Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch ốp lát của công ty cổ phần vĩnh cửu tại Đà Nẵng.

113 29 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* NGUYỄN THỊ THANH THỦY CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU TẠI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* NGUYỄN THỊ THANH THỦY CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Lãn ĐÀ NẴNG – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CÁC KÝ HIỆU: MPa Khả chịu nén gạch đơn vị tính MPa (N/mm²) CÁC CHỮ VIẾT TẮT: CP Cổ Phần HTQLCL Hệ thống quản lý chất lượng VKTTĐMT Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung KKT Khu kinh tế VIBCA Hiệp Hội Gốm xứ xây dựng Việt Nam WTO Tổ chức kinh tế giới ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á KH Khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Hệ thống chi nhánh văn phòng Cơng ty CP Vĩnh Cửu 28 2.2 Sơ đồ tổ chức máy điều hành Công ty CP Vĩnh Cửu 29 Số lượng cán công nhân viên Công ty CP Vĩnh Cửu 32 2.4 Bảng báo cáo cấu tài Cơng ty CP Vĩnh Cửu 33 2.5 Máy móc trang thiết bị cơng ty CP Vĩnh Cửu 35 2.6 Quy trình sản xuất gạch khơng nung 37 2.7 Quy trình sản xuất gạch Cơng ty CP Vĩnh Cửu 38 Bảng báo cáo sản lượng tiêu thụ công ty VP Vĩnh 2.8 Cửu qua năm 2009 - 2012 42 Mơ hình kênh phân phối Chi nhánh Công ty CP 2.9 Vĩnh Cửu 68 Các loại biển quảng cáo Chi nháh công ty cổ phần Vĩnh 2.10 Cửu sử dụng 71 Sản lượng tiêu thụ phân theo nhóm khách hàng Đà 3.1 Nẵng 79 3.2 Sản lượng tiêu thụ phân đoạn thị trường 80 Điểm trung bình cho thuộc tính giá chất lượng 3.3 đối thủ cạnh tranh 83 Sở thích KH tiêu dùng chọn mua gạch ốp lát 3.4 Vĩnh Cửu 84 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 17 1.2 Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing Sơ đồ mục tiêu chiến lược 1.3 Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu 19 2.1 Doanh thu bán hàng sản phẩm gạch ốp lát Đà Nẵng 44 2.2 Thị trường tiêu thụ Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu 64 1.1 18 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC MARKETING 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 10 1.1.1 Một số khái niệm 10 1.1.2 Bản chất vai trò chiến lược Marketing 12 1.2 TIẾN TRÌNH HOẠCHĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỐI VỚI SẢN PHẨM 14 1.2.1 Phân tích hội thị trường: 14 1.2.2 Xây dựng chiến lược marketing 18 1.2.3 Xác định mục tiêu marketing 18 1.2.4 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 19 1.2.5 Định vị sản phẩm 21 1.2.6 Lựa chọn chiến lược 22 1.2.7 Các sách marketing 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU 27 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU 27 2.1.1 Sơ lược công ty 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 30 2.1.3 Các nguồn lực kinh doanh Công ty cổ phần Vĩnh Cửu 33 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm Công ty 36 2.1.5 Quy trình sản xuất gạch khơng nung: 37 2.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU 40 2.2.1 Tổng quan tình hình kinh doanh cơng ty CP Vĩnh Cửu 40 2.2.2 Phân tích hoạt động kết kinh doanh chi nhánh Đà Nẵng 42 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING 43 2.3.1 Phân tích mơi trường marketing 43 2.3.2 Phân tích hệ thống trung gian marketing cơng ty 48 2.3.3 Thực trạng hoạt động marketing chi nhánh 50 CHƢƠNG 3: CHIẾN LƢỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH CỬU TẠI ĐÀ NẴNG 71 3.1 NHỮNG TIỀN ĐỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 71 3.1.1 Tiền đề bên 71 3.1.2 Tiền đề bên 73 3.2 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING 75 3.2.1 Mục tiêu Marketing Công ty CP Vĩnh Cửu 75 3.2.2 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 76 3.2.3 Xây dựng định hướng chiến lược 78 3.2.4 Định vị sản phẩm 80 3.2.5 Lựa chọn chiến lược 84 3.2.6 Chính sách marketing 86 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 94 3.3.1 Marketing nội 94 3.3.2 Kiến nghị với nhà nước Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam 96 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ cao Cùng với phát triển kinh tế, tốc độ thị hóa Việt Nam năm qua tăng nhanh dự kiến tiếp tục tăng nhanh năm tới Dân số ngày tăng làm cho nhu cầu nhà tăng tương ứng nên nhu cầu vật liệu xây dựng vật liệu trang trí nội, ngoại thất ngày tăng số lượng chất lượng Trên thị trường Việt Nam vật liệu trang trí nội, ngoại thất nói chung gạch ốp lát nói riêng diễn hoạt động cạnh tranh khốc liệt nhãn hiệu Tính chất cạnh tranh tăng lên khả cung cấp doanh nghiệp sản xuất lớn nhiều so với nhu cầu thực tế Do vấn đề sống định hiệu hoạt động doanh nghiệp khả cạnh tranh Sự cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải không ngừng vận động phát triển, doanh nghiệp thắng lợi cạnh tranh doanh nghiệp thành công thị trường Để chiến thắng cạnh tranh doanh nghiệp phải quan tâm đến chất lượng hoạt động Marketing doanh nghiệp, lẽ tất doanh nghiệp kinh doanh thị trường tìm cách khai thác tối đa nguồn lực để tăng cường chất lượng hoạt động Marketing Mục tiêu sống doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tăng sản lượng bán, chiếm lĩnh thị phần cao đặc biệt nâng cao hình ảnh uy tín với khách hàng Cơng ty Cổ phần Vĩnh Cửu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng nội ngoại thất, thiết kế thi cơng sân vườn… Cơng ty có thị trường tiêu thụ lớn gặt hái số thành công hoạt động kinh doanh gạch ốp lát không nung thị trường Việt Nam 90 mối quan hệ tốt với nhà cung ứng giá thấp chất lượng đảm bảo nên công ty giảm chi phí giá nguyên vật liệu Tuy nhiên, số nguyên vật liệu lên màu, tạo độ cứng khơng có nước cơng ty phải nhập từ nước mua thương mại số đơn vị thương mại nhập nước Do vậy, để chủ động nguyên vật liệu thời gian tới, cơng ty ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp nhằm giảm chi phí vận chuyển hưởng chương trình ưu đãi từ nhà nhập việc mua nguồn ngun liệu Bên cạnh đó, cơng ty phải trọng đến công tác bảo quản dự trữ nguyên vật liệu, nâng cấp hệ thống kho giảm tình trạng thất hao hụt kho hàng - Đối với chi phí vận chuyển: yếu tố xăng dầu tăng biến động thị trường giới làm tăng chi phí vận chuyển lên nhiều Do đó, chi nhánh phải có phương án vận chuyển linh hoạt, áp dụng chi nhánh Công ty dồn đơn đặt hàng thành khối lượng lớn, đóng container vận chuyển tàu thủy để giảm chi phí vận chuyển đến chi nhánh nhằm giảm giá bán sản phẩm cho chi nhánh c) Chính sách Phân phối Tiếp tục giữ vững phát triển sang thị trường địa phương, tăng cường hiệu kênh phân phối để gia tăng sản lượng tiêu thụ Ở khu vực này, chi nhánh tiếp tục sử dụng mơ hình hệ thống kênh phân phối gồm kênh có điều chỉnh: Với kênh (kênh trực tiếp): kênh chiếm tỷ trọng nhỏ doanh số chi nhánh Trong thời gian tới, chi nhánh nên tiếp tục trì kênh trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua việc tạo quan hệ mở rộng tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh số cơng trình 91 Với kênh gián tiếp (kênh 3): kênh quan trọng việc đưa sản phẩm chi nhánh tới thị trường địa phương, chiếm tỷ trọng lớn doanh số chi nhánh Để gia tăng thị phần, thúc đẩy lượng hàng bán, đặc biệt khu vực Nam Miền Trung chi nhánh phải trọng phát triển thêm nhà phân phối, đại lý cấp 2, nhà bán lẻ cho công ty Tuy nhiên, điều ảnh hưởng tới mật độ phân phối kênh, dẫn tới chồng chéo, khó quản lý với nhà phân phối cấp thấp gây xung đột mâu thuẫn kênh Do đó, cơng ty áp dụng số đề xuất việc phát triển quản lý mạng lưới kênh phân phối công ty hai thị trường sau: - Đánh giá điều chỉnh lại mật độ kênh phân phối: Với khu vực rộng, mạng lưới cửa hàng q mỏng tìm kiếm thành phần trung gian khác làm đại lý Những khu vực có mật độ phân phối dày đặc tước bớt trung gian phân phối hoạt động hiệu quy định dòng, nhãn sản phẩm riêng cho nhà phân phối, đại lý phép bán khu vực để tránh chồng chéo, cạnh tranh lẫn đại lý + Đối với việc khuyến khích, hỗ trợ thành viên kênh: công ty phải thuyết phục cho thành viên cảm thấy lợi ích xứng đáng tham gia vào kênh phân phối công ty với việc đưa mức thưởng thỏa đáng cho nhà phân phối đạt mức doanh số cam kết Chi nhánh cần có đề xuất tạo khác biệt cho nhà phân phối khu vực đạt doanh số cao năm chương trình xúc tiến cơng ty chi nhánh đưa nhằm tạo động lực, kích thích trì trung thành nhà phân phối Vĩnh Cửu Đối với chi nhánh, đại lý xa khơng có điều kiện quản lý trực tiếp, cơng ty cần tạo tính tự chủ vài lĩnh vực đối tượng như: hỗ trợ nguồn hàng thời gian toán cho đơn hàng mà 92 nhà phân phối cấp mua bán lại cho nhà phân phối cấp khác liên kết tạo mối quan hệ nhằm giảm chi phí vận chuyển thâm nhập số khu vực xa trung tâm tỉnh thuộc khu vực miền trung mà chi nhánh quản lý Nhằm thâm nhập sâu rộng đến vùng miền, ngóc ngách, tránh bỏ qua thị trường hội mà Vĩnh Cửu bước đến Cho phép định việc mở them cửa hàng nhỏ đến vùng, khu vực Sao cho sản phẩm gần khách hàng, khách hàng mua dản phẩm công ty nhanh Công tác chăm sóc khách hàng bán hàng sách quan trọng có ảnh hưởng khơng nhỏ tới doanh số tiêu thụ sản phẩm Theo quy định cơng ty chăm sóc khách hàng (các khách hàng đại lý) nhân viên quản lý khu vực phải quan tâm tới khách hàng khu vực Cụ thể tháng hai lần nhân viên phải tới đại lý để tìm hiểu doanh số tiêu thụ tiếp thu ý kiến khách hàng, thông báo quy định sách cơng ty cho đại lý Tuy nhiên hoạt động chưa thực phát huy hiệu Trên thực tế nhân viên kiểm tra thị trường chủ yếu để tổng hợp doanh số, so sánh tiêu tiêu thụ thu tiền đại lý, họ quan tâm tới yêu cầu đại lý nhu cầu thị trường Hồn thiện cơng tác vận chuyển giao nhận hàng hóa Đảm bảo khách hàng nhận hàng thời gian sớm sản phẩm đảm bảo số lượng chất lượng d) Chính sách xúc tiến Do hạn chế tài nên sách xúc tiến cần ý hoạt động cách thức đưa Mỗi hoạt động ý nghĩa, tác động đến người tiêu dung q trình kích thích tiêu thụ sản phẩm, nhận biết sản phẩm Sau số nội dung đề xuất: 93 Quảng cáo phương tiện báo chí: Báo chí phương tiện cơng ty sử dụng rộng rãi nhằm giới thiệu công ty quảng bá sản phẩm Công ty nên quảng cáo báo tạp chí chuyên vật liệu xây dựng, kiến trúc, nhà đẹp… nhằm tạo nhận biết khách hàng thương hiệu Vĩnh Cửu Đây hành vi khách hàng định đầu tư mua sắm, trang trí cho nhà thân yêu Thời lượng quảng cáo nên liên tục theo số báo năm, số trang riêng có hình ảnh cơng ty, biểu tượng cơng ty, tên sản phẩm công ty, thành tích mà cơng ty đạt chất lượng - Về xúc tiến bán hàng: công ty áp dụng khuyến cho nhà phân phối, đại lý mua với khối lượng lớn chưa có hình thức khuyến mại đáng kể người tiêu dùng Đối với khu vực thị trường miền Trung cơng ty tiếp chương trình khuyến sau: + Thường xuyên khuyến khích khách hàng hình thức chiết khấu, giảm giá nhà phân phối khách hàng mua với khối lượng lớn, ưu đãi chi phí vận chuyển, đưa mức chiết khấu hợp lý hay tặng thêm sản phẩm cho đại lý bán bn Có mức thưởng quy định cho đơn vị đại lý năm đạt doanh số cao nhất, nhằm bảo vệ trì nhà phân phối trung thành với chi nhánh - Về quan hệ công chúng: Công ty nên tiếp tục tài trợ cho hoạt động địa phương trao thưởng học tập cho học sinh có thành tích xuất sắc địa phương, tài trợ cho hoạt động thể thao – văn hóa … - Về chào bán hàng trực tiếp cá nhân: Công ty phải xây dựng kế hoạch bán hàng giao tiêu bán cho nhà phân phối cho phù hợp với thị trường chiến lược kinh doanh cơng ty Cơng ty tổ chức thêm khóa học giúp cao khả chuyên môn cho đội ngũ nhân viên bán hàng, cho nhân viên thăm quan học hỏi thêm kinh nghiệm bán hàng 94 công ty khác tập đồn Ngồi ra, cơng ty cần điều chỉnh mức lương thưởng thỏa đáng nhằm động viên, khuyến khích tinh thần làm việc họ Bên cạnh mức lương hàng tháng, cơng ty nên tính thêm thời gian làm thêm họ vào thời điểm mùa vụ năm, có mức thưởng cụ thể theo doanh số bán để động viên, phát huy tinh thần làm việc hăng say công ty 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Marketing nội a Công ty cổ phần Vĩnh Cửu Trước hết cơng ty cần có thay đổi cần thiết máy hoạt động marketing minh Việc thành lập phòng marketing riêng biệt tai cơng ty thành viên điều cấp thiết để công ty thành viên chủ động thực hoạt động marketing cách kịp thời, sáng tạo mang lại hiệu thiết thực Song song cần có phòng nghiên cứu thí nghiệm cho việc thiết kế vào tạo mẫu gạch Xây dựng MIS cập nhật thông tin thị trƣờng Do yếu tố môi trường ngày biến động, hội kèm với rủi ro nên việc nắm bắt thay đổi mơi trường để có điều chỉnh thích hợp cần thiết Để phục vụ cho q trình nghiên cứu thị trường cơng ty phải thiết lập cho hệ thống thơng tin marketing doanh nghiệp (MIS – Marketing Information System) hiệu Cơng ty tự thiết kế hay th lập trình viên việc thiết lập MIS cho sử dụng phần mềm hỗ trợ cho cơng tác nghiên cứu, phân tích hoạt động tài chính, hoạt động marketing Cơng ty phải thường xun điều chỉnh hệ thống thông tin phục vụ cho trình thu thập thị trường kịp thời, xác từ thị trường có phân tích, đánh giá 95 cung cấp kịp thời cho Ban Giám đốc để có định marketing đắn Các liệu số lượng sản phẩm xuất ca sản xuất, số lượng hàng tồn theo mã phải cập nhật từ đầu sáng để phục vụ cho công tác bán hàng Thông tin doanh số bán ngày, số hóa đơn,…cũng phải cập nhật thường xun, xác có phải có tổng hợp định kỳ Đối với tình hình doanh số bán công nợ nhà phân phối phải có kiểm tra, đối chiếu với khách hàng để tránh tình trạng dư đọng nợ cho phép Các thông tin phải lưu trữ, cập nhật liên tục giới hạn mức truy xuất thông tin mật bảo vệ Công ty phải ý tới việc đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính tốc độ truy cập mạng nội cơng ty, thường xun kiểm tra có thêm nhân viên chuyên trách mảng công nghệ thông tin b Với chi nhánh Công ty cổ phần Vĩnh Cửu Đà Nẵng Cần có hoạt đồng quan hệ rộng sâu thương hiệu công ty Vĩnh Cửu khu vực Miền Trung Phát triển hoạt động kênh tiêu thụ trực tiếp, nhà thầu xây dựng, công ty tư vấn nhằm phát triển hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng Nhằm bảo vệ thị phần sâu xát hơn, thực tế cơng trình Miền Trung có mặt Vĩnh Cửu cơng trình dường thấp Phát triển đào tạo kỹ nhân viên marketing, nhân viên kinh doanh trình làm việc khách hàng Giám đốc chi nhánh có nhìn sâu rộng vai trò xúc tác trình đàm phán khách hàng chăm sóc (viếng thăm) nha phân phối Tránh trường hợp nhà phân phối Cần áp đặt số lượng nhà phân phối trì tháng, quý cho kinh doanh 96 Giữa phòng ban cơng ty cần có mối liên hệ chặt chẽ với Các phòng ban cần nhận thức rõ làm Marketing khơng có riêng phòng marketing mà nhiệm vụ tất phòng ban khác cơng ty Để làm điều này, việc thường xuyên nâng cao nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm công việc, nhân viên phòng ban cần có nhận thức khách hàng, thị trường, mục tiêu kinh doanh, tư tưởng kinh doanh công ty để có hành động theo tư tưởng chung tồn cơng ty Thiết lập quỹ khen thưởng sáng kiến, để khen thưởng cho đóng góp đáng kể cải tiến sản phẩm, ý tưởng sản phẩm mới, cải tiến làm chủ máy móc cơng nghệ, sáng kiến giải vấn đề khó khăn trước mắt cơng ty Bộ phận kế tốn cần điều chỉnh, tinh chỉnh lại Thực tế công việc chi nhánh phận kế toán nhiều, cần tách bạch thuyên chuyển phận kế toán sang phận chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kinh doanh, kế hoạch cung ứng đến khách hàng số chức mà chi nhánh chồng chéo kinh doanh kế tốn Tránh vấn đề người ngồi khơng người khơng đủ thời gian giải công việc nhằm khai thác tận dụng nguồn lao động trẻ chi nhánh 3.3.2 Kiến nghị với nhà nƣớc Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam - Sắp xếp lại lực lượng sản xuất gốm sứ xây dựng theo hướng tập trung lớn để phát huy nội lực sở sản xuất lớn; đẩy mạnh cổ phần hố cơng ty gạch nhà nước theo định giá phù hợp với thị trường - Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động ngành nghề có điều chỉnh lãi suất, thuế, Nhà nước cho doanh nghiệp hưởng ưu đãi từ ngân hàng nhà nước việc vay vốn đầu tư sở vật chất mở rộng hoạt động sản xuất 97 - Cục Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam cần có phối hợp giúp doanh nghiệp sản xuất ngành nghề tham gia vào Hội chợ quốc tế để giới thiệu tìm kiếm đối tác quốc tế, gia tăng lượng xuất thị trường nước Hiệp hội Gốm sứ Việt Nam cần phối hợp với hiệp hội Gốm sứ ASEAN soạn thảo để ban hành tiêu chuẩn gốm sứ ASEAN Trên sở đó, ngành gốm sứ Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn để bảo vệ thị trường mình, tránh tình trạng bị kiện bán phá gía 98 KẾT LUẬN Cùng với tăng trưởng kinh tế xu hướng sử dụng gạch không nung thời gian đến Công ty cổ phần Vĩnh Cửu số nhiều công ty sản xuất cung ứng gạch ốp lát thị trường, với uy tín chất lượng sản phẩm ngày nâng cao, công ty xác định chỗ đứng thị trường cạnh tranh đầy sôi động Với nỗ lực không ngừng cải tiến chất lượng, mong muốn phục vụ tốt khách hàng, tin thời gian tới công ty gặt hái nhiều thành cơng Qua phân tích chiến lược marketing cho sản phẩm gạch ốp lát công ty cổ phần Vĩnh Cửu cho thấy cơng ty có nhiều cố gắng sách đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhiều hạn chế thơng qua số đề xuất học viên nêu Trong phạm vi nghiên cứu phân tích, học viên mạnh dạn đưa số định hướng chiến lược marketing nhằm có đích cụ thể, hành động thực thi nhằm khai thác hiệu thị trường tiềm tồn hạn chế mà công ty cần khắc phục thời gian đến Nếu giải pháp thực hiện, tin công ty đạt thành cơng định, khơng có ảnh hưởng tới doanh số tức thời mà có tác dụng củng cố thương hiệu sản phẩm thị trường DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Thanh Liêm – Ths Trần Hữu Hải (2009), Quản Trị Chiến Lược (NXB Thống Kê) [2] PGS.TS Lê Thế Giới – TS Nguyễn Xuân Lãn, Ths Võ Quang Trí, Ths Đinh Thị Lệ Trâm, Ths Phạm Ngọc Ái (2001), Quản Trị Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội [3] PGS TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn (2010), Quản trị marketing định hướng giá trị, Nhà xuất Tài [4] Michel E Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, NXB trẻ [5] Philip Kotler – Marketing (2002), Nxb Thống kê, Hà Nội [6] Philip Kotler (2000) - Quản trị marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội [7] Peter Drucker (1996), Thực tiễn quản lý trao đổi hiệu quả, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh [8] Capon, N.&J.M Hulbert (2001), Marketing Management in the 21 Century, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall [9] David J.Luck Ronald S.Rubin (2002), Nghiên cứu marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội [10] Lilien G.L, P.Kotler&K.S.Moorthy (1992), Marketing Models, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall [11] McCarthy (1960), E J Basic Marketing: A Managerial Approach PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN (Dùng cho đại lý, cửa hàng bán lẻ sản phẩm Cơng ty) Kính gửi: Q Đại lý Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu Đà Nẵng xin cám ơn hợp tác quý đại lý việc phân phối sản phẩm Công ty đến người tiêu dùng Với mục tiêu mối quan hệ hợp tác bền vững ngày phát triển, đảm bảm lợi ích hiệu kinh doanh bên sản phẩm thoả mãn yêu cầu người tiêu dùng, mong nhận ý kiến đánh giá Quý đại lý sách marketing chúng tơi Chúng tơi chân thành cảm ơn Quý khách hàng bỏ chút thời gian để hoàn thành bảng câu hỏi Kết vấn giúp cho chúng tơi có thêm thông tin cần thiết đánh giá khách hàng sản phẩm gạch ốp lát Cổ phần Vĩnh Cửu Đà Nẵng hoạt động marketing, sở giúp cho việc đưa chiến lược Cơng ty hồn thiện thời gian đến Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý vị Ghi chú: Trong bảng câu hỏi xin quý vị đánh dấu (X) vào vị trí thích hợp khoanh số mà phản ánh sát ý kiến quý vị câu hỏi tương ứng Họ tên: Địa chỉ: Khách hàng thuộc: Đại lý [ ] Cửa hàng bán lẻ, gia công [ ] Giới tính chủ đại lý, chủ cửa hàng bán lẻ: Nam [ ] Nữ [ ] Tuổi đời: Ơng (Bà) vui lòng cho biết nhận xét sức mua gạch Vĩnh Cửu so với nhãn hiệu khác loại thời gian vừa qua: Mua Mua Tạm Mua nhiều Mua nhiều Xin Ông (Bà) cho biết nhận xét sách sản phẩm Cơng ty? Gạch Vĩnh Cửu có chất Rất không Không Không ý Đồng ý Rất đồng đồng ý đồng ý kiến 5 5 ý lượng tốt Bao bì nhãn hiệu gạch Vĩnh Cửu nỗi bật, ấn tượng Chủng loại kích thước gạch Vĩnh Cửu phong phú Màu sắc, cạnh, bề mặt gạch Vĩnh Cửu phù hợp nhu cầu KH Xin Ông (Bà) cho biết nhận xét sách xúc tiến thương mại sản phẩm này? Chương trình xúc tiến bán hàng Công ty hấp dẫn Rất không Không Không ý đồng ý đồng ý kiến Đồng ý Rất đồng ý Xin Ông (Bà) cho ý kiến công việc cung cấp mẫu hàng, kệ bán hàng, catalogue công ty thời gian qua: Rất không kịp Không kịp thời Không ý kiến Kịp thời Rất kịp thời thời Xin Ông (Bà) cho biết nhận xét sách giá cả, sách chiết khấu bán hàng sản phẩm này? Rất Không Không ý Đồng ý Rất không đồng ý kiến 5 5 đồng ý đồng ý Gạch Vĩnh Cửu có giá hợp lý Giá bán gạch Vĩnh Cửu thấp so với sản phẩm khác chất lượng Chính sách chiết khấu bán hàng Công ty hấp dẫn Giá bán gạch Vĩnh Cửu thay đổi linh hoạt Ông (Bà) vui lòng cho biết mức điểm đánh giá theo hai tiêu chí chất lượng giá từ thang điểm đến 10 loại gạch men lát sau: Thương hiệu Điểm chất lượng Điểm giá Vĩnh Cửu Đồng Tâm Inax Đá granit tự nhiên Gạch block Đất Việt Đơn vị nhỏ lẻ khác Ông (Bà) cho biết sở thích khách hàng chọn mua gạch ốp lát Vĩnh Cửu? Rất Không Không ý Đồng ý Rất đồng không đồng ý kiến 5 5 ý đồng ý Khách hàng chọn gạch có hoa văn đơn giản Khách hàng thích chọn gạch có hoa văn cầu kỳ Khách hàng thích chọn gạch tựa màu sắc đá tự nhiên Khách hàng thích chọn gạch có màu sắc nhẵn bóng Khách hàng thích chọn gạch có bề mặt nhám, có gân mờ 10 Xin Ơng (Bà) cho biết ý kiến nhân viên thị trường Công ty Vĩnh Cửu? Rất Không Không ý Đồng ý Rất đồng không đồng ý kiến 5 ý đồng ý NVTT đào tạo bản, có kiến thức tính chun nghiệp cao NVTT đáp ứng yêu cầu kịp thời đại lý NVTT có thái độ thân thiện, cởi mở với đại lý 11.Theo Ông (Bà) đặc điểm sản phẩm cần cải tiến thay đổi: 12 Nếu cải tiến thay đổi cải tiến thay đổi nào? 13 Ông (Bà) có kế hoạch mở rộng đại lý bán hàng vài năm tới khơng? Có [ ] Khơng [ ] Xin chân thành cảm ơn nhiệt tình quý Ông (Bà) ... nhánh văn phòng Công ty CP Vĩnh Cửu 28 2.2 Sơ đồ tổ chức máy điều hành Công ty CP Vĩnh Cửu 29 Số lượng cán công nhân viên Công ty CP Vĩnh Cửu 32 2.4 Bảng báo cáo cấu tài Cơng ty CP Vĩnh Cửu 33... 2.1.1 Sơ lược công ty 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 30 2.1.3 Các nguồn lực kinh doanh Công ty cổ phần Vĩnh Cửu 33 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm Công ty 36 2.1.5... động Marketing cho sản phẩm gạch ốp lát Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu thị trường Miền Trung - Phạm vi thời gian: Thực trạng công tác hoạt động marketing cho sản phẩm gạch ốp lát Công ty Cổ phần Vĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch ốp lát của công ty cổ phần vĩnh cửu tại Đà Nẵng., Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch ốp lát của công ty cổ phần vĩnh cửu tại Đà Nẵng.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn