de thi thu vao lop 10 mon ngu van truong chuyen amsterdam

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:55

Trung tâm bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam Thi thử vào lớp 10 - đợt ngày 25/03/2018 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 Môn: Ngữ văn (Dành cho thí sinh) Thời gian làm 120 phút I Phần I điểm ….Lần ta ra, thân hình cầm qn, phương lược tiến đánh có tính sẵn Chẳng qua mươi ngày đuổi người Thanh Nhưng nghĩ chúng nước lớp gấp 10 nước mình, sau bị thua trận, lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù Như việc binh đao không dứt, phúc cho dân, nỡ mà làm Đến lúc có người khéo lời, lẽ dẹp binh đao, khơng phải Ngơ Thị Nhậm khơng làm Chờ mười năm nữa, cho ta yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, nước giàu, qn mạnh ta có sợ chúng? (Trích “Hồng Lê thống chí”, Ngơ gia văn phái, Ngữ văn lớp tập 1, NXB giáo dục 2005 trang 67) A Đoạn trích nêu lời tâm Quang Trung với ai? Câu nói xuất hồn cảnh nào? (0,5 điểm) B Trong câu văn: “ Chờ mười năm cho ta yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, nước giàu, quân mạnh chẳng mà sợ chúng” Tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào? Hãy nêu tác dụng biện pháp tu từ (0.5 điểm) C Em viết đoạn văn tổng hợp- phân tích- tổng hợp nêu cảm nhận em hình tượng hồng đế - anh hùng dân tộc Quang Trung khắc họa đoạn văn Yêu cầu đoạn văn có dung lượng khoảng 15 câu đoạn có sử dụng câu bị động (gạch chân gạch) câu chứa thành hần khởi ngữ ( gạch chân gạch) 2.5 điểm D Hãy kể tên tác phẩm/đoạn văn trung đạitrong chương trình Ngữ văn trung học sở viết chủ để chống giặc ngoại xâm dân tộc ta 0.5 điểm Phần II (6.0 điểm) Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Tất hối Tất xôn xao Đất nước bốn nghìn năm Vất gian lao Đất nước Cứ lên phía trước A Đoạn thơ trích tác phẩm nào? Bài thơ sáng tác? (0.5 điểm.) B Theo em ý nghĩa từ “mùa xuân” đoạn thơ có giống ý nghĩa từ “mùa xuân” câu thơ “ mùa xuân nho nhỏ/lặng lẽ dâng cho đời” hay khơng? Vì sao? (1 điểm) C Theo em có nên thay từ “xôn xao” câu thơ “ tất xôn xao” “lao xao” không Hãy giải thích lí (0.5 điểm) D Nêu cảm nhận em vẻ đẹp đoạn thơ Trình bày đoạn văn khoảng 15 câu (2 điểm) E Từ vần thơ “hối hả”, “xôn xao” mùa xuân lao động dựng xây đất nước Em viết đoạn văn khoảng nửa trang giấy nghị luận mối quan hệ lao động niềm vui người sống (2.0 điểm) HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu vao lop 10 mon ngu van truong chuyen amsterdam , de thi thu vao lop 10 mon ngu van truong chuyen amsterdam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn