỏ tơm sú Bóc vỏ tơm sú Bóc vỏ tơm sú Bóc vỏ tơm sú … Tổ trưởng (ký, họ tên) Số lượng 15 20 30 35 … PHỤ LỤC Tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương Tháng 3/2013 Tổ chế biến STT Hệ số lương Họ tên Lương Lương sản phẩm Tiền ăn ca Các khoản trích theo lương (NLĐ) Phụ Lễ cấp BHXH BHYT Tạm ứng Thực lĩnh BHTN Dương Thị Thu Trang 2,9 3.045.000 3.375.000 160.950 213.150 45.675 30.450 3.245.225 Trần Thị Như Tâm 2,01 2.110.500 3.712.500 111.555 147.735 31.658 21.105 3.622.553 Nguyễn Văn Khánh 2,42 2.541.000 4.050.000 134.310 177.870 38.115 25.410 3.941.705 Lê Trung Thuận 3,49 3.664.500 4.387.500 193.695 256.515 54.968 36.645 4.231.323 … … … Tổng … … … … 102.500.000 189.415.000 2.546.700 … … Ký nhận … … … 7.175.000 1.537.500 1.025.000 1.000.000 287.770.200 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) … PHỤ LỤC Phân bổ chi phí sản xuất chung ĐVT: đồng NVL dùng cho phân xưởng Chi phí dụng cụ sản xuất Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí tiền lương (lương khoản trích theo lương) 102.686.205.400 215.068.059 323.936.499 907.268.170 487.980.534 Khoản mục chi phí CP NVLTT Sản phẩm Tơm Tơm sú thịt Tiền nước Chi phí sửa chữa Chi phí tiền khác 1.562.810.316 342.227.901 189.763.289 114.288.658 4.143.343.426 Tiền điện Tổng 54.684.064.800 114.531.408 172.507.733 483.152.642 259.867.029 832.252.202 182.248.557 101.055.716 60.862.784 2.206.478.071 Tôm sú thịt (cỡ 20-26) 20.417.241.200 42.762.282 64.408.745 180.393.394 97.025.849 310.735.751 68.045.650 37.730.899 22.724.173 823.826.743 Tôm sú thịt (cỡ 27-33) 18.873.411.800 39.528.854 59.538.542 166.753.126 89.689.336 287.239.776 62.900.446 34.877.914 21.005.907 761.533.902 Tôm sú thịt (cỡ 34-40) 15.393.411.800 32.240.272 48.560.446 136.006.122 73.151.844 234.276.675 51.302.461 28.446.902 17.132.704 621.117.426 29.812.347.600 62.439.582 94.046.785 263.402.411 141.672.830 453.722.525 99.357.232 55.092.981 33.180.827 1.202.915.172 Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 70-80) 12.319.960.200 25.803.173 38.864.858 108.851.113 58.546.333 187.500.948 41.059.401 22.767.188 13.711.985 497.105.000 Tôm thẻ vỏ Block (cỡ 90-100) 17.492.387.400 36.636.409 55.181.927 154.551.298 83.126.497 266.221.576 58.297.831 32.325.792 19.468.842 705.810.173 18.189.793.000 38.097.069 57.381.981 160.713.118 86.440.675 276.835.589 60.622.112 33.614.592 20.245.047 733.950.183 7.938.680.500 16.626.933 25.043.562 70.140.990 37.725.822 120.821.017 26.457.672 14.670.618 8.835.667 320.322.282 Tôm thẻ vỏ Tôm thẻ Sushi Tôm thẻ Sushi (cỡ 70-80) Tôm thẻ Sushi (cỡ 90-100) 10.251.112.500 21.470.137 32.338.419 90.572.127 48.714.853 156.014.572 34.164.440 18.943.974 11.409.380 413.627.901 128.325.805.800 268.768.155 404.819.831 1.133.802.915 609.823.832 1.953.026.624 427.678.392 237.145.066 142.825.261 5.177.890.076 Mực nang Sushi 37.482.219.000 78.503.515 118.242.356 331.168.380 178.121.230 570.452.460 124.919.030 69.266.842 41.717.312 1.512.391.125 Mực nang fillet IQF 17.016.140.800 35.638.948 53.679.548 150.343.494 80.863.300 258.973.445 56.710.618 31.445.692 18.938.784 686.593.831 Mực ống Sushi 73.827.446.000 154.625.692 232.897.927 652.291.041 350.839.301 1.123.600.719 246.048.744 136.432.531 82.169.165 2.978.905.121 Cá 86.651.708.300 181.485.085 273.353.670 765.597.838 411.782.154 1.318.776.783 288.788.860 160.131.666 96.442.433 3.496.358.489 Cá cờ fillet không da Mực 28.034.074.700 58.715.131 88.437.001 247.690.754 133.222.205 426.658.488 93.430.685 51.806.746 31.201.628 1.131.162.639 Cá dũa fillet 5.535.111.400 11.592.849 17.461.202 48.904.625 26.303.695 84.240.421 18.447.167 10.228.842 6.160.520 223.339.321 Cá hố fillet 21.284.647.500 44.578.995 67.145.087 188.057.229 101.147.896 323.937.052 70.936.502 39.333.859 23.689.587 858.826.207 31.797.874.700 66.598.110 665.321.300 100.310.379 1.002.110.000 280.945.230 2.806.668.924 151.108.358 1.509.586.520 483.940.822 4.834.613.723 105.974.506 1.058.695.153 58.762.219 587.040.020 35.390.697 353.556.352 1.283.030.321 12.817.591.992 Cá cờ fillet Cộng 317.663.719.500 (Nguồn số liệu: Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản Miền Trung) PHỤ LỤC 10 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG 01 Bùi Quốc Hưng - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng SỔ CÁI TÀI KHOẢN Trong năm 2013 TK: 621 Chứng từ Số Ngày … 200 /10L … 305/11L … 501/12L … TK Đ/Ứng Nợ Có … … … … 10/10/2013 Xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất T10/13 … … 20/11/2013 Xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất T11/13 … … 31/12/2013 Xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất T12/13 Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ VN Đồng Diễn giải 152 … 152 … 704 980 … … 18 465 615 … 152 21 955 500 154 317 663 719 500 317 663 719 500 PHỤ LỤC 11 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG 01 Bùi Quốc Hưng - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng SỔ CÁI TÀI KHOẢN Trong năm 2013 TK: 622 Chứng từ Số Ngày … 787 /10VP … 853 /11VP 854 /11VP … 1117/12VP … … 10/10/2013 … 10/11/2013 27/11/2013 … 11/12/2013 … Diễn giải … Chi mua sữa tăng ca … Chi bồi dưỡng tăng từ 01/11 - 09/11 Chi mua bánh mỳ, sữa tăng ca … Chi mua sữa tăng ca … Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ … … … 787 /10VP 10/10/2013 Chi mua sữa tăng ca … … … Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ TK Đ/Ứng … 1111DN … 1111DN 1111DN … 1111DN … 154 … 1111DN … 154 VN Đồng Nợ … 600 000 … 919 000 670 400 … 512 000 … 372 865 000 … 600 000 … 372 865 000 Có … … … … 372 865 000 … … 372 865 000 PHỤ LỤC 12 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG 01 Bùi Quốc Hưng - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng SỔ CÁI TÀI KHOẢN Trong năm 2013 TK: 627 Chứng từ Số Ngày … 115 /10N 116 /10N 117 /10N … 201 /11N 202 /11N … … Diễn giải TK Đ/Ứng Nợ Có … … … … Nhập mua phụ tùng máy niềng thùng Cty Đại 03/10/2013 Đồng Thành HĐ 0001057 ngày 24/10/13 Nhập mua công tắc bàn đạp gas Cty Kỷ Lục 24/10/2013 HĐ 0000086 ngày 04/10/13 Nhập mua sơn, sơn lại PXCB Cty Đức Long 26/10/2013 Liên HĐ 0002327 ngày 21/10/13 … … Nhập mua bi thay cổ xe nâng tay CH Cẩm 30/11/2013 Nhung HĐ 0049225 ngày 28/10/13 Nhập mua vật tư sửa chữa CH Cẩm Nhung 30/11/2013 HĐ 0049218 ngày 26/10/13 … … VN Đồng 3311 590 000 3311 500 000 3319 … 336 364 … 3311 422 000 3311 … 800 000 … … … Chứng từ Số Ngày 310 /12N 311 /12N … Diễn giải Nhập mua dây curoa dùng cho máy hàn bao liên tục CH Cẩm Nhung HĐ 0049223 ngày 03/12/2013 27/10/13 Nhập mua vật tư dùng cho công việc sửa chữa 20/12/2013 CH Cẩm Nhung HĐ 0049219 ngày 26/10/13 … … Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ VN Đồng TK Đ/Ứng Nợ 3311 962 000 3311 … 326 000 … 154 Có 12 817 591 992 … 12 817 591 992 ... miền Trung Qua đề xuất hồn thiện việc vận dụng KTQT chi phí sản xuất phù hợp với đặc thù Công ty Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng KTQT chi phí sản xuất Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản miền Trung. .. hiểu thực trạng KTQT chi phí Công ty Đồng thời tác giả đưa nhận xét đánh giá khách quan thực trạng công tác KTQT chi phí Cơng ty từ có hướng hồn thiện KTQT chi phí Cơng ty Qua nghiên cứu cho... TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG 36 2.2.1 Đặc điểm sản xuất Công ty cổ phần xuất nhập thủy sản miền Trung 36 2.2.2 Phân loại chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung , Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn