(Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải Dương

62 56 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:40

Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải DươngÁp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải Dương 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o PHÙNG THÁI SƠN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN VĂN TƯỞNG, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn Nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2014 – 2018 Thái Nguyên, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o PHÙNG THÁI SƠN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN VĂN TƯỞNG, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Lớp: CNTY46N02 Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS.Nguyễn Thị Thùy Dương Thái Nguyên, 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập lý thuyết trường thực tập sở, đến em hồn thành khố luận tốt nghiệp đại học Để hồn thành khố luận em nhận bảo, giúp đỡ nhiệt tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trang trại chăn nuôi Nguyễn Văn Tưởng, Kim Thành, Hải Dương Em nhận cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, động viên người thân gia đình Để đáp lại tình cảm đó, qua em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc kính trọng tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình dạy dỗ dìu dắt em suốt thời gian học trường thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo hướng dẫn nhiệt tình giáo hướng dẫn ThS.Nguyễn Thị Thùy Dưiơng, người trực tiếp hướng dẫn em thực chuyên đề Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Ban quản lý trang trại Nguyễn Văn Tưởng tồn thể anh chị em cơng nhân trang trại hợp tác giúp đỡ em suốt q trình thực tập, hướng dẫn cơng tác kỹ thuật, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Cuối cùng, em xin trân trọng gửi tới thầy giáo, giáo hội đồng đánh giá khóa luận lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 12 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Phùng Thái Sơn ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 31 Bảng 4.2 Lịch tiêm phòng vắc xin áp dụng cho lợn thịt trại 32 Bảng 4.3 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn thịt trại 33 Bảng 4.4 Loại cám, phần ăn thành phần dinh dưỡng lợn thịt sử dụng trang trại 35 Bảng 4.5 Kết thực pha điện giải 37 Bảng 4.6 Kết thực cơng tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn thịt 38 Bảng 4.7 Kết chẩn đốn điều trị bệnh đường hơ hấp cho 39 đàn lợn thịt nuôi trại 39 Bảng 4.8 Kết chẩn đoàn điều trị hội chứng tiêu chảy cho 40 đàn lợn thịt nuôi trại 40 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt nuôi trại 41 Bảng 4.10 Kết thực xuất lợn trại 42 Bảng 4.11 Kết thực nhập lợn trại 44 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cs Cộng Ha hecta MH Mycoplasma hyopneumoniae Nxb Nhà xuất PED Porcin Epidemic Diarrhoea TGE Transmisssible gastro enteritis Tr Trang TT Thể trọng ii MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu chuyên đề PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước 23 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 23 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nước 25 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 29 3.1 Đối tượng 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung thực 29 3.4 Các tiêu phương pháp thực 29 PHẦN 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 31 4.1 Kết công tác vệ sinh phòng bệnh 31 4.1.1 Kết thực công tác vệ sinh sát trùng 31 4.1.2 Kết thực cơng tác tiêm phòng 32 4.2 Kết thực công tác chăm sóc, ni dưỡng quản lý đàn lợn thịt trại 33 4.2.1 Tổ chức thực quy trình chăn ni 33 4.2.2 Cơng tác theo dõi chăm sóc phát lợn ốm 37 iii 4.3 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh lợn thịt trại 38 4.3.1 Kết chẩn đoán điều trị bệnh đường hô hấp cho đàn lợn thịt nuôi trại 39 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại 40 4.3.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt nuôi trại 41 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất 41 4.4.1 Xuất lợn 42 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn 43 4.5 Nhập lợn vệ sinh chuồng trại trước nhập lợn 43 PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong tiến trình hội nhập kinh tế giới, kinh tế Việt Nam có bước phát triển vượt bậc đạt thành tựu to lớn đưa đất nước ngày lên, đời sống nhân dân cải thiện nâng cao Vì mà nhu cầu sản phẩm chất lượng cao người dân quan tâm, đặc biệt nhu cầu thực phẩm, không số lượng mà chất lượng Chăn ni lợn nghề truyền thống có từ lâu đời Được quan tâm Đảng nhà nước ngành chăn nuôi lợn ngày phát triển, đem lại hiệu kinh tế cao Khơng cung cấp thực phẩm có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho xã hội mà nguồn thu nhập đáng kể cho người chăn ni Bên cạnh cung cấp lượng phân bón lớn cho ngành trồng trọt số phụ phẩm cho ngành công nghiệp chế biến Trong đó, chăn ni lợn thịt khâu quan trọng, góp phần định thành cơng nghề chăn nuôi lợn, đặc biệt việc nuôi lợn thịt để có đàn lợn thịt lớn nhanh, nhiều nạc Trong chăn ni lợn thịt ngoại khí hậu Việt Nam kiểu khí hậu nóng ẩm mưa nhiều nên việc chăn ni gặp nhiều khó khăn Để định đến suất chất lượng thịt, phần điều kiện tự nhiên lại quy trình chăm sóc ni dưỡng yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiêu Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chúng em tiến hành thực chun đề: “Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt trại Nguyễn Văn Tưởng, Kim Thành, Hải Dương” 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề * Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni lợn trại Nguyễn Văn Tưởng, Kim Thành, Hải Dương - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trang trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh, để đưa biện pháp phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trang trại * u cầu - Đánh giá tình hình chăn ni trang trại Nguyễn Văn Tưởng, Kim Thành, Hải Dương - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định biện pháp phòng điều trị bệnh cho lợn thịt trại - Chăm chỉ, học hỏi để cao kỹ thuật, tay nghề cá nhân 40 điều trị thuốc Nova Gentylo, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Qua bảng cho thấy, tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực từ 90,32% 97,56%, trung bình đạt 94,74% 4.3.2 Kết chẩn đoán điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại Kết trình điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn nuôi trại em theo dõi, ghi chép thể bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết chẩn đoàn điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt nuôi trại Tháng theo dõi (tháng) 12 1/2018 Số mắc bệnh (con) 11 14 Tổng Phác đồ áp dụng MD Nor 100 kết hợp với Atropin, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Số điều trị (con) 11 Số Tỷ lệ khỏi khỏi bệnh bệnh (con) (%) 100 10 90,91 9 100 14 13 92,86 10 10 10 100 51 51 49 96,08 Qua bảng 4.8 cho thấy, em tham gia trực tiếp vào công tác điều trị hội chứng tiêu chảy cho đàn lợn thịt tháng thực tập trang trại Dưới hướng dẫn kỹ sư trại, em phát 51 lợn có biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị MD Nor 100 kết hợp với Atropin, 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Kết tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 90,91% - 100%, trung bình đạt 96,08% 41 4.3.3 Kết chẩn đoán điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt ni trại Kết chẩn đốn điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt nuôi trại em theo dõi, ghi chép thể bảng 4.9 Bảng 4.9 Kết điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt nuôi trại Tháng theo dõi Số mắc bệnh Phác đồ điều trị (con) Số Số điều khỏi trị (con) (con) 21 21 100 Tỷ lệ (%) 12 21 32 LA 32 30 93,75 26 Liều dùng 26 25 96,15 17 17 17 100 5 100 Tổng 101 101 98 97,03 PENDISTREP 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Qua bảng 4.9 cho thấy em tham gia trực tiếp vào cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh viêm khớp cho đàn lợn thịt nuôi trang trại hướng dẫn kỹ sư trại, em phát được 101 lợn có biểu viêm khớp sử dụng phác đồ điều trị: PENDISTREP LA 1ml/10kg TT/ngày, tiêm bắp Kết tỷ lệ lợn khỏi bệnh tương đối cao với hiệu lực điều trị từ 93,75% - 100%, trung bình đạt 97,03% 4.4 Xuất lợn vệ sinh chuồng trại sau xuất Khi đến thời gian xuất lợn, công ty cổ phần chăn ni C.P có kế hoạch xuất bán lợn thông báo chủ trang trại để chuẩn bị người đuổi bắt lợn 42 Khi xe vào trại phải sát trùng cổng theo quy định vào khu vực xuất lợn, sau xuất lợn phân bên tiến hành phun sát trùng khu vực cân lợn không trở lại chuồng Khi tắm sát trùng đồng thời ngâm quần áo lao động vào nước + nước sát trùng tỉ lệ 1/3200 4.4.1 Xuất lợn Trong thời gian thực tập, em tham gia trực tiếp vào lần xuất lợn Quá trình xuất lợn thực gồm bước sau: - Đuổi lợn lên xe - Khi đuổi phải đuổi từ - 10 lượt theo khối lượng khách yêu cầu - Cân con, ghi số liệu vào phiếu cân - Sau khi, xuất xong phải quét rọn sẽ, quét vôi cầu cân khu vực xuất lợn, đường đuổi lợn - Bộ phận phía ngồi bán xuất lợn tiến hành phun sát trùng quanh khu vưc xe đậu, xuất hết lợn tiến hành thao tác phun sát trùng quanh khu vực Kết thực cơng việc xuất lợn trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết thực xuất lợn trại Số lợn xuất Khối lượng trung bình/con lợn (con) xuất bán (kg) 541 113 504 115 498 119 491 110 Tổng 2034 114,25 Đợt xuất Bảng 4.10 cho thấy, em trực tiếp tham gia lần xuất lợn với tổng số 2034 con, khối lượng trung bình lợn xuất 114,25 kg/con 43 4.4.2 Vệ sinh chuồng trại sau xuất lợn Sau xuất lợn, trại thường xuyên thực vệ sinh chuồng trại để đảm bảo an toàn dịch bệnh Em tham gia trình vệ sinh tiến hành theo bước sau: - Vệ sinh bên ngồi chuồng ni: + Vệ sinh đường đuổi lợn + Vệ sinh cầu cân + Vệ sinh khu vực xe đến đỗ trại - Vệ sinh chuồng ni: + Hót phân chuồng + Cọ rửa sẽ: bạt trần, giàn mát, quạt (che chắn túi nilon), máng ăn, thành chuồng, chuồng + Quét vôi tường, thành chuồng, chuồng + Phun sát trùng để ngày đóng kín cửa khơng bật quạt + Kiểm tra lại toàn hệ thống điện, quạt, máy bơm có hoạt động tốt khơng + Kiểm tra giàn mát, song sắt, mắng ăn, núm uống, bạt, trần + Nếu có hỏng sửa chữa hoạc thay + Lắp quây úm, bạt um, bóng điện úm chờ lứa 4.5 Nhập lợn vệ sinh chuồng trại trước nhập lợn Trong thời gian thực tập, em tham gia trực tiếp vào lần nhập lợn Quá trình nhập lợn thực gồm bước sau: + Chuẩn bi vệ sinh quét lại chuồng ô lần để tránh bui bẩn ảnh hưởng đến lợn + Chuẩn bị vàn gỗ kích thước 1,2m × 1m để chắn cửa lùa lợn nhập vào ô muốn nhốt 44 + Chuẩn bị đá nhỏ cài núm uống để kích thích lợn biết vị trí uống nước + Thắp sẵn bóng úm lơn chuẩn bị đưa lợn chỉnh lại dây điện, bạt úm để an toàn tránh lợn cắn tới dây điện úm + Điều chỉnh nhiệt độ chuồng nuôi từ hệ thống quạt + Khi lợn nhập hành lang đuổi khéo từ từ dùng ván chắn vào vị trí lớn đâu tiến hành lọc lợn theo kích cỡ + Rắc cám vào lồng úm mép cửa chuồng số lượng nhỏ để rèn luyện cách ăn cho lợn nhận biết vị trí ăn khơng vệ sinh cửa chuồng Kết thực công việc nhập lợn trình bày bảng 4.11 Bảng 4.11 Kết thực nhập lợn trại Số lợn nhập Khối lượng trung bình/con (con) lợn nhập (kg) 585 4,5 600 550 4,5 550 Tổng 2285 4,5 Đợt nhập Bảng 4.11 cho thấy, em trực tiếp tham gia lần nhập lợn với tổng số 2285 con, khối lượng trung bình lợn nhập 4,5 kg/con 45 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại lợn Nguyễn Văn Tưởng, em theo dõi thực số công việc sau: Về cơng tác chăm sóc ni dưỡng lợn - Thực vệ sinh máng ăn, kiểm tra hệ thống nước uống, chăm sóc đến xuất bán 2034 lợn thịt đạt trọng lượng trung bình 114,25kg/con - Trực tiếp bổ sung chất điện giải vào quy trình pha nhỏ giọt tháng, cho lợn ăn cám tự máng ăn tự động loại 550SF, 551F, 552SF, 552F thường kết thúc chuyển sang cám 553F Về cơng tác phòng bệnh - Thực 92 lần phun sát trùng, 46 lần rắc vôi khử trùng lau kính, 23 lần vệ sinh hố sát trùng, 69 lần quét mạng nhện - Tiêm loại vắc xin cho đàn lợn thịt trại: Hội chứng còi cọc + viêm phổi địa phương, dịch tả, lở mồm long móng, giả dại - tỉ lệ an toàn đạt 100% Về cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh - Kiểm tra cách ly lợn ốm đạt 100% khối lượng cơng việc giao - Chẩn đốn, phát 171 lợn có biểu bệnh đường hơ hấp áp dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh trung bình đạt 94,74% - Chẩn đốn, phát 51 lợn có biểu tiêu chảy sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ lợn khỏi bệnh trung bình đạt 96,08% - Chẩn đốn, phát 101 lợn có biểu viêm khớp sử dụng phác đồ điều trị Tỷ lệ khỏi trung bình đạt 97,03% 46 5.2 Kiến nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dưỡng, chăm sóc đàn lợn để giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh hội chứng tiêu chảy, bệnh đường hô hấp, viêm khớp - Thực tốt công tác vệ sinh, sát trùng chuồng xung quanh chuồng, vệ sinh chuồng trại để tránh lây lan mầm bệnh - Nhà trường ban chủ nhiệm khoa tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc (2007), “Tình hình nhiễm Actinobaccillus pleuropneumoniae bệnh viêm phổi – màng phổi lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập IVX, số 2, tr 56 – 59 Sa Đình Chiến, Cù Hữu Phú (2016), “Vai trò vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi Sơn La biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, 23(3), tr.65 Đoàn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn ni Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nghiêm Thị Anh Đào (2008), Xác định vai trò vi khuẩn E coli gây hội chứng tiêu chảy lợn địa bàn ngoại thành Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp Trương Quang Hải, Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Quang Tuyên, Cù Hữu Phú, Lê Văn Dương (2012), “Kết phân lập xác định số đặc tính sinh học chủng Streptococcus suis Pasteurella multocida lợn mắc viêm phổi tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX,(số 7/2012), tr.71 - 76 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringers gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 48 Trần Thị Hạnh, Đặng Xuân Bình (2002), “Chế tạo, thử nghiệm số chế phẩm sinh học phòng trị bệnh tiêu chảy phân trắng lợn E.coli Clostridium perfringens”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, (số 1), tr 19 – 28 10 Nguyễn Bá Hiên (2001), Một số vi khuẩn đường ruột thường gặp biến động chúng gia súc khoẻ mạnh bị tiêu chảy nuôi vùng ngoại thành Hà Nội, Luận án tiến sỹ nông nghiệp 11 Đặng Văn Kỳ (2007), “Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp lợn (PRRS) kinh nghiệm phòng chống”, Tài liệu hội thảo hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản bệnh liên cầu khuẩn lợn, tr 76 - 80 12 Lê Văn Lãnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Trịnh Đình Thâu, Đặng Hữu Anh, Đỗ Ngọc Thúy Nguyễn Bá Hiên (2012), “Phân lập số vi khuẩn cộng phát gây bệnh lợn nghi mắc bệnh suyễn, đề xuất biện pháp phòng trị bệnh”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX, (số 2/2012), tr.30 13 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Nhân, Trương Văn Dung (1997), Bệnh Phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Phạm Sỹ Lăng (2007), “Bệnh Liên cầu khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, Tài liệu hội thảo hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản bệnh liên cầu khuẩn lợn, tr 148-156 15 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Trương Quang, Phùng Quốc Chướng, Chu Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch (1997), “Hệ vi khuẩn gây bệnh viêm ruột ỉa chảy lợn”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập IV, (số 1), tr.15 - 22 16 Lê Văn Năm (2013), “Bệnh viêm phổi địa phương – suyễn lợn”, Báo tổ quốc, phát hành ngày 18/7/2013 17 Nguyễn Thị Bích Ngà (2015), Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, bệnh học biện pháp phòng trị bệnh giun tròn Trichocephalus spp.gây lợn 49 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Luận án tiến sĩ thú y, ĐH Nơng Lâm Thái Ngun 18 Khương Bích Ngọc (1996), Bệnh cầu khuẩn số sở chăn ni tập chung số biện pháp phòng trị, Luận án phó tiến sĩ Khoa học Nơng nghiệp 19 Trịnh Phú Ngọc (2001), Xác định số đặc tính sinh vật yếu tố độc lực vi khuẩn Streptococcus gây bệnh lợn số tỉnh phía Bắc, Luận án tiến sĩ Nơng nghiệp, Viên Thú Y Quốc Gia, Hà Nội 20 Nguyễn Thị Ngữ (2005), Nghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy lợn huyện Chương Mỹ - Hà Tây, xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.coli samonella, biện pháp phòng trị, Luận văn Thạc sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Ngọc Nhiên (1996), Vai trò số vi khuẩn đường hô hấp hội chứng ho thở truyền nhiễm lợn biện pháp phòng trị, Luận án tiến sĩ khoa học nơng nghiệp 22 Sử An Ninh, Dương Quang Hưng, Nguyễn Đức Tâm (1981), “Tìm hiểu hội chứng stress bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí nơng nghiệp cơng nghiệp thực phẩm 23 Sử An Ninh (1993), Kết bước đầu tìm hiểu nhiệt độ, độ ẩm thích hợp phòng bệnh lợn phân trắng, Kết nghiên cứu khoa học, Khoa chăn nuôi thú y, Đại học Nông Nghiệp I (1991 - 1993), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.48 24 Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Nguyễn Thu Hằng, Âu Xuân Tuấn, Nguyễn Bích Thủy, Vũ Ngọc Quý (2005) ” Xác định nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp lợn ni số tỉnh phía Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập VII, (số 4/2005), Hà Nội 25 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 50 26 Nguyễn Mạnh Phương, Cù Hữu Phú, Văn Thị Hường Nguyễn Bá Tiếp (2012),”Một số đặc điểm Salmonella spp Gây tiêu chảy lợn sau cai sữa số trang trại nuôi công nghiệp miền Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XIX, (số 5/2012), tr 34 27 Nguyễn Văn Tâm, Cù Hữu Phú (2006), “Phân lập vi khuẩn Salmonella gây hội chứng tiêu chảy cho lợn tiêu chảy lợn nuôi Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú Y, tập XIV, số 2/2006, Hà Nội 28 Bạch Quốc Thắng (2011), Nghiên cứu sử dụng vi khuẩn nhóm Lactobacillus phòng trị bệnh tiêu chảy lợn theo mẹ, Luận án tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viên Thú Y Quốc Gia, Hà Nội 29 Nguyễn Đức Thủy (2015), Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, vai trò vi khuẩn E.Coli hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi huyện Đầm Hà Hải Hà – tỉnh Quảng Ninh, biện pháp phòng trị, Luận văn Thạc sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 30 Trần Huy Toản (2009), Điều tra, xác định bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma hyopneumoniae số vi khuẩn cộng phát khác gây cho lợn địa bàn thành phố Hải Phòng, đề xuất biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ nông nghiệp 31 Trần Thu Trang (2013), Đặc điểm dịch tễ dịch tiêu chảy (Porcin Epidemic Diarrhoea – PED) biện pháp can thiệp dịch số trại miền bắc Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Thú y, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 32 Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Tiếp (2013), “Vai trò Escherichia coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn trước sau cai sữa nghiên cứu mơ hình trại ni cơng nghiệp”, Tạp chí khoa học phát triển, tập 11, (số 3), tr 318 - 327 51 33 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn Clostridium perfringers hội chứng tiêu chảy lợn Phú Thọ biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 34 Nguyễn Văn Tuyên, Dương Văn Quảng (2016), “Vai trò Escherichia Coli Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn rừng trước sau cai sữa theo mơ hình ni bán hoang dã”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y, tập XXIII (số 7/2016), tr 54 35 Bùi Tiến Văn (2015), Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, vai trò vi khuẩn E.coli hội chưng tiêu chảy lợn – 45 ngày tuổi huyện miền núi tỉnh Thanh Hố, biện pháp phòng trị, Luận văn thạc sỹ thú y, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên II – Tài liệu tiếng Anh 36 Akita E M., Nakai S., (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), p 207 - 214 37 Anton A.C Jacobs, Peter L.W Loeffen, Anton J.G.van den Gerg, and Paul K.storm (1994) “Identification, furification, and characterizaytion of a thiol-activated hemolysin (suilysin) of Infection and Immunity”, pp 17421748 38 Bergenland H U., Fairbrother J N., Nielsen N O., Pohlenz J F (1992), Escherichia coli infection Diseases of Swine, Iowa stale University press/ AMES, IOWA U.S.A 7th Edition, pp 487 - 488 39 Clifton Hadley F A.; Alexanderand Enright M R., (1986), “A Diaglosis of Streptococcus suis infection”, Inproc Am Assoc swine Pract., p 473 491 40 Glawisschning E., Bacher H., (1992), The Efficacy of Costat on E coli infected weaning pigs, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 52 41 Higgins R., Gottschalk M (2002), “Streptococcal diseases, Diseases of swine”, pp 563-573 Streptococcus suis, J Clin Microbiol, No 17, pp 993-996 42 Kataoka Y., Yamashita T., Sunaga S., Imada Y., Ishikawa H., Kishima M.; and Nakazawa M (1996) “An enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of anitibody against Streptococcus suis type in infected pigs”, J Vet Med Sci, No 58, pp 369-372 43 Katri Levonen (2000), The detection of respiratory diseseases in swine herds by means by means of antibody assay on colotrum from sow, Department of Food and Environment Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki 44 Kielstein P (1966), “On the occurrencer of toxi producing Pasteurella multocida strains atrophic rhinitis and in pneumoniae of swine and cattle”, Vet Med., p 418 - 424 45 Rosenbach Standford S.E., Higgins S (1984): Streptococaldisesae, 7th edition 1992 Edited by Leman A.P et al Iowa state University press Ames 46 Smith H.W., Halls S (1967), “Observations by the ligated segment andoral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lambs and rabbits”, Journal of Pathology and Bacteriology , 93, p 499 529 47 Sokol A., Mikula I., Sova C (1981), “Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV”, Kosice 48 Thacker, E., 2016 Mycopasmal diseases In: straw.B.E., Zimmerman, J.J., D ’Allaire, S., Tailor, D.J (Eds.), Diseases of Swine 9th ed Blacwell Publishing Ltd., Oxford, UK, pp 701-71 53 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Ảnh 1: Trực tiếp làm vacxin trại thực tập Ảnh 2: MD-Nor 100 thuốc đặc trị tiêu chảy 54 ẢNH 3: Vetrimoxin LA thuốc điều trị viêm khớp Ảnh 4: MD DEXA thuốc điều trị viêm, viêm khớp Ảnh 5: MD BROMHEXINE thuốc Ảnh 6: PENDISTREP L.A thuốc điều trị viêm phổi, ho khò khè khó thở điều trị viêm khớp ... trang trại Nguyễn Văn Tưởng, Kim Thành, Hải Dương - Áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt nuôi trại đạt hiệu cao - Xác định biện pháp phòng điều trị bệnh cho lợn thịt trại. .. chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƯỠNG, PHỊNG VÀ TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN THỊT NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN VĂN TƯỞNG, KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun... Thành, Hải Dương - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng cho đàn lợn thịt ni trang trại - Xác định tình hình nhiễm bệnh, để đưa biện pháp phòng trị bệnh cho đàn lợn thịt nuôi trang trại * Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải Dương, (Khóa luận tốt nghiệp) Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn thịt tại trại Nguyễn Văn Tưởng Kim Thành Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn