Mở rộng dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng

104 12 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hằng Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 1.1.1 Khái niệm vai trò bảo lãnh ngân hàng 1.1.2 Quy trình hoạt động bảo lãnh nước 10 1.1.3 Phân loại bảo lãnh ngân hàng nước 15 1.1.4 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng nước 19 1.1.5 Cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng nước 20 1.2 MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC 23 1.2.1 Nội dung mở rộng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng nước 23 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng nước 26 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng dịch vụ bảo lãnh ngân hàng nước 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ACB - ĐN 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, mơ hình tổ chức quản lý 34 2.1.3 Khái quát tình hình kinh doanh 39 2.2 TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO LÃNH TRONG NƯỚC TẠI ACB – ĐN 49 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TRONG NƯỚC TẠI ACB - ĐN 50 2.3.1 Những quy định hoạt động bảo lãnh nước ACB ĐN 50 Hình 2.4 Sơ đồ quy trình bảo lãnh ACB 55 2.3.2 Thực trạng biện pháp hoạt động mở rộng dịch vụ bảo lãnh nước ACB - ĐN tiến hành 63 2.3.3 Thực trạng kết hoạt động mở rộng dịch vụ bảo lãnh nước ACB - ĐN 68 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TRONG NƯỚC TẠI ACB -ĐN 71 2.4.1 Kết đạt 71 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 76 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TRONG NƯỚC TẠI ACB ĐN 76 3.1.1 Chiến lược phát triển chung ACB giai đoạn 2011-2015 76 3.1.2 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 77 3.1.3 Định hướng phát triển dịch vụ bảo lãnh nước ACB - ĐN77 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG ACB - ĐN 78 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động tiếp cận khách hàng, khuếch trương quảng bá phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng 78 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm 80 3.2.3 Thực sách phí linh hoạt 81 3.2.4 Hoàn thiện số bước quy trình bảo lãnh 84 3.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định 85 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động bảo lãnh 86 3.2.7 Giải pháp bổ trợ 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Với phủ 90 3.3.2 Với ngân hàng nhà nước 92 3.3.3 Với ACB hội sở 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT CA Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Đà Nẵng Nhân viên phân tích tín dụng CSR Nhân viên hỗ trợ tín dụng/ nhân viên dịch vụ KH CLPVKH Chất lượng phục vụ khách hàng CKBL Cam kết bảo lãnh CLMS Chương trình quản lý hồ sơ tín dụng DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐGV Đánh giá viên KPP Kênh phân phối (các chi nhánh, phòng giao dịch) KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KH Khách hàng KTT Kế toán trưởng KSV Kiểm soát viên NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNVN Ngân hàng nhà nước Việt Nam PGD Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh quản lý PFC Nhân viên bán hàng KHCN RO/RA Chuyên viên/nhân viên quan hệ KHDN SGD Sở giao dịch TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TĐKH Thẩm định khách hàng ACB - ĐN TTPLCT Trung tâm pháp lý chứng từ TGĐ Tổng giám đốc TCBS Chương trình hạch tốn ngân hàng TTĐT Trung tâm đào tạo Teller Nhân viên giao dịch với KH TP/TBP GD-NG Trưởng phòng/ trưởng phận giao dịch ngân quỹ VND Đồng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn ACB - CN Đà Nẵng 2011 2013 40 2.2 Tình hình hoạt động cho vay ACB - ĐN giai đoạn 2011 -2013 43 2.3 Kết hoạt động kinh doanh ACB – ĐN giai đoạn 2011 - 2013 46 2.4 Tình hình khách hàng thực nghĩa vụ bảo lãnh ACB giai đoạn 2011 - 2013 49 2.5 Cơ cấu, số lượng hợp đồng doanh số bảo lãnh 68 2.6 Biểu phí dịch vụ bảo lãnh ACB 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ quy trình bảo lãnh nước chung NHTM 12 1.2 Sơ đồ bảo lãnh trực tiếp 15 1.3 Sơ đồ bảo lãnh gián tiếp 16 2.1 Sơ đồ tổ chức ACB – CN Đà Nẵng 36 2.2 Biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng Thu nhập - Chi phí Lợi nhuận ngân hàng ACB - ĐN giai đoạn 2011 2013 45 2.3 Biểu đồ thể giá trị CKBL theo thành phần kinh tế ACB – ĐN giai đoạn 2011 - 2013 49 2.4 Sơ đồ quy trình bảo lãnh ACB 55 80 Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng Đối với khách hàng tại: Xây dựng sách chăm sóc khách hàng, đặc biệt khách hàng lâu năm, có doanh số bảo lãnh lớn, việc làm thiết thực thường xuyên như, thăm tặng quà nhân ngày lễ tết, xếp lịch gặp gỡ khách hàng tổ chức hội nghị khách hàng hội để ngân hàng giới thiệu dịch vụ bảo lãnh, để lắng nghe ý kiến góp ý khách hàng Nên có phân cơng nhân cụ thể tham gia phục vụ khách hàng lớn, có hình thức khuyến riêng, ưu tiên giải nhanh yêu cầu, ý kiến góp ý khách hàng Đối với khách hàng tiềm năng: tìm hiểu sản phẩm đối thủ cạnh tranh để đưa sách khác biệt để thu hút khách hàng 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm Vì đặc điểm sản phẩm ngành ngân hàng thể dạng dịch vụ, không bảo hộ nên việc tạo khác biệt cung ứng phân phối khó khăn, bên cạnh phức tạp tính dài hạn số sản phẩm dịch vụ ngân hàng đsã làm cho việc xác định lợi ích mà mang lại, vậy, đẻ đảm bảo hiệu sách sản phẩm, hoạt động marketing phải xác định rõ nội dung sách sản phẩm NH phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu KH khả cung cấp NH Sản phẩm bảo lãnh ngân hàng loại hình bảo lãnh mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng Nền kinh tế ngày phát triển, nhu cầu khách hàng ngày đa dạng hơn, để đáp ứng tốt nhu cầu đó, đòi hỏi ngân hàng cần phải tiến hành đa dạng hóa loại hình bảo lãnh Hoạt động bảo lãnh thực lâu, loại hình bảo lãnh ACB – ĐN đơn điệu, chưa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng Thực đa dạng hóa sản phẩm cần thiết để 81 đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, để thực đa dạng hóa sản phẩm bảo lãnh, chi nhánh cần: Cung cấp danh mục sản phẩm bảo lãnh đa dạng hơn, sản phẩm cung cấp như: bảo lãnh khoản tiền giữ lại, bảo lãnh bảo dưỡng, bảo lãnh hải quan… Phát triển sản phẩm sở hồn thiện sản phẩm bảo lãnh có ngân hàng khác chưa áp dụng ngân hàng mình, để tận dụng kinh nghiệm ngân hàng bạn mà chi phí nghiên cứu dịch vụ lại khơng cao Bảo lãnh vay vốn nước cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam nay, thời gian tới, ngân hàng cần tiếp cận với dự án vay vốn nước ngồi chủ động tìm khách hàng đề xuất ủy nhiệm lên hội sở NHNN Giới thiệu khách hàng tham gia “bó sản phẩm” kết hợp bảo lãnh với nghiệp vụ khác tín dụng, tiền gửi, toán quốc tế…, khuyến khích khách hàng tham gia dịch vụ bảo lãnh đến thực giao dịch khác chi nhánh Ngồi ra, đa dạng hóa phương thức phát hành bảo lãnh với hình thức đồng bảo lãnh dự án lớn, giải pháp để ngân hàng tăng tiện ích cho khách hàng đồng thời phân tán rủi ro 3.2.3 Thực sách phí linh hoạt Định giá sản phẩm dịch vụ công việc quan trọng xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng Nó khơng ảnh hưởng đến hoạt động Marketing mà ảnh hưởng đến hoạt động thu nhập NH Tuy nhiên, việc định giá sản phẩm dịch vụ NH phức tạp, bị chi phối nhiều yếu tố Vì xây dựng sách giá, NH phải dựa tiêu chí sau: 82 + Chi phí nguồn lực mà ngân hàng phải bỏ để trì hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ cho KH + Rủi ro thực chất khoản chi phí tiềm ẩn Khi rủi ro phát sinh trở thành chi phí thực mà ngân hàng phải bù đắp trình hoạt động + Đặc điểm nhu cầu KH Các nhóm KH khác có đặc điểm đường cầu khác có phản ứng khác với thay đổi giá + Giá đối thủ cạnh tranh thị trường, NH phải tính đến yếu tố xác định sản phẩm giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NH Hiện mức phí mà ACB - ĐN, không cao so với NH khác địa bàn, chưa thực có tính cạnh tranh, để thu hút KH ACB – ĐN cần xây dựng mức phí linh hoạt cho nhóm đối tượng cụ thể: + Đối với nhóm KH truyền thống, có uy tín, áp dung mức phí thấp nhất, giảm tỷ lệ ký quỹ nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho KH Nhóm + Đối với nhóm KH khơng thường xun áp dụng mức phí ưu đãi so với mức tương đương NH địa bàn Nhóm + Đối với nhóm KH mới, chưa có uy tín, mức phí áp dụng cho nhóm KH cao hai nhóm trên, nên thấp mức tương đương ngân hàng địa bàn, KH đánh giá tiền NH áp dụng mức phí với nhóm thứ Nhóm Ngồi cách phân biệt tỷ lệ phí theo hình thức đảm bảo tại, phân biệt tỷ lệ phí theo tiêu thức thời gian, ngắn hạn, trung dài hạn Bảo lãnh ngắn hạn thường rủi ro bảo lãnh trung dài hạn nên áp dụng tỷ lệ phí thấp 83 Biểu phí đề xuất sở điều chỉnh biểu phí áp dụng chi nhánh sau: ĐVT: đồng PHÁT HÀNH BẢO LÃNH TRONG NƯỚC STT Nhóm Ký quỹ Tài khoản KKH Tiền gửi có kỳ hạn, STK, GTCG ACB phát hành Tiền gửi có kỳ hạn, STK, GTCG TCTD khác phát hành thuộc danh mục ACB chấp nhận Tiền gửi có kỳ hạn, STK, GTCG TCTD khác phát hành không thuộc danh mục ACB chấp nhận Tài sản đảm bảo Bất động sản Tín chấp theo quy định ACB Tu chỉnh bảo lãnh tăng số tiền thời hạn/lần/CKBL Tu chỉnh bảo lãnh khác/lần/CKBL Phát hành bảo lãnh ngôn ngữ Phát hành bảo lãnh theo mẫu khách hàng (được ACB chấp nhận) 200,000 200,000 0.45 0.60 Thanh Thực toán HD loại BL (%/ khác (%/ năm) năm) 0.55 0.65 0.75 0.70 0.80 0.90 300,000 1.15 1.25 1.35 1.45 400,000 1.70 1.80 1.90 2.00 400,000 1.90 2.10 2.30 2.50 250,000 450,000 1.60 1.40 1.75 1.60 1.90 1.70 2.05 600,000 1.80 1.95 2.10 2.25 Bảo Dự thầu Tối thiểu hành (%/ (VND) (%/ Năm) năm) Như phát hành 200,000 Như phát hành + 150,000 Như phát hành + 300,000 (T.việt) + 500,000 (song ngữ) 84 PHÁT HÀNH BẢO LÃNH TRONG NƯỚC Bảo Dự thầu Tối thiểu hành (%/ (VND) (%/ Năm) năm) STT Hủy thư bảo lãnh khách hàng đề nghị Phí thực nghĩa vụ bảo lãnh Thanh Thực toán HD loại BL (%/ khác (%/ năm) năm) 200,000 300,000 0.2%/ số tiền thực nghĩa vụ Nhóm Điều chỉnh giảm 0.05% so với mức phí nhóm Nhóm BL ngắn hạn Điều chỉnh giảm 0.075% so với mức phí nhóm Điều chỉnh giảm thêm mức phí nhóm thêm 0.025% 3.2.4 Hồn thiện số bước quy trình bảo lãnh Quy trình bảo lãnh cần hoàn thiện theo hướng bảo đảm trình thực nghiệp vụ bảo lãnh nhanh gọn, xác, an tồn cho ngân hàng thuận tiện cho khách hàng Để đạt tới điều cần lưu ý số điểm sau: Công việc bỏ qua quy trình tìm kiếm tư vấn hướng dẫn khách hàng thực yêu cầu bảo lãnh Điều thể tính chủ động ngân hàng khác với trước nghiệp vụ bảo lãnh bắt đầu khách hàng đến xin bảo lãnh Hơn việc tư vấn giúp khách hàng đáp ứng yêu cầu giảm bớt thời gian công sức lại, giúp khách hàng tiếp cận nắm bắt yêu cầu hồ sơ thủ tục theo quy định, tránh để xảy sai sót sau Khâu nằm sách Marketing tìm kiếm chọn lựa khách hàng cho bảo lãnh Trong trình thực quy trình bảo lãnh: bảo lãnh có ký quỹ 100% tiền mặt, bảo lãnh có đảm bảo tài sản giấy tờ có giá NHNN ACB phát hành rủi ro thấp việc phát hành cam kết bảo lãnh đơn dịch vụ có thu phí, loại bảo lãnh này, quy trình 85 bảo lãnh nên theo hướng đơn giản hóa thủ tục để rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng, không thiết phải theo bước xin ý kiến cấp Xác thực tạm thời phong tỏa quyền sử dụng loại bảo lãnh bảo đảm tài khoản có kỳ hạn chứng khách hàng suốt thời gian bảo lãnh để tránh trường hợp giả mạo có cấu kết khách hàng tổ chức phát hành Để giảm thiểu rủi ro trình thực nghiệp vụ bảo lãnh, ACB CN ĐN nên thiết lập chốt kiểm sốt quy trình nghiệp vụ bảo lãnh nhằm kiểm sốt lại tồn hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh mà NV CSR thực trước chuyển lên cho Giám Đốc phê duyệt, thay hồ sơ trực tiếp chuyển từ NV CSR lên cho Giám Đốc nay, Giám Đốc chủ yếu phụ trách phát triển doanh số nên không nắm hết văn quy định nghiệp vụ ngân hàng, nên việc phê duyệt chủ yếu mang tính chất cảm tính, việc có chốt kiểm sốt quy trình nghiệp vụ bảo lãnh cần thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro khơng đáng có q trình tác nghiệp 3.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định Bảo lãnh hoạt động ngoại bảng mà NH bỏ vốn thu phí Do nghiệp vụ làm tăng nguồn thu cho NH Mặc dù vậy, nghiệp vụ đựng nhiều rủi ro, gây vốn Cho đến nay, nghiệp vụ bảo lãnh ACB - CN ĐN chưa để xảy rủi ro nào, chưa đựng rủi ro tiềm ẩn, mà nguyên nhân phần khâu thẩm định KH gặp nhiều vướng mắc, đó, hoạt động nâng cao chất lượng thẩm định giải pháp cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bảo lãnh, từ mở rộng dịch vụ bảo lãnh Để nâng cao chất lượng thẩm định KH trước hết cần khắc phục tình trạng thẩm định theo kinh nghiệm Cần xây dựng quy trình thẩm 86 định riêng cho hoạt động bảo lãnh với tiêu định lượng mang tính chuẩn mực, đồng thời thu thập thông tin KH từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm đảm bảo tính trung thực, xác cho trình thẩm định, NH thu thập thơng tin từ báo cáo tài KH cung cấp, thơng tin phương tiện thông tin đại chúng, thẩm định thực tế sở kinh doanh KH Phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành quan Thuế, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tư pháp, tổ chức kiểm toán, công ty tư vấn, luật sư phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt thông tin kịp thời Khai thác hiệu cổng thông tin điện tử NHNN (trung tâm thơng tin tín dụng (CIC)) nhằm nắm bắt thơng tin tình hình quan hệ tín dụng, lực tài chính, hồ sơ pháp lý, tình hình nợ xấu… để tránh rủi ro xảy thiếu thông tin thông tin bất cân xứng Công tác thẩm định khách hàng bảo lãnh nên chuyển giao cho nhân viên thẩm định (CA) thực thay nhân viên kinh doanh (PFC/RA) nhân viên dịch vụ khách hàng (CSR) thực nay, đảm bảo tính độc lập cơng tác thẩm định, đánh giá tốt tình hình thực trạng khách hàng, từ nâng cao chất lượng kết thẩm định Tạo điều kiện cho cán thẩm định tham gia lớp đào tạo phân tích tài chính, thẩm định dự án nhằm nâng cao lực thẩm định KH 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động bảo lãnh Để tránh tình trạng KH chây ì thực nghĩa vụ ACB - CN ĐN cần theo dõi, đơn đốc KH thực nghĩa vụ bên thụ hưởng bảo lãnh Trong trình theo dõi ngân hàng phát rủi ro tiềm ẩn xảy với KH có biện pháp thích hợp để ngăn ngừa rủi ro 87 Tính đến thời điểm ACB - CN ĐN chưa có rủi ro từ hoạt động bảo lãnh, hoạt động không kiểm tra giám sát giám sát thường xuyên gây hậu nghiêm trọng Thực tế ACB - ĐN với nghiệp vụ cho vay, công tác kiểm tra sau cho vay thực tốt, thực nghiệp vụ bảo lãnh lại khơng quan tâm Cũng chi nhánh q tin tưởng khách hàng có đủ khả để thực hợp đồng, suy nghĩ chủ quan, rủi ro xày lúc Do chi nhánh cần phải tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt sau bảo lãnh Đối với nội ngân hàng: Các thông tin doanh số bảo lanhxphats sinh, khoản bảo lãnh tất tốn, tình hình thực nghĩa vụ KH hay khoản bảo lãnh có vấn đề cần phải theo dõi thường xuyên báo cáo lãnh đạo định kỳ hàng tháng, để có hướng đạo điều chỉnh kịp thời Thực phân chia trách nhiệm rõ ràng cán thực nghiệp vụ bảo lãnh để đảm bảo cho trình bảo lãnh thực liên tục quy trách nhiệm rõ ràng xảy sai phạm quy trình thực bảo lãnh Đồng thời phải thường xuyên tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để hạn chế đến mức thấp sai phạm xảy Bộ phận kiểm toán nội thường cần xuyên kiểm tra việc tuân thủ quy chế, quy trình bảo lãnh thẩm quyền ký phát hành bảo lãnh thay năm kiểm tra lần, có yêu cầu khối ban TGĐ Đối với khách hàng: Vì rủi ro thường xảy vòng quay vốn thứ hai khách hàng, sau chấp nhận bảo lãnh, cán ngân hàng cần kiểm tra định kỳ đột xuất nhằm biết rõ tình hình kinh doanh thực tế đơn vị, tiến trình thực hợp đồng để thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở khách hàng thực hợp đồng Ngoài ra, định kỳ cán bảo lãnh phải kiểm tra 88 đánh giá lại tài sản chấp theo thời gian, tài sản bị hao mòn, giá trị tài sản giảm so với mức đánh giá ban đầu phải yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản để tránh rủi ro cho chi nhánh Việc kiểm tra sau bảo lãnh cần phải đưa vào quy trình bảo lãnh áp dụng thực toàn hệ thống, để thuận lợi cho việc đánh giá, giám sát đơn vị thực 3.2.7 Giải pháp bổ trợ a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con người yếu tố quan trọng định tồn phát triển tổ chức hay doanh nghiệp nào, thành công tổ chức phụ thuộc phần lớn vào lực hay hiệu suất làm việc người lao động Mọi tổ chức muốn đạt mục đích phải dựa việc sử dụng cách có hiệu nguồn nhân lực ngân hàng ngoại lệ Nhân viên ngân hàng người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, nên yếu tố quan trọng tạo nên tin tưởng trung thành khách hàng ngân hàng thơng qua trình độ, lực thái độ phục vụ khách hàng, mặt khác, bảo lãnh ngân hàng dịch ụ ngân hàng đại, đòi hỏi cán phải có trình độ chun mơn thành thạo, có khả quản lý tốt dự án, tin học, ngoại ngữ thông hiểu luật pháp Vì cơng tác đào tạo cán ngân hàng nhiệm vụ trọng tâm Chi nhánh nên tuyển ứng viên có trình độ đại học trở lên, đào tạo trường đại học thuộc khối kinh tế Đây người có kiến thức tảng kinh tế, có khả tiếp thu tốt, từ giúp tiết kiệm chi phí đào tạo Một biện pháp tốt có số ngân hàng thực hiện, liên kết với trường đại học, để tài trợ cho sinh viên giỏi, ứng viên sáng giá làm iệc cho ngân hàng Để phát huy hết khả nhân viên chi nhánh cần phải bố trí sử dụng nguồn lực hợp lý, người việc, đảm bảo phù hợp ề 89 trình độ người, để họ phát huy tối đa lực Bố trí cán dày dạn kinh nghiệm, kèm cặp nhân viên tân tuyển, tránh tình trạng người giỏi khơng làm khả năng, người phải làm sức, dẫn đến chán nản, không muốn làm việc Chi nhánh phải thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nội ngắn ngày liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh, nhằm triển khai điểm quy trình nghiệp vụ quy định nhà nước, đồng thời giải đáp vướng mắc nghiệp vụ phát sinh chi nhánh Ngoài ra, iệc xây dựng diễn đàn hỏi đáp nghiệp vụ mạng nội ngân hàng việc làm cần thiết, ừa tiết kiệm nhiều chi phí, đồng thời vướng mắc nghiệp vụ giải đáp nhanh chóng Phải có sách lương, thưởng hợp lý, kịp thời để thỏa mãn lợi ích nhân viên tạo động lực nhằm kích thích hăng say, nhiệt tình cơng việc để tạo hiệu tốt cơng việc, sách thưởng phạt phải nghiêm để tạo cơng Ngồi ban lãnh đạo cần thường xuyên hỏi thăm, động viên cán công nhân viên, khối quản trị nguồn nhân lực cần thực đợt lấy ý kiến nhân viên, để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng nhân viên, để ngày cang đáp ứng tốt nhu cầu b Đầu tư trang thiết bị công nghệ Như biết, hoạt động ngân hàng hoạt động kinh tế tổng hợp gắn liền với hoạt động đời sống kinh tế xã hội Để hoạt động hiệu giảm thiểu rủi ro cần phải có hệ thống thơng tin kinh tế, thông tin thị trường đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin đại Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động bảo lãnh nói riêng giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động sức cạnh tranh cho ngân hàng Trong thời đại bùng nổ thông tin nay, ngân hàng khơng nắm bắt kịp thời rơi vào tình trạng lạc hậu, không đủ sức cạnh 90 tranh bị đẩy khỏi thị trường, ngân hàng đầy đủ thơng tin khó biết xác khách hàng dẫn đến đưa định sai lầm, gây thiệt hại cho ngân hàng Chính ngân hàng cần phải bước đại hóa cơng nghệ mình, đại hóa thơng tin ngân hàng Để thực điều này, ngân hàng cần trọng điều sau: Xây dựng danh mục giới thiệu sản phẩm bảo lãnh lên trang web ngân hàng Cần đầu tư nâng cấp phần mềm ứng dụng trang thiết bị hỗ trợ, đẩy mạnh nối mạng giao dịch với KH cổng thơng tin tín dụng ngân hàng nhà nước Tổ chức tập huấn, hướng dẫn đội ngũ nhân viên làm quen, thực hành thao tác thành thục chương trình ứng dụng phần mềm đảm bảo hoạt động thông suốt, nhanh gọn, sai sót Hệ thống thơng tin đại tảng để gắn kết chi nhánh, phòng giao dịch tồn hệ thống việc triển khai, phát triển sản phẩm dịch vụ đại mang tính hệ thống có hoạt động bảo lãnh Cùng với đại hóa cần trọng tới an tồn thơng tin mạng Việc an tồn ổn định có ý nghĩa định cho việc quảng bá, trì thu hút khách hàng, tăng cường khả cạnh tranh với NHTM khác 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Với phủ Chính phủ quan cần thiết tạo lập môi trường ổn định thuận lợi cho phát triển hoạt động ngân hàng có hoạt động bảo lãnh Để tạo điều này, quan, bộ, ngành cần tạo thống việc định Nhà nước cần phải đưa chiến lược phát triển kinh tế lâu dài ổn định để định hướng cho bước phát triển hoạt động bảo lãnh hoạt động khác Tính ổn định 91 sách độ xác có tác động trực tiếp gián tiếp tới chất lượng bảo lãnh ACB ngân hàng khác Hoạt động bảo lãnh có điều kiện phát triển mơi trường kinh doanh pháp lý lành mạnh Chính phủ cần phát huy vai trò quản lý mình, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục phát triển nâng cao hiệu hoạt động lành mạnh thị trường vốn, thị trường chứng khốn tiến tới hồn thiện chế thị trường, tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, tìm kiếm nhà đầu tư Các chương trình, định hướng phát triển Chính phủ đến vùng miền, địa phương, khu công nghiệp nên tập trung phát triển lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà cho xã hội, phát triển mạnh địa phương quảng bá bên ngoài, tạo niềm tin với đối tác tài trợ, tạo hội cho ngân hàng thu hút thêm lượng khách hàng Chính phủ cần có quy định chặt chẽ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp; phát xử phạt doanh nghiệp hoạt động trái pháp luật, doanh nghiệp “ma”, khơng có địa sở hay giấy phép kinh doanh; quản lý tăng cường việc doanh nghiệp thực cơng khai hóa thơng tin, kế tốn, kiểm tốn, từ tạo niềm tin khơng cho ngân hàng mà phía đối tác Các văn ban hành phải có tính đồng có tính phù hợp văn ngành khác Vì hoạt động liên quan đến nhiều vấn đề nhiều ngành nghề khác nên thống điều chỉnh văn cần thiết văn luật TCTD, luật NHNN, luật dân luật khác có liên quan Xây dựng chế độ kế tốn rõ ràng thống Chế độ kế toán giúp cho ngân hàng theo dõi tình hình thực tế khoản bảo lãnh tình hình thực tế doanh nghiệp, từ có thơng tin kịp thời phục vụ 92 cho công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ bảo lãnh 3.3.2 Với ngân hàng nhà nước Cần đẩy mạnh hiệu hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), quản lý yêu cầu doanh nghiệp TCTD công khai minh bạch thơng tin hoạt động tài chính; nâng cao trách nhiệm ngân hàng việc cung cấp thơng tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách đầy đủ, xác, cập nhật, kịp thời Hiệu kênh thơng tin tín dụng phải đảm bảo khách hàng có vấn đề với tổ chức tín dụng TCTD khác nhận biết thông tin; chấm dứt xử lý trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che giấu thông tin TCTD Điều hỗ trợ nhiều cho NHTM trình thẩm định quản lý phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng 3.3.3 Với ACB hội sở Việc ban hành văn hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng vừa phải tuân thủ chặt chẽ quy định hành NHNN Luật TCTD, mặt khác phải cụ thể, chi tiết, khoa học, có phân quyền, phân cấp rõ ràng, có tính đến đặc thù hoạt động ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xin bảo lãnh nhân viên ngân hàng thực theo quy chế quy trình ngân hàng Những vướng mắc có nghiệp vụ phát sinh, ngân hàng đề xuất ý kiến với NHNN tiến tới việc hồn thiện quy trình nghiệp vụ bảo lãnh ngày tốt Ngân hàng nên có phận chuyên trách hỗ trợ pháp luật hoạt động bảo lãnh Kinh nghiệm ngân hàng nước chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam cho thấy phận cần thiết hữu ích Nâng cao tính tự chủ nhiều cho chi nhánh, phòng giao dịch quyền định cấp bảo lãnh hạn mức số tiền để chi nhánh không bị hạn chế nỗ lực tìm kiếm khách hàng 93 KẾT LUẬN Bảo lãnh ngân hàng loại hình dịch vụ khơng thể thiếu với ngân hàng kinh tế, q trình hồn thiện, mở rộng, phát triển đại hóa Bảo lãnh ngân hàng mang tới lợi ích cho khách hàng như: góp phần hạn chế sử dụng nguồn vốn lưu động doanh nghiệp; hạn chế sử dụng tiền mặt, qua tăng cường tính an tồn giao dịch; giảm thiểu rủi ro trường hợp hai bên đối tác khơng tin tưởng nhau; tiết kiệm thời gian, chi phí… Nghiệp vụ bảo lãnh nước ngân hàng TMCP Á Châu thực đem lại hiệu định nâng cao uy tín, phát huy tiềm lực tài nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ thơng tin phục vụ khách hàng tốt Nhưng so với nhu cầu tiềm kinh tế cần có biện pháp nhằm khai thác tiềm thúc đẩy để hoạt động phát huy vai trò Trong q trình thực tập chi nhánh, giúp đỡ dẫn nhân viên phòng Tín dụng doanh nghiệp, tìm hiểu vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu Ngoài ra, với hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân giúp tơi hồn thành khóa luận Tơi hy vọng vấn đề phân tích biện pháp đề cập đến khóa luận góp phần thực mục đích TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (chủ biên) (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, khoa Tài – Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [2] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [3] Lê Nhật Linh (2011), Luận văn Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [4] Ngân hàng nhà nước (2012), Thông tư số 28/2012/TT-NHNN Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 03/10/2012 Quy định bảo lãnh ngân hàng [5] Ngân hàng TMCP Á Châu ĐN, Báo cáo bạch, báo cáo thường niên năm 2011, 2012, 2013 ngân hàng TMCP Á Châu [6] Ngân hàng TMCP Á Châu ĐN, Báo cáo tổng kết năm 2011, 2012, 2013 ACB- ĐN [7] Trần Hà Minh Thắng (2011), Luận văn Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh [8] Trịnh Thị Xuân (2011), Luận văn Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [9] Website ngân hàng TMCP Á Châu: www.acb.com.vn [10] Trang web Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam: http://voer.edu.vn/bai-viet/kinh-te/cac-khai-niem-ve-bao-lanh.html ... HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG MỞ RỘNG DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH... chi nhánh, phòng giao dịch) KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KH Khách hàng KTT Kế toán trưởng KSV Kiểm soát viên NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNVN Ngân. .. bày chi tiết loại bảo lãnh 1.1.4 Rủi ro hoạt động bảo lãnh ngân hàng nước Trong trình thực nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng có nhiều quan điểm cho thực bảo lãnh rủi ro tiền không khỏi ngân hàng mà ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng, Mở rộng dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn