Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

107 20 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á, CHI NHÁNH HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆU PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á, CHI NHÁNH HUẾ Ơ Ơ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Huế” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Thị Hồng Diệu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.3 Vai trò cho vay tiêu dùng 1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng 11 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Nội dung phát triển cho vay tiêu dùng 15 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 23 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH HUẾ 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH HUẾ 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đông Á – chi nhánh Huế 35 2.1.2 Các hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Á Huế 36 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức 37 2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực ngân hàng 39 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Á – Huế 41 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH HUẾ 44 2.2.1 Thực trạng triển khai nội dung phát triển cho vay tiêu dùng thực Ngân hàng Đông Á –chi nhánh Huế 44 2.2.2 Thực trạng kết phát triển cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian qua 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG VAY TIÊU DÙNG Ở NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH HUẾ 73 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế 73 3.1.2 Định hướng ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Huế 75 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH HUẾ 76 3.3.1 Tăng cường công tác khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu thị trường 76 3.3.2 Xác định khách hàng mục tiêu 77 3.3.3 Khai thác điều kiện Ngân hàng để đa dạng hóa tối đa sản phẩm cho vay tiêu dùng 79 3.3.4 Nghiên cứu áp dụng sách lãi suất linh hoạt 80 3.3.5 Hồn thiện quy trình, quy định cho vay tiêu dùng phù hợp với đối tượng khách hàng cá nhân 80 3.3.6 Tăng cường hoạt động quảng bá, chăm sóc khách hàng 81 3.3.7 Hạn chế, phòng ngừa rủi ro cho vay tiêu dùng 84 3.3.8 Nhóm giải pháp bổ trợ 87 3.3.9 Một số kiến nghị 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Á Châu ATM : Automated Teller Machine CBCNV : Cán công nhân viên CP : Cổ phần CVTD : Cho vay tiêu dùng DAB : Ngân hàng Đông Á GDP : Tổng sản phẩm quốc nội KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NXB : Nhà xuất TMCP : Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG Tên bảng Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tình hình lao động Đông Á - CN Huế từ năm 2011-2013 Trang 41 Tình hình huy động vốn Đơng Á Huế qua năm 2011-2013 Tình hình cho vay Đơng Á Huế giai đoạn 20112013 Dư nợ cho vay theo nhóm khách hàng từ năm 20112013 Tình hình cho vay tiêu dùng DAB Chi nhánh Huế từ năm 2011 - 2013 Số lượng KH VTD DAB Huế qua năm 20112013 Thu nhập từ lãi CVTD DAB Huế qua năm 2011-2013 42 43 46 54 56 2.8 Giới tính đối tượng khảo sát 57 2.9 Thơng tin độ tuổi đối tượng khảo sát 59 2.10 Mức đánh giá khách hàng đa dạng sản phẩm tiêu dùng Đông Á – Huế 60 2.11 Thủ tục cho vay tiêu dùng đơn giản 62 2.12 Thời gian giải cho vay nhanh chóng 62 2.13 Mức đánh giá mức độ hợp lý lãi suất 63 2.14 Mức đánh giá Ngân hàng có mạng lưới giao dịch rộng khắp 63 Số hiệu bảng 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 Tên bảng Mức đánh giá độ bảo mật thông tin cho khách hàng NH có nhiều hình thức thăm hỏi, tặng q cho KH NH giải khiếu nại cho khách hàng thỏa đáng Đánh giá hoạt động quảng cáo khuyến ngân hàng Nhân viên có trình độ chun mơn cao Nhân viên nhiệt tình niềm nở, thân thiện với khách hàng Trang 64 65 65 66 66 67 2.21 Mức trung bình tiêu chí đánh giá 67 2.22 Các tiêu nợ xấu nợ hạn 68 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 37 2.2 Quy trình cấp tín dụng Ngân hàng Đông Á – CN Huế 50 2.3 Thị phần CVTD số NHTM địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 (%) 57 2.4 Giới tính đối tượng khảo sát 59 2.5 Thơng tin độ tuổi đối tượng khảo sát 60 2.6 Thông tin nghề nghiệp đối tượng khảo sát 60 2.7 Thông tin thu nhập đối tượng khảo sát 61 2.8 Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ vay tiêu dùng 69 ... triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Hoạt động cho vay tiêu dùng xuất lâu giới Tại Việt Nam, năm thập niên 80 vay. .. trò cho vay tiêu dùng 1.1.4 Phân loại cho vay tiêu dùng 11 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Nội dung phát triển cho vay tiêu. .. TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - CHI NHÁNH HUẾ Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á., Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn