Huy động vốn tại ngân hàng TMCP việt á CN đà nẵng

101 31 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH LAM HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THANH LAM HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS LÂM MINH CHÂU Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN THANH LAM MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………… 1.1 TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI…………………………………………………… 1.1.1 Vốn Ngân hàng thương mại………………………………… 1.1.2 Huy động vốn Ngân hàng thương mại……………………… 13 1.2 NỘI DUNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.2.1 Xác định mục tiêu huy động vốn Ngân hàng thương mại… 20 1.2.2 Xây dựng sách huy động vốn Ngân hàng thương mại 21 1.2.3 Đánh giá kết hoạt động huy động vốn 29 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 32 1.3.1 Nhân tố khách quan 32 1.3.2 Nhân tố chủ quan .36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý VAB Đà Nẵng .40 2.1.3 Các nguồn lực kinh doanh 41 2.1.4 Kết hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2012 42 2.2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .48 2.2.1 Tình hình xác định mục tiêu huy động vốn .48 2.2.2 Tình hình triển khai sách huy động vốn 49 2.2.3 Đánh giá kết huy động vốn .59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 60 2.3.1 Những kết đạt 60 2.3.2 Những hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .67 3.1 NHỮNG CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .67 3.1.1 Phân tích mơi trường cạnh tranh 67 3.1.2 Định hướng hoạt động Ngân hàng Việt Á đến năm 2015 .71 3.1.3 Định hướng huy động vốn VAB Đà Nẵng đến năm 2015 72 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI VAB ĐÀ NẴNG 73 3.2.1 Xác định mục tiêu huy động vốn đến năm 2015 .73 3.2.2 Hồn thiện sách chăm sóc khách hàng 74 3.2.3 Triển khai sản phẩm 79 3.2.4 Chính sách phát triển mạng lưới giao dịch 81 3.2.5 Tăng cường hoạt động quảng cáo ngân hàng 82 3.2.6 Các giải pháp liên quan đến nhân sự, đào tạo 83 3.2.7 Chính sách quy trình chứng vật chất 86 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ .87 3.3.1 Đối với Chính Phủ 3.3.2 Đối với NHNN 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG .89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTW Ngân hàng trung uơng TMCP Thương mại cổ phần NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế USD Đô la Mỹ VNĐ Việt Nam Đồng TG Tiền gửi TG CKH Tiền gửi có kỳ hạn ATM Máy rút tiền tự động VAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á VAB Hội Sở Ngân hàng TMCP Việt Á trụ sở VAB Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng CBNV Cán nhân viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Huy động vốn VAB Đà Nẵng (2010-2012) 47 2.2 Hoạt động cho vay VAB Đà Nẵng (2010-2012) 49 2.3 Kết kinh doanh VAB Đà Nẵng (2010-2012) 50 2.4 Bảng lãi suất ngân hàng địa bàn 55 3.1 Phân đoạn khách hàng cá nhân 74 3.2 Phân đoạn khách hàng doanh nghiệp 75 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ, biểu đồ Sơ đồ tổ chức quản lý VAB Đà Nẵng Trang 44 Biểu đồ 2.1 Kết huy động vốn giai đoạn 2010 -2012 47 Biểu đồ 2.1 Hoạt động cho vay giai đoạn 2010 - 2012 49 Biểu đồ 2.1 Kết kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Với phát triển nhanh thị trường tài xuyên quốc gia, có nhiều loại tài sản có lợi tức ổn định khoản cao mở ra, vấn đề khó khăn khơng đầu tư vào đâu mà trở thành làm để có đủ vốn cho đầu tư mơi trường cạnh tranh đầy kịch tính hệ thống ngân hàng thương mại Ở Viêt Nam nay, vốn trở thành vấn đề cấp thiết cho trình tăng trưởng kinh tế đất nước Tuy nhiên để huy động khối lượng vốn lớn từ kinh tế nước thách thức lớn kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống NHTM nói riêng Trong điều kiện thị trường chứng khốn phát triển chưa tương xứng với nhu cầu lớn kinh tế trình nhận điều chuyển vốn thị trường chủ yếu thực thông qua hệ thống ngân hàng thương mại - nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy động viên nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước thực tế nước ta có 80% lượng vốn kinh tế hệ thống Ngân hàng cung cấp Tuy nhiên nguồn vốn huy động hệ thống NHTM chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn nhàn rỗi toàn xã hội Hiện hầu hết NHTM nằm tình trạng thiếu vốn trung, dài hạn, gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Trong điều kiện hệ thống NHTM phát triển rầm rộ số lượng nay, vấn đề cạnh tranh huy động nguồn vốn gay gắt, chí mang ý nghĩa sống còn, vậy, việc tăng cường cơng tác huy động vốn, đảm bảo chất lượng số lượng vốn vấn đề quan tâm hàng đầu trình hoạt động NHTM 78 vừa tri ân khách hàng vừa quảng bá hình ảnh VAB cơng chúng - Theo dõi khoản tiền gửi khách hàng, cần đến ngày đáo hạn, ngày khách hàng nhận tiền để có tư vấn sản phẩm thích hợp hiệu - Xem xét miễn, giảm phí sử dụng số dịch vụ ngân hàng như: miễn phí chuyển tiền tháng, mua bán ngoại tệ với giá bình qn, xác nhận số dư miễn phí, + Đối với khách hàng nhóm B - Sản phẩm tiếp thị đến khách hàng sản phẩm mang tính đầu tư như: sản phẩm tiền gửi dự thưởng, thẻ cào,… - Xây dựng chế độ chăm sóc thường xuyên theo kỳ phân đoạn tặng quà cho việc trì gia tăng số dư tiền gửi kỳ, tặng quà sinh nhật số dịp khác năm + Đối với khách hàng nhóm C - Nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ chuẩn điểm giao dịch định hướng sử dụng dịch vụ tự phục vụ ATM, internet banking, mobile banking để giảm tải công việc cho phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng - Đối với nhóm khách hàng cần tiếp thị sản phẩm tiền gửi tiền gửi tốn, tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường, tiết kiệm lãi suất bậc thang - Áp dụng mức giá chung, không thực đàm phán lãi suất với khách hàng - Đối với nhóm khách hàng số trường hợp cần ý đến người có ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ ngân hàng nhóm người (Ví dụ lãnh đạo đơn vị chi lương, người sử dụng lao động…) để chăm 79 sóc đặc biệt * Đối với khách hàng tiềm Nghiên cứu xây dựng cách tiếp cận với nhóm khách hàng để giới thiệu sản phẩm, sách có VAB để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ VAB Phương pháp tiếp cận nhóm khách hàng gồm: - Dựa thơng tin thu thập được, cử cán tiếp cận trực tiếp thông qua điện thoại, email để giới thiệu sản phẩm VAB - Trong ngày kỷ niệm thành lập (đối với tổ chức), ngày sinh nhật (đối với cá nhân), ngày tết,… nên có điện thoại, hoa chúc mừng hay phần quà mang tính ý nghĩa cao 3.2.3 Triển khai sản phẩm mới: Trong thời gian qua, VAB áp dụng công nghệ cho phép khách hàng gửi nơi rút Chi nhánh hệ thống tồn quốc, tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng việc gửi, rút tiền Tuy nhiên sản phẩm huy động vốn mà Hội Sở ban hành VAB Đà Nẵng chưa triển khai đầy đủ, số sản phẩm có tính hay chưa áp dụng Điều dẫn đến hạn chế huy động vốn VAB Đà Nẵng Do vậy, VAB Đà Nẵng cần phải tiến hành triển khai đầy đủ sản phẩm huy động vốn danh mục sản phẩm Hội Sở Qua tạo điều kiện thuận lợi cho người gửi tiền việc lựa chọn hình thức cách thức gửi a Bổ sung sản phẩm huy động tiết kiệm rút gốc lần: Tại VAB, khách hàng muốn rút tiền gửi trước hạn người gửi phải tất tốn tồn số tiền gửi, số tiền nhiều hay ít, gửi theo kỳ hạn nhận lãi suất rút trước hạn cho thời gian thực gửi Để tránh 80 thiệt hại cho cần đột xuất tiền phải rút trước hạn, khách hàng phải chia khoản tiền gửi thành nhiều sổ tiết kiệm Cách làm khách hàng làm cho ngân hàng tốn thêm nhiều thời gian chi phí thực giao dịch khách hàng gặp khó khăn việc cất giữ nhiều sổ tiết kiệm Để giải vấn đề VAB Đà Nẵng cần xem xét đưa hình thức huy động phù hợp với thực tiễn “Tiết kiệm rút gốc lần” vừa tạo thuận lợi cho người gửi tiền, vừa giúp ngân hàng giải phóng nhanh khách hàng, tiết kiệm chi phí Cụ thể : khách hàng gửi có kỳ hạn khoảng tiền lớn có nhu cầu chi tiêu rút khoản tiền nhỏ tổng số tiền gửi, phần tiền lại hưởng lãi suất theo kỳ hạn gửi Bằng hình thức này, sản phẩm huy động TGTK ngân hàng đa dạng, thu hút nguồn tiền gửi b Triển khai sản phảm tiền gửi tiết kiệm hưu trí : Là hình thức tiết kiệm tự động dài hạn dành cho khách hàng cán công nhân viên hưu trí có tài khoản trả lương hưu qua VAB Khách hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi cách đăng ký sử dụng sản phẩm : kỳ hạn gửi tiền, định kỳ chuyển tiền tháng, quý số tiền cho lần chuyển Ngân hàng quy định số tiền tối thiểu chuyển nên thấp sản phẩm có cho phù hợp với nhu cầu khách hàng tăng thêm số tiền chuyển cho lần sau Lãi suất khách hàng thực hưởng theo số dư tiền gửi thực tế tài khoản TGTK tự động Với sản phẩm này, ngân hàng gia tăng đáng kể nguồn vốn huy động dài hạn Đối với sản phẩm VAB Đà Nẵng cần phải tư vấn sản phẩm cách cụ thể rõ ràng cho khách hàng cán bộ, hưu trí Các nhân viên tư vấn tham gia vào hoạt động tổ, phường để giới thiệu sản phẩm trực tiếp với khách hàng 81 c Triển khai sản phẩm tiết kiệm vững bước tương lai, an tâm tích lũy Đây hình thức tiết kiệm tự động áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng nguồn tích lũy để sử dụng có mục đích tương lai mua đất, xây nhà, mua xe…Kỳ hạn gửi ngắn trung dài hạn chu kỳ chuyển tiền theo nhu cầu khách hàng Ngân hàng cần có chế cho vay ưu đãi người sử dụng sản phầm tiết kiệm thường xuyên có số dư đáng kể Đối với sản phẩm cần phải tiến hành phát tờ rơi, thông qua mạng Internet, giới thiệu rộng rãi đến khách hàng Ngoài nhân viên giao dịch quầy phải thường xuyên giới thiệu sản phẩm đến khách hàng giao dịch d Triển khai sản phẩm tiết kiệm 45+ Đây sản phẩm mà Hội Sở trọng đến lượng khách hàng có thu nhập ổn định có tích lũy Những khách hàng độ tuổi thường đòi hỏi sản phẩm mang tính cơng nghệ cao thường ổn định, thay đổi ngân hàng giao dịch Với sản phẩm khách hàng chứng minh 45 tuổi (thường xuất trình chứng minh thư nhân dân) kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên cộng thêm lãi suất 0,3%/năm Đây sản phẩm mang tính khác biệt so với đối thủ cạnh tranh địa bàn Vì VAB Đà Nẵng cần phải tiến hành triển khai nhanh chóng sản phẩm 3.2.4 Chính sách phát triển mạng lưới a Mạng lưới truyền thống Theo kế hoạch phát triển mạng lưới giao dịch VAB Hội Sở VAB Đà Nẵng đưa vào hoạt động thêm Phòng giao dịch mới, đưa tổng số phòng giao dịch chi nhánh lên 10 phòng giao dịch đến năm 2015 đạt 82 tiêu chí có mặt đầy đủ phòng giao dịch tuyến giao thông quan trọng “túi” dân cư thành phố Trong ưu tiên mở thêm 01 phòng giao dịch trung tâm quận Liên Chiểu VAB chưa có điểm giao dịch địa bàn quận Và thêm 02 phòng giao dịch quận Thanh Khê Hải Châu Đảm bảo bố trí đủ số cán theo mơ hình chuẩn Hội Sở (mỗi phòng giao dịch bao gồm cán bộ, nhân viên) Cơ sở vật chất kỹ thuật phải trang bị đầy đủ, tiện nghi phục vụ tốt cho việc kinh doanh b Mạng lưới đại Song song với mạng lưới truyền thống, theo xu hướng đại, Ngân hàng cần xây dựng kênh phân phối điện tử thông qua điểm giao dịch, toán tự động ATM, POS, Internet banking, SMS banking 3.2.5 Tăng cường hoạt động quảng cáo ngân hàng - Tăng cường tuyên truyền, quảng cáo cho khách hàng hoạt động ngân hàng Trước kỳ khuyến mãi, đưa sản phẩm huy động tiền gửi mới, chi nhánh cần có hình thức quảng bá cho khách hàng biết tiện ích khách hàng tham gia gửi tiền để thu hút khách hàng Trước mắt, nên đa dạng loại tờ rơi để sẵn quầy giao dịch để khách hàng đọc chờ đợi đến lượt giao dịch Tuy nhiên, chờ cho khách hàng tự đọc tờ rơi khó, giao dịch viên cần chủ động đưa tờ rơi cho khách hàng giới thiệu số tiện ích sản phẩm để khách hàng dễ nhớ Đôi khi, giao dịch viên tư vấn nhiều, nhà khách hàng quên, với dòng vắn tắt, điểm bật tờ rơi giúp gợi nhớ cho khách hàng Bên cạnh việc phát tờ rơi chương trình khuyến chung Hội sở, Chi nhánh cần cử nhân viên trực tiếp đến tận nhà khách hàng để tăng trân trọng gần gũi, thân thiết với 83 khách hàng Ngoài ra, chi nhánh nên tăng cường quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng báo, đài truyền hình địa phương hoạt động từ thiện, trao suất học bổng cho học sinh, sinh viên,… - Mở rộng quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt áp phích, pano đường phố, điểm dừng xe buýt,… phương tiện chi phí thấp mà hiệu - Thường xun có chương trình khuyến như: miễn phí phát hành thẻ ATM ngày lễ lớn, giảm phí phát hành cho sinh viên khách hàng có tiềm họ tốt nghiệp làm - Tham gia nhiều chương trình hành động đồn khối Doanh nghiệp phát động Đài truyền hình tổ chức, chẳng hạn tham gia hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, qua giới thiệu thêm dịch vụ VAB, tiện ích mà sản phẩm đem lại phục vụ thuận lợi cho đời sống, tham gia tài trợ cho giải bóng đá, giải cầu lơng có quy mơ lớn địa bàn, - Hiện nay, đời sống người dân ngày lên nhu cầu chia sẻ khó khăn, mát ngƣời khác ngày gia tăng Xã hội có xu hướng chung tay, góp sức cho trẻ em khuyết tất, gia đình nghèo khó Việc xây dựng quỹ nhân đạo ủng hộ cho đối tƣợng hay quỹ đền ơn đáp nghĩa,… việc làm cần thiết, mặt thể nghĩa cử cao đẹp VAB cộng đồng, mặc khác thể phát triển bền vững, uy tín VAB cộng đồng Đây hình thức tuyên truyền tốt mà VAB nên áp dụng mạnh thời gian tới 3.2.6 Các giải pháp liên quan đến nhân sự, đào tạo a Chú trọng công tác đào tạo nâng cao lực cán Con người yếu tố quan trọng q trình phát triển 84 ngân hàng Nhân lực tốt không làm chủ mạng lưới, cơng nghệ mà nhân tố định việc cải tiến cơng nghệ, quy trình,… điều quan trọng tạo trì mối quan hệ bền vững với khách hàng Chính tầm quan trọng nên Ngân hàng Việt Á cần phải có sách nhân hợp lý Trước hết phải tập trung vào nội dung kiến thức cụ thể cần đào tạo là: - Đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kinh doanh theo chế thị trường cho nguồn cán có nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao chịu áp lực cạnh tranh ngày lớn môi trường kinh doanh - Chú trọng việc đào tạo kỹ mềm, kỹ quản lý cho cán quản lý cấp trung cấp cao nhằm tạo đột phá tư kỹ quản lý Tạo điều kiện cho việc triển khai kế hoạch cải tổ, cải cách chấp nhận thay đổi cấp điều hành thừa hành - Đa dạng hóa việc đào tạo kỹ chuyên nghiệp cho đội ngũ giao dịch viện chuyên viên quan hệ khách hàng phòng giao dịch nhằm tạo dựng phong cách kinh doanh đại Việc đào tạo thực chỗ với việc sử dụng giảng viên nội chi nhánh hay Hội sở b Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng phận quan trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp Văn minh giao tiếp khách hàng trình độ nhà cung cấp dịch vụ nói chung hay nhân viên ngân hàng nói riêng việc giao tiếp xử lý cơng việc lịch thiệp, nhanh chóng vừa đảm bảo hiệu công việc, vừa đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Xuất phát từ thực tế khách hàng nhân tố quan trọng kinh doanh, khách hàng tồn doanh nghiệp Nên phương châm mà Ngân hàng Việt Á đặt nhân viên 85 ngân hàng phải biết đặt vào vị trí khách hàng, hiểu ý muốn họ đứng lập trường họ Để xây dựng văn minh giao tiếp với khách hàng Ngân hàng Việt Á cần phải xây dựng quy trình giao tiếp khách hàng có tạo dấu ấn sắc Ngân hàng Việt Á Cụ thể có vấn đề sau: - Quy trình trang phục cán bộ: yêu cầu phải có trang phục thống bảng tên - Quy định giao tiếp, phục vụ khách hàng: quy định nội dung cns ngân hàng kể từ bắt đầu kết thúc giao dịch cụ thể hóa theo nội dung tiêu chuẩn “5C” + “Cười” : chào đón hướng dẫn khách hàng + “Chia sẽ”: phải cảm thông với khách hàng, phải xác định khách hàng người tạo công ăn việc làm cho + “Chu đáo, ân cần”: hướng dẫn tận tình, xử lý tình nhanh gọn, ln ý lắng nghe ý kiến khách hàng + “Chăm sóc”: Có sách, chiến lược chăm sóc cụ thể như: q tặng, thăm hỏi kho ốm đau,… + “Cảm ơn, hẹn gặp lại”: khách hàng cần phải cảm ơn, mong muốn gặp lại c Áp dụng phương pháp trả lương dựa hiệu suất lao động Trong năm qua, VAB có cải thiện đáng kể sách lương, thưởng Tuy nhiên, thay đổi chưa đạt đến tiêu chí trả lương theo hiệu suất cơng việc Do đó, nảy sinh không nỗ lực tinh thần làm việc không thực nhiều nhân viên, khơng khuyến khích tạo động lực để họ cống hiến, phấn đấu VAB 86 doanh nghiệp, để đánh giá trả lương cách xác cho người lao động cần phải thực trả lương theo hiệu suất công việc Nhất trở thành ngân hàng cổ phần Khi VAB gặp phải cạnh tranh gay gắt hơn, đặc biệt cạnh tranh nhân lực có kinh nghiệm trình độ cao Vì xây dựng chế trả lương theo hiệu suất công việc cấp thiết Đó doanh số huy động vốn mà phòng đạt Tuy nhiên, việc trả lương theo doanh số không bỏ qua việc nâng bậc lương q trình cơng tác Để làm điều đó, phải có phối hợp Giám đốc chi nhánh, phó giám đốc chun trách, trưởng phòng huy động vốn Cụ thể là, dựa vào tình hình kinh tế địa bàn nơi đặt phòng huy động vốn ảnh hưởng kinh tế nói chung kết hợp với kết huy động mà phòng đạt năm tháng trước, phó giám đốc phụ trách khối phòng huy động vốn kết hợp với phó giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh khuyến đặt mức tiêu mà phòng phải đạt Nếu mức độ hoàn thành khác mức lương thưởng khác Từ đó, cán nhân viên ngân hàngđộng lực thiết thực cơng việc 3.2.7 Chính sách quy trình chứng vật chất a Đơn giản hóa thủ tục gửi tiền: VAB cần tiếp tục cải tiến quy trình nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Trong quy trình mở sổ tiết kiệm nên thống lưu thông tin chữ kỹ mẫu khách hàng theo CIF (thơng tin khách hàng) Thay trước khách đến mở sổ tiết kiệm theo quy định ngân hàng khách hàng phải ký mẫu chữ ký phiếu lưu tiết kiệm, điều gây nhiều phiền hà cho khách Để giải vấn đề ngân hàng cần thay đổi cách thức lưu chữ ký mẫu Vì khách hàng vào giao dịch ngân hàng phải 87 có thơng tin chữ ký mẫu đăng ký ban đầu Do ngân hàng nên lấy thơng tin chữ ký mẫu để dùng cho tất nghiệp vụ phát sinh sau b Hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật: Các sở kinh doanh VAB Đà Nẵng đầu tư chưa mang tính chun nghiệp Vì sở kinh doanh có kiểu trang trí bên trong, thiết kế bên khác Điều làm cho khách hàng khó nhận diện Ngân hàng Việt Á Để khắc phục trường hợp đòi hỏi Ngân hàng Việt Á phải có thống quán mẫu mã trang trí bên ngồi ngân hàng, tất sở kinh doanh phải giống Để dễ dàng cho việc nhận diện thương hiệu, tạo chuyên nghiệp kinh doanh Bên cạnh cần hồn thiện việc bố trí mặt bên sảnh giao dịch để tạo thỏa mái cho khách hàng cho nhân viên ngân hàng thực giao dịch 3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính Phủ - Ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát: tiếp tục thực sách tiền tệ - tài khóa chặt chẽ, kiểm soát lạm phát, tiến hành đánh giá lại nhằm cắt giảm đầu tư công, thu - chi ngân sách hợp lý nhằm giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách Việc kiểm sốt lạm phát có ý nghĩa lớn việc tạo điều kiện cho NHTM huy động vốn từ thành phần kinh tế xã hội biến động mạnh bất thường tỷ lệ lạm phát làm cho NHTM gặp rủi ro nhiều ngân hàng khó điều chỉnh lãi suất kịp thời theo lạm phát 88 - Hồn thiện mơi trường pháp lý, hồn thiện mơi trường đầu tư Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập để giảm nhập siêu, cải thiện cán cân thương mại ổn định tỷ giá - Tạo điều kiện quy định pháp lý để thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, hiệu nhằm tạo điều kiện cho NHTM thu hút vốn trung dài hạn - Hiện nay, mức bảo hiểm tiền gửi tối đa 50 triệu đồng, mức thấp tạo tâm lý không yên tâm cho khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Việc giới hạn số tiền bảo hiểm làm hạn chế khả huy động vốn tiền gửi NHTM tiền gửi lớn Mức bảo hiểm tiền gửi cần áp dụng theo hướng gia tăng theo tỷ lệ định số tiền thực gửi khách hàng 3.3.2 Đối với NHNN - Về sách tiền tệ: Theo Nghị Quốc hội chủ trương chung Chính phủ NHNN, sách tiền tệ năm 2012 tiếp tục định hướng chặt chẽ giảm dần lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việc sử dụng mệnh lệnh hành để buộc ngân hàng huy động với lãi suất không vượt q trần có lẽ giải pháp tình thế, khó trì lâu dài, nói cách khác giải pháp khơng mang tính thị trường Đây nguyên nhân quan khiến ngân hàng tiếp tục gặp khó khăn việc thu hút tiền gửi VND Do đó, NHNN cần linh hoạt việc quản lý lãi suất huy động theo tình hình kinh tế thời kỳ Đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc, NHNN cần áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc phù hợp với tình hình thực tế, vừa đảm bảo khoản, vừa đảm bảo cho ngân hàng tận dụng hiệu nguồn vốn huy động vào hoạt động sinh lời Nếu khoản dự trữ bắt buộc 89 cao NHNN phải có sách bù lỗ trả lãi hợp lý cho khoản tiền - Hỗ trợ phát triển tốn khơng dùng tiền mặt: NHNN cần tạo điều kiện phối hợp với NHTM với quan có liên quan việc phát triển hình thức tốn khơng dùng tiền mặt toán thẻ, chi trả lương qua thẻ, thu loại phí, lệ phí, tiền điện, nước, điện thoại,… qua hệ thống tài khoản ngân hàng thông qua hệ thống ATM - Hỗ trợ NHTM nâng cao lực quản trị rủi ro: Về hoạt động quản lý rủi ro NHTM, NHNN cần đổi nâng cao chất lƣợng hoạt động tra, giám sát ngân hàng, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước để thiết lập trật tự kỷ cương, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, tuân thủ theo quy định pháp luật Ngoài ra, NHNN cần tăng cường khả dự báo rủi ro NHTM, xây dựng mơ hình dự báo khoa học xác KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận nêu chương phần phần tích đánh giá thực trạng Chương Chương đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn VAB Đà Nẵng Các giải pháp đưa dựa sở nghiên cứu thực tiễn, trình làm việc VAB Đà Nẵng hy vọng phần giải vướng mắc, khó khăn công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng 90 KẾT LUẬN Trong xu hướng tồn cầu hóa kinh tế nói chung, hoạt động tài nói riêng hoạt động ngân hàng có nhiều vấn đề cần nghiên cứu triển khai cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn thông lệ quốc tế Việc nghiên cứu, áp dụng giải pháp huy động vốn vấn đề quan trọng cấp thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn tạo điều kiện để VAB Đà Nẵng tồn phát triển môi trường kinh tế thời kỳ mở cửa Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu luận văn hoàn thành số nhiệm vụ đặt ra: - Hệ thống hóa lý luận nguồn vốn, công tác huy động vốn NHTM nhân tố ảnh hưởng - Phân tích thực trạng nguồn vốn huy động VAB Đà Nẵng Từ hạn chế nguyên nhân công tác huy động vốn - Trên sở yêu cầu định hướng huy động vốn VAB Hội Sở chi nhánh Đà Nẵng, luận văn đưa giải pháp để hoàn thiện hoạt động huy động vốn VAB Đà Nẵng Hy vọng với giải pháp trên, hoạt động huy động vốn VAB Đà Nẵng cải thiện quy mô, cấu, kỳ hạn, phục vụ tốt cho công tác sử dụng vốn VAB Đà Nẵng Vì thời gian có hạn kiến thức chưa đầy đủ, luận văn không tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận góp ý Q Thầy, Cơ để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo hoạt động kinh doanh VAB Đà Nẵng 2010-2012 [2] TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, TS Trần Huy Hoàng, ThS Trần Xuân Hương (2000), Tiền tệ - Ngân hàng II, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2009), Nâng cao lực huy động vốn Vietcombank tình hình kinh tế nay, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [5] Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16 năm 06 năm 2010 [6] Bùi Hồng Minh (2006), Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006 [7] Thái Trịnh Nam (2011), Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, năm 2011 [8] Ngân hàng TMCP Việt Á (2012), Điều lệ tổ chức hoạt động NHTMCP Việt Á [9] Trần Thị Thu Thanh (2013), Giải pháp đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, năm 2013 [10] Hồ Văn Trị (2012), Giải pháp tăng cường huy động vốn ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng, năm 2012 [11] http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/cac-nhan-to-anh-huong-denkha-nang-huy-dong-von-cua-ngan-hang-thuong-mai.html [12] http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/vai-tro-cua-von-doi-voi-nganhang-thuong-mai.html ... hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại - Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP. .. Vì cơng tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng hướng đề tài nghiên cứu thực tiễn, có khả ứng dụng cao cho hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng 8... luận huy động vốn Ngân hàng thương mại - Đánh giá, phân tích thực trạng huy động vốn, cấu vốn huy động, ưu nhược điểm hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng Trên sở đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn tại ngân hàng TMCP việt á CN đà nẵng , Huy động vốn tại ngân hàng TMCP việt á CN đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn