Biểu hiện bệnh trầm cảm của bệnh nhân ở độ tuổi từ 18–45 đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (BVTTĐN) từ tháng 1008–309

82 57 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:15

MỞ ĐẦU Lý chọn ñề tài: Cuộc sống xã hội đại – xã hội cơng nghiệp hố - đại hố người vào tất hoạt động mà tồn đó, đòi hỏi người có tập trung cao độ, sống diễn với tốc độ chóng mặt, nhịp điệu hối hả, sơi động đòi hỏi người ln phải cố gắng khơng ngừng mà khơng đủ thời gian ñể ñáp ứng với yêu cầu khắc nghiệp mà xã hội đại đặt ra, bắt phải lao động nhiều chân tay trí óc, bắt buộc người phải hoạt ñộng lúc nơi, hoạt ñộng thời ñiểm sống Con người đại có thời gian dành riêng cho thân mình, cho nhu cầu riêng mình, cho gia đình mình…Theo W.H.Auden gọi kỉ nguyên ñại “ Kỉ nguyên lo âu”, muốn sống tồn xã hội cơng nghiệp người phải bương chải, tảo tần ñảm bảo ñược sống vật chất no ñủ ñược, mà ñời sống kinh tế no đủ, sức khoẻ tinh thần (Tâm lý) người ( Sức khỏe tinh thần bốn thành phần yếu sức khoẻ người) ngược lại bị căng thẳng, ức chế mạnh, làm nảy sinh nhiều bệnh xã hội nguy hiểm liên quan ñến ñời sống sức khoẻ tinh thần, bệnh nguy hiểm ñã, ñang gặp phải phổ biến xã hội ngày BỆNH TRẦM CẢM Bệnh trầm cảm bệnh thuộc sức khoẻ tinh thần không chừa ai, khơng phân biệt độ tuổi, hồn cảnh kinh tế, yếu tố chủng tộc, giới tính…Với đời sống xã hội Hoa Kỳ, giới chuyên môn y khoa cho biết có khoảng 12% phụ nữ 7% nam dân số quốc gia mắc chứng trầm cảm, lúc Mỹ có khoảng 14 triệu người mắc chứng trầm cảm Theo Viện quốc gia sức khoẻ tâm thần Hoa Kỳ nghiên cứu 10 quốc gia khác ñều cho thấy có kết tương tự Hoa Kỳ Theo tổ chức y tế giới (WHO) bệnh trầm cảm trở thành nguyên nhân gây sức lao ñộng ñứng hàng thứ hai giới vào năm 2020 ngun nhân hàng đầu gây tàn phế nữ giới, thời ñiểm ( 2001 ) có 121 triệu người bị trầm cảm VN theo Trần Văn Cường cộng sự, trầm cảm chiếm 13,2% dân số Dân số giới năm có khoảng 5% mắc chứng bệnh liên quan ñến trầm cảm, nghiên cứu dịch tễ lâm sàng riêng nhiều nước cao như: Pháp năm có nam 3,4% nữ 6,0%, đời có nam 10,7%, nữ 22,4% ( Theo Levine Sellouch 1993); Theo Kielhoz (1974) vào kết ñiều tra 10.000 thầy thuốc hành nghề nước Châu Âu ( Áo, Đức, Pháp, Ý, Thuỵ Sĩ )cho biết có 10% bệnh nhân ñến khám ña khoa có rối loạn trầm cảm 5% trầm cảm thể Và 90% bệnh nhân thầy thuốc khơng chun điều trị theo dõi Bệnh trầm cảm gây ảnh hưởng nghiêm trọng ñến phát triển kinh tế, xã hội năm nhà nước phải trích phần khơng nhỏ ngân quỷ ñể nghiên cứu, ñiều trị, tuyên truyền phòng ngừa bệnh trầm cảm, trầm cảm triệu chứng ảnh hưởng trực tiếp ñến tất mặt sinh hoạt, tác ñộng lên cá nhân bệnh nhân giảm khí sắc, hứng thú lao động, học tập, dòng hoạt động chậm chạp hay hiệu quả, hành vi, thái độ khơng phù hợp với thân bệnh nhân chuẩn mực ñạo ñức mà xã hội ñặt ra, không ảnh hưởng lên thân người bệnh mà ảnh hưởng đến người xung quanh, người thân họ, cảm giác, tâm trạng buồn chán đơn khơng đủ mạnh để bộc lộ hết lên bề mặt nhân cách, hành vi người bị bệnh Thế nhưng, trầm cảm chưa nhìn nhận cách khoa học, có thói quen nghĩ cảm giác buồn người khác nhanh chóng qua mau, tệ hại có xu hướng tin ñấy tâm trạng, cảm giác bình thường, nhiều lúc ta khơng thể tin cá nhân bề ngồi khoẻ mạnh, hoạt bác, u đời lại mắc bệnh trầm cảm, TC bệnh tâm thần lâm sàng cần ñược chữa trị kịp thời, ñể lâu bệnh trở nên phức tạp, khó ñiều trị hơn, không ñiều trị sớm ñể lại di hại tâmnặng nguy tự sát cao, thân người bị bệnh mà ảnh hưởng đến xã hội, trách nhiệm thân người hiểu biết để thân hay người xung quanh mắc phải cần giúp họ ñến với sở y tế chuyên ngành ñể chữa trị kịp thời Theo giới chun mơn đánh giá bệnh trầm cảm bệnh chữa trị phòng ngừa ñược Thế thực tế xã hội có người hỏi “ Anh chị có biết bệnh trầm cảm khơng?” có biết nào? biểu …Hơn cơng trình nghiên cứu ngồi nước chưa có quan điểm thống với cách nhìn nhận, triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh …Có quan niện cho trầm cảm khơng thỗ mãn nhu cầu tình dục, hay trầm cảm hậu giận thân mình…Nhưng thực tiễn biểu nguyên nhân dẫn đến trầm cảm chưa có lý thuyết, quan niện chứng minh cả, mà nhà nghiên cứu khác ñều cho quan niệm đắn Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tơi tiến hành nghiên cứu ñề tài “Biểu bệnh trầm cảm bệnh nhân ñộ tuổi từ 18–45 ñang ñiều trị Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (BVTTĐN) từ tháng 10/08–3/09”nhằm tìm hiểu biểu BTC thực tế bệnh nhân ñang ñiều trị bệnh viện thời gian kể trên, từ đưa số giải pháp để nâng cao hiểu biết, hiệu cơng tác điều trị, phòng, chống bệnh trầm cảm xã hội Đối tượng nghiên cứu: Biểu bệnh trầm cảm bệnh nhân ñang ñiều trị BVTTĐN từ tháng 10/2008 – 3/2009 Tiêu chuẩn ñể chọn ñối tượng vào mẫu: Chọn mẫu thuận lợi bệnh nhân ñã ñang ñiều trị BVTTĐN thời gian từ tháng 10/ 08 – 3/09 có đủ tiêu chuẩn chẩn ñoán TC theo tiêu chuẩn DSM, ICD –10 theo thang ñánh giá trầm cảm thu gọn Beck với cấu trúc 13 đề mục, mục có nội dung Tiêu chuẩn chẩn đốn DSM ICD – 10 sau: - Giảm cân liên tục - Sự khác ngày triệu chứng (Nặng sáng,ñêm dễ chịu) - Mất ngủ cuối giấc ( Dậy sớm so với bình thường ) - Rối loạn vận ñộng, thường chậm , đơi có kích động trầm cảm - Khơng có sức sống, uể oải, mệt mỏi - Khí sắc giảm, buồn rầu, thích nơi tối tăm,tránh tiếp xúc với xung quanh - Mất hứng thú hoạt ñộng liên quan ñến giảm hoạt ñộng cảm xúc - Các triệu chứng cần phải biểu thời gian hai tuần Khách thể nghiên cứu: Bệnh trầm cảm bệnh nhân Khách thể khảo sát: NC ñược tiến hành 50 BN ñộ tuổi từ 18- 45 ñang ñiều trị BVTTĐN từ tháng 10/08- 3/09, thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn chọn bệnh, không phạm phải tiêu chuẩn loại trừ Mục đích nhiên cứu: Nhằm tìm hiểu biểu bệnh trầm cảm bệnh nhân ñộ tuổi từ 18-45 ñang ñiều trị BVTTĐN từ tháng 10/2008 – 3/2009 Trên sở đưa số giải pháp phù hợp nhằm giúp người hiểu, nhận biết sớm, ñiều trị hiệu quả, phòng tránh bệnh trầm cảm xã hội Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hoá số vấn ñề lý luận bệnh trầm cảm Tìm hiểu biểu bệnh trầm cảm bệnh nhân ñộ tuổi từ 18-45 ñang ñiều trị BVTTĐN từ tháng 10/08- 3/09 Bước ñầu ñề xuất số giải pháp nhằm giúp ñối tượng nhận biết sớm, điều trị hiệu quả, phòng tránh bệnh trầm cảm Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: NC yếu tố thuộc nội hàm bệnh trầm cảm Thời gian: NC ñược tiến hành từ tháng 10/2008 - 3/2009 Khơng gian: Các bệnh nhân độ tuổi từ 18 - 45 ñang ñiều trị BVTTĐN từ tháng 10/2008-3/2009 ( Nội ngoại trú) Giả thuyết khoa học: Biểu bệnh trầm cảm bệnh nhân, ña dạng, phong phú, phức tạp có khác giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp lý luận Phương pháp thực tiễn Phương pháp quan sát Phương pháp trắc nghiệm Phương pháp phân tích tiểu sử Phương pháp thống kê toán học NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1: Tổng quan lịch sử nghiên cứu bệnh trầm cảm 1.1.1: Trên giới: Lịch sử nghiên cứu từ xa xưa thời điểm tơi tiến hành ñề tài nghiên cứu có nhiều nhà khoa học khác nhau, thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, tìm hiểu nghiên cứu nó, phạm vi đề tài này, tơi dựa cơng trình nghiên cứu sau: - Thời cổ ñại: Các rối loạn cảm xúc ñã ñược nhận dạng bệnh, Saul ñã mô tả triệu chứng, biểu bệnh trầm cảm - Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (Gọi tắc bệnh trầm cảm), trước ñây gọi loạn thần hưng - trầm cảm, ñã ñược thầy thuốc triết gia người Hi Lạp nhận biết, ñặc biệt Hippocrates vào kỷ IV trước công nguyên Theo quan điểm thể dịch thời giờ, ơng ta cho thăng loạn thăng thể dịch với góp mặt mơi trường, thể cảm xúc Ơng mơ tả hưng cảm có liên quan đến việc tiết sữa lại thích hợp với tình trạng mê sảng có kết hợp với nhiễm trùng hậu sảu - Bốn kỷ sau ơng Hippocrates , Areteus mơ tả cách rõ ràng chu kỳ khí sắc, theo ông trầm cảm xuất trước hưng cảm ( Học thuyết thể dịch) - Galen, thầy thuốc Hi Lạp, hành nghề Rôma vào kỷ II sau cơng ngun, tiếp tục truyền thống quan điểm thể dịch, cho trầm cảm thừa mật ñen ( Cho nên có từ melankhole, melan có nghĩa ñen, khole mật) ông ta ñã bắt ñầu xét ñến yếu tố tâm lý, xúc cảm ước muốn khiêu dâm - Năm 1896 bệnh trầm cảm ñã ñược Emil Kraepelin, nhà TLH người Đức ñã tách thành bệnh ñộc lập dựa thống biểu lâm sàng tính chất tiến triển, ơng hợp thể bệnh trước ñược coi bệnh ñộc lập “ Bệnh thao cuồng”, “ Bệnh sầu uất”, “ Bệnh loạn tâm thần tuần hoàn”, với thay ñổi giai ñoạn trái ngược kết hợp giai ñoạn tương phản ( Falret, Baillarger, Magnam ) - I.P.Paplơp: Đã nói trạng thái hưng cảm hưng phấn toàn não từ cao xuống thấp với tăng cường mạnh hoạt ñộng liên tưởng ñến bán cầu ñại não rơi vào trạng thái hoạt ñộng hỗn loạn hưng phấn ưu vỏ Ngược lại trầm cảm, theo ơng có giảm hoạt ñộng não với suy kiệt vỏ ức chế -Levitan (1997) ñã nghiên cứu 8116 bệnh nhân từ 15 - 64 tuổi xác ñịnh tỉ lệ rối loạn trầm cảm điển hình 8%, có xu hướng tăng lên gấp lần 25 năm gần ñây, nữ cao gấp lần nam tăng lên tuổi 40 Viện nghiên cứu sức khoẻ tâm thần Hoa Kỳ ( NIMH ), cho thấy tỉ lệ trầm cảm điển hình 5% → Ngồi giới nhiều nhà khoa học khác nghiên cứu bệnh trầm cảm Kielhoz ( 1974 , Pichot.P ( 1973 )…Nhưng tưởng từ xưa đến chưa có thống với nhau, mà nhà nghiên cứu nói lên khía cạnh khác bệnh trầm cảm Hiện nay, nghiên cứu hay chữa trị Việt Nam ñều ñồng ý thống theo cách nhìn nhận phân chia Hiệp hội tâm thần Mỹ ( Viết tắc DSM- IV) Tổ chức Y tế giới ( Viết tắc ICD- 10) - Theo tổ chức y tế giới, rối loạn khí sắc bệnh rối loạn tâm thần , phân loại lần thứ trọng ñến loại gọi hưng - trầm cảm ( Pyschose manico- depressive) Trong bảng phân loại lần thứ 10 ( ICD- 10 năm 1992 ) xếp tấc rối loạn khí sắc có ngun nhân khác vào nhóm Với mã số từ F30- F39 dùng để rối loạn khí sắc ( Mood disorders) - Theo Hội Tâm Thần học Mỹ ( DSM-IV năm 1994 ): Phân loại HHTTMỹ hoàn thiện hơn, phát triển Rối loạn khí sắc với mã số lưu hành cho trầm cảm chủ yếu rối loạn lưỡng cực ñược biểu chữ số thứ 1.1.2: Việt Nam: Tuy chưa phát triển mạnh nước giới chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu chuyên sâu bệnh trầm cảm, phát triển, có nhiều đóng góp vào việc nhận biết sớm, điều trị, phòng ngừa hiệu - Theo tiến sĩ Trần Hữu Bình, ĐH Y Hà Nội, có nghiên cứu rối loạn trầm cảm bệnhbệnh nhân bị bệnh tiêu hoá dàyruột - Theo nghiên cứu Trần Văn Cường cộng ( 2002 ) trầm cảm chiếm 13,2% dân số, diễn 10 xã thuộc vùng kinh tế khác nước - Tiến sĩ Cao Tiến Đức nghiên cứu số ñặc ñiểm lâm sàng 43 bệnh nhânbiểu trầm cảm điều trị BV, 43 người nam chiếm 41,9%, nữ chiếm 58,1%, tuổi trung bình nam 39,5 tuổi nữ 39 tuổi Triệu chứng lâm sàng mệt mỏi, sinh lực, rối loạn giấc ngủ 95,4%; buồn rầu 83,7%; lo lắng bệnh tật 76,7%; bứt rứt, bồn chồn, cử ñộng chậm 72,1%; chán ăn 69,8%; quan tâm thích thú, khó tập trung 67,4%; chán nản buôn xuôi 62,8%; ý nghĩ hành vi tự sát 44,2% Trong tỉ lệ trầm cảm nặng 58,2%; trầm cảm vừa 27,9%; trầm cảm nhẹ 13,9% - Theo nghiên cứu thời gian gần ñây Việt Nam, trầm cảm biểu mạnh mẽ trẻ em thiếu niên VN như: Năm 1982 – 1989 ( Viện nhi ) có thấy biểu rối loạn hành vi cảm xúc học sinh ñộ tuổi từ 6- 15 10- 26% Giai ñoạn từ 1990 – 1995 ( Viện nhi ) có biểu tổn thương hành vi cảm xúc học sinh từ – 32% Theo ñiều tra toàn quốc Viện nhi thực thấy rối loạn cảm xúc chiếm -6% Trong nghiên cứu “ Xây dựng mơ hình chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho học sinh thành phố Đà Nẵng” bác sĩ Nguyễn Văn Thọ cộng thực năm 1998 – 2000, cho thấy lo âu - trầm cảm chiếm 10 – 21% số học sinh có vấn đề sức khoẻ tâm thần → Tóm lại giới VN có nhiều nghiên cứu bệnh trầm cảm, nhiên ñây nhà nghiên cứu ñã ñi theo cách nghĩ, cách nhìn nhậnnhân họ, chưa có quan niện thống, chưa có có cách nhìn nhận bao qt hết tấc mặt bệnh trầm cảm, tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau, mà nhà nghiên cứu nên chọn cho lý thuyết, cách nhìn nhận mà phù hợp với u cầu đặt Và phạm vi đề tài này, tơi tiến hành nghiên cứu so sánh kết thực nghiệm thu ñược theo cách nhìn nhận đánh giá DSM- IV ICD- 10 1.2 Các lý thuyết khác bệnh trầm cảm: Trong lịch sữ bệnh có nhiều học thuyết tâm lý khác ñề cập ñến trầm cảm góc độ khác Dưới số thuyết 1.2.1 Thuyết phân tâm học bệnh trầm cảm: - Trong tác phẩm “ Tiếc nối trầm muộn” S.Freud ( 1917 ) ñã lý luận khả tiềm ẩn trầm cảm ñược tạo sớm thời kỳ ấu thơ Trong suốt giai đoạn mơi miệng, nhu cầu đứa trẻ khơng thỏa mãn, khơng đầy đủ hay thừa thãi, dẫn ñến việc chủ thể trở nên gắn bó với giai đoạn trở nên lệ thuộc vào đòi hỏi đặc thù Với ngưng lại này, với phát triển tâm tính dục, với gắn kết giai đoạn mơi miệng, chủ thể phát triển khuynh hướng lệ thuộc nhiều vào người khác ñối với việc trì lòng tự trọng - Trên sơ sở phân tích thiếu hụt tình cảm, Freud giả thuyết ñối với ñứa trẻ sau mát người thân yêu chết, ly tán hay tình thương u…Đứa trẻ phóng chiếu, nhập tâm vào người hay đồng hóa với người để xóa bỏ nỗi mát Ơng ñã khẳng ñịnh, người bệnh nuôi dưỡng cách vô thức cảm xúc âm tính người mà họ u q, từ mà họ trở thành đối tượng thù ghét hay giận thân họ Ngoài ra, người bệnh cảm thấy uất ức bị bỏ rơi xuất mặc cảm tội lỗi, tội lỗi có thực hay tưởng tượng từ người ñã → Mặc dù vậy, số luận thuyết S.Freud có đóng góp đáng kể, luận thuyết ơng có khả tiềm ẩn trầm cảm ñược tạo từ sớm thời kỳ ấu thơ trầm cảm ñược thúc ñẩy từ kiện gây stress sống mát mát, chia ly, ly dị, hay thất bại, việc làm… 1.2.2 Thuyết nhận thức vê trầm cảm: - Có hai giả thuyết xem trung tâm tiếp cận nhận thức với trầm cảm Một giả thuyết cho nhận thức tiêu cực dẫn ñến nhìn tiêu cực kiện sống thân tự cảm thấy có trách nhiệm, theo mơ hình khơng tự lực cho trầm cảm bắt nguồn từ niềm tin người có khơng có kiểm sốt cá nhân kiện có ý nghĩa sống - Thuyết nhận thức A Beck trầm cảm, ( Một nhà nghiên cứu hàng ñầu trầm cảm ): Luận ñề trung tâm Aron Beck ( 1967, 1985, 1987 ) coi trình yếu tố khởi phát trầm cảm Theo ông người trầm cảm, họ thường hướng phía giải thích tiêu cực Ơng cho từ thời niên thiếu người trầm cảm có khuynh hướng này, nhìn nhận giới cách tiêu cực, qua mát cha mẹ, qua chuỗi thành công không nhớ đến, qua việc bị lập khỏi nhóm bạn 10 ... phát từ thực tiễn nói trên, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài Biểu bệnh trầm cảm bệnh nhân ñộ tuổi từ 18–45 ñang ñiều trị Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (BVTTĐN) từ tháng 10/08–3/09”nhằm tìm hiểu biểu. .. hội đại, biểu bệnh trầm cảm cơng nhân xí nghiệp có mức độ biểu trầm cảm cao nhất, số 20 bệnh nhân nữ cơng nhân xí nghiệp có đến 50% họ biểu mức độ nặng chiếm 40% 100% số lao động có trầm cảm Trong... luận bệnh trầm cảm Tìm hiểu biểu bệnh trầm cảm bệnh nhân ñộ tuổi từ 18-45 ñang ñiều trị BVTTĐN từ tháng 10/08- 3/09 Bước ñầu ñề xuất số giải pháp nhằm giúp ñối tượng nhận biết sớm, ñiều trị hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu hiện bệnh trầm cảm của bệnh nhân ở độ tuổi từ 18–45 đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (BVTTĐN) từ tháng 1008–309, Biểu hiện bệnh trầm cảm của bệnh nhân ở độ tuổi từ 18–45 đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (BVTTĐN) từ tháng 1008–309

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn