Mau 01 GV tu danh gia chi

4 27 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:53

PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG TH&THCS MẪU 01-GV PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019 ……………………………… Họ tên giáo viên: …………………………………………………… Nhiệm vụ giao: TTCM K + 3, Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B Trường: Hướng dẫn: Giáo viên nghiên cứu Thông số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu mức tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với minh chứng kết thực nhiệm vụ giáo viên năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) Tiêu chí Kết xếp loại CĐ Đ K Minh chứng T Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo - Bản nhận xét đảng viên hai chiều có xác nhận chi nơi cư trú tham gia tích cực, đầy đủ hoạt động Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo x ( nộp chi bộ) - Không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm - Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng trị, chuyên môn nghiệp vụ trường, ngành tổ chức Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo - Trang phục quy định nhà giáo - Kết xếp loại cuối năm cơng đồn viên tích cực - Tác động tích cực tới học sinh HS yêu quý x Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chí 3: Phát triển chun mơn thân Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh x x - Có Bằng tốt nghiệp chuyên nghành đào tạo bậc học: ĐHSP TH - Tham gia lớp bồi dưỡng trị đầy đủ, tham gia chuyên đề cấp huyện, trường - Bản đánh giá, xếp loại giáo viên xếp loại: Hoàn thành xuất sắc - Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện - Kết kiểm tra dự thăm lớp xếp loại tốt Học sinh tích cực, chủ động - Thao giảng, chuyên đề hiệu quả, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp - Kết lớp: Xếp loại cuối năm lớp Tiên tiến, Đạt giải cao hội thi: Giải B: Văn Tiêu chí Kết xếp loại CĐ Đ K Minh chứng T Nghệ, giải nhất: Hội thao học đường Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh x - Xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp Vận dụng hiệu phương pháp dạy học nên HS hoạt động tích cực, chủ động hiệu - Kết kiểm tra dự thăm lớp xếp loại tốt ( có phiếu chun mơn) - Phiếu dự đánh giá loại tốt, theo hướng phát triển phẩm chất, lực người học Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, lực học sinh x Tiêu chí 7: vấn hỗ trợ học sinh x - Ra đề theo mức độ TT 22 nhằm phát triển phẩm chất, lực học sinh - Kết học tập lớp: Hồn thành tốt:11 em, hồn thành: 10 em - Có Biên họp phụ huynh ghi nhận GV vấn, hỗ trợ phù hợp với đối tượng ( có biên HT) Giúp HS PH điều chỉnh việc học tập rèn luyện HS kịp thời góp phần nâng cao chất lượng dạy học giáo dục - Quan hệ GV HS gần gũi, thân thiện Tiêu chuẩn Năng lực xây dựng mơi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng văn hóa nhà trường - Xây dựng nội quy lớp học - GV tham gia thực nội quy, quy tắc ứng xử nhà trường x - Phiếu đánh giá viên chức đạt loại tốt Tiêu chí Thực quyền dân chủ nhà trường Tiêu chí 10 Thực xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tiêu chí 11 Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan - Sinh hoạt tổ chuyên môn, họp hội đồng đầy đủ dân chủ x - GV phát hiện, phản ánh với cơng đồn kịp thời để ngăn chặn kẻ xấu làm ảnh hưởng đến HS - Giấy khen lớp Tiên tiến - Khơng khí lớp học vui vẻ khơng xảy bạo lực học đường mà ngược lại cháu đoàn kết yêu thương - Ủng hộ tiền động viên bạn Hậu vượt qua khó khăn x x - Xây dựng danh sách số điện thoại địa phụ huynh, công khai - GV chủ động liên lạc điện thoại, tin nhắn, gặp trực tiếp để trao đổi thơng tin tình hình học tập, rèn luyện học sinh phối hợp thực biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ động viên học sinh nên lớp khơng có học sinh Tiêu chí Kết xếp loại CĐ Đ K Minh chứng T cá biệt Tiêu chí 12 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực hoạt động dạy học cho học sinh Tiêu chí 13 Phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội để thực giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiêu chuẩn Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học giáo dục Tiêu chí 14 Sử dụng ngoại ngữ tiếng dân tộc Tiêu chí 15 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ dạy học, giáo dục x - GV chủ động, kịp thời trao đổi thơng tin với Phụ huynh HS tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống cho em thông qua hoạt động học tập, HĐGDNGLL - Hồ sơ cá nhân đầy đủ Sử dụng hiệu sổ liên lạc x - Hồ sơ cá nhân đầy đủ Sử dụng hiệu sổ liên lạc - Biên họp CMHS theo quy định - Khơng có học sinh vi phạm quy định học tập rèn luyện Xếp loại lớp Tiên tiến x - Có chứng Tiếng anh B x - Có chứng tin học B - Tổ chuyên môn học sinh ghi nhận kĩ sử dụng CNTT dạy học GDHS có hiệu Tổng Nhận xét (ghi rõ): - Điểm mạnh: Chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng Pháp luật Nhà nước Có tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt phân công tổ chức Chấp hành ngày công lao động Ln có tinh thần học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp v ụ, nâng cao chất lượng học sinh - Những vấn đề cần cải thiện: Kết thực kế hoạch chưa cao Nâng cao trình độ ngoại ngữ tin học Mạnh dạn đóng góp ý kiến đề xuất để nhà trường xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, yêu thương Mạnh dạn chia sẻ vướng mắc học hỏi kinh nghiệm người trước Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển lực nghề nghiệp năm học - Mục tiêu: : Nâng cao lực giảng dạy, nâng cao lực chuyên môn, ứng dụng CNTT dạy học hiệu - Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các lực cần ưu tiên cải thiện): + Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn tự học tin học + Tăng cường sinh hoạt chuyên môn qua Trường học kết nối -Thời gian: Hè 2019 thời gian tự xếp sau hồn thành cơng việc ngày - Điều kiện thực hiện: Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện thời gian thân tự nỗ lực phấn đấu Xếp loại kết đánh giá1: Khá ……………., ngày 14 tháng năm 2019 Người tự đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) ……………………… - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức tốt: Có tất tiêu chí đ ạt t m ức tr lên, t ối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, có tiêu chí 3,4,5,6,7 (tiêu chu ẩn 2) đ ạt m ức t ốt; - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức khá: Có tất tiêu chí đ ạt t m ức đ ạt tr lên, t ối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức trở lên, tiêu chí 3,4,5,6,7 (tiêu chu ẩn 2) đ ạt m ức tr lên; - Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mức đạt: Có tất tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên; - Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí đánh giá chưa đ ạt (t iêu chí đánh giá chưa đạt khơng đáp ứng u cầu mức đạt tiêu chí đó) ... lực cần ưu tiên cải thiện): + Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn tự học tin học + Tăng cường sinh hoạt chuyên môn qua Trường học kết nối -Thời gian: Hè 2019 thời gian tự xếp sau hồn thành cơng việc... dựng môi trường giáo dục Tiêu chí Xây dựng văn hóa nhà trường - Xây dựng nội quy lớp học - GV tham gia thực nội quy, quy tắc ứng xử nhà trường x - Phiếu đánh giá viên chức đạt loại tốt Tiêu chí... hệ nhà trường, gia đình xã hội Tiêu chí 11 Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ người giám hộ học sinh bên liên quan - Sinh hoạt tổ chuyên môn, họp hội đồng đầy đủ dân chủ x - GV phát hiện,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau 01 GV tu danh gia chi, Mau 01 GV tu danh gia chi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn