Niên biểu của tác giả AS PUSKIN trong suốt cuộc đời

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 22:14

Chương 4: NIÊN BIỂU VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SÁNG TÁC CỦA A.X.PUSKIN 1799 - Ngày 6.VI (lịch cũ: ngày 26.V) sinh Matxcva 1811 - Học trường Litxê Pêtecbua.húng ta 1814 - Gửi bạn thơ - tác phẩm đăng báo 1815 - Viết Ký ức Hồng thơn - thơ sau đọc buổi lễ trường 1817 - Tốt nghiệp trường Litxê - Làm việc Bộ Ngoại giao Petecbua, sống gia đình - Viết thơ Tự số thơ lưu hành bí mật 1820 - Trường ca Ruxlan Luitmila - Nga hoàng Alếcxanđrơ I đày phương Nam, ngày 6.V rời Petecbua, có lão bộc Nikita Côzlốp theo - Tháng IX đến Kisinhốp, làm việc văn phòng tướng Indốp 1821 - Trường ca Người tù Capcaz, Lệ đài Bakhchixarai 1822 - Trường ca Anh em kẻ cướp 1823 - Bắt đầu viết Épghênhi Ônhêghin - Tháng VI thuyên chuyển đến Ôđétxa, làm việc văn phòng bá tước Vơrơnxốp 1824 - Tháng VII bị cách chức, tháng VIII bị phát vãng phương Bắc, sống làng Mikhailốpxcôie thuộc tỉnh Pxcốp, sống nhũ mẫu Arina Rơđiơnốpna kiểm sốt quyền địa phương -Trường ca Đồn người Zigan, thơ Gửi biển 1825 - Bi kịch lịch sử Bôrix Gôđunốp, thơ Buổi tối mùa đông, Con đường mùa đông, Gửi K -Nhận tin thất bại Cách mạng Tháng Chạp (14.XII) 1826 - Đến Matxcva gặp Nga hồng Nicơlai I Cremli - Các thơ Nhũ mẫu, Nhà tiên tri 1827 - Tháng V Petecbua - Bài thơ Ariôn, truyện Người da đen vua Piốt Đại Đế 1828 - Arina Rôđiônốpna - Trường ca Pôntava, thơ Cây Antsa 1829 - Tháng V Capcaz, tháng VIII quay - Bài thơ Trên đồi Gruzia đêm xuống, Tôi yêu em 1830 - Ba tháng mùa thu làng Bônđinô - Hồn thành Épghênhi Ơnhêghin, Tập truyện ơng Benkin - Những bi kịch nhỏ, Lũ quỷ 1831 - Tháng II cưới Natalia Gôntsarôva Matxcơva - Tháng V sống Hồng Thơn - Tháng X Petecbua, làm việc Bộ Ngoại giao 1832 - Đubrôpxki 1833 - Đi Uran thu thập tài liệu khởi nghĩa Pugatsôp - Trường ca Người kị sĩ đồng, truyện ngắn Con đầm pich, thơ Mùa thu 1834 - Nhận chức "thiếu niên thị tòng" 1835 - Về Mikhailơpxcơie tháng Bài thơ Tôi lại thăm 1836 -Truyện Người gái viên đại úy Phát hành tạp chí Người thời - Mẹ mất, chôn tu viện Xviatôgo gần làng Mikhailốpxcôie 1837 - Ngày 8.II: đấu với Đăngtex Ngày 10.II (lịch cũ: 29.I) 14 45 phút, nhà thơ qua đời Thi hài chôn cạnh mộ mẹ ... Pugatsôp - Trường ca Người kị sĩ đồng, truyện ngắn Con đầm pich, thơ Mùa thu 1834 - Nhận chức "thiếu niên thị tòng" 1835 - Về Mikhailơpxcơie tháng Bài thơ Tôi lại thăm 1836 -Truyện Người gái viên đại... Mikhailốpxcôie 1837 - Ngày 8.II: đấu với Đăngtex Ngày 10.II (lịch cũ: 29.I) 14 45 phút, nhà thơ qua đời Thi hài chôn cạnh mộ mẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên biểu của tác giả AS PUSKIN trong suốt cuộc đời, Niên biểu của tác giả AS PUSKIN trong suốt cuộc đời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn