de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt thua thien hue

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:54

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 Khóa ngày 02 tháng năm 2018 Môn thi: NGỮ VĂN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 120 phút I Phần đọc hiểu: (3,0 điểm) Đọc kĩ ngữ liệu sau trả lời câu hỏi nêu bên dưới: “Ngạn ngữ có câu: Thời gian vàng Nhưng vàng mua mà thời gian khơng mua Thế biết vàng có thời gian vơ giá Thật vậy, thời gian sống Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, kịp thời chạy chữa sống, để chậm chết Thời gian thắng lợi Bạn hỏi anh đội mà xem, chiến đấu, biết nắm bắt thời cơ, đánh địch lúc thắng lợi, để thời thất bại Thời gian tiền Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa lúc lãi, khơng lúc lỗ Thời gian tri thức Phải thường xuyên học tập giỏi Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, học không giỏi Thế biết, biết tận dụng thời gian làm điều cho thân cho xã hội, Bỏ phí thời gian có hại sau hối tiếc khơng kịp.” Phương Liên, Thời gian vàng, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 36) Câu 1: (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt ngữ liệu Câu 2: (0,5 điểm) Nêu ngắn gọn nội dung ngữ liệu Câu 3: (4,0 điểm) Xét cấu tạo, cậu “Thế biết, biết tận dụng thời gian làm điều cho thân cho xã hội.” kiểu câu gì? Vì sao? Câu 4: (1,0 điểm) Ngữ liệu chuyển tải thơng điệp gì? II Phần Tập làm văn: (7,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) Viết đoạn văn nghị luận (không qua trang giấy thi) theo cách diễn dịch bàn ý nghĩa tuổi thơ người Câu 2: (4,0 điểm) Cảm nhận em vẻ đẹp hai nhân vật: Anh Sáu tác phẩm Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng) anh niên tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) Hết - ... giấy thi) theo cách diễn dịch bàn ý nghĩa tuổi thơ người Câu 2: (4,0 điểm) Cảm nhận em vẻ đẹp hai nhân vật: Anh Sáu tác phẩm Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng) anh niên tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa (Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt thua thien hue , de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt thua thien hue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn