(Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017

68 36 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:31

Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO THANH NAM Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản lý đất đai Khoa: Quản lý tài nguyên Khóa học: 2016 - 2018 Thái Nguyên - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM CAO THANH NAM Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản lý đất đai Lớp: K48 – LT QLĐĐ Khoa: Quản lý tài nguyên Khóa học: 2016 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phan Đình Binh Thái Nguyên - 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo nhà trường, sinh viên trước trường nhà trường dành riêng cho học kỳ để sinh viên làm quen với công việc thực tế ngồi Vì kiến thực học trường lý thuyết mà hành trang sinh viên trước trường không lượng kiến thức cần thiết mà cần phải có chun mơn vững vàng Chính thời gian thực tập vơ quan trọng sinh viên trước trường Thời gian thực tập lúc áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế công việc, qua sinh viên trau kiến thức học củng cố kiến thức lý thuyết học lớp, học sách nhằm giúp sinh viên ngày nâng cao trình độ chun mơn Để hồn thành khố luận em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan tâm nhà trường Ban chủ nhiệm khoa, giúp đỡ tậm tình thầy giáo PGS TS Phan Đình Binh thầy cô khoa Trong thời gian thực tập làm khố luận, em cố gắng mình, kinh nghiệm chưa có kiến thức có hạn nên chẵn khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết, em mong thấy giáo đóng góp ý kiến cho khố luận em đặc biệt thầy giáo hướng dẫn đóng góp để khố luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Cao Thanh Nam ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tình hình dân số lao động thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015 - 2017 35 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 41 Bảng 4.3 Kết cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp thị trấn Bằng Lũng năm 2015 43 Bảng 4.4: Kết cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp thị trấn Bằng Lũng năm 2016 44 Bảng 4.5 : Kết cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp thị trấn Bằng Lũng năm 2017 45 Bảng 4.6: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2015 46 Bảng 4.7: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2016 47 Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2017 48 Bảng 4.9: Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015-2017 48 Bảng 4.10: Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất Thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015 - 2017 49 Bảng 4.11: Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Bằng Lũng 50 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC : Bộ Tài Chính BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường CT - TTg : Chỉ thị Thủ tướng ĐKĐĐ : Đăng ký đất đai ĐKQSDĐ : Đăng ký quyền sử dụng đất GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NĐ - CP : Nghị định Chính Phủ QĐ : Quyết định TCĐC : Tổng cục địa TN & MT : Tài nguyên Môi trường TT : Thông tư THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân VPĐKQSDĐ : Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất VPĐKĐĐ : Văn phòng đăng ký đất đai iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Đối với học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Đối với thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đất đai 2.1.2 Cơ sở pháp lý công tác cấp GCNQSDĐ 2.2 Khái quát công tác cấp GCNQSDĐ 12 2.2.1 Khái quát công tác cấp GCNQSDĐ 12 2.3 Tình hình cấp Giấy chứng nhận QSD đất 23 2.3.1 Tình hình cấp Giấy chứng nhận QSD đất nước 23 2.3.2 Tình hình cấp Giấy chứng nhận QSD đất tỉnh Bắc Kạn 24 PHẦN ĐỐI TƯỢNG,NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 25 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 25 3.3.3 Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất 25 v 3.3.4 Đánh giá hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSD đất 25 3.3.5 Những thuận lợi khó khăn công tác cấp GCNQSD đất, đưa giải pháp 25 3.3.6 Đề xuất giải pháp 26 3.4.Phương pháp nghiên cứu : 26 3.4.1 Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu 26 a Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 26 b Pương pháp thu thập số liệu sơ cấp 26 3.4.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập 26 3.4.3 Phương pháp so sánh đánh giá kết đạt 26 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Điều kiện tự nghiên, kinh tế xã hội Thị trấn Bằng Lũng 27 4.1.1 Điều kiện tự nghiên 27 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 29 4.1.3 Điều kiện kinh tế- xã hội 32 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai thị trấn Bằng Lũng 35 4.2.1 Tình hình quản lý 35 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 40 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015 - 2017 43 4.3.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo đối tượng sử dụng 43 4.3.2 Đánh giá cơng tác cấp GCNQSD đất theo mục đích sử dụng 48 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 50 4.5 Những thuận lợi, khó khăn số giải pháp đề xuất 51 4.5.1 Thuận lợi 51 4.5.2 Khó khăn 51 vi 4.5.3 Một số giải pháp khắc phục 52 Phần V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 Kết luận 54 2.Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai loại tài nguyên không người làm ra, người sử dụng tài nguyên sản xuất Với quốc gia có quỹ đất đai định giới hạn diện tích, ranh giới, vị trí Do vậy, đất đai tài sản quốc gia vô quý giá chuyển tiếp qua hệ, pháp luật công nhận dạng cải phương thức tích lũy cải vật chất xã hội Đối với nước ta điều Luật Đất đai 2013 khẳng định: "Đất đai tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh" Vì vậy, phải sử dụng cách hợp lý, thông minh, sáng tạo, sử dụng đất tiết kiệm mang lại hiệu kinh tế cao Đồng thời bảo vệ đất đai, bảo vệ mơi trường, ổn định trị giữ vững an ninh, quốc phòng Trong giai đoạn nước ta, với sức ép dân số tốc độ cơng nghiệp hố, thị hố, chuyển dịch cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ kéo theo nhu cầu sử dụng đất ngày tăng mà quỹ đất có hạn Chính vậy, trình sử dụng đất cần phải khai thác, bảo vệ cải tạo đất đai cho đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển ngày nhanh xã hội Để sử dụng nguồn tài nguyên quý giá lâu dài công tác quản lý đất đai cần thiết Nó đòi hỏi việc sử dụng quản lý quỹ đất đai thực theo quy định nhà nước,tuân thủ Luật Đất đai văn pháp lý liên quan Luật Đất đai 2013 đời xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước thống quản lý Để xác lập mối quan hệ nhà nước với chủ thể tham gia sử dụng đất đảm bảo tính thống cơng tác quản lý đất đai công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thực nghiêm túc Từ cơng tác phải đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ cho người sử dụng, giúp cho người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, xây dựng cơng trình Hiện vấn đề đất đai vấn đề nhiều người quan tâm, tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất đai thường xuyên sảy việc giải vấn đề nan giải thiếu giấy tờ pháp lý Cùng với trình phát triển đất nước ngày làm cho thị trường bất động sản trở nên sôi động, đất đai hàng hóa chủ yếu thị trường Có thể thấy cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nước ta chậm, thiếu đồng đều, vùng khác tiến độ khác nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan địa phương Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực tốt, bên cạnh tồn đọng Do vậy, đề khắc phục tồn đọng cần phải tiếp tục nghiên cứu công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đạt kết cao Bắc Kạn gặt hái số thành công công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song gặp khơng khó khăn nhiều nguyên nhân tác động Vì vậy, việc tìm hiểu khó khăn, vướng mắc, đề phương hướng giải quyết, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở tài nguyên môi trường cần thiết.Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, đồng ý Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm Khoa Quản Lý Tài Nguyên, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017” 46 Qua 4.5 ta thấy công tác cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp năm 2017 thị trấn Bằng Lũng sau: Tổng số đơn xin cấp đơn, thị trấn cấp đơn (chiếm 83,33%) Trong Tổ đơn vị có diện tích đề nghị cấp GCN cao với 884,6 m2, giải 649,0 m2, chiếm tỷ lệ 73,37 %; Tổ 10 có diện tích đề nghị 632,5 m2, giải 550,0 m2 chiếm 86,96 % Tổ đơn vị có diện tích đề nghị thấp với diện tích 256,0 m2, giải 240,0 m2, chiếm 93,75 % b) Kết cấp GCNQSD đất Tình hình biến động đất gặp nhiều khó khăn, việc tranh chấp đất đai thường xuyên xảy Do việc cấp giấy GCNQSD đất đất vô cần thiết quan tầm hàng đầu nhằm ổn định đầu tư, lao động sản xuất, kinh doanh Sau kết cấp GCNQSD đất ở: Bảng 4.6: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2015 Diện tích cấp (𝐦𝟐 ) Số đơn (đơn) Số đơn STT Đơn vị đề nghị cấp Số giấy Số đơn Diện chứng nhận chưa tích đề cấp cấp nghị cấp Tổ 2A Tổ Tổ Tổ 12 Tổ 14B Tổ 15 Tổng 1 1 Diện tích chưa cấp (𝐦𝟐 ) (Đơn) (Giá) Diện tích cấp 1 y) (%) 100 100 100 100 71,43 (Đơn (%) 1) 0 100 47,5 141,2 100 198,0 102,8 386,5 165,6 28,57 1041,6 (𝐦𝟐 ) (%) 141,2 102,8 386,5 165,6 796,1 47,5 100 100 0 198,0 100 100 0 100 0 100 0 76,43 245,5 23,57 (Nguồn: [7] Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chợ Đồn) (𝐦𝟐 ) (%) 47 Qua bảng 4.6 ta thấy công tác cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2015 là: Tổng số đơn xin cấp đơn, thị trấn cấp đơn (chiếm 71,43%), số đơn chưa cấp (chiếm 28,57%) có đơn chưa cấp có tranh chấp, đơn chưa cấp sử dụng sai mục đích Trong tổ 14B đơn vị có diện tích đề nghị cao với diện tích đề nghị 386,5 m2, giải 386,5 m2 đạt tỷ lệ 100% Tổ 2A tổ có diện tích đề nghị 47,5 198,0 m2, nhiên q trình thẩm định hồ sơ khơng đủ điều kiện nên khơng có trường hợp giải quyết, chiếm tỷ lệ % Các tổ 5, 12, 15 có diện tích đề nghị 141,2 m2, 102,8 m2, 165,6 m2, giải đạt tỷ lệ 100% Bảng 4.7: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2016 Diện tích cấp (𝐦𝟐 ) Số đơn (đơn) Số đơn Số giấy Số đơn chưa Diện tích cấp Diện tích chưa cấp đề chứng nhận Diện tích cấp được STT Đơn vị nghị cấp đề nghị cấp cấp (𝐦𝟐 ) (Đơn) (Giấy) (%) (Đơn) (%) (𝐦𝟐 ) (%) (𝐦𝟐 ) (%) Tổ 1 100 0 92,1 92,1 100 0 Tổ 1 100 0 73,8 73,8 100 0 Tổ 14B 66,67 33,33 373,2 292,3 78,32 80,9 21,68 Tổng 80,0 20,0 539,1 458,2 84,99 80,9 15,01 (Nguồn: [8] Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chợ Đồn) Qua bảng 4.7 ta thấy: Công tác cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2016 là: : Tổng số đơn xin cấp đơn, thị trấn cấp đơn (chiếm 80,0%), số đơn chưa cấp (chiếm 20,0%) có đơn chưa cấp sử dụng sai mục đích Trong tổ 14B đơn vị có diện tích đề nghị cao với 373,2 m2, giải 292,3 m2, chiếm 78,32 % 48 Các tổ 5, có diện tích đề nghị 92,1 m2, 73,8 m2 giải đạt tỷ lệ 100% Bảng 4.8: Kết cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2017 Diện tích cấp (𝐦𝟐 ) Số đơn (đơn) STT Đơn vị Tổ Tổng Số đơn đề nghị cấp Diện tích Diện tích cấp Diện tích chưa cấp đề được nghị cấp (Đơn) (Giấy) (%) (Đơn) (%) (𝐦𝟐 ) (𝐦𝟐 ) (%) (𝐦𝟐 ) (%) Số giấy Số đơn chứng nhận chưa cấp cấp 3 100 0 512,4 512,4 100 0 3 100 0 512,4 512,4 100,0 0 (Nguồn: [9] Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chợ Đồn) Qua bảng 4.8 ta thấy công tác cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng năm 2017 là: Tổng số đơn xin cấp đơn với diện tích 512,4 m2, giải đơn, diện tích 512,4 m2 đạt tỷ lệ 100,0% 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo mục đích sử dụng Trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng nhiều yếu tố khác mà nhóm đất nơng nghiệp đất phi nơng nghiệp cấp GCNQSD đất không giống số lượng diện tích, thể qua bảng 4.9 4.3.2.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp Bảng 4.9: Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015-2017 STT Năm Diện tích cần cấp (𝐦𝟐 ) 2015 10668,9 2016 5930,1 2017 Tổng 1773,1 18.372,1 Diện tích cấp Diện tích Tỷ lệ 𝟐 (%) (𝐦 ) 9305,1 87,22 51.30 3042,4 1439,0 13.786,5 81,16 75,04 Diện tích chưa cấp Diện tích Tỷ lệ 𝟐 (%) (𝐦 ) 1363,8 12,78 2887,7 48,70 334,1 4585,6 18,84 24,96 (Nguồn:Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chợ Đồn) 49 Qua bảng 4.9 Cho ta thấy giai đoạn 2015-2017 tồn thị trấn Bằng Lũng có tổng diện tích đề nghị cấp 18.372,1 m2 Thị trấn cấp 13.786,5m2 (chiếm 75,04%) diện tích đề nghị cấp Diện tích chưa cấp 4585,6 m2 (chiếm 24,96%) Năm 2015 có diện tích đề nghị cấp GCNQSD đất cao cho đất sản xuất nơng nghiệp với diện tích đề nghị 10668,9 m2 , thị trấn cấp 9.305,1 m2 chiếm 87,22 % diện tích đề nghị cấp.Các hộ gia đình, cá nhân làm hồ sơ xin cấp GCNQSD đất kê khai nguồn gốc đất không xác thực, ngun nhân dẫn đến nhiều diện tích chưa cấp GCN 4.3.2.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất Bảng 4.10: Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất Thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015 - 2017 STT Năm Diện tích cấp Diện tích chưa cấp Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ (𝐦𝟐 ) (%) (𝐦𝟐 ) (%) Diện tích cần cấp (𝐦𝟐 ) 2015 1041,6 796,1 76,43 245,5 23,57 2016 539,1 458,2 84,99 80,9 15,01 2017 512,4 512,4 100,0 0 2.093.1 1.766.7 84,41 326,4 15,59 Tổng (Nguồn:Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chợ Đồn) Qua bảng 4.10 Cho thấy kết cấp GCNQSD đất đất thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015-2017 toàn thị trấn tổng diện tích đề nghị cấp 2.093.1 m2 Thị trấn cấp 1.766,7 m2 (chiếm 84,41%) diện tích đề nghị cấp Năm 2015 có diện tích đề nghị cấp GCNQSD đất cao cho đất với 50 diện tích đề nghị 1041,6 m2 , thị trấn cấp 796,1 m2 (chiếm 76,43%) diện tích đề nghị cấp 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Bảng 4.11: Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Bằng Lũng Đúng STT Nội dung Hộ Tỷ lệ (%) Không biết Sai Hộ Tỷ lệ (%) Hộ Tỷ lệ (%) Những hiểu biết chung 45 75,00 15 25,00 0 30 50,00 30 50,00 0 49 81,67 15,00 3,33 55 91,67 8,33 0,00 48 80,00 15,00 5,00 30 50,00 20 33,33 10 16,67 GCNQSDĐ Điều kiện cấp GCNQSDĐ Trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ Nội dung ghi GCNQSDĐ Ký hiệu GCNQSDĐ Thẩm quyền cấp GCNQSDĐ Qua bảng cho thấy: Nhìn chung mức độ hiểu biết người dân công tác cấp GCN địa bàn thị trấn Bằng Lũng tương đối cao trình độ nhận thức nâng cao, người dân tìm hiểu từ phương tiện thơng tin đại chúng loa đài, truyền hình hay báo, mạng internet Trong đó, câu trả lời nội dung ghi GCNQSDĐ cao đạt 91,67% người dân trả lời 51 đúng, điều kiện thẩm quyền cấp GCNQSDĐ thấp có 30 hộ trả lời đạt 50,00% 4.5 Những thuận lợi, khó khăn số giải pháp đề xuất 4.5.1 Thuận lợi Hệ thống hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác cấp giấy đầy đủ, rõ ràng chỉnh lý thường xuyên Thị trấn có đủ đồ địa chính, từ cơng tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất dễ dàng Giảm bớt thủ tục rườm rà, phân định rõ trách nhiệm xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tình trạng tranh chấp đất đai, công bố công khai trường hợp đủ điều kiện Thị trấn có cán địa cán xây dựng có trình độ, nhiệt tình với cơng việc Cơng tác cấp giấy địa bàn thường xuyên sử đạo sát UBND phòng chun mơn Ln đạo quan tâm cấp ủy, quyền huyện, người dân tuyên truyền tầm quan trọng lợi ích việc cấp GCNQSD đất 4.5.2 Khó khăn Cơng tác quản lý Nhà nước đất đai thường xuyên gặp khó khăn việc quản lý trước để lại, quản lý lỏng lẻo trước dẫn đến tình trạng lấn chiếm, tranh chấp làm cho công tác cấp GCN gặp khơng khó khăn Kinh phí để thực cơng tác đăng ký cấp giấy hạn hẹp nên chưa đáp ứng yêu cầu công tác, bên cạnh ý thức người dân cơng tác chưa cao -Việc ban hành văn pháp luật chưa đồng bộ, chưa kịp thời Điều kiện cấp GCNQSD đất phải phù hợp với quy hoạch mà thực tế nhiều khu vực chưa có quy hoạch chi tiết nên gây trở ngại cho công tác cấp giấy 52 Do người dân trước mua bán, chuyển nhượng giấy tờ không thông báo với quan nhà nước nên nhiều trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNSQSD đất Hệ thống đồ thị trấn sử dụng nhiều năm nên cũ việc chỉnh lý đồ gặp nhiều khó khăn q trình cấp GCNQSD đất Ruộng, đất, nhỏ lẻ, hộ kê khai đăng ký cấp GCNQSD đất phần lớn khơng có giấy tờ, nguồn gốc sử dụng họ tự khai phá Do vậy, q trình lập hồ sơ gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc cấp GCNQSD đất địa bàn thị trấn Một số hộ gia đình chưa tích cực thực đạo thị trấn, không hồn thành nghĩa vụ tài với nhà nước, nhiều hộ da đình có tranh chấp khiếu kiện, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích làm cho trình cấp giấy địa bàn thị trấn chậm tiến độ 4.5.3 Một số giải pháp khắc phục - Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền cấp việc triển khai thực nghị Đảng đổi sách pháp luật đất đai Đẩy mạnh công tác cấp GCNQSD đất để hình thành thị trường bất động sản, thị trường quyền sử dụng đất - Xây dựng quy hoạch thống đồng địa bàn thị trấn, quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch duyệt Kiên xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng đất khơng mục đích - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết, quy hoạch trung tâm cụm thị trấn, quy hoạch ngành có liên quan đến sử dụng đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai hồn chỉnh cơng tác quy hoạch sử dụng đất làm sở để triển khai công tác cấp GCNQSD đất - Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch sử dụng đất quản lý theo quy hoạch thị trấn nhằm hạn chế việc sử dụng đất trái pháp luật 53 - Cần đầu tư trang thiết bị cho công tác quản lý đất đai để tiến tới quản lý lưu trữ đồ, hồ sơ địa - Cần có phân công trách nhiệm cụ thể tới cán ngành thị trấn, đặc biệt cán địa để thực tốt cơng tác quản lý sử dụng đất 54 Phần V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Cấp GCNQSD đất nội dung công tác quản lý Nhà nước đất đai Trong năm vừa qua thị trấn Bằng Lũng quan tâm đến vấn đề đến việc cấp GCNQSD đất thực cơng bằng, cơng khai, dân chủ -Về tình hình sử dụng chung: Tổng diện tích đất tự nhiên thị trấn Bằng Lũng 2496,39 -Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất sản xuất nông nghiệp thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015-2017 cho ta thấy toàn thị trấn Bằng Lũng có tổng diện tích đề nghị cấp 18.372,1 m2 Thị trấn cấp 13.786,5 (chiếm 75,04%) diện tích đề nghị cấp Diện tích chưa cấp 4585,6 m2 (chiếm 24,96%) Năm 2015 có diện tích đề nghị cấp GCNQSD đất cao cho đất sản xuất nơng nghiệp với diện tích đề nghị 10668,9 m2 , thị trấn cấp 9.305,1 m2 chiếm 87,22 % diện tích đề nghị cấp.Các hộ gia đình, cá nhân làm hồ sơ xin cấp GCNQSD đất kê khai nguồn gốc đất không xác thực, nhiều hộ xin chuyển mục đích sử dụng đất thuộc dự án quy hoạch số đất tranh chấp, sử dụng sai mục đích, ngun nhân dẫn đến nhiều diện tích chưa cấp GCN -Tổng hợp kết cấp GCNQSD đất thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2015-2017 toàn thị trấn tổng diện tích đề nghị cấp 2.093.1 m2 Thị trấn cấp 1.766,7 m2 (chiếm 84,41%) diện tích đề nghị cấp Năm 2015 có diện tích đề nghị cấp GCNQSD đất cao cho đất với 55 diện tích đề nghị 1041,6 m2 , thị trấn cấp 796,1 m2 (chiếm 76,43%) diện tích đề nghị cấp Đơn xin cấp GCNQSD đất cho loại đất đạt kết (98,82% đơn đăng ký cấp GCN) nhờ người dân kê khai nguồn gốc rõ ràng, sử dụng đất ổn định đất tranh chấp hay thuộc khu vực quy hoạch Kết cấp giấy cho ta thấy thị trấn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trong năm tới, cần đẩy nhanh công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân để họ yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh 2.Đề nghị - Nhà nước, tỉnh, huyện cần tăng cường đầu tư nguồn vốn kinh phí cho việc cấp GCNQSD đất coi nhiệm vụ đầu tư hàng năm hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho cán địa sở - Đề nghị ban lãnh đạo tỉnh thị trấn cần quan tâm đạo giám sát đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất cách chặt chẽ nữa, phải kiên việc sử lý vi phạm pháp luật đất đai - Đẩy nhanh công tác giải tranh chấp đất đai, đặc biệt đất hình thành từ lâu đời ln có biến động lớn Đây nơi phát sinh mâu thuẫn, vướng mắc khiếu kiện tranh chấp đất đai nhiều nên cần trọng để hòa giải sở, tránh tình trạng khiếu kiện tập trung với số lượng đông, ảnh hưởng đến nhiều mặt xã hội 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCNVN, Luật đất đai 2013 Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 19 tháng 05 năm 2014 Chính phủ (2014) Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013; Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng quản lý nhà nước đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn (2016), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Nguyễn Thị Lợi (2016), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Chợ Đồn (2015), Số liệu báo cáo cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2015 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chợ Đồn (2016),Số liệu báo cáo cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2016 Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chợ Đồn (2017), Số liệu báo cáo cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2017 10 UBND thị trấn Bằng Lũng (2017), Bảng thống kê, kiểm kê đất đai thị trấn Bằng Lũng năm 2017 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CƠNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT Xin ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cấp GCNQSDD theo Luật Đất đai 2013 cách lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Thông tin chung gia đình Họ tên chủ hộ:…………………………… Giới tính:…………… Dân tộc:…… Tuổi:…… Trình độ văn hóa:…… Nghề Nghiệp:…………………………………………………… Địa :…………………………………………………………… II Đánh giá hiểu biết chung GCNQSD đất Sổ đỏ GCNQSD đất có phải khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết GCNQSD cấp theo mẫu chung thống cho loại đất Theo ông (bà) hay sai? □ Đúng □ Sai □ Khơng biết Khi đất chưa có GCNQSD đất có chấp ngân hàng để vay vốn khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Khi chưa có GCNQSD đất người sử dụng đất không chuyển nhượng (bán) cho người khác Theo bác hay sai? □ Đúng □ Sai □ Không biết Khi nhận GCNQSD đất người sử dụng đất cần phải sử dụng mục đích mảnh đất đó? □ Đúng □ Sai □ Không biết Hiện làm thủ tục cấp GCNQSD đất ghi tên vợ chồng, hay ghi tên tên vợ chồng, ghi tên người không? □ Được □ Không □ Không biết III Về điều kiện cấp GCNQSD đất Nếu gia đình sử dụng đất sai mục đích có cấp GCNQSD đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Chỉ có đất nơng nghiệp phép cấp GCNQSD đất? □ Đúng □ Sai □ Không biết Trong hồ sơ cấp GCNQSD đất phải có kèm theo CMTND giấy khai sinh khơng? □ Có □ Không □ Không biết Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Khi thừa kế quyền sử dụng đấtcấp GCNQSDĐ khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Khi nhận tặng cho quyền sử dụng đấtcấp GCNQSDĐ khơng? □ Đúng □ Sai □ Khơng biết Khi chưa hồn thiện hồ sơ người sử dụng đấtcấp GCNQSD đất khơng? □ Được □ Khơng □ Khơng biết IV Về trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất Cấp GCNQSD đất gồm hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế? □ Đúng □ Sai □ Không biết Cấp GCNQSD đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ khơng? □ Có □ Không □ Không biết Hồ sơ cấp GCNQSD đất hộ gia đình, cá nhân nơng thơn nộp UBND xã, thị trấn nơi có đất? □ Đúng □ Sai □ Không biết Trường hợp cấp giấy GCNQSD đất phải nộp tiền lệ phí nộp trước hay nộp sau? □ Trước □ Sau □ Không biết V Về nội dung ghi GCNQSD đất Trên GCNQSD đất có ghi tài sản gắn liền với đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Trên GCNQSD đất có ghi thời hạn sử dụng đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Sơ đồ đất GCNQSD đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Diện tích đất GCNQSD đất khơng? □ Đúng □ Sai □ Không biết Khi đất đai tài sản chung hai vợ chồng theo ông (bà) GCNQSD đất ghi rõ họ tên ai? □ Vợ □ Chồng □ Cả hai Mục đích sử dụng đất có đươc ghi GCNQSD đất khơng? □ Có VI Về ký hiệu □ Khơng □ Khơng biết Đất nông thôn ký hiệu nào? □ ONT □ ODT □ DON □ Không biết Đất hàng năm khác ký hiệu nào? □ BHK □ BNK □ HNK □ Không biết Đất rừng sản xuất ký hiệu nào? □ RTS □ RST □ RSX □ Không biết Đất trồng lúa nước ký hiệu nào? □ LUA □ LUC □ LUB □ Không biết VII Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất Thẩm quyền xét duyệt GCNQSD đất văn phòng đăng ký hay sai □ Có □ Khơng □ Khơng biết Cấp tổ chức kê khai đăng ký đất đai xét duyệt đơn xin cấp GCNQSD đất? □ Cấp xã □ Cấp huyệnCấp tỉnh □ Không biết GCNQSD đất UBND cấp có thẩm quyền cấp? □ Cấp xã □ Cấp huyệnCấp tỉnh □ Không biết GCNQSD đất c trường học, bênh viện, nhà văn hóa cấp có thẩm quyền cấp? □ Cấp xã □ Cấp huyệnCấp tỉnh □ Không biết Xin trân trọng cảm ơn Ông/ Bà cung cấp thông tin Ngày Người điều tra tháng năm 2018 Người điều tra ... THANH NAM Tên chuyên đề: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BẰNG LŨNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ... Nguyên, em tiến hành thực đề tài: Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu... hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Đánh giá hiệu hạn chế cơng tác cấp giấy chứng nhận, tìm nguyên nhân, biện pháp đẩy nhanh tốc độc cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017, (Khóa luận tốt nghiệp) Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn