Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ tại CÔNG TY Cổ PHầN xây dựng và thương mại ngọc minh

57 39 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:16

MỤC LỤCTrsangDANH MỤC VIẾT TẤT 0LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN THỨ NHẤT. TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CPXÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH 21.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21.1.1. Giới thiệu về công ty 21.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 21.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy 31.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 31.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ 41.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 41.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 61.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn 61.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính 71.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty CP xây dựng và thương mại NgọcMinh 91.4.1. Đặc điểm chung. 91.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán 111.4.3. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 131.4.4. Tổ chức kiển tra công tác kế toán 141.5. Phương hướng phát triển trong công tác kế toán tại công ty CP xây dựng vàthương mại Ngọc Minh 15PHẦN THỨ HAI. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬTLIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XD VÀ TM NGỌC MINH 172.1. Đặc điểm, phân loại và tình hình quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tạicông ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh 172.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 172.1.2. Tình hình quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty 182.2. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của công ty 202.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho 202.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho 212.3. Tổ chức hạch toán ban đầu kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại côngty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh 212.3.1. Chứng từ sử dụng chủ yếu kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 212.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ thực tế tại công ty 222.3.3. Tài khoản sử dụng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty 30Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 4 Lớp: 51B13 Kế toán2.4. Kế toán chi tiết, tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty CP xâydựng và thương mại Ngọc Minh 302.4.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty 302.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty CP XD vàTM Ngọc Minh. 362.5. Đánh giá thực trạng, các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụdụng cụ tại công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh 442.5.1. Kết quả đạt được 442.5.2. Hạn chế còn tồn tại 452.5.3. Sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, côngcụ dụng cụ tại công ty 452.5.4. Một số kiến nghị đóng góp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụdụng cụ tại công ty 47KẾT LUẬN 49DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 5 Lớp: 51B13 Kế toánDANH MỤC VIẾT TẤTNVL, CCDC Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụPXK Phiếu xuất khoPNK Phiếu nhập khoSL Số lượngVL Vật liệuCP Cổ PhầnĐTamp;TM Đầu tư và thương mạiBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 6 Lớp: 51B13 Kế toánDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂUSơ đồ:Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức sản xuất tạo sản phẩm của Công ty 4Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ 10Sơ đồ 1.4: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 12Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 14Sơ đồ 2.1: Phương pháp thẻ song song 19Bảng:Bảng 1.1: So sánh tình hình tài sản nguồn vốn năm 2012 2013 6Bảng1.2: So sánh các chỉ tiêu tài chính năm 2012 2013 8Biểu:Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT số 0004421 23Biểu 2.2: Phiếu nhập kho xi măng Hoàng Mai số 341 24Biểu 2.3: Hóa đơn GTGT số 0091907 25Biểu 2.4: Phiếu nhập kho 351 26Biểu 2.5: Giấy đề nghị cấp vật tư số 57 27Biểu 2.6: Phiếu xuất kho số 301 28Biểu 2.7: Giấy đề nghị cấp vật tư số 61 29Biểu 2.8: Phiếu xuất kho số 331 30Biểu 2.9: Thẻ kho Xi măng Hoàng Mai 31Biểu 2.10: Thẻ kho Máy Thủy Bình 32Biểu 2.11: Sổ chi tiết công cụ dụng cụ 33Biểu 2.12: Sổ chi tiết Nguyên, vật liệu 34Biểu 2.13: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn vật liệu 35Biểu 2.14: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn công cụ dụng cụ 36Biểu 2.15: Chứng từ ghi sổ số 100 37Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ số 101 38Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ 102 39Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ số 103 40Biểu 2.20: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 41Biểu 2.21: Sổ cái TK 152 Nguyên vật liệu 42Biểu 2.22: Sổ cái TK 153 Công cụ dụng cụ 43Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 7 Lớp: 51B13 Kế toánLỜI MỞ ĐẦUTrong điều kiện gia nhập thị trường thế giới, sự cạnh tranh của các doanhnghiệp ngày càng trở nên gay gắt hơn. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triểnđòi hỏi phải có nhiều chiến lược trong sản xuất kinh doanh cũng như quảng bádoanh nghiệp. Doanh nghiệp nào cũng có ít nhất là một trong các chiến lược nhưchiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, đặc biệt là giá thànhphải hợp lý nhưng vẫn phải đảm bảo doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận. Trong điềukiện như vậy, doanh nghiệp chỉ còn cách tổi thiếu hoá chi phí sản xuất. Trong quátrình sản xuất cũng như xây dựng các yếu tố đầu vào là rất quan trọng như vốn đầutư, nguyên vật liệu… Vì vậy, để nắm bắt được những thông tin kịp thời, hợp lý vềyếu tố sản xuất công ty cần phải làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu từ cungứng, dự trữ, bảo quản và sử dụng từng loại nguyên vật liệu.Công tác kế toán tại mỗi công ty đều tuân thủ theo chế độ quy định của bộ tàichính, các phần hành kế toán khá nhiều một nhân viên cũng có thể đảm nhiệm nhiềuphần hành tùy theo đặc điểm ngành nghề kinh doanh của từng công ty. Trong thờigian thực tập tại công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh, hoạt động chínhlà xây dựng công trình nên việc hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ khôngthể thiếu. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong xây dựng đa dạng với số lượnglớn nên để hạch toán chính xác và phù hợp phần hành này không phải là dễ, nhưngkhi đã đi sâu vào tìm hiểu có chuyên môn kết hợp với đam mê nghề nghiệp thì mỗinhân viên kế toán có thể làm tốt phần hành.Trên cơ sở lý thuyết đã học và thời gian thực tập tại công ty CP xây dựng vàthương mại Ngọc Minh được sự giúp đỡ của cô, chú, anh, chị tại phòng kế toán củacông ty cùng sự hướng dẫn tận tình của cô giáo em đã nhận thức được tầm quan trọngcủa công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ nên em đã chọn đề tài này.Bố cục báo cáo thực tập gồm 2 phần:Phần thứ nhất: Tổng quan công tác kế toán tại công ty CP xây dựng vàthương mại Ngọc Minh.Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụngcụ tại công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh.Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài do còn hạn chế về mặt lý luậncũng như kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài này không tránh khỏi những hạn chế vềmặt nội dung cũng như phạm vi yêu cầu. Kính mong sự đóng góp, giúp đỡ của thầycô trong Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh và ban Giám đốc, cán bộ phòng kếtoán của Công ty CP XD và TM Ngọc Minh để đề tài này được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán, và tập thểcán bộ phòng kế toán Công ty CP XD và TM Ngọc Minh đã tạo điều kiện giúp đỡem hoàn thành đề tài này.Em xin chân thành cảm ơnBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 8 Lớp: 51B13 Kế toánPHẦN THỨ NHẤTTỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNGVÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MINH1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty1.1.1. Giới thiệu về công tyCông Ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh được thành lập theo ĐKKDsố 2703002030, cấp ngày 16092008.Theo ĐKKD lần đầu, tên gọi, địa chỉ, số điện thoại hiên tại:Tên gọi: Công Ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh.Địa chỉ trụ sở chính: Nhà ông Hoàng Văn Hà, xóm 2, xã Thái Sơn, huyện ĐôLương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.Điện thoại: 038.3698939 098.3627593Fax: 038.3698939Vốn điều lệ: 3 450 000 000 đồng.Danh sách thành viên góp vốn.TT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số cổphần1 Hoàng Văn Hà xóm 2, xã Thái sơn, huyện Đô Lương,tỉnh Nghệ An 18002 Hoàng Văn Nga xóm 2, xã Thái sơn, huyện Đô Lương,tỉnh Nghệ An 8503 Hoàng Văn Việt xóm 2, xã Thái sơn, huyện Đô Lương,tỉnh Nghệ An 800Tài khoản ngân hàng: 51110000042200 tại ngân hàng TMCP ĐT vàPTCN Phủ Diễn, phòng giao dịch Đô Lương.Hoặc số TK: 3603201003280 tại Ngân hàng NN và PT nông thônhuyện Đô Lương, chi nhánh Văn Hiến.Mã số thuế: 2900915204 tại chi cục thuế huyện Đô Lương.Giám Đốc công ty là ông : Hoàng Văn Hà.Phó giám đốc công ty là ông : Hoàng Văn NgaKế toán trưởng là bà : Hoàng Thị Hoài1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triểnQua thời gian đi vào hoạt động đơn vị đã mở rộng được phạm vi kinh doanh,trình độ nghiệp vụ của từng người, từng vị trí được nâng cao, lợi nhuận thu được thểhiện hàng năm tăng lên. Công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh có trụ sởđóng tại địa bàn xã Thái Sơn,huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An. Từ khi thành lập chođến nay Công ty đã dần đi vào ổn định, sản xuất kinh doanh đạt nhiều thành quảđáng kể. Ký kết nhiều hoạt động xây dựng trong và ngoài tỉnh. Thi công xây dựngcác công trình đảm bảo chất lượng theo thiết kế dự toán đã được phê duyệt. KhiBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 9 Lớp: 51B13 Kế toánhoàn thành xây dựng Công ty tiến hành nghiệm thu và bàn giao, thanh quyết toán vàthanh lý các hợp đồng một cách nhanh gọn.Công ty có đủ khả năng về kinh nghiệm, tài chính, thiết bị máy móc và nhânlực, đủ điều kiện để thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giaothông, thủy lợi, điện nước….Mục tiêu của Công ty trong những năm tiếp theo phấn đấu mở rộng phạm vihoạt động khắp khu vực Bắc miền Trung, làm phong phú thêm chủng loại sản phẩmcủa Công ty.1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanha. Chức năng. Lãnh đạo, điều hành các hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính. Tổ chức hoạt động kinh doanh, xây dựng, lắp đặt các hệ thống công trình. Liên kết với các công ty thành viên để thúc đẩy kinh doanh.b. Nhiệm vụ. Là công ty có hoạt động chính là xây dựng và mua bán vật liệu… tạo dựngcho Đất Nước những công trình lớn, thúc đẩy nền kinh tế của Nghệ An nói riêng vàcủa cả Nước nói chung. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quyđịnh của Nhà nước, chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của Pháp luật. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định trong bộ luật laođộng để đảm bảo đời sống cho người lao động. Không ngừng cải tiến cơ sở hạ tầng cho phù hợp với đặc điểm, khả năngkinh doanh của đơn vị đồng thời đa dạng về hàng hoá kinh doanh nhằm đáp ứngnhu cầu ngày càng cao của khách hàng.c. Ngành nghề kinh doanhCông Ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh đi vào hoạt động từ năm2008 tuy đang còn non trẻ nhưng ngành nghề kinh doanh khá đa dạng.Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính của công ty: Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường),thủy lợi (đê, đập, kênh mương), điện năng (đường dây và trạm biến áp). Sản xuất, gia công cơ khí; Lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng; Mua bán vật liệu xây dựng ( đá, cát, sỏi, xi măng, sắt, thép,…); Mua bán cho thuê máy công trình; Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ; Sửa chữa ô tô, xe máy công trình các loại; Mua bán hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình;Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 10 Lớp: 51B13 Kế toán Mua bán thiết bị văn phòng phẩm; Cho thuê bến bãi, ốt kinh doanh; Mua bán, chế biến hàng nông, lâm sản; Mua bán súc vật, gia súc, gia cầm;1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệa. Đặc điểm tổ chức sản xuất.Ngành nghề chủ yếu của Công ty: Xây dựng các công trình xây dựng dândụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, Công trình điện nước, mua, bán vật liệuxây dựng, thiết bị, hàng tiêu dùng.Khi thực hiện XD mổi công trình đều có cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sátquá trình thi công, tiến độ thực hiện về thời gian, chất lượng. Quá trình thực hiện thicông phải tổ chức xây dựng các yếu tố như: Nguyên vật liệu, nhân công, máy thicông và các yếu tố chi phí khác đều được đảm bảo.Bên cạnh đó về lĩnh vực kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng đảm bảo tiềnvốn, nguồn hàng và trình độ quản lý nghiệp vụ của từng vật liệu. Ngoài mua, bánđảm bảo nguồn vật liệu dự trữ để xây dựng. Công ty có ban quản lý, thực hiện vàkiểm tra các thiết bị thi công công trình cho thuê sau mỗi lần cho thuê.Tổ chức đội ngũ tư vấn đấu thầu và lập hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.b. Quy trình công nghệ. Các bước thi công công trình:Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức sản xuất tạo sản phẩm của Công ty( Nguồn: Phòng kế hoạch kỹ thuật )Sau khi thu thập các thông tin cần thiết từ thực tế, tình hình trong và ngoàingành, công ty lựa chọn các đối tượng phù hợp và tiến hành ký kết các hợp đồngkinh tế. Căn cứ vào các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng phòng kế hoạch tiếnhành lập các phương án thi công và lựa chọn phương án tối ưu nhất. Sau khi lựachọn phương án và tính toán đến các yếu tố chi phí liên quan đến sản phẩm phươngán được bàn giao cho đội thi công để tiến hành công việc làm ra sản phẩm.Đội thicông kết hợp với các phong ban liên quan hoàn thiện sản phẩm chính là các hạngmục công trình.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công tyCông ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh thành lập từ sự góp vốn củacác cổ đông, tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến chức năng, cùng với sự đổimới theo cơ chế thị trường, bộ máy hoạt động SXKD gọn nhẹ, sự phối hợp nhịpnhàng giữa các phòng ban. Do vậy mà Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giaovà đem lại hiệu quả cao trong SXKD.Thực tếthu thậptài liệucần thiếtTiến hànhký kếtcác hợpđồngLậpphươngán thicôngSử dụng cácyếu tố chi phíNVL, NCTT,CPSXCSản phẩm làcác công trình,hạng mục côngtrìnhBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 11 Lớp: 51B13 Kế toánSơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính )Mỗi bộ phận, phòng ban trong công ty được tổ chức hoạt động với chức năngcụ thể nhằm phối hợp hoạt động linh hoạt và có hiệu quả cao nhất. Giám đốc: Là người được bầu ra và giao nhiệm vụ quản lý mọi công việcsản xuất kinh doanh của công ty theo đúng pháp luật, giữ vai trò chỉ đạo và là ngườichịu trách nhiệm cũng như đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàncông ty trước pháp luật. Phó Giám đốc Công ty giúp Giám đốc công ty điều hành doanh nghiệptheo phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Côngty và Pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công, ủy quyền. Phòng Kế toán: Ghi chép, phán ánh tình hình luân chuyển vốn, nguồn vốncủa Công ty, hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ của nhà nướcthông qua việc kiểm tra sổ sách đánh giá thực trạng và kết quả hoạt động của doanhnghiệp. Phòng Vật tư: Đáp ứng kịp thời số vất tư khi có yêu cầu, làm nhiệm vụ ghichép theo dõi quá trình Nhập Xuất vật tư, đảm bảo tính hợp lý theo quy định. Phòng kế hoạch kỹ thuật: Căn cứ vào các biểu thiết kế công trình để lọc,tách khối lượng, lập các phương án tổ chức thi công, kiểm tra các công trình theođúng thiết kế, đảm bảo tiến độ công trình. Đồng thời lập kế hoạch, lên các phươngán kinh doanh phù hợp với mục tiêu của Công ty, lập dự toán công trình, lập các dựPhòng KếToánphòng vật tư PhòngTCHCGiám ĐốcKho vật tưphòng kế hoạch kỹthuậtĐội thi côngPhó Giám ĐốcBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 12 Lớp: 51B13 Kế toánán đầu tư, thống kê tình hình hoạt động của Công ty. Chịu trách nhiệm toàn bộ vềcông tác kế hoạch của Công ty và lập các mô hình về sản xuất, kế hoạch tác nghiệp,giao khoán cho các đơn vị trực thuộc. Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ tổ chức và sắp xếp nguồn lựccho Công ty từ khâu tuyển dụng ban đầu và đào tạo những kiến thức cần thiết để họcó thể tiếp nhận, hoàn thành công việc được giao, tổ chức tiền lương và các khoảntrích theo lương cho người lao động trong Công ty. Kho vật tư: Là nơi nhập vật tư mua vào và xuất vật tư để xây dựng, bán.Lànơi bảo quản vật tư. Đội thi công: Trực tiếp tổ chức thi công công trình.1.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốnBảng 1.1: So sánh tình hình tài sản nguồn vốn năm 2012 2013ĐVT: VNĐChỉ tiêuNăm 2012 Năm 2013 Chênh lệchSố tiềnTỷtrọng(%)Số tiềnTỷtrọng(%)Tỷtrọng(%)Số tiền Tỷ lệ(%)1 2 3 4 5=42 6=32 7=61Tài sản ngắn hạn 4.429.676.378 65,549 9.590.598.923 76,299 10,75 5.160.922.545 116,508Tài sản dài hạn 2.328.147.460 34,451 2.979.114.789 23,701 (10,75) 650.967.329 27,961Tổng tài sản 6.757.823.838 100 12.569.713.712 100 5.811.889.872 86,002Nợ phải trả 3.243.500.068 47,996 9.021.985.119 71,776 23,78 5.778.485.051 178,156Vốn chủ sở hữu 3.154.323.770 52,004 3.547.728.593 28,224 (23,78) 393.404.823 0.951Tổng nguồn vốn 6.757.823.838 100 12.569.713.712 100 5.811.889.872 86,002(Nguồn: Trích từ BCTC năm 2013 Phòng tài chính kế toán)Qua bảng ta thấy: Tổng tài sản của năm 2013 tăng 5.811.889.872 đồng so với năm 2012,tương ứng tăng 86,002%. Ta thấy tổng tài sản tăng là do:+ Tài sản ngắn hạn năm 2013 tăng nhanh so với năm 2012 cả về tỷ trọng vàgiá trị, cụ thể là TSNH năm 2013 tăng 5.160.922.545 đồng, tương ứng tăng116,508%. Đồng thời tỷ trọng TSNH trong tổng tài sản so với năm 2012 cũng tănglên 10,75%. Việc tăng lên của TSNH chủ yếu là do hàng tồn kho và các khoản phảithu khách hàng tăng nhanh. Đây là 1 dấu hiệu không tốt đối với các hoat động củacông ty trong năm qua: Các khoản phải thu khách hàng tăng mạnh do khách hàng nợ tiền quá nhiều, khảnăng thu hồi nợ thấp làm cho quá trình tái sản xuất và đầu tư của công ty bị chậm lại vàgặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tình hình kinh tế trong năm 2013 thì điều này rất dễxảy ra, để có thể thu hồi nợ nhanh công ty cần có các phương án phù hợp.Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 13 Lớp: 51B13 Kế toán Hàng tồn kho tăng quá nhiều là do vật tư, hàng hóa mua về nhưng không thể sửdụng hết, do các hạng mục công trình bị ngưng trệ, số lượng công trình thi công ít, đầu tưsụt giảm. Hàng tồn kho ứ đọng quá nhiều là dấu hiệu không tốt với công ty nó cho thấyviêc tái đầu tư của công ty đang sụt giảm. Công ty cần phải nhanh chóng có phương ángiải quyết hàng tồn kho để tránh các hao hụt và mất mát không đáng có.+ Tài sản dài hạn năm 2013 có sự gia tăng về mặt giá trị nhưng lại sụt giảmvề tỷ trọng cụ thể là TSDH năm 2013 tăng 650.967.329 đồng, tương ứng tăng27,961% so với năm 2012. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng tàisản chỉ chiếm 23,701% của năm 2013, giảm xuống 10,75% so với năm 2012 cả vềtài sản cố định và tài sản dài hạn khác. Sự tăng lên không lớn của TSDH là do đầutư giảm sút, tài sản cố định không tăng nhiều vì trong năm các hoat động của côngty diễn ra ít. Điều này là do sự khó khăn của nền kinh thế trong năm qua, đặc biệtlĩnh vực xây dựng. Do phải đối mặt với các vấn đề của nền kinh tế khiến các hoạtđộng đầu tư dài hạn của công ty ít đi và kém hiệu quả. Bên cạnh sự tăng lên của tài sản thì nguồn vốn tăng là do:+ Nợ phải trả của công ty trong năm 2013 tăng nhanh so với năm 2012 về cảgiá trị và tỷ trọng cụ thể là Nợ phải trả của công ty năm 2013 tăng so với năm 2012là 5.778.485.051 đồng, tương ứng tăng 178,156%. Đồng thời tỷ trọng năm 2013tăng 23,78% so với năm 2012. Việc đầu tư cho xây dựng gặp khó khăn cũng nhưlượng hàng tồn kho tăng lên đã làm cho nợ phải trả tăng nhưng toàn bộ số nợ đều lànợ ngắn hạn, sự tăng lên của nợ phải trả chủ yếu là do vay ngắn hạn và phải trảngười bán tăng nhanh đăc biệt là vay ngắn hạn. Tuy nhiên có thể thấy việc tăng lênnày là phù hợp với sự tăng lên của các khoản mục bên tài sản thể hiện là việc thuhồi nợ kém làm cho khả năng thanh toán nợ của công ty thấp, để có thể tái đầu tưthì công ty buộc phải vay thêm tiền và gia tăng các khoản phải trả người bán.+ Vốn chủ sở hữu của công ty không biến động nhiều về giá trị năm 2013VCSH tăng 393.404.823 đồng, tức là chỉ tăng 0,951%. Nhưng tỷ trọng lại sụt giảmtới 23,78%. Do việc đầu tư và tái đầu tư khó khăn nên sự biến động về vốn chủ sửhữu là không nhiều, sự khó khăn chung của nền kinh tế cũng làm cho sự góp vốncủa các cổ đông sụt giảm ,tuy nhiên sự biến động đó là phù hợp với những biếnđộng của thị trường.1.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chínhBảng1.2: So sánh các chỉ tiêu tài chính năm 2012 2013Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 ChênhlệchTỷ suất tài trợ % 3.514.323.770 100 = 52,0046.757.823.8383.547.728.593100= 28,22412.569.713.712(23,78)Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 14 Lớp: 51B13 Kế toánTỷ suất đầu tư %2.328.147.460100 = 34,4516.757.823.8382.979.114.789100 = 23,70112.569.713.712 (10,75)Khả năng thanhtoán hiện hành Lần6.757.823.838= 2,0833.243.500.06812.569.713.712= 1,3939.021.985.119 (0,69)Khả năng thanhtoán nhanh Lần128.762.717= 0,043.243.500.068656.487.056= 0,0748.821.985.119 0,034Khả năng thanhtoán ngắn hạn Lần4.429.676.378= 1,3663.243.500.0689.590.598.923= 1,0878.821.985.119 (0,279)(Nguồn: Trích từ BCTC năm 2013 Phòng tài chính kế toán)Nhận xét: Tỷ suất tài trợ cho biết mức độ độc lập tài chính của công ty đối với các đốitượng bên ngoài. Công ty có tỷ suất tài trợ năm 2013 giảm 23,78% so với năm2012, ta thấy sự tăng lên của nguồn vốn chủ yếu do tăng nợ phải trả, vốn chủ sở hữulại không biến động nhiều, sự đầu tư giảm sút, vốn góp ít khiến mức độ độc lập tàichính của công ty giảm đáng kể. Việc tăng các khoản vay cùng với tỷ trọng vốn chủgiảm nhanh đã làm cho mức độc lập tài chính của công ty thấp. Đây là điều khótránh khỏi với công ty trong tình hình như hiên nay. Tỷ suất đầu tư năm 2013 giảm so với năm 2012 là 10,75%, tỷ suất đầu tưthể hiện quy mô đầu tư của công ty. Theo phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn ởtrên ta thấy rõ hơn việc mở rộng quy mô và đầu tư đang gặp nhiều khó khăn. Ta cóthể thấy cả Tài sản và Tài sản dài hạn đều tăng nhưng tỷ trọng TSDH lại giảm sút,TSDH có tăng nhưng tăng ít hơn chứng tỏ quy mô đầu tư của công ty đang bị thuhẹp, việc đầu tư đang giảm sút. Công ty cần thu hút thêm đầu tư cũng như tiến hànhcác hoạt động tái đầu tư để mở rộng quy mô và đem lại hiệu quả cao. Khả năng thanh toán hiện hành cho biết với toàn bộ giá trị thuần của tài sảnhiện có công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ hay không. Qua bảng phân tích tathấy khả năng thanh toán hiện hành của công ty giảm 0,69 lần, điều này chứng tỏ côngty không bảo đảm được khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty đang ngày càngcao. Do các khoản phải thu tăng cao, khả năng thu hồi nợ thấp, đồng thời nợ phải trảcủa công ty trong năm tăng đột biến với tỷ trọng cao điều đó làm cho khả năng thanhtoán nợ của công ty bị sụt giảm. Nhưng sự giảm sút này là điều không tránh khỏi khitình hình của các công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng đều đang khó khăn.Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 15 Lớp: 51B13 Kế toánĐể có thể tăng khả năng thanh toán hiện hành công ty cần nhanh chóng thu hồi cáckhoản nợ đồng thời giảm các khoản vay không cần thiết. Khả năng thanh toán nhanh của công ty năm 2013 tăng 0,034 lần so vớinăm 2012 phản ánh các khoản tiền và tương đương tiền của công ty năm 2013 bảođảm thanh toán kịp thời các khoản nợ ngắn hạn tốt hơn năm 2012, nhưng khả năngthanh toán nhanh của cả hai năm đều nhỏ hơn 0,5 lần chứng tỏ công ty có thể gặpkhó khăn trong khả năng thanh toán công nợ và không đủ tiền thanh toán cho cáchoạt động thường xuyên. Ta biết nếu khả năng thanh toán nhanh lt; 0,5 có thể sẽ gặpkhó khăn, tuy nhiên nếu chỉ tiêu này cao lại phản ánh không tốt vì vốn bằng tiền quánhiều vòng quay tiền chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Dù vẫn đảm bảo đượckhả năng thanh toán nhanh nhưng với khả năng thanh toán của cả 2 năm như bảngphân tích ta có thể thấy rằng công ty có thể sẽ gặp khó khăn nếu không cải thiệntình hình. Khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty năm 2013 giảm 0,279 lần so vớinăm 2012 chứng tỏ khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đang giảm xuống.Khả năng thanh toán ngắn hạn cho biết khă năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạnđối với các tài sản ngắn hạn. Do tài sản ngắn hạn của công ty năm 201 tăng nhưngtăng không cao so với vay ngắn hạn cho nên khả năng bảo đảm thanh toán hiện thờicủa công ty bị sụt giảm. Tuy vậy khả năng thanh toán ngắn hạn cả hai năm đều lớnhơn 1, điều này là hợp lý.Nhìn chung qua phân tích thì tình hình tài chính của công ty đang gặp khókhăn, tuy nhiên công ty vẫn giữ được sự phù hợp trong tổng thể thay đổi. Tài sản vànguồn vốn của công ty tăng khá cao nhưng với mức biến động phù hợp theo từngkhoản mục và các yếu tố thị trường.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty CP xây dựng và thương mạiNgọc Minh1.4.1. Đặc điểm chung.Công ty CP xây dựng và thương mại Ngọc Minh hoạt động chính trong lĩnhvực xây dựng mua, bán vật liệu… chịu sự điều chỉnh của của luật doanh nghiệp. Dođó công tác kế toán ở công ty được thực hiện theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiệnhành do Bộ tài Chính ban hành. Niên độ kế toán: Theo QĐ : 482006QĐ BTC ngày 14092006 của Bộtài chính niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 0101 hàng năm và kết thúc vào ngày3112 hàng năm. Hình thức ghi sổ: ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ.Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 16 Lớp: 51B13 Kế toánSơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổGhi chú: Ghi hàng ngàyGhi cuối kỳKiểm tra, đối chiếu( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính)Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kếtoán cùng loại đã được kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từghi sổ. Kế toán căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ,sau đó được dùng để ghi vào sổ cái.Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lậpchứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tàichính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Tính ra tổng phát sinhnợ, tổng phát sinh có và số dư của từng tài khoản trên sổ cái, căn cứ vào sổ cái lậpChứng từ ghi sổ Sổ,thẻ kế toánchi tiếtSổ đăng kýchứng từ ghi sổSổ cái Bảng tổng hợp chi tiếtBảng cân đối sốphát sinhBáo cáo tàichínhChứng từ kế toánSổ quỹBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 17 Lớp: 51B13 Kế toánbảng cân đối phát sinh. Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảngtổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo tài chính.Quan hệ đối chiếu kiểm tra phải đảm bảo tổng phát sinh nợ, tổng phát sinhcó của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau và bằng tổngsố tiền phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng số dư nợ và tổng số dư cócủa các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau và số dư của các tàikhoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứngtrên bảng tổng hợp chi tiết. Phương pháp tính thuế GTGT: tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: công ty áp dụng phương pháp kêkhai thường giá hàng tồn kho: Đánh giá theo nguyên tắc giá vốn. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ Tồn cuối kỳ. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp khấu hao theođường thẳng. Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định: Theo nguyên giá thực tế mua vào. Phương pháp xác định giá trị nguyên vật liệu xuất: Tính theo phương phápnhập trước xuất trước.1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toánXuất phát từ đặc điểm ngành xây dựng nói chung và đặc điểm, tính chất, quymô hoạt động của Công ty nói riêng. Để phù hợp với tình hình sản xuất của Côngty, bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức vừa tập trung vừa phân tán nhằmmục đích tạo điều kiện chủ động trong phối hợp công việc, đồng thời vừa tập trungquyền quản lý về Công ty, theo dõi giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động và hiệuquả vốn của đơn vị. Theo hình thức này, toàn bộ công tác kế toán được thực hiện ởphòng tài chính kế toán của Công ty, từ khâu kiểm tra, phân tích đến tổng hợp cácchứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo kế toán. Giới thiệu sơ lược các bộ phận kế toán trong bộ máy kế toánBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 18 Lớp: 51B13 Kế toánSơ đồ 1.4: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) Kế toán trưởng: Là người có chức năng tổ chức kiểm tra công tác kế toántại công ty, là người trực tiếp chỉ đạo chung về mọi mặt của phòng ban kế toán.Hàng quý có trách nhiệm lập báo cáo kế toán đồng thời chịu trách nhiệm trước giámđốc và pháp luật về các thông tin kế toán. Kế toán tổng hợp: Là người hướng dẫn kiểm tra các công việc do kế toánviên thực hiện. Tập hợp các tài liệu phần hành kế toán khác nhau, lập bảng kê, bảngphân bổ… Kế toán chi phí, công nợ: Có nhiệm vụ tập hợp tất cả các chi phí để tính giáthành sản phẩm và theo dõi công nợ của công ty. Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Chịu trách nhiệm theo dõiviệc tăng, giảm TSCĐ trên sổ chi tiết TSCĐ, tình hình nhập xuất vật tư, CCDC trênsổ chi tiết CCDC, lập báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư tại các phân xưởng, phântích mức độ tăng giảm vật tư đã sử dụng so với định mức, từ đó đề xuất ý kiếnnhằm tiết kiệm vật tư trong quá trình sử dụng. Kế toán vốn bằng tiền và tiền lương: là bộ phận chịu trách nhiệm theo dõicác khoản tăng, giảm các khoản liên quan đến tiền mặt, ngoại tệ… thu chi tiền kếthợp với thủ quỹ và hạch toán tiền lương của công nhân viên.Kế toán trưởngKế toán tổng hợpKế toán vốnbằng tiền vàtiền lươngThủ Quỹ Kế toán chiphí, công nợKế toán vật tư,công cụ dụng cụ,tài sản cố địnhKế toán ở các tổ sản xuấtBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học VinhSVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 19 Lớp: 51B13 Kế toán Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm thu, chi quản lý tiền mặt, theo dõi ghi chép cácnghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kiểm quỹ,đối chiếu sổ quỹ với số tiền hiện có và chuyển số liệu cho kế toán tổng hợp. Bỏo cỏo thc tt nghip Trờng đại học vinh khoa kinh tế === === Nguyễn thị hải BO CO THC TP TT NGHIP đơn vị thực tập: CÔNG TY Cổ PHầN xây dựng thơng mại ngọc minh Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu công cụ - dụng cụ ngành: kế toán Vinh - 4/2014 =  = SV: Bùi Thị Nhung Lớp: 48B3 - K toỏn Trờng đại học vinh khoa kinh tế === === BO CO THC TP TT NGHIP Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu công cụ - dụng cụ CÔNG TY Cổ PHầN xây dựng thơng mại ngọc minh ngành: kế toán GV hớng dẫn : ThS đờng thị quỳnh liên Nguyễn Thị Thanh Hải SV thực hiƯn : M· sè SV 1054018308 Líp : : 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Vinh - 4/2014 =  = SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp: 51B13 - Kế toán MỤC LỤC Trsang DANH MỤC VIẾT TẤT LỜI MỞ ĐẦU .1 PHẦN THỨ NHẤT TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGỌC MINH 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 1.1.1 Giới thiệu công ty 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ .4 1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 1.3 Đánh giá khái quát tình hình tài 1.3.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn 1.3.2 Phân tích tiêu tài 1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh 1.4.1 Đặc điểm chung 1.4.2 Tổ chức máy kế toán 11 1.4.3 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn 13 1.4.4 Tổ chức kiển tra cơng tác kế tốn .14 1.5 Phương hướng phát triển công tác kế tốn cơng ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh 15 PHẦN THỨ HAI THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU, CƠNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP XD TM NGỌC MINH 17 2.1 Đặc điểm, phân loại tình hình quản lý ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh 17 2.1.1 Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 17 2.1.2 Tình hình quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty 18 2.2 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty 20 2.2.1 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho 20 2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho .21 2.3 Tổ chức hạch toán ban đầu kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh 21 2.3.1 Chứng từ sử dụng chủ yếu kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ .21 2.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ thực tế công ty 22 2.3.3 Tài khoản sử dụng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty 30 2.4 Kế tốn chi tiết, tổng hợp ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh 30 2.4.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty 30 2.4.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty CP XD TM Ngọc Minh 36 2.5 Đánh giá thực trạng, giải pháp hoàn thiện kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ cơng ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh 44 2.5.1 Kết đạt .44 2.5.2 Hạn chế tồn 45 2.5.3 Sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty 45 2.5.4 Một số kiến nghị đóng góp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty .47 KẾT LUẬN .49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC VIẾT TẤT NVL, CCDC PXK PNK SL VL CP ĐT&TM Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Phiếu xuất kho Phiếu nhập kho Số lượng Vật liệu Cổ Phần Đầu tư thương mại DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ 1.2: Sơ đồ 1.3: Sơ đồ 1.4: Sơ đồ 1.5: Sơ đồ 2.1: Quy trình tổ chức sản xuất tạo sản phẩm Công ty Tổ chức máy quản lý công ty Trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ- ghi sổ 10 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 12 Trình tự ghi sổ ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ .14 Phương pháp thẻ song song .19 Bảng: Bảng 1.1: Bảng1.2: So sánh tình hình tài sản - nguồn vốn năm 2012 - 2013 .6 So sánh tiêu tài năm 2012 - 2013 Biểu: Biểu 2.1: Biểu 2.2: Biểu 2.3: Biểu 2.4: Biểu 2.5: Biểu 2.6: Biểu 2.7: Biểu 2.8: Biểu 2.9: Biểu 2.10: Biểu 2.11: Biểu 2.12: Biểu 2.13: Biểu 2.14: Biểu 2.15: Biểu 2.16: Biểu 2.17: Biểu 2.18: Biểu 2.20: Biểu 2.21: Biểu 2.22: Hóa đơn GTGT số 0004421 23 Phiếu nhập kho xi măng Hoàng Mai số 34/1 24 Hóa đơn GTGT số 0091907 25 Phiếu nhập kho 35/1 26 Giấy đề nghị cấp vật tư số 57 27 Phiếu xuất kho số 30/1 28 Giấy đề nghị cấp vật tư số 61 29 Phiếu xuất kho số 33/1 30 Thẻ kho Xi măng Hoàng Mai 31 Thẻ kho Máy Thủy Bình 32 Sổ chi tiết công cụ dụng cụ 33 Sổ chi tiết Nguyên, vật liệu .34 Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn vật liệu 35 Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn công cụ dụng cụ .36 Chứng từ ghi sổ số 100 37 Chứng từ ghi sổ số 101 38 Chứng từ ghi sổ 102 39 Chứng từ ghi sổ số 103 40 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ .41 Sổ TK 152 - Nguyên vật liệu .42 Sổ TK 153 - Công cụ dụng cụ .43 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện gia nhập thị trường giới, cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển đòi hỏi phải nhiều chiến lược sản xuất kinh doanh quảng bá doanh nghiệp Doanh nghiệp chiến lược chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, đặc biệt giá thành phải hợp lý phải đảm bảo doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận Trong điều kiện vậy, doanh nghiệp cách tổi thiếu hố chi phí sản xuất Trong trình sản xuất xây dựng yếu tố đầu vào quan trọng vốn đầu tư, nguyên vật liệu… Vì vậy, để nắm bắt thông tin kịp thời, hợp lý yếu tố sản xuất công ty cần phải làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu từ cung ứng, dự trữ, bảo quản sử dụng loại nguyên vật liệu Cơng tác kế tốn cơng ty tuân thủ theo chế độ quy định tài chính, phần hành kế tốn nhiều nhân viên đảm nhiệm nhiều phần hành tùy theo đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty Trong thời gian thực tập công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh, hoạt động xây dựng cơng trình nên việc hạch tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ thiếu Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xây dựng đa dạng với số lượng lớn nên để hạch tốn xác phù hợp phần hành dễ, sâu vào tìm hiểu chun mơn kết hợp với đam mê nghề nghiệp nhân viên kế tốn làm tốt phần hành Trên sở lý thuyết học thời gian thực tập công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh giúp đỡ cô, chú, anh, chị phòng kế tốn cơng ty hướng dẫn tận tình giáo em nhận thức tầm quan trọng công tác kế tốn ngun vật liệu,cơng cụ dụng cụ nên em chọn đề tài Bố cục báo cáo thực tập gồm phần: Phần thứ nhất: Tổng quan công tác kế tốn cơng ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài hạn chế mặt lý luận kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi hạn chế mặt nội dung phạm vi u cầu Kính mong đóng góp, giúp đỡ thầy Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh ban Giám đốc, cán phòng kế tốn Cơng ty CP XD TM Ngọc Minh để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo mơn kế tốn, tập thể cán phòng kế tốn Cơng ty CP XD TM Ngọc Minh tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh PHẦN THỨ NHẤT TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGỌC MINH 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 1.1.1 Giới thiệu công ty Công Ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh thành lập theo ĐKKD số 2703002030, cấp ngày 16/09/2008 Theo ĐKKD lần đầu, tên gọi, địa chỉ, số điện thoại hiên tại: Tên gọi: Công Ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh Địa trụ sở chính: Nhà ơng Hồng Văn Hà, xóm 2, xã Thái Sơn, huyện Đơ Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam Điện thoại: 038.3698939 - 098.3627593 Fax: 038.3698939 Vốn điều lệ: 450 000 000 đồng Danh sách thành viên góp vốn TT Tên thành viên Hoàng Văn Hà Hoàng Văn Nga Hoàng Văn Việt Nơi đăng ký hộ thường trú xóm 2, xã Thái sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xóm 2, xã Thái sơn, huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An xóm 2, xã Thái sơn, huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An Số cổ phần 1800 850 800 Tài khoản ngân hàng: 51110000042200- ngân hàng TMCP ĐT PTCN Phủ Diễn, phòng giao dịch Đơ Lương Hoặc số TK: 3603201003280 Ngân hàng NN PT nông thôn huyện Đô Lương, chi nhánh Văn Hiến Mã số thuế: 2900915204 chi cục thuế huyện Đô Lương Giám Đốc công ty ơng : Hồng Văn Hà Phó giám đốc cơng ty ơng : Hồng Văn Nga Kế tốn trưởng bà : Hoàng Thị Hoài 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Qua thời gian vào hoạt động đơn vị mở rộng phạm vi kinh doanh, trình độ nghiệp vụ người, vị trí nâng cao, lợi nhuận thu thể hàng năm tăng lên Công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh trụ sở đóng địa bàn xã Thái Sơn,huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An Từ thành lập Công ty dần vào ổn định, sản xuất kinh doanh đạt nhiều thành đáng kể Ký kết nhiều hoạt động xây dựng ngồi tỉnh Thi cơng xây dựng cơng trình đảm bảo chất lượng theo thiết kế dự toán phê duyệt Khi SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh hoàn thành xây dựng Công ty tiến hành nghiệm thu bàn giao, toán lý hợp đồng cách nhanh gọn Cơng ty đủ khả kinh nghiệm, tài chính, thiết bị máy móc nhân lực, đủ điều kiện để thi công công trình xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, điện nước… Mục tiêu Công ty năm phấn đấu mở rộng phạm vi hoạt động khắp khu vực Bắc miền Trung, làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm Công ty 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh a Chức - Lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh trụ sở - Tổ chức hoạt động kinh doanh, xây dựng, lắp đặt hệ thống cơng trình - Liên kết với cơng ty thành viên để thúc đẩy kinh doanh b Nhiệm vụ - Là cơng ty hoạt động xây dựng mua bán vật liệu… tạo dựng cho Đất Nước cơng trình lớn, thúc đẩy kinh tế Nghệ An nói riêng Nước nói chung - Thực chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định Nhà nước, chịu trách nhiệm tính xác thực báo cáo - Thực nghĩa vụ Nhà nước theo quy định Pháp luật - Thực nghĩa vụ người lao động theo quy định luật lao động để đảm bảo đời sống cho người lao động - Không ngừng cải tiến sở hạ tầng cho phù hợp với đặc điểm, khả kinh doanh đơn vị đồng thời đa dạng hàng hoá kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng c Ngành nghề kinh doanh Công Ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh vào hoạt động từ năm 2008 non trẻ ngành nghề kinh doanh đa dạng Ngành nghề kinh doanh hoạt động cơng ty: - Xây dựng cơng trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường), thủy lợi (đê, đập, kênh mương), điện (đường dây trạm biến áp) - Sản xuất, gia cơng khí; - Lắp đặt trang thiết bị hồn thiện cơng trình xây dựng; - Mua bán vật liệu xây dựng ( đá, cát, sỏi, xi măng, sắt, thép,…); - Mua bán cho thuê máy cơng trình; - Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ; - Sửa chữa ô tô, xe máy công trình loại; - Mua bán hàng tiêu dùng cá nhân gia đình; SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Biểu 2.14: Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn công cụ dụng cụ Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: xóm 2, Thái Sơn, Đơ Lương, Nghệ An Mẫu số: S11 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN KHO CÔNG CỤ DỤNG CỤ Tháng 01 năm 2014 Kho: Tất kho công cụ dụng cu Công ty Tên vật tư Tồn đầu ĐVT SL Máy khoan Máy bơm nước Mua bảo hộ lao động Dụng cụ giá lắp Máy Kinh Vỹ Máy Thủy Bình NHẬP TIỀN SL TIỀN Bộ 10.137.000 Chiếc Bộ 20 5.122.400 100 Bộ 4.922.240 24 cái 5.400.000 Cộng x ĐVT: VND 83.734.700 XUẤT SL TỒN CUỐI TIỀN 45.024.800 44.129.440 25.302.800 25.302.800 24.562.000 120 29.684.400 31.814.880 25 32.801.000 5.500.000 5.500.000 2.700.000 2.700.000 352.145.89 364.532.600 SL TIỀN 11.032.360 3.936.120 5.400.000 71.347.990 Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Người lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng tài - kế tốn) Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn công cụ dụng cụ, cuối tháng đối chiếu kiểm tra với sổ tài khoản 153 2.4.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty CP XD TM Ngọc Minhcơng ty hoạt động chủ yếu xây dựng cơng trình dân dụng…, nên nhiều loại ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ khác Mặt khác cơng trình xây dựng thời gian dài, nên việc hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên tạo xác cho số liệu, công ty sử dụng ghi sổ tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ, dễ làm phù hợp với quy mô công ty Công ty CP XD TM Ngọc Minh ghi sổ chứng từ ghi sổ vào chứng từ phiếu nhập, xuất kho vật tư chủ yếu, công ty không sử dụng bảng tổng hợp chứng từ gốc loại Mà từ chứng từ ghi vào chứng từ ghi sổ Công ty sử dụng hai sổ chủ yếu sổ tài khoản 152 “Nguyên liệu vật liệu”, tài khoản 153 “Công cụ dụng cụ” Sổ tổng hợp tập hợp tất loại vật liệu, công cụ dụng cụ, chi tiết danh điểm vật tư ghi cụ thể sổ chi tiết vật tư SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 36 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Sổ chứng từ ghi sổ công ty cuối tháng ghi sổ, không phân chia hai lần ghi Chứng từ ghi sổ, chứng từ phản ánh tăng giảm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Sau em xin trích số liệu tháng 01 năm 2014 kế tốn tổng hợp ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ: ( Trích Căn chứng từ HĐGTGTsố 0004421 ngày 15/01/2014) Biểu 2.15: Chứng từ ghi sổ số 100 Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: Xóm2, Thái Sơn, Đơ Lương, N.An Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QD-BTC Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31/01/2014 Số: 100 Đvt :VND Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Nhập xi măng Hồng Mai 152 133 331 Nhập thép Ф 16 152 133 Nhập kho thépФ6+ Ф8 152 133 331 3.946.800 394.680 Mua đá nhập kho 152 133 331 156.980.000 15.698.000 Nhập kho cát vàng 152 133 112 160.650.000 16.065.000 … …… …… x x Cộng Kèm theo 15 chứng từ gốc 331 Ghi 17.440.000 1.744.000 46.316.400 4.631.640 ……… 1.101.265.279 Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng tài - kế tốn) SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 37 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh ( Trích chứng từ PXK số30/1 ngày 25/01/2014 ) Biểu 2.16: Chứng từ ghi sổ số 101 Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: xóm 2, Thái Sơn, Đơ Lương, N.An Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QD-BTC Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31/01/2014 Số: 101 Đvt : VND Trích yếu Số hiệu tài khoản Nợ Số tiền Xuất XM Hồng Mai dùng 154 152 98.321.584 Xuất thép Ф16 dùng 154 152 46.316.400 Xuất thép Ф6+ Ф8 154 152 3.946.800 Xuất đá ngô dùng 154 152 187.124.600 Xuất cát vàng dùng 154 152 151.691.000 …… …… x x … Cộng Ghi ……… 845.279.361 Kèm theo 16 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng tài - kế tốn) SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 38 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh ( Căn chứng từ H ĐGTGT số0091907 ngày 17/01/2014) Biểu 2.17: Chứng từ ghi sổ 102 Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: Xóm 2, Thái Sơn, Đơ Lương, N.An Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QD-BTC Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31/01/2014 Số : 102 Đvt: VND Trích yếu Nhập máy khoan Nhập máy bơm nước Nhập bảo hộ lao động Nhập dụng cụ gá lắp Số hiệu tài khoản Nợ 153 133 153 133 153 133 153 133 111 331 111 112 Số tiền Ghi 45.024.800 4.502.480 25.302.800 2.530.280 24.562.000 2.456.200 31.814.880 3.181.488 Nhập máy kinh vỹ 153 331 5.500.000 Nhập máy Thủy bình 153 331 2.700.000 … …… …… Cộng x x ……… 387.360.479 Kèm theo 14 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) (Nguồn: phòng tài - kế toán) SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 39 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh ( chứng từ PXK số 33/1 ngày 26/01/2014) Biểu 2.18: Chứng từ ghi sổ số 103 Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: Xóm 2, Thái Sơn, Đơ Lương, N.An Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QD-BTC Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 31/01/2014 Số: 103 Đvt: VND Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Xuất máy khoan dùng 142 153 44.129.440 Xuất máy bơm nước dùng 242 153 25.302.800 Xuất bảo hộ lao động 142 153 29.684.400 Xuất dụng cụ giá lắp 242 153 32.801.000 Xuất Máy kinh vỹ 142 153 5.500.000 Xuất máy thủy bình 142 153 2.700.000 …… …… x x … Cộng Ghi ……… 364.532.600 Kèm theo 18 chứng từ gốc Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) (Nguồn: Phòng tài - kế tốn) Căn vào chứng từ ghi sổ kế toán lập sổ “Đăng ký chứng từ - ghi sổ” theo thứ tự thời gian, để đối chiếu với sổ cái, bảng cân đối phát sinh SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 40 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Biểu 2.20: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: Xóm 2, Thái Sơn, Đô Lương, N.An Mẫu số: S02b-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ - BTC Bộ trưởng BTC) SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 01 năm 2014 Đvt: VND Chứng từ ghi sổ Số tiền SH NT 100 31/01 1.101.265.279 101 31/01 845.279.361 102 31/01 387.360.479 103 31/01 364.532.600 … … … Cộng Người ghi sổ (Ký, họ tên) 37.452.189.150 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng tài - kế tốn) Sổ “Đăng ký chứng từ ghi sổ” dùng để đối chiếu với sổ cái, bảng cân đối phát sinh SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 41 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Biểu 2.21: Sổ TK 152 - Nguyên vật liệu Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: Xóm 2, Thái Sơn, Đơ Lương, N.An Mẫu số: S02C1-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ BTC Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Nguyên vật liệu; Số hiệu TK: 152 Tháng 01 năm 2014 Đvt: VND Chứng từ ghi sổ NTGS SH Số tiền TK Diễn giải ĐƯ NT Số dư đầu tháng Nợ 1.911.772.732 2.Số phát sinh tháng 31/01 100 31/01 Nhập xi măng Hoàng Mai 331 17.440.000 Nhập thép Ф 16 331 46.316.400 Nhập kho thépФ6+ Ф8 331 3.946.800 Mua đá nhập kho 331 156.980.000 Nhập kho cát vàng 112 160.650.000 …… … … … ……………… … 31/01 101 31/01 Xuất XM Hoàng Mai dùng 154 98.321.584 Xuất thép Ф16 dùng 154 46.316.400 Xuất thép Ф6+ Ф8 154 3.946.800 Xuất đá ngô dùng 154 187.124.600 Xuất cát vàng dùng 154 151.691.000 ……… …… … … … ……… Cộng phát sinh tháng Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 1.001.150.254 845.279.361 2.607.643.625 Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng tài - kế tốn) SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 42 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Biểu 2.22: Sổ TK 153 - Công cụ dụng cụ Đơn vị: Công ty CP XD TM Ngọc Minh Địa chỉ: Xóm 2, Thái Sơn, Đô Lương, N.An Mẫu số: S02C1-DN (Ban hành theo định số 15/2006/QĐ BTC Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Tên tài khoản: Công cụ dụng cụ; Số hiệu TK: 153 Tháng 01 năm 2014 Đvt: VND Chứng từ ghi sổ NTGS SH TK ĐƯ Diễn giải NT Số dư đầu tháng Số tiền Nợ 83.734.700 2.Số phát sinh tháng 31/01 102 … … 31/01 103 … … 31/01 Nhập máy khoan … 111 45.024.800 Nhập máy bơm nước 111 25.302.800 Nhập bảo hộ lao động 331 24.562.000 Nhập dụng cụ gá lắp 112 31.814.880 Nhập máy kinh vỹ 331 5.500.000 Nhập máy Thủy bình 331 2.700.000 …………… … …… 31/01 Xuất máy khoan dùng … 142 44.129.440 Xuất máy bơm nước dùng 242 25.302.800 Xuất bảo hộ lao động 142 29.684.400 Xuất dụng cụ giá lắp 242 32.801.000 Xuất Máy kinh vỹ 142 5.500.000 Xuất máy thủy bình 142 2.700.000 …………… … ………… Cộng phát sinh tháng Số dư cuối tháng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 352.145.890 364.532.600 71.347.990 Ngày 31 tháng 01 năm 2014 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng tài - kế tốn) SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 43 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh 2.5 Đánh giá thực trạng, giải pháp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh 2.5.1 Kết đạt - Với máy quản lý gọn nhẹ, phòng ban chức làm việc hiệu giúp lãnh đạo Công ty việc giám sát thi công, quản lý kinh tế, công tác tổ chức xây dựng, mua, khai thác nguyên vật liệu, tổ chức hạch toán tiến hành hợp lý, khoa học, phù hợp với điều kiện Phòng kế tốn Cơng ty bố trí hợp lý, phân cơng cơng việc cụ thể, rõ ràng cơng ty đội ngũ nhân viên kế tốn trẻ, trình độ lực, nhiệt tình trung thực… góp phần vào việc nâng cao hiệu kinh doanh, xây dựng tạo lợi nhuận cho cơng ty - Phương pháp hạch tốn kế toán theo phương pháp khai thường xuyên phù hợp với đặc điểm xây dựng kinh doanh yêu cầu cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời công tác quản lý Công ty Công ty áp dụng hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ Đây hình thức kế tốn ưu điểm hệ thống sổ sách tương đối gọn nhẹ, việc ghi chép đơn giản - Về địa bàn kinh doanh: quy mô kinh doanh Công ty ngày mở rộng Việc mua bán hàng hóa khơng thực phạm vi tỉnh Nghệ An mà mở rộng sang tỉnh khác - Tổ chức hạch tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ phòng kế tốn: Cơng tác kế tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ Công ty tiến hành dựa đặc điểm tình hình thực tế Cơng ty Từ cơng ty xây dựng kế hoạch sử dụng loại vật liệu, công cụ phù hợp với mục tiêu, u cầu quản lý cơng ty Kế tốn hạch tốn vật liệu, cơng cụ theo cơng trình, hạng mục cơng trình, mua vào bán ra, khai tác sử dụng, bán theo tháng rõ ràng - Về cơng tác thu mua hàng hóa: tổ chức linh hoạt, hợp lý, kho đảm bảo hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường - Tổ chức kho bảo quản: Nhằm đảm bảo không bị hao hụt, chất lượng vật liệu, công cụ công ty xây dựng hệ thống kho bảo quản theo tiêu chuẩn công ty đặt thuận tiện cho việc vận chuyển vật liệu, cơng cụ phục vụ xây dựng cơng trình, kinh doanh Vì cơng ty ngồi xây dựng cơng trình king doanh vật tư nên kho bảo quản gần công ty giúp cho kế toán thuận tiện q trình hạch tốn giúp cho việc kiểm tra trình thu mua, dự trữ bảo quản, sử dụng dễ dàng - Tổ chức hình thức kế toán tập trung tạo điều kiện để kiểm tra nghiệp vụ đảm bảo lãnh đạo tập trung thống kế toán trưởng đạo kịp thời lãnh đạo công ty toàn hoạt động xây dựng kinh doanh cơng tác kế tốn doanh nghiệp Ngồi ra, hình thức thuận tiện SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 44 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh việc phân công chun mơn hố cơng việc đối phòng kế tốn phòng ban khác 2.5.2 Hạn chế tồn Tổ chức cơng tác kế tốn nói chung kế tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ nói riêng Cơng ty CP XD TM Ngọc Minh số hạn chế cần khắc phục: - Việc tổ chức máy quản lý gọn nhẹ cần thiết, yêu cầu nay, cơng trình Cơng ty xây dựng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công nhanh, hạ giá thành, cơng trình hồn thành bàn giao giá trị lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nên việc kế toán làm nhiều phần hành tạo chồng chéo công việc không tránh sai sót - Hiện tại, Cơng ty chưa áp dụng hình thức kế tốn máy mà áp dụng kế tốn thủ cơng để tiến hành thực cơng tác kế tốn đơn vị Do cơng tác hoạch tốn kế tốn vật liệu, CCDC nói riêng cơng tác kế tốn nói chung Cơng ty gặp nhiều khó khăn việc hạch tốn chậm, sai sót nhiều - Trường hợp mua nhập kho nguyên liệu vật liệu, công ty không lập biên kiểm nghiệm vật tư để làm chứng từ lưu giữ, mà thủ kho kiểm tra sơ trước hàng nhập kho Hiện nguyên vật liệu Công ty chiếm khoảng 70% , định kỳ Công ty thực công tác kiểm nguyên liệu vật liệu cách xác,… - Kho bảo quản vậtcơng ty cơng trình tạm bợ khó bảo đảm số lượng, chất lượng vật liệu,công cụ dụng cụ Vật tư xếp chưa khoa học gây khó khăn cho việc nhập, xuất vật tư - Cơng ty chưa lập dự phòng giảm giá vật tư để tránh rủi ro tài - Mặc dù cơng ty áp dụng chế độ kế tốn theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 trưởng BTC q trình hoạch tốn kế tốn khơng đồng mẫu sổ mẫu chứng từ cụ thể: mẫu chứng từ sử dụng mẫu theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 trưởng BTC mẫu theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 trưởng BTC; mẫu sổ sử dụng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 trưởng BTC, mẫu báo cáo tài lại sử dụng theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 trưởng BTC 2.5.3 Sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc hồn thiện kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ cơng ty * Sự cần thiết hồn thiện kế toán NVL,CCDC: Để tiến hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần thiết phải yếu tố bản, là: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Ở doanh nghiệp sản xuất: NVL- đối tượng lao động CCDC- tư liệu lao động, tức hai ba yếu tố trình sản xuất, đóng vai trò sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm Vì vậy, NVL CCDC điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất kinh doanh NVL CCDC đặc điểm bị tiêu SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 45 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh hao toàn tham gia vào trình sản xuất giá trị chuyển dịch toàn lần dịch chuyển dần vào chi phí sản xuất kinh doanh Thơng thường doanh nghiệp sản xuất, chi phí NVL CCDC thường chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất giá thành sản xuất, nên cần biến động nhỏ NVL CCDC ảnh hưởng đến số tiêu quan trọng doanh nghiệp tiêu sản lượng, chất lượng sản phẩm, tiêu chi phí, tiêu giá thành…Do đó, để q trình sản xuất kinh doanh đảm bảo liên tục, doanh nghiệp phải tiến hành mua sắm, dự trữ, quản lý sử dụng cách phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh * Yêu cầu: Xuất phát từ cần thiết đặc điểm NVL CCDC trình sản xuất NVL CCDC cần theo dõi quản lý chặt chẽ mặt vật giá trị tất cá khâu mua sắm, dự trữ, bảo quản sử dụng - Ở khâu mua hàng đòi hỏi phải quản lý việc thực kế hoạch mua hàng số lượng, khối lượng, chất lượng, quy cách, chủng loại, giá mua chi phí đảm bảo tiến độ thời gian áp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Ở khâu bảo quản phải tổ chức tốt kho hàng, bến bãi, trang bị đầy đủ phương tiện đo lường cần thiết, tổ chức kiểm tra việc thực chế độ bảo quản với loại nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tránh hư hỏng, mát, đảm bảo an toàn tài sản - Ở khâu sử dụng đòi hỏi phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm, chấp hành tốt định mức, dự tốn chi phí nhằm tiết kiệm chi phí ngun vật liệu cơng cụ dụng cụ, góp phần quan trọng để hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập tích kũy cho đơn vị Để phát huy vai trò, chức kế tốn cơng tác quản lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ doanh nghiệp, kế toán cần thực tốt nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh xác, kịp thời số lượng, khối lượng, chất lượng, quy cách giá trị thực tế loại, thứ NVL CCDC nhập, xuất tồn kho - Vận dụng đắn phương pháp hạch tốn, phương pháp tính giá NVL CCDC nhập, xuất kho Hướng dẫn kiểm tra phận, phòng ban chấp hành nguyên tắc, thủ tục nhập, xuất thực nghiêm chỉnh chế độ chứng từ kế toán - Mở loại sổ (thẻ) kế toán chi tiết theo thứ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ theo chế độ, phương pháp quy định - Kiểm tra việc thực kế hoạch mua hàng, tình hình dự trữ sử dụng NVL CCDC theo dự toán, tiêu chuẩn, định mức chi phí phát trường SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 46 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh hợp vật tư ứ đọng bị thiếu hụt, tham ơ, lãng phí, xác định nguyên nhân biện pháp xử lý - Tham gia kiểm đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ theo chế độ quy định nhà nước - Cung cấp thơng tin tình hình nhập, xuất, tồn kho NVL CCDC phục vụ cơng tác quản lý Định kỳ tiến hành phân tích tình hình mua hàng, bảo quản sử dụng NVL CCDC * Nguyên tắc hoàn thiện: - Nắm vững chức năng, nhiệm cụ kế toán phần kế tốn nói chung phần hành kế tốn NVL, CCDC nói riêng Đồng thời vừa phán ánh vừa giám đốc q trình ln chuyển NVL,CCDC Phải hồn thiện từ máy kế tốn đến cơng tác kế tốn để góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt - Đặc trưng doanh nghiệp nói chung cơng ty CP TM Ngọc Minh nói riêng tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, qua tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Do đó, mục tiêu kế toán phục vụ cho mục tiêu nên phải lấy lợi ích hiệu kinh tế làm động lực cho hồn thiện cơng tác kế tốn - Cơng tác hồn thiện phải dựa mơ hình chung hạch toán, quy định ghi chép luân chuyển chứng từ để hoàn thiện Bởi hoạt động kinh doanh đa dạng nên tùy doanh nghiệp cụ thể mà việc tổ chức hạch tốn điểm khác đơn vị Do tảng để hoàn thiện phải quy định chung chế độ kế toán hành Như vậy,ngun tắc hồn thiện kế tốn NVL,CCDC sửa chữa sai sót, yếu tố chưa khoa học, chưa hợp lý để đến chung xác nhiều người chấp nhận, quy định Hoàn thiện trình nắm bắt ký thuyết để vận dụng vào thực tế từ thực tế đa dạng phong phú bổ sung cho lý thuyết 2.5.4 Một số kiến nghị đóng góp hồn thiện kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty * Về công tác quản lý kế toán: - Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, thị trường cho cán quản lý - phân cơng hợp lý việc đảm nhận công việc nhân viên kế tốn để tránh chồng chéo, sai sót nâng cao hiệu làm việc - Đối với kế tốn, cần thống chế độ cơng ty sử dụng , bên cạnh chế độ quy đinh kế toán hay thay đổi nên cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ để tuân thủ quy định nhà nước, tài Bên cạnh SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 47 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh chuyên môn phải nâng cao phẩm chất đạo đức người kế toán, đặc biệt cần xã hội ngày phát triển với tệ nạn xã hội ngày tăng - Công ty nên áp dụng phần mềm kế tốn máy q trình làm việc để đảm bảo xác, nhanh gọn, tiết kiệm chi phí thời gian Đồng thời, giảm khối lượng công việc phải làm nhân viên kế toán - Tăng cường nhân viên kế toán để tránh nhầm lẫn, sai sót - Đầu tư trang thiết bị cho phòng kế tốn: Phòng kế tốn ln ln phải sử dụng khối lượng lớn sổ sách, cập nhật chứng từ hệ thống báo cáo thông tin Muốn cho công việc thực cách nhanh nên trang bị thêm máy vi tính cho phòng kế tốn giảm bớt việc tích trữ lượng lớn tài liệu, sổ sách đồng thời tiết kiệm công sức thời gian làm việc cho nhân viên kế toán Đồng thời đáp ứng kịp thời trình độ khoa học cơng nghệ thông tin đại ngày * Về công tác kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ: - Công ty cần xây dựng hệ thống danh điểm vật tư thống tồn Cơng ty để dễ dàng kiểm tra tình hình nhập - xuất - tồn kho vật tư Điều hoàn toàn cần thiết Cơng ty, giúp kế tốn kiểm tra, đối chiếu, theo dõi, nâng cao hiệu công tác kế tốn - Cơng ty cần quan tâm đến kho bảo quản cơng trình tránh hao hụt, đảm bảo chất lượng cho vật liệu, công cụ để xây dựng giảm chi phí đem lại lợi nhuận - Kế tốn nên lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tránh rủi ro - Trong trình thu mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ cần lập Biên kiểm nghiệm vật tư để làm chứng từ lưu trữ sử dụng việc kiểm tra sau - Việc bảo quản vật liệu, công cụ cần xếp khoa học hợp lý thể, bảo quản theo tính chất loại, theo mức độ hao hụt, theo mật độ sử dụng,… - Về việc hoàn thiện nghiệp vụ nhập - xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ : nghiệp vụ thu mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chưa Biên kiểm nghiệm vật tư kèm theo cần xem xét lại việc lập PNK Đối với nghiệp vụ xuất kho cần giấy đề nghị vật tư kèm theo phải phê duyệt giám đốc SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 48 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh vô gay gắt, yêu cầu đặt với công ty làm với lượng tiền vốn định tạo sản phẩm chất lượng cao nhất, hiệu Vì vậy, hạch tốn kế tốn ngun vật liệu,công cụ dụng cụ ngày trở nên quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh nói riêng Với máy kế toán tổ chức cách hợp lý, gọn nhẹ, đội ngũ cán kế tốn trẻ, lực tận tâm với nghề góp phần tích cực cơng tác hạch tốn, cung cấp thơng tin hữu ích phục vụ cơng tác quản lý, phân tích tài giúp cho ban lãnh đạo đưa định đắn Trải qua năm xây dựng phát triển, từ ngày đầu tách ra, sở vật chất khó khăn, máy móc lạc hậu nay, Cơng ty phát triển chiều rộng chiều sâu Mặc dù gặp nhiều khó khăn sức ép thị trường, cạnh tranh…, cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Cơng ty khơng ngừng củng cố hồn thiện góp phần khẳng định vị trí Cơng ty kinh tế Qua thời gian thực tập Cơng ty, em thấy tầm quan trọng kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ nói riêng Thơng qua kế tốn ngun vật liệu, công cụ dụng cụ giúp cho đơn vị sản xuất kinh doanh bảo quản tốt vật tư, ngăn ngừa tiêu hao, lãng phí, mát làm thiệt hại đến tài sản doanh nghiệp đồng thời góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng tốc chu chuyển vốn Do thời gian thực tập tìm hiểu thực tế khơng dài, trình độ thực tiễn hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp ý kiến thầy, giáo khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh để báo cáo thực tập tốt nghiệp em ngày hoàn thiện Qua em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn ThS Đường Thị Quỳnh Liên cô, chú, anh, chị kế tốn Cơng ty CP XD TM Ngọc Minh nhiệt tình giúp đỡ em việc hoàn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Đô Lương, tháng 04 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Hải SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 49 Lớp: 51B13 - Kế toán Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng thầy giáo khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh Các báo cáo tài chính, hồ sơ lực nhà thầu, sổ sách chứng từ Công ty CP xây dựng thương mại Ngọc Minh Các Quyết Định Bộ TàiCơng ty áp dụng Hệ thống chế độ kế tốn DN- Bộ Tài chính- NXB Tài Giáo trình tài doanh nghiệp phần I, II Giáo trình tổ chức hạch tốn kế tốn doanh nghiệp, chủ biên thạc sĩ Hồ Thị Mỹ Hạnh - Trường Đại Học Vinh Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh công ty CP XD TM Ngọc Minh SVTH: Nguyễn Thị Thanh Hải 50 Lớp: 51B13 - Kế toán ... = 1, 366 3.547.728.593 12 .569. 713 . 712 2.979 .11 4.789 12 .569. 713 . 712 12 .569. 713 . 712 9.0 21. 985 .11 9 656.487.056 8.8 21. 985 .11 9 9.590.598.923 8.8 21. 985 .11 9 lệch *10 0= 28,224 *10 0 = 23,7 01 (23,78) (10 ,75)... 27,9 61 100 - 5. 811 .889.872 86,002 9.0 21. 985 .11 9 71, 776 23,78 5.778.485.0 51 178 ,15 6 10 0 12 .569. 713 . 712 Vốn chủ sở hữu 3 .15 4.323.770 52,004 Số tiền 3.547.728.593 28,224 (23,78) 10 0 12 .569. 713 . 712 10 0... hạn 2.328 .14 7.460 34,4 51 2.979 .11 4.789 23,7 01 (10 ,75) Tổng tài sản 6.757.823.838 Nợ phải trả 3.243.500.068 47,996 Tổng nguồn vốn 6.757.823.838 Tỷ lệ (%) 6=3-2 7=6 /1 10,75 5 .16 0.922.545 11 6,508 650.967.329
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ tại CÔNG TY Cổ PHầN xây dựng và thương mại ngọc minh, Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ tại CÔNG TY Cổ PHầN xây dựng và thương mại ngọc minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn