de thi thu vao lop 10 mon ngu van de 3

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:55

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG PHÒNG GD&ĐT YÊN SƠN ***** ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019; MÔN NGỮ VĂN THỜI GIAN: 120 PHÚT I MA TRẬN Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Phần I Nhớ Hiểu Đọc - hiểu nhận biết nội dung Những đoạn tác dụng xa xơi trích cách đặt câu tác phẩm đoạn tác trích giả ? Số câu 1 Số điểm 0,5 1,5 Tỉ lệ % 5% 15% Phần II Làm văn Viếng lăng Bác Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 0,5 5% 1,5 15% Vận dụng Vận dụng Vận dụng Tổng cộng thấp cao Viết đoạn văn nêu cảm nhận nhân vật đoạn trích 20% 40% Viết văn trình bày suy nghĩ thân tình cảm chân thành, tha thiết nhân dân ta với Bác Hồ qua thơ "Viếng lăng Bác" nhà thơ Viễn Phương 1 6 60% 60% 1 10 20% 60% 100% II ĐỀ BÀI Phần I: Đọc – hiểu (4,0 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi đến 3: “Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất bom Đất rắn sỏi theo tay bay hai bên Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào bom Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tơi Tơi rùng thấy làm chậm Nhanh lên tí! Vỏ bom nóng Một dấu hiệu chẳng lành Hoặc nóng từ bên bom Hoặc mặt trời nung nóng.” ( Ngữ văn 9, tập hai) Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn văn trích tác phẩm nào? Tác giả ai? Câu 2: (0,5 điểm) Nêu nội dung đoạn văn trên? Câu 3: (1 điểm) Em có nhận xét cách đặt câu tác dụng cách đặt câu ấy? Câu 4: (2 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 từ) nêu cảm nhận em nhân vật Phương Định đoạn văn Phần II: Làm văn (6,0 điểm) Suy nghĩ em tình cảm chân thành, tha thiết nhân dân ta với Bác Hồ qua thơ "Viếng lăng Bác" nhà thơ Viễn Phương III HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU Câu Câu Câu Câu HƯỚNG DÃN CHẤM Phần I: Đọc – Hiểu Đoạn văn trích tác phẩm “Những ngơi xa xôi” tác giả Lê Minh Khuê Đoạn văn diễn tả tâm trạng hồi hộp, căng thẳng với hành động nhanh, dứt khoát nhân vật Phương Định phá bom nổ chậm đầy nguy hiểm - Cách đặt câu đặc biệt chỗ: có câu ngắn, câu tách từ câu hoàn chỉnh như: Đất rắn…Nhanh lên tí! …Một dấu hiệu chẳng lành…Hoặc mặt trời nung nóng - Cách sử dung câu văn ngắn, ngắt nhịp linh hoạt, sử dung nhiều câu đặc biệt giúp tác giả miêu tả trận phá bom ác liệt,, nguy hiểm, dồn dập, căng thẳng Viết đoạn văn cần đảm bảo yêu cầu sau: - Về nội dung: Cần làm rõ tâm trạng hồi hộp, lo lắng; hành động nhanh, dứt khoát nhân vật Phương Định phá bom nổ chậm - Về kĩ năng: Viết đoạn văn theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp Đảm bảo cấu trúc đoạn văn Phần II: Làm văn Yêu cầu kĩ năng: - Bài làm phải tổ chức thành làm văn hoàn chỉnh - Biết vận dụng kĩ nghị luận kết hợp với yếu tố miêu tả biểu cảm để trình bày cảm nhận thơ - Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; hạn chế lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp Yêu cầu kiến thức: - Trên sở kiến thức học kiểu văn nghị luận đoạn trích hiểu biết tác phẩm Viếng lăng Bác Viễn Phương, học sinh trình bày cảm nhận thơ - Học sinh làm theo nhiều cách khác cần đáp ứng ý sau Mở bài: - Giới thiệu nhà thơ Viễn Phương thơ Viếng lăng Bác - Cảm nhận khái quát thơ Thân - Tâm trạng xúc động nhà thơ đến thăm lăng Bác: + Tấm lòng người dân miền Nam Bác: Cách xưng hơ tình cha ruột thịt: "con" - "bác" + Cảm xúc thành kính, thiêng liêng: hình ảnh thân ĐIỂM 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 6,0 0,25 0,25 1,0 thương làng quê, dân tộc hàng tre trở thành biểu tượng tình cảm nhân dân gắn bó với Bác, thành biểu tượng sức sống bền bỉ, mạnh mẽ - Sự tôn kính, biết ơn nhân dân Bác: hình ảnh ẩn dụ mặt trời lăng, vầng trăng dịu hiền - sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh - Niềm tiếc thương vô hạn: thương nhớ vô hạn suốt chiều dài thời gian (ngày ngày), không gian (dòng người) - Những cảm xúc chân thành, tha thiết nâng lên thành ước muốn sống đẹp - hố thân, hồ nhập vào cảnh vật (muốn làm chim hót, hoa toả hương) nguyện ước trung thành với lí tưởng Bác (cây tre trung hiếu) - Bài thơ giọng điệu thành kính, trang nghiêm mà tha thiết, nhiều hình ảnh ẩn dụ thiêng liêng diễn tả tình cảm kính u, thương nhớ, biết ơn sâu sắc nhân dân miềm Nam nói riêng dân tộc Việt Nam nói chung Bác Hồ Kết - Khẳng định tình cảm chân thành nhân dân Bác tác giả gửi gắm thơ - Liên hệ thân học tập rèn luyện để thực ước mong người 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 0,25 ... (dòng người) - Những cảm xúc chân thành, tha thi t nâng lên thành ước muốn sống đẹp - hố thân, hồ nhập vào cảnh vật (muốn làm chim hót, hoa toả hương) nguyện ước trung thành với lí tưởng Bác (cây... tưởng Bác (cây tre trung hiếu) - Bài thơ giọng điệu thành kính, trang nghiêm mà tha thi t, nhiều hình ảnh ẩn dụ thi ng liêng diễn tả tình cảm kính u, thương nhớ, biết ơn sâu sắc nhân dân miềm Nam... nhân vật Phương Định đoạn văn Phần II: Làm văn (6,0 điểm) Suy nghĩ em tình cảm chân thành, tha thi t nhân dân ta với Bác Hồ qua thơ "Viếng lăng Bác" nhà thơ Viễn Phương III HƯỚNG DẪN CHẤM CÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu vao lop 10 mon ngu van de 3 , de thi thu vao lop 10 mon ngu van de 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn