(Luận văn thạc sĩ) Biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

146 44 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 08:15

Biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai ChâuBiện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG PHI HÙNG BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG PHI HÙNG BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Thị Kim Linh THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác chưa công bố tài liệu Thái Nguyên, tháng năm 2018 Học viên Hoàng Phi Hùng i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ đề tài “Biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” thực trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên trang bị vốn kiến thức lý luận khoa học quản lý, giúp cho em nghiên cứu hoàn thiện đề tài Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Hà Thị Kim Linh, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tạo cho tác giả tự tin để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới đồng chí cán bộ, giáo viên trường THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu tạo điều kiện giúp tác giả nghiên cứu, khảo sát cung cấp thông tin, tư liệu cho luận văn Mặc dù nhiều cố gắng q trình nghiên cứu song luận văn không tránh khỏi sai sót, mong nhận dẫn, góp ý q báu thầy giáo, giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Lai Châu, tháng năm 2018 Tác giả Hoàng Phi Hùng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nước giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Đội ngũ giáo viên trung học sở 1.2.2 Động lực làm việc 10 1.2.3 Tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở 13 1.3 Một số vấn đề tạo động lực làm việc giáo viên trung học sở 15 iii 1.3.1 Đặc điểm hoạt động lao động giáo viên trung học sở 15 1.3.2 sở tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở 16 1.3.3 Nội dung tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở 22 1.3.4 Vai trò tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở 34 1.4 Nhà quản lý việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trung học sở 37 1.4.1 Lập kế hoạch tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên 37 1.4.2 Tổ chức thực tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trung học sở 39 1.4.3 Chỉ đạo triển khai tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trung học sở 40 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá việc tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trung học sở 42 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở 44 1.5.1 Yếu tố bên nhà trường 44 1.5.2 Yếu tố bên nhà trường 48 Kết luận chương 52 Chương 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ TẠI HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU 53 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 53 2.1.1 Vài nét tình hình giáo dục huyện Than Uyên 53 2.1.2 Mục tiêu, nội dung phương pháp khảo sát thực trạng 55 2.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 57 2.2.1 Nhận thức động lực làm việc giáo viên trung học sở 57 2.2.2 Thực trạng tạo động lực làm việc giáo viên trung học sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 62 iv 2.2.3 Thực trạng biểu động lực làm việc giáo viên THCS 75 2.2.4 Thực trạng khó khăn trình tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở 80 2.2.5 Thực trạng ảnh hưởng nhân tố đến tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 82 2.3 Đánh giá chung thực trạng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 90 2.3.1 Ưu điểm 90 2.3.2 Tồn 91 2.3.3 Nguyên nhân 92 Kết luận chương 94 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS TẠI HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU 95 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 95 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích, tính định hướng 95 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 95 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 95 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính sáng tạo, thường xuyên 96 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi biện pháp 96 3.2 Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trung học sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 96 3.2.1 Tổ chức hồn thiện mơ tả cơng việc cho giáo viên trung học sở theo hướng cụ thể, rõ ràng, gọn nhẹ khoa học 96 3.2.2 Tạo điều kiện thời gian, sở vật chất, tài chính, hội học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trình thực nhiệm vụ 99 v 3.2.3 Xây dựng môi trường làm việc khoa học, hợp tác giáo viên 102 3.2.4 Tổ chức hồn thiện hệ thống đánh giá cơng tác thi đua, khen thưởng giáo viên trung học sở 107 3.3 Mối quan hệ biện pháp 110 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 110 3.4.1 Đối tượng khảo sát 110 3.4.2 Mục đích khảo sát 110 3.4.3 Cách thức tiến hành khảo sát 110 3.4.4 Các biện pháp khảo sát 111 3.4.5 Nội dung khảo sát 111 3.4.6 Kết khảo sát 111 Kết luận chương 114 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 115 Kết luận 115 Khuyến nghị 116 2.2.1 Đối với quyền địa phương 116 2.2.2 Với Phòng Giáo dục Đào tạo 116 2.2.3 Với trường trung học sở 117 2.2.4 Với đội ngũ giáo viên 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý ĐL : Động lực ĐNGV : Đội ngũ giáo viên DTBT : Dân tộc bán trú GV : Giáo viên QL : Quản lý TB : Trung bình TBC : Trung bình cộng THCS : Trung học sở ĐY : Đồng ý KĐY : Không đồng ý ĐS : Đa số MBP : Một phận KC : Không HQ : Hiệu HQMP : Hiệu phần PH : Phù hợp KPH : Không phù hợp AH : Ảnh hưởng AHMP : Ảnh hưởng phần KAH : Không ảnh hưởng iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các yếu tố trì động viên theo quan điểm F.Herzberg 19 Bảng 2.1: cấu giới tính, dân tộc giáo viên THCS huyện Than Uyên ba năm học 2015 - 2016; 2016 - 2017; 2017 - 2018 54 Bảng 2.2: cấu độ tuổi giáo viên THCS huyện Than Uyên năm học 2017 - 2018 54 Bảng 2.3: cấu trình độ đào tạo giáo viên THCS huyện Than Uyên ba năm học 2015 - 2016; 2016 - 2017; 2017 - 2018 55 Bảng 2.4 Nhận thức vấn đề tạo động lực làm việc cho giáo viên 58 Bảng 2.5 Nhận thức vai trò CBQL việc đề tạo động lực làm việc cho giáo viên 59 Bảng 2.6 Nhận thức cách thức tạo động lực làm việc cho GV THCS 61 Bảng 2.7: Thực trạng xây dựng kế hoạch tạo động lực làm việc GV 63 Bảng 2.8: Thực trạng tổ chức hoạt động tạo động lực làm việc GV THCS 65 Bảng 2.9: Thực trạng công tác đạo tạo động lực làm việc giáo viên THCS 67 Bảng 2.10: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá tạo động lực làm việc cho giáo viên THCS 69 Bảng 2.11: Thực trạng động lực làm việc giáo viên THCS 70 Bảng 2.12 Đánh giá cán quản lý biểu động lực làm việc giáo viên 76 Bảng 2.13 Đánh giá biểu động lực làm việc giáo viên 79 Bảng 2.14 Thực trạng khó khăn tạo động lực làm việc cho giáo viên THCS 81 Bảng 3.1 Đánh giá cán quản lý, giáo tính cấp thiết, tính khả thi biện pháp 112 v tiễn; NXB ĐHSP 15 John Mitchell (1999), Multilines New York 16 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), “Người giáo viên kỷ XXI: Sáng tạo - hiệu quả”, Tạp chí dạy học ngày nay, 2003(48), 51-53 17 Paul Bennell (2004), Teacher motivation and incentives in Sub- Sahara Africa and Asia, Brighton 18 Đình Phúc, Khánh Linh (2012), Quản lý nhân sự, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 27/06/2005 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 21 Phạm Đỗ Nhật Tiến (2009), “Vị nhà giáo vấn đề tạo động lực cho người dạy”, Báo Khoa học Giáo dục, 2009 (45), 127 - 129 22 Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình Quan hệ lao động, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội 23 Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương (chủ biên), Phạm Thị Bích Ngọc (2013), Giáo trình Hành vi tổ chức, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 24 Từ điển Tiếng việt, Nhà xuất Văn hóa thơng tin, năm 2014, Hà Nội 25 Hồ Bá Thâm (2004), Động lực tạo động lực phát triển xã hội, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Lê Thị Ngọc Thúy (2013), Luận án tiến sĩ: Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức, Trường đại học Giáo dục 27 Vũ Thị Uyên (2008), Luận án tiến sĩ: Tạo động lực cho lao động quản lý tổ chức Nhà nước Hà Nội đến năm 2020, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 28 Victor Vroom (1964), Work and motivation, New York 29 Dự án POHE (2016), Báo cáo tổng kết đề tài “Xây dựng chế 120 sách tạo động lực làm việc cho giảng viên POHE thực chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng”, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30 Phạm Hồng Quang (2016), “Các giải pháp phát triển môi trường làm việc tạo động lực cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 10, tr 97-99 121 PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho cán quản lý Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS) Góp phần tìm hiểu mong muốn tìm giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, mong thầy/cô cung cấp thông tin tạo động lực làm việc cho giáo viên cách đánh dấu khoang tròn vào nội dung mà thầy/cô cho phù hợp Những thông tin thầy/cô cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu Câu Thầy/cô cho biết quan điểm thầy/cô tạo động lực làm việc cho giáo viên THCS cách khoanh tròn vào mà thầy/cơ cho phù hợp: (3) Đồng ý - (2) Phân vân - (1) Không đồng ý TT Nội dung Về vấn đề tạo động lực: Tạo động lực làm việc cho GV quan tâm đãi ngộ kinh tế như: tăng lương, thưởng, tăng phụ cấp… Tạo động lực làm việc cho GV tạo điều kiện tối đa cho giáo viên làm việc, cống hiến cho nghiệp giáo dục Tạo động lực làm việc cho GV ln quan tâm, động viên khích lệ để giáo viên yên tâm công tác Tạo điều kiện làm việc tốt như: đầu tư sở vật chất (phòng chức năng, phòng học,) xây dựng môi trường hợp tác chia sẻ giáo viên - giáo viên; nhà quản lý - giáo viên; giáo viên - học sinh Về vai trò nhà quản lý: Nhà quản lý người truyền cảm hứng lao động, làm việc miệt mài cho giáo viên nhà trường Nhà quản lý người tạo động lực làm việc cho giáo viên thông qua vai trò quản trị nhà trường Nhà quản lý người xây dựng kế hoạch tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên nhà trường thông qua hoạt động, biện pháp quản lý Mức độ đánh giá Nội dung TT Mức độ đánh giá Nhà quản lý tạo điều kiện để giáo viên thể khẳng định nhu cầu thân thách thức, mạo hiểm, hội phát triển; sáng tạo, ý tưởng mới, hồn thành cơng việc trách nhiệm Về cách thức tạo động lực làm việc cho giáo viên : Tạo điều kiện cho giáo viên đáp ứng nhu cầu như: thăng tiến, làm việc theo chuyên môn, phát triển lực,… Tạo điều kiện để giáo viên đáp ứng nhu cầu xây 10 dựng quan hệ thân thiện, tham gia đầy đủ hoạt động tổ chức đoàn thể, xã hội,… 11 Tạo điều kiện để giáo viên đáp ứng nhu cầu an toàn việc làm, phúc lợi xã hội, tiền lương, môi trường làm việc Nhà quản lý hiểu nhu cầu, đặc điểm giáo 12 viên/ nhóm giáo viên (theo giới tính, tuổi tác, dân tộc, trinh độ, chuyên môn, ) 13 14 15 16 Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, phát triển đội ngũ giáo viên Xây dựng tổ chức thực nội quy, kỷ luật đơn vị chặt chẽ Tổ chức hoạt động đơn vị thể gắn kết lợi ích cá nhân lợi ích tập thể Xây dựng tổ chức môi trường hoạt động nghề nghiệp hợp tác, chia sẻ hỗ trợ lẫn Quan tâm ý tạo hài hoà nhu cầu cá nhân, nhu 17 cầu tập thể quản lý triển khai công việc đơn vị 18 Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ): Câu Thầy/cô cho biết thầy/cô tạo động lực làm việc cho giáo viên đơn vị thầy/cô công tác nào? (xin thầy cho biết ý kiến cách khoanh tròn vào mức độ thầy/cơ cho phù hợp) (3) Hiệu - (2) Hiệu phần - (1) Không hiệu Mức độ đánh Nội dung TT giá 1 Xây dựng kế hoạch phân công công việc phù hợp lực chuyên môn giáo viên Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực phương pháp cho giáo viên Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực sử dụng công nghệ thông tin dạy học cho giáo viên Xây dựng kế hoạch cử giáo viên tập huấn, bồi dưỡng để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Xây dựng kế hoạch phát triển lực chuyên môn theo nhóm chun mơn (quan tâm đến độ tuổi, giới tính) Xây dựng kế hoạch hoàn thiện điều kiện làm việc cho giáo viên như: phòng làm việc, học liệu phục vụ hoạt động dạy học giáo dục 10 Hiệu trưởng thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức môi trường làm việc cho giáo viên Xây dựng môi trường làm việc tổ chuyên môn thân thiện, hợp tác, chia sẻ hỗ trợ lẫn giáo viên tiêu chí, quy định rõ ràng công khai hội phấn đấu cho giáo viên biết để phấn đấu Điều kiện làm việc quan tâm điều chỉnh cho kịp thời, phù hợp với nhu cầu giáo viên Xây dựng hoàn thiện điều kiện trang thiết bị 11 dạy học, giáo dục phục vụ tốt cho hoạt động dạy học giáo dục học sinh Mức độ đánh Nội dung TT giá 12 13 14 Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên cụm, trường để phát triển lực chun mơn cho GV Khuyến khích giáo viên chủ động cập nhật thông tin mới, phương pháp kỹ thuật dạy học Chỉ đạo môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng trọng phát triển chuyên môn giáo viên Chỉ đạo tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn 15 theo chuyên đề để tạo hội giao lưu, học hỏi cho giáo viên đơn vị 16 Chỉ đạo xây dựng bầu khơng khí tâm lý thân thiện, hợp tác, tích cực nhà trường Chỉ đạo tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động thể dục 17 thể thao thu hút toàn giáo viên đơn vị tham gia tạo gắn kết, đoàn kết đơn vị 18 19 20 Xây dựng tiêu chí đánh giá môi trường làm việc đơn vị Xây dựng tiêu chí đánh giá mơi trường làm việc tổ chuyên môn Giám sát đánh giá mức độ phát triển lực chuyên môn đội ngũ giáo viên Giám sát đánh giá phát triển lực đội 21 ngũ cán quản lý tổ chun mơn thơng qua thành tích đạt tổ chun mơn Nhà trường tiêu chuẩn thực công việc rõ ràng, 22 đầy đủ cho chức danh công việc làm sở để đánh giá kết thực công việc 23 Đánh giá mức độ hài lòng cơng việc đội ngũ giáo viên 24 Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ): Câu Thầy/cô cho biết động lực làm việc giáo viên đơn vị thầy/cơ cơng tác (khoanh tròn vào mức độ thầy thấy phù hợp nhất) (3) Đa số giáo viên biểu - (2) Một phận giáo viên biểu - (1) Khơng giáo viên biểu Nội dung TT Giáo viên sẵn sàng chia sẻ, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ giao Giáo viên tâm lý làm việc thoải mái, đam mê công việc chuyên môn Giáo viên cảm thấy áp lực công việc Giáo viên không muốn thay đổi, nỗ lực để hồn thành cơng việc chun mơn Giáo viên không yêu nghề, không nhiệt huyết GV vào nghề tạo điều kiện để phát triển Giáo viên tập huấn, nâng cao trình độ chun mơn nhà trường quan tâm tổ chức GV nỗ lực vượt khó khăn (điều kiện làm việc đơn vị khó khăn cá nhân) để hồn thành cơng việc chun mơn Giáo viên khuyến khích tích cực đưa ý kiến góp ý việc thực chủ trương, sách quản lý lãnh đạo đơn vị 10 11 12 13 Giáo viên động viên, tạo điều kiện thực đổi phương pháp giảng dạy Giáo viên tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Giáo viên làm việc môi trường dân chủ Tập thể, lãnh đao đơn vị ln biện pháp động viên khích lệ kịp thời giáo viên Mức độ đánh giá 14 Giáo viên tham gia tích cực hoạt động đoàn thể, hoạt động tập thể tổ chức đơn vị 15 Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ): Câu Thầy/cơ gặp khó khăn q trình tạo động lực làm việc cho giáo viên mức độ ảnh hưởng khó khăn đó? (1)- Ảnh hưởng nhiều; (2)- Ảnh hưởng phần; (3)- Không ảnh hưởng Mức độ đánh Khó khăn TT giá 1 Năng lực quản lý hạn chế Thiếu phối hợp cán quản lý cấp trường cán quản lý trung gian triển khai kế hoạch tạo động lực làm việc cho giáo viên Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học giáo dục nhà trường thiếu Nhà cơng vụ cho giáo viên thiếu, chưa đảm bảo điều kiện sinh hoạt giáo viên Nguồn tài cấp cho hoạt động dạy học giáo dục trường THCS hạn chế Thiếu nguồn hỗ trợ tài khuyến khích giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp khiến cho giáo viên tải, mệt mỏi Nhiều hoạt động thi đua mang tính hình thức Điều kiện sinh hoạt giáo viên vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn, bất cập Tâm lý bất an, lo lắng bị luân chuyển, điều động làm cho 10 giáo viên khơng thể tồn tâm, toàn ý đầu tư cho nghiệp trồng người 11 12 Điều kiện kinh tế xã hội địa phương khó khăn, trình độ dân trí thấp Chính quyền cấp chưa quan tâm đến giáo dục trường THCS 13 Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ): Thầy/Cô vui lòng cho biết thêm: Chức vụ: Tuổi: Giới tính: Trình độ: a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học d) Sau Đại học Thời gian làm việc trường: a) Dưới năm b) Từ đến năm c) Từ đến 10 năm d) Từ 11 đến 15 năm e) Trên 15 năm Xin cảm ơn Thầy/Cô hợp tác! PHỤ LỤC 02 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên THCS) Góp phần tìm hiểu mong muốn tìm giải pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, mong thầy/cô cho biết ý kiến nội dung cách đánh dấu khoanh tròn vào mức độ mà thầy/cơ cho phù hợp Thông tin thầy/cô cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu Câu Thầy/cơ cho biết động lực làm việc thầy/cô cách khoanh tròn vào mức độ mà thầy/cơ cho phù hợp với thân (3) Hoàn toàn phù hợp - (2) Phù hợp phần - (1) Không phù hợp TT Nội dung Sẵn sàng chia sẻ, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ giao Tâm lý làm việc thoải mái, đam mê công việc chuyên môn Cảm thấy áp lực công việc Không muốn thay đổi, nỗ lực để hồn thành cơng việc chun môn Không thực yêu nghề, không nhiệt huyết GV vào nghề tạo điều kiện để phát triển Giáo viên tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nhà trường quan tâm tổ chức Giáo viên nỗ lực vượt khó khăn (điều kiện làm việc đơn vị khó khăn cá nhân) để hồn thành cơng việc chun mơn Giáo viên khuyến khích tích cực đưa ý kiến góp ý việc thực chủ trương, sách quản lý lãnh đạo đơn vị Giáo viên động viên, tạo điều kiện thực đổi phương pháp giảng dạy Giáo viên tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Giáo viên làm việc môi trường dân chủ Tập thể, lãnh đao đơn vị ln biện pháp động viên khích lệ kịp thời giáo viên Giáo viên tham gia tích cực hoạt động đồn thể, hoạt động tập thể tổ chức đơn vị 10 11 12 13 14 Mức độ đánh giá 15 Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ): Câu Thầy/cô cho biết mức độ hiệu hoạt động tạo động lực đây? (3) Hoàn toàn hiệu - (2) Hiệu phần - (1) Không hiệu TT Nội dung Được phân công công việc phù hợp với lực chuyên môn Được tạo điều kiện bồi dưỡng lực phương pháp cho giáo viên Được tạo điều kiện bồi dưỡng lực sử dụng công nghệ thông tin dạy học cho giáo viên Được tập huấn, bồi dưỡng để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Các điều kiện làm việc giáo viên như: phòng làm việc, học liệu phục vụ hoạt động dạy học giáo dục quan tâm đầu tư, sửa chữa 10 Môi trường làm việc giáo viên cán quản lý quan tâm trọng phát triển Xây dựng môi trường làm việc tổ chuyên môn thân thiện, hợp tác, chia sẻ hỗ trợ lẫn giáo viên tiêu chí, quy định rõ ràng cơng khai hội phấn đấu cho giáo viên biết để phấn đấu Điều kiện làm việc Hiệu trưởng quan tâm điều chỉnh cho kịp thời, phù hợp với nhu cầu giáo viên Các điều kiện trang thiết bị dạy học, giáo dục phục vụ 11 hoạt động dạy học giáo dục học sinh quan tâm cải thiện Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn liên cụm, trường để 12 phát triển lực chuyên môn cho giáo viên quan tâm tổ chức 13 14 Giáo viên khuyến khích chủ động cập nhật thông tin mới, phương pháp kỹ thuật dạy học Sinh hoạt chuyên môn theo hướng trọng phát triển chuyên môn GV tổ chức tổ chuyên môn Mức độ đánh giá Nội dung TT Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chuyên 15 đề để tạo hội giao lưu, học hỏi cho giáo viên đơn vị 16 Xây dựng bầu khơng khí tâm lý thân thiện, hợp tác, tích cực nhà trường Tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động thể dục thể thao 17 thu hút toàn giáo viên đơn vị tham gia tạo gắn kết, đoàn kết đơn vị 18 19 20 21 Nhà trường tiêu chí đánh giá mơi trường làm việc đơn vị Nhà trường tiêu chí đánh giá mơi trường làm việc tổ chuyên môn Mức độ phát triển lực chuyên môn giáo viên giám sát đánh giá nhà quản lý Sự phát triển lực đội ngũ cán quản lý tổ chuyên mơn giám sát đánh giá Nhà trường quy định rõ ràng, đầy đủ cho chức 22 danh công việc làm sở để đánh giá kết thực cơng việc 23 Mức độ hài lòng công việc giáo viên nhà quản lý quan tâm cải thiện Được tạo điều kiện cho giáo viên đáp ứng nhu cầu 24 muốn tôn trọng như: thăng tiến, bổ nhiệm, nhận giải thưởng, ghi nhận giáo viên Tạo điều kiện cho giáo viên nhu cầu xã hội quan 25 hệ thân thiện, hài hoà, tham gia đầy đủ hoạt động tổ chức đồn thể, xã hội, cơng Tạoo điều kiện cho giáo viên đáp ứng nhu cầu an toàn 26 an toàn việc làm, phúc lợi xã hội, tiền lương, môi trường làm việc Mức độ đánh giá Mức độ đánh giá Nội dung TT Được taọ điều kiện để giáo viên thể khẳng định 27 nhu cầu thân thách thức, mạo hiểm, hội phát triển; sáng tạo, ý tưởng mới, hồn thành cơng việc trách nhiệm 28 Hoạt động thi đua mang tính hình thức, khơng cần thiết để giảm áp lực cho giáo viên 29 Đề xuất giải thưởng để công nhận vinh danh giáo viên xuất sắc 30 Khen thưởng kịp thời giáo viên thành tích tốt 31 Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ): Thầy/Cơ vui lòng cho biết thêm: Tuổi: .Giới tính: Trình độ: a) Trung cấp b) Cao đẳng c) Đại học d) Sau Đại học Thời gian làm việc trường: a) Dưới năm b) Từ đến năm c) Từ đến 10 năm d) Từ 11 đến 15 năm e) Trên 15 năm Xin cảm ơn Thầy/Cô hợp tác! PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho cán quản lý giáo viên) Để góp phần nâng cao hiệu tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, đề xuất số biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên THCS, xin thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến cách viết câu trả lời đánh dấu (x) vào phương án trả lời mà thầy (cô) thấy phù hợp Thông tin phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! I Xin thầy (cô) cho biết số thông tin cá nhân: - Họ tên: …………………………… Tuổi đời: - Trình độ chuyên môn: - Số năm công tác: - Chức vụ: - Số năm làm công tác quản lý (nếu có): - Đơn vị công tác: Xin thầy (cô) cho biết ý kiến đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp “tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu” đây: TT Biện pháp Tổ chức hoàn thiện mô tả công việc cho giáo viên trung học sở theo hướng cụ thể, rõ ràng, gọn nhẹ khoa học Tạo điều kiện thời gian, sở vật chất, tài chính, hội học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trình thực nhiệm vụ Tính cần thiết Tính khả thi Ít Khơng Cần Khả Ít Không cần cần thiết thi khả thi khả thi thiết thiết TT Biện pháp Xây dựng môi trường làm việc khoa học, hợp tác Tính cần thiết Tính khả thi Ít Khơng Cần Khả Ít Không cần cần thiết thi khả thi khả thi thiết thiết giáo viên Tổ chức hoàn thiện hệ thống đánh giá công tác thi đua, khen thưởng giáo viên trung học sở Một lần xin trân trọng cảm ơn quý thầy (cô) hợp tác, giúp đỡ chúng tơi việc hồn thành khảo sát này! ... tạo động lực làm việc cho giáo viên THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Chương 3: Biện pháp tạo động lực làm việc cho giáo viên THCS huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG... làm việc cho giáo viên trung học sở 22 1.3.4 Vai trò tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học sở 34 1.4 Nhà quản lý việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trung học sở ... BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THCS TẠI HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU 95 3.1 Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, (Luận văn thạc sĩ) Biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên Trung học Cơ sở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn