Xây dựng thương hiệu cảng chân mây

124 29 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN TIẾN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN TIẾN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THẾ GIỚI Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Văn Tiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Nội dung kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆUXÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1.1 Khái niệm thương hiệu 1.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 1.1.3 Giá trị thương hiệu 1.1.4 Chức thương hiệu 10 1.1.5 Vai trò thương hiệu 11 1.2 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 14 1.2.1 Phân tích mơi trường 14 1.2.2 Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh thương hiệu 17 1.2.3 Định vị thương hiệu 18 1.2.4 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 21 1.2.5 Hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu 22 1.2.6 Marketing - mix để xây dựng thương hiệu 25 1.2.7 Xây dựng thương hiệu nội 29 1.2.8 Đánh giá thương hiệu 31 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CẢNG CHÂN MÂY 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY 32 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty 32 2.1.2 Tình hình sử dụng nguồn lực 35 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 42 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CẢNG CHÂN MÂY 46 2.2.1 Công tác xây dựng thương hiệu thời gian qua 47 2.2.2 Nhận thức khách hàng thương hiệu Cảng Chân Mây 71 2.2.3 Vị thương hiệu Cảng Chân Mây ngành 74 2.2.4 Đánh giá công tác xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây 75 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY 77 3.1.CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY 77 3.1.1 Mục tiêu định hướng phát triển ngành Cảng biển Việt Nam đến năm 2020 77 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 78 3.1.3 Mục tiêu định hướng phát triển Cảng Chân Mây 79 3.2.XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY 81 3.2.1 Phân tích mơi trường 81 3.2.2 Thiết lập tầm nhìn sứ mệnh thương hiệu 88 3.2.3 Định vị thương hiệu Cảng Chân Mây 89 3.2.4 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu 92 3.2.5 Đề xuất chiến lược phát triển thương hiệu 93 3.2.6 Giải pháp marketing truyền thông thương hiệu 95 3.2.7 Xây dựng thương hiệu nội 102 3.2.8 Thiết lập chế quản lý đánh giá thương hiệu 105 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Cảng Chân Mây Ý nghĩa tiếng Việt Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Chân Mây CCM Cảng Chân Mây CBCNV Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên PR Quan hệ công chúng TS Tiến sĩ GS Giáo sư PGS Phó giáo sư VPA Hiệp hội Cảng biển Việt Nam Ý nghĩa Tiếng Anh Chan May Port Chan May Port public relations VietNam Seaport Associations DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Cầu bến 36 2.2 Thiết bị 36 2.3 Tình hình nguồn nhân lực 38 2.4 Bảng cân đối kế toán rút gọn qua năm 40 2.5 Bảng báo cáo rút gọn kết kinh doanh công ty 42 2.6 Bảng tỷ số hoạt động tài 43 2.7 Chi phí cho hoạt động quảng cáo công ty 56 2.8 2.9 Kết khảo sát nhận biết khách hàng Cảng Chân Mây qua phương tiện quảng cáo Thu nhập bình quân người lao động qua năm 58 65 Kết khảo sát khách hàng lý lựa chọn sử dụng 2.10 dịch vụ mong đợi khách hàng đến với Cảng 72 Chân Mây 3.1 3.2 Bảng so sánh sản lượng, số lượng tàu từ 2010-2012 Cảng Biển khu vực Miền trung Bảng so sánh sản lượng, số lượng tàu từ 2010-2012 Cảng Biển khu vực Miền trung 84 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ máy tổ chức công ty 34 2.2 Logo công ty 51 3.1 3.2 3.3 Biểu đồ so sánh sản lượng Cảng Chân Mây với Cảng Biển lớn Biểu đồ so sánh tổng sản lượng Cảng Biển Miền Trung Logo công ty 85 86 93 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới, việc xây dựng phát triển thương hiệu thực từ lâu, thương hiệu xem tài sản hàng đầu công ty tảng DN, thương hiệu nguồn doanh thu, lợi nhuận chìa khóa cho thành cơng tương lai, thương hiệu lý để khách hàng lựa chọn sản phẩm công ty sản phẩm cơng ty khác Có tập đồn xây dựng phát triển thành công thương hiệu tiếng Coca-cola, Microsoft, Aple, Mercedes, Honda, Samsung… Những thương hiệu trở thành thương hiệu quốc tế, người tiêu dùng khắp nơi giới đánh giá cao hàng năm bình bầu Top thương hiệu có giá trị cao giới Những thương hiệu ăn sâu tâm thức khách hàng cần nghe tên khách hàng biết công ty hay sản phẩm Ở Việt Nam, xây dựng thương hiệu chưa ý coi trọng, DN Việt Nam coi vấn đề thương hiệu mẻ chưa có sách đầu tư xây dựng phát triển thương hiệu Và khơng DN nhận thức sai lầm, thiếu xác, khơng đầy đủ khơng thấy tầm quan trọng lớn thương hiệu điều phần ảnh hưởng đến chiến lược phát triển bền vững công ty tương lai dài hạn Trước bối cảnh đó, ngành Cảng biển ngành kinh tế trọng điểm, lại định hướng phát triển tương lai chưa quan tâm nhiều việc xây dựng thương hiệu, có đầu tư dàn trải nhiều số lượng khiến cho việc cạnh tranh ngày cảng khốc liệt Vì vậy, Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây cấp thiết phải xây dựng thương hiệu nhằm tạo bước đột phá, khẳng định vị trí thương hiệu lĩnh vực Cảng biển tạo đủ lực để vững tiến thị trường khu vực giới 101 + Quảng cáo qua pano trời: Các địa điểm nên chọn nơi giáp ranh tỉnh Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, khu Lao Bảo, nơi gần khu cơng nghiệp có tổ chức, doanh nghiệp hoạt động thương mại xuất nhập đường biển + Quảng cáo qua trang Web http//www.chanmayport.com.vn công ty, cách cập nhật liên tục để chuyển tải đầy đủ thông tin khả cung ứng dịch vụ, lực bốc xếp tất mặt hàng, lịch tàu làm hàng, hướng dẫn quy định mới, thông tin đầu tư, giá cước dịch vụ Cảng Chân Mây lúc thời điểm thực tế Nếu thực giao tiếp phản hồi trang Web địa mail liên hệ + Bên cạnh cần phải thực thêm giải pháp đăng tải thông tin liên hệ hệ thống Web đặc trưng cảng biển + Marketing trực tiếp: Thúc đẩy giao tiếp công ty với khách hàng, gia tăng liên hệ qua điện thoại qua hệ thống mail giới thiệu, cung cấp cho khách hàng thông tin, dịch vụ cần thiết nhằm thúc đẩy việc đăng ký sử dụng dịch vụ cảng Nhìn chung, qua điều tra nghiên cứu thực chương II, quảng cáo hình thức truyền hình báo chí có độ phủ sóng rộng hơn, đối tượng khách hàng, quần chúng biết đến nhiều Vì vậy, theo đề xuất tác giá, công ty nên trọng đầu tư tài cho cơng cụ quảng cáo e Quan hệ công chúng Tăng cường hợp tác với quyền, đồn thể địa phương thuộc khu vực thị trường mục tiêu hoạt động từ thiện, chương trình xã hội, đăng cai hoạt động thể dục thể thao, tham gia người lẫn tài vào chương trình lễ hội lớn địa phương khu vực 102 + Thường xuyên tổ chức hội nghị, gặp mặt khách hàng, tiếp tục đầu tư, tài trợ vào hoạt động xã hội địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế hay khu vực khác, tham gia tích cực vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, người nghèo, nạn nhân thiên tai bảo lụt, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam, tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích học tập tốt… + Đối với tổ chức báo, đài địa phương, quan truyền Đài phát truyền hình Huyện Phú Lộc, Đài phát truyền hình Thừa Thiên Huế, Trung tâm truyền hình Việt Nam Huế, Báo Thừa Thiên Huế… Công ty cần tiếp tục tăng cường hợp tác, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mục đích khuếch trương uy tín, hình ảnh thương hiệu Cảng Chân Mây thơng qua báo phóng đăng báo chuyên ngành, đài phát truyền hình 3.2.7 Xây dựng thương hiệu nội a Tạo dựng giá trị văn hóa Cảng Chân Mây ‘‘Xây dựng văn hố tin cậy, đồn kết, đổi mới, hết lòng khách hàng’’ Căn vào khảo sát chương II, để tạo dựng hồn thiện giá trị văn hóa nội cơng ty, nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng phát triển thương hiệu, tác giả đề xuất thiết lập tiêu chí văn hóa nội cụ thể sau: - Tạo đổi nội công ty: Như việc xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, động, hứng khởi, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, coi trọng định hướng vào kết cơng việc, khuyến khích đóng góp ý tưởng CBCNV - Thiết lập tin cậy nội nhà trường: Dù có chia sẽ, tin cậy định công ty cần phải tạo dựng nhiều niềm tin CBCNV, CBCNV với lãnh đạo, hướng tới phấn đấu lợi ích chung, 103 xây dựng niềm tin cho khách hàng qua niềm tin nội công ty, tạo trao đổi thẳng thắn CBCNV với lãnh đạo công ty lãnh đạo công ty quan tâm, tham khảo ý kiến từ người lao động trước định - Thiết lập định hướng văn hóa chuẩn mực: Hình thành nên văn hóa giao tiếp hiệu quả, phong thái làm việc tốt, đánh giá cao vai trò đồng nghiệp, ghi nhận đóng góp CBCNV Đặc biệt quy định, mơi trường làm việc phải an toàn, gọn gàng, chấp hành nghiêm quy định trang phục, giấc quy định an toàn lao động khác - Xây dựng tinh thần làm việc hết mình: Thể cống hiến CBCNV vào phát triển chung cơng ty, sẵn sàng đối đầu khó khăn để hồn thành cơng việc, chủ động, tích cực, đóng góp tưởng thưởng, đánh giá cao từ đó, CBCNV tự hào phần công ty, nhân tố gây dựng nên hình ảnh thương hiệu cho cơng ty Việc tạo dựng giá trị văn hóa Cảng Chân Mây muốn thực thành cơng thiết phải có hưởng ửng, thực thi toàn thể CBCNV Cảng Chân Mây ủng hộ đắc lực lãnh đạo cơng ty b Hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực Chất lượng đội ngũ người lao động ngày định lớn đến thành bại doanh nghiệp Do đó, để tiến trình xây dựng thương hiệu thành cơng, thiết phải hồn thiện công tác quản trị đội ngũ - Đối với công tác tuyển dụng: thiết phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phù hợp cho chức danh cơng việc, cụ thể cho vị trí công nhân trực tiếp sản xuất, thuộc phận chức phận gián tiếp, quản lý Bên cạnh đó, cần xây dựng quy trình tuyển dụng chặt chẽ, công khai công - Đối với cơng tác đào tạo phát triển: Ngồi điều thực làm được, tác giả đề nghị cần có đa dạng hình thức đào tạo, 104 cần có sách thu hút nhân tài, đãi ngộ tốt với nhân viên có lực, tạo hội thăng tiến cho CBCNV cần thiết có đồng thuận tất người lao động đánh giá, đề bạt vào vị trí quản lý chủ chốt - Đối với cơng tác thi đua khen thưởng, chế độ đãi ngộ, phúc lợi: Để nâng cao hiệu công tác này, theo tác giả cần đánh giá hiệu làm việc thực tế, xem xét chế lương năm để điều chỉnh phù hợp tưởng thưởng tăng lương cho người xứng đáng Luôn đảm bảo thu nhập cho CBCNV khơng bị giảm trì trệ kinh tế, thực tăng hệ số lương theo quy định định kỳ, thực tưởng thưởng cho CBCNV có đóng góp thành tích bật cho cơng ty trình làm việc c phát triển hoạt động truyền thông nội Để nâng cao hiệu hoạt động này, hoạt động truyền thông nội phải xác định mục tiêu truyền thông, nội dung đối tượng cụ thể: - Mục tiêu truyền thông: Làm cho lãnh đạo công ty, CBCNV công ty nắm bắt giá trị thương hiệu Cảng Chân Mây, tạo tin tưởng vào giá trị tạo nên thái độ, hành vi phù hợp, tất hướng tới mục đích xây dựng hình ảnh thương hiệu cơng ty - Nội dung truyền thông: Là tất hoạt động cơng ty bao gồm sách, quy định, thông điệp định vị thương hiệu Cảng Chân Mây - Đối tượng truyền thông: Là tất CBCNV cơng ty Bên cạnh đó, để hướng đến phát triển tương lai tạo nhiều tác dụng hoạt động truyền thông nội bộ, tác giả đề xuất cơng ty cần phải đơn giản hóa hình thức văn bản, nâng cấp hệ thống trang wesite công ty, cung cấp nhiều thông tin thương hiệu công ty đến CBCNV, xây dựng hệ thống tiếp cận thông tin cho người lao động công ty cách dễ dàng 105 3.2.8 Thiết lập chế quản lý đánh giá thương hiệu Thành lập phận quản lý thương hiệu với nòng cốt đội ngũ chuyên viên Phòng Thương vụ Phòng Hành – Tổng hợp cơng ty Bộ phận lập nên để hoạt động xuyên suốt từ bắt đầu trình xây dựng đến giám sát việc thực thi giải pháp quảng bá, truyền thông phát triển thương hiệu công ty a Tổ chức thực Các biện pháp, chiến lược phát triển thương hiệu phận quản lý thương hiệu cơng ty thực Do đó, để tổ chức triển khai chiến lược cách tốt cơng việc ngồi giao trách nhiệm cho phận phải có kế hoạch để tồn nhân viên cơng ty tham gia vào tiến trình xây dựng thương hiệu cơng ty Cụ thể sau: - Bộ phận quản lý thương hiệu: Bộ phận quản lý thương hiệu chịu trách nhiệm điều phối tồn hoạt động xây dựng thương hiệu cơng ty Họ thực nhiệm vụ như: Phải làm công tác nghiên cứu thị trường: Đánh giá tiềm đặc tính thị trường, dự báo nhu cầu thị trường để hướng cho hoạt động kinh doanh công ty hướng, làm sở cho công tác marketing nhằm xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây Nghiên cứu để làm rõ khách hàng mong muốn cơng ty, tìm cầu khách hàng mục tiêu theo xu hướng để diều chỉnh chiến lược cho phù hợp, đánh giá hiệu công tác xây dựng thương hiệu công ty đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh kịp thời hợp lý Lựa chọn hiệu phương tiện quảng bá, xúc tiến thu hút khách hàng, quảng cáo, truyền thông thông tin sản phẩm, chất lượng sản phẩm, lực Cảng Chân Mây, suất xếp dỡ đến với đối tượng khách hàng Lập kế hoạch cho từng thời kỳ, cho thời điểm cho sản phẩm dịch vụ mà công ty tạo 106 - Bộ phận khác: Tham gia cách tích cực vào việc xây dựng phát triển thương hiệu Cảng Chân Mây cách thiết thực cách nổ lực điều chỉnh văn hóa kinh doanh, văn hóa nội bộ, lòng tự hào thương hiệu cơng ty nâng cao trình độ chun môn cho phù hợp với cam kết chất lượng tính chuyên nghiệp b.Phân tích, đánh giá mục tiêu Trong trình thực chiến lược phát triển thương hiệu cơng ty, ngồi việc lập kế hoạch, triển khai thực cơng ty phải đề việc phân tích, đánh giá hiệu chúng từ đưa giải pháp có hiệu kinh tế thiết thực phù hợp với xu thị trường hồn cảnh cơng ty Mục tiêu sách để xây dựng thương hiệu lại mục tiêu giúp cơng ty xây dựng hình ảnh thương hiệu Cảng Chân Mây vào tâm trí khách hàng, làm cho khách hàng nhớ tới thương hiệu công ty, từ giúp khuếch trương uy tín cơng ty, tăng vị cạnh tranh thị trường, làm cho doanh thu công ty đạt tăng thêm qua năm, thị phần độ rộng thị trường cơng ty tăng lên Do việc thường xun tổ chức kiểm tra thực sách vào thời điểm thích hợp sau đợt quảng cáo, truyền thơng thương hiệu Từ có biện pháp điều chỉnh tốt hơn, Việc kiểm tra thực cụ thể như: Kiểm tra kế hoạch năm: kiểm tra xem cơng ty có đạt kết dự kiến hay khơng cách sử dụng phương pháp: Phân tích doanh thu, phân tích thị phần, phân tích tài công ty Kiểm tra khả sinh lời: Kiểm tra xem công ty lãi hay lỗ cách so sánh doanh thu thu chi phí bỏ từ đánh giá khả sinh lời sản phẩm, khách hàng, kênh phân phối 107 Kiểm tra hiệu suất: đánh giá nâng cao hiệu suất hoạt động xây dựng thương hiệu mang lại sách sản phẩm có đạt chất lượng hay khơng, tạo hài lòng khách hàng hay khơng, có xu thị trường chưa có khác biệt, độc đáo so với đối thủ điểm Kiểm tra sách cổ động: hiệu mang lại tạo hình ảnh tới tâm trí khách hàng mức độ nào, tỷ lệ khách hàng biết đến hình ảnh thương hiệu Cảng Chân Mây sau đợt quảng bá tăng phần trăm Kiểm tra chiến lược: kiểm tra cơng ty có tạo khác biệt so với trước sau bắt đầu thực thi chiến lược xây dựng thương hiệu hay không, thay đổi theo chiều hướng (ví dụ hiệu suất làm việc nhân viên, mức độ hài lòng khách hàng thái độ ứng xử nhân viên, tính chun nghiệp việc thực thi cơng việc nhân viên ) Đánh giá xem xét chiến lược có thuyết phục nhà đầu tư qua giai đoạn hay khơng, có trội so với chiến lược đối thủ cạnh không ? Cuối Bộ phận quản lý thương hiệu phải báo cáo trực tiếp với ban lãnh đạo cơng ty làm giai đoạn công tác xây dựng thương hiệu, đưa tiêu, giải pháp thực theo cơng đoạn tồn chiến lược chung KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa sở chương chương 2, tác giả đề xuất tiến trình số giải pháp xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây Công ty cần phải tập trung vào nội dung như: xác định thị trường khách hàng mục tiêu, xác định tầm nhìn, sứ mệnh để định vị thương hiệu phù hợp, có chiến lược phát triển thương hiệu cụ thể, trọng xây dựng thương hiệu nội đặc biệt cần tập trung đầu tư mạnh mẽ cho sở vật chất, trang thiết bị, máy móc nguồn nhân lực cơng ty Có cơng ty TNHH thành viên Cảng Chân Mây xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây thành công bền vững 108 KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt chế trường ngày mở rộng, Mọi DN, tổ chức đứng nguy cạnh tranh cao bị đánh bật khỏi thị trường Vì vậy, song song với q trình kiểm sốt, quản trị hoạt động kinh doanh hợp lý cần phải thấy tầm quan trọng thương hiệu việc xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây vậy, công ty hoạt động môi trường cạnh tranh gay gắt, mà lĩnh vực Cảng biển trọng, Chính phủ quan tâm đầu tư, xây dựng nhiều bến cảng việc cơng ty đối mặt với tình trạng dần thị phần, bị chiếm lĩnh số thị trường hoạt động điều tất yếu Các công ty khác với tiềm lực vốn mạnh mẽ, với xuất phát điểm vùng kinh tế phát triển việc sụt giảm cơng ty điều dễ xảy Vấn đề đặt lúc công ty cần đầu tư quan tâm cách thiết thực trọng đến việc xây dựng thương hiệu cơng ty mình, cần phải tạo cho khách hàng giá trị cảm nhận tốt uy tín, thương hiệu cơng ty, cần tạo lòng trung thành khách hàng tìm kiếm thêm khách hàng mới, tạo phát triển hiệu hoạt động kinh doanh công ty Với đề tài “Xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây” nhằm mục đích phân tích, đánh giá hiệu hoạt động cơng ty, đưa tồn tại, khó khăn hay điều bất hợp lý, chưa mang lại thành cơng q trình xây dựng thương hiệu Đề tài hy vọng, đưa giải pháp thích hợp tạo hiệu cải thiện việc xây dựng thương hiệu tình hình mà công ty đối mặt Xây dựng thương hiệu thành cơng q trình tồn tại, phát triển công ty đảm bảo dài lâu bền vững 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] David Aker (2009), Strategic Market Management, Nhà xuất Trẻ [2] PGS.TS Lê Thế Giới, Quản trị Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Tp Đà Nẵng [3] TS Phạm Thị Lan Hương (2008), Bài giảng Quản trị thương hiệu, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [4] Martin Roll, Khoa Marketing trường quản lý Kellogg (2009), Chiến lược thương hiệu Châu Á, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [5] Philip Kotler (2006), Quản trị Marketing, Nhà xuất thống kê [6] Richard Moore (2003), Thương hiệu dành cho lãnh đạo,Nhà xuất Trẻ [7] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2003), Tạo dựng quản trị thương hiệu: danh tiếng lợi nhuận, NXB Lao động, Hà Nội CÁC TRANG WEB: http://www.chanmayport.com.vn/ http://www.lantabrand.com/ http://www.thuonghieuviet.com/ http://www.vpa.org.vn/ http://www.vinamarine.gov.vn/ http://vinabrand.vn/ http://vnson.com/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC – KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CẢNG CHÂN MÂY Xin chào bạn ! Tôi Lê Văn Tiến, đến từ công ty TNHH thành viên Cảng Chân Mây Tôi nghiên cứu đề tài xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây Rất mong Quý Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời cấu hỏi bảng câu hỏi này; ý kiến bạn có giá trị cho chúng tơi (đánh dấu X vào ô bạn chọn) I/ Thông tin cá nhân Họ tên : Giới tính: Nơi : Đơn vị công tác: II/ Nội dung vấn Quý Anh/Chị biết đến Cảng Chân Mây qua phương tiện thông tin nào? £ Quảng cáo truyền hình £ Qua khách hàng sử dụng dịch vụ £ Quảng cáo báo chí £ Qua hội nghị £ Qua biển hiệu, áp phích, tập gấp… £ Qua hội chợ £ Qua hoạt động Đoàn thể £ Qua website chanmayport.com.vn £ Qua người thân tư vấn, giới thiệu £ Qua hoạt động xã hội khác Lý quý Anh/Chị chọn Cảng Chân Mây để dụng dịch vụ £ Năng lực xếp dỡ cao £ Môi trường làm việc chuyên nghiệp £ Lao động có tay nghề £ Giao thông thuận tiện £ Cơ sở vật chất đại £ Cước phí dịch vụ phù hợp £ Thiết bị chuẩn quốc tế £ Vị trí địa lý thuận lợi £ Độ sâu thích hợp cho tàu cỡ lớn Quý Anh/Chị lựa chọn loại hình xếp dỡ Cảng Chân Mây: £ Xếp dỡ hàng rời £ Dịch vụ lưu kho £ Xếp dỡ container £ Dịch vụ lai dắt £ Dịch vụ cung cấp nước £ Dịch vụ cung ứng xăng dầu £ Dịch vụ cung cấp điện £ dịch vụ vận tải £ Khác: Quý Anh/Chị mong đợi chọn đến Cảng Chân Mây : £ Đội ngũ người lao động nhiệt tình, thân thiện £ Thiết bị giới đại ln sẵn sàng £ Quy trình xếp dỡ an toàn, đảm bảo tiến độ £ Hệ thống sở hạ tầng trang bị tốt Điều khiến quý Anh/Chị lo lắng đến Cảng Chân Mây: £ Thủ tục hành phức tạp £ Khí hậu khắc nghiệt £ Môi trường giao tiếp không văn hóa £ Thời gian chờ đợi hồn cơng việc lâu £ Khác: Quý Anh/Chị có người thân hay bạn bè công tác Cảng Chân Mây chưa? £ Có £ Chưa Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Anh/Chị! PHỤ LỤC - PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA CBCNV CƠNG TY Xin chào q Anh /Chị ! Tơi tên Lê Văn Tiến, nhân viên phòng Hành – Tổng hợp công ty Tôi nghiên cứu đề tài ‘‘xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây’’ Là cán bộ, nhân viên làm việc Cảng Chân Mây, mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi bảng câu hỏi; ý kiến Qúy Anh/Chị có giá trị cho Rất mong nhận ý kiến trung thực Qúy Anh/Chị (Đánh dấu X vào ô Anh/Chị chọn; Với 1- hồn tồn khơng đồng ý ; – không đồng ý ; – không ý kiến hay bình thường ; – đồng ý ; – hồn tồn đồng ý) I/ Thơng tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới tính: - Trình độ học vấn: £ Phổ thơng - Vị trí công tác: £ Trung cấp,cao đẳng £ Đại học £ Sau đại học £ Công nhân £ Nhân viên văn phòng II Nội dung vấn Theo Anh/Chị, Cảng Chân Mây có thiết phải xây dựng thương hiệu khơng? £ Có £ Khơng Anh/Chị nghĩ việc xây dựng thương hiệu trách nhiệm ai? £ Lãnh đạo công ty £ Bộ phận chức phân cơng £ Tồn thể cán bộ,giảng viên,nhân viên cơng ty Anh/Chị đánh giá giá trị văn hóa nội Cơng ty? Stt Nội dung Mức dộ Anh/chị, yên tâm làm việc công ty Anh/chị làm việc môi trường lành mạnh, công Anh/Chị tin cậy vào đồng nghiệp lãnh đạo công ty Công ty khuyến khích sáng tạo q trình làm việc Lãnh đạo công ty quan tâm,động viên nhân viên Trong làm việc,Anh/Chị mạnh dạn dám nghĩ, dám làm Địa điểm làm việc ln đảm bảo an tồn, vệ sinh thơng thống Anh/Chị đánh giá công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty? Stt Nội dung Công ty ln khuyến khích, động viên CBCNV nâng cao trình độ nghiệp vụ Nội dung khóa đào tạo phong phú, đa dạng, phù hợp với nhu cầu Được tạo điều kiện thời gian,công việc tham gia chương trình đào tạo Mức dộ 5 Được hỗ trợ kinh phí tham gia chương trình đạo tạo Ứng dụng kiến thức từ thực tiễn vào thực tế công việc Anh/Chị đánh giá chế độ đãi ngộ hội thăng tiến làm việc công ty? Nội dung Stt Mức dộ Mức thu nhập hợp lý Anh/chị làm việc môi trường động Cơ hội thăng tiến cơng việc Chính sách phúc lợi khen thưởng hấp dẫn Lãnh đạo trao quyền cho cấp Cơ chế quản lý thơng thống Anh/Chị đánh giá tính hiệu cơng tác truyền thông nội công ty Stt Nội dung Các họp công ty Hệ thống mạng thông tin nội Website công ty…… Hoạt động VH-VN,thể thao,đoàn thể Hội thảo chun mơn – nghiệp vụ Hình thức văn bản,giấy tờ Hình thức bảng thơng báo nội Mức dộ Theo Anh/Chị, Công ty nên trì phát triển hình thức truyền thông tin nội nào? Stt Nội dung Các họp công ty, phận Hệ thống mạng thông tin nội Website công ty: http//www.chanmayport.com.vn Hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao, đoàn thể Hệ thống mạng điện thoại nội Hình thức văn bản,giấy tờ Hình thức bảng thông báo nội Ưu tiên Anh/Chị làm cho việc xây dựng phát triển thương hiệu cơng ty? £ Chưa làm £ Rồi ( vui lòng ghi rõ) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Anh/Chị nghĩ việc xây dựng thương hiệu công ty gặp khó khăn gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý Anh/Chị! ... doanh q trình xây dựng thương hiệu cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây - Đánh giá nguồn lực Cảng Chân Mây cho xây dựng thương hiệu - Đưa giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây cách hiệu dựa... 2.2.4 Đánh giá công tác xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây 75 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY 77 3.1.CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY 77 3.1.1... THƯƠNG HIỆU CỦA CẢNG CHÂN MÂY 46 2.2.1 Công tác xây dựng thương hiệu thời gian qua 47 2.2.2 Nhận thức khách hàng thương hiệu Cảng Chân Mây 71 2.2.3 Vị thương hiệu Cảng Chân Mây ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng thương hiệu cảng chân mây , Xây dựng thương hiệu cảng chân mây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn