de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt ha noi nam hoc 2018 2019

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 21:43

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI NĂM HỌC 2018-2019 Môn thi: NGỮ VĀN Ngày thi: 07 tháng năm 2018 Thời gian làm bài: 120 phút Phần 1(6,0 điểm) Phần I (6.0 điểm) Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá khúc tráng ca lao động thiên nhiên đất nước Cho biết tên tác giả năm sáng tác thơ Xác định từ thuộc trường từ vựng thiên nhiên câu thơ sau: “Thuyền ta lái gió với buồm trăng Lướt mây cao với biển bằng" Biện pháp tu từ nói q hình ảnh giàu sức liên tưởng sử dụng hai câu thơ có tác dụng gì? Ghi lại xác câu thơ thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em học chương trình Ngữ văn Trung học sở có hình ảnh thuyền đêm trăng Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận diễn dịch làm rõ hình ảnh người lao động khổ thơ đây, sử dụng phép lặp để liên kết câu có thành phần phụ chủ (gạch từ ngữ dùng làm phép lặp thành phần phụ chủ) "Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng đơng Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng." (Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2017) Phần II (4,0 điểm) Sau phần trò chuyện nhân vật Phan Lang Vũ Nương Chuyện người gái Nam Xương (Nguyễn Dữ): Phan Lang nói: Nhà cửa tiên nhân, cối thành rừng, phần mộ tiên nhân, cỏ gai lấp mắt Nương tử dầu không nghĩ đến, tiên nhân mong đợi nương tử sao? Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc nói: - Có lẽ khơng thể gửi ẩn vết mãi, để mang tiếng xấu xa Và Ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam Cảm nỗi ấy, tơi tất phải tìm có ngày (Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Phan Lang trò chuyện với Vũ Nương hoàn cảnh nào? Tư “tiên nhân" nhắc tới lời Phan Lang để ai? Vì sau nghe Phan Lang nói, Vũ Nương "ứa nước mắt khóc” "tối tất phải tìm cỏ ngày"? Em trình bày suy nghĩ (khoảng 2/3 trang giấy thi) vai trò gia đình sống - Hết Ghi chú: Điểm phần I: (0,5 điểm), 2(1,5 điểm), (0,5 điểm), (3,5 điểm) Điểm phần II: (2,0 điểm), 2(1,0 điểm), (2,0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt ha noi nam hoc 2018 2019 , de thi tuyen sinh vao lop 10 thpt mon ngu van so gd dt ha noi nam hoc 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn