Giải pháp tài chính vi mô cho xóa đói giảm nghèo bền vững ở việt nam tt

28 49 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 05:53

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TRỊNH THU THỦY GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH VI CHO XĨA ĐÓI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2019 Cơng trình hồn thành Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN VĂN TÍNH TS NGUYỄN VÕ NGOẠN Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Vào hồi:……giờ… phút Ngày… tháng… năm…… Có thể tìm hiểu tại: - Thư viện – Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội - Thư viện Quốc gia LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghèo đói vấn đề nhiều nước giới, có Việt Nam Trong năm qua, Nhà nước có nhiều chương trình, nhiều sách nhằm xóa đói giảm nghèo dụ: “Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 – 2005” có “Chương trình mục tiêu quốc gia Xố đói giảm nghèo Việc làm” (quyết định số 71/2001/QĐ-TTg ngày 04/05/2001); “Chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững đến năm 2020” (Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/05/2011); “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo” (nghị số 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008); “Chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi” (chương trình 135); “Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn” (Chương trình 134); sách cho vay ưu đãi NHNN (Thông tư số 06/2009/TT-NHNN) Ngân hàng Người nghèo (nay Ngân hàng Chính sách xã hội) đời năm 2002 đánh dấu bước ngoặt cơng xóa đói giảm nghèo Tài vi du nhập vào Việt Nam vào năm cuối kỷ XX góp phần khơng nhỏ đưa hàng triệu khách hàng người nghèo thoát nghèo Kể từ năm 2016, Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ đói nghèo tăng lên Để cho cơng xóa đói giảm nghèo đạt kết bền vững nghĩa không tái nghèo, việc khai thác nguồn lực kinh tế cần thiết Tài vi nguồn lực Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể nghiên cứu tài vi mơ, làm rõ chế tác động loại hình tài đến cơng xóa đói giảm nghèo bền vững Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu xóa đói giảm nghèo bền vững với ý tưởng có giải pháp tài vi trở thành nguồn thật hiệu cho xóa đói giảm nghèo bền vững, tác giả chọn đề tài: “Giải pháp tài vi cho xóa đói giảm nghèo bền vững Việt Nam” để thực Luận án Tiến sĩ kinh tế Mục đích nghiên cứu Làm rõ sở lý luận tài vi góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững Nghiên cứu thực trạng hoạt động tài vi Việt Nam, đánh giá mặt làm hạn chế tồn xóa đói giảm nghèo bền vững Đề xuất giải pháp để tài vi thực công cụ hữu hiệu để góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận án đói nghèo tài vi cho xóa đói giảm nghèo bền vững Đối tượng đói nghèo tiếp cận phù hợp với giai đoạn; có giai đoạn nghiên cứu đói nghèo giai đoạn nghiên cứu nghèo 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: tổ chức TCVM quỹ TDND sở hoạt động tỉnh miền Trung có tỷ lệ nghèo đói cao so với tỉnh khác nước Về giải pháp, giải pháp xây dựng cho việc giảm nghèo bền vững giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Phạm vi thời gian: nghiên cứu thực trạng từ năm 2012 – 2017; đề xuất giải pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Để thực đề tài này, luận án dựa vào sở lý luận sau: (i) Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để luận giải tài vi mơ, mối liên hệ tài vi với xóa đói giảm nghèo bền vững (ii) Chính sách Nhà nước quan điểm đói nghèo, xóa đói giảm nghèo bền vững, hoạt động TCVM (iii) Kế thừa kết số cơng trình nghiên cứu cơng bố có liên quan đến đề tài Luận án 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thống kê, so sánh khảo sát thực trạng đói nghèo hoạt động TCVM - Phương pháp logic để phân tích, đánh giá mặt đạt hạn chế hoạt động tài vi xóa đói giảm nghèo bền vững - Phương pháp thu thập xử lý thông tin: thực khảo sát số tỉnh hoạt động tài vi mơ, điều tra vấn, thu thập thông tin phương tiện truyền thông nghiên cứu công bố Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Các nhà khoa học giới nước có nhiều cơng trình nghiên cứu cấp độ khác liên quan đến đề tài Luận án Nghiên cứu sinh tiếp cận cơng trình theo hai nhóm chính: Nhóm cơng trình nghiên cứu xóa đói giảm nghèo; Nhóm cơng trình nghiên cứu tài vi Trong đó, nhóm cơng trình, tác giả chia nhóm nhỏ nhóm cơng trình nghiên cứu nước nhóm cơng trình nghiên cứu nước ngồi Giả thuyết khoa học Kết nghiên cứu nhiều tác giả cho thấy vai trò tích cực TCVM cơng xóa đói giảm nghèo; số nghiên cứu kiểm nghiệm mối tương quan hoạt động TCVM với tỷ lệ giảm nghèo Việt Nam hình hồi quy thơng qua biến số tỷ lệ giảm nghèo, dịch vụ người nghèo tiếp cận được, vật chất người nghèo có được… Thực tiễn sống cho thấy, nghèo đói vấn đề khơng giải sớm chiều, giảm nghèo tái nghèo hai vấn đề thường phát sinh Lý có nhiều, có ngun nhân sách XĐGN Nhà nước nguồn vốn ngân sách, cho vay vốn lãi suất thấp Cách thức làm cho người nghèo khơng có ý thức sử dụng hiệu nguồn vốn, chí khơng muốn nghèo để tài trợ Cho nên, XĐGN bền vững - hay nói cách khác, xóa đói giảm nghèo không để tái nghèo vấn đề cần thiết Việc xóa đói giảm nghèo tác giả quan tâm có nghiên cứu cơng bố từ năm 2010 Q trình đó, trải nghiệm sống cho tác giả nhận thức rằng: - TCVM, xét phương diện sản phẩm chủ thể cung cấp góp phần XĐGN nghèo bền vững Để làm rõ nhận thức trên, nghiên cứu cần tìm lời giải cho câu hỏi: i) chủ thể cung cấp TCVM ai?; ii) Cơ chế tác động TCVM để xóa đói giảm nghèo trở nên bền vững? - Giữa giảm nghèo bền vững hoạt động TCVM có mối liên hệ nhân Mối liên hệ có thể nhìn nhận suy đốn, trực quan, đánh giá số cụ thể thơng qua hình tốn học Tuy nhiên, đói nghèo nhân tố tác động đến đói nghèo, xóa đói giảm nghèo để khơng tái nghèo vấn đề kinh tế, mà văn hóa, xã hội phức tạp, nguồn số liệu đầu vào thiếu chuẩn xác, phải ước tính, nên việc sử dụng số, hình cứng nhắc làm sai lệch kết nghiên cứu, dẫn đến khuyến nghị không phù hợp Trong nghiên cứu mình, tác giả xây dựng hình có tính chun biệt TCVM, vừa có yếu tố định tính, vừa có yếu tố định lượng Để lượng hóa mối quan hệ nhân đó, số liệu phải dễ hiểu, rõ ràng, dễ tiếp cận Thực nghiệm mối liên hệ hoạt động TCVM kết xóa đói giảm nghèo bền vững sử dụng hình - Muốn xóa đói giảm nghèo bền vững TCVM, TCVM phải phát triển ổn định bền vững Đây định đề Tuy nhiên, vấn đề cần phải làm xác định nhân tố, giải pháp làm cho TCVM phát triển bền vững hai phương diện (nội ngoại lai), bao gồm mở rộng mạng lưới tổ chức có khả cung cấp dịch vụ TCVM Đóng góp khoa học luận án (i) Hệ thống phương diện lý luận XĐGN; hình thành luận TCVM cho XĐGN bền vững, góp phần hồn thiện sở lý luận xóa đói giảm nghèo bền vững, lý thuyết TCVM Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tác động TCVM xóa đói giảm nghèo bền vững có tính đặc thù hoạt động TCVM (ii) Hình thành quan điểm TCVM góp phần XĐGN bền vững Về sản phẩm, TCVM khơng đóng khung hoạt động tín dụng, mà TCVM việc cung cấp đa dạng dịch vụ tài cho khách hàng Về đối tượng khách hàng, dịch vụ TCVM không cung cấp cho người nghèo, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số; tài vi cần phải hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ hoạt động, phát triển, doanh nghiệp giúp giải việc làm cho người nghèo, từ gián tiếp góp phần giải việc làm (iii) Thay đổi tư XĐGN TCVM khơng trực tiếp XĐGN, mà gián tiếp XĐGN thông qua viêc làm thay đổi nhận thức người nghèo TCVM tác động đến người nghèo cơng cụ thị trường; qua đó, người nghèo ý đến tiết kiệm sử dụng tiền có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy người dân làm kinh tế; động hơn, dám nghĩ dám làm để giúp họ khỏi cảnh đói nghèo không tái nghèo (iv) Đề xuất số giải pháp xây dựng phát triển hệ thống TCVM bền vững, mở rộng lực cung cấp TCVM cho định chế khác đủ lực để XĐGN bền vững (v) Khuyến nghị hồn thiện sách cho phát triển hoạt động TCVM góp phần giảm nghèo bền vững Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận án gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tài vi cho xóa đói giảm nghèo bền vững Chương 2: Thực trạng tài vi cho xóa đói giảm nghèo bền vững Việt Nam Chương 3: Giải pháp tài vi cho xóa đói giảm nghèo bền vững Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VI CHO XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH VI 1.1.1 Khái niệm tài vi “Tài vi sản phẩm, dịch vụ chủ thể cung cấp nhằm đáp ứng cho nhu cầu đối tượng người nghèo, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ Chủ thể cung cấp dịch vụ tài vi tổ chức thành lập thức theo luật pháp; tổ chức bán thức phi thức.” 1.1.2 Các chủ thể cung cấp tài vi Hiện nay, cách hiểu TCVM mặt tổ chức chưa có thống Nhiều ý kiến cho rằng, hệ thống tổ chức TCVM bao gồm NHTM, TCTD, Tổ chức bán thức phi thức Tuy nhiên, Nghiên cứu sinh cho tất chủ thể cung cấp dịch vụ tài vi nói trên, khơng phải tổ chức có chức cung cấp dịch vụ tài vi Về lý thuyết, tất TCTD có khả cung cấp dịch vụ TCVM, nhiên cần phân định rõ TCTD có khả cung cấp dịch vụ TCVM TCTCVM Các TCTD có khả cung cấp dịch vụ TCVM bao gồm NHTM, hệ thống quỹ TDTD sở, NHCSXH, TCTCVM, bên cạnh có chương trình, dự án TCVM Tuy nhiên, TCTCVM bao gồm TCTCVM chuyên biệt hoạt động theo Luật TCTD 1.1.3 Đặc điểm tài vi Về sản phẩm dịch vụ: ngày đa dạng Về đối tượng khách hàng: TCVM phục vụ đối tượng người nghèo, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, doanh nghiệp xuất phát hộ nghèo sử dụng lao động hộ nghèo Về quy phục vụ Những khoản vay hay khoản tiết kiệm có giá trị thấp, sau vay lớn Về phương thức phục vụ: cá nhân, tổ, nhóm 1.1.4 Dịch vụ tài vi 1.1.4.1 Cho vay - Cho vay cá thể/cá nhân - Cho vay theo nhóm tương hỗ - Cho vay theo nhóm tương hỗ qua trung gian - Cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.4.2 Sản phẩm dịch vụ tiết kiệm - Tiết kiệm bắt buộc - Tiết kiệm tự nguyện - Tiền gửi cho doanh nghiệp nhỏ siêu nhỏ 1.1.4.3 Các sản phẩm dịch vụ toán Theo điều 2, Thơng tư 23/2014/TT-NHNN, có NH (bao gồm NHNN, NHTM, NH sách, NH HTX, Chi nhánh NH nước ngoài) phép cung ứng dịch vụ toán Tuy nhiên, tổ chức cung cấp dịch vụ tốn đa dạng hơn, miễn đảm bảo tất điều kiện QLRR, đảm bảo an toàn bảo mật 1.1.4.4 Bảo hiểm vi Các sản phẩm bảo hiểm vi như: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm mùa màng, Bảo hiểm vật nuôi, Bảo hiểm tài sản 1.1.4.5 Cho thuê tài 1.1.2.6 Dịch vụ phi tài Ngồi việc giúp đỡ tài chính, kiến thức để xóa đói giảm nghèo, TCTCVM, tổ chức phi phủ hội phụ nữ, hội nơng dân cung cấp dịch vụ phi tài chính…Nhờ có tổ chức cung cấp dịch vụ phi tài chính, khách hàng truyền đạt kiến thức, kỹ để lập nghiệp, phát triển nghiệp hay có bồi dưỡng thêm hiểu biết xã hội, sống (sức khỏe – y tế, văn hóa, giáo dục, luật pháp…) 1.2 ĐĨI NGHÈOTÀI CHÍNH VI CHO XĨA ĐĨI GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.2.1 Những vấn đề đói nghèo 1.2.1.1 Khái niệm đói nghèo o Quan điểm đói nghèo nước Trên giới, có nhiều khái niệm đói nghèo tiếp cận theo giác độ khác Tổ chức Ủy ban Kinh tế - Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế Giới (WB) đưa Các khái niệm xoay quanh việc thiếu hụt nguồn thu nhập nhu cầu thiết yếu mà người khơng tiếp cận Việt Nam có góc nhìn đói nghèo tương đồng với giới, cốt lõi đói nghèo nhu cầu người khơng hưởng thỏa mãn Nghèo đói đa chiều đề cập Báo cáo phát triển người năm 1997 UNDP, nghèo vật chất, nghèo người nghèo xã hội o Chuẩn nghèo nước Chuẩn nghèo quốc gia không giống không cố định Chuẩn nghèo thước đo để phân biệt nghèo, khơng nghèo từ có sách biện pháp trợ giúp phù hợp đối tượng Tại Việt Nam, chuẩn nghèo qua thời kỳ sau: Bảng 1.2: Chuẩn nghèo Việt Nam qua thời kỳ Giai đoạn 1993-1995 1996-1997 Thành thị Nông thôn - hộ đói:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tài chính vi mô cho xóa đói giảm nghèo bền vững ở việt nam tt , Giải pháp tài chính vi mô cho xóa đói giảm nghèo bền vững ở việt nam tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn