Cẩm nang ngữ pháp tiếng hàn thực dụng

29 76 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2019, 20:42

Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Cẩm nang Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thực Dụng Tác giả: MeoMeo@VSAK.vn Hiệu đính: Juhuvn@CBNU.ac.kr “Cẩm nang Ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng” thành viên MeoMeo đăng diễn đàn hội SVVN HQ địa http://vsak.vn/vn/forum//showthread.php?t=1197 Juhuvn@CBNU tổng hợp xếp lại phân mục với mục đích giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam Hàn Quốc việc học tiếng Hàn Các bạn hồn tồn sử dụng, phân phát với mục đích học tập cách tự miễn phí Tuy nhiên, xin vui lòng ghi credit tới MeoMeo@VSAK.vn Cập nhật ngày 10/17/2008 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Mục lục I I.1 Trợ từ Trợ từ chủ ngữ: - /- a b I.2 I.3 Trợ từ '-' Trợ từ '-': tại, ở, từ Trợ từ '-': đến tận Trợ từ '-': từ (khi, dùng cho thời gian), từ việc trước Trợ từ '-': cho, đối với, với (một đó) Trợ từ '': từ (một đó) I.4 Sở hữu cách - a b II II.1 Trợ từ : Định từ , , + danh từ: (danh từ) này/đó/kia Đuôi từ kết thúc câu Đuôi từ kết thúc câu Câu tường thuật Câu tường thuật -/ / Câu nghi vấn -/ Câu nghi vấn '-( / Câu mệnh lệnh: - II.2 / (trang trọng) (bình dân) ? (trang trọng) ) ?' (bình dân) /(Hãy ) Thì tương lai: .9 a b III Trường hợp sở hữu cách đơn Trường hợp - thể mối quan hệ hai cụm từ mệnh đề a b c d e II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 Trợ từ tân ngữ '- / ' Trợ từ bổ ngữ .5 a b c d e f I.5 I.6 - / Trợ từ chủ ngữ: -/ - Trợ từ chủ ngữ: -/ Tương lai '-( ) ' Tương lai gần (làm ngay) '-() ': Tôi Thì khứ: '- / / -' 10 Hỏi ý kiến ' -( ) ?' 10 Có thể khơng thể '-( ) / ': 10 Ngăn cấm '': đừng 11 Sẽ /chắc '- -': 11 Lối nói ngang hàng 12 Cấu trúc câu 12 III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.8 III.9 III.10 III.11 Cấu trúc: A B - "A / B " "A / B "( A B ) 12 Muốn … “ ” 13 Biết (khơng biết) kĩ làm việc “/ ”: 13 Yêu cầu … “ / / ( )” 13 Dự định làm việc '-( ) ': 14 Sau … '-( ) ' 14 Khi/ Trong `-( ) ': 15 Mệnh lệnh thường dùng đuôi ' / / ' 15 Đề nghị lịch '-( ) ': 16 Dù không / tốt ‘- / / / / ’: 16 Bắt buộc: phải … '-( / / ) / ': .17 Cập nhật ngày 10/17/2008 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ III.12 III.13 III.14 Quyết định … '.' 17 " từng/chưa làm việc đó" `-( ) ( ) / ': .18 Câu xác nhận … -( / ) , -( / ) ,, -( ) , -( ) ? 18 IV Bổ ngữ 19 V So sánh 19 IV.1 IV.2 IV.3 V.1 V.2 V.3 Từ vị trí .19 Trạng từ phủ định ' ': không 19 Trạng từ phủ định ' ': 19 So sánh ngang 19 So sánh '' 20 So sánh / 20 VI Đuôi từ liên kết câu 20 VII Ngữ động từ 23 VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VII.1 a b c d e VII.2 VII.3 VII.4 VII.5 Để '-( ) ': 20 Nếu '-( ) ' 21 Vì … nên … -( / / ) 21 Trước …'': .21 Và … '- ' 21 Nhưng 22 và/còn/nhưng/vì nên/khi '- ( / ) ': 22 Bất quy tắc .23 bất quy tắc '-' 23 Bất quy tắc '-' 23 Bất quy tắc ' ' 24 Bất qui tắc” ” 24 Bất quy tắc '-' 25 Có / khơng có ' / ': 25 Muốn làm … '': muốn 25 Thử làm … '- ( / ) ' .26 Có vẻ … '- / / ': .26 VIII Khác 26 VIII.1 VIII.2 VIII.3 a b c d VIII.4 Đơn vị đếm .26 Hệ thống cách nói kính ngữ 27 Đuôi từ kết thúc '- / ' (chi tiết hơn) .28 Thì từ dùng sau 28 Thì khứ đuôi từ dùng sau 28 Thì tương lai từ dùng sau 28 Dạng câu cầu khiến lịch tương ứng với đuôi từ '-/ ' 29 Danh từ phụ thuộc Cập nhật ngày 10/17/2008 29 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ I Trợ từ Trong tiếng Việt, cấu trúc câu đơn sau Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + trạng ngữ Và việc phân biệt đâu Chủ ngữ, tân ngữ trạng ngữ tương đối dễ dàng dựa vào vị trí từ câu Chủ ngữ đứng trước động từ, tân ngữ đứng sau động từ Tuy nhiên, câu đơn tiếng Hàn lại có cấu trúc với đặc điểm động từ đứng cuối sau [Bổ ngữ] + [chủ ngữ] + [tân ngữ] + [động từ] Vị trí chủ, tân, bổ ngữ hốn đổi cho thoải mái Vì vậy, khó phân biệt đâu chủ ngữ tân ngữ Do đó, người HQ dùng trợ từ (marker) để phân biệt thành phần câu tiếng Hàn I.1 Trợ từ chủ ngữ: - /- - / a Trợ từ chủ ngữ: - /Được gắn sau danh từ, đại từ để danh từ đại từ chủ ngữ câu '- ' gắn sau đại từ, danh từ có patchim âm cuối, `-' gắn sau đại từ, danh từ khơng có patchim âm cuối Trợ từ -/ - t hường dùng với chủ ngữ số b Trợ từ chủ ngữ: - / Trợ từ chủ ngữ `-/ ' dùng để rõ chủ ngữ câu, `/ ' dùng chủ ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh, so sánh với chủ thể khác '-' gắn sau đại từ, danh từ khơng có patchim âm cuối, `-' gắn sau đại từ, danh từ có patchim âm cuối Trợ từ -/ thường dùng với chủ ngữ thứ nhất, tôi, ta, chúng tôi, I.2 Trợ từ tân ngữ '- / ' Trợ từ tân ngữ '-/ ' gắn vào sau danh từ để danh từ tân ngữ trực tiếp ngoại động từ câu.'-' gắn sau danh từ khơng có patchim ' ' gắn sau danh từ có patchim Cập nhật ngày 10/17/2008 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ I.3 Trợ từ bổ ngữ a Trợ từ '- ' Chỉ danh từ mà gắn vào đích đến động từ có hướng chuyển động Ví dụ: - ( Đi đến thư viện) - ( Đi đến hiệu sách) ( Đi đến tiệc sinh nhật) Chỉ danh từ mà gắn vào nơi tồn tại, có mặt chủ ngữ thường sử dụng với động từ tồn Ví dụ: - (Hi (Nhà chúng tơi (Nó nằ Nghĩa '-' - cho câu nói giá cả, thời gian Tơi g Tôi 1,000 ? b Trợ từ 'Trợ từ '-' - ệu sách nằm cạnh thư viện) Central) m phía sau tiệm hoa) Tơi ặp Anna vào lúc leo núi vào ngày thứ hai mua sách với giá 1000won Táo (cho mỗi) quả? ': tại, ở, từ gắn vào sau danh từ nơi chốn để nơi xuất phát chuyển động Anna LA N ew York ? đến từ nước Úc Từ LA đến New York có xa khơng? Chúng ta học trợ từ '-' này, với ý nghĩa “ở tại” dùng để nơi diễn hành động, việc Thử xem ví dụ - Tôi h Tôi c Trợ từ 'Trợ từ '-' hành động - ọc trường Đại học Sogang ăn thức ăn Hàn quán ăn Hàn Quốc ': đến tận gắn vào sau danh từ nơi chốn thời gian để đích đến điểm thời gian ? Tôi Hãy d Trợ từ 'Trợ từ '-' đầu trước Anh đến đâu? đến tồ thị đến lúc 9h (tối đa 9h phải có mặt) ': từ (khi, dùng cho thời gian), từ việc trước dùng để điểm thời gian bắt đầu hành động, để việc bắt Cập nhật ngày 10/17/2008 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Để nơi chốn xuất phát người ta dùng trợ từ '-' - 12 ? Hãy làm Hãy e Trợ từ '- Tôi h ọc tiếng Hàn từ lúc 9h đến lúc12h Lớp học lúc giờ? (từ ) trước đọc từ ': cho, đối với, với (một đó) Trợ từ'-' gắn vào danh từ người để người đối tượng nhận điều Ví dụ: - ? Tôi ? Hãy th f Trợ từ 'Trợ từ'-' Bạn đưa sách cho vậy? đưa sách cho bạn Anh viết thư cho anh ạ? hỏi giáo viên xem ': từ (một đó) sử dung để đối tượng mà cho hành động Ví dụ: - ? Tơi nghe ? ? Bạn nghe tin từ vậy? từ mẹ tơi Thư gửi vậy? Bạn nhận quà (từ) vậy? I.4 Sở hữu cách - a Trường hợp sở hữu cách đơn Ví dụ: Hành lý giám đốc Tôi mượn xe máy bạn mà để Lưu ý: • Khi dùng - cho nh ững đại từ , , ta rút gọn thành , , o -> o -> o -> • Trường hợp mối quan hệ sở hữu q rõ ràng ta lược bỏ o ( ) o ( ) o ( ) b Trường hợp - thể mối quan hệ hai cụm từ mệnh đề Ví dụ: Cập nhật ngày 10/17/2008 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Cái c Giao • • hết nam diễn viên tiếng … động tỷ giá hối đoái … Bổ sung từ: • : anh • : • ( ): c tơi • : họ I.5 Trợ từ : Trợ từ thay trợ từ chủ ngữ / / - I.6 Định từ - / / để thể nghĩa "cũng" Có bia Cũng có bia Tôi , , + danh từ: (danh từ) này/đó/kia ' ': người, vị ( kính ngữ ) : người này, vị : người : người II Đuôi từ kết thúc câu II.1 Đuôi từ kết thúc câu a Câu tường thuật - / (trang trọng) - Khi âm cuối gốc động từ tính từ khơng có patchim + - Khi âm cuối gốc động từ tính từ có patchim + Đây đuôi từ kết thúc thể tơn kính, trang trọng, khách sáo Ví dụ: - : > : > Khi bỏ đuôi từ ăn Khi bỏ từ ta gốc động từ - Gốc động từ - ta gốc động từ - khơng có patchim + Gốc động từ - có patchim + Tương tự ta có: - (là) > (khơng ph ải là) > ( đẹp) > ( cười) > Cập nhật ngày 10/17/2008 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ b Câu tường thuật - / / (bình dân) -Đây từ thân thiện đuôi / giữ ý nghĩa lịch sự, tơn kính Những sau nhắc đến đuôi từ chi tiết Khi dạng nghi vấn cần thêm dấu chấm hỏi (?) văn viết lên giọng cuối câu văn nói câu văn trở thành câu hỏi (1) Những động từ kết hợp với đuôi `' - : : : : biết tốt đến + + + + : âm cuối gốc động từ có nguyên âm ' ' '' > > > > > > (rút g (2) Những động từ kết hợp với đuôi `' : - : có + > : ăn + > :khơng có + > : học + : chờ đợi + : vui + (rút gọn gốc động từ khơng có patchim) ọn gốc động từ khơng có patchim) : âm cuối gốc động từ có nguyên âm khác ' > > > > ', ' ' > Lưu ý: - : : bận rộn đau (3) Những động từ tính từ kết thúc với s - : : thíc : hát học + h c Câu nghi vấn - + + / > ẽ kết hợp với `' : > (rút g > (rút g > (rút g > > ọn) ọn) ọn) ? (trang trọng) - Khi âm cuối gốc động từ tính từ khơng có patchim + ? - Khi âm cuối gốc động từ tính từ có patchim + ? Đây từ kết thúc thể tơn kính, trang trọng, khách sáo Cách kết hợp với động từ/tính từ tương tự mục a Nghi vấn từ số, số lượng mấy loại ? Bây giờ? ? Hôm ngày mấy? Cập nhật ngày 10/17/2008 ngày m ? Cái giá bao nhiêu? ? Ông/bà muốn ạ? ? Ơng/ bà có màu? Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ d Câu nghi vấn '- ( / ) ?' (bình dân) Rất đơn giản muốn đặt câu hỏi Yes/No cần thêm dấu? văn viết lên giọng cuối câu văn nói Với câu hỏi có nghi vấn từ cần thêm nghi vấn từ phù hợp Ví dụ '( đâu) '/ (cái gì)` - ? ? Cái ghế bên cạnh bàn Cái ghế bên cạnh bàn phải không? Cái ghế đâu? Đây bia Đây bia à? Đây gì? ? ? e Câu mệnh lệnh: - /- (Hãy ) Gốc động từ patchim âm cuối + Ví dụ: - + + > > Gốc động từ có patchim âm cuối+ Ví dụ: - ( ( ăn) + > nắm, bắt) + > II.2 Thì tương lai: a Tương lai '-( ) ' Đuôi từ dùng với chủ ngữ thứ thứ để diễn tả hành động tương lai (1) Dùng - nế - , ? Ngày m (2) Dùng - nế - u gốc động từ khơng có patchim ? , 30 Anna, bạn làm vào ngày mai? tơi chuyển nhà u gốc động từ có patchim Bây bạn ăn trưa à? không, ăn sau 30 phút Nếu chủ ngữ đại từ thứ từ thể nghĩa tiên đốn việc xảy b Tương lai gần (làm ngay) '-( ) ': Tôi Dạng dùng người nói thể kế hoạch lời hứa Nó dùng với động từ hành động , không dùng vớ i tính từ - Tơi s Cập nhật ngày 10/17/2008 ẽ làm Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ - Tôi s Tôi s Tôi s ẽ chờ đàng ẽ vào ngày mai ẽ giúp bạn II.3 Thì khứ: '- / / -' (1) sử dụng k - : : : : + - -> + -> + -> + -> -> (2) Sử dụng k - : : : : (3) Sử dụng : : : hi âm cuối gốc động từ có nguyên âm ',' + + + -> ọn) (rút g (rút gọn) hi âm cuối gốc động từ có nguyên âm ', , , ' -> -> + -> -> động từ có ' + + + (rút gọn) -> -> -> (rút gọn) (rút gọn) (rút gọn) ' -> -> -> II.4 Hỏi ý kiến ' -( ) -> ?' - Đuôi từ '-() ?' sử dụng để điễn tả ý câu hỏi ý kiến người khác, hành động thực Trong trường hợp này, chủ ngữ câu ln ngơi thứ số số nhiều Ví dụ: - ? ? ? Chúng ta gặp nhé? Tơi làm đây? Vì trễ nên máy bay nhé? Khi dùng với tính từ với '(có, [theo nghĩa tồn tại])' '( là)', chủ ngữ câu ngơi thứ 3, lúc diễn tả thắc mắc, hoài nghi việc Ví dụ: - ? Tiếng Hàn có thú vị khơng nhỉ? ? Cái có khơng nhỉ? ? Đằng có thư viện khơng nhỉ? (Nghĩa "Bạn nghĩ đằng có thư viện khơng?") II.5 Có thể khơng thể '-( ) / ': Đuôi từ-/ / dùng với động từ để diễn tả khả năng, thể tính khả thi, cho phép không cho phép Cập nhật ngày 10/17/2008 10 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Tuy nhiên, chủ ngữ hai mệnh đề (mệnh đề mệnh đề phụ thuộc trước sau mẫu câu này) nhau, mệnh đề khơng sử dụng với động từ ' ' (đi) / ' '(đến) dùng chủ ngữ mệnh đề trước Ví dụ: III.7 (câu l (câu l ủng củng/không dùng) ủng củng/không dùng) Khi/ Trong `-( ) ': Mẫu câu `-() ' dùng muốn diễn đạt khoảng thời gian việc tồn diễn Khi hai hành động diễn thời điểm, ta khơng dùng q khứ Nhưng hành động gắn với `- ' xảy trước hành động khác diễn mệnh đề sau, ta nên dùng khứ để diễn đạt hành động gắn với `-' Mẫu câu dùng với tất động từ tính từ với`' với q khứ • '- ' dùng sau gốc động từ có patchim • '- ' dùng sau động từ khơng có patchim dùng Ví dụ: • , Khi anh rời khỏi đây, anh • , • , lạnh Khi (đã) đến Hàn Quốc, trời (đã) • , có Khi tơi đến trường, thầy Kim khơng • , đến Lúc tơi đứa học sinh cấp hai, Khi thời tiết tốt, tơi du lịch Chúng ta dùng trợ từ `- /, -/ , -, -, để dùng mệnh đề trước cụm danh từ - , -, -, etc để kết hợp với - Ví dụ: • • • III.8 đến) Đã đến lúc (giờ) đến trường (Giờ mà đến trường Mỗi đến Hàn Quốc ăn thức ăn Hàn kết thúc, tâm trạng vui Mệnh lệnh thường dùng đuôi ' Từ lúc việc bắt đầu đến lúc / / ' Tuy nhiên, sử dụng hạn chế, thường dùng với ngữ điệu lệnh có ý thách thức Thường dùng người bạn thân Cập nhật ngày 10/17/2008 15 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ III.9 -> -> -> ! > ! Đi ra! ! Im lặng! Đến ngay! ! Ném cho tơi! Đề nghị lịch '-( ) ': Đi từ dùng để nói đề nghị làm việc với Đi từ khơng dùng với '' tính từ Ví dụ: - Chúng ta Chúng ta h Hãy Mình Cu '- nhanh lên ọc tiếng Hàn đi tàu hỏa ối tuần gặp nha ' dùng sau gốc động từ có patchim âm kết thúc - ( '- ) +- > ' dùng sau gốc động từ khơng có patchim âm kết thúc - ( ) + > Cách nói ngang hàng () đuôi từ '- ' '-/ / ' Ví dụ: - Đ H B Mình Cu i nhanh ọc tiếng Hàn chung nha ọn đi tàu hỏa ối tuần gặp III.10 Dù không / tốt ‘- / / / / ’: Trong mẫu câu `-/ / ' dùng để việc trước "dù " việc sau "cũng " xảy Thử xem qua ví dụ sau a b , Ngày mai dù tơi có bận rộn tơi đến dự buổi tiệc Dù tiếng Hàn Quốc chẳng thú vị tơi học Tuy nhiên, mẫu câu -/ / dùng với ', ,` thay cho mệnh đề sau -, mẫu câu dùng để hỏi đồng ý, xin phép việc Xem ví dụ sau: a ? Cập nhật ngày 10/17/2008 16 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ b -, c -, Tôi mở cửa khơng? (Dù tơi có mở khơng chứ? / / ? Tôi vào không? / / - Vâng, anh vào đi, không đâu / / ? -Tôi hút thuốc không? / / - Vâng, anh hút thuốc không Để trả lời phủ định cho câu hỏi xin phép dạng này, sử dụng mẫu câu: '-() ' • '' dùng sau gốc động từ có patchim ngoại trừ '' • '' dùng sau gốc động từ khơng có patchim có patchim '' Ví dụ: a - , b c , ? / Tôi vào không? - Không, anh không vào (Anh không nên vào.) / - Vâng, anh vào không Các bạn không ồn Không đến muộn (Bạn không nên đến muộn.) III.11 Bắt buộc: phải … '-( / / ) / ': - Đuôi từ dùng để biểu việc nên /phải làm Ví dụ: / Bạn định phải đến / ? ? Bây phải học Tôi phải sao? - Các tiếp vĩ ngữ biểu "thời" (quá khứ, tương lai) gắn với '/ ' Ví dụ: Tơi phải nhà - Tuy nhiên, tiếp vĩ ngữ phủ định "đừng" gắn với động từ chính, theo hình thức sau: '.' III.12 Quyết định … '- ' - Mẫu câu '' dùng để định chủ ngữ câu, thực chọn lựa nhiều khả khác nhau, đạt đến giải pháp Vì vậy, mẫu câu thường dùng q khứ Ví dụ: Tơi định bỏ thuốc Tôi định không uống rượu Cập nhật ngày 10/17/2008 Tôi định du lịch vào cuối tuần 17 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ - Ở dạng này, động từ `-' thay động từ: (hứa), định), (quyết tâm), ( dự định) v.v Xem ví dụ sau: Tơi định bỏ thuốc Tôi hứa bỏ thuốc Tôi tâm bỏ thuốc (quyết - Có hai cách để biểu phủ định mẫu câu Thứ gắn phủ định vào động từ '' , lúc có nghĩa 'Quyết định khơng làm đó' Thứ hai gắn phủ định vào mẫu câu '` thành '' , lúc có nghĩa 'Khơng định làm việc đó' Ví dụ: Tơi định khơng ăn Tôi không định ăn III.13 " từng/chưa làm việc đó" `-( ) Mẫu câu ' -() Ví dụ: • • ( ? o , o , )/ / ': ` dùng để diễn tả kinh nghiệm khứ Anh ăn thử thức ăn Hàn Quốc chưa ạ? Dạ rồi, thử Hàn Khơng, Tơi chưa ăn Hàn Quốc Tôi chưa đến Hàn Quốc III.14 Câu xác nhận … -( / ) ( ) , -( / ) ,- , -( ) , -( ) ? có nghĩa tương đương với câu -(/ ) ? dùng để hỏi lại người nói có ý nghi ngờ khơng đồng ý với câu nói thuật lại Chú ý: -/ : dùng để thể động tác tiến hành ví dụ: -: ? (quyết định nghỉ tiến hành) dùng để thể thật xảy ví dụ: ? (đã nghỉ rồi) Trường hợp hỏi trường hợp 1, trường hợp cấu trúc nằm câu Thể ý vào việc trước( hành động thuật lại) mà xảy dẫn đến việc sau Lúc từ liên kết câu "vì" (-) ví dụ: (Vì) Tớ nghe nói cửa hàng hẻm bán rẻ nên vào mua Vì sáng bắt chạy sân vận động nên bọn nhỏ mệt phải Cập nhật ngày 10/17/2008 18 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ IV Bổ ngữ IV.1 Từ vị trí + : bên c ạnh + + : đàng sau + + : + + : bên ngồi : phía trước : : bên Với cấu trúc câu: Danh từ +/ / / D anh từ nơi chốn + từ vị trí + / Ví dụ: IV.2 Trạng từ phủ định ' ': không Trạng từ ' IV.3 Con mèo bên cạnh bàn Con mèo đàng trước bàn Con mèo đàng sau bàn Con mèo bàn Con mèo bàn ' dùng để thể nghĩa phủ định "không" ' ' đặt trước động từ, tính từ Tơi khơng đến trường Tôi không ăn trưa Tôi không học Trạng từ phủ định ' ': Trạng từ '' dùng với động từ hành động, có nghĩa " thực được" phủ nhận mạnh mẽ khả thực hành động, "muốn hoàn cảnh không cho phép thực hiện" - Tôi Tôi tới dự tiệc gặp anh trai V So sánh V.1 So sánh ngang - - Trợ từ bổ trợ t Ví dụ: • • • hường dùng để gắn vào sau danh từ thể ý so sánh Cập nhật ngày 10/17/2008 Em gái mà cao anh trai Chắc chẳng có hiền gái Tiếng Hàn khơng có tiếng Việt 19 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Lưu ý: kết hợp với danh từ, - k ết hợp với động từ, tính từ trợ từ khác theo dạng cấu trúc kết hợp để tạo nên nhiều nghĩa đa dạng Chúng ta học cấu trúc phần sau V.2 So sánh '- ' Trợ từ so sánh '' (hơn so với) gắn sau danh từ thứ hai sau chủ ngữ để so sánh danh từ với chủ ngữ Trợ từ thường kèm với '- ' (hơn)' - ( ( ( ) ) - Khi sử dụng ' V.3 ) Ti ' mà khơng có Cái tốt Tiếng Hàn khó Tơi thích táo So sánh / Đây trạng từ so sánh nhất, ' trạng từ khác - ếng Hàn khó tiếng Anh Chó to mèo Hôm mát mẻ hôm qua /' thường dùng trước tính từ, định từ, định ngữ Cái đẹp Đây bút chì nhỏ Ơng dạy giỏi Anna to VI Đuôi từ liên kết câu VI.1 Để '-( ) ': Đuôi từ liên kết '-() ' dùng với động từ ' '(đi), ' '(đến) động từ di chuyển '' mệnh đề sau để diễn đạt ý " (đến đâu đó) để " Ví dụ: - () ? Hôm qua, đến hiệu sách để mua sách Tôi công viên (để) tập thể dục Chúng ta bơi nhé? Tom đến chơi - '- ' dùng sau gốc động từ patchim patchim ' động từ có patchim ngoại trừ patchim ' ' Khi kết hợp với phủ định phải kết hợp với định kết hợp với '-() ' ' Còn '-' , dùng với khơng dạng phủ Ví dụ: Cập nhật ngày 10/17/2008 Anna mua sách 20 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ VI.2 Anna không ăn cơm Nếu '-( ) ' Đi từ liên kết`-() ' sử dụng với tính từ động từ để diễn tả điều kiện quy định '-' dùng gốc động từ khơng có patchim âm kết patchim '- ' '' sử dụng gốc động từ có patchim ngoại trừ patchim '- ' Nếu phim hay tơi xem Nếu trời mưa đừng Thỉnh thoảng từ `' hỏi VI.3 ' '(giả sử) sử dụng đầu câu có từ liên kết , Giả sử gặp ông nhắn giúp tơi lời thăm Vì … nên … -( / / ) Đuôi từ liên kết `-( // ) ' dùng để diễn tả nguyên nhân/lý Trong trường hợp này, thường dùng với tính từ động từ di chuyển ' '(đi), '' (đến), '' (khơng có).v.v câu tường thuật câu nghi vấn Do đó, `-(/ / ) ' dùng câu cầu khiến mệnh lệnh, câu cầu khiến mệnh lệnh dùng từ liên kết '() ' (Đi từ giải thích sau.) Tơi mệt nên tơi (đã) nghỉ nhà (Vì VI.4 ) bận nên không Trước …'- ': Từ ‘’ danh từ có nghĩa "trước" ‘-’ trợ từ nơi chốn thời gian Vì cụm ngữ pháp ‘- ’ dùng để diễn tả "trước làm việc đấy" Cụm ngữ pháp ln kết hợp với động từ, "-" gắn sau gốc động từ để biến động từ thành danh từ Chủ ngữ hai mệnh đề trước sau cụm ngữ pháp khác giống Ví dụ: - Tr VI.5 ước học tiếng Hàn, bạn phải giỏi tiếng Việt Và … '- ' Đuôi từ liên kết câu ‘-’ dùng để liên kết mệnh Khi chủ ngữ mệnh đề giống hai mệnh đề diễn tả chuỗi hành động trường hợp ta dịch "-" "rồi" Nhưng chủ ngữ hành động hai mệnh đề khác chủ ngữ thường trợ từ ‘-/ ’ để nhấn mạnh "-" dịch "còn" TV Cập nhật ngày 10/17/2008 Tôi làm tập xong Tôi gặp bạn nhà Tôi học bạn tơi xem tivi Tơi cao anh thấp Tiếng Hàn thú vị tiếng Anh khó 21 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Đây mẹ tơi ba VI.6 Nhưng Dùng để nối hai câu biểu thật trái ngược không đồng với Ví dụ: • (Hành động có nhiều sai Nhưng phải cơng nhận có lý khơng thể làm khác được) • Trích , (Rõ ràng bố tơi hỏi tơi Nhưng tơi khơng thể trả lời cách nhanh nhẩu được) VI.7 và/còn/nhưng/vì nên/khi '- ( / ) ': Đi từ sử dụng để nói đến thật hiển nhiên, cố kiện - Tôi mu -> ốn mua q Nhưng tơi khơng có tiền - , bạn nói tiếng Hàn giỏi - , ngày mai anh quay lại nhé? ? , Tơi có người bạn Mỹ Bây tơi khơng có thời gian nên Thì q khứ tương lại sử dụng để liên kết với từ theo cách sau: '-/ '-` ( ) `, Ví dụ: • , Hơm qua tơi ăn • , ho (để đi) không nhỉ? Ghi 1: Mẫu `- ( )' thịt nướng, (và) ngon ? Tơi (sẽ) phải gặp bạn tơi có chỗ hay dùng cho tính từ '-` hi ện Ví dụ: - Quốc , , Cái túi Ghi 2: Mẫu '-` -> , Một người bạn người Mỹ Nhưng học tiếng Hàn Tơi người Hàn người Mỹ nhỏ túi to Tơi to người nhỏ người dùng cho tất trường hợp Thỉnh thoảng từ dùng đuôi từ kết thúc câu thêm "-" để thành '' [Dùng trường hợp bạn không muốn lập lại câu dùng trước câu hỏi để trình bày lý ] - ? Cập nhật ngày 10/17/2008 Chị đến có việc ạ? 22 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ - () Tôi đến để gặp anh Kim Youngsoo Anh có khơng ạ? Hãy gọi điện thoại cho trước bạn đến Hãy ghi trước bạn qn n phòng tơi trước nhà Hãy dùng bữa trước làm việc Younghee, Bạn nên nha trước Andy ? Hãy ghé vă đến VII Ngữ động từ VII.1 Bất quy tắc a bất quy tắc '- ' Patchim '- ' âm kết thúc gốc động từ bị đổi thành '-' âm (tức âm từ) ngun âm, khơng đổi phụ âm Ví dụ: - (nghe): + ( hỏi): + -> ( ): + Tôi N Tôi Đ * Lưu ý: Tuy nhiên '' - -> -> nghe nhạc ếu bạn khơng rõ hỏi tơi nhiều vào hơm qua ừng hỏi tơi (đóng), '' Làm Tôi (nhận) ' '(tin) không thuộc hệ thống bất quy tắc ơn đóng cửa giùm nhận thư từ bạn b Bất quy tắc '- ' Một vài động từ có gốc kết thúc phụ âm '-' thuộc dạng bất quy tắc Khi gốc động từ, tính từ kết thúc '- ' theo sau nguyên âm ta lược bỏ '- ' đi, thêm ' ' vào gốc động từ Khi kết hợp gốc động từ biến đổi với đuôi ‘ // ’ , ‘/ / ’ ' / / ' ta kết hợp theo trường hợp ‘-’ , ‘’ , ' ' ngoại trừ số động từ ' ' ' ' Khi gốc động từ có '-' - mà theo sau phụ âm giữ ngun khơng biến đổi (vui) + (vui vẻ) ( lạnh) + (khó) + (nóng) + Cập nhật ngày 10/17/2008 -> -> -> + -> -> -> ( -> -> dạng rút gọn) -> 23 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ - (giúp đỡ) + -> ( đẹp, tốt, mịn, ân cần) + -> -> -> c Bất quy tắc ' ' (1) Hầu hết gốc động từ có âm kết thúc '' - sử dụng động từ bất quy tắc ( ) +- : + => : viết, đắng, đội (nón) ( ) +- : + => : to, cao ( ): m ọc lên, lên ( ): tắt ( máy móc, diện, đèn) Tôi viết thư Tôi viết thư Tôi ph ải viết thư Em trai to (2) '-' sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối ngun âm ' ' âm trước ' ' ' ' '' , '' sử dụng với gốc động từ tính từ có âm cuối ngun âm ' ' âm trước '' nhữ ng âm có nguyên âm khác ngoại trừ ' ' ' ' Bất quy tắc - + ' -' khi: - ( ) + -: + => : bận rộn ( ): đói b ụng ( ): x ấu (về tính chất) ( ): khố ( ): đ au Hôm bậ n Sáng ( đã) bận .T ại tơi bận nên tơi Bất quy tắc - + ' -' khi: - ( ( ( ( ) + -: ): => ): v ui ): b uồn => ( ( buồn) đẹp) d Bất qui tắc” ” * Đối với động từ có gốc động từ kết thúc “” sau: kết hợp với nguyên âm có cách chia * Nếu ngun âm liền trước “” “” “” , chữ “” thêm phụ âm “” vào làm pachim chữ liền trước - ( không bi ( nhanh) > ( khác) > Tôi không bi biến thành “” đồng thời ết) > Cập nhật ngày 10/17/2008 ết tiếng Anh 24 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ - Máy bay nhanh .S ố điện thoại khác * Nếu nguyên âm liền trước “” nguyên âm khác “ ” “” biến thành “” đồng thời thêm phụ âm “” vào làm pachim chữ liền trước - , chữ “ ” ( hát) > ( nuôi ) > (n hấn, ấn) > (Tôi) hát hát , H ồi nhỏ tơi có ni chó ? (Anh) muốn mở cửa à? , N ếu vậy, nhấn vào e Bất quy tắc '- ' Khi âm kết thúc gốc động từ có patchim ' ' '-' có '-,- ,- ' tiếp giáp với lược bỏ kết hợp với đuôi từ Ví dụ: - ( sống) > (b iết) > (bán) > ? ( đừng) > VII.2 Có / khơng có ' ? Đ / Bạn sống đâu? tơi biết rõ người Họ bán cửa hàng vậy? ừng vào ': Ví dụ: - ? Bạn có em khơng? , Có, tơi có đứa em Hoặc - , gái VII.3 Muốn làm … '- Khơng, tơi khơng có em Nhưng tơi có chị Tơi ': muốn Đuôi từ ‘- ’ sử dụng để thể mong muốn chủ ngữ sử dụng với động từ hành động Chủ ngữ thứ sử dụng ‘- ’ câu trần thuật, chủ ngữ thứ hai sử dụng câu hỏi Ví dụ: - ? ? Cập nhật ngày 10/17/2008 Tôi muốn mua táo Tôi muốn uống cà phê Tôi muốn Hàn Quốc Bạn muốn gặp Anna hả? Ông/bà muốn đâu? 25 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Đuôi từ biểu phủ định kết hợp với '' - Tôi muốn ăn pizza Tôi không muốn ăn pizza * Lưu ý: Chủ ngữ câu ngơi thứ ba số ta dùng ‘- ’ VII.4 Thử làm … '- ( / ) ' Nghĩa gốc ' ' "xem, nhìn thấy".' Đi từ '-( 'thử làm việc đó' / ) ' dùng để chuyển tải ý nghĩa Ví dụ: - Hãy th Hãy th Hãy mang thử đôi giày xem gọi điện thoại xem đợi xem - Khi dùng với q khứ dùng để diễn tả kinh nghiệm - Tơi Tôi đến Hàn Quốc gặp Melanie VII.5 Có vẻ … '- / / ': Đi từ thường với tính từ để diễn tả ý nghĩa "có vẻ " Thì khứ đuôi từ '/ / ' - - đượ c dùng sau gốc động từ có nguyên âm '/ ' Cái áo trông h nhỏ - đượ c dùng sau gốc động từ có nguyên âm '/ / / Th ức ăn Hàn trơng ngon - đượ c dùng sau động từ có '-' Anh trơng hạnh phúc ' VIII Khác VIII.1 Đơn vị đếm (1) Trong tiếng Hàn có nhiều đơn vị đếm sử dụng phức tạp ' ' có nghĩa "cái, trái, miếng', phạm vi sử dụng đơn vị đếm rộng, '' nghĩa 'người' dùng để đếm người ' ' ' ' sử dụng để đếm người, ' ' thể lịch thể rõ tôn trọng với người đếm Các danh từ dùng làm đơn vị đếm không đứng riêng mà phải sử dụng sau với số đếm định từ định Ví dụ ' , ' , ' , ' - : : : : năm đồng hồ bảy sách (: cuốn) mười học sinh 18 (vị) giáo viên (: vị, giống quí vị) Một số số Hàn thay đổi dạng thức sử dụng chung đơn vị đếm Cập nhật ngày 10/17/2008 26 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ Korean Numbers -> Number + counting unit - -> , -> , -> , -> , -> , Hãy Tôi có , , , , , , , , , , đưa cho táo đứa (2) Cả số Hàn (K.N) số Hán Hàn (C.N) sử dụng nói Số Hàn nói giờ, số Hán Hàn nói phút: - 04:40 K.N: C.N Số Hàn + (gi ờ) mười Số Hán Hàn + (phút) bốn mươi phút ba m ươi phút Chúng ta g ặp lúc rưỡi (' ' “rưỡi”, 30 phút) (nghĩa gốc “bán” – ½) Ti ết học kết thúc lúc 10:05 VIII.2 Hệ thống cách nói kính ngữ Trong tiếng Hàn có hay loại kính ngữ (1) Một loại gốc động từ kết hợp với tiếp vĩ ngữ ` ' , để biểu trân trọng người nghe Dạng kính ngữ hình thành thành cách gắn thêm '-() -' vào gốc động từ trước kết hợp với đuôi từ như: - (/ ) , , ,, ? ? ' ' dùng gốc động từ khơng có patchim '-patchim - : : : : : : + + + + + + + + + + + + > + > > > > > + + > + > > > ' dùng gốc động từ có + > Có số động từ kính ngữ đặc biệt mà không cần kết hợp với '-' Như động từ sau: - ă n > dùng bữ ngủ > Cập nhật ngày 10/17/2008 a 27 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ - > > (Hãy) khơng ạ?) ? có đau ? ốm ăn nhiều vào Có ơng/bà Kim khơng ạ? (nghĩa đen: Ơng bà Kim có ngự Mẹ bạn ốm nặng(đau nhiều) khơng? (2) Cách thứ hai hệ thống kính ngữ dùng động từ tơn kính Chúng bảo gồm động từ vừa kể - cho > ( ) > / dâng > nhìn th > / hỏi ấy/gặp (diện kiến) / đư VIII.3 Đuôi từ kết thúc '- / a ai/dẫn ' (chi tiết hơn) Đây đuôi từ kết thúc trang trọng, dùng để nói với người lạ, người lớn hơn, người quen biết kiểu xã giao người có vị trí cao xã hội a Thì từ dùng sau Dạng tường thuật động từ hình thành kết hợp với từ '-/ ' dạng nghi vấn kết hợp với '-/ ?' Gốc động từ khơng có patchim kết hợp với '-/ ? ', gốc động từ có patchim kết hợp với '/ ? ' - : + : + C Tôi t / / > /? > /? ám ơn hấy vui (tâm trạng tốt) b Thì q khứ từ dùng sau Dạng tường thuật khứ động từ hình thành kết hợp với từ '( / ) ' dạng nghi vấn khứ kết hợp với '-( / ) ? '-/ / ' dùng kết hợp với đuôi '-' - : + : + / (rút gọn) : + / Bu ? / ? ? ? > > /? /? > /? ổi ca nhạc hôm qua hay Lớp học kết thúc nào? Hôm qua mệt (rút gọn) > / ? (rút gọn) c Thì tương lai đuôi từ dùng sau Dạng tường thuật tương lai động từ hình thành kết hợp với đuôi từ '() ' dạng nghi vấn tương lai kết hợp với '() ? ' Cập nhật ngày 10/17/2008 28 Share by Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ - : : C + + > > Mai dậy sớm ứ để Sẽ không đâu d Dạng câu cầu khiến lịch tương ứng với từ '- / ' Khi nói chuyện '-/ ' người ta dùng dạng câu cầu khiến với mức trang trọng tương ứng đuôi từ kết thúc câu '-() ' Gốc động từ khơng có patchim kết hợp với '-' gốc động từ có patchim kết hợp với '' - : : + > + > Xin đọc chương VIII.4 Danh từ phụ thuộc Thể trạng thái giữ ngun khơng thay đổi Động từ + ( ) () gắn vào gốc động từ, thể ý nghĩa giữ nguyên trạng thái động tác trước thực tiếp động tác sau Có thể lược bỏ phía sau danh t phụ thuộc Ví dụ: (M ặc nguyên quần áo nhảy xuống nước) (Nó ngậ m chặt miệng khơng nói lời nào) (Có vẻ mở tivi để ngủ rồi) So sánh -() * -() : Thể không thay đổi trạng thái liên tục dừng lại động tác Ví dụ: T ôi cúi đầu trả lời *-: Thể khơng thay đổi trạng thái 'giống hình ảnh động tác tiến hành' Ví dụ: Các em thử cúi đầu (tôi cúi đầu) xem Cập nhật ngày 10/17/2008 29 ... Trung tâm tiếng Hàn SOFL http://trungtamtienghan.edu.vn/ I Trợ từ Trong tiếng Việt, cấu trúc câu đơn sau Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + trạng ngữ Và việc phân biệt đâu Chủ ngữ, tân ngữ trạng ngữ tương... bổ ngữ hốn đổi cho thoải mái Vì vậy, khó phân biệt đâu chủ ngữ tân ngữ Do đó, người HQ dùng trợ từ (marker) để phân biệt thành phần câu tiếng Hàn I.1 Trợ từ chủ ngữ: - /- - / a Trợ từ chủ ngữ: ... Vì cụm ngữ pháp ‘- ’ dùng để diễn tả "trước làm việc đấy" Cụm ngữ pháp ln kết hợp với động từ, "-" gắn sau gốc động từ để biến động từ thành danh từ Chủ ngữ hai mệnh đề trước sau cụm ngữ pháp khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Cẩm nang ngữ pháp tiếng hàn thực dụng, Cẩm nang ngữ pháp tiếng hàn thực dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn