ĐỀ TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI NĂM

8 62 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:44

TRƯỜNG … MA TRẬN BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM LỚP 3B NĂM HỌC 2018 - 2019 Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Mức T TL N Mức T T N L Đọc hiểu văn Số câu 2 -Xác định hình ảnh so Câu số 1,2 3,4 sánh, nhân hóa - Biết nêu số nhận xét đơn giản số hình ảnh, nhân vật chi tiết học, liên hệ với Số điểm 0,5 thân, thực tiễn học - Hiểu ý đoạn văn - Biết rút học, thông tin đơn giản từ học Kiến thức tiếng Việt, văn Số câu 1 học Câu số -Nhận biêt từ vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất -Viết đặt câu trả lời câu hỏi theo kiểu câu Ai gì? Ai làm gì? Ai nào? Bằng gì? Số điểm 0,5 0,5 -Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi chấm -Nhận biết đặt câu có biện pháp nhân hóa Mức TN TL Mức T TL N Tổng T TL N 2 2 0,5 1 10 1 2 1,5 3 Số câu Tổng Tổng số câu Số điểm 3 1,5 0,5 1,5 Trường Lớp 3B KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 2018 - 2019 Môn: TIẾNG VIỆT Thời gian 70 phút Họ tên………………………… Ngày kiểm tra: ……………… Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ RA VÀ BÀI LÀM: A Kiểm tra đọc ( 10 điểm) Thời gian: 35 phút Kiểm tra đọc thành tiếng ( điểm) Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu ( điểm) Đọc thầm bài: “ Cuộc chạy đua rừng” SHD Tiếng Việt lớp tập 2B trang trả lời câu hỏi sau: Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng: ( Từ câu đến câu 4) Câu 1: (0,5 điểm) Ngựa Con chuẩn bị tham gia dự hội thi nào? A Tập luyện chạy ngày B Ăn uống đầy đủ để có sức khỏe tốt thi chạy C.Chú sửa soạn chán ý đến đồ nâu tuyệt đẹp chải chuốt bờm dài dáng nhà vơ địch D Chú sửa lại móng cho chắn Câu 2: (0,5 điểm) Ngựa Con tin tưởng điều ? A Được tham dự hội thi B Dành vòng nguyệt quế C Mọi người khen đẹp D Mình vật chạy nhanh hội thi Câu 3: (0,5 điểm) Vì Ngựa Con không đạt kết hội thi ? A Vì Ngựa Con bị bệnh B Vì Ngựa Con chạy chậm nên khơng thắng C Vì Ngựa Con chủ quan, không nghe lời cha, chuẩn bị thi khơng chu đáo , móng bị long Ngựa Con phải bỏ dở thi D Vì muốn nhường thành tích vơ địch cho bạn Câu 4: (0,5 điểm) Những lồi vật có truyện ? A Ngựa, Hươu, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, Quạ B Ngựa, Hươu, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, Quạ, Sóc C Ngựa, Hươu, Thỏ Trắng, Thỏ Xám D Hươu, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, Quạ Câu 5: (0,5 điểm) Thấy Ngựa Con mải mê soi bóng dòng suối, Ngựa Cha khun nhủ điều gì? Câu 6: (0,5 điểm) Ngựa Con rút học gì? Đánh dấu X vào trống trước câu trả lời đúng: ( Câu 7, câu 8) Câu 7: (0,5 điểm) Hãy xác định từ hoạt động Ngựa Con? A Chạy B Nhỏ C Nhanh D Khỏe khắn Câu 8: (0,5 điểm) Trong câu: “Ngựa Con dẫn đầu bước sải dài khỏe khoắn” phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì? ” là: A Ngựa Con B Dẫn đầu C Những bước sải dài khỏe khoắn D Ngựa Con dẫn đầu Câu 9: (1 điểm) Đặt dấu phẩy thích hợp câu sau: A Ngày mai để chuẩn bị cho thi chạy Ngựa Con sửa soạn khơng biết chán mải mê soi bóng dòng suối B Trong rừng Ngựa Con xem vật chạy nhanh C Sáng sớm tinh mơ chị em nhà Hươu Thỏ Trắng Thỏ Xám bác Quạ có mặt đơng đủ D Vì chủ quan Ngựa Con dừng lại đua Câu 10: (1 điểm) Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để tả vẻ đẹp lồi hoa B Kiểm tra viết ( 10 điểm) Thời gian: 35 phút Chính tả: ( điểm) Nghe – viết Đoạn văn Bác sĩ Y – éc - xanh, SHDH Tiếng Việt lớp tập 2B trang 53 Tập làm văn: ( điểm) Viết đoạn văn ngắn ( khoảng - 10 câu) kể lại việc em làm để góp phần bảo vệ mơi trường Theo gợi ý sau: - Em làm việc gì? Ở đâu? - Kết cơng việc sao? - Suy nghĩ, tình cảm em sau làm việc đó? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CUỐI HỌC KÌ II Năm học 2018 – 2019 A Kiểm tra đọc: 10 điểm Kiểm tra đọc thành tiếng ( điểm) Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu (6 điểm) Câu (M1 -0,5 điểm) (M1 -0,5 điểm) (M2 -0,5 điểm) (M2 -0,5 điểm) Đáp C B C A án Câu 5: (M1 -0,5 điểm) Ngựa Cha thấy thế, bảo: - Con trai à, phải đến bác thợ rèn để xem lại móng Nó cần thiết cho đưa đồ đẹp Câu 6: (M3 - điểm) Ngựa Con rút học quý giá: Đừng chủ quan, cho dù việc nhỏ Câu Đáp án (M1 -0,5 điểm) A (M2 -0,5 điểm) C Câu 9: ( M 3– điểm) Đặt dấu phẩy thích hợp câu sau: A Ngày mai, để chuẩn bị cho thi chạy, Ngựa Con sửa soạn khơng biết chán mải mê soi bóng dòng suối B Trong rừng, Ngựa Con xem vật chạy nhanh C Sáng sớm tinh mơ, chị em nhà Hươu, Thỏ Trắng, Thỏ Xám, bác Quạ có mặt đơng đủ D Vì chủ quan, Ngựa Con dừng lại đua Câu 10: (M4 – điểm) Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để tả vẻ đẹp lồi hoa Sáng sớm tinh mơ, cô bé hoa hồng e lệ bên hiên nhà B- KIỂM TRA VIẾT (10 điểm): 1- Viết chính tả (4 điểm): • Bài viết khơng mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn – điểm - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, viết chữ, cỡ chữ: điểm - Viết chính tả ( không mắc lỗi): điểm - Trình bày quy định, viết sạch, đẹp: điểm 2- Tập làm văn (6 điểm): - Nôi dung: Học sinh Viết đoạn văn ngắn ( khoảng - 10 câu) kể lại việc em làm để góp phần bảo vệ mơi trường.: điểm - Kĩ năng: + Biết dùng từ, đặt câu điểm + Không mắc lỗi chính tả, Chữ viết rõ ràng, trình bày viết điểm + Có sáng tạo: điểm • Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu chữ viết,… cho mức điểm: 4,5 – – 3,5 – – 2,5 – – 1,5 – - 0,5 Duyệt CM Tổ trưởng GVCN ...Trường Lớp 3B KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 2018 - 2019 Môn: TIẾNG VIỆT Thời gian 70 phút Họ tên………………………… Ngày kiểm tra: ……………… Điểm Nhận xét giáo viên ĐỀ RA VÀ BÀI LÀM:... việc đó? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CUỐI HỌC KÌ II Năm học 2018 – 2019 A Kiểm tra đọc: 10 điểm Kiểm tra đọc thành tiếng ( điểm) Kiểm... lồi hoa B Kiểm tra viết ( 10 điểm) Thời gian: 35 phút Chính tả: ( điểm) Nghe – viết Đoạn văn Bác sĩ Y – éc - xanh, SHDH Tiếng Việt lớp tập 2B trang 53 Tập làm văn: ( điểm) Viết đoạn văn ngắn (
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI NĂM, ĐỀ TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 3 CUỐI NĂM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn