(Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

78 45 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:35

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên BáiNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM ĐẠI HỌC THÁI NGUN HỒNG THỊ THU THÚY Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG BƯỞI ĐỎ TÂN LẠC (HB) TẠI HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Trồng trọt Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên – 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HOÀNG THỊ THU THÚY Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG BƯỞI ĐỎ TÂN LẠC (HB) TẠI HUYỆN N BÌNH, TỈNH N BÁI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Trồng trọt Lớp : K46 – TT - N01 Khoa : Nơng học Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn :Ths Lương Thị Kim Oanh Thái Nguyên – 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Nông học em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng giống bưởi đỏ Tân Lạc(HB) huyện n Bình, tỉnh n Bái” Có kết ngày hôm em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo Ths Lương Thị Kim Oanh người hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ, truyền tải kiến thức kinh nghiệm suốt trình thực đề tài hoàn thành luận văn,cùng với thầy, giáo khoa Nơng học tận tình giúp đỡ, dìu dắt, hướng dẫn em trình học tập hoàn thành thực tập Xin chân thành cảm ơn UBND xã Tân Nguyên tạo điều kiện cho tơi hồn thành thực tập Tơi xin chân thành cảm ơn bạn bè tơi, người thân gia đình ln hết lòng động viên, khích lệ giúp đỡ nhiệt tình dành cho tơi suốt q trình thực hoàn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng trình thực tập song thời gian kiến thức hạn chế, mặt khác lần trực tiếp thực đề tài khoa học nên nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn bè để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Thu Thúy ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.2 Tình hình sản xuất bưởi giới nước 2.2.1.Tình hình sản xuất bưởi giới 2.2.2 Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam 2.2.3 Tình hình sản xuất bưởi Yên Bái 11 2.3 Tình hình nghiên cứu bưởi giới nước 13 2.3.1 Tình hình nghiên cứu bưởi giới 13 2.3.2 Tình hình nghiên cứu bưởi nước 17 2.3.3 Nghiên cứu sử dụng phân bón chất điều hòa sinh trưởng 18 2.4.6 Nghiên cứu phòng trừ sâu, bệnh hại có múi bưởi 25 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 27 3.2 Nội dung nghiên cứu 27 3.3 Phương pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm cơng thức thí nghiệm 28 3.3.2 Các tiêu phương pháp theo dõi 28 iii 3.3.3 Điều kiện thí nghiệm phương pháp tiến hành 31 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 31 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Mơ tả đặc điểm hình thái giống bưởi Đỏ Tân Lạc huyện Yên Bình Yên Bái 32 4.1.1 Đặc điểm hình thái giống bưởi thí nghiệm 32 4.2 Khả sinh trưởng lộc giống bưởi Đỏ Tân Lạc huyện Yên Bình – Yên Bái năm 2018 35 4.2.1.Tình hình lộc Xn giống bưởi thí nghiệm 35 4.2.3 Động thái giống bưởi thí nghiệm 37 4.2.4 Đặc điểm kích thước cành Xuân thành thục giống bưởi thí nghiệm 38 4.3 Khả sinh trưởng hình thái giống bưởi nghiên cứu năm 2018 40 4.3.1 Khả tăng trưởng chiều cao giống bưởi thí nghiệm 40 4.5 Kết theo dõi tình hình sâu bệnh hại giống thí nghiệm 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Đề Nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ HB Hòa Bình CV Hệ số biến động LSD Sai khác nhỏ có ý nghĩa CT Cơng thức FAO Tổ chức nông nghiệp Liên Hợp Quốc ĐC Đối chứng ĐV Đơn vị NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn CS Cộng NL Nhắc Lại NXB Nhà xuất v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Đặc điểm hình thái giống bưởi thí nghiệm 32 Bảng 4.2 Đặc điểm phân cành giống bưởi thí nghiệm 34 Bảng 4.3: Tình hình lộc Xn giống bưởi thí nghiệm 35 Bảng 4.4: Động thái tăng trưởng chiều dài lộc Xuân thí nghiệm 36 Bảng 4.5: Động thái lộc Xuân giống bưởi thí nghiệm 38 Bảng 4.6: Đặc điểm kích thước cành Xuân thành thục của giống thí nghiệm 39 Bảng 4.7 Động thái tăng trưởng chiều cao giống bưởi thí nghiệm 41 Bảng 4.8 Động thái tăng trưởng Đường kính tán giống bưởi thí nghiệm42 Bảng 4.9 Động thái tăng trưởng Đường kính gốc giống bưởi thí nghiệm Bảng 4.10: Mức độ gây hại sâu với bưởi thí nghiệm 45 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cây bưởi (Citrus grandis L Osbeck) loại ăn quen thuộc với người dân Việt Nam Bưởi loại tươi dễ vận chuyển, bảo quản nhiều ngày mà giữ nguyên hương vị, phẩm chất Bưởi nhiều người ưa chuộng khơng có giá trị kinh tế giá trị dinh dưỡng cao mà có giá trị y học mỹ học Bưởi lồi có phổ thích nghi rộng, trồng khắp từ 420 vĩ bắc 420 vĩ nam, từ mặt biển lên đến độ cao 2000m [12] Ở Việt Nam bưởi trồng hầu khắp tỉnh thành nước, đặc biệt hình thành vùng bưởi cổ truyền mang tính đặc sản địa phương bưởi Đoan Hùng Phú Thọ, bưởi Diễn - Từ Liêm - Hà Nội, bưởi Phúc Trạch - Hương Khê - Hà Tĩnh, bưởi Thanh Trà - Huế, bưởi Năm Roi - Vĩnh Long… Hiện nay, phát triển ăn bao gồm bưởi định hướng ưu tiên chiến lược có lợi cạnh tranh cao Giá trị dinh dưỡng mà ăn có múi đem lại đặc biệt từ bưởi không nhỏ, hàm lượng thành phần chất với 100 g phần ăn có 38 Kcal lượng, 9,62 g tinh bột, 20 IU vitamin A Trong 1g chất xơ thực phẩm có: 0,76 g protein, 0,04 g chất béo, 0,034 mg vitamin B1, 0,027 mg vitamin B2, 0,22 mg vitamin B3, 0,036 mg vitamin B6, 44 mg vitamin C ngồi có: sắt, magiê, mangan, photpho, kali, natri, kẽm; lá, hoa, vỏ bưởitinh dầu Vỏ bưởi có pectin, naringin (một loại glucozid), men tiêu hóa amyraza, loại men khác Vì mà bưởi giúp cho việc bảo vệ ổn định sức khỏe người Bưởi Đỏ Tân Lạc có hình tròn, vỏ mầu vàng, chín múi bưởi có mầu hồng đỏ, có khối lượng trung bình từ 1,2 - 1,4 kg/quả Tép bưởi Tân Lạc có mầu đỏ hồng, bó chặt, dễ tách, ăn giòn khơng bị he đắng Cây bưởi Đào Tân Lạc Hòa Bình (bưởi Đỏ Tân Lạc) cho xuất cao ổn định, với năm tuổi cho xuất từ 260 - 320 quả/cây Giống bưởi Đỏ Tân Lạc Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho trồng thử nghiệm tỉnh vùng đồng Trung du miền núi phía Bắc sinh trưởng phát triển tốt, có khả thích nghi cao, cho suất cao chất lượng tốt Việc tiến hành đưa giống bưởi Đỏ Tân Lạc vào nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống huyện n Bình, để giúp địa phương có khoa học bổ sung vào cấu ăn huyện giống bưởi có suất cao chất lượng tốt để nâng cao hiệu sản xuất, phục vụ nội tiêu xuất đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường cần thiết Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng giống bưởi Đỏ Tân Lạc (HB) huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu hiệu số loại phân bón giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) địa bàn nghiên cứu nhằm nâng cao lợi nhuận cho người sản xuất bưởi huyện Yên Bình - Yên Bái 1.3 Yêu cầu đề tài - Mơ tả đặc điểm hình thái giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) huyện Yên Bình - Yên Bái - Theo dõi khả sinh trưởng lộc Xuân giống bưởi Đỏ (HB) Tân Lạc huyện Yên Bình - Yên Bái - Theo dõi khả sinh trưởng hình thái giống bưởi Đỏ (HB) huyện Yên Bình – Yên Bái - Theo dõi tình hình sâu bệnh hại giống bưởi Đỏ Tân Lạc (HB) huyện Yên Bình - Yên Bái 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Các kết nghiên cứu đề tài tài liệu khoa học để làm sở cho việc xây dựng biện pháp kỹ thuật thâm canh giống bưởi đỏ Tân Lạc, huyện n Bình nói riêng tỉnh n Bái nói chung - Các kết nghiên cứu đề tài cung cấp dẫn liệu khoa học ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng phát triển, suất, chất lượng bưởi đỏ Tân Lạc huyện Yên Bình - Yên Bái - Sau kết thúc đề tài, tác giả độc lập thực đề tài nghiên cứu khoa học khác viết báo cáo khoa học thành thạo 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn - Khuyến cáo loại phân bón thích hợp cho giống bưởi Đỏ Tân Lạc (HB) huyện Yên Bình – Yên Bái, để tăng lợi nhuận cho sản xuất bưởi địa phương - Kết luận đề tài sở khoa học cho định hướng sử dụng phân bón nhằm phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc trồng huyện Yên Bình - Yên Bái vùng có điều kiện sinh thái tương đồng Lộc cành BALANCED ANOVA FOR VARIATE LOC/CANH FILE XL 8/ 6/18 11: :PAGE VARIATE V003 LOC/CANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= NL 4.21722 2.10861 2.43 0.204 CT$ 15.5839 7.79194 8.97 0.035 * RESIDUAL 3.47611 869028 * TOTAL (CORRECTED) 23.2772 2.90965 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 8/ 6/18 11: :PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS LOC/CANH 4.21667 4.78333 3 5.86667 SE(N= 3) 0.538215 5%LSD 4DF 2.10969 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS LOC/CANH 3.18333 5.35000 3 6.33333 SE(N= 3) 0.538215 5%LSD 4DF 2.10969 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 8/ 6/18 11: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) NO OBS LOC/CANH 4.9556 DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS 1.7058 0.93222 C OF V |NL % |CT$ | | | | | | | | | 18.8 0.2041 0.0350 số lá/lộc BALANCED ANOVA FOR VARIATE Lá/L?C FILE XL 22/ 5/18 0:46 :PAGE VARIATE V003 Lá/L?C LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 2.34542 1.17271 10.58 0.027 NL 1.22625 613125 5.53 0.072 * RESIDUAL 443333 110833 * TOTAL (CORRECTED) 4.01500 501875 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 22/ 5/18 0:46 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS Lá/L?C 9.94167 11.1250 3 10.8833 SE(N= 3) 0.192209 5%LSD 4DF 0.753419 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS Lá/L?C 10.1750 10.7000 3 11.0750 SE(N= 3) 0.192209 5%LSD 4DF 0.753419 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 22/ 5/18 0:46 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE Lá/L?C GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.70843 0.33292 10.650 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | 3.1 0.0272 Chiều dài cành thục BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDCANHTH FILE XL 22/ 5/18 0:56 0.0716 :PAGE VARIATE V003 CDCANHTH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 28.4319 14.2160 14.00 0.018 NL 1.78282 891411 0.88 0.485 * RESIDUAL 4.06156 1.01539 * TOTAL (CORRECTED) 34.2763 4.28454 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 22/ 5/18 0:56 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS CDCANHTH 13.9717 16.6908 3 18.2758 SE(N= 3) 5%LSD 4DF 0.581776 2.28044 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CDCANHTH 16.8517 15.7617 3 16.3250 SE(N= 3) 0.581776 5%LSD 4DF 2.28044 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 22/ 5/18 0:56 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CDCANHTH GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 2.0699 1.0077 16.313 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | 6.2 0.0176 0.4847 Đường kính cành thục BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKCANHTH FILE XL 22/ 5/18 1:12 :PAGE VARIATE V003 DKCANHTH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 284629E-01 142314E-01 8.45 0.038 NL 319939E-02 159969E-02 0.95 0.461 * RESIDUAL 673578E-02 168394E-02 * TOTAL (CORRECTED) 383981E-01 479976E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 22/ 5/18 1:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS DKCANHTH 0.299500 0.372500 3 0.437167 SE(N= 3) 0.236921E-01 5%LSD 4DF 0.928679E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DKCANHTH 0.393167 0.369000 3 0.347000 SE(N= 3) 0.236921E-01 5%LSD 4DF 0.928679E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 22/ 5/18 1:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DKCANHTH GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS 0.36972 C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | 0.69280E-010.41036E-01 11.1 0.0383 | 0.4612 cành cấp 1,2 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC1 FILE XL 8/ 6/18 13: :PAGE VARIATE V003 CC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.55556 NL 355555E-01 177778E-01 777778 * RESIDUAL 391111 7.95 0.042 0.18 0.840 977778E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.98222 247778 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDAIC1 FILE XL 8/ 6/18 13: :PAGE VARIATE V004 CDAIC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 6.55609 3.27804 1.66 0.300 NL 3.40863 1.70431 0.86 0.491 * RESIDUAL 7.91991 1.97998 * TOTAL (CORRECTED) 17.8846 2.23558 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC2 FILE XL 8/ 6/18 13: :PAGE VARIATE V005 CC2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 17.3422 8.67111 NL 115555 577777E-01 * RESIDUAL 1.08444 271111 31.98 0.005 0.21 0.817 * TOTAL (CORRECTED) 18.5422 2.31778 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDC2 FILE XL 8/ 6/18 13: :PAGE VARIATE V006 CDC2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 115.918 57.9589 2.73 0.179 NL 1.42827 714134 0.03 0.968 * RESIDUAL 84.9083 21.2271 * TOTAL (CORRECTED) 202.254 25.2818 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 8/ 6/18 13: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CC2 CDC2 CT$ NOS 1.60000 CC1 CDAIC1 33.6200 5.66667 19.7200 2.26667 34.9267 7.33333 25.8933 3 2.60000 35.6867 9.06667 28.2267 SE(N= 3) 0.180534 0.812399 0.300617 2.66002 5%LSD 4DF 0.707655 3.18443 1.17835 10.4267 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CC1 CDAIC1 CC2 CDC2 2.20000 34.2667 7.20000 24.5733 2.06667 34.3533 7.46667 24.1467 3 2.20000 35.6133 7.40000 25.1200 SE(N= 3) 0.180534 0.812399 0.300617 2.66002 5%LSD 4DF 0.707655 3.18443 1.17835 10.4267 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 8/ 6/18 13: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | CC1 2.1556 0.49777 0.31269 14.5 0.0420 0.8401 CDAIC1 34.744 1.4952 1.4071 4.0 0.2996 0.4905 CC2 7.3556 1.5224 0.52068 7.1 0.0050 0.8168 CDC2 24.613 5.0281 4.6073 18.7 0.1788 0.9681 chiều cao BALANCED ANOVA FOR VARIATE T1 FILE XL 7/ 6/18 22: :PAGE VARIATE V003 T1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 2157.48 1078.74 4.15 0.106 NL 140.276 70.1379 0.27 0.777 * RESIDUAL 1040.61 260.151 * TOTAL (CORRECTED) 3338.36 417.295 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T2 FILE XL 7/ 6/18 22: :PAGE VARIATE V004 T2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 3417.18 1708.59 5.21 0.078 NL 331.529 165.765 0.51 0.640 * RESIDUAL 1312.52 328.131 * TOTAL (CORRECTED) 5061.24 632.654 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T3 FILE XL 7/ 6/18 22: :PAGE VARIATE V005 T3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 3514.06 1757.03 5.30 0.076 NL 325.129 162.564 0.49 0.647 * RESIDUAL 1324.84 331.211 * TOTAL (CORRECTED) 5164.04 645.504 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T4 FILE XL 7/ 6/18 22: :PAGE VARIATE V006 T4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 4500.99 2250.49 7.53 0.046 NL 262.427 131.213 0.44 0.675 * RESIDUAL 1196.03 299.007 * TOTAL (CORRECTED) 5959.44 744.930 - BALANCED ANOVA FOR VARIATE T5 FILE XL 7/ 6/18 22: :PAGE VARIATE V007 T5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 4618.67 2309.34 7.79 0.043 NL 206.142 103.071 0.35 0.727 * RESIDUAL 1186.02 296.504 * TOTAL (CORRECTED) 6010.83 751.354 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 7/ 6/18 22: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ T1 T2 T3 T4 CT$ NOS 116.733 123.467 134.467 140.600 146.333 157.667 169.267 180.933 3 152.067 169.400 181.000 192.867 SE(N= 3) 9.31220 10.4583 10.5073 9.98343 5%LSD 4DF 36.5018 40.9945 41.1864 39.1329 CT$ NOS T5 147.333 188.067 3 200.333 SE(N= 3) 9.94157 5%LSD 4DF 38.9688 MEANS FOR EFFECT NL T1 T2 T3 T4 NL NOS 133.467 143.933 155.133 166.133 138.533 148.200 160.000 169.400 3 143.133 158.400 169.600 178.867 SE(N= 3) 9.31220 10.4583 10.5073 9.98343 5%LSD 4DF 36.5018 40.9945 41.1864 39.1329 NL NOS T5 173.267 177.600 3 184.867 SE(N= 3) 9.94157 5%LSD 4DF 38.9688 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 7/ 6/18 22: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) NO OBS DEVIATION BASED ON BASED ON C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | TOTAL SS RESID SS T1 138.38 20.428 16.129 11.7 0.1064 0.7773 T2 150.18 25.153 18.114 12.1 0.0780 0.6396 T3 161.58 25.407 18.199 11.3 0.0760 0.6469 T4 171.47 27.293 17.292 10.1 0.0456 0.6746 T5 178.58 27.411 17.219 9.6 0.0433 0.7273 Động thái tăng trưởng đường kính tán BALANCED ANOVA FOR VARIATE T1 FILE XL 7/ 6/18 22:23 :PAGE VARIATE V003 T1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 6.51529 3.25765 1.00 0.446 NL 2.02382 1.01191 0.31 0.750 * RESIDUAL 13.0159 3.25398 * TOTAL (CORRECTED) 21.5550 2.69438 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T2 FILE XL 7/ 6/18 22:23 :PAGE VARIATE V004 T2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 14.9220 7.46098 2.91 0.166 NL 872623 436312 0.17 0.849 * RESIDUAL 10.2666 2.56664 * TOTAL (CORRECTED) 26.0612 3.25764 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T3 FILE XL 7/ 6/18 22:23 :PAGE VARIATE V005 T3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 38.4300 19.2150 9.66 0.031 NL 1.13529 567646 0.29 0.767 * RESIDUAL 7.95964 1.98991 * TOTAL (CORRECTED) 47.5249 5.94061 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T4 FILE XL 7/ 6/18 22:23 :PAGE VARIATE V006 T4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 81.7545 40.8772 10.61 0.027 NL 2.11306 1.05653 0.27 0.774 * RESIDUAL 15.4085 3.85213 * TOTAL (CORRECTED) 99.2761 12.4095 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T5 FILE XL 7/ 6/18 22:23 :PAGE VARIATE V007 T5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ER LN ============================================================================= CT$ 122.990 61.4950 9.80 0.031 NL 281955 140977 0.02 0.979 * RESIDUAL 25.0930 6.27325 * TOTAL (CORRECTED) 148.365 18.5456 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 7/ 6/18 22:23 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS T1 T2 T3 T4 60.3067 62.0067 64.7400 66.4067 61.5267 63.7667 66.9267 69.9267 3 62.3800 65.1533 69.7867 73.7867 SE(N= 3) 1.04147 0.924958 0.814434 1.13316 5%LSD 4DF 4.08234 3.62564 3.19241 4.44173 CT$ NOS T5 68.7400 72.9267 3 77.7867 SE(N= 3) 1.44606 5%LSD 4DF 5.66824 MEANS FOR EFFECT NL T1 T2 T3 T4 NL NOS 60.9333 63.3000 67.6267 70.6267 62.0533 64.0533 67.0533 70.0533 3 61.2267 63.5733 66.7733 69.4400 SE(N= 3) 1.04147 0.924958 0.814434 1.13316 5%LSD 4DF 4.08234 3.62564 3.19241 4.44173 NL NOS T5 72.9600 73.3867 3 73.1067 SE(N= 3) 1.44606 5%LSD 4DF 5.66824 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 7/ 6/18 22:23 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) NO OBS DEVIATION BASED ON BASED ON C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | TOTAL SS RESID SS T1 61.404 1.6415 1.8039 2.9 0.4455 0.7502 T2 63.642 1.8049 1.6021 2.5 0.1662 0.8491 T3 67.151 2.4373 1.4106 2.1 0.0313 0.7669 T4 70.040 3.5227 1.9627 2.8 0.0270 0.7742 T5 73.151 4.3065 2.5046 3.4 0.0305 0.9792 10 Đường kính gốc BALANCED ANOVA FOR VARIATE T1 FILE XL 7/ 6/18 22:48 :PAGE VARIATE V003 T1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 101956 509778E-01 7.60 0.045 NL 390223E-01 195111E-01 2.91 0.166 * RESIDUAL 268445E-01 671111E-02 * TOTAL (CORRECTED) 167822 209778E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T2 FILE XL 7/ 6/18 22:48 :PAGE VARIATE V004 T2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 237067 NL 114667E-01 573334E-02 118533 * RESIDUAL 410667E-01 102667E-01 11.55 0.024 0.56 0.613 * TOTAL (CORRECTED) 289600 362000E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T3 FILE XL 7/ 6/18 22:48 :PAGE VARIATE V005 T3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 470400 NL 128000E-01 640000E-02 235200 * RESIDUAL 142400 6.61 0.055 0.18 0.842 356000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 625600 782000E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T4 FILE XL 7/ 6/18 22:48 :PAGE VARIATE V006 T4 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ 1.00649 NL 230222E-01 115111E-01 503244 * RESIDUAL 209244 523111E-01 9.62 0.031 0.22 0.812 * TOTAL (CORRECTED) 1.23876 154844 BALANCED ANOVA FOR VARIATE T5 FILE XL 7/ 6/18 22:48 :PAGE VARIATE V007 T5 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB SQUARES SQUARES ER LN ============================================================================= CT$ 1.19760 598800 NL 288000E-01 144000E-01 * RESIDUAL 236800 10.11 0.029 0.24 0.795 592000E-01 * TOTAL (CORRECTED) 1.46320 182900 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XL 7/ 6/18 22:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS T1 T2 T3 T4 2.12000 2.35333 2.52000 2.72000 2.23333 2.60000 2.80000 2.94000 3 2.38000 2.74667 3.08000 3.51333 SE(N= 3) 0.472973E-01 0.584998E-01 0.108934 0.132049 5%LSD 4DF 0.185395 0.517605 CT$ NOS 0.229306 0.426999 T5 3.22000 3.44000 3 4.08000 SE(N= 3) 0.140475 5%LSD 4DF 0.550633 MEANS FOR EFFECT NL T1 T2 T3 T4 NL NOS 2.30667 2.60667 2.77333 3.04000 2.27333 2.57333 2.77333 3.00667 3 2.15333 2.52000 2.85333 3.12667 SE(N= 3) 0.472973E-01 0.584998E-01 0.108934 0.132049 5%LSD 4DF 0.185395 0.517605 NL NOS T5 0.229306 0.426999 3.54000 3.54000 3 3.66000 SE(N= 3) 0.140475 5%LSD 4DF 0.550633 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE XL 7/ 6/18 22:48 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 9) NO OBS DEVIATION BASED ON BASED ON TOTAL SS RESID SS C OF V |CT$ % |NL | | | | | | | | | T1 2.2444 0.14484 0.81921E-01 3.6 0.0450 0.1662 T2 2.5667 0.19026 0.10132 3.9 0.0237 0.6134 T3 2.8000 0.27964 0.18868 6.7 0.0554 0.8416 T4 3.0578 0.39350 0.22872 7.5 0.0314 0.8118 T5 3.5800 0.42767 0.24331 6.8 0.0291 0.7954 ... tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG BƯỞI ĐỎ TÂN LẠC (HB) TẠI HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành... phân bón đến sinh trưởng giống bưởi Đỏ Tân Lạc (HB) huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu hiệu số loại phân bón giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) địa bàn nghiên cứu nhằm... Lạc huyện Yên Bình - Yên Bái - Theo dõi khả sinh trưởng hình thái giống bưởi Đỏ (HB) huyện Yên Bình – Yên Bái - Theo dõi tình hình sâu bệnh hại giống bưởi Đỏ Tân Lạc (HB) huyện Yên Bình - Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, (Khóa luận tốt nghiệp) Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón đến sinh trưởng của giống bưởi đỏ Tân Lạc (HB) tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn