(Luận văn thạc sĩ) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

84 25 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:53

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải DươngBan hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải Dương VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC Xà HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC Xà HỘI ĐÀO DUY THÀNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TỪ THỰC TIỄN TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành Mã số : Luật Hiến pháp Luật Hành : 8.38.01.02 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Phạm Tuấn Anh Hà Nội, 2018 LỜI CA ĐOAN “Ban hành t Hiến pháp Lu t Hành vớ văn quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” ự c u cá nhân tôi, không chép bất c Nế cơng trình nghiên ế ấ c xã h i T Đào Duy Thành ự MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chươn ột số vấn đề lý luận ban hành văn b n quy phạm pháp luật quyền địa phươn 1.1 Khái ni ản quy ph m pháp lu t 1.2 Khái ni ản quy ph m pháp lu t quy a p 1.3 Nguyên tắ ản quy ph m pháp lu t 1.4 Thẩm quy n ban hành hình th ản quy ph m pháp lu t quy p 1.5 Trình tự, thủ tụ ản quy ph m pháp lu t quy p Chươn Thực trạng hoạt độn ban hành văn b n quy phạm pháp luật cấp quyền tỉnh H Dươn 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã h i tỉnh Hả D 2.2 C ản cấp quy n tỉnh Hả D q nh, ớng dẫn v quy ph m pháp lu t ho quy ph m pháp lu t 2.3 Nh ng kết ợc ho ản quy ph m pháp lu t cấp quy n tỉnh Hả D 2.4 Nh ng h n chế ho ản quy ph m pháp lu t cấp quy n tỉnh Hả D 2.5 Nguyên nhân nh ng kết h n chế ho ng ban ản quy ph m pháp lu t cấp quy n tỉnh Hải D Chươn Yêu ầu gi i pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban hành văn b n quy phạm pháp luật cấp quyền tỉnh H Dươn 3.1 Yêu cầu vi c nâng cao chấ ợng ho ản quy ph m pháp lu t cấp quy n tỉnh Hả D 3.2 M t s giải pháp ản nâng cao chất ợng ho ng ban hành ản quy ph m pháp lu t cấp quy n tỉnh Hả D KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 8 12 14 18 21 27 27 28 31 37 44 50 50 55 71 73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ho p quy ơ chủ ản quy ph m pháp lu t (QPPL) cấp ng ban hành v ò ặc bi t quan tr ng vi c cụ thể í góp phần ổ ủ Đả N u chỉnh nh ng vấ p nh tr , phát triển kinh tế - xã h i t Đả n hi N ớc ta chủ â thực tiễn, ựng hoàn thi n n ớc nhân dân, nhân dân nhân dân, với pháp quy n xã h i chủ ợc quan tâm, yêu cầu h i nh p kinh tế qu c tế cơng tác l tr ý Quả q ớc pháp lu ờng pháp chế xã h i chủ ểm xuyên su t thể hi trở thành nguyên tắc hiế củ Đả k n củ Đảng C ng sản Vi t Nam q nh Hiế p p N ờng l ã â ực củ ấ ời s ng xã h C ả q Trong nh p quy n chế hóa chủ hành n ã nhiên, ho ản QPPL tất c s ng, góp phần hoàn ớc ta hi n ản QPPL cấp o ợc nh ng thành tựu nhấ nh, góp phần vào vi c thể ờng l i củ Đảng, nâng cao hi u lực, hi u quả ớc, quy n cấp nh tr - xã h i củ ấ p ản QPPL cấp quy ẫn m t s h n chế, bất c p làm ả ần phải t o l p ổ ản QPPL cấp quy p ý u ẩy m nh phát triển kinh tế, gi v ng ổn ng ự D ểm p ng với yêu cầu h i nh p kinh tế, qu c tế ã thi n h th ng pháp lu t q ựng ban hành ản QPPL b lu t, lu t, ngh nhi ớc C ng nh, quán Hiến pháp củ V t Nam Thể chế hóa chủ hòa xã h i chủ p ờng l i, p a ến hi u quản lý nhà nh ho , nhằm nâng cao chấ ng ban hành ợng hi u ản QPPL thực tiễn, từ p cấp quy ớc hồn thi n h th p ả ảm ản QPPL ng b th ng h th ng pháp lu t qu c gia Ở tỉnh Hả D ã ợ q â ã o, ản QPPL o Công tác tuyên truy n, phổ biến tổ ch c ản pháp lu t v công tác xây dựng, kiể thực hi ơq s q , nh p ã ự chủ ơq ả ã ợ ực hi n nghiêm túc Phần lớ ơq ng vi n thảo ả QPP ẩm quy n ban hành Công tác kiể ựkể ý ã QPPL theo thẩm quy ơq ợ í q ấp q â ỉ ể ản ợc ển khai thực hi n tích cự D bả QPP a bàn tỉnh Hả D nâng cao v chấ ợ C ã dần ợc n nếp ả QPP ợc ban hành bả ảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính th ng h th ng pháp lu t góp phần quan tr ng vào vi p ng k p thời yêu cầu cấp quy n t i tỉnh Hả D p ợc ho Bên c nh nh ng kết sở ý q a bàn tỉnh ản QPPL ng ẫn m t s h n chế, bất c p â ến vi c triển khai, tổ ch c thực hi n, tuyên ản pháp lu t v truy n, phổ biế ơq ph i hợp gi :M ts ản QPPL; Sự úp c cho H ng nhân dân ( ĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh vi c ban ả ú ò ản QPPL m t s chủ ợ ờng xuyên, chặt chẽ; Chấ ơq ò ả QPP ng vi xã h i thu h vực ý ể ớc ngành Nhi hành ch m, không k p thời làm ả phát triển kinh tế, xã h i n chế; M t s p ợng xây dựng ơq u chỉnh quan h ản QPPL ban ến vi c thực hi n nhi m vụ tr , ,… : “Ban hành văn quy phạm pháp Từ nh ng lý trên, tác giả ch luật từ thực tiễn tỉnh Hải Dương” làm lu mong mu n qua nghiên c u thực tiễn ho t nghi p Th c s lu t h c Với ản QPPL cấp quy n t i tỉnh Hả D ơ góp phần hồn thi p quy ẽ rút nh ng kết lu n, kiến ngh nhằm ản QPPL cấp a cho ho ớc ta hi n Tình hình nghiên cứu đề tài Đã í ản, cơng trình nghiên c u, lu n án, lu c p ến vấ tiêu biể p ản thời gian qua Có thể nêu m t s cơng trình : Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà N i - Qu - Chính phủ (2016), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà N i ủ - C í p ủ Công văn số 1362/TTg-PL ngày 08/09/2017 Về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật - N “Nâng cao chất lượng thẩm định văn quy phạm pháp luật - số vấn đề lý luận thực tiễn”, p í Dâ ủ P p “Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật - - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa” Đ Q N -Đ U nay”, “Kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật ế V - Đ ự Q N “Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương: Thực trạng giải pháp”, C í - í Q C í Minh -N ễ í N ễ V “Thực trạng công tác ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước” ủ Dầ M p íĐ - ầ Vâ “Văn quy phạm pháp luật, vấn đề lý luận thực tiễn”, -B ,Đ p p Q N Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn quy phạm pháp luật, Hà N i -B p p Sổ tay tình nghiệp vụ rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật, Hà N i -B p p Báo cáo tổng quan tình hình thực Luật ban hành văn QPPL, Tài li u H i thảo tình hình thực hi n Lu t ban hành ản QPPL N i -B p p Tình hình thực quy định Luật ban hành văn QPPL năm 2015 lập đề nghị xây dựng văn QPPL (quy trình sách), Tài ả QPP li u H i thảo tình hình thực hi n Lu t b - Sở p p Q 5, Hà N i Những vướng mắc, bất cập đề xuất giải pháp trình xây dựng văn QPPL địa phương, Tài li u H i thảo tình ả QPP hình thực hi n Lu t b - Sở p p Sơ N i Những vướng mắc, bất cập công tác thẩm định dự thảo văn QPPL tỉnh Lạng Sơn, Tài li u H i thảo tình hình thực hi n ả QPP Lu t b N i *Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ã V mặt lý lu n: Các cơng trình nghiên c bả QPP ũ riêng m t cách tổng quát nhất, từ ản QPPL quy p ỉ nh ng dấu hi ặ ản QPPL Ngồi nghiên c ò n i dung, trình tự thủ tục, hi u lự ặ ểm c p vai trò, nguyên tắc, thẩm quy n, ảm bảo cho ho u ki ng xây dựng, ản QPPL V mặt thực tiễn: Các công trình nghiên c nh ng thành tựu v ản QPPL ho cấp quy n t ng ban h ản QPPL ho mặt t n t i, h n chế củ p ã nh n xét v ản QPPL, nh ng ản QPPL Đ ng thời nguyên nhân nh ng ản QPPL ho t nt p quy n t ản QPPL cấp c p ến tính V giải pháp, kiến ngh : Hầu hết cơng trình nghiên c ợ cấp thiết vi c nâng cao chấ ản QPPL ho p QPPL cấp quy n t ợ nâng cao chấ ợ p Đ ầu vi c ản QPPL ho ả QPP í giải pháp v ho chấ ời, tài chính,… ản QPPL ho ng thời ằm nâng cao ản QPPL quy n k ã ả QPP ế Các ự k í ủ k ếp ả QPP D N k ả p ừ ả QPP úp ủ ả ế ấp í ễ ỉ ả q ý nêu kế ự ự q ỉ ếp ả D Mụ đí h nh ệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mụ í lu u m t cách có h th ng m t s vấ ản QPPL cấp quy n t i lu n thực tiễn v ho tỉnh Hả D ; ợng ho t D xuất nh ng giả p p ả ể nâng cao chất ản QPPL cấp quy n t i tỉnh Hải hi n 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để ợc mụ Thứ p â ự p lý ủ ụ í m vụ: í õk ự ẩ ả q p q p p ủ í q ực tr ng ho Thứ hai, ản quy ph m pháp lu t cấp quy n t i tỉnh Hả D ; ểm, bất ng thời rõ nh c p, h n chế nguyên nhân xuất nh ng giả p p ản nhằm nâng cao chấ Thứ ba, ợng ho ản QPPL cấp quy n t i tỉnh Hả D ng Đố tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đ ợng nghiên c u lu ản quy ph m pháp lu ; ớc Vi t Nam v q q ểm, ởng v ban hành nh pháp lu t ho ng quản lý nhà ản QPPL ho ĐND U ND ấp ản QPPL a bàn tỉnh Hả D 4.2 Phạm vi nghiên cứu q Vi c áp dụn ản QPPL thực tiễn ho t nh pháp lu t v ản QPPL t a bàn tỉnh Hả D 2013 ến Phươn ph p luận phươn ph p n h ên ứu 5.1 Phương pháp luận Cơ lý lu n lu nh ng q ởng H Chí Minh v ớc pháp lu ớc v xây dự N nh ểm chủ q ớc pháp quy n xã h i chủ M ểm củ Đảng, Nhà dân, dân, dân; ợc trình bày vi c xây dựng hồn thi n h th ng pháp lu t k bả QPP i h i, ngh củ Đảng C ng sản Vi ã kết v - Lênin N ản QPPL ho ản QPPL cấp quy n t i tỉnh Hả D ; ng ban 5.2 Phương pháp nghiên cứu ởp p p h c Mác - Lênin, lu tích, tổng hợp, h th ng, th ph m vi n v t bi n ch ng v t l ch sử triết dụ k p p p ể làm sáng tỏ vấ tài u cụ thể cầ :p â ợc nghiên c u Ý n hĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận ẽ góp phần bổ sung phát triển nh ng vấn Kết nghiên c u lu ản quy ph m pháp lu t lý lu n v ho ể góp phần cung cấp nh ng lu n Nh ng kết nghiên c u lu khoa h c cho vi c nghiên c u sử ch ổi, bổ sung nh q nh pháp ản quy ph m pháp lu t thời gian tới lu t v 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Nh ng kết nghiên c u lu q ến ho i với vấn ản QPPL cấp quy n t i tỉnh Hả D ki tham khả ấp quy p u ổi h i nh p ể làm tài li u tham khả Kết nghiên c u lu ời làm công tác nghiên c u v o, cho nh ản QPPL áp dụng thực tiễn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ầu, kết lu n, danh mục tài li u tham khảo, n i dung lu g tiết QPP ơq ơq ủ ơq ơq V p ò ả ĐND U ND ới nhau; Trách q ản lý, theo dõi vi ĐND, UBND ban hành; Trách nhi m củ kiểm tra ho p ơq úp U ND q ản lý vi q i hợp thực hi n; q cách th c, thời gian, quy trình ph i hợp gi nhi p p p ới ch c ả QPP nh cụ thể trách nhi ớng dẫ i với vi ng so n thảo, ban hành, thẩ a bàn e õ c, nh, kiểm tra, rà sốt, h th ng hóa ản QPPL nói chung trực tiếp thực hi n nhi m vụ thẩ nh, tự kiểm tra, rà ản UBND cấp ban hành nói riêng; Trách nhi m sốt, h th ơq ản QPPL, vi c so n thảo, rà ngh ả soát, h th ợc giao theo dõi i với ph ý ớc 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện bảo đảm nguồn nhân lực, tài chính, sở vật chất, trang thiết bị hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật cấp quyền tỉnh Hải Dương 3.2.3.1 Tăng cường cơng tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán cấp quyền tỉnh Hải Dương Đâ giải pháp hết s c quan tr ò ỏi cơng ch c làm công tác so n thảo, tham gia ý kiến cần nêu cao tinh thần trách nhi m thực hi n nhi m vụ ợc giao, có tâm huyế Để hoàn thành t t nhi m vụ i vớ ợc giao, công ch c cần không ngừng h c t p, nghiên c u chủ ờng l i củ Đảng, sách pháp lu t n p â toàn di n cần có khả q ể khẳ nh pháp lu ể có kiến th c pháp lu t í i chiếu thực tế với ản pháp lu t với yêu cầu nh phù hợp củ khách quan cu c s ng củ ản ban hành Có thể nh ng giải pháp có tầm quan tr ặc bi t cho dù có m t hành lang pháp lý an ầ ủ có q p cấp quy thần trách nhi k â ã o, o củ ã â t ơq ỗi công ch c tự thân h khơng có tinh ủ ự ể thực thi nhi m vụ hi u 67 cơng tác khơng cao Chỉ công ch c m t h t nhân v ng ản QPPL mớ hi u ợc mục í Nhằ ợc yêu cầu nhi m vụ cần ý bi n pháp: ũ - Củng c p c trực tiếp làm công tác quản lý xây dự QPPL cấp quy p Cơ ấu cán b cơng ch c bả ảm có chun viên chuyên viên Tỷ l chuyên viên chuyên viên 1-3 ú nhằm thực hi n t ợ c trách, nhi m vụ e ảm nhi m chun trách m t ho í : cơng tác so n thảo, ản, cơng tác rà sốt, h th ng hóa cơng tác tự kiểm tra, kiể chun v ớng ản, ời xem xét cơng vi c chung kiểm sốt chấ ợng cơng vi c chuyên viên ơq - Tiếp tục củng c v tổ ch c, biên chế củ q ả pháp, Phòng chuyên môn thực hi n ch p p: Đ i với Sở ý ớc v ản ản QPPL cần b trí nh ng cơng ch c có QPPL Phòng Xây dựng Kiể ực kinh nghi m, kiến th c am hiểu vừa r ng vừa sâu tất p quy q ả ý Đ i với t p p ời có lu t vào cơng tác t nh v v trí vi c làm, b trí nh t p p k “ ẩ ” ng công ch ấp huy n, xã cần thực hi k p nhi m vụ so n thả ; ơq ơq ực hi n công tác rà sốt, h th ng hóa tiễn củ í ợc theo dõi quản lý Các công ch c phả ơq i với công tác phù hợp vớ ảm bảo ấu Phòng Pháp chế làm nhi m vụ pháp m công ch cầu nhi m vụ ặ ản QPPL, tham chuyên môn lu t có hiểu biết v chuyên ngành thu ự ể thực hi n t t ản QPPL, thực hi n t t nhi m ản QPPL cấp tỉnh t e có 02 biên chế chế Cơ ấ ơq p p p ý k ến vào dự thả vụ c ng tác viên kiể q ợc yêu cầu v v trí vi c làm, u cầu v cơng vi c, khơng hồn thành nhi m vụ v - Ki n toàn tổ ch c, cán b pháp chế t ú 68 ực quản lý ngành, ảm bả p ợc yêu u ki n, tình hình thực - Đổi mớ ế ú ẩn ch công vi c, chấ ợng so n thả cán b ũ i vớ c trực tiếp làm công tác ản QPPL Thực hi n vi c tuyển dụng, tiếp nh n, xếp quản lý xây dự e ý Đ hi u p ý k ến, thẩm tra, rà sốt, h ản QPPL th ng hóa ớc củng c , ki n toàn v biên chế tổ ch c kiể - Từ p p ể ảm bả B ủ ực giúp Chính phủ, Thủ ả QPP kiểm tra xử lý k p thờ ản QPPL ớng Chính phủ ĐND U ND ỉnh ban hành có dấu hi u trái pháp lu t 3.2.3.2 Tăng cường đầu sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí áp dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật ầ Quan tâm, tr v t chất, kinh phí, trang thiết b u ki ả QPP cần thiết phục vụ công tác ho lực, hi u quả úp ơq thảo, thẩ d li â quan nh, thẩm tra, tự kiểm tra, kiểm tra, giám sát, rà soát, h th d li u bao g quy n p ả ả QPP e ơq ẩm u tiêu chí (v thời gian, hình ực) thu n ti n vi c khai thác, sử dụng - UBND tỉnh Hả D ả QPP - Từ ả QPP Đâ ảm bảo thực hi n t t công tác quản lý so n QPPL H th ảm hi u ý Đ u cần tr ng giải pháp sau: - Xây dựng phát triển h tr bả ớc hi ần bả ảm kinh phí thích hợp cho cơng tác ban p ng yêu cầu nhi m vụ ặt i v t chất, trang thiết b làm vi c củ ả QPP công ch c trực tiếp tham gia xây dự lợi, có máy vi tính kết n i m e e u ki n cần thiết khác 69 p ơq ểm làm vi c thu n p f … Kết luận Chươn ản QPPL quy Ho nh ng công vi nhi u thờ k k k p p í ể thực hi n nhi m vụ p ò c t p, mang tính sáng t t ỏi phả ớc hết chủ thể ban hành phả ợ ực tr ng ho ản QPPL cấp quy n tỉnh Hả D nh ng thành tựu, h n chế, bất cấp nguyên nhân, từ ản nhằm nâng cao chấ quy n tỉnh Hả D ơ ợng ho , Lu ủ ầ ực ng ban ã rõ xuất ba nhóm giải pháp ản QPPL cấp 70 KẾT LUẬN ản QPPL quy Ho ợc thực hi nh ng công vi c quan tr k p t ờng xuyên, liên tụ ất khó ợc m c t p Vi p ản QPPL có n i dung phù hợp với p nhu cầu phát tri n khách quan xã h i, có hình th ý ớc ln vấ ý q ợc yêu cầu quản i với vi c nâng cao hi u lực ớc quản lý n ĐND U ND Trong thời gian qua, với c gắng nỗ lực không ngừ a bàn tỉnh Hả D cấp ợ QPPL có chấ lu ũ ã ợc m t kh òq ợng lớ ng vi c thi hành Hiến pháp pháp dân chủ củ ã i, gi gìn an ninh tr t tự, bảo v phát huy quy n tự do, â ũ ớc nh nhiên, í ò ớc l trình h i nh p qu c tế Tuy ỏi từ phát triển n i t i củ n hi n c ng với yêu cầu từ ú ơn hế D quy n tỉnh Hả D ớc ta ợ thành vấ ản QPPL cấp ng ban hàn cầ ấ ng vào, vi c xây dựng ản QPPL hoàn chỉnh, khoa h c, hợp ý m t h th p p p p ần gi ng viên nhân dân tham gia thực hi n pháp lu t Từ v ng kỷ b ản ổi hoàn thi n nhi u giải ng b ực tr ng ho quy n tỉnh Hả D ản QPPL cấp ã ỉ rõ nh ng thành tựu, h n chế, bất cấp nguyên nhân, từ xuất ba nhóm giả p p ản nhằm nâng cao chấ ho ản QPPL cấp quy n tỉnh Hả D giải pháp nêu cần ợc cấp quy phù hợp vớ p u ki n vùng, từ p ơ ợng Nh ng quán tri t thực hi n ục tiêu phát triể ấ ớc thời kỳ h i nh p Với nh ng kiến th ã ợ ot Đ i h c Lu t Hà N i, H c vi n Khoa h c Xã h i nh ng kinh nghi m thực tiễ pháp, Lu ợc viết tất tâm huyết ni 71 t ực công tác Song kiến th c v Lu lý lu ắc chắn nh ợc tham gia ng nghi p ể Lu pýkế q ợ ểm nhấ ế tài h n chế nên nh Tác giả mong nh n ổi, thảo lu n thầy cô giáo, b n ợc hoàn thi 72 / DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO N ụ V p ò C í p ủ Thơng số 55/2005/TTLT- BNV-VPCP ngày 06/5/2005 Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản, N í Thơng số 338/2016/TT-BTC ngày 14/7/2014 Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật N í p p (2012), Thơng liên tịch số 47/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 16/3/2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân N í p p V p ò C í p ủ (2014), Thông liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng tốn kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống, pháp luật p p N Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp N p p Hà N p p Số liệu tổ chức pháp chế đội ngũ người làm công tác pháp chế sau 01 năm thực nghị định số 55/2011/NĐ-CP Chính phủ N p p p p Báo cáo tổng kết công tác pháp 2012 Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật ban hành văn quy phạm pháp luật p p N N Báo cáo tổng kết công tác pháp 2013 73 N 10 p p Báo cáo tổng kết công tác pháp tháng đầu năm p p Báo cáo tổng kết thi hành Luật ban hành văn N 2014 11 quy phạm pháp luật 2008 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 2004 p p 12 N Báo cáo kết cơng tác kiểm tra, xử lý, rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật năm 2015 giai đoạn 2011-2015; định hướng công tác giai đoạn 2016-2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 p p 13 phạm pháp Căn pháp lý - Cơ sở để kiểm tra văn quy luật, http://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traop 6/ doi.aspx?ItemID=10 p p 14 N / Công văn trả lời số quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Hà N i p p 15 Kết luận số 3552/KL-ĐCTLC ngày 12/10/2016 Đồn cơng tác liên ngành Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương p p 16 phạm pháp luật Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn quy N p p 17 Sổ tay tình nghiệp vụ rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật p p 18 N Báo cáo tổng quan tình hình thực Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, ả q p ả p p p p 19 N ự N Tình hình thực quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 lập đề nghị xây dựng văn quy phạm pháp luật (quy trình sách), ả q 20 p ả p p p p ự N N ụ Thông liên tịch số 23/2014/TTLT- BTP-BNV ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu 74 tổ chức Sở pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Phòng pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 21 C í p ủ cơng tác văn thư 22 C í N Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 Quy N p ủ định chi tiết thi hành số điều Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 23 C í p ủ N Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 24 C í p ủ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP công tác văn thư 25 C í p ủ N Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Về kiểm tra, xử lý văn quy phạm 26 C í N p ủ N Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy tổ chức pháp chế N 27 C í p ủ dẫn Luật lưu trữ 28 C í luật, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 hướng N p ủ Tờ trình Dự án luật ban hành văn quy phạm pháp p ủ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Quy N 29 Chí định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 30 N N ễ C hoạt động ban hành văn q Cơ sở lý luận, thực tiễn quản lý nhà nước p p p nhân dân tỉnh Phú Thọ, q C íM 31 N ễ V Hội đồng nhân dân, Ủy ban C í - Hành C Bản chất hoạt động xây dựng pháp luật: Một vài vấn đề cần bàn luận thêm, http://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien- 75 p 6/ cuu-trao-doi.aspx?ItemID=5 32 Đả ỉ ả D / Báo cáo trị trình Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) ầ N 33 Đ “V ” Tạp chí Nhà nước Pháp luật ù 34 Đ Tạp chí Luật học 35 N N C í ả D â ấ ợ ủ ự V “Vấ ý ả ấ ợp ý” ễ M Đ q (2013), Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật, N 36 Đ “Công tác hệ thống hóa pháp luật cấp Giáp quyền tỉnh Gia Lai, thực trạng giải pháp” N “Một số vấn đề lý luận thực tiễn văn 37 Hoàng Minh Hà quy phạm pháp luật quyền địa phương Việt Nam nay” N 38 p p p luật, “Nâ Hà ấ - ý ấ ự ợ ẩ ả q ễ ”, Tạp chí Dân chủ Pháp 39 Đỗ Ng c Hải “Pháp chế xã hội chủ nghĩa hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nước ta nay” Đ tài cấp b , Hà N i 40 Đỗ N p ả p p 41 “M ấ Q ợ í ả ể ” Tạp chí Dân chủ Pháp luật ả q Hào (2008), “Pháp chế xã hội chủ nghĩa xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An”, Lu n c s lu t h c, H c vi n Chính tr - Hành Qu c gia H Chí Minh, Hà N i 42 â â ỉ ả D Nghị số 13/2016/NQ- HĐND ngày 05/10/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 ả D 43 “Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật - 76 qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa” 44 N ễ Đ Q N “Bảo đảm nguyên tắc pháp chế xã hội chủ Khanh nghĩa xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa” C í C íM Đắ Linh (2003), Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thi hành Hiến Pháp pháp luật N 46 p p p C í q N “ Ngân ả q ” Tạp chí Nhà nước Pháp luật 47 N Q N 45 í - V Nhân (2012), Xã hội học pháp luật, N 48 Ng V “V khái ni Nhân Đ p p N t”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, s 49 N p ễ p p P ả ợ ả q Tạp chí Quản lý nhà nước 50 Q N C í â 3/ ủ í ả q q p í Q ” Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, N 52 Q C í q N Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, Nxb Chính N 53 Q Luật lưu trữ, N 54 Q năm 2013, N C í q N Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam C í 55 Q q , N Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, Nxb Chính , Hà N i 56 Q q ự , Hà N i 51 Q q â Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, q q “V Luật tổ chức quyền địa phương, N , Hà N i 77 C í 57 N ễ ếQ (2005), Hiệu lực văn pháp luật, vấn đề lý luận thực tiễn N 58 Sở C í q N p p ả D Báo cáo số 656/BC-STP ngày 25/12/2012 Tổng kết công tác pháp năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2013, ả D 59 Sở p p ả D Báo cáo số 56/BC-STP ngày 24/01/2014 Tổng kết công tác pháp năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2014 60 Sở ả D p p ả D 2013 theo Thông 08/2011/TT-BTP 61 Sở p p Báo cáo thống kê công tác pháp năm ả D ả D Báo cáo số 61/BC-STP ngày 27/01/2015 Tổng kết công tác pháp năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2015 62 Sở ả D p p ả D 2014 theo Thông 20/2013/TT-BTP 63 Sở p p ả D Báo cáo thống kê công tác pháp năm ả D Báo cáo số 100/BC-STP ngày 21/01/2016 Tổng kết công tác pháp năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016 64 Sở ả D p p ả D 2015 theo Thông 20/2013/TT-BTP 65 Sở p p ả D 6), Báo cáo thống kê công tác pháp năm ả D Công văn số 1210/STP-XD&KTVB ngày 07/11/2016 việc gửi hồ sơ thẩm định văn quy phạm pháp luật 66 Sở p p ả D ả D , Báo cáo số 38/BC-STP ngày 13/01/2017 Tổng kết công tác pháp năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 67 Sở ả D p p ả D 2016 theo Thông 04/2016/TT-BTP 68 Sở p p ả D Báo cáo thống kê công tác pháp năm ả D Báo cáo thống kê công tác pháp năm 2017 lần theo Thông 04/2016/TT-BTP 78 ả D 69 Sở p p ả D Báo cáo tổng hợp rà soát cán thuộc Sở pháp, cán thuộc Phòng pháp, công chức pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn 70 Sở ả D p p Sơ Những vướng mắc, bất cập công tác thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn ả ự ả quy phạm pháp luật N i 71 Sở p p Q Những vướng mắc, bất cập đề xuất giải pháp trình xây dựng văn quy phạm pháp luật địa phương, ả ự ả q p p p N 72 Lê Minh Tâm (2003), Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn N 73 N lệnh ễ D pháp ắ điển C â â N (2016), Nhìn lại năm triển khai thực Pháp hệ thống quy phạm pháp luật, http://ktvb.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=12, p 6/ 74 / ngày ầ “Pháp chế xã hội chủ nghĩa hoạt Thanh động xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình”, C í C íM 75 ủ C í p ủ - í Q Cơng văn số 1362/TTg-PL ngày 08/09/2017 Về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật 76 N V ự “Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương: Thực trạng giải pháp”, C íM C í N 79 - Hành chín Q 77 N ễ ả q ng Trí N ễ V p p ủ Ủ p Đại học Thủ Dầu Một 78 luật, N “ â â ỉ ự P ” Tạp chí Đ N C â â 79 Ủ â â Giáo trình xây dựng văn pháp N ỉ ả D Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 13/5/2014 Về việc tăng cường công tác pháp chế địa bàn tỉnh 80 Ủ â â ỉ ả D ả D Quyết định số 24/2015/QĐ- UBND ngày 30/12/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở pháp 81 Ủ ả D â â ỉ ả D Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Hải Dương 82 Ủ â â ỉ ả D ả D Quyết định số 12/2017/QĐ- UBND ngày 09/6/2017 Ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật Cơ sở liệu quốc gia pháp luật văn Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ả D 83 Uỷ â â ỉ ả D Quyết định số 26/2017/QĐ- UBND ngày 20/9/2017 Ban hành Quy định xây dựng, ban hành, kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dươn ả D 84 Đ Uyên (2013) “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật quan pháp địa phương thực hiện”, http://doc.edu.vn/tai-lieu/thuc-trang-va-giai-phap-nang-caohieu-qua-hoat-dong-tham-dinh-du-thao-van-ban-qui-pham-phap-luat-do-co-quanp 6/ tu-phap-dia-38810/ 85 Đ Uyên / “Một số vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Việt Nam na ” N 80 86 Đ nay”, 87 “Kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật Uyên ế ầ Đ Vân Q “Văn quy phạm pháp luật, vấn đề lý luận thực tiễn”, 88 Vụ Các vấ N ,Đ Q chung v xây dựng pháp lu t - B N p p 6), Bộ tài liệu xây dựng nội dung sách hướng dẫn cho bộ, ngành, địa phương, Hà N i 89 Vụ Các vấ chung v xây dựng pháp lu t - B p p Báo cáo kết tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm xây dựng nội dung sách đánh giá tác động sách N 81 ... Quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật - - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa” Đ Q N -Đ U nay”, “Kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật ế V - Đ ự Q N “Hoạt động ban hành văn quy phạm pháp luật. .. thi hành nh pháp lu t không phù hợp với thực tế khó ợc thi hành thực tế hoặ ợ ké u 1.4 Thẩm quy n ban hành hình thứ văn b n quy phạm pháp luật quy n địa phươn 1.4.1 Thẩm quy n ban hành văn quy phạm. .. ợc mở r ng [42, tr.1] văn b n cấp quy n tỉnh H Dươn quy định, hướng dẫn văn b n quy phạm pháp luật hoạt độn ban hành văn b n quy phạm pháp luật 2.2.1 Các văn cấp tỉnh ban hành q ả D ã ầ ả QPP
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải Dương, (Luận văn thạc sĩ) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn