de thi thu vao lop 10 mon ngu van so gd dt tinh ninh binh

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:55

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHO HỌC SINH LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018 Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề Phần I Đọc - hiểu (4,0 điểm) Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi sau: … “Mỗi người có vai trò đời đáng ghi nhận Đó lí để khơng thèm khát vị cao sang mà rẻ rúng cơng việc bình thường khác Cha mẹ ta, phần đông, làm công việc đỗi bình thường Và thực tế mà cần nhìn thấy Để trân trọng Khơng phải để mặc cảm Để bình thản tiến bước Khơng phải để tự ti Nếu tất doanh nhân thành đạt quét rác đường phố? Nếu tất bác sĩ tiếng người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất nhà khoa học người tưới nước luống rau? Nếu tất kĩ sư phần mềm gắn chip vào máy tính? Phần đơng người bình thường Nhưng điều khơng thể ngăn cản vươn lên ngày.”… (Phạm Lữ Ân, Nếu biết trăm năm hữu hạn, NXB Hội Nhà văn năm 2012) Câu (0,5 điểm): Xác định câu chủ đề đoạn văn? Câu (0,5 điểm): Xét cấu tạo ngữ pháp, câu: “Để trân trọng Không phải để mặc cảm Để bình thản tiến bước Khơng phải để tự ti.” thuộc loại câu nào? Câu (1,0 điểm): Sử dụng cấu trúc “Nếu …thì” câu văn “Nếu tất doanh nhân thành đạt quét rác đường phố? Nếu tất bác sĩ tiếng người dọn vệ sinh bệnh viện? Nếu tất nhà khoa học người tưới nước luống rau? Nếu tất kĩ sư phần mềm gắn chip vào máy tính?” có tác dụng gì? Câu (2,0 điểm): Theo em, sao“Phần đông người bình thường Nhưng điều khơng thể ngăn cản vươn lên ngày”? Để vươn lên ngày em cần làm gì? Phần II Tạo lập văn (6,0 điểm) Hãy kể kỷ niệm sâu sắc đời học sinh em Từ kỷ niệm này, em rút học bổ ích cho thân? HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ, tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHO HỌC SINH LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017-2018 Môn: NGỮ VĂN (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Phần/Câu Câu (0,5 điểm) Câu (0,5 điểm) Đáp án Câu chủ đề: “Mỗi người có vai trò đời đáng ghi nhận.” - Các câu “Để trân trọng Không phải để mặc cảm Để bình thản tiến bước Khơng phải để tự ti.” thuộc loại câu rút gọn Điểm 0,5 0,5 Học sinh có cách diễn đạt khác phải hợp lý; giám khảo tham khảo gợi ý sau để đánh giá câu trả lời: Việc sử dụng cấu trúc nhằm nhấn mạnh ý sau: Câu (1,0 điểm) - Xã hội phân cơng nhiệm vụ rõ ràng người lao động trí óc – người lao động chân tay; - Bất cơng việc nào, người có vai trò định để góp phần giúp ích cho sống xây dựng xã hội; - Thái độ trân trọng nghề nghiệp, trân trọng người 0,25 0,25 0,5 Học sinh có nhiều cách diễn đạt khác cần hợp lí có sức thuyết phục Giám khảo tham khảo gợi ý sau để đánh giá câu trả lời: - Chúng ta cần vươn lên ngày vì: Phần I + Cuộc sống ln vận động phát triển đòi hỏi người phải có ý thức sống tích cực; + Vươn lên sống để khẳng định giá trị sống thân, hồn thành vai trò trách nhiệm cơng dân việc xây dựng phát triển đất nước - Để vươn lên ngày cần phải: Câu (2,0 điểm) + Có ý thức sống: Tơn trọng thân xã hội; + Tích cực học tập, có tinh thần học hỏi, trau dồi chuẩn mực đạo đức, kỹ sống; + Có nghị lực, lĩnh vượt qua khó khăn, trở ngại sống; + Có ước mơ, mục tiêu sống tốt đẹp 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 I Yêu cầu chung Về kiến thức: - Kỷ niệm chọn kể phải sâu sắc mang ý nghĩa tích cực, có tác dụng giáo dục người, lứa tuổi học trò - Nội dung: Có thể kể số trường hợp theo gợi ý sau + Kỷ niệm quan tâm, bảo thầy cô; + Kỷ niệm giúp đỡ bạn bè; + Kỷ niệm việc thân mắc sai lầm lớn, ân hận Phần II đời; (6,0 điểm) + Kỷ niệm kể cảm nhận, suy nghĩ người, sống tuổi lớn; - Yêu cầu: + Chuyện kể cần tạo tình cốt truyện hấp dẫn, theo trình tự hợp lí (có nhân vật, tình , kiện, cao trào…) + Qua kỷ niệm phải rút học nhận thức bổ ích cho thân Việc rút học làm lồng ghép tách biệt (kể xong rút học) Về kĩ năng: - Bài viết kiểu văn tự Phương thức biểu đạt tự sự, ngồi kết hợp sử dụng linh hoạt yếu tố miêu tả, biểu cảm nghị luận để làm tăng sức truyền cảm, hấp dẫn; - Bố cục rõ ràng, đủ ba phần; - Biết sử dụng thích hợp hình thức đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm II Yêu cầu chi tiết Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu kỷ niệm 0,5 Thân 5,0 - Kể kỷ niệm sâu sắc đời học sinh: + Kể hồn cảnh (tình huống) dẫn đến kỷ niệm 0,5 + Kể diễn biến kỷ niệm sâu sắc (kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả 1,5 biểu cảm để câu chuyện kể sinh động, giàu cảm xúc) + Kết thúc việc (kỷ niệm) 0,5 - Rút học bổ ích: + Bài học nhận thức 1,0 + Bài học hành động 1,0 + Lời nhắn nhủ đến bạn 0,5 Kết bài: Kết thúc câu chuyện, bộc lộ ấn tượng sâu đậm 0,5 * Yêu cầu: Giám khảo tham khảo Hướng dẫn chấm, linh hoạt cho điểm viết Đặc biệt yêu cầu cao cách trình bầy diễn đạt ý học sinh (phần II) Nếu làm đơn kể chuyện (với yêu cầu đủ ý)một cách túy, khơng có phần rút học, rút học cách sài, chiếu lệ cho mức điểm tối đa là: 2/6 điểm (Lí khơng biết cách phân tích u cầu đề, khơng phù hợp với trình độ học sinh lớp 9)./ Hết ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHO HỌC SINH LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017-2018 Môn: NGỮ... nhận.” - Các câu “Để trân trọng Khơng phải để mặc cảm Để bình thản tiến bước Không phải để tự ti.” thu c loại câu rút gọn Điểm 0,5 0,5 Học sinh có cách diễn đạt khác phải hợp lý; giám khảo tham khảo... nghề nghiệp, trân trọng người 0,25 0,25 0,5 Học sinh có nhiều cách diễn đạt khác cần hợp lí có sức thuyết phục Giám khảo tham khảo gợi ý sau để đánh giá câu trả lời: - Chúng ta cần vươn lên ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu vao lop 10 mon ngu van so gd dt tinh ninh binh , de thi thu vao lop 10 mon ngu van so gd dt tinh ninh binh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn