Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển bắc đăk lắk

100 25 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN LÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN BẮC ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG SĨ QUÝ Đà Nẵng- Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Văn Lâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 10 1.2.5 11 1.3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÂN HÀNG 14 1.3.1 Đại phận lao động ngân hàng lao động qua đào tạo 14 1.3.2 Lao động ngân hàng đòi hỏi độ trung thực cao 15 1.3.3 Lao động ngân hàng phải có khả giao tiếp tốt 15 1.3.4 Lao động ngân hàng có tính thời vụ 15 CHƯƠNG 2: 17 17 2.1 VI 2.1.1 17 2.1.2 21 26 2.2 29 2.2.1 29 2.2.2 31 2.2.3 35 2.2.4 38 2.2.5 42 2.2.6 44 2.3 I GIAN QUA 49 CHƯƠNG 3: 52 3.1 52 3.1.1 52 3.1.2 53 3.1.3 54 3.2 3.2.1 55 55 3.2.2 3.2.3 56 60 3.2.4 64 3.2.5 66 3.2.6 68 3.3 81 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Diễn giải Viết tắt ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Ngân hàng TMCP Chi nhánh CBCNV Cán công nhân viên GDKH Giao dịch Khách hàng HD Bank Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Tp.Hồ Chí Minh KHTH Kế hoạch Tổng hợp LĐ Lao động LienViet PostBank Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt NNL Nguồn nhân lực NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại PGD Phòng giao dịch KH Khách hàng KHCN Khách hàngnhân KH DN Khách hàng Doanh nghiệp QLRR Quản lý Rủi ro QTTD Quản trị Tín dụng SL Số lượng TC-KT Tài Kế tốn TC-NS Tổ chức Nhân TCTD Tổ chức tín dụng TL Tỷ lệ TTDT Trung tâm đào tạo VCB VCCI Vietinbank DakLak Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Nội dung 2.1 Trang -2013 21 2.2 23 2.3 25 2.4 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 20102013 2.5 27 30 2.6 -2013 32 2.7 -2013 34 2.8 -2013 35 2.9 2.10 Cơ cấu 36 ắ 36 2.11 2.12 38 chuyên môn 39 2.13 41 2.14 43 2.15 -2013 2.16 3.1 3.2 45 47 -2016 – 2016 54 56 3.3 57 3.4 58 3.5 60 3.6 -2016 61 3.7 65 3.8 72 3.9 73 3.10 75 3.11 k 76 Số hiệu Biểu đồ Nội dung Trang 2.1 22 2.2 22 2.3 LNTT Thu DVR giai đoạn 2010-2013 28 2.4 HDV dư nợ vay giai đoạn 2010-2013 28 2.5 31 2.6 33 2.7 Thực trạng trình độ chuyên môn qua năm 37 2.8 Thu nhập NLĐ thời kỳ 2010-2013 46 75 10 0,00 10,00 1,00 10,01 16,44 1,64 16,45 22,88 2,29 22,89 29,32 2,93 29,33 35,75 3,58 35,76 42,19 4,22 42,20 48,63 4,86 48,64 55,07 5,51 55,08 61,51 6,15 10 61,52 67,95 6,79 11 67,96 74,39 7,44 12 74,40 80,82 8,08 13 80,83 87,26 8,73 14 87,27 93,70 9,37 15 93,71 100,00 10,00 - 76 k T T 100 15 10,00 86,5 13 8,73 3.1 61,5 10 6,79 3.2 56,5 6,15 4.1 51,5 5,51 4.2 46,5 4,86 5.1 Sau 36 4,22 5.2 31 3,58 5.3 27 2,93 PGĐ TP P.TP Nhân viên k(i) k 3.2) Ngồi ra, chi nhánh cần tìm hiểu thêm mức lương lĩnh vực, chức danh trách nhiệm với ngân hàng bạn để kịp thời điều chỉnh mức thu nhập người lao động cho phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội thực tế 77 b Trong công tác sử dụng lao động, ngồi việc kích thích vật chất người lao động phải kết hợp với việc kích thích tinh thần Các hình thức kích thích tinh thần thường đem lại hiệu bất ngờ chi nhánh cần xem xét + + Tổ chức buổi họp mặt trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức, thảo luận kế hoạch công việc tới nhằm nâng cao tầm hiểu biết đồng thời gây cho người lao động hứng thú làm việc tăng suất lao động + + Các lãnh đạo chi nhánh cần phải hoà nhập với người để tạo thoải mái cho người lao động, tránh việc dò xét, đốc thúc người lao động làm họ bị gò bó dẫn đến suất lao động thấp + Cần phải tổ chức nhiều buổi dã ngoại, nghỉ ngơi cho cán công nhân viên chi nhánh em để họ thêm yêu mến ngân hàng, hăng say làm việc 78 c Nâng cao - Xe - - - - - 79 d Mục tiêu giải pháp đánh giá lực, thành tích, phẩm chất, cống hiến hợp để  đề bạt, thăng tiến vào vị trí thích phấn khởi, hăng hái tiếp tục cống hiến Thực tốt công tác phát triển đội ngũ Áp dụng khoa học quản trị nhân sự, gắn với việc làm rõ tiêu chuẩn, trọng vào lực cơng tác, phẩm chất, thành tích cống hiến Đảm bảo cơng tạo điều kiện cho người có hội thăng tiến đặc biệt cách nhìn nhận giá trị phẩm chất, đạo đức cuả cá nhân Nên xem cá nhân hồn thành xuất sắc cơng việc mình, có sáng kiến, cải tiến đóng góp cho phát triển tập thể tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức cán  Cải tiến công tác đánh giá cán Vận dụng đổi chủ trương Đảng, Nhà nước cơng tác cán Xây dựng hồn chỉnh “Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ”, sở tổng hợp tiêu thức, hạn chế cách đánh giá theo cảm tính Phải gắn khối lượng, chất lượng cơng việc với hiệu đạt trình độ, lực chun mơn; kinh nghiệm xử lý cơng việc; thành tích; cống hiến vượt trội; uy tín đồng nghiệp, học sinh, xã hội; phẩm chất đạo đức; tâm huyết khả phát triển tốt công việc tương lai Cải tiến nội dung “Kê khai thành tích cá nhân” hàng năm việc xác định rõ hai mặt chất lượng kết công tác, qua đó, xác định sở trường, lựcnhân xu hướng phát triển  Cải tiến công tác giới thiệu, đề bạt cán Đối với cá nhân có nhu cầu thăng tiến, tạo cho họ hội để tích lũy dần tiêu chuẩn (cần thay đổi quan điểm “thăm dò” dư luận quan điểm “tạo điều kiện để thể tài năng”) Ví dụ: 80 vào mục tiêu dài hạn kế h công tác cá nhân, lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ cho cá nhân hoàn thành nhiệm vụ qua việc xếp, phân bổ thời gian công việc hợp lý Tổ chức giới thiệu thành tích, lực cơng tác cá nhân trước sử dụng phiếu thăm dò, tín nhiệm Khi yếu tố tương đối, hội thuận lợi đề bạt phải kịp thời  Xây dựng sách động viên, bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ cá nhân thăng tiến o sát, cá nhân có nhu cầu thăng tiến độ tuổi quy hoạch, có sách phân cơng người giáo dục, giúp đỡ khắc phục hạn chế góp ý thay đổi phương pháp công tác; mạnh dạn giao việc cử người giúp đỡ hoàn thành Tạo thêm điều kiện vật chất, tinh thần tốt để họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (cơ sở để thăng tiến) Đối với cơng tác tốt, có thâm niên có nhu cầu chuyển cơng tác xin ngh việc, cần gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn, xin ý kiến, lý họ Nếu xúc thăng tiến, nỗ lực phấn đấu có tâm huyết không phát triển được, đơn vị nên xem khuyếm khuyết khơng giúp đỡ họ khắc phục hạn chế cá nhân, phát huy điểm tích cực trỗi dậy họ để đóng góp cơng sức vị trí thích hợp vào phát triển nghiệp chung Tháo gỡ vấn đề này, tạo phấn khích mạnh mẽ từnhân có hồn cảnh tương tự, thật tạo động lực phát triển Đảm bảo công minh, cơng bằng, bình đẳng, người, việc, vị trí, quy trình, sở tạo động lực lớn Đảm bảo hài hòa lợi ích: lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần lợi ích trị 81 3.3 Ị a nhận thấy vai trò nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh cạnh tranh doanh nghiệp vô lớn, nguồn tài nguyên dồi dào, không bị hạn chế đặc biệt môi trường cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp có hội tiếp cận nguồn tài nguyên nhau, doanh nghiệp có đội ngũ người lao động tốt doanh nghiệp thành cơng Bắc - Chi nhánh cần trọng công tác sử dụng lao động, bố trí xếp cơng việc cho người lao động lập kế hoạch nguồn nhân lực tham gia vào mục tiêu chiến lược hoạt động kinh doanh - Xây dựng chế độ trả lương theo vị trí, phận, chế độ khen thưởng vật chất thước đo giá trị mà người lao động mong muốn nhận - Hồn thiện qui trình tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cho người lao động, trọng công tác khen thưởng kịp thời - Xây dựng hồn thiện quy chế làm việc, tiêu chuẩn cơng việc đặc biệt nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhân viên - Xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp - Chi nhánh phải có chương trình cụ thể để phát triển nguồn nhân lực, phải xây dựng quy trình rõ ràng cơng tác tuyển dụng, đánh giá xếp loại, quy trình khen thưởng, quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán quy trình đào tạo phải thực cách khoa học, rõ ràng, phải đầu thích đáng cơng tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán có chi nhánh để người lao động ln cập nhật kiến thức sát với nhu cầu 82 thực tế, có hiểu biết chuyên sâu nghiệp vụ tình hình, diễn biến kinh tế đánh giá, định hướng phát triển - Lãnh đạo chi nhánh phải quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động nhiều như: ngày lễ, ngày tết, ngày sinh nhật, ngày tang lễ, ngày trọng đại khác gia đình người lao động Bộ phận nhân phải theo dõi thường xuyên nhắc để lãnh đạo nhớ gửi lời chia vui, chia buồn hay động viên tới người lao động gia đình người lao động - Lãnh đạo chi nhánh phải có ý thức xây dựng “thương hiệu” doanh nghiệp gắn liền với “nhân hiệu”, giá trị cá nhân người lao động phải tơn trọng chiều góp phần xây dựng thương hiệu Sự đóng góp, sáng kiến cải tiến người lao động phải ghi nhận, khen thưởng phải tôn vinh 83 KẾT LUẬN Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vô quan trọng việc định hướng phát triển hoạt động Trước hết, lãnh đạo doanh nghiệp dành nhiều quan tâm đến người lao động, coi trọng cơng tác đào tạo trì lực lượng lao động vị trí chủ chốt cách xây dựng hệ thống lương theo vị trí cụ thể Từ giao nhiệm vụ thực giao ước đến phòng ban nhằm mục đích phát huy lực người lao động góp phần hồn thành mục tiêu kinh doanh chi nhánh Trong trình nghiên cứu thực luận văn, tác giả khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy cơ, đồng nghiệp, bạn bè người đọc nhằm giúp cho tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu [1] [2] [3] Bắc [4] - Lê Nin [5] Business Edge (2006), [6] (2008), [7] Christian Batal (2002), [8] [9] [10] - Trư dân [12] , NXB Tp.HCM [13] [14] Phan Văn Kha (2007), [15] [16] [17] [18] [19] ngh [21] [22] 2020 [23] [24] [25] [26] Nguyễn Quang Huy (2012), nhánh Ngân Hàng Đầu Phát triển ĐắkLắk [27] 10), [28] [29] [30] - PHỤ LỤC  BẮC ĐAK LAK TMCP (  ) Bắc Đak Lak    Nhân viên Những kỹ năng, yếu tố nhận thức nhu cầu tinh thần Anh (chị) cho cần thiết A TT Rất cần Có thể cần Khơng cần                      TT Rất cần Có thể cần Không cần                B TT                                     10     11     Anh/ch C Không TT                                 Môi ... nguồn nhân lực - Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc Đ Lắk - Đề xuất giải phát nhằm phát triển nguồn nhân lực BIDV Bắc ĐắLắ... trở thành cấp 1, đến ngày 01/05/2012 đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc ĐắkLắk trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Năm 2009 thành lập 01 phòng giao dịch... TẮT Diễn giải Viết tắt ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Ngân hàng TMCP Chi nhánh CBCNV Cán công nhân viên GDKH Giao dịch Khách hàng HD Bank Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Tp.Hồ Chí Minh KHTH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển bắc đăk lắk , Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển bắc đăk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn