Bài thuyết trình trồng rừng nhóm 6 (1)

23 143 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 22:44

Trồng rừng hay trồng cây gây rừng là hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh được áp dụng để xây dựng rừng nhân tạo gồm nhiều công đoạn như khảo sát chuẩn bị, tạo cây giống, trồng và chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng đến đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả muc đích đặt ra.1 Trồng rừng được áp dụng trên đất không có tính chất đất rừng hoặc đất còn tính chất đất rừng và bao gồm cả nền tảng đất ngập nước ven biển, cửa sông hoặc đầm lầy. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHÂN HIỆU GIA LAI KHOA LÂM NGHIỆP MÔN: TRỒNG RỪNG GVGD: ThS Trần Thế Phong CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM NHĨM Lê Thị Nhỉ Nguyễn Quốc Nghiệp Nguyễn Ngọc Quyền Phan Ngọc Trung Kỹ thuật trồng rừng kỹ thuật thâm canh rừng trồng & Chuẩn bị cho trường để trồng rừng Bón phân cho rừng Nội dung trồng Chăm sóc làm cỏ cho rừng trồng Phương pháp trồng rừng I Chuẩn bị trường cho rừng trồng: Phương pháp chuẩn bị trường trồng rừng: nguyên tắc: 1.1 Xử lý thực bì làm đất: a) Phương pháp chặt hạ đốt toàn diện tích: Được áp dụng để thay rừng tự nhiên bị khai thác kiệt, thảm rừng lại thứ sinh, bụi rậm,… b) Chặt hạ đốt theo băng: Được áp dụng tốt nơi rừng tự nhiên bị khai thác rừng thứ sinh với thực vật phân bố rải rác I Chuẩn bị trường cho rừng trồng: Phương pháp chuẩn bị trường trồng rừng: 1.2 Xử lý cục bộ, phần: a) Xử lý theo băng: -) Được áp dụng nơi có cỏ tranh phát triển cao m -) Làm cỏ chuẩn bị đất trồng rạch 1m cách từ – m từ tâm rạch I Chuẩn bị trường cho rừng trồng: Phương pháp chuẩn bị trường trồng rừng: 1.2 Xử lý cục bộ, phần: b) Xử lý theo cụm hay đám: - Làm cỏ chuẩn bị đất trồng theo đám thay theo hàng hay rạch, cỏ nhiều dày rậm để tiết kiệm cơng kinh phí trồng rừng - Nhược điểm: +Nơi trồng có cỏ phát triển nhiều dày, gây khó khăn cho việc tìm nơi trồng xác khó khăn vận chuyển +Việc quan sát điều động trồng rừng khó khăn II Phương pháp trồng rừng: Là phương pháp sử dụng vật liệu trồng rừng khác để trồng rừng Được phân biệt cụ thể vào nguyên liệu trồng rừng (hạt giống, con,…) 1 Phương pháp trồng rừng hạt thẳng: - Là phương pháp trồng rừng trực tiếp - Nguyên liệu: Chủ yếu hạt giống - Phương pháp áp dụng với hạt giống có tỷ lệ nảy mầm cao sức tăng trưởng giai đoạn đầu nhanh - Để trồng rừng thành công phương pháp trực tiếp, số yêu cầu cần lưu ý sau: • • • Cần sửa soạn chuẩn bị đất trồng cẩn thận Gieo hạt Chăm sóc bảo vệ 2 Phương pháp trồng rừng Có nhiều phương pháp trồng tùy thuộc vào hình thức sản xuất vườn ươm đem trồng rừng Chúng ta có phương pháp trồng rừng khác : a) Phương pháp trồng hoang dã lấy rừng tự nhiên: Phương pháp thực với số loài mà đặc điểm chúng khó gieo ươm vườn ươm hạt khả nẩy mầm nhanh hay vài lý khác Các loài thường áp dụng trồng phương pháp tràm chua (Melaleuca leucadendron), số họ dầu dầu song nàng (Dipterocarpus dyerii)… b) Phương pháp trồng rễ trần: Cây rễ trần trồng điều kiện hồn cảnh thuận lợi lồi trồng có sức chịu đựng tốt dễ sống Các loài thường áp dụng phương pháp trồng là: Giáng hương (Pterocarpus pedatus, P indicus, P cambodianus), Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa), Cẩm lai (Dalbergia bariensis), Trắc (D cochinchinensis) c) Phương pháp trồng có bầu: Cây có bầu nuôi dưỡng bầu riêng biệt chứa loại vỏ bầu mà thường tháo bỏ trồng Ưu điểm: + Hệ rễ khơng hay bị rối loại trồng + Cây có bầu có tỉ lệ sống cao sau trồng nơi có hồn cảnh khó khăn khơ hạn, đất xấu chúng có sinh trưởng ban đầu nhanh có bầu đất chứa hỗn hợp đất tốt + Công việc vận chuyển khơng lệ thuộc vào tốc độ trồng rừng đem địa điểm tập kết che bóng tưới nước để kéo dài thời gian chờ đến chúng trồng d) Phương pháp trồng stumps: Phương pháp lần áp dụng trồng Á châu vào khoảng 1920 đạt kết thành cơng cho lồi có rễ lớn dài - Ưu điểm: Chuyên chở dễ dàng, cất trữ lâu mà giữ độ sống, trồng hồi phục nhanh đặn III Chăm sóc làm cỏ cho rừng trồng: Biện pháp làm cỏ dại cho rừng trồng thông bạch đàn: - Làm cỏ thủ công: Được áp dụng thời điểm cỏ dại vừa nhú khỏi mặt đất cách cuốc, cắt hay phạt Dây leo, tạp vv cần dọn hay cắt hạ sát mặt đất hay chặt hạ mang khỏi rừng - Kén giết (lột khoanh vỏ đến tầng phát sinh): Đôi kết hợp với dùng thuốc giết thường áp dụng trường hợp cắt hạ kích thích nẩy chồi mạnh - Sử dụng hóa chất: IV Bón phân cho rừng trồng: Qua nghiên cứu rừng trồng vùng ôn đới lẫn nhiệt đới chứng tỏ bón phân thích hợp cho rừng trồng làm tăng sinh trưởng phát triển chiều cao rừng trồng Vai trò loại dưỡng chất trồng: - Chất đạm: Là chất dinh dưỡng cần cho sinh trưởng phát triển trồng - Lân: Mặc dầu tổng số hàm lượng lân chứa chất hữu vô đất nhiệt đới tương đối cao, lượng cation PO4 hòa tan, dạng lân hữu dụng cho trồng - Bồ tạt: yếu tố khoáng đất xuất xứ từ feldspars mica mà khơng có hợp chất hữu - Vôi: Xuất loại đá tinh khống đất 2 Các loại phân bón hóa học: Do đất vùng nhiệt đới thường thiếu đạm lân nên loại phân hỗn hợp thành phần N, P, K bón theo tỉ lệ thích hợp Biện pháp bón phân: Đối với trường hợp diện tích rừng trồng nhỏ hay rừng trồng với mật độ thấp, bón phân cho thích hợp hiệu Rừng non bón theo biện pháp sau: a) Bón vào phần đất lấp vào hố trồng b) c) trồng Bón thúc sau trồng Bón lót kết hợp với chăm sóc làm cỏ xới đất cho Thời điểm bón phân: Khơng bón phân vào mùa mưa, tốt thời gian cuối mùa mưa lúc sinh trưởng mạnh năm Số lượng phân bón: Số lượng phân bón phải dựa vào liên hệ trồng đất nơi trồng đất mơ thực vật phải phân tích để xem mối tương quan nhằm bón số lượng bổ sung cho khoảng thiếu mà đòi hỏi để tăng trưởng CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI VÀ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... trồng rừng Bón phân cho rừng Nội dung trồng Chăm sóc làm cỏ cho rừng trồng Phương pháp trồng rừng I Chuẩn bị trường cho rừng trồng: Phương pháp chuẩn bị trường trồng rừng: nguyên tắc: 1.1 Xử... rừng: Là phương pháp sử dụng vật liệu trồng rừng khác để trồng rừng Được phân biệt cụ thể vào nguyên liệu trồng rừng (hạt giống, con,…) 1 Phương pháp trồng rừng hạt thẳng: - Là phương pháp trồng. .. ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM NHĨM Lê Thị Nhỉ Nguyễn Quốc Nghiệp Nguyễn Ngọc Quyền Phan Ngọc Trung Kỹ thuật trồng rừng kỹ thuật thâm canh rừng trồng & Chuẩn bị cho trường để trồng rừng Bón
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình trồng rừng nhóm 6 (1), Bài thuyết trình trồng rừng nhóm 6 (1), I. Chuẩn bị hiện trường cho rừng trồng:, II. Phương pháp trồng rừng:, IV. Bón phân cho rừng trồng:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn