de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt tay ninh

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:53

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 Ngày thi: 01 tháng năm 2018 Môn thi: NGỮ VĂN (Không chuyên) Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang, thí sinh khơng phải chép đề vào giấy thi) I PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau thực yêu cầu từ câu đến câu 3: Ông lại muốn làng, lại muốn anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khn đá (1) Khơng biết chòi gác đầu làng dựng xong chưa? (2) Những đường hầm bí mật (3) (Trích Làng - Kim Lân, Ngữ văn 9, tập một, tr 163, NXB Giáo dục) Câu (1,0 điểm): Xác định phương thức biểu đạt đoạn trích Câu (1,0 điểm): Gọi tên, biện pháp tu từ nêu hiệu diễn đạt biện pháp tu từ câu sau: “Ơng lại muốn làng, lại muốn anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá ” Câu (1,0 điểm): Trong đoạn trích trên, câu lời trần thuật tác giả? Câu lời độc thoại nội tâm nhân vật? Nêu tác dụng lời độc thoại nội tâm việc biểu đạt nội dung II PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (3,0 điểm): Em viết văn (khoảng trang giấy thi) trình bày suy nghĩ tính dũng cảm Câu (4,0 điểm): Phân tích đoạn thơ sau để làm bật sở tạo nên tình đồng chí cao đẹp "Quê hương anh nước mặn, đồng chua Làng nghèo đất cày lên sỏi đá Anh với đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, Súng bên súng, đầu sát bên đầu, Đêm rét chung chăn thành đơi tri kỉ Đồng chí!" (Trích Đồng chí - Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập một, tr 128, NXB Giáo dục)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt tay ninh , de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt tay ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn