Cẩm nang hồi sức cấp cứu

63 20 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:59

Viện bỏng quốc gia Khoa điều trị tích cực -*** - CÈm nang håi søc cÊp cøu Hμ néi – 2003 mơc lơc C«ng thøc tÝnh toán đơn vị đo Trang 01 Công thức đơn vị đo thờng dùng 04 Điều chỉnh rối loạn nớc - điện giải 08 Cân kiềm toan- khí máu (blood gas) 09 Diện tích thể theo chiều cao cân nặng 12 Các số sinh lý bình thờng trẻ em 13 Kiểm soát glucose máu Insulin 14 Phân loại hôn mê theo bảng điểm Glasgow 15 Định nghĩa suy đa tạng 16 Các quy trình kỹ thuật Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ 17 Phân loại mức độ bỏng 18 Đánh giá hiệu hồi sức dịch thể 19 điều trị sốc bỏng Rạch hoại tử 20 Nuôi dỡng qua sonde bệnh nhân bỏng nặng 21 Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống SIRS 22 Các yếu tố nguy gây nhiễm nấm huyết 23 Yếu tố nguy viêm phổi thở máy 24 Chẩn đoán tổn thơng phổi cấp (ALI) 25 Suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 10 Phân biệt suy thận chức thực thể 26 11 Phác đồ xử trí tăng huyết áp 27 12 Xử trí trào ngợc- hít phải dịch dày 28 13 Phác đồ xử trí Phù phổi cấp huyết động 29 14 Phác đồ điều trị Uốn ván 30 15 Xử trí động kinh kéo dài (liên tục) 31 16 Tăng áp lực nội sọ 32 17 Hôn mê tăng áp lực thẩm thấu 33 đái tháo đờng 18 Xử trí Cơn hen phế quản nặng 34 19 Xử trí Cơn đau thắt ngực 35 20 Xử trí nhồi máu tim 36 21 Hút dịch phế quản 37 22 Thở oxy thông khí tự nhiên 38 23 Chuẩn bị dụng cụ mở khÝ qu¶n 39 24 Kü thuËt më khÝ qu¶n 40 25 Theo dõi chăm sóc sau mở khí quản 41 26 Đặt nội khí quản chăm sóc 42 27 Tai biến biến chứng đặt nội khí quản 43 28 Kỹ thuật đo áp lực tĩnh mạch trung tâm ( CVP ) 44 29 Đặt catheter vào tĩnh mạch lớn 45 30 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh trẻ em 47 31 Rút bỏ catheter Cấy đầu catheter 48 32 Chọc hút màng tim 49 công thức v đơn vị đo thờng dùng Quy đổi đơn vị đo: mg/l = mmol/l x nguyên tử lợng - K = mmol x 39 - Na = mmol x 23 - Ca = mmol x 40 - Cl = mmol x 35.5 - 1g KCL cho 13 mmol Kali [1/(39 + 35,5) = 0,013] - 1g NaCl cho 17mmol Natri (1/(23 + 35,5) = 0,017) - 1g CaCl2 cho 13,2 mmol Canxi [1/40 +71) = 0,0132] NhiƯt ®é: Celsius/Fahrenheit: 0F = (0C x 1,8) + 32 1000C = 2120F 00C = 320F Träng l−ỵng: ounce (oz) = 28,35g 1kg = 2,205 pound (lb); 1pound (lb) = 0,454 kg ƒ Pound = [A (kg) + 0,1 xA] x ƒ Kg = [A (pound) – 0,1x A] / Dung tÝch: gallon (gal) = 4,546 lÝt ChiỊu dµi: 1inch = 25,4 mm foot (ft) = 12 inch = 30,48 cm mile = 1,609 km ¸p suÊt: 1mmHg = 1.36 CmH2O; KPa = 7.5 mmHg 1ATM = 760 mmHg = 1034 CmH2O áp lực thẩm thấu huyết tơng: 280 - 295 mosmol/kg H2O P (mosmol) = x [Na + K] (mmol) + Glucose (mmol) + ure (mmol) Liªn hệ điện giải yếu tố khác - Khoảng trống ion: ion không đo đợc huyết t−¬ng: Na+ - (Cl- + HCO3- ) = 12 mmol ; > 15 toan chuyển hoá, giảm kiềm chuyển hoá - Liên hệ K pH: PH giảm 0,1 K tăng 0,6 mmol/l ngợc lại - Ca (mg/dl) = Ca h /thanh (mg/dl) + [0,8 x (4,0 - Albumin g/dl] 1mg/dl Ca = mEq Ca = mmol/l Ca Canxi ion = canxi toµn bộ/ protein toàn phần (g/l) + 117,7 Canxi ion= 878 x canxi toµn bé/ 15,04 albumin (g/l) + 1053 Møc canxi máu bình thờng: ion: 1,35 mmol/l 1,55mmol/l Toàn bộ: 2,15 mmol/l 2,8mmol/l - Liên hệ Na glucose; lipid: Na (mmol/l) = Na m¸u + 1,6 x (glucose mg/dl - /100) Na (mmol/l) = Na m¸u + 0,002 x lipids (mg/l) Thành phần dung dịch håi søc: (tÝnh 1lÝt) Dung dÞch Na K Cl Ca Lactat Gluc g/l g/l mmol mmol mmol mmol NaCl 0,9% 145 154 NaCl 10% 1711 1711 NaCl 3% 500 500 Osm Prot HCO3 pH g/l 300 5,3 Glucose 5% 50 250 4,7 Glucose 10% 100 505 4,6 Hartmanns 129 5.0 109 29 274 Haemaccel 72.5 2.5 72.5 3.12 Ringerlactat 131 111 Nabica 1,4% 166 166 Nabica 4,2% 384 384 Máu dự trữ 95 Huyết tơng 148 5,5 293 17.5 (500ml) Gelofusine Infukol kh« 50 3,12 278 290 30 58 40 6,3 Nớc dịch thể thể: Một ngày máu qua tim khoảng 7000 lít: 4000 5000 lít vào gian bào, tế bào, sau quay trở lại mao mạch 73% lợng nớc phút chuyển từ lòng mạch vào gian bào ngợc lại nhờ chênh lệch ¸p lùc thủ tÜnh vµ ¸p lùc thÈm thÊu − Dịch từ ống tiêu hoá/ 24h: nớc bọt 1,5 lít; dịch dày 2,2 lít; dịch ruột lít; dịck mật 0,7 lít; dịch tụy 0,7 lít Dịch đợc hấp thu trở lại máu lại 100 ml theo phân Nớc qua thận: 900 lít nớc qua thận/24h; 180 lít nớc tiểu đầu; 178 lít đợc tái hấp thu ống thận (98%) 1,5 lÝt n−íc tiĨu (1%) − N−íc mÊt cđa c¬ thÓ/ 24h:2000 – 2500 ml (tèi thiÓu 1700ml): 500ml thë; 100 ml qua phân; 500ml mồ hôi; nớc tiểu 1000 - 1500ml Phân bố nớc thể Phân bố Nớc thể % trọng lợng % nớc thĨ (ml/kg) N−íc toµn bé 600 60,0 100,0 N−íc néi bào 330 33,0 55,0 Nớc ngoại bào 270 27,0 45,0 Nớc lòng mạch 45 4,5 7,5 120 12,0 20,0 Mô liên kết** 45 4,5 7,5 Sụn** 45 4,5 7,5 Xơng** 45 4,5 7,5 Trao ®ỉi qua tÕ 15 1,5 2,5 (thể tích huyết tơng) Gian bào Bạch huyết* bào*** Nhu cầu bổ sung nớc: Sốt tăng 10C: 0,1 0,3 lít nớc Mất mồ hôi nhiều: 1,0 1,5 lít Tăng thông khí: 0,5 lít Tăng thông khí môi trờng khô: 1,5 lít Vết thơng hở mở khoang, phấu thuật lâu > 5h: 0,5 lít Thành phần ORESOL (Oral Rehydreation Salt) Träng l−ỵng 27,9g/gãi chøa: − Glucose khan: 20g − Natri clorua: 3,5g − Kali clorua: 1,5g Natricitrat: 2,9g Độ thải creatinine (creatinin clearance): Creatinin niệu (g/dl) x lợng nơc tiểu (ml/24h)/ 1440(phút/ngày) Creatinine m¸u (mg/dl) điều chỉnh rối loạn nớc - điện giải lÝt NaCL 0,9% = 154 mmol Na = 3,54g Na ml NaCL 3% = 0,51mmol Na = 27,03 mgNa 1ml NaCL 10% = 17mmol Na = 393 mgNa ml KCL 10% = 1,3 mmol K = 100 mg K - Na (mmol) = (140 – Na+ m¸u) x 0,60 Trọng lợng thể - K (mmol) = (4,5 K+ bệnh nhân) x 0,60 Trọng lợng thể Cã thĨ pha dÞch trun 50- 70 mmol kali (4 - 5,4g)/lít dịch; Không truyền 200mmol kali (13,4g) 24h Tèc ®é trun 0,25 – 0,5 mEq/kg/h tèi ®a mEq/kg/h truyền nhanh dung dịch đậm đặc gây loạn nhịp tim, gây tử vong Điều trị tăng kali máu: cấp cứu kali máu > 6.5 mmol/l biến đổi điện tim Thuốc Liều tác dụng 25mg/kg CaCl2 Bắt đầu Cơ chế Thời gian tác dụng tác dụng tác dụng Vài phút 30 Clorua canxi Chó ý Tiªm 2- phút, nhắc lại lần, tác dụng nhanh, tho¶ng qua 1mEq/kg NaHCO3 < 30 1,2,3 NhiỊu Tiêm tĩnh mạch, kiểm tra pH máu Nabica NaCl 0,9% 25mg/kg Glucose + Glu: 0,5g/kg Insulin Ins: 0,1UI/kg Kayexalate 0,5 – 1g/kg 1,2,3 < 30 1,3,4 T¸c dơng thoảng qua Nhiều Có thể nhắc lại liều insulin nÕu Glucose m¸u > 0,8g/l < 24h Bỉ sung sorbitol 70% để chống táo bón Theo dõi điện tim trình điều trị Cơ chế: Tăng lợng dịch ngoại bào; kháng lại tác dụng màng; tăng khả bắt giữ tế bào; loại kali khái c¬ thĨ Bï n−íc: 60% x träng lợng(kg) x [Na đo đợc(mmmol) - 140] = lít nớc Bù Albumin máu (g) = 0,3 x trọng lợng (kg) x [3,5 - albumin đo đợc (g/dl)] Cân kiềm toan- khí máu (blood gas) Các giá trị bình thờng máu động mạch tĩnh mạch: Các số Máu động mạch Máu tĩnh mạch CO2 hoà tan 1.2 1.5 CO2 kết hợp 24.0 27.1 Tổng CO2 25.2 28.6 P CO2 (mmHg) 40 46 O2 hoµ tan (% thĨ tÝch) 0.3 0.12 O2 kÕt hỵp (%thĨ tÝch) 19.5 14.7 Tỉng O2 (% thĨ tÝch) 19.8 14.82 90 40 7.40 7.37 P O2 (mmHg) pH Giá trị bình thờng thông số toan kiềm máu: Thông số PH Giới hạn bình thờng 7.35 7.45 P CO2 (mmHg) 35 - 45 Bicarbonat thùc tÕ mmol/l 22- 26 Bicarbonat chuÈn mmol/l 20 - 28 KiÒm d− mmol/l Kiềm đệm mmol/l - 2.5 48 C¸ch tÝnh ¸p lùc oxy phÕ nang: PA O2 = Pi O2 - PaCO2 / 0.8 Pi O2 = Fi O2 x PB 47 PB: áp suất không khí (mmHg); 47: tỷ số trao đổi hô hấp bình thờng (VCO2/ VO2) Liên hệ PaCO2 HCO3- huyết thanh: tăng thông khí PaCO2 giảm 10 mmHg HCO3- huyết giảm 1.5 mEq/l Khi giảm thông khí PaCO2 tăng10 mmHg HCO3- huyết tăng 1mEq/l Thay đổi HCO3 chuyển hoá pH (hô hấp không đổi): pH tăng 1.5 HCO3 tăng 10 mmHg ngợc lại 10 Các rối loạn cân b»ng kiÒm toan: Pilbeam S P., 1998 Mechanical ventilation, p 18 Các rối loạn pH PaCO2 HCO3- PaO2 (mmHg) mmol/l (mmHg) B×nh th−êng 7.35 – 7.45 35 – 45 24 - 28 80 - 100 NhiƠm toan h« hÊp cÊp 7.00 – 7.34 > 45 24 – 28 80 NhiÔm toan hô hấp mãn bù 7.35 7.45 > 45 30 – 38 < 80 NhiƠm kiỊm h« hÊp cÊp 7.42 – 7.70 < 35 24 – 28 > 80 Nhiễm kiềm hô hấp mãn bù 7.35 7.45 < 35 12 – 24 80 - 100 NhiÔm toan chun ho¸ cÊp 7.00 – 7.34 35 – 46 12 – 22 80 - 100 NhiƠm toan chun ho¸ cßn bï 7.35 – 7.45 < 35 12 – 22 > 80 NhiƠm kiỊm chun ho¸ cÊp 7.42 – 4.70 35 – 46 30 – 38 80 - 100 NhiÔm kiềm chuyển hoá bù 7.35 7.45 > 45 30 - 48 < 80 Thành phần khí máu: áp lực bình thờng (mmHg) Loại khí Khí Phế nang 156 100 95 40 PCO2 40 40 46 PH2O 20 47 47 47 PN2 584 573 573 573 PO2 Động mạch Tĩnh mạch Nhận định kết khÝ m¸u Nếu PaCO2 tăng cao: Giảm thông khí: tìm nguyên nhân Nếu PaCO2 bình thờng: Thông khí tốt Nếu PaCO2 giảm: Tăng thông khí PaO2 giảm: cho thë oxy 100% o PaO2 < 100mmHg: Shunt: t×m lý o PaO2 > 100mmHg: Có rối loạn tơng xứng thông khí - Tới máu phổi rối loạn khuyếch tán: Tìm lý Nếu PaO2 bình thờng: cần đánh gi¸ pH, bicarbonate o Bicarbonate thÊp: NhiƠm toan chun ho¸: tìm lý o Bicarbonate bình thờng: Tăng thông khí tiên phát: tìm lý 49 Chọc mng ngoi tim Dụng cụ: - Phơng tiện khử khuẩn: bông, cồn iod, cồn 700, gạc, - Thuốc tê: novocain1% bơm tiªm - Thuèc cÊp cøu: Adrenalin, xylocain, Atropin, seduxen morphin - Máy khử rung; máy ghi điện tim monitor, bóng bóp ambu - Xăng vô khuẩn có lỗ, không lỗ, khay vô khuẩn - Bơm tiêm 20ml khớp với kim chäc - Kim chäc tủ sèng, kim tiªm th−êng Kỹ thuật: giải thích trớc cho bệnh nhân kỹ thuật, tiêm trớc chọc 30 phút atropin morphin seduxen, thở oxy, ghi điện tim trớc, t Fowler - Gây tê chỗ chọc - Có hai đờng chọc thờng dùng: Đờng lồng ngực trớc trái (Dieulafoy) đờng dới mũi ức (Marfan) - Đờng lồng ngực trớc trái: Bệnh nhân t thê ngồi nửa ngồi, chọc kim vào khoang gian sờn cách bờ trái xơng ức cm Chọc vào vùng gõ đục tim Dùng kim thẳng, ngắn cỡ to đầu vát có lắp bơm tiêm, cầm kim thẳng góc 900 sát bờ xơng sờn dới (xơng sờn 6) vừa đẩy kim vào vừa hút thờng vào sâu khoảng 3cm thấy dịch qua bơm tiêm - Đờng dới mũi ức: Bệnh nhân t nửa ngồi, lấy mũi ức làm mốc Dïng kim chäc èng tủ sèng chäc th¼ng gãc víi thành bụng, sát vào mũi ức qua thành bụng hạ đốc kim xuống phía dới, thân kim tạo góc 150 với thành bụng Đẩy kim lên phía trên, đằng sau xơng ức đồng thời vừa hút qua bơm tiêm Thờng sau - 5cm kim chọc qua hoành vào tới khoang tim - Chú ý: Khi thấy máu phải xem có đông hay không, máu khoang yim không đông bị khử fibrin - Sau chọc: theo dõi điện tim, mạch, huyÕt ¸p Ýt nhÊt 2h - Tai biÕn, biÕn chứng: Loạn nhịp tim, ngất nhẹ, chọc phải tâm thất, chọc nhầm vào màng phổi gây tràn dịch màng phổi trái, gây tổn thơng động mạch vành 50 Thuốc vËn m¹ch Thuèc/ Glucose 5% Dopamin 200mg/500ml Dobutamin 250mg/500ml Thuèc Noradrenaline Adrenaline 2mg/10ml Liều dùng Cân nặng (Kg) 10 20 50 10 20 50 Liều dùng Cân nặng (Kg) 10 20 50 5μg/kg/phót 10 μg/kg/phót 20μg/kg/phót 7.5 ml/h 15 ml/h 37,5 ml/h ml/h 12 ml/h 30 ml/h 15 ml/h 30 ml/h 75 ml/h 12 ml/h 24 ml/h 60 ml/h 30 ml/h 60 ml/h 150 ml/h 24 ml/h 48 ml/h 120 ml/h 0,03 μg/kg/phót 0,1μg/kg/phót 1,5 μg/kg/phót 0,09 ml/h 0,18 ml/h 0,45 ml/h 0,3 ml/h 0,6 ml/h 1,5 ml/h 4,5 ml/h ml/h 22,5 ml/h 51 H−íng dÉn sư dơng giờng cân điện tử Phần I: Lắp đặt Lắp giờng cân cho đầu bốn chân giờng vào lỗ trung tâm bốn mâm tiếp nhận Lắp đầu tiếp xúc mâm tiép nhận vào cân điện Cắm điện vào cân điện (Hiệu điện thÕ 220 volt) PhÇn II: Cách cân bệnh nhân Bật nút ON/OFF chờ cho tín hiệu hình dừng hẳn Bật nút Zero để đa trạng thái cân trạng thái khởi điểm trọng lợng không Đặt nhẹ nhàng bệnh nhân vật cần cân vào giờng cân Bật nút start để cân: số lợng hình Present weight trọng lợng vật bệnh nhân cần cân Để cân bệnh nhân khác việc bấm vào nút Zero tiến hành lại bớc Phần III: Tắt máy bảo quản Bấm nút Zero Bấm nút ON/OFF Rút nguồn điện vào cân Tháo đầu tiếp xúc khỏi cân Bảo quản chỗ mát, tránh nớc, lửa, hoá chất 52 Hớng dẫn vận hnh v bảo quản giờng điều trị hoá lỏng Fluidair Elite Phần 1: Quy trình vận hnh Chuẩn bị giờng: Cắm phích điện trực tiếp vào nguồn (không qua công tắc khác) có hiệu điện 220 vôn Khoá phanh bánh xe giờng cách kéo hai khoá chân bánh xe hai đầu giờng Đặt cọc truyền dịch, máy theo dõi, đờng dây vật dụng cần thiết khác (nếu cần) lên gờng Các vật dụng phải trì thờng xuyên ảnh hởng đến việc cân nặng bệnh nhân sau Kéo nhẹ nhàng bảng điều khiển vị trí sử dụng, có hình : SWITCHED OFF Keypad is locked Power A B Pause C ALARM SILENCE Trªn bảng điều khiển cân thấy nh sau: SET UP XXX XLb ENT ZERO EXIT A B C Chó ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 53 ấn nút POWER thấy hiển thị hình ban đầu kiểu: giờng hoá lỏng nhiệt độ yêu giờng làm ấm đến nhiệt độ yêu cầu cầu RUNNING FLUID TIME TEMP HEATING FLUID TIME TEMP A A B B C C Có thể điều chỉnh hoá lỏng, nhiệt độ Có thể điều chỉnh hoá lỏng, nhiệt độ thời gian thời gian Nhiệt độ hạt cát (micosphere) vợt Nhiệt độ hạt cát (micosphere) vợt qua nhiệt độ yêu cầu 1độ qua nhiệt độ yêu cầu độ Bộ phận làm ấm ngừng hoạt động LOW COOL nhiệt độ hạt cát đạt 31.50C (950 F) FLUID TIME A B TEMP C HIGH COOL FLUID TIME TEMP A B C Có thể điều chỉnh hoá lỏng, nhiệt độ thời gian Có thể điều chỉnh hoá lỏng, nhiệt độ thời gian Tạm dừng hoá lỏng: ấn vào nút pause sử dụng công tắc tay chân Sự hoá lỏng tự hoạt động trở lại sau 30 phút Tiếp tục hoá lỏng: ấn vào nút pause sử dụng công tắc tay chân Chú ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 54 Cài đặt điều chỉnh nhiệt độ Từ hình ban đầu ấn phím C dới ấn phím B dới C/F hình hiển TEMP, hình hiển thị: thị: Temp scale cent fahren home Temp is: xxx F Adjust C/F home A A B Ên phÝm A ®Ĩ ®iỊu chØnh nhiƯt độ cần đặt thấy: Temp set: xxx C decr incr home Temp is: xxx C Adjust C/F home B C ấn phím A dới decr để giảm nhiệt độ ấn phím B dới incr để tăng nhiệt độ Mn hình hiển thị: A B C B C ấn giữ phím Alarm silence giây để khoá nhiệt độ cần đặt thấy: Temp is: xxx C C/F home Adjust A C C Ên phÝm A ë d−íi cent ®Ĩ chän ®é C Ên phÝm B dới fahren để chọn độ F Mn hình sÏ hiĨn thÞ: A B Temp set: xxx C home A B C Ên phÝm C d−íi home ®Ĩ vỊ hình ban đầu Chú ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 55 Cài đặt điều chỉnh mức độ hoá lỏng Từ hình ban đầu ấn phím A dới ấn phím A dới decr để giảm hoá lỏng ấn phím B dới incr để tăng hoá lỏng FLUID, hình hiển thị: ấn ALARM SILENCE giây để kho¸ sù ho¸ láng Fluid Adjust: XX decr incr home A B C Fluid Adjust: A B XX home C ấn phím home để hình ban đầu Khi cần chỉnh lại hoá lỏng: ấn lại ALARM SILENCE giây Mn hình hiển thị: để tạm dừng hoá lỏng: ấn phím PAUSE dùng công tắc tay đạp chân Fluid Adjust: XX decr incr home A B C PAUSED, T- 29 A B C sau 30 phút gờng tự hoạt động trở lại Chó ý: ho¸ láng cã thĨ chØnh ë møc 1- 99% tuỳ theo cảm giác bệnh nhân Khi ta đẩy bệnh nhân giờng cảm giác nh di động mặt nớc đạt yêu cầu điều trị Chú ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 56 Cài đặt điều chỉnh thời gian Nurse Timer: Thời gian chăm sóc, thời gian chạy cho bệnh nhân cụ thể Patient Timer (pt): thời gian hoạt động giờng Pt tự chạy lại từ đạt 5.000h Từ hình ban đầu ấn phím B dới ấn phím A dới Nurse để xem cài TIME, hình hiển thị: đặt lại thời gian chăm sóc Hours = xx.x Reset home home Timer Select? Nurse pt home B A A B C C ấn phím A: đặt lại thời gian chăm sóc giá trị 0.00h ấn phím B C để ban đầu Từ mn hình ®Çu Ên phÝm B sÏ cho biÕt thêi gian gi−êng ®· ch¹y Timer Select? Nurse pt home A B C sÏ thÊy: home A hours = xx.x home home B C Chú ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 57 Cài đặt hệ thống cân nặng Màn hình ban đầu hiển thị trọng lợng bệnh nhân: ấn phím PATWT/WTCHG biết thay đổi trọng lợng Màn hình hiển thị: PATIENT WEIGHT XXX.X KG WEIGHT CHANGE XXX.X KG RESET RESET Ên phÝm PATWT/WTCHG ®Ĩ hình đầu PATIENT WEIGHT XXX.X KG RESET Từ hình ban đầu ấn giữ phím bên trái RESET giây sau bỏ tay thấy b¶ng: SET-UP XXX.X KG ENT ZERO EXIT RESET Ên phÝm d−íi ZERO, sÏ hiĨn thÞ: HAND OFF PLEASE WAIT RESET Không chạm vào giờng 10 giây để hình chuẩn bị cân: PATIENT WEIGHT START 0.0 kg RESET ấn phím phía dới START xuất hình bên với HAND OFF PLEASE WAIT sau quay hình Cài đặt trọng lợng bƯnh nh©n theo Pound hay Kg: Ên phÝm LB/KG giá trị thay đổi từ Pound sang Kg ngợc lại LB KG Chú ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 58 Điều chỉnh trọng lợng bệnh nhân: ấn vầ giữ phím trắng bên trái phím Màn hình ban đầu hiển thị trọng lợng RESET khoảng giây Khi nhả phím bệnh nhân: hình hiển thị: PATIENT WEIGHT XXX.X KG SET-UP XXX.X KG ENT ZERO EXIT RESET RESET Ên vo phím ENT để truy cập giá trị trọng ấn vào phím RESET hình sẽtạm lợng bệnh nhân ấn phím INC để tăng v thời hiển thị: DEC để giảm trọng lợng bệnh nhân ENTER WT xxx Kg INC DEC EXIT HAND OFF PLEASE WAIT RESET RESET Kh«ng chạm vào giờng 30 giây để cân định cỡ để điều chỉnh trọng lợng Sau mn hình hiển thÞ: PATIENT WEIGHT Start 000 KG HAND OFF PLEASE WAIT RESET RESET Ên phÝm phÝa d−íi START sÏ xuÊt hình với HAND OFF PLEASE WAIT sau quay hình 59 Các dấu hiệu báo động sửa chữa ALARM SILENCE Chuông báo động kêu nhiệt độ hạt cát nóng > 105 độ, ấn vào phím để tắt chuông Ngoài phím dùng để khoá giải khoá chế độ cài đặt hoá lỏng nhiệt độ Khi thấy hình lên dấu hiệu dới phải báo cho công ty KCI để xử lý Temp is: Tfail adjst C/F home TEMP SENSE ERROR FLUID TIME TEMP A A B B C C Chú ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 60 Các bớc Vận hành cụ thể Chuẩn bị bệnh nhân: tắm rửa, thay băng, làm thủ thuật, cân nặng trớc giờng cân Giải thích chế độ điều trị nội quy cho bệnh nhân ngời nhà Cắm dây điện nguồn giờng vào ổ cắm điện tờng Chuẩn bị giờng, điều chỉnh cân nặng giá trị ZERO cách ấn vào nút phía dới SRART xuất dòng chữ Hands off please wait Lúc không đợc chạm vào giờng khoảng 10 giây Sau hình xuất start 0.0 ấn phím POWER Điều chỉnh nhiệt độ cần đặt khoá mức nhiệt độ Phải thời gian khoảng 1h thay đổi đợc độ ấn phím PAUSE để tạm dừng hoá lỏng Hạ bậc thang bớc bên cạnh để thuận tiện cho chuyển bệnh nhân Đa bệnh nhân từ cáng lên giờng nhẹ nhàng Đặt bệnh nhân nằm ngửa giờng, đảm bảo ga trải giờng hai lớp lọc phía dới phải đợc đặt phẳng, không bị nhăn, không bị gấp (tránh ảnh hởng đến hiệu điều trị) Chân bệnh nhân phía bảng điều khiển giờng Lúc thấy cân nặng bệnh nhân Treo túi nớc tiểu túi khác (nếu có) vào móc có sẵn dọc theo thành giờng Điều chỉnh mức độ hoá lỏng dựa trọng lợng kích thớc bệnh nhân: o ấn phím PAUSE để khởi động lại hoá lỏng o ấn phím B để tăng mức hoá lỏng lên cực đại trì tối thiểu mức 12 giây o Điều chỉnh mức độ hoá lỏng theo kích thớc trọng lợng ngời bệnh bệnh nhân đợc nâng lên bề mặt giá đỡ giờng di chuyển tự nh mặt nớc Hỏi cảm giác bệnh nhân (thấy thoải mái) đạt yêu cầu Khoá hoá lỏng: ấn phím ALARM SILENCE giây ấn phím home để quay lại hình Kiểm tra ngời bệnh thoải mái cha, nâng khoá tay vịn bênh cạnh giờng, đảm bảo phanh đợc khoá Tắt hoạt động giờng: từ hình ban đầu ấn phím POWER Không rút điện khỏi giờng trớc tắt POWER Chú ý: bác sỹ, điều dỡng trởng điều dỡng phụ trách buồng đợc phép điều chỉnh bảng điều khiển 61 Phần 2: B¶o qu¶n, B¶o d−ìng vμ khư trïng B¶o qu¶n bảo dỡng Giờng phải đợc đặt buồng riêng, có điều hoà, thông khí sạch, chứa giờng, máy móc dụng cụ thuốc điều trị Mọi dụng cụ sinh hoạt gia đình bệnh nhân phải để tủ phía buồng bệnh Cửa buồng đóng liên tục buổi tối để tránh muỗi thiêu thân bay vào, bị hút rơi vào màng lọc thông khí gây tắc Chỉ bác sỹ, điều dỡng trởng, điều dỡng phụ trách buồng nhân viên qua đào tạo đợc quyền sử dụng bảng điều khiển giờng Nguồn điện 220V nên có liên tục ổn định (máy phát điện hoạt động đợc 2h) Rút dây nguồn giờng khỏi ổ cắm không sử dụng Vận hành giờng không tải lần/tuần (thứ thứ 6) lần 3-4h với chế độ làm nãng (heating) víi møc ho¸ láng ≥ 50% nÕu nh− không sử dụng giờng thời gian dài Nhằm tránh kết tụ hạt cát phía dới gây hỏng hoá lỏng Tuyệt đối không để vật nhọn, sắc (kim tiêm, kéo, nỉa, dao ), hoá chất lên gờng tránh gây thủng rách ga trải giờng lọc từ gây chảy dịch vào hệ thống cát phía dới (rất đắt tiền, phải mua từ nớc ngoài) Khi lau chùi tránh nớc chất khử trùng rơi vào phận điều khiển điện gây chập điện hỏng Tuyệt đối không động chạm đến hệ thống ốc vít giờng gây nên cân giờng không hoạt động đợc Khi chuyển giờng xa khỏi nhà điều trị phải báo phận trang bị Bệnh viện để hỗ trợ tháo ốc định vị lắp lại đến vị trí Hai màng lọc phía dới đáy giờng (một màu xanh, màu vàng) phải đợc làm máy thổi 1lần/2tuần 62 Khử trùng Thành giờng, bậc thang, điều khiển tay chân phải đợc lau hàng ngày vải mềm ớt bàn chải mềm với dung dịch khử trùng Nhân viên khử trùng mặc áo choàng, đeo trang, kính mắt, găng tay Chỉ dùng vải mềm ớt tẩm dung dịch khử trùng để lau tất bề mặt giờng, lau nhẹ nhàng tránh xớc thành mặt giờng Trong trình làm sạch, tránh dịch khử trùng rơi vào đồ vải (ga trải giờng, lọc) gây bạc màu nhanh hỏng Không đợc để nớc khử trùng rơi vào thành phần điện bảng điện tử để tránh chập gây ăn mòn hỏng bảng điều khiển Cọ chất bẩn khe kẽ, ngóc ngách, với chất bẩn khó dùng loại chất làm sủi bọt (Foam cleaner) Khi cọ rửa bàn khuếch tán (Diffuser board) phải cho chạy máy thổi để tránh chất lỏng đọng lại ăn mòn gây kẹt Giặt đồ vải giờng: giặt ga trải giờng xà phòng giặt pha nớc sạch, không cho chất tẩy trực tiếp vào ga trải giờng gây bạc màu nhanh hỏng Nếu giặt máy phải cho chế độ giặt nóng, sử dụng chu kỳ dài nhất, nớc giặt mát lạnh Sau giặt xong đa vào máy sấy khô nhiệt độ thấp < 440C (1200F) Sau khô cất ga vào túi nhựa không thấm nớc bịt kín, ghi ngày tháng để dùng luân phiên Nền nhà phải đợc lau dung dịch khử trùng, dịch chuyển giờng lau nhà phía dới vị trí đặt giừơng Không đợc lau nhà mà cha di chuyển giờng sang nơi khác để tránh va chạm làm hỏng phận lọc ốc vít mặt dới giờng dụng cụ lau nhà Phải dùng máy hút bụi để làm bụi phòng, không dùng chổi quét rác bụi gây bám bụi vào màng lọc giờng 63 ... 150mg TM sau ®ã 30mg/6h TrÝch : NguyÔn Thị Dụ, (2001) Cấp cứu sốc phản vệ, Hồi Sức Cấp Cứu Tập II, Nhà Xuất Bản Y Học, Tr.223- 225 18 Phân loại mức độ bỏng (Hội Bỏng... vật Giai đoạn IV: Hôn mê giai đoạn hồi phục hay tê liệt thần kinh thực vật _ Trích: Vũ Văn Đính, 2001,Phân loại hôn mê, Hồi Sức Cấp Cứu Tập II, Nhà Xuất Bản Y Học, Tr.293... giải chớng bụng, ứ đọng thức ăn dày Trích: Phạm duệ, 2001, Cẩm nang cấp cứu, Nhà xuất Y học, Tr 100 - 101 29 Phác đồ xử trí Phù phổi cấp huyết động _ Chẩn đoán:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang hồi sức cấp cứu, Cẩm nang hồi sức cấp cứu, Phân loại mức độ bỏng 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn