báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

76 23 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 07:28

MỤC LỤCTrangDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂULỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNGTY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG BẰNG 31.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XD amp; TMHOÀNG BẰNG 31.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy 31.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty 31.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ 51.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 91.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 111.3.1. Phân tích tình hình tài chính 111.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán của công ty 131.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 131.4.2. Các bộ phận kế toán trong bộ máy kế toán 131.4.2. Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán 151.4.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 221.4.4. Tổ chức kiểm tra công tác kế toán 231.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong công tác kếtoán tại công ty 231.5.1. Thuận lợi 231.5.2. Khó khăn 241.5.3. Phương hướng phát triển 24PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍSẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂYDỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG BẰNG 252.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thànhsản phẩm tại công ty TNHH XD amp; TM HOÀNG BẰNG 25Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 4 Lớp: 49B Kế toán2.1.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tạicông ty 252.1.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí tại công ty 282.1.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại công ty 30Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 5 Lớp: 49B Kế toán2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sảnphẩm tại công ty TNHH XD amp; TM HOÀNG BẰNG 302.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 302.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 392.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 442.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 502.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dangcuối kỳ 562.2.6. Giá thành sản phẩm 602.3. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toánchi phí sản xuất và giá thnàh sản phẩm tại Công ty TNHH XD amp;TM Hoàng Bằng 612.3.1. Ưu điểm 622.3.2. Nhược điểm 632.3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuấtvà giá thnàh sản phẩm tại Công ty TNHH XD amp; TM Hoàng Bằng 64KẾT LUẬN 67DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢONHẬT KÝ THỰC TẬPTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 6 Lớp: 49B Kế toánDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTBGĐ : Ban giám đốcBHTN : Bảo hiểm thất nghiệpBHXH : Bảo hiểm xã hộiBHYT : Bảo hiểm y tếCCDC : Công cụ dụng cụCP NCTT : Chi phí nhân công trực tiếpCP NVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếpCP SXC : Chi phí sản xuất chungGTGT : Giá trị gia tăngKPCĐ : Kinh phí công đoànLĐTL : Lao động tiền lươngTNHH XD amp; TM : Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mạiTSCĐ : Tài sản cố địnhVLXD : Vật liệu xây dựngTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 7 Lớp: 49B Kế toánDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ:Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất kinh doanh 6Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty 9Sơ đồ 1.3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 15Sơ đồ 1.4: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬTKÝ CHUNG 16Sơ đồ 2.1. Quy trình xuất nguyên vật liệu 32Sơ đồ 2.2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ 39Sơ đồ 2.3. Sơ đồ luân chuyển chứng từ 45Bảng:Bảng 2.1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 6Bảng 2.2: BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC 7Bảng 2.3: BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU 7Bảng 2.4: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ 8Biểu 2.1. PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ 33Biểu 2.2. PHIẾU XUẤT KHO 34Biểu 2.3. BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU . CÔNG CỤ DỤNG CỤ 35Biểu 2.4. SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 36Biểu 2.5. SỔ NHẬT KÝ CHUNG 37Biểu 2.6. Sổ cái TK621 38Biểu 2.7. Bảng chấm công 40Biểu 2.8. BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 102011 41Biểu 2.9. SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 42Biểu 2.10. SỔ NHẬT KÝ CHUNG 43Biểu 2.11. Sổ cái 44Biểu 2.12. HÓA ĐƠN GTGT 46Biểu 2.13. PHIẾU CHI 47Biểu 2.14. PHIẾU XUẤT KHO 47Biểu 2.15. SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 48Biểu 2.16. SỔ NHẬT KÝ CHUNG 49Biểu 2.17. SỔ CÁI TK623 50Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 8 Lớp: 49B Kế toánBiểu 2.18. HÓA ĐƠN GTGT 52Biểu 2.19. PHIẾU CHI 53Biểu 2.20. PHIẾU CHI SỐ 26 53Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 9 Lớp: 49B Kế toánBiểu 2.21. PHIẾU CHI SỐ 129 54Biểu 2.22. SỔ CHI TIẾT TK627 54Biểu 2.23. SỔ NHẬT KÝ CHUNG 55Biểu 2.24. SỔ CÁI TK627 56Biểu 2.25. SỔ CHI TIẾT TK154 58Biểu 2.26. SỔ NHẬT KÝ CHUNG 59Biểu 2.27. SỔ CÁI 59Biểu 2.28. BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 61Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 10 Lớp: 49B Kế toánLỜI NÓI ĐẦUTrong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệthơn. Muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp phải chủ độngnắm bắt kịp thời mọi thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn trong tất cả các khâu,từ khâu tìm kiếm nguồn lực đầu vào, tổ chức sản xuất kinh doanh, cho đến tiêu thụsản phẩm đầu ra. Suốt chiều dài lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội, kế toánluôn là công cụ không thể thiếu trong việc cung cấp những thông tin kịp thời, đầyđủ cho việc ra quyết định.Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất giúp các doanh nghiệp có thể cạnhtranh trên thị trường đó là nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã phù hợpvới thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời phải hạ giá thành sản phẩm để đưa ra đượcmức giá bán hợp lý. Để làm được điểu đó, ngoài việc nắm bắt nhu cầu thị trường,cải tiến công nghệ,… doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, giảmthiểu những chi phí không cần thiết, tránh tình trạng lãng phí. Do đó, công tác kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò vô cùng quan trọng trongviệc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu trên. Nâng cao hiệu quả hoạt động củacông tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm cần thiếttrong quá trình hoàn thiện công tác kế toán của mỗi doanh nghiệp.Cũng như bao doanh nghiệp khác, Công ty TNHH XD amp; TM HOÀNG BẰNGđã và đang không ngừng đổi mới, đầu tư cho chiều sâu để nâng cao chất lượng đồngthời hạ giá thành sản phẩm. Đặc biệt, công tác kế toán nói chung và kế toán chi phísản xuất, tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng, đóng góp không nhỏcho sự phát triển của công ty.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập, tìmhiểu thực tế tại Công ty TNHH XD amp; TM HOÀNG BẰNG, em đã lựa chọn đề tài:“Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH XD amp; TMHOÀNG BẰNG” cho bài thực tập của mình.Ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì bài luận văn này gồm 2 phần:Phần thứ nhất: Tổng quan công tác kế toán tai công ty TNHH xây dựng vàthương mại Hoàng Bằng.Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thànhsản phẩm tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng bằng.Để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của giảngviên ThS. Đường Thị Quỳnh Liên cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo của các anh chịphòng kế toán của công ty. Dù đã cố gắng rất nhiều song do thời gian thực tập ngắnTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 11 Lớp: 49B Kế toáncộng với trình độ còn hạn chế nên bài báo cáo thực tập của em không tránh khỏithiếu sót, kính mong sự cảm thông và đóng góp ý kiến của các thầy cô, bạn bè vàcác anh chị phòng kế toán của công ty.Em xin chân thành cảm ơnSinh viênVũ Thị VòngTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 12 Lớp: 49B Kế toánPHẦN THỨ NHẤTTỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHHXÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG BẰNG1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XD amp; TMHOÀNG BẰNGTên giao dịch: Công ty TNHH Xây Dựng và Thương mại HOÀNG BẰNGTên viết tắt: HOÀNG BẰNG TRANDING AND CONSTRUCIONMã số thuế: 0900525440Trụ sở: Đa Lộc – Ân Thi – Hưng YênSố điện thoại: 0321.3830.983Công ty TNHH XD amp; TM HOÀNG BẰNG được thành lập theo quyết địnhsố: 0900525440 tháng 01 năm 2010 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Hưng Yên.Đơn vị hoạt động với mục đích kinh doanh có tư cách pháp nhân theo đúng phápluật Việt Nam, công ty có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoảnnợ và chất lượng sản phẩm của mình. Công ty có con dấu riêng, có số tài khoản2409201000766 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát Triển Chi nhánh Ân ThiHưngYên. Công ty thực hiện hạch toán kế toán độc lập các hoạt động sản xuất kinhdoanh Xây dựng: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi giao thông,san lắp mặt bằng..Ngoài ra Công ty còn có phân xưởng sản xuất cửa nhôm, cửa sắt, gạch bông,gia công đồ gỗ cao cấp và có một đội ngũ kỹ thuật, công nhân, thợ lành nghề cónhiều năm kinh nghiệm, với đầy đủ máy móc thiết bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vềxây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng thủy lợi, giao thông, san lấp mặt bằngđảm được tiến độ thi công, chất lượng công trình,..Hiện nay, Công ty cũng đang thực hiện thi công các dự án về xây dựng cáccông trình khối xã hội, giao thông, san lấp mặt bằng,.. trong đó công trình san lấp códoanh thu gói thầu cao là công trình san lấp Khu Công nghiệp Hải Dương.1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty Chức năng của công tyCông ty TNHH XD amp; TM HOÀNG BẰNG là doanh nghiệp chuyên sản xuấtcác loại cửa cuốn và cửa nhựa. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giaothông, thủy lợi, San lấp mặt bằng các công trình giao thông đờng bộ, công trìnhcông cộng, Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng,Xây dựng nhà các loại, Sản xuất, đúc và ép cọc bê tông, Bán buôn, bán lẻ các loạivật liệu xây dựng, Thi công các công trình về điện và cung cấp các thiết bị điện, CơTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 13 Lớp: 49B Kế toánkhí tổng hợp, Vận chuyển hành khách đường bộ theo tuyến cố định và theo hợp dodòng, Cho thuê ôtô, Mua bán ôtô, xe máy. Không ngừng nâng cao, phát triển chất lượng sản phẩm đã có bằng đổi mớicông nghệ. Phát triển sản phẩm mới, Công ty tổ chức kinh doanh bằng tài sản nguồn vốn hiện có, thông qua liêndoanh liên kết với các Công ty trong và ngoài huyện. Từng bước tiến hành xây dựng, mở rộng các phân xưởng sản Tăng thêm thiết bị tiên tiến, mở rộng mặt hàng sản xuất kinh doanh Thực hiện kinh doanh ngày càng hiệu quả, có uy tín trên thị trường. Nhiệm vụ của công ty Tuân thủ các chế độ chính sách kinh tế của Nhà nước hiện hành Tổ chức khoa học và hợp lý công tác kế toán ở trong Công ty. Phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng bộ phận khoán, từng nhân viêncán bộ kế toán quy định mối quan hệ chặt chẽ giữa các cán bộ kế toán, giữa cácnhân viên trong quá trình thực hiện công việc được giao. Vận dụng đúng đắn hệ thống tài khoản kế toán, đáp ứng, được yêu cầuquản lý, áp dụng hình thức tổ chức kế toán phù hợp. Hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kếtquả hoạt động kinh doanh. Từng bước sử dụng, trang bị các phương tiện kỹ thuật tính toán, thông tinhiện đại vào công tác kế toán của doanh nghiệp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chođội ngũ cán bộ nhân viên kế toán. Khai thác sử dụng quản lý có hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo đầu tư mở rộngkinh doanh đổi mới trang thiết bị, bù đắp chi phí làm tròn nhiệm vụ với Nhà nướcxã hội.Nghiên cứu thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng mặt hàng kinhdoanh, mở rộng thị trường phát triển sản xuất của công ty.Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn,trình độ tay nghề của người lao động.Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 14 Lớp: 49B Kế toánKhảo sátđịa hìnhDựng tạm nhàChuẩn bị thi côngTổ chức thi côngHoàn thiệnNghiệm thuSan dọn mặt bằngĐổ bê tông Đổ cát Đổ đá Xây móng ………..Làm tốt công tác bảo vệ an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy,bảo vệ an ninh trật tự xã hội và bảo vệ môi trường. Ngành ngề kinh doanh của công tyXây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợiSan lấp mặt bằng các công trình giao thông đờng bộ, công trình công cộngKinh doanh nhà hàng, khách sạnCho thuê máy móc, thiết bị xây dựngXây dựng nhà các loạiSản xuất, đúc và ép cọc bê tôngBán buôn, bán lẻ các loại vật liệu xây dựngThi công các công trình về điện và cung cấp các thiết bị điệnCơ khí tổng hợpVận chuyển hành khách đường bộ theo tuyến cố định và theo hợp do dòngCho thuê ôtôMua bán ôtô, xe máy1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty tổ chức kinh doanh bằng tài sản nguồn vốn hiện có thông qua liênkết với các công ty trong và ngoài nước. Công ty hoạt động kinh doanh độc lập và tự chịu trách nhiệm về khoản nợvà nghĩa vụ khác của mình. Do vậy Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên của côngty phải quan tâm đến hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào để đạt hiệu quảcao nhất và đem lại lợi nhuận cao nhất. Hàng hoá của công ty có giá trị lớn, đa dạng và phong phú, nhu cầu tàichính đôi khi là không đảm bảo được.+ Sơ đồ quy trình sản xuất kinh doanh của công tySơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất kinh doanhTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 15 Lớp: 49B Kế toán Quy trình công nghệBước 1: Lập bảng tính toán khối lượng xây lắp ( còn gọi là bảng tiên lượng dự toángồm 2 bảng: bảng chi tiết khối lượng công việc và bảng tổng hợp dự toán). Đây làbước quan trọng nhất trong quá trình lập dự toán.Bảng 2.1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁNMãhiệuTêncông việcĐVT KhốilượngĐơn giá Thành tiềnVL NC MTC VL NC MTC1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… … … … … … … … … …      Cộng a 1 b 1 c 1Bảng 2.2: BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC  KÍCH THƯỚC KHỐI LƯỢNGTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 16 Lớp: 49B Kế toánMÃHIỆULOẠICÔNG TÁCSố lầngiốngnhauDài Rộng Cao Riêng Chung1 2 3 4 5 6 7 8HA.1112 BT đá 4x6M.100 móng M110 1 2 0,1 0,2 2… … … … … … … …Bước 2: Lập bảng tổng hợp vật liệu Dựa vào bảng tiên lượng dự toán ta biết được khối lượng vật liệu để lập bảngtổng hợp vật liệu. Dựa vào định mức dự toán và bảng tiên lượng cùng với bảng báo giá của địaphương sở tại ta tính toán được thành tiền của vật liệu công trình. Từ bảng tổng hợp vật liệu ta biết được giá trị vật liệu thực của công trình.Bảng 2.3: BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆUSTT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền1 2 3 4 5 61 Cát vàng m 3 100 36.427 3.642.7002 Đá 1x2 m 3 150 133.333 19.999.950… … … … … …  Cộng chung       VL hoặc A 1Bước 3: Lập bảng tổng hợp kinh phí Dựa vào bảng tiên lượng dự toán và bảng tổng hợp vật liệu ta lập được bảngtổng hợp kinh phí. Dựa vào bảng tiên lượng và bảng tổng hợp vật liệu ta có được các chỉ số ( b 1 ,c 1 ) và giá trị của vật liệu cần dùng cho công trình cùng với các hệ số đã đượcđịnh sẵn, qua các thao tác tính toán ta lập được bảng tổng hợp kinh phí. Thông qua bảng này ta biết được giá trị tổng của công trình.Bảng 2.4: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 17 Lớp: 49B Kế toánKhoản mục chi phí ký hiệu Cách tính Thành tiềnChi phí vật liệu VL VL thực tế  Chi phí nhân công NC k 1 % b 1  Chi phí máy thi công M k 2 % c  Cộng chi phi trực tiếp T VL + NC + M  Chi phí chung C k 3 % NC  Thu nhập chịu thuế tính trước TL k 4 % (T + C)  Giá trị dự toán xây lắp trước thuế Z T + C + TL  VAT đầu ra của Xây lắp VAT XL TGTGT Z  Chi phí khảo sát N 1 quot;Đơn giá khảo sát xây dựngquot;tại địa phương Chi phí lán trại M 1 k 5 % G XL  ….. …. ….  Dự phòng phí Q 10% (G XL + R)  Tổng dự toán Y R + Q  Bước 4: Lập thuyết minh dự toán Dựa vào các Thông tư, Quyết định hiện hành về xây dựng. Dùng để diễn giải về các tiêu chuẩn chất lượng công trình, tên công trình, địađiểm,..và tổng kinh phí dự toán công trình.Kết luậnNhư vậy, việc lập các bảng dự toán này giúp ta xác định được chi tiết giá trị chotừng khoản mục chi phí và giá trị của toàn bộ công trình. Bên cạnh đó, còn giúp chủđầu tư xác định được giá trị của toàn bộ công trình và nhà thầu có thể tính toán,tổng hợp chi phí để đưa ra giá trị có thể thi công công trình.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lýCông ty TNHH XD amp; TM HOÀNG BẰNG có cơ cấu tổ chức quản lý theokiểu trực tuyến chức năng, kiểu cơ cấu này đảm bảo cho người lãnh đạo toàn quyềnTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 18 Lớp: 49B Kế toánquản lý Công ty, mặt khác phát huy khả năng chuyên môn của đơn vị dưới sự lãnhđạo của Giám Đốc.Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty(Nguồn phòng kế toán công ty) Ban Giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc. Giám đốc: : Chủ tịch hội đồng quản trị kiên giữ chức vụ giám đốc công ty .Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo , điều hành hoạt động của các phòng banvà toàn bộ hoạt động sản xuất , kinh doanh của công ty thông qua chỉ thị ,mệnh lệnh , kế hoạch sản xuất , chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước vềcông việc sản xuất kinh doanh của công ty . Phó Giám đốc: quản lý và điều hành nhân sự, trực tiếp điều hành và phân bổcông việc phòng cung ứng, chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động –PCCC – Công đoàn. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện sổ sách kế toán,theo dõi và kiểm tra về mặt kỹ thuật và về tiến độ thi công công trình.Phòng kế toán: :     Phản ánh kịp thời vào sổ sách Kế toán mọi nghiệp vụ kế toánphát sinh có liên quan đến hoạt động của Công ty, lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổsách, tổng hợp số liệu theo yêu cầu quản lý; Từ các số liệu trên báo cáo tài chính,phân tích hiệu quả kinh doanh, tham mưu, đề xuất những biện pháp thích hợp vàcần thiết nhằm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh    Thực hiện kiểm soát, giám sát công tác thu chi, tạm ứng, thanh toán, quản lý tàisản, tiền hàng định kỳ và thường xuyên theo đúng đối tượng, đúng quy trình, quyđịnh, chế độ của Công ty và Nhà nước; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khỏancông nợ của khách hàng, của Công ty, các khoản tạm ứng nội bộ, tình hình thanhtoán công nợ tạm ứng để đôn đốc thu hồi hoặc báo cáo và xử lý kịp thời.    Phổ biến, hướng dẫn CBNV Công ty chấp hành nghiêm túc các quy trình, quyđịnh, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính kế toán do Công ty ban hành cùng cácvăn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước; Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cácBAN GIÁM ĐỐCP. KỸ THUẬT P. KẾ TOÁNP. CUNG ỨNG V.TƯ ĐỘI SẢN XUẤT ĐỘI THI CÔNGTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 19 Lớp: 49B Kế toáncơ quan đơn vị tài chính, thuế, ngân hàng trong toàn khu vực nhằm tạo thuận lợi tốiđa cho hoạt động kinh doanh của Công ty và của khách hàng, đại lý Phòng kỹ thuật: .    Khảo sát, thiết kế, kiểm tra dự toán được lập để thammưu cho BGĐ kịp thời, điều chỉnh khi phát hiện sai sót;Phòng Kỹ thuật là nơi bảo vệ và phát triển uy tín thương hiệu DINCO vì vậyphải kiểm tra giám sát về mặt kỹ thuật chất lượng công trình. Đảm bảo chấtlượng tuyệt đối cho từng công trình.    Kiểm soát cơ sở dữ liệu, thông tin liên quan đến khách hàng, đảm bảo ổnđịnh hệ thống công nghệ thông tin; Tổ chức bảo hành, sửa chữa, bảo trì thiếtbị dự án lắp đặt; Giải quyết các khiếu nại của khách hàng.    Tổ chức thực hiện thi công các công trình xây dựng, san lấp mặt bằng;vận tải hàng hóa, cho thuê xe, máy thi công; mua bán thiết bị xe, máy côngtrình; Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; khaithác đất đá; sản xuất VLXD    Xây dựng công nghiệp, lắp máy công nghiệp, tư vấn giám sát chất lượngcông trình xây dựng; Dịch vụ khảo sát và vẽ bản đồ các công trình về sannền, giao thông , thủy lợi, dân dụng, công nghiệp; kinh doanh nhà và dịch vụchuyển quyền sử dụng đất. Phòng cung ứng vật tư: Theo dõi tình hình sử dụng vật tư của công trình, dự trữ và lập kế hoạch vậttư, cung ứng vật tư đầy đủ để đảm bảo tiến độ sản xuất. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và điều động các tổ cơ giới thực hiện côngviệc kịp thời và quản lý tổ thủ kho thực hiện theo nguyên tắc.Các đội thi công:     Tổ chức thực hiện lắp đặt và giám sát thi công tại các dự ánCông ty; Phối hợp với Phòng Kinh doanh để nắm bắt them những thông tin liênquan đến khách hàng, nhà cung cấp.    Phối hợp với phòng KH KD lập hồ sơ hoàn công quyết toán công trình ngaysau khi hoàn thành.Quản lý các vật dụng, thiét bị, vật tư thi công, hạn chế rủi ro, mất mát xảy ra; Quảnlý nhân sự trong đội, phân công công việc và hướng dẫn cho các thành viên trong tổthực hiện công việc theo đúng tiến độ đề ra.    Tổ chức công tác quản lý, điều phối đội xe nhằm bảo đảm tính khoa học, kịpthời; lên kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm phục vụ tốt cho côngviệc được giao.Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 20 Lớp: 49B Kế toán    Báo cáo đề xuất những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụcho lãnh đạo phòng biết để giải quyết.    Tham mưu cho BGĐ về giá nhân công, đơn giá giao khoán cho từng công trìnhcụ thể, thay mặt BGĐ ký hợp đồng lao động tại công trình.    Thực hiện công tác bảo hành sau khi công trình được nghiệm thu Các tổ sản xuất: Có các quản đốc, phó quản đốc, trưởng bộ phận, nhân viênthống kê, các tổ trưởng,… chịu trách nhiệm về công tác quản lý kế hoạch sảnxuất, quản lý lao động, tiền lương, quản lý thiết bị, quản lý kỹ thuật chấtlượng và công tác khác khi được giao thực hiện công việc phân công nhằmphục vụ cho sản xuất kinh doanh.1.3 . Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty1.3.1 . Phân tích tình hình tài chính Phần tài sản Đơn vị tính: đồngChỉ tiêuNăm 2010 Năm 2011 Chênh lệchSố tiền Tỷtrọng Số tiền Tỷtrọng Tuyệt đối Tươngđối (%)1.TSNH 877.255.384 84.5 713.303.434 85.42 163.951.950 39.8822.TSDH 160.897.712 15.5 121.728.828 15.58 39.168.884 72.954Tổng TS 1.038.153.096 100 835.032.262 100 203.220.834 45.641(Nguồn: Phòng kế toán)Theo bảng ta thấy tổng tài sản của doanh nghiệp trong năm 2011 đã giảm203.220.834 so với năm 2010 (tương ứng với tăng 45.641%) trong đó tài sản ngắnhạn năm 2010 là 877.255.384 đồng tương ứng với tỷ trọng là 84,5%, năm 2011 là713.303.434 đồng tương ứng với tỷ trọng 85.42%.Tài sản ngắn hạn năm 2011 giảm163.951.950 đồng so với năm 2010 (tương ứng với tăng 39.88235%), còn tài sản dàihạn năm 2010 là 160.897.712 đồng chiếm 15,5%, năm 2011 là 121.728.828đồngchiếm 15,58%. Tài sản dài hạn năm 2011 giảm là 39.168.884 đồng so với năm 2010(tương ứng với tăng 72.95415%). Việc giảm của tài sản là do tỷ lệ giảm tài sản dàihạn nhanh hơn tỷ lệ giảm tài sản ngắn hạn nghĩa là công ty đã không chú trọng đếncác kế hoạch trong dài hạn. Do đó, công ty cần có biện pháp để tăng tài sản cả ngắnhạn cũng như tài sản dài hạn.Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 21 Lớp: 49B Kế toán Phần nguồn vốn Đơn vị tính: đồngChỉ tiêuNăm 2010 Năm 2011 Chênh lệchSố tiền Tỷtrọng Số tiền Tỷtrọng Tuyệt đối Tươngđối (%)1.Nợ phải trả 8.720.964 84.71 593.208.319 71.04 584.487.355 51.2162.Vốn chủ sở hữu 1.029.432.132 15.29 241.823.943 28.96 787.608.189 21.567Tổng nguồn vốn 1.038.153.096 100 835.032.262 100 203.120.834 45.64(Nguồn: Bảng Cân đối kế toán năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011)Tổng nguồn vốn của công ty năm 2011 đã giảm 203.120.834 so với năm 2010tương ứng với tăng 45.64%). Nguyên nhân dẫn đến tình hình này là do nợ phải trả củacộng ty năm 2011 tăng hơn so với năm 2010 là 584.487.355 (tương ứng tăng 51.21581%),trong đó nợ phải trả của năm 2010 là 8.720.964 đồng chiếm 84,71%, năm 2011 là 593.208.319chiếm 71,04%. Điều này hợp lý công ty tập trung mở rộng xây dựng công trình, đổi mới nâng caomáy móc thiết bị nên việc tăng nợ ngắn hạn đảm bảo cho việc đầu tư ngắn hạn thi công xây dựngcác công trình của công ty. Vốn chủ sở hữu năm 2011 giảm so với 2010 là 787.608.189(tương ứng tăng 21.56673%). Đây là biểu hiện không tốt trong việc mở rộng đầu tư.1.3.2 Phân tích các chỉ tiêu tài chínhChỉ tiêuĐơnvịtínhNăm 2010 Năm 2011 ChênhlệchTỷ suất tài trợ %1.029.432.132= 0.9916241.823.943= 0.2895 0.70211.038.153.096 835.032.262Tỷ suất đầu tư %160.897.712= 0.15498121.728.828= 0.14577 0.009211.038.153.096 835.032.262Khả năng thanhLần1.038.153.096= 119.041835.032.262= 106.098 =9.943toán hiện hành 8.720.964 593.208.319Khả năng thanhLần869.358.992= 99.686694.646.014= 13.055 =86.63toán nhanh 8.720.964 593.208.319Khả năng thanhLần877.255.384= 100.591123.224.092.791= 207.724 =107.13Toán ngắn hạn 8.720.964 593.208.319(Nguồn: Phòng kế toán)Nhận xét:+ Tỷ suất tài trợ năm 2011 thấp hơn so với năm 2010 là 0.7021 .Nguyênnhân dẫn đến tình hình này là do mức tăng của nguồn vốn nhanh hơn mức tăng củaTrường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệpSVTH: Vũ Thị Vòng 22 Lớp: 49B Kế toánnguồn vốn chủ sỡ hữu khả năng độc lập của công ty năm 2011 đã thấp hơn so vớinăm 2010.+ Tỷ suất đầu tư năm 2011 thấp hơn so với năm 2010 là 0.00921. Năm 2011tốc độ tăng tài sản dài hạn đã giảm.công ty đã không chú trọng hơn trong việc đầutư vào tài sản dài hạn phục vụ cho các kế hoạch chiến lược lâu dài.+ Khả năng thanh toán hiện hành năm 2011 giảm so với năm 2010 là9.943 điều này chứng tỏ công ty có khả năng thanh toán chưa cao nguyên nhândẫn đến tình hình này là do công ty đầu tư mua máy móc thiết bị để mở rộng quymô sản xuất nên tình hình tài chính chưa được ổn định trở lại. Điều này khôngtốt lắm nghĩa là với toàn bộ giá trị thuần hiện có khả năng đảm bảo thanh toáncác khoản nợ đã giảm.+ Khả năng thanh toán nhanh của công ty năm 2011 đã giảm so với năm2010 là nghĩa là với số vốn bằng tiền và các chứng khoán ngắn hạn có thể chuyểnđổi nhanh thành tiền mặt hiện có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đãgiảm vì tiền và các khoản tương đương tiền năm 2011 đã giảm so với năm 2010nhưng các khoản nợ ngắn hạn thì tăng lên.1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán của công ty1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toánBộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Toàn bộcông tác kế toán của công ty đều tập trung ở phòng tài chính kế toán, dưới các phânxưởng chỉ bố trí nhân viên thống kê phân xưởng, làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm trahạch toán ban đầu, thu thập chứng từ chuyển về phòng kế toán. Công ty áp dụng kếtoán thủ công, có sự phân công, phân nhiệm trong bộ máy kế toán: mỗi kế toán đảmnhận việc lập chứng từ, ghi sổ chi tiết đến tổng hợp số liệu để lập báo cáo tài chínhđối với phần hành kế toán của mình. Toàn bộ nhân viên kế toán được lãnh đạo tậptrung thống nhất, chuyên môn hóa và cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng,kịp thời cho ban lãnh đạo.1.4.2. Các bộ phận kế toán trong bộ máy kế toánHiện nay bộ máy kế toán có 5 nhân viên cùng phối hợp làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường Đại học Vinh Trờng Đại học Vinh Khoa kinh tế === === VŨ THỊ VỊNG B¸o c¸o THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐƠN VỊ THỰC TẬP: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MI HONG BNG Đề tài: K TON CHI PH SN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGÀNH: KẾ TOÁN VINH - 3/2012 SVTH: Đinh Thùy Dương Lớp 49B1 - K toỏn Trờng Đại học Vinh Khoa kinh tế === === BO CO THC TP TT NGHIP Đề tài: KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NGÀNH: KẾ TOÁN Giáo viên hướng dẫn : ThS ĐƯỜNG THỊ QUỲNH LIÊN Sinh viên thực : VŨ THỊ VỊNG Lớp : 49B - Kế tốn Mã số SV : 0851055127 Vinh, tháng năm 2012 MỤC LỤC Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG BẰNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH XD & TM HỒNG BẰNG 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh công ty .3 1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất quy trình cơng nghệ 1.2.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 1.3 Đánh giá khái qt tình hình tài cơng ty 11 1.3.1 Phân tích tình hình tài 11 1.4 Nội dung tổ chức công tác kế tốn cơng ty 13 1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 13 1.4.2 Các phận kế toán máy kế toán 13 1.4.2 Tổ chức thực phần hành kế toán 15 1.4.3 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 22 1.4.4 Tổ chức kiểm tra cơng tác kế tốn 23 1.5 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển cơng tác kế tốn công ty 23 1.5.1 Thuận lợi 23 1.5.2 Khó khăn 24 1.5.3 Phương hướng phát triển 24 PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỒNG BẰNG .25 2.1 Những vấn đề chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH XD & TM HOÀNG BẰNG .25 2.1.1 Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty .25 2.1.2 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí công ty 28 2.1.3 Đối tượng phương pháp tính giá thành cơng ty 30 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH XD & TM HỒNG BẰNG 30 2.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 30 2.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 39 2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi cơng 44 2.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 50 2.2.5 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .56 2.2.6 Giá thành sản phẩm 60 2.3 Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thnàh sản phẩm Cơng ty TNHH XD & TM Hồng Bằng 61 2.3.1 Ưu điểm 62 2.3.2 Nhược điểm .63 2.3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thnàh sản phẩm Công ty TNHH XD & TM Hoàng Bằng 64 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬT KÝ THỰC TẬP DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BGĐ : Ban giám đốc BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CCDC : Cơng cụ dụng cụ CP NCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVLTT : Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CP SXC : Chi phí sản xuất chung GTGT : Giá trị gia tăng KPCĐ : Kinh phí cơng đồn LĐTL : Lao động tiền lương TNHH XD & TM : Trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại TSCĐ : Tài sản cố định VLXD : Vật liệu xây dựng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình sản xuất kinh doanh Sơ đồ 1.2: Sơ đồ máy tổ chức công ty Sơ đồ 1.3: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY 15 Sơ đồ 1.4: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN NHẬT KÝ CHUNG 16 Sơ đồ 2.1 Quy trình xuất nguyên vật liệu .32 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ luân chuyển chứng từ 39 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ luân chuyển chứng từ 45 Bảng: Bảng 2.1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN Bảng 2.2: BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC Bảng 2.3: BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU Bảng 2.4: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ .8 Biểu 2.1 PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ 33 Biểu 2.2 PHIẾU XUẤT KHO 34 Biểu 2.3 BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ .35 Biểu 2.4 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 36 Biểu 2.5 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 37 Biểu 2.6 Sổ TK621 38 Biểu 2.7 Bảng chấm công .40 Biểu 2.8 BẢNG LƯƠNG CHI TIẾT THÁNG 10/2011 .41 Biểu 2.9 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 42 Biểu 2.10 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 43 Biểu 2.11 Sổ 44 Biểu 2.12 HÓA ĐƠN GTGT 46 Biểu 2.13 PHIẾU CHI 47 Biểu 2.14 PHIẾU XUẤT KHO 47 Biểu 2.15 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 48 Biểu 2.16 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 49 Biểu 2.17 SỔ CÁI TK623 50 Biểu 2.18 HÓA ĐƠN GTGT 52 Biểu 2.19 PHIẾU CHI 53 Biểu 2.20 PHIẾU CHI SỐ 26 53 Biểu 2.21 PHIẾU CHI SỐ 129 .54 Biểu 2.22 SỔ CHI TIẾT TK627 .54 Biểu 2.23 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 55 Biểu 2.24 SỔ CÁI TK627 56 Biểu 2.25 SỔ CHI TIẾT TK154 .58 Biểu 2.26 SỔ NHẬT KÝ CHUNG 59 Biểu 2.27 SỔ CÁI 59 Biểu 2.28 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .61 Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế nay, cạnh tranh diễn ngày liệt Muốn tồn đứng vững thị trường, doanh nghiệp phải chủ động nắm bắt kịp thời thông tin để đưa định đắn tất khâu, từ khâu tìm kiếm nguồn lực đầu vào, tổ chức sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm đầu Suốt chiều dài lịch sử phát triển sản xuất xã hội, kế tốn ln cơng cụ khơng thể thiếu việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho việc định Một biện pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp cạnh tranh thị trường nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời phải hạ giá thành sản phẩm để đưa mức giá bán hợp lý Để làm điểu đó, ngồi việc nắm bắt nhu cầu thị trường, cải tiến công nghệ,… doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí khơng cần thiết, tránh tình trạng lãng phí Do đó, cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trò vơ quan trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp thực mục tiêu Nâng cao hiệu hoạt động cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc làm cần thiết q trình hồn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp Cũng bao doanh nghiệp khác, Công ty TNHH XD & TM HỒNG BẰNG khơng ngừng đổi mới, đầu tư cho chiều sâu để nâng cao chất lượng đồng thời hạ giá thành sản phẩm Đặc biệt, công tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất, tính giá thành nói riêng ngày coi trọng, đóng góp khơng nhỏ cho phát triển công ty Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, qua thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH XD & TM HỒNG BẰNG, em lựa chọn đề tài: “Kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH XD & TM HOÀNG BẰNG” cho thực tập Ngồi phần mở đầu phần kết luận luận văn gồm phần: Phần thứ nhất: Tổng quan cơng tác kế tốn tai cơng ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng Bằng Phần thứ hai: Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng Để hoàn thành đề tài này, em nhận hướng dẫn nhiệt tình giảng viên ThS Đường Thị Quỳnh Liên với giúp đỡ, bảo anh chị SVTH: Vũ Thị Vòng Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp phòng kế tốn cơng ty Dù cố gắng nhiều song thời gian thực tập ngắn cộng với trình độ hạn chế nên báo cáo thực tập em không tránh khỏi thiếu sót, kính mong cảm thơng đóng góp ý kiến thầy cô, bạn bè anh chị phòng kế tốn cơng ty Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Vũ Thị Vòng SVTH: Vũ Thị Vòng Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHẦN THỨ NHẤT TỔNG QUAN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG BẰNG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH XD & TM HỒNG BẰNG Tên giao dịch: Cơng ty TNHH Xây Dựng Thương mại HOÀNG BẰNG Tên viết tắt: HOÀNG BẰNG TRANDING AND CONSTRUCION Mã số thuế: 0900525440 Trụ sở: Đa Lộc – Ân Thi – Hưng Yên Số điện thoại: 0321.3830.983 Công ty TNHH XD & TM HOÀNG BẰNG thành lập theo định số: 0900525440 tháng 01 năm 2010 Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Hưng Yên Đơn vị hoạt động với mục đích kinh doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, cơng ty có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm khoản nợ chất lượng sản phẩm Cơng ty có dấu riêng, có số tài khoản 2409201000766 Ngân hàng Nông nghiệp phát Triển Chi nhánh Ân Thi-Hưng n Cơng ty thực hạch tốn kế tốn độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh Xây dựng: xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, thủy lợi giao thơng, san lắp mặt Ngồi Cơng ty có phân xưởng sản xuất cửa nhơm, cửa sắt, gạch bơng, gia cơng đồ gỗ cao cấp có đội ngũ kỹ thuật, công nhân, thợ lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm, với đầy đủ máy móc thiết bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng thủy lợi, giao thông, san lấp mặt đảm tiến độ thi cơng, chất lượng cơng trình, Hiện nay, Cơng ty thực thi công dự án xây dựng cơng trình khối xã hội, giao thơng, san lấp mặt bằng, cơng trình san lấp có doanh thu gói thầu cao cơng trình san lấp Khu Công nghiệp Hải Dương 1.2 Đặc điểm hoạt động cấu tổ chức máy 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh công ty * Chức công ty Công ty TNHH XD & TM HOÀNG BẰNG doanh nghiệp chuyên sản xuất loại cửa cửa nhựa Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, San lấp mặt cơng trình giao thơng đờng bộ, cơng trình cơng cộng, Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, SVTH: Vũ Thị Vòng Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Biểu 2.23 SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tài khoản : 627 Tháng 10 năm 2011 CT NT GS SH NT 08/10 29 08/10 10/10 12/10 16/10 17/10 20/10 21/10 23/10 02 09 23 26 15 01 39 Diễn giải Mua CCDC, vật tư cho cơng trình 10/10 Chi phí cơng tác 12/10 Thanh tốn tiền cúng khởi cơng cơng trình 16/10 Chi phí tiếp khách 17/10 Thanh tốn chi phí làm lễ khởi công 20/10 Chi trả lãi vay 21/10 23/10 Mua bồn dầu cơng trình Thanh tốn chi phí cơng trình 27/10 129 27/10 Chi phí tiếp khách 31/10 132 31/10 Lương CNV Tập hợp chi phí sản xuất N C x 627 x x x 153 627 111 328.000 x 627 420.000 x x x 111 627 111 1.140.000 x 627 529.000 x x x 111 627 111 34.000.000 x 627 1.100.000 x 331 x 627 x x x x x 111 627 111 627 334 x 154 x 627 Cộng Người ghi sổ ( Đã ký ) ĐVT : VNĐ Số PS Đã TK ghi sổ ĐƯ 9.480.000 9.480.000 328.000 420.000 1.140.000 529.000 34.000.000 1.100.000 644.000 644.000 1.124.000 1.124.000 163.848.000 163.848.000 649.418.470 1.298.836.940 Kế toán trưởng (Đã ký ) 649.418.470 1.298.836.940 Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Giám đốc (Đã ký ) Biểu 2.24 SỔ CÁI TK627 SVTH: Vũ Thị Vòng 55 Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp SỔ CÁI Tài khoản : 627 Tháng 10 năm 2011 NT GS CT SH NT 08/10 29 08/10 10/10 02 10/10 12/10 09 12/10 16/10 23 16/10 17/10 26 17/10 20/10 15 20/10 21/10 01 21/10 23/10 39 23/10 27/10 129 27/10 31/10 132 31/10 TK ĐƯ Diễn giải Mua CCDC, vật tư cho cơng trình Chi phí cơng tác Thanh tốn tiền cúng khởi cơng cơng trình Chi phí tiếp khách Thanh tốn chi phí làm lễ khởi công Chi trả lãi vay Mua bồn dầu cơng trình Thanh tốn chi phí cơng trình Chi phí tiếp khách Lương CNV Tập hợp chi phí sản xuất 153 9.480.000 111 328.000 111 420.000 111 1.140.000 111 529.000 111 331 111 111 334 34.000.000 1.100.000 644.000 1.124.000 163.848.000 154 Cộng Người ghi sổ ( Đã ký ) N ĐVT : VNĐ Số PS C 649.418.470 649.418.470 649.418.470 Kế toán trưởng (Đã ký ) Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Giám đốc (Đã ký ) Sơ đồ tài khoản chi phí sản xuất chung TK 111 TK 1544 1544 649,418,470 đ Chi phí dịch vụ mua ngồi, lương nhân viên, CCDC 2.2.5 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ * Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất Tổng hợp chi phí sản xuất bước cuối q trình hạch tốn chi phí sản xuất để tính giá thành sản xuất sản phẩm kỳ doanh nghiệp  Tài khoản sử dụng: Tài khoản 632 SVTH: Vũ Thị Vòng 56 Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Qua bảng chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, ta có BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ Cơng trình: San lấp mặt khu cơng nghiệp Đại An-Hải Dương (đvt: đồng) TÊN CHI PHÍ Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPSXDDĐK Chi phí nhân cơng Chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí sản xuất chung Tổng cộng CPSXDDPSTK 10.764.973.300 209.067.833 0 471.012.285 649.418.470 12.094.471.888 (Nguồn từ phòng kế tốn) * ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ Công ty lập kế hoạch sản xuất cho cơng trình, lập kế hoạch mặt sản lượng mặt giá trị (cpsx) đảm bảo tiến độ thi cơng cơng trình Chi phí sản xuất dở dang Cơng ty cơng trình chưa hồn thành bàn giao kết thúc năm tài Căn vào giá thành dự tốn mức độ hồn thành tương đương ta xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ sau: Theo hợp đồng dự thầu ta có: Giá trị dự toán: 26.999.999.000 đ Doanh thu thực tế năm 2011: 11.051.521.000 đ → Tỷ lệ doanh thu nhận là: 11.051.521.000 / 26.999.999.000 = 40,93 % Công ty ước tính chi phí dự tốn chiếm 80% giá trị cơng trình nên: Chi phí dự tốn: 80% x 26.999.999.000 = 21.599.999.200 đ → Chi phí dự tốn thực tế: 40,93% x 21.599.999.200 = 8.840.879.673 đ Trong đó: Chi phí thực tế phát sinh: 12.094.471.888 đ Vậy, Chi phí thực tế dở dang: 12.094.471.888–8.840.879.673 =3.253.592.215đ SVTH: Vũ Thị Vòng 57 Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Áp dụng cơng thức tính chi phí sản xuất dở dang theo phương pháp ước lượng hồn thành tương đương ta có: CP sản xuất dở dang cuối kỳ = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Giá thành dự tốn khối lượng cơng việc hồn thành Vậy, CPSXDDCK = Chi phí sản xuất phát sinh kỳ + + x Giá thành dự tốn khối lượng cơng việc dở dang cuối kỳ 12.094.471.888 11.051.521.000 + 3.352.592.215 X Giá thành dự toán khối lượng công việc dở dang cuối kỳ 3.352.592.215 = 2.750.798.193 đ Biểu 2.25 SỔ CHI TIẾT TK154 SỔ CHI TIẾT Tài khoản 154 Cơng trình: San lấp mặt khhu công nghiệp Đại An-Hải Dương Tháng 10 năm 2011 ĐVT :VNĐ NTGS CT SH NT 31/10 31/10 31/10 31/10 Người ghi sổ ( Đã ký ) SVTH: Vũ Thị Vòng Diễ giải TKĐƯ Dư đầu kỳ Kết chuyển CP NVLTT Kết chuyển CP NCTT Kết chuyển chi phí máy thi công Kết chuyển CP SXC Cộng phát sinh Ghi Có TK 154 Số dư cuối kỳ Kế tốn trưởng (Đã ký ) 58 621 622 623 627 632 Ghi Nợ TK 154 10.764.973.300 209.067.833 471.012.285 649.418.470 12.094.471.888 9.343.673.695 2.750.798.193 Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Giám đốc (Đã ký ) Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Biểu 2.26 SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 10 năm 2011 NT GS CT SH NT ĐVT : VNĐ số phát sinh Nợ Có 10.764.973.300 10.764.973.300 209.067.833 209.067.833 Đã ghi TK sổ ĐƯ Diến giải 31/10 Kết chuyển CP NVLTT 31/10 Kết chuyển CP NCTT 31/10 Kết chuyển chi phí sử dụng máyn thi cơng 31/10 Kết chuyển CP SXC 31/10 Kết chuyển giá thành x x x x 154 621 154 622 x 154 x x x x x 623 154 627 632 154 471.012.285 471.012.285 649.418.470 649.418.470 9.343.673.695 9.343.673.695 ……………… Người ghi sổ ( Đã ký ) Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Giám đốc (Đã ký ) Kế toán trưởng (Đã ký ) Biểu 2.27 SỔ CÁI SỔ CÁI Tháng 10 năm 2011 ĐVT : VNĐ NT GS CT SH NT 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 TK ĐƯ Diễn giải Đầu kỳ Kết chuyển CP NVLTT Kết chuyển CP NCTT Kết chuyển CP sử dụng mày thi công Kết chuyển CP SXC Kết chuyển giá thành Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Người ghi sổ ( Đã ký ) SVTH: Vũ Thị Vòng số phát sinh N 621 622 10.764.973.300 209.067.833 623 471.012.285 627 632 649.418.470 C 9.343.673.695 12.094.471.888 2.750.798.193 Kế toán trưởng (Đã ký ) 59 Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Giám đốc (Đã ký ) Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.6 Giá thành sản phẩm Thơng thường, Doanh thu chi phí liên quan đến hợp đồng ghi nhận tương ứng với phần cơng việc hồn thành khách hàng xác định kỳ phản ánh hoá đơn lập Nhà thầu vào phương pháp tính tốn thích hợp để xác định khối lượng xây lắp hồn thành kỳ Khi kết thực đáng tin cậy kế tốn lập hố đơn gửi khách hàng đòi tiền phản ánh doanh thu, nợ phải thu kỳ tương ứng với phần công việc hoàn thành khách hàng xác nhận Giá thành thực tế cơng trình san lấp MB Khu Cơng Nghiệp Đại An-Hải Dương Có nhiều phương pháp tính giá thành với Cơng ty TNHH XD & TM HỒNG BẰNG áp dụng phương pháp trực tiếp để tính giá thành cho sản phẩm Ta có cơng thức: Giá thành thực tế Chi phí thi khối lượng, hạng cơng xây mục, cơng trình = lắp dở hồn thành bàn dang đầu giao kỳ Chi phí thi cơng xây lắp + phát sinh kỳ - Chi phí thi cơng xây lắp dở dang cuối kỳ - Khoản điều chỉnh giảm giá thành Với số liệu có trên, áp dụng cơng thức tính giá thành ta có: Giá thành thực tế = 12.094.471.888 – 2.750.798.193 = 9.343.673.695 đ Cuối kỳ vầo sổ chi tiết tài khoản hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ : TK 621 , TK 622, TK 623, TK 627 , TK 154 biên kiểm đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ , bảng khối lượng hoàn thành kỳ , kế tốn lập thẻ tính giá thành sản phẩmchi tiết cho cơng trình SVTH: Vũ Thị Vòng 60 Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Biểu 2.27 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Tháng 10 năm 2011 Cơng trình: San lấp mặt khu cơng nghiệp Đại An-Hải Dương khoản mục Chi phí PS CP SPDD đầu kỳ CP SPDD cuối kỳ Tổng giá thành chi phí kỳ CP NVLTT 10.764.973.300 CP NCTT 209.067.833 CP máy thi công CPSXC tổng 2.750.798.193 8.014.175.107 209.067.833 471.012.285 471.012.285 649.418.470 649.418.470 12.094.471.888 9.343.673.695 Ngày 31 tháng 10 năm 2011 Người lập ( ký ) Kế toán trưởng ( Đã ký ) Kết luận Như vậy, việc tính giá thành thực tế giúp cho nhà quản lý xác định giá trị thực tế công trình (đến thời điểm này) để so sánh với giá trị dự tốn, từ đưa phương pháp quản lý thực thi cơng thích hợp có biện pháp giám sát chặt chẽ có chênh lệch Do Cơng ty tốn theo khối lượng cơng việc hồn thành nên cơng tác so sánh cần thiết kịp thời 2.3 Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thnàh sản phẩm Cơng ty TNHH XD & TM Hồng Bằng Trong kinh tế thị trường nay, linh hoạt nhậy bén công tác quản lý kinh tế, quản lý sản xuất thực trở thành đòn bẩy tích cực cho q trình phát triển cơng ty Trong q trình phát triển đó, cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng không ngừng củng cố SVTH: Vũ Thị Vòng 61 Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn thiện Song với việc vận dụng sáng tạo biện pháp quản lý kinh tế quản trị doanh nghiệp, nhiên yếu tố khách quan tồn bất cập, chưa thật tối ưu Những ưu điểm mặt hạn chế cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cụ thể là: 2.3.1 Ưu điểm - Nhìn chung, cơng tác tổ chức kế tốn cơng ty TNHH XD & TM HOÀNG BẰNG đáp ứng yêu cầu hạch toán, báo cáo với giám đốc tình hình sử dụng vật tư tiền vốn, lao động, thu nhập… xử lý cung cấp thông tin cần thiết kịp thời hoạt động kinh tế diễn tồn cơng ty Về cơng tác quản lý Công ty đề số công tác quản lý khoa học xây dựng quy chế trả lương, nâng mức lương đáp ứng kịp thời xu hướng tăng Tuy không nhiều khuyến khích, động viên người lao động đem tài năng, trí tuệ phục vụ cơng tác có suất chất lượng ngày cao, tăng cường tính cạnh tranh cho cơng ty Mặt khác, Cơng ty bố trí chỗ cho cơng nhân viên có nhu cầu nhằm tạo thuận tiện trong sinh hoạt cơng việc Cơng ty thực sách hổ trợ cán tham gia lớp đào tạo chuyên môn, Giám đốc thường xuyên đôn đốc, thăm hỏi sức khỏe công nhân viên, tặng quà khen thưởng Về cấu tổ chức máy kế toán Bộ máy kế tốn gọn nhẹ, có hổ trợ cơng nghệ thơng tin Các phần mềm kế tốn cài đặt sẵn máy Có số bút tốn khơng phải ghi hay tính mà máy tính tự xử lý số liệu nhập đầy đủ Những bút toán thường bút toán kết chuyển Từ cho thấy tài nên khuyến khích Doanh nghiệp sử dụng tiến cơng nghệ có quy định cho phù hợp với việc sử dụng máy tính vào cơng tác kế tốn giúp Doanh nghiệp hạch tốn xác theo quy định Nhà Nước - Bộ máy kế tốn có lực trình độ đáp ứng tốt yêu cầu quản lý công ty Công việc bố trí phù hợp với khả chun mơn người Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung, phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất cơng ty trình độ chun mơn kế tốn viên Bộ máy kế tốn với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, nhiệt tình trung thực hoạt động có hiệu quả, ln ln hồn thành kế hoạch giao, đảm bảo theo dõi tồn thơng tin kế tốn, giúp ban SVTH: Vũ Thị Vòng 62 Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp lãnh đạo đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty thời kỳ Ngoài ra, sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị máy móc đại tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết lực - Việc áp dụng hình thức nhật ký chung đơn giản, dễ làm, đặc biệt thuận tiện cho việc sử dụng máy vi tính, tạo điều kiện cho việc tập hợp lưu trữ số liệu trở nên nhanh chóng, xác - Hệ thống sổ sách công ty đầy đủ, tỉ mỉ Việc ghi chép, mở sổ theo chế độ quy định Do vậy, phần hành cơng việc kế tốn thực trơi chảy - Đối tượng tính giá thành cơng ty cơng trình xây dựng hồn thành bàn giao, kỳ tính giá thành khoảng thời gian từ lúc bắt đầu thực cơng trình xây dựng cơng trình xây dựng Điều phù hợp với đặc điểm sản xuất công ty, đồng thời giúp cho việc đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm trở nên đơn giản, xác Tóm lại, ưu điểm quản lý, cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nêu có tác động tích cực đến việc tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty 2.3.2 Nhược điểm Công tác tổ chức kế tốn Cơng ty mang tính khn khổ, chưa linh hoạt Do tính đặt thù ngành xây dựng nên nguyên vật liệu phải mua nơi gần cơng trình cứng nhắc theo quy định gây nhiều khó khăn q trình thu mua Chẳng hạn kế tốn tốn tốn tiền cho người bán, người bán phải đến Công ty để nhận tiền, Thông thường, kết cấu khoản mục chi phí dự tốn kế tốn thường có thống nội dung kinh tế Nhưng xây dựng thường tồn số khác biệt kết cấu khoản mục chi phí dự tốn với kết cấu khoản mục quy định kế toán Chẳng hạn chi phí sản xuất chung, dự tốn chi phí chung bao gồm nhiều khoản mục chi phí như: chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, kế tốn khoản mục chi phí sản xuất chung phận chi phí chung dự toán xây lắp Qua cách tổ chức kế toán, ta thấy cơng tác kế tốn Cơng ty có thống nội dung khoản mục chi phí dự toán kế toán Cụ thể khoản mục chi phí nhân cơng máy theo dõi chung SVTH: Vũ Thị Vòng 63 Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong trình theo dõi khoản mục chi phí chi phí khấu hao TSCĐ chưa phân bổ Thơng thường TSCĐ trích khấu hao theo tháng, q năm Tại Cơng ty trích khấu hao theo năm phân bổ dần theo quý Nhưng chi phí sản xuất chung cơng trình phát sinh q nhiều, lúc khơng thể đưa thêm chi phí trích khấu hao vào làm giảm thuế quan thuế không chấp nhận Đến cuối năm lập báo cáo tài chính, lúc Cơng ty tiến hành đưa chi phí khấu hao TSCĐ vào chi phí Doanh nghiệp Bên cạnh đó, Cơng ty khơng có khoản trích BHXH, BHYT theo quy định cho cơng nhân trực tiếp tham gia cơng trình Điều thể lực lượng lao động Công ty chủ yếu lao động làm việc theo ngày, theo mùa vụ trả lương theo tuần tháng, khơng có hợp đồng lao động nên Cơng ty khơng trích khoản trích Do tính đặt thù ngành nên việc kiểm sốt chi phí thực tế theo kế hoạch khó Trong q trình thực thi cơng cơng trình mà giá loại vật tư, nhiên liệu tăng cao so với dự toán gây nhiều trở ngại cho việc thi công Tuy nhiên, lúc Cơng ty gửi Tờ trình việc tăng giá đề nghị bù giá Qua giai đoạn, Cơng ty sử dụng chi phí tạm tính để tính chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ giá thành thực tế Nhưng tốn giá trị khối lượng cơng việc hồn thành tỷ lệ tương đương ln thấp giá trị thực tế phát sinh Thực tế khơng phải lúc cơng trình thi cơng theo với dự toán kế hoạch mà chịu ảnh hưởng yếu tố mơi trường: mùa lũ đất thường hay bị lún đòi hỏi phải tăng thêm khối lượng đất đá nhiên liệu cho khu vực khu vực khác giảm lượng nhiên liệu đất gò cao…hoặc giá vật tư tăng cao làm chậm tiến độ thi công 2.3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thnàh sản phẩm Cơng ty TNHH XD & TM Hồng Bằng Về công tác quản lý Để giải vấn đề hao hụt vật tư nơi cơng trình Cơng ty thường xun giám sát, kiểm có biện pháp xử lý chặt Nếu vật tư cơng trình bị hao hụt bên cạnh việc trừ lương để bù vào khoản bị mất, Công ty xử phạt với hình thức giảm lương cắt giảm thi đua, Nhằm hạn chế xung đột nơi cơng trình Cơng ty cần phổ biến nội quy, quy định trước nhận vào làm Trường hợp xảy xung đột trừ lương xử lý cho việc SVTH: Vũ Thị Vòng 64 Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp Để nâng cao lực uy tín Cơng ty, ngồi việc Cơng ty phải có nguồn vốn mạnh cần phải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Để làm điều đó, Cơng ty cần có sách khai thác thu hút nguồn nhân lực Công ty thực sách đầu tư từ đầu, tức Công ty tuyển chọn số sinh viên, học viên theo học trường Đại học, Cao đẳng, trường dạy nghề, Cơng ty đầu tư vốn (sẽ trừ dần sau nhận làm thức) mở thêm lớp đào tạo chun mơn để tốt nghiệp Cơng ty sở hữu đội ngũ Công nhân viên chuyên nghiệp Như vậy, sách khơng mang lại lợi ích cho Cơng ty mà mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội Tạo hội cho sinh viên, học viên nghèo có ý chí vươn lên có điều kiện phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt có cơng ăn việc làm sau tốt nghiệp trường Về công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng tác tổ chức kế tốn nhanh chóng kip thời việc thu mua ngun vật liệu phục vụ cho cơng trình Cụ thể kế tốn vật tư vừa mua vật tư vừa toán tiền cho nhà cung cấp nhằm tiết kiệm chi phí tạo uy tín với nhà cung cấp Tuy nhiên, nhà quản lý cần thường xuyên kiểm tra công tác nhập vật tư người trực tiếp đặt hàng, chủ động liên hệ với nhà cung cấp để kiểm tra thông tin sau hàng nhận Trong tình hình nay, cạnh tranh thị trường diễn gay gắt việc quản lý chi phí sản xuất tốt góp phần đánh giá xác giá thành Với xu hướng tăng nay, Cơng ty cần có phương pháp xác định thời điểm dự trữ vật tư cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo cung ứng đủ vật tư cho cơng trình để tránh tình trạng giá vật tư tăng cao so với dự toán Nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn, Cơng ty cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình thu mua việc sử dụng nguyên vật liệu để giảm bớt chi phí mua vào tiết kiệm nguyên vật liệu trình sản xuất Cơng ty nên trì thường xun việc thực thi cơng cơng trình theo kế hoạch Căn vào để cung cấp vật tư, nguyên liệu đúng, đủ khơng để tính trạng dư thừa vật tư, ngun liệu góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành làm tăng tính cạnh tranh cho Cơng ty * Về hạch tốn chi phí sửa chữa TSCĐ: - Cơ sở giải pháp: Trong trình sản xuất kinh doanh cơng ty khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn năm Mà thực tế năm có tháng phát sinh chi SVTH: Vũ Thị Vòng 65 Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp phí sửa chữa lớn TSCĐ thường hạch toán thẳng vào CPSX tháng dẫn đến việc tính tốn giá thành sản phẩm tháng khơng xác - Nội dung giải pháp: Công ty nên mở TK 335 để trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ mở TK 141, 142 để phát sinh chi phí sửa chữa lớn tập hợp vào TK sau phân bổ dần vào CPSX hàng tháng nhằm tập hợp CPSX đầy đủ xác Sơ đồ kế tốn sau: + Trường hợp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: TK 2413 TK 627,641,642 TK 335 (2) (1) (3a) (3b) Trong đó: (1): Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ (2): Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn hoàn thành (3a): Bổ sung vào CPSX kinh doanh chi thực tế sửa chữa lớn lớn số trích trước (3b): Ghi giảm chi phí số trích trước lớn số thực chi sửa chữa lớn TSCĐ + Nếu doanh nghiệp khơng có kế hoạch trích trước thực phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: TK 142,242 TK 2413 TK 627,641,642 Kết chuyển chí phí Định kỳ phân bổ sửa chữa lớn hồn thành chi phí sửa chữa lớn SVTH: Vũ Thị Vòng 66 Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Hiệu giải pháp: Như làm cho giá thành biến động xác KẾT LUẬN Trong trình chuyển đổi kinh tế, chế nhà nước đổi với sách mở cửa mang lại hội thách thức cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải ln tìm tòi sáng tạo, hồn thiện phương thức sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp Một mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng khả cạnh tranh thị trường Do việc hồn thiện nội dung cơng tác kế tốn, kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nội dung quan trọng, gắn liền với việc đánh giá nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây dựng có vốn đầu tư lớn, vòng quay vốn chậm, hiệu thân Doanh nghiệp thấp mang lại hiệu kinh tế xã hội lớn góp phần đắc lực vào tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Với thành tích mà cơng ty đạt thời gian qua, Công ty phải giữ vững phát huy để giữ lòng tin nhà đầu tư Đồng thời phải tìm nguyên nhân số mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục hiệu Cơng ty mở rộng doanh thu không ngừng giám sát chặt chi phí để lợi nhuận Cơng ty khơng ngừng tăng cao quy mô ngày mở rộng, tạo đứng vững Việc hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí mà giữ chất lượng cơng trình mục tiêu hàng đầu Với mục tiêu này, năm qua Công ty tạo uy tín tin cậy nhà đầu tư, đồng thời góp phần lợi nhuận vào Ngân sách nhà nước Qua thời gian tìm hiểu thực tế cơng ty TNHH XD & TM HỒNG BẰNG em thấy cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty phần đáp ứng yêu cầu đặt Tuy nhiên để hồn thiện cơng tác kế tốn tồn doanh nghiệp nói chung cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất, tính giá SVTH: Vũ Thị Vòng 67 Lớp: 49B - Kế toán Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp thành sản phẩm nói riêng, công ty cần tiếp tục phát huy mặt tích cực đạt được, cố gắng khắc phục mặt tồn để ngày khơng ngừng nâng cao hiệu công việc sản xuất kinh doanh Bên cạnh cơng ty cần tn thủ quy định chế độ kế toán ban hành, chủ động tích cực việc cải tiến cơng tác kế toán cho phù hợp với điều kiện doanh nghiệp phải tuân theo quy định chung Được cơng ty ngày hồn thiện để thích ứng với chế độ mới, hòa nhập khẳng định cách vững uy tín thị trường Do kinh nghiệm khả hạn chế nên đề tài em không tránh khỏi khuyết điểm thiếu xót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, phòng tài vụ cơng ty để đề tài em hồn thiện nữa, đồng thời giúp em có kiến thức, kinh nghiệm cho sau Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới hướng dẫn nhiệt tình giảng viên ThS Đường Thị Quỳnh Liên với giúp đỡ Thầy cô giáo khoa Kế Tốn, ban lãnh đạo phòng Kế tốn cơng ty tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài thực tập Sinh viên Vũ Thị Vòng SVTH: Vũ Thị Vòng 68 Lớp: 49B - Kế tốn Trường Đại học Vinh Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp (NXB Thống - ĐHKTQD)  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (Bộ Tài chính)  Giáo trình kiểm tốn tài (ĐHKTQD)  Giáo trình lý thuyết kế tốn (ĐHKTQD)  Giáo trình kế tốn quản trị  Giáo trình PTHĐKD – ĐHKTQD  Hệ thống kế toán DN - Vụ chế độ kế toán  Các tài liệu thực tế cơng ty TNHH Cơ khí xác Thăng Long  Một số tài liệu khác SVTH: Vũ Thị Vòng 69 Lớp: 49B - Kế toán ... HAI: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG BẰNG .25 2.1 Những vấn đề chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản. .. lĩnh vực liên quan đến sản xuất tiêu thụ thành phẩm: hạch tốn chi phí nguyên vật liệu sản xuất, nhân công sản xuất, chi phí sản xuất chung… tính giá thành sản xuất sản phẩm Đồng thời theo dõi... kiện thực tế công ty, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho Ban Giám đốc bao gồm:  giá thành Báo cáo chi tiết giá thành sản phẩm theo đối tượng tính  Báo cáo chi phí tiêu thụ sản phẩm  Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn